Semănăm viitorul

din 1856
Catalog 2012
Pentru o recoltă sigură alege calitatea produselor KWS!
KWS în România și în Europa
Tradiție, performanță, diversitate!
România
t Lider de piață la porumbul siloz
t Poziționat în topul companiilor multinaționale, pe
locul al III-lea, deținând o cotă de piață de 12%
t KWS 2376 este hibridul ce ocupa locul 7 în top 10 vânzări
t Mikado rămâne în continuare cel mai vândut porumb siloz
t Suntem a doua companie care a câștigat
noi unități de porumb - 43.300
Europa
t Ocupăm locul al II-lea în Europa cu o
cotă de piață în creștere de 18%
t Lider detașat pe piața europeană la
porumbul siloz, cu o cotă de 25%
t Locul 3 în Europa pe segmentul de porumb
boabe, cu o cotă de piață în creștere de 11%
t Lider de piață incontestabil în Germania,
cu o cotă de piață de 39%
Produsele KWS
Baza pentru o agricultură performantă în prezent și în viitor
Grupul KWS a înregistrat din nou o creștere importantă în întreaga lume
în anul 2011 acesta fiind un an de succes în toate segmentele de produse:
porumb, sfeclă de zahăr, cereale, cartof, sorg și plante oleaginoase.
Pe baza unui program constant de ameliorare am furnizat agriculturii, an de an,
hibrizi și soiuri noi, baza pentru o varietate din ce în ce mai extinsă de hrană, furaje
și energie regenerabilă, ameliorarea fiind factorul cheie de stabilitate din punctul
de vedere al creșterii populației și al schimbărilor climatic evidente din ultimii ani.
Pe baza programelor de ameliorare locale hibrizii noștri sunt creați
și adaptați condițiilor tipice locale astfel încât să corespundă
cerințelor de piață și nevoilor clienților noștri - fermierii.
Succesul KWS și creșterea semnificativă s-a datorat până acum unei
echipe determinate, unei genetici de înaltă performanță și nu în ultimul rând,
relațiilor create cu toți partenerii noștri care au avut încredere că putem
crește împreună, parteneri cărora KWS le mulțumește încă o dată.
Intenția KWS este de a rămâne și în viitor o companie independentă -
“specialist în semințe pentru fermieri” continuând astfel să ne concentrăm
pe inovație, servicii de consultanță pentru agricultură și stabilirea de
obiective înalte în ceea ce privește calitatea produselor noastre.
Vă invităm astfel din nou și în 2012 să veniți în contact și
să descoperiți produsele KWS și avantajele lor.
KWS vă mulțumește și vă dorește un an și mai bun, an în care să fim parte din
creșterea dumneavoastră pentru că succesul dumneavoastră este și succesul nostru!
Cu stimă,
Ing. Doriana Niţu
Director General
KWS Seminţe România
Doriana Niţu
Director General
KWS Seminţe România
2012 | 3
Hibrizii de floarea-soarelui
t BAROLO RO 29
t MATEOL RO 30
t HURACAN 31
Portofolii produse KWS
t Rapiţă de toamnă 33
t Cereale păioase 34
t Sorg 35
t Sfeclă de zahăr 36
t Cartof 36
Echipa KWS
t Cercetare 38
t Producţie și Procesare 38
t Laborator - stația de procesare 38
t Administrativ și Financiar 38
t Marketing 39
t Product Management 39
t Vânzări 39
t Logistică 39
t Divizia Sfeclă și Cartof 39
t Echipa de vânzări pe regiuni 40
Hibrizii de porumb
t LOSC 4
t KARNEVALIS 5
t SEVERO 6
t GAVOTT 7
t KRABAS 8
t KAMELIAS 9
t KINEMAS 10
t LAUREAT 11
t KWS 6471 12
t GARBURE 13
t KAIFUS 14
t KWS 2376 15
t KORNELIUS 16
t KARMAS 17
t KWS 1394 18
t KWS 3381 19
t STANZA 20
t KALVADOS 21
t KREBS 22
t KITTY 23
t KALIMNOS 24
t MIKADO 25
t Porumbul pentru siloz 26
t Tabel de sinteză 27
Stația de procesare KWS,
Loc. Siliștea, Jud. Brăila
Cuprins
4 | Catalog KWS
Hibrizii de porumb
LOSC º KARNEVALIS º SEVERO º GAVOTT º KRABAS º KAMELIAS º KINEMAS º
LAUREAT º KWS 6471 º GARBURE º KAIFUS º KWS 2376 º KORNELIUS º KARMAS º KWS 1394 º
KWS 3381 º STANZA º KALVADOS º KREBS º KITTY º KALIMNOS º MIKADO NO
ELIUS
S º MIK S
KINEMA
KA
ADO
AS
RMAS
N KA
EL
OS º MI
AS
ARMA
K
º KA
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Losc are talia medie, cu inserţia știuletelui medie-joasă
t Știuletele este lung, de formă conică
și rahis de culoare albă
t Boabele sunt de tip indurat, de
culoare galben-portocalie
t Hibridul are tendinţa de a forma
doi știuleţi pe plantă
AVANTAJE
t Calitate excelentă pentru morărit
t Plasticitate ecologică deosebită
t Toleranţă foarte bună la secetă și arșiţă
t Rezistenţă bună la fuzarioza știuleţilor (Fusarium spp.)
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
RECOMANDÁRI
t Este recomandat pentru toate zonele
de cultură a porumbului
t Pentru cultura principală se
recomandă semănatul timpuriu
t Este principalul hibrid sticlos recomandat
pentru cultura succesivă
Losc
Cea mai bună recoltă timpurie
pentru cultura succesivă
Calitatea excelentă pentru
morărit, adaptabilitatea la
orice nivel de tehnologie
aplicată și pretabilitatea
la cultura succesivă
îl caracterizează
FAO
250
Perioada
de vegetaţie
96-100
zile
Dens|tİű| de semİnat
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
8
.
9
5
0
9
.
8
0
5
1
0
.
8
3
0
8
.
6
5
5
8
.
7
1
2
9
.
1
5
8
8
.
2
8
0
1
1
.
2
6
1
8
.
8
6
8
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
e
l
c
i
u
g
a
t
e
l
e
,

C
L
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
C
u
c
i
,

M
S
C
u
r
t
i
c
i

A
R
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
4 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru producția
de boabe cât și pentru siloz
t Karnevalis are talia înaltă, cu
inserția știuletelui medie-înaltă
t Știuletele este lung de formă cilindrică
cu rahis de culoare albă, foarte subțire
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare
galben cu misuna profundă
AVANTAJE
t Productivitate excelentă
t Randament de boabe excepțional
t Ritm foarte rapid de pierdere
a apei din boabe
t Toleranţă excelentă la secetă și arșiţă
t Rezistenţă bună la frângere și cădere
t Rezistenţă bună la fuzarioza
știuleţilor (Fusarium spp.)
RECOMANDÁRI
t Karnevalis este recomandat în toate zonele de cultură a porumbului
t Semănatul se poate face cu succes pe toată durata epocii de semănat
t Datorită timpurietății, vitezei de pierdere a apei din
boabe și productivității este soluția ideală atât pentru
cultura principală cât și pentru cultura succesivă
t Densitățile recomandate sunt în funcție de zona
de cultură și de tehnologia aplicată:
t la neirigat: 65.000 – 75.000 plante/hectar
t la irigat: 80.000 – 85.000 plante/hectar
t siloz : >85.000 plante/hectar pentru cultura succesivă
Karneva||s
Dentatu| extrat|mpur|u, producű|| exce|ente
t siloz : >85.000 pl p ante/hectar pentru cultura succesivă
Timpuriul dentat
care excelează
prin randamentul
superior al boabelor
FAO
260
Perioada
de vegetaţie
96-101
zile
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
0
.
2
5
0
9
.
0
6
3
9
.
6
6
7
1
1
.
2
0
1
1
3
.
5
6
5
1
0
.
2
8
4
1
1
.
1
6
8
1
2
.
0
5
4
1
0
.
2
3
9
1
0
.
2
4
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
T

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,


S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
2012 | 5
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Severo are talia înaltă, cu inserţia știuletelui medie-înaltă
t Știuletele este lung, de formă conică, cu rahis de culoare
albă dar pot apare și știuleţi cu rahis de culoare roșie
t Boabele sunt de tip indurat, de
culoare galben-portocalie.
AVANTAJE
t Productivitate excelentă
t Calitate excepţională pentru morărit
t Toleranţă foarte bună la secetă și arșiţă
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Rezistenţă bună la fuzarioza știuleţilor (Fusarium spp.)
RECOMANDÁRI
t Severo este recomandat în toate
zonele de cultură a porumbului
t Semănatul timpuriu se recomandă
pentru cultura principală
t Este recomandat și pentru cultura succesivă
atât pentru boabe cât și pentru siloz
Severo
Exce|ent |a producś|a de boabe
ș p
atât pentru boabe cât și pentru siloz
Productivitatea
excepțională și rezistența
la secetă l-au condus pe
locul 1, în grupa sticloșilor
FAO
270
Perioada
de vegetaţie
97-102
zile
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
9
.
8
1
8
9
.
5
0
2
1
3
.
2
1
9
1
0
.
0
4
7
9
.
6
2
5
1
0
.
0
9
9
1
1
.
6
2
3
9
.
6
0
0
1
0
.
3
2
7
1
0
.
2
1
7
Dens|tİű| de semİnat
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
e
l
c
i
u
g
a
t
e
l
e
,

