You are on page 1of 4

Borang Manual

Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah


Kementerian Pelajaran Malaysia

Profil Am Sekolah
Sila isikan profil am sekolah di bawah mengikut data EMIS yang ada di sekolah.

Kod Sekolah: Nama Sekolah:

Alamat: No Telefon:

Poskod: No Fax:
Bandar: Email:
Negeri: Laman Web:
Jenis Sekolah:  SK Gred:
 SJK(C)
Lokasi:  Bandaraya
 SJK(T)
 Bandar
 SK (Khas)
 Bandar Kecil
 SK (Asli)
 Luar Bandar
 SR Agama (SABK)
 SMK Bandar Terdekat:
 SM Vokasional
 SM Teknik Daerah:
 SMK Agama Kerajaan Tempatan:
 SM Khas
 SM Berasrama Penuh Parlimen:
 SM + SR (Model Khas)
DUN:
 Sekolah Sukan
 SM Agama (SABK) Pusat Kegiatan Guru:
 Sekolah Seni
Pejabat Pelajaran Jarak Ke PKG (km): km
Daerah:

Bil. Guru Lelaki: Bil. Guru Perempuan:

Bil. Staf Lelaki: Bil. Staf Perempuan:


Jum. Murid Lelaki: Jum. Murid Perempuan:
Bil. Kelas:

Nama Pengetua: Nama PK Akademik:


Nama Guru Media: Nama Penyelaras ICT:

1
Sila tandakan kemudahan ICT yang ada di sekolah anda:

 Pusat Akses
 Makmal Pengkomputeran
 Talian SchoolNet
 TV Pendidikan
 Perisian Kursus
 Peralatan PPSMI

Pusat Akses
Sila isikan maklumat berkaitan Pusat Akses di sekolah anda.

1. Bilangan komputer ___________________


2. Bilangan komputer yang boleh digunakan ___________________
3. Purata bilangan pengguna dalam sehari:
a. Guru ___________________
b. Murid ___________________
c. Komuniti ___________________
4. Jenis kegunaan:
a. Pengajaran dan pembelajaran 
b. Mencari sumber bahan pendidikan 
c. Kolaborasi 
d. Menyiapkan tugasan 
e. E-mel 
f. Permainan 
5. Mempunyai capaian ke Internet 
6. Tahap penggunaan Pusat Akses  Tidak Digunakan
 Penggunaan Minimum
 Penggunaan Sederhana
 Penggunaan Biasa
 Penggunaan Sepenuhnya

Makmal Komputer
Sila isikan maklumat berkaitan Makmal Komputer yang dibekalkan KPM di sekolah anda.

1. Bilangan makmal komputer (yang dibekalkan oleh KPM


sahaja) ___________________
2. Jumlah bilangan komputer dalam makmal ___________________
3. Jumlah bilangan komputer dalam makmal yang boleh
digunakan ___________________
4. Bilangan makmal yang mempunyai capaian ke Internet ___________________
5. Purata bilangan kelas yang menggunakan makmal dalam
seminggu:
a. Matapelajaran TMK/Literasi ___________________
b. Matapelajaran Bahasa ___________________
c. Matapelajaran Vokasional/Teknik ___________________
d. Matapelajaran Kemanusiaan ___________________
e. Matapelajaran