C
L
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
L
i
v
a
d
a
,


S
M
T
u
r
d
a
ș
,

H
D
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
6 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Gavott are talia foarte înaltă pentru grupa sa de
maturitate, cu inserţia știuletelui medie-înaltă și foliaj bogat
t Știuletele este lung, de formă conică
și rahis de culoare albă
t Boabele sunt de tip semiindurat, de
culoare galben-portocalie
AVANTAJE
t Productivitate superioară
t Rezistenţă excelentă la frângere și cădere
t Calitate excelentă pentru morărit
t Rezistenţă bună la fusarioza știuleţilor (Fusarium spp.)
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Gavott este recomandat în toate zonele
de cultură a porumbului
t Se recomandă semănatul foarte timpuriu,
începând de la 6°C în sol
t Calitatea excelentă îl recomandă pentru
morărit iar timpuritatea și pentru producerea
de siloz în cultura succesivă
Gavott
Performanśİ ř| ca||tate EXTRAt|mpur|e
morărit iar timpuritatea și pentru producerea
de siloz în cultura succesivă
Stabilitatea îl
definește în dubla
sa funcționalitate:
hibrid pentru
boabe și
pentru siloz
FAO
280
Perioada
de vegetaţie
98-102
zile
Dens|tİű| de semİnat
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
0
2
7
9
.
4
0
0
1
1
.
4
3
5
1
0
.
4
4
2
9
.
6
8
8
1
0
.
4
0
4
9
.
0
0
0
1
1
.
5
9
5
9
.
3
4
1
1
0
.
1
2
2
B
ă
l
ă
u
ș
e
r
i
,

M
S
B
e
l
c
i
u
g
a
t
e
l
e
,

C
L
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
C
r
i
s
t
u
r
u

S
e
c
u
i
e
s
c
,

H
R
F
o
c
ș
a
n
i
,

V
N
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 7
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Krabas are talia înaltă, cu inserţia știuletelui înaltă
t Știuletele este lung, de formă conică
t Boabele sunt de tip semidentat, de culoare galben-roșiatică
AVANTAJE
t Potenţial excepţional de producţie
t Raport excelent între producţie și umiditatea la recoltare
t Valorifică la maximum inputurile
t Ritm rapid de pierdere a apei din boabe
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Conținut mare de caroten în boabe
RECOMANDÁRI
t Krabas realizează producții excepționale în
toate zonele de cultură a porumbului
t Datorită rezistenței excelente la secetă este
o soluție pentru arealul sudic al țării
t Conținutul ridicat de caroten îl recomandă
în hrana păsărilor și animalelor
t Se recomandă semănatul cât mai timpuriu cu putință
Krabas
Potenű|a| de producű|e exce|ent
o soluție pentru arealul sudic al țării
t Conținutul ridicat de caroten îl recomandă
în hrana păsărilor și animalelor
t Se recomandă semănatul cât mai timpuriu cu putință
Potențial excepțional
de producție, rezistență
și plasticitate, calități
superioare în hrana
animalelor și păsărilor
FAO
330
Perioada
de vegetaţie
105-110
zile
Dens|tİű| de semİnat
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
C
r
i
s
t
u
r
u

S
e
c
u
i
e
s
c
,

H
R
C
u
c
i
,

M
S
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
L
e
c
h
i
n
ţ
a
,

B
N
L
i
v
a
d
a
,

S
M
T
r
i
t
e
n
i
,

C
J
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
3
.
1
3
0
1
2
.
4
6
6
1
1
.
5
5
0
1
1
.
0
1
2
1
2
.
0
8
2
1
2
.
9
6
3
1
1
.
0
7
7
1
2
.
3
2
1
1
4
.
1
1
5
1
1
.
3
3
3
1
1
.
4
7
3
1
3
.
2
5
5
1
2
.
8
1
0
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
8 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Kamelias are talia medie-înaltă, cu inserţia
știuletelui medie-înaltă și foliajul bogat
t Știuletele este lung, de grosime medie și are formă conică
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare
galben deschis, cu mișuna adâncă
AVANTAJE
t Stabilitate excelentă la nivel foarte ridicat al producţiilor
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Rezistenţă foarte bună la bolile porumbului
(fusarioza știuletelui, tăciunii porumbului)
RECOMANDÁRI
t Kamelias este recomandat pentru producția de boabe
în toate zonele de cultură a porumbului din țară
t Datorită toleranței ridicate la secetă și arșiță se
cultivă cu mare succes în zonele mai secetoase
t Excelente rezultate se obțin prin
semănatul cât mai timpuriu
Kame||as
Cel mai stabil în grupa timpurie
Stabilitatea în orice
condiții pedoclimatice și
tehnologice îl conduce
spre performanță
excepțională de producție
FAO
340
Perioada
de vegetaţie
107-112
zile
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
B
u
n
e
ș
t
i
,

S
V
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
T

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
9
2
8
1
5
.
6
8
8
1
1
.
1
9
9
1
1
.
0
2
2
1
1
.
9
5
2
1
2
.
5
2
0
1
2
.
5
2
0
1
3
.
0
1
8
1
2
.
1
6
5
1
2
.
3
8
5
1
1
.
4
2
3
1
2
.
5
3
2
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
Dens|tİű| de semİnat
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 9
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Kinemas are talia înaltă, cu inserţia
știuletelui medie-înaltă și foliajul bogat
t Știuletele este lung, de grosime
medie și are formă conică
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Stabilitate excelentă a producţiei
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă bună la temperaturile scăzute din primăvară
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Planta sănătoasă până la recoltare
t Randament foarte mare de boabe pe știulete
RECOMANDÁRI
t Kinemas este recomandat pentru producția de boabe
în toate zonele de cultură a porumbului din țară.
t Datorită toleranței ridicate la secetă și arșiță se
cultivă cu mare succes în zonele mai secetoase
t Se recomandă semănatul în prima și a doua
parte a epocii de semănat în zonele calde și în
a doua și în ultima parte în zonele mai reci
K|nemas
Campionul semitimpuriilor
t Se recomandă semănatul în prima și a doua
parte a epocii de semănat în zonele calde și în
a doua și în ultima parte în zonele mai reci
Garantează
profitul prin
productivitatea
foarte înaltă
și stabilitatea
excelentă a
producției
FAO
350
Perioada
de vegetaţie
109-114
zile
Dens|tİű| de semİnat
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
ă
l
ă
u
ș
e
r
i
,

M
S
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
L
i
v
a
d
a
,

S
M
T

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
1
6
2
1
2
.
1
5
4
1
2
.
5
2
6
1
1
.
8
5
5
1
3
.
8
6
0
1
1
.
9
4
0
1
4
.
7
9
3
1
1
.
1
5
5
1
1
.
8
8
3
1
2
.
6
9
2
1
1
.
0
0
2
1
2
.
5
6
4
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
10 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Laureat are talia medie-înaltă, cu inserţia știuletelui înaltă
t Știuletele este lung, de grosime medie
și are formă cilindro-conică
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galben
deschis cu inserţii antocianice (roșiatice)
AVANTAJE
t Plasticitate ecologică excelentă
t Valorificare optimă a potenţialului natural al solurilor
t Conţinut excelent de proteină în boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă și arșiţă
t Rezistenţă excelentă la frângere și cădere
RECOMANDÁRI
t Laureat este recomandat în toate
zonele de cultură a porumbului
t Rusticitatea dovedită de Laureat îl recomandă
ca fiind candidatul ideal pentru cultivarea și în
condițiile unei tehnologii mai putin intensive
t Trebuie evitată cultivarea în sole predispuse la infecția
cu tăciunele inflorescențelor (Sorosporium holci-sorghi)
t Densitățile recomandate sunt în funcție de
zona de cultură și de tehnologia aplicată:
t la neirigat: 55000 – 60000 plante/hectar
t la irigat: 65000 – 70000 plante/hectar
Laureat
Va|or|ñcare opt|mİ a potenś|a|u|u| natura|
Prin plasticitatea ecologică
excelentă, calitatea
foarte bună a boabelor
și nivelurile de producție
constant bune, se
menține în topul hibrizilor
KWS dintotdeauna
FAO
350
Perioada
de vegetaţie
110-116
zile
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
1
2
0
1
1
.
0
0
5
1
0
.
3
5
0
9
.
6
8
7
1
1
.
5
0
0
1
1
.
2
4
0
9
.
0
0
5
B
a
c
ă
u
,

B
C
C
a
z
a
ș
u
,

B
R
F
o
i
e
n
i
,

S
M
M
a
r
g
h
i
t
a
,

B
H
P
e
r
i
ș
o
r
u
,

C
L
S
e
c
u
i
e
n
i
,

N
T
T
i
m
i
ș
o
a
r
a
,

T
M
2012 | 11
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t KWS 6471 are talia medie, cu inserţia
știuletelui înaltă, foliaj bogat
t Știuletele este lung, de grosime medie
și are formă cilindro-conică
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galben deschis
AVANTAJE
t Stabilitate excelentă, la nivele foarte ridicate a producţiilor
t Plasticitate ecologică excelentă
t Conţinut excelent de proteină în boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă și arșiţă
t Rezistenţă foarte bună la fusarioza pe știulete
t Rezistenţă foarte bună la tăciunele inflorescenţelor
(Sorosporium holci-sorghi)
t Rezistenţă excelentă la frângere și cădere
RECOMANDÁRI
t KWS 6471 este recomandat în toate
zonele de cultură a porumbului
t Plasticitatea ecologică excelentă și foarte buna
rezistență la secetă și arșiță îl recomandă, în
special, ca o soluție pentru zonele sudice
t Semănatul în perioada mijlocie a epoci de semănat
garantează dezvoltarea optimă a culturii
KWS 6471
Stabil și performant în orice condiţii
t Semănatul în perioada mijlocie a epoci de semănat
garantează dezvoltarea optimă a culturii
Alegerea perfectă datorită
uniformității, rezistenței
la secetă și tendinței de a
emite 2 sau chiar 3 știuleți
= productivitate deosebită
FAO
360
Perioada
de vegetaţie
112-118
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
ă
l
ă
u
ș
e
r
i
,

M
S
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
C
r
i
s
t
u
r
u

S
e
c
u
i
e
s
c
,

H
R
D
u
m
b
r
a
v
a
,

B
C
R
o
m
o
ș
,

H
D
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
5
8
0
1
1
.
9
0
7
1
0
.
4
2
8
1
2
.
2
6
1
1
1
.
1
4
5
1
2
.
1
1
4
1
0
.
5
6
6
1
1
.
2
2
4
1
0
.
0
0
8
1
1
.
6
0
5
1
0
.
5
2
9
1
2
.
3
0
8
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
12 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Garbure are talia înaltă, cu inserţia știuletelui
medie-înaltă și foliajul foarte bogat
t Știuletele este lung, gros, de formă
conică, cu rahis de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, galben, cu mișuna mică
AVANTAJE
t Stabilitate foarte bună a producţiei
t Rezistenţă excelentă la tăciunele inflorescenţelor
(Sorosporium holci-sorghi)
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Ritm rapid de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Garbure este recomandat în toate zonele de
cultură a porumbului atât pentru producția
de boabe, cat si pentru siloz
t Este recomandat ca furaj atât în boabe cât și siloz
datorită conținutului foarte bun de amidon și proteină
t Semănatul în perioada mijlocie a epoci de semănat
garantează dezvoltarea optimă a culturii
Garbure
Cele mai sănătoase recolte
Robustețe,
rezistență,
stabilitate =
PRODUCȚIE
SUPERIOARĂ
FAO
370
Perioada
de vegetaţie
113-120
zile
Dens|tİű| de semİnat
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
ă
l
ă
u
ș
e
r
i
,

M
S
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
u
c
i
,

M
S
D
u
m
b
r
a
v
a
,

B
C
L
e
c
h
i
n
ţ
a
,

B
N
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
R
o
m
o
ș
,

H
D
T
e
i
u
ș
,

A
B
T
r
i
t
e
n
i
,

C
J
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
8
2
3
1
1
.
3
4
0
1
3
.
5
5
3
1
1
.
5
8
0
1
1
.
8
8
9
1
2
.
2
7
5
1
3
.
5
1
5
1
2
.
3
0
5
1
1
.
8
6
0
1
1
.
8
9
5
1
1
.
2
9
2
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 13
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru boabe, cât și pentru siloz
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
t Kaifus are talia înaltă, cu inserţia
știuletelui înaltă și foliajul bogat
t Știuletele este de lungime medie,
având formă cilindro-conică
AVANTAJE
t Plasticitate ecologică superioară
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Pretabilitate pentru siloz
t Rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Kaifus poate fi cultivat cu succes în toate zonele
de cultură a porumbului. Ritmul foarte rapid
de pierdere a apei din boabe îl recomandă
și pentru zonele de cultură mai umede
t Știuleții masivi și producția mare de masă verde îl
recomandă în obținerea de siloz de calitate foarte bună
t Se recomandă semănatul acestui hibrid cât mai
timpuriu cu putință, începând de la 6° C în sol
Ka|fus
Plasticitate ecologică superioară
ț
t Se recomandă semănatul acestui hibrid cât mai
timpuriu cu putință, începând de la 6° C în sol
Ritmul rapid de pierdere
a apei din boabe, îl
recomandă și pentru
zonele de cultură mai
umede, capacitate de
producție ridicată
FAO
380
Perioada
de vegetaţie
117-123
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
o
r
a
b
i
a
,

O
T
C
u
c
i
,

M
S
D
u
m
b
r
a
v
a
,

B
C
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
R
o
m
o
ș
,

H
D
T
e
i
u
ș
,

A
B
T
r
i
f
e
ș
t
i
,

I
S
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
4
1
1
1
3
.
7
4
3
1
1
.
0
1
5
1
0
.
6
2
6
1
2
.
1
0
1
1
1
.
4
1
8
1
2
.
4
6
2
1
2
.
6
5
0
1
0
.
8
3
7
1
0
.
6
4
0
1
0
.
1
8
0
1
3
.
1
6
0
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
14 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t KWS 2376 are talia medie, cu inserţia
știuletelui medie-înaltă
t Știuletele este de lungime medie, gros,
de formă conic-îngroșată
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
t Hibridul are tendinţa de a formă doi știuleţi pe plantă
AVANTAJE
t Productivitate excelentă
t Toleranţă excelentă la secetă și arșiţă
t Foarte adaptat tuturor condiţiilor de tehnologie
t Ritm excelent de pierdere a apei din boabe
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Rezistenţă excelentă la bolile porumbului
RECOMANDÁRI
t KWS 2376 este recomandat pentru producția de
boabe în toate zonele de cultură a porumbului
t KWS 2376 este soluția ideală atât în zonele secetoase
(toleranța excelentă la secetă și arșiță), cât și în zonele mai
reci și umede (ritm excelent de pierdere a apei din boabe)
t Se recomandă semănatul în perioada
de mijloc a epocii de semănat
KWS 2376
Ce| ma| performant h|br|d
Campion fără
egal în grupa
sa, dispune de
o rezistență
dovedită în
condiții de
secetă și arșiță
FAO
370
Perioada
de vegetaţie
113-120
zile
Dens|tİű| de semİnat
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
2
.
3
8
9
1
2
.
4
6
8
1
2
.
9
0
0
1
1
.
6
4
0
1
1
.
5
8
8
1
1
.
4
7
2
1
4
.
7
8
0
1
2
.
6
4
0
1
0
.
9
8
1
1
0
.
5
6
9
1
2
.
6
8
7
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
u
c
i
,

M
S
D
u
m
b
r
a
v
a
,

B
C
H
o
r
i
a
,

N
T
J
i
j
i
l
a
,

T
L
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 15
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Kornelius are talia înaltă, cu inserţia știuletelui
medie-înaltă și foliajul foarte bogat
t Știuletele este lung, de grosime medie și are formă conică
t Boabele sunt de tip semidentat, de culoare galben-portocalie
AVANTAJE
t Excelent potenţial de producţie
t Stabilitate superioară a producţiilor
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului
t Ritm excelent de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Kornelius este recomandat în toate zonele de
cultură a porumbului din țară, cu excepția celor
reci din Transilvania și nordul Moldovei
t Realizează rezultate foarte bune în
toate condițiile de tehnologie
t Kornelius are cele mai bune rezultate dacă semănatul
se efectueză în mijlocul epocii optime
Korne||us
Potenű|a| de producű|e exce|ent
se efectueză în mijlocul epocii optime
Randament excelent
la boabe, stabil și
extrem de productiv
FAO
400
Perioada
de vegetaţie
120-126
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
B
ă
l
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
D
u
m
b
r
a
v
a
,

B
C
G
r
a
b
a
ț
,

T
M
L
i
v
a
d
a
,

S
M
R
o
m
a
n
,

N
T
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
2
.
2
3
9
1
2
.
6
5
8
1
1
.
8
0
7
1
1
.
0
2
9
1
4
.
5
4
2
1
2
.
4
0
0
1
1
.
0
8
5
1
1
.
0
3
2
1
3
.
3
9
5
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
16 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Karmas are talia foarte înaltă, cu inserţia
știuletelui înaltă și foliajul foarte bogat
t Știuletele este lung, de grosime medie
și are formă cilindro-conică
t Boabele sunt de tip semidentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Excelent potenţial de producţie
t Stabilitate superioară a producţiilor
t Valorifică excelent inputurile
t Rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului
t Ritm excelent de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Calitate superioară pentru siloz
RECOMANDÁRI
t Karmas este recomandat, pentru producția de
boabe, în toate zonele de cultură a porumbului
din țară, cu excepția celor reci din Transilvania și
nordul Moldovei, iar pentru siloz în toate zonele
t Obține rezultate deosebite în condiții
de tehnologie intensivă
t Semănatul cât mai timpuriu, începând de
la 6° C în sol până spre mijlocul epocii de
semănat asigură rezultate excelente
Karmas
Performant și stabil
FAO
410
Perioada
de vegetaţie
121-127
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
zona umedă/irigat
Oferă siguranță
prin stabilitate și
adaptabilitate =
PERFORMANȚĂ
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
6
.
3
4
6
1
1
.
3
9
0
1
0
.
9
5
9
1
1
.
0
2
3
1
4
.
4
1
4
1
1
.
0
2
4
1
0
.
8
7
5
1
1
.
7
5
9
1
2
.
3
7
3
1
0
.
8
8
6
1
3
.
9
0
6
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
C
u
c
i
,

M
S
L
i
v
a
d
a
,

S
M
P
a
d
e
a
,

D
J
T

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 17
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t KWS 1394 are talia înaltă, cu inserţia știuletelui înaltă
t Știuletele este lung, de formă conică,
cu rahisul de culoare roșie
t Boabele sunt de tip semidentat, de culoare galben-roșiatică
AVANTAJE
t Cel mai performant în grupa sa de maturitate
t Stabilitate excelentă a producţiilor
t Toleranţă foarte bună la secetă și arșiţă
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Calitate superioară pentru furaj și siloz
t Rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului
t Conținut mare de caroten in boabe
RECOMANDÁRI
t KWS 1394 este recomandat, pentru siloz, în toate
zonele de cultură a porumbului din țară, iar pentru
producția de boabe, în vestul și nord-vestul țării, în
Câmpia Română, în Dobrogea și sudul Moldovei
t Conținutul ridicat de caroten îl recomandă
în hrana păsărilor și animalelor
t Poate fi cultivat cu rezultate excelente în
orice condiții de sol sau de tehnologie
t Conținutul foarte echilibrat de proteină, amidon și fibre îl
califică excelent în obținerea unui siloz de calitate superioară
t Se recomandă semănatul cât mai timpuriu în zonele
calde (pentru boabe) și în a doua jumătate a epocii
de semănat în zonele mai reci (pentru siloz)
KWS 1394
Stab|||tate exce|entİ în cond|ś|| d|fer|te
Știuleți impresionanți,
sănătoși și viguroși =
PRODUCȚIE RIDICATĂ
FAO
430
Perioada
de vegetaţie
123-130
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
zona umedă/irigat
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
8
.
5
1
8
1
2
.
4
6
8
1
2
.
9
0
0
1
1
.
2
0
0
1
4
.
7
8
0
1
0
.
8
0
3
1
1
.
0
0
4
1
1
.
1
1
9
1
3
.
0
4
4
1
3
.
5
9
5
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
u
c
i
,

M
S
F
o
c
ș
a
n
i
,

V
N
L
i
v
a
d
a
,

S
M
M
i
r
o
ș
i
,

A
G
T

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
18 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t KWS 3381 are talia înaltă, cu inserţia știuletelui înaltă
t Știuletele este de lungime medie și formă
conic-îngroșată, cu rahis subţire de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Potenţial de producţie foarte ridicat
t Stabilitate excelentă a producţiilor
t Plasticitate ecologică excelentă
t Toleranţă foarte bună la secetă și la arșiţă
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Randament superior de boabe
RECOMANDÁRI
t KWS 3381 este recomandat, pentru siloz, în toate
zonele de cultură a porumbului din țară, iar pentru
producția de boabe, în vestul și nord-vestul țării, în
Câmpia Română, în Dobrogea și sudul Moldovei
t Valorifică foarte bine potențialul natural al solurilor
din diferite zone de cultură, realizând astfel rezultate
foarte bune și în condițiile unei tehnologii minimale
t În zonele calde din sud și vest (pentru producția
de boabe), se recomandă semănatul cât mai
timpuriu, iar în zonele mai reci (în special pentru
siloz) spre sfârșitul epocii de semănat
KWS 3381
Performant prin plasticitatea ecologică superioară
de boabe), se recomandă semănatul cât mai
timpuriu, iar în zonele mai reci (în special pentru
siloz) spre sfârșitul epocii de semănat
Performant prin
plasticitatea ecologică
superioară, rezistent
în condiții minime
de tehnologie este
soluția ideală pentru o
productivitate excelentă
FAO
450
Perioada
de vegetaţie
127-134
zile
Dens|tİű| de semİnat
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
zona umedă/irigat
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
0
.
4
4
0
1
0
.
3
2
8
1
0
.
4
7
0
9
.
7
0
5
9
.
9
0
0
1
0
.
1
3
2
1
3
.
5
8
0
1
0
.
4
6
6
9
.
9
2
8
9
.
9
7
5
1
4
.
3
3
3
A
r
d
u
d
,

S
M
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
B
r
a
t
e
i
u
,

S
B
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
F
o
c
ș
a
n
i
,

V
N
I
o
n

R
o
a
t
a
,

I
L
L
i
v
a
d
a
,

S
M
P
o
ș
t
a

C
â
l
n
ă
u
,

B
Z
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 19
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Stanza are talia foarte înaltă, cu frunze
erecte, cu inserţia știuletelui înaltă
t Știuletele este de lungime medie, de formă
conic-îngroșată, cu rahisul roșu deschis
t Boabele sunt de tip dentat de culoare galbenă
AVANTAJE
t Adaptabilitate superioară la condiţii diferite de cultură
t Randament excelent de boabe
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Ritm rapid de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Datorită toleranței foarte bune la secetă și arșiță, pentru
un hibrid din grupa lui de maturitate, este recomandat
pentru producția de boabe în vestul și nord-vestul țării,
în Câmpia Română, în Dobrogea și sudul Moldovei
t Stanza este o alegere foarte bună pentru siloz, fiind
o alternativă potrivită de înlocuire a hibrizilor tardivi în
zonele în care apariția brumelor timpurii este frecventă
t În zonele calde se recomandă semănatul cât mai timpuriu
iar în cele mai reci spre sfârșitul epocii de semănat
Stanza
Randament super|or în cond|ś|| d|fer|te
Dublă pretabilitate: siloz și
boabe, rezistență la cădere
și talia înaltă îl impun ca
fiind soluția perfectă în
alegerea hibridului ideal
FAO
460
Perioada
de vegetaţie
127-136
zile
Dens|tİű| de semİnat
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
neirigat
zona umedă/irigat
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
5
.
7
7
6
9
.
5
7
0
9
.
8
0
6
1
4
.
3
3
2
1
0
.
4
5
9
9
.
9
8
0
1
0
.
0
0
2
1
0
.
3
9
5
1
0
.
8
2
5
1
4
.
6
8
0
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
L
i
v
a
d
a
,

S
M
P
o
ș
t
a

C
â
l
n
ă
u
,

B
Z
S
c
â
n
t
e
i
a
,

I
L
T
r
i
f
e
ș
t
i
,

I
S
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
20 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat atât pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Kalvados are talia înaltă, cu inserţia
știuletelui înaltă și foliajul foarte bogat
t Știuleţii sunt de lungime medie și formă
conic-îngroșată, cu rahisul subţire, de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
RECOMANDÁRI
t Kalvados este recomandat pentru producția de
boabe în zonele de câmpie din sud și vest
t Este recomandat pentru obținerea unui siloz de
calitate excelentă și în mari cantități deoarece
habitusul plantei este unul impresionant.
t Pentru producția de boabe se recomandă
semănatul timpuriu iar pentru siloz în
perioada mijlocie a epocii de semănat
t Densitățile recomandate sunt în funcție de
zona de cultură și de tehnologia aplicată:
t la neirigat: 55000 – 58000 plante/hectar
t la irigat: 60000 – 65000 plante/hectar
t siloz: >75000 plante/hectar
Ka|vados
Performant și tolerant la secetă
Faptul că poate
realiza producții de
siloz foarte mari, la
calitate excelentă și
raportul foarte bun
între producția de
boabe și umiditatea
la recoltare îl
recomandă ca un
hibrid foarte bun
FAO
470
Perioada
de vegetaţie
131-139
zile
AVANTAJE
t Adaptabilitate superioară în
condiţii diferite de cultură
t Raport foarte bun între producţie
și umiditatea la recoltare
t Ritm foarte rapid de pierdere
a apei din boabe
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Toleranţă foarte bună la secetă
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
1
.
0
1
0
1
2
.
1
6
0
1
0
.
9
2
0
1
0
.
3
5
0
1
1
.
4
4
0
8
.
9
4
6
1
9
.
7
8
0
1
0
.
0
2
0
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
a
z
a
ș
u
,

B
R
D
u
d
e
ș
t
i
,

B
R
F
o
i
e
n
i
,

S
M
P
e
r
i
ș
o
r
u
,

C
L
S
i
r
i
a
,

A
R
T
i
m
i
ș
o
a
r
a
,

T
M
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
2012 | 21
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de boabe
t Krebs are talia medie, cu inserţia știuletelui medie
t Știuletele este lung și gros, de formă
cilindro-conică, având rahisul de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Productivitate excelentă
t Valorifică la maximum inputurile
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Toleranţă sporită la principalele boli ale porumbului
t Rezistenţă excelentă la frângere și cădere
t Randament excelent de boabe
RECOMANDÁRI
t Krebs realizează producții excepționale de boabe, în
condiții intensive de cultură, în zonele de câmpie din
vest, iar, în sud, în zonele irigate sau cu aport freatic
t Semănatul în perioada de mijloc a epocii de
semănat garantează rezultate excelente
Krebs
Dom|nant pr|n performanűİ
Productivitatea
și rezistență
excelente îl
clasifică dominant
în grupa tardivilor
FAO
480
Perioada
de vegetaţie
136-144
zile
Dens|tİű| de semİnat
16.000
15.500
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
neirigat
zona umedă/irigat
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
0
.
0
9
1
1
3
.
7
7
4
1
0
.
5
6
9
1
1
.
1
9
0
1
1
.
5
8
5
1
0
.
1
1
4
1
1
.
2
5
2
1
1
.
1
8
0
1
2
.
6
2
0
1
1
.
7
4
9
1
7
.
0
6
8
A
r
d
u
d
,

S
M
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
G
r
a
b
a
ț
,

T
M
P
a
d
e
a
,

D
J
T
r
i
f
e
ș
t
i
,

I
S
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
22 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Kitty are talia înaltă, cu inserţia știuletelui
înaltă și foliajul foarte bogat
t Știuleţii sunt de lungime medie și formă
conic-îngroșată, cu rahisul subţire, de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Adaptabilitate superioară în condiţii diferite de cultură
t Raport foarte bun între producţie și umiditatea la recoltare
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Rezistenţă foarte bună la frângere și cădere
t Toleranţă foarte bună la secetă
RECOMANDÁRI
t Kitty realizează producții excepționale de boabe, în
condiții intensive de cultură, în zonele de câmpie din
vest, iar în sud în zonele irigate sau cu aport freatic
t La siloz este unul dintre performeri, realizând producții
similare hibrizilor tardivi față de care prezintă avantajul că
poate evita brumele timpurii din zonele frecvent afectate
t Semănatul cât mai timpuriu în zonele mai calde, expuse
arșiței, determină un raspuns excelent în producții
K|tty
Dub|İ performanśİ în cond|ś|| |ntens|ve
ș ț , p p ț
Lider-ul grupei sale
de maturitate, dubla
performanță, excelente
producții de boabe
în condiții intensive
și cantități mari siloz
datorită habitusului
impresionant al plantei
FAO
490
Perioada
de vegetaţie
138-145
zile
Dens|tİű| de semİnat
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
zona umedă/irigat
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
1
3
.
7
0
8
1
0
.
8
0
3
1
0
.
9
4
9
1
1
.
1
0
9
1
4
.
5
9
7
1
1
.
8
8
1
1
1
.
6
1
1
1
1
.
6
3
7
1
3
.
8
8
1
1
1
.
7
3
4
1
6
.
0
1
0
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
G
r
a
b
a
ț
,

T
M
L
i
v
a
d
a
,

S
M
M
i
r
o
ș
i
,

A
G
Ț
i
g
ă
n
a
ș
i
,

I
S
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 23
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru atât producţia
de boabe cât și pentru siloz
t Kalimnos are talia înaltă, cu inserția știuletelui
medie – înaltă și foliaj erect, bogat
t Știuletele este lung și gros, de formă cilindrico-
conică, având rahisul de culoare roșie
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă
AVANTAJE
t Producții excelente de boabe și siloz
t Valorifică la maximum inputurile
t Ritm foarte rapid de pierdere a apei din boabe
t Rezistență excelentă la frângere și cădere
t Randament excelent de boabe
t Digestibilitate superioară a silozului
Ka||mnos
Performant ca un pur sânge
Hibrid intensiv, cu potențial excelent
de producție, recomandat în fermele în
care inputurile îl pot pune în valoare
FAO
500
Perioada
de vegetaţie
140-148
zile
Top producś|| 2011 (kg/ha|
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
9
.
9
3
2
1
2
.
6
1
2
1
0
.
4
3
4
1
1
.
7
5
3
9
.
7
6
8
1
0
.
4
3
9
1
0
.
1
5
1
1
3
.
4
6
3
F
l
o
r
i
c
a
,

B
Z
F
o
i
e
n
i
,

S
M
M
ă
r
c
u
l
e
ș
t
i
,

C
L
M
i
r
o
ș
i
,

A
G
T
.

V
l
a
d
i
m
i
r
e
s
c
u
,

B
R
Ț
i
g
ă
n
a
ș
i
,

I
S
T
r
o
i
a
n
u
,

T
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
RECOMANDÁRI
t Kalimnos realizează producții excelente de boabe în condiții intensive de cultură, în zonele
de câmpie din vest și nord-vest, iar în sud în zonele irigate sau cu aport freatic
t La siloz este unul dintre performeri, realizând producții similare hibrizilor tardivi
față de care prezintă avantajul că poate evita brumele timpurii din zonele frecvent
afectate
t Se recomandă semănatul acestui hibrid în perioada mijlocie a epocii de
semănat
t Densitățile recomandate sunt în funcție de zona de cultură și de
tehnologia aplicată:
t la neirigat: 55000 – 58000 plante/hectar
t la irigat: 60000 – 65000 plante/hectar
t siloz: >75000 plante/hectar
24 | Catalog KWS
DESCRIERE
t Hibrid recomandat pentru producţia de siloz
t Mikado are talia foarte înaltă, cu inserţia
știuletelui înaltă și cu un foliaj foarte bogat
t Știuletele este lung și gros, de formă conic-îngroșată
t Boabele sunt de tip dentat, de culoare galben închis
AVANTAJE
t Cel mai cultivat hibrid pentru siloz
t Calitate foarte bună a silozului obținut
t Stabilitate foarte bună a producțiilor de siloz
t Digestibilitate superioară a silozului
t Potențial foarte ridicat pentru producția de boabe
RECOMANDÁRI
t Mikado este principalul hibrid cultivat pentru producerea
de siloz, dar în condiții foarte favorabile de cultură (rotație,
fertilizare, irigare, soluri cu aport freatic din zonele de
câmpie) realizează producții foarte ridicate de boabe, în
zonele de câmpie, acolo unde se acumulează necesarul
termic pentru ajungerea la maturitate a hibrizilor tardivi
t Indiferent de destinația producției (siloz sau boabe), se
recomandă semănatul cât mai timpuriu, temperaturi
de 6° C în sol nu afectează densitatea culturii
M|kado
Cele mai mari producţii de porumb siloz
Lider detașat
în România pe
segmentul siloz,
valorifică perfect
inputurile
și oferă o
productivitate
impresionantă
FAO
550
Perioada
de vegetaţie
145-155
zile
Dens|tİű| de semİnat
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
neirigat
4
5
.
0
0
0
5
0
.
0
0
0
5
5
.
0
0
0
6
0
.
0
0
0
6
5
.
0
0
0
7
0
.
0
0
0
7
5
.
0
0
0
8
0
.
0
0
0
8
5
.
0
0
0
9
0
.
0
0
0
9
5
.
0
0
0
zona umedă/irigat
Top producś|| 2011 (t/ha|
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
6
3
,
0
0
1
0
2
,
9
0
7
3
,
0
0
5
4
,
0
8
1
1
3
,
9
0
6
3
,
6
0
B
e
r
e
ș
t
i
,

B
C
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
i
o
c
h
i
n
a
,

I
L
G
r
a
b
a
ț
,

T
M
L
i
v
a
d
a
,

S
M
M
i
r
o
ș
i
,

A
G
Ț
i
g
ă
n
a
ș
i
,

I
S
U
r
l
e
a
s
c
a
,

B
R
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
V
e
z
e
n
d
i
u
,

S
M
Z
ă
n
e
ș
t
i
,

N
T
kg/ha
p
l
a
n
t
e
/
h
a
2012 | 25
KWS Sem|nśe
Lider incontestabil la porumbul siloz
Silozul din porumb sau sorg este un furaj deosebit de
valoros și ieftin datorită producţiilor mari ce se pot obţine.
Compania noastra asigură cele mai bune produse atât
pentru silozul din porumb cât și pentru cel din sorg.
Folosit în alimentaţia rumegătoarelor și, în special, a
bovinelor, silozul contribuie substanţial prin valoarea sa
energetică ridicată la sporirea și ieftinirea producţiei de
carne și lapte. Calitatea silozului depinde, în primul rând,
de calităţile masei verzi, de momentul recoltării și de
reușita însilozării.
Principalele însușiri ale porumbului KWS
pentru siloz sunt:
t nivelul excelent al producţiei de masă verde
t procentul mare de substanţă uscată
t proporţia foarte bună de știuleţi în totalul de masă
verde
t digestibilitatea foarte bună a materiei organice din
masa verde însilozată
CEI MAI PERFORMANģI HIBRIZI
KWS PENTRU SILOZ
În portofoliul hibrizilor de porumb există un număr mare
de hibrizi cu pretabilitate pentru siloz, însă principala
noastră recomandare se leagă de numele următorilor
hibrizi: Mikado, Kitty, Stanza, Kalvados, KWS 1394,
Garbure și Gavott ale căror performanţe sunt prezentate
în graficul alăturat ca medie pe ultimii doi ani.
Digestibilitatea este
puternic influenţată pe
lângă calitatea însilozării,
de momentul recoltării și de
proporția de știuleţi din masa
plantelor întregi, deoarece aceștia
au o digestibilitate cu mult superioară tuturor celorlalte
părţi ale plantei. De aceea porumbul pentru siloz trebuie
să aibă o producţie foarte ridicată de boabe.
Digestibilitatea variază în limite destul de strânse, de la
70% la 76%.
Stay greenul excelent al hibrizilor KWS, permite
recoltarea pentru siloz cu plante verzi și știuleţi maturaţi
fiziologic, o perioadă mai lungă cu 5 – 9 zile decât la
hibrizii competitiei, garantând o calitate superioară.
Compoziţia chimică a boabelor de porumb:
t proteine: 9-10%
t grăsimi: 5-6%
t hidraţi de carbon (amidon): aprox. 70%
t substanţă uscată: peste 86%
Producű|| porumb s||oz (t/ha|
(med|a 2009 - 2011|
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
7
6
,
8

6
7
,
3

6
4
,
9

6
9
,
3

6
5
,
1

5
7
,
7

5
3
,
2

M
i
k
a
d
o
K
i
t
t
y
S
t
a
n
z
a
K
a
l
v
a
d
o
s
K
W
S
1
3
9
4
G
a
r
b
u
r
e
G
a
v
o
t
t
26 | Catalog KWS
Tabe| de s|ntezİ
Porumb 2011
Nota la toleranţă la secetă
8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
L
o
s
c
K
a
r
n
e
v
a
l
i
s

S
e
v
e
r
o
G
a
v
o
t
t
K
r
a
b
a
s
K
a
m
e
l
i
a
s
K
i
n
e
m
a
s

L
a
u
r
e
a
t
K
w
s

6
4
7
1

G
a
r
b
u
r
e
K
a
i
f
u
s
K
w
s

2
3
7
6
K
o
r
n
e
l
i
u
s
K
a
r
m
a
s
K
w
s

1
3
9
4
K
w
s

3
3
8
1
S
t
a
n
z
a
K
a
l
v
a
d
o
s
K
r
e
b
s

K
i
t
t
y
K
a
l
i
m
n
o
s

M
i
k
a
d
o
L
o
s
c
S
N
O
U
K
a
r
m
a
s

N
O
U
H
I
B
R
I
D

K
W
S
F
A
O
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
8
0
3
3
0
3
4
0
3
5
0
3
5
0
3
6
0
3
7
0
3
8
0
3
9
0
4
0
0
4
1
0
4
3
0
4
5
0
4
6
0
4
7
0
4
8
0
4
9
0
5
0
0
5
5
0
Număr de zile semănat
- maturitate fiziologică -
9
6

-

1
0
0
9
6

-

1
0
1
9
7

-

1
0
2
9
8

-

1
0
2
1
0
5

-

1
1
0
1
0
7

-

1
1
2
1
0
9

-

1
1
4
1
1
0

-

1
1
6
1
1
2

-

1
1
8
1
1
3

-

1
2
0
1
1
7

-

1
2
3
1
1
9

-

1
2
5
1
2
0

-

1
2
6
1
2
1

-

1
2
7

1
2
3

-

1
3
0
1
2
7

-

1
3
4
1
2
7

-

1
3
6
1
3
1

-

1
3
9
1
3
6

-
1
4
4
1
3
8

-

1
4
5
1
4
0

-

1
4
8
1
4
5

-

1
5
5
Î
N
S
U
Ș
I
R
I

D
E

R
E
Z
I
S
T
E
N
Ţ
Ă

(
F
I
Z
I
O
L
O
G
I
C
E
)
E
L
E
M
E
N
T
E

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E
C
A
L
I
T
A
T
E

B
O
B
Nota la frângerea tulpinilor
8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 7 9 8 8 8 9 8 9 8 8 8 9
Nota la fusarioza știuleţilor
(Fusarium spp.)
8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 7 8 8 8 7 8 8 6 8 7
Nota la tăciunele comun
(Ustilago maydis)
8 9 9 9 8 9 8 9 8 9 9 9 8 8 9 9 8 9 8 8 8 9
Lungime medie
știulete (cm) 1
8
,
6
2
0
,
8
1
9
,
4
1
8
,
9
2
2
,
2
2
1
,
1
2
0
,
7
2
1
,
2
2
0
,
8
2
1
,
6
2
0
,
1
2
0
,
2
2
1
,
7
2
2
,
6
2
2
,
3
2
0
,
8
2
1
,
0
2
0
,
4
2
4
,
3
2
3
,
1
2
3
,
8
2
4
,
3
Număr rânduri de
boabe pe știulete
1
2

-

1
4
1
2

-

1
4
1
2

-

1
4
1
2

-

1
4
1
4

-

1
6
1
4

-

1
6
1
2

-

1
4
1
4

-

1
6
1
4

-

1
6
1
6

-

1
8
1
4

-

1
6
1
4

-

1
6
1
4

-

1
6
1
6

-

1
8
1
4

-

1
6
1
6

-

1
8
1
6

-

1
8
1
6

-

1
8
1
6

-

1
8
1
8

-

2
0
1
6

-

1
8
1
6

-

1
8
Număr mediu de
boabe pe rând 3
5
,
3
3
7
,
5
3
6
,
8
3
6
,
1
4
4
,
5
4
6
,
3
4
3
,
9
4
2
,
5
4
2
,
8
4
2
,
5
4
1
,
8
4
0
,
6
4
1
,
9
4
4
,
3
4
2
,
5
4
3
,
8
4
2
,
8
4
3
,
1
4
2
,
7
4
6
,
6
4
3
,
3
4
5
,
2
MMB (g)
3
1
0
3
3
5
3
0
7
3
2
3
4
1
9
3
5
5
3
5
3
3
7
5
3
4
0
3
5
8
3
9
6
3
4
7
3
5
3
3
3
1
3
6
6
3
7
2
3
9
9
3
2
9
3
5
1
3
4
8
3
6
1
3
8
1
Conţinut de proteină
(g/100g S.U.)
1
0
,
6
3
1
0
,
4
2
1
1
,
0
5
1
1
,
4
7
1
0
,
1
0
1
1
,
0
1
9
,
8
7
1
1
,
1
2
9
,
8
3
1
0
,
0
7
1
0
,
1
8
1
0
,
5
1
9
,
9
2
9
,
6
5
9
,
9
6
9
,
9
0
9
,
9
8
1
0
,
1
4
1
0
,
3
6
1
0
,
2
1
1
0
,
6
7
1
0
,
2
5
Conţinut de amidon
(g/100g S.U.) 7
0
.
5
7
1
.
2
6
9
.
9
7
0
.
5
7
0
.
9
6
9
.
5
7
1
.
0
6
9
.
6
7
2
.
1
7
1
.
5
7
0
.
9
7
1
.
5
7
1
.
4
7
0
.
3
7
0
.
6
7
1
.
8
7
2
.
1
6
9
.
9
7
1
.
9
7
2
.
2
7
1
.
2
7
2
.
5
Conţinut de ulei EE
(g/100g S.U.) 5
.
0
6
4
.
1
3
5
.
3
3
5
.
1
3
4
.
4
5
3
.
9
6
4
.
0
3
4
.
3
7
4
.
2
4
4
.
1
9
3
.
8
2
4
.
0
6
4
.
5
8
4
.
0
3
4
.
4
0
3
.
9
0
3
.
8
5
4
.
3
4
4
.
0
7
3
.
8
6
3
.
8
9
4
.
2
5
Conţinut de caroten
(g/100g S.U.) 0
.
9
5
1
.
0
2
1
.
3
1
1
.
2
1
1
.
7
0
1
.
0
6
1
.
1
3
1
.
0
9
0
.
9
7
1
.
3
6
1
.
2
6
0
.
9
7
0
.
9
5
0
.
7
1
1
.
4
6
0
.
8
5
0
.
9
4
0
.
9
7
1
.
3
0
1
.
5
5
1
.
0
3
1
.
9
0
Nota la căderea din rădăcină
9 9 9 8 8 9 9 8 9 8 8 8 9 7 9 8 8 8 9 9 8 8

N
O
T
E
:

9

-

e
x
c
e
l
e
n
t
;

8

-

f
o
a
r
t
e

b
u
n
;

7

-

b
u
n

-

f
o
a
r
t
e

b
u
n
;

6

-

b
u
n
2012 | 27
Floarea-soarelui
BAROLO RO º MATEOL RO º HURACAN
Barolo RO este un hibrid foarte stabil și productiv
indiferent de zonă, cu dublă rezistenţă genetică:
la mană (Plasmopara helianthi) și lupoaie,
inclusiv rasa E (Orobanche cumana).
DESCRIERE
t Hibrid semitardiv
t Conţinut de ulei: 49-50%
t Producţie ridicată de ulei la unitatea de suprafaţă
t Potenţial de producţie: 3,8-4,5 t/ha
t Talia plantelor: medie-înaltă
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Rezistenţă bună la frângere
RECOMANDÁRI
Barolo RO este recomandat în toate zonele de cultură a florii-soarelui, cu menţiunea
că în zonele puternic afectate de lupoaie din Dobrogea trebuie respectată cu
stricteţe rotaţia culturilor, asfel încât să nu urmeze pe aceeași solă la un interval
mai mic de 4-5 ani. De asemenea, este recomandat ca acest hibrid să
fie semănat către sfârșitul perioadei optime de semănat, atunci când
temperatura minimă la adâncimea de semănat este de 9-10 °C.
Fiind un hibrid semitardiv, densitatea recomandată este:
t la neirigat: 45000 – 50000 plante/hectar
t la irigat: 50000 – 55000 plante/hectar
Barolo RO
Camp|onu| producű|||or
Top producś|| 2011 (kg/ha|
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
4
.
4
6
0
4
.
6
3
8
4
.
5
2
0
4
.
2
7
2
3
.
8
9
9
3
.
9
7
3
B
r
ă
i
l
a
,

B
R
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
M
ă
r
c
u
l
e
ș
t
i
,

C
L
Ș
e
r
b
ă
n
e
s
t
i
,

O
T
T
â
r
c
e
a
,

B
H
V
â
l
c
e
l
e
l
e
,

C
L
stricteţe rotaţia culturilor, asfel încât să nu urmeze pe aceeași solă la un interval
mai mic de 4-5 ani. De asemenea, este recomandat ca acest hibrid să
fie semănat către sfârșitul perioadei optime de semănat, atunci când
temperatura minimă la adâncimea de semănat este de 9-10 °C.
Fiind un hibrid semitardiv, densitatea recomandată este:
t la neirigat: 45000 – 50000 plante/hectar
t la irigat: 50000 – 55000 plante/hectar
2012 | 29
RECOMANDÁRI
Mateol RO este recomandat în toate zonele de cultură a florii-soarelui, cu menţiunea că în
zonele puternic afectate de lupoaie din Dobrogea trebuie respectată cu stricteţe rotaţia culturilor,
asfel încât să nu urmeze pe aceeași solă la un interval mai mic de 4-5 ani. Datorită timpurietăţii
poate fi cultivat și în centrul ţării, dar numai pe un areal restrâns, în zonele favorabile.
Fiind un hibrid semitimpuriu, densitatea recomandată este:
t la neirigat: 50000 – 54000 plante/hectar
t la irigat: 54000 – 58000 plante/hectar
Mateol RO este hibridul KWS cu cea mai mare răspândire,
fiind caracterizat prin dublă rezistenţă genetică: la mană
(Plasmopara helianthi) și lupoaie, inclusiv rasa E (Orobanche
cumana). Mateol RO este hibridul cu cea mai bună plasticitate
ecologică pe care firma KWS îl pune la dispoziţia fermierilor.
DESCRIERE
t Hibrid semitimpuriu
t Conţinut de ulei: 48-51%
t MMB mare (cca 65 g)
t Potenţial de producţie: 3,6-4,0 t/ha
t Talia plantelor: medie
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Rezistenţă bună la frângere
t Tolerant la Phomopsis helianthi și Sclerotinia sclerotiorum
Mateo| RO
Stab|| ř| product|v
Top producś|| 2011 (kg/ha|
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
4
.
3
7
0
4
.
2
0
6
3
.
8
6
6
4
.
6
6
0
3
.
7
9
3
B
r
ă
i
l
a
,

B
R
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
C
u
r
t
i
c
i
,

A
R
M
ă
r
c
u
l
e
ș
t
i
,

C
L
M
a
r
g
h
i
t
a
,

B
H
30 | Catalog KWS
Huracan este hibridul KWS cu cea mai bună rezistenţă la
lupoaie (Orobanche cumana), motiv pentru care este foarte
solicitat de cultivatorii din zonele afectate de acest parazit.
DESCRIERE
t Hibrid semitardiv
t Conţinut de ulei: 47-50%
t MMB mare (peste 60 g)
t Potenţial de producţie: 3,2-3,7 t/ha
t Talia plantelor: înaltă
t Toleranţă foarte bună la secetă
t Rezistenţă bună la frângere
t Tolerant la Sclerotinia sclerotiorum și Plasmopara helianthi
t Rezistent la lupoaie (Orobanche cumana), inclusiv rasa E
RECOMANDÁRI
Huracan este recomandat în special în toate zonele afectate de lupoaie, dar cu precădere
în Dobrogea, acolo unde există cea mai mare presiune a acestui parazit.
Fiind un hibrid mai tardiv, cu o talie înaltă și un foliaj foarte bogat, densitatea recomandată este:
t la neirigat: 45000 – 50000 plante/hectar
t la irigat: 50000 – 55000 plante/hectar
Huracan
Sİnİtos pânİ |a reco|tare
Top producś|| 2011 (kg/ha|
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
4
.
1
0
5
3
.
8
9
0
3
.
4
4
5
3
.
9
1
0
3
.
9
6
0
B
r
ă
i
l
a
,

B
R
B
u
c
u
,

I
L
C
a
r
a
c
a
l
,

O
T
M
ă
r
c
u
l
e
ș
t
i
,

C
L
T
r
o
i
a
n
u
,

T
R
Fiind un hibrid mai tardiv, cu o talie înaltă și un foliaj foarte bogat, densitatea recomandată este:
t la neirigat: 45000 – 50000 plante/hectar
t la irigat: 50000 – 55000 plante/hectar
2012 | 31
Portofolii produse
RAPIģÁ DE TOAMNÁ º CEREALE PÁIOASE º SORG º SFECLÁ DE ZAHÁR º CARTOF
Triangle
Rezistenţă foarte bună la ger și iernare
t Hibrid timpuriu
t Conţinut de ulei: 40-43%
t Potenţial de producţie: până la 5,1 t/ha
Tassilo
Productivitate excelentă
t Hibrid semitimpuriu
t Conţinut de ulei: 45-47%
t Potenţial de producţie: până la 5,2 t/ha
Brutus
Timpurietate și performanţă
t Hibrid timpuriu
t Ramificare foarte bună
t Conţinut de ulei: 48-51%
t Potenţial de producţie: până la 5,0 t/ha
Turan
Potenţial excelent de producţie
t Hibrid timpuriu
t Conţinut de ulei: 45-47%
t Potenţial de producţie: peste 5,0 t/ha
Traviata
Stabilitate la nivele
excelente de producţie
t Hibrid semitimpuriu
t Conţinut de ulei: 49-51%
t Potenţial de producţie: peste 5,0 t/ha
Timber
Intensiv și performant
t Hibrid timpuriu
t Conținut de ulei: 47-49%
t Potențial de producție: peste 5.0 t/ha
Kodiak
Expresia performanței
t Hibrid timpuriu
t Conținut de ulei: 49 – 51%
t Potențial de producție: peste 5 t/ha
Hybr|rock
Profitabil prin performanță și stabilitate
t Hibrid semitimpuriu
t Conținut de ulei: 48-50%
t Potențial de producție: peste 5 t/ha
Rapiţă de toamnă Oferta de semințe 2012
2012 | 33
Exot|c Grâu de toamnă
t Soi timpuriu
t Calitate bună de panificaţie
t Foarte productiv
t Tolerant la secetă
Cubus Grâu de toamnă
t Soi semitardiv
t Calitate foarte bună de panificaţie
t Productiv
t Tolerant la boli
Fr|der|cus Orz de toamnă
t Soi semitimpuriu
t Calitate bună a boabelor
t Tolerant la secetă
t Productiv
Mungis Triticale
t Soi semitimpuriu
t Productivitate superioară
t Plasticitate ecologică excelentă
Cerea|e pİ|oase Oferta de semințe 2012
34 | Catalog KWS
Zerberus Sorghum bicolor
t Recomandat pentru biogaz și peleți
t Productivitate foarte mare
t Dezvoltare rapidă
t Foarte rezistent la cădere
t Rezistență foarte bună la boli
t Pretabil și la cultura succesivă în zonele calde
Bulldozer Sorghum bicolor
t Recomandat pentru biogaz și peleți
t Productivitate excelentă
t Plante foarte înalte
t Capacitate de a emite copili
t Recomandat în cultura principală
Tarzan Sorghum bicolor
t Recomandat pentru biogaz și peleți
t Productivitate foarte mare
t Plante foarte înalte
t Rezistent la cădere
t Rezistent la boli
t Recomandat în cultura principală
Freya Sorghum bicolor x sudanense
t Recomandat pentru biogaz și siloz
t Foarte productiv
t Rezistent la cădere
t Rezistent la boli
t Recomandat atât în cultura
principală cât și succesivă
Sorg Oferta de semințe 2012
2012 | 35
El Mundo
Timpuriu
Everest
Extratimpuriu
Labad|a
Timpuriu
Mondeo
Semitardiv
Ramos
Tardiv
Spunta
Timpuriu
Antinea Rz+Cr/Z
Excelenţa Sa în producţii de zahăr!
Bruna Rz+Nt+Cr/NZ
Siguranţa producţiilor performante!
C|ement|na Rz+Rhc+Cr/NZ
Siguranţa randamentului și profitului maxim!
Jasmina Rz+Cr/ZZ
Accelerarea acumulării zaharate!
Legenda Rz+Cr/NZ
Zahăr de calitate superioară!
Le||a Rz+Cr/Z
Echilibru perfect al producţiilor
de rădăcini și zahăr!
Marianka Rz+Cr/Z
Garanția producțiilor excelente!
Serenada Rz+Cr/NZ
Producții excelente de calitate superioară!
Sfec|İ de zahİr Oferta de semințe 2012
Cartof Oferta de semințe 2012
Organic Table Table
French fries French fries Table Table
Table Table
36 | Catalog KWS
Echipa KWS
CERCETARE º PRODUCģIE ġI PROCESARE º LABORATOR - STAŰIA DE PROCESARE
ADMINISTRATIV ġI FINANCIAR º MARKETING º PRODUCT MANAGEMENT º
VÂNZÁRI º LOGISTICÁ º DIVIZIA DE SFECLÁ ġI CARTOF
Cercetare
Hibrizi stabili într-o
lume de schimbări!
Doriana Niţu
Director General
KWS Seminţe România
Producś|e ř|
procesare
Producţie și procesare, calitate și
volum, pentru România, pentru
Europa, pentru restul Lumii.
Echipa
F|nanc|ar -
Adm|n|strat|v
Gestionăm prezentul pentru un viitor mai sigur!
Laborator
staű|a de procesare
Siguranța calității semințelor KWS!
38 | Catalog KWS
Log|st|cİ
Misiunea noastră este planificarea fluxurilor de
livrare și a proceselor de depozitare, ambalare
și certificare a mărfurilor folosind toate resursele
necesare susţinerii unui sistem competitiv.
Vânzİr|
Dinamici, flexibili,
întotdeauna alături
de fermier!
KWS România
Market|ng
Activitatea noastră de zi cu zi se
concentrează asupra obiectivului comun
al companiei: orientarea către fermier!
D|v|z|a
sfec|İ ř| cartof
Profitul - cea mai dulce recoltă!
KWS România
Product Management
Noi oferim suport activităţii de comercializare
prin testarea, identificarea și poziţionarea în
piaţă a celor mai performante produse.
2012 | 39
DJ
MH
GJ
HD
TM
AR
BH
SJ
SM MM
CJ
MS
SB
B
AB
BN
CS
VL
AG
OT
TR 3
4
5
6
Dan
Morgovan
Director Regional
Regiunea 5
Tel. 0724 202 766
Daniela
Savu
Director Regional
Regiunea 4
Tel. 0733 103 899
Ioan
Cioc
Director Regional
Regiunea 3
Tel. 0723 333 224
Victor
Păunescu
Matei
Gabriel
Ioan
Macra
Cristian
Oprescu
Zoltan
Szenasi
Ilie
Bădilă
Adrian
Osvadă
Cosmin
Maior
Mihai
Ţăpurică
Tudorel
Ioan
Director
de vânzări
Tel. 0731 493 873
Echipa
BV
CV
HR
BC
VS
IS
NT
SV
BT
VN
PH
BZ
BR
TL
IL
CL
CT
GL
G
DB
GR
IF
B
2
7
1
Osvadă
Mircea
Armegioiu
Director Regional
Regiunea 6
Tel. 0724 363 020
Marian
Vitan
Director Regional
Regiunea 2
Tel. 0720 041 329
Sergiu
Pîrvulescu
Georgian
Enache
Florian
Butoi
Ion
Marinescu
Gheorghe
Potîrniche
Florin
Stoica
Gabriel
Cristea
Radu
Bercu
Costel
Ungureanu
Radu
Petre
Sebastian
Gheorghiu
Marius
Bulgaru
de vânzări KWS
Ioan
Puiu
Director Regional
Regiunea 7
Tel. 0731 791 195
Iulian
Filipoiu
Director Regional
Regiunea 1
Tel. 0724 407 543
Valentin
Popa
KWS SEMINŢE SRL
Str. Braţului, nr. 30,
Sector 2, București,
020566, România
Tel.: + 40 (21) 315 42 80
Fax: + 40 (21) 310 42 38
office@kws.ro
www.kws.ro
Florian
Butoi
Reprezentant
Vânzări
CL
Tel. 0728 855 397
Valentin
Popa
Reprezentant
Vânzări
IL, TL
Tel. 0731 494 745
Ion
Marinescu
Reprezentant
Vânzări
BR
Tel. 0728 996 133
Marius
Bulgaru
Reprezentant
Vânzări
VS, VN, GL
Tel. 0731 494 869
Costel
Ungureanu
Reprezentant
Vânzări
BT, SV
Tel. 0724 588 906
Gheorghe
Potîrniche
Reprezentant
Vânzări
PH, BZ
Tel. 0729 660 602
Radu
Bercu
Reprezentant
Vânzări
MS, HR, CV, BV
Tel. 0724 544 269
Sergiu
Pîrvulescu
Reprezentant
Vânzări
TL, CT
Tel. 0728 977 602
Georgian
Enache
Reprezentant
Vânzări
IL
Tel. 0730 713 429
Regiunea 1
Mihai
Ţăpurică
Reprezentant
Vânzări
AG, VL, TR
Tel. 0730 713 891
Florin
Stoica
Reprezentant
Vânzări
DB, IF, GR
Tel. 0730 713 892
Gabriel
Cristea
Reprezentant
Vânzări
GR, TR
Tel. 0724 588 907
Regiunea 2
Zoltan
Szenasi
Reprezentant
Vânzări
BH, SM, MM
Tel. 0729 019 150
Regiunea 5
Radu
Petre
Reprezentant
Vânzări
IS
Tel. 0728 859 009
Sebastian
Gheorghiu
Reprezentant
Vânzări
BC, NT
Tel. 0731 493 823
Regiunea 7
Ilie
Badilă
Reprezentant
Vânzări
AB, SB, HD
Tel. 0728 977 915
Adrian
Osvadă
Reprezentant
Vânzări
CJ, BN, SJ
Tel. 0728 855 389
Regiunea 6
Victor
Păunescu
Reprezentant
Vânzări
OT, GJ
Tel. 0730 715 808
Gabriel
Matei
Reprezentant
Vânzări
DJ, MH
Tel. 0731 492 237
Regiunea 3
Cosmin
Maior
Reprezentant
Vânzări
TM Nord
Tel. 0731 035 611
Cristian
Oprescu
Reprezentant
Vânzări
AR
Tel. 0727 811 426
Ioan
Macra
Reprezentant
Vânzări
TM Sud, CS
Tel. 0727 811 412
Regiunea 4
Reprezentanţi vânzări

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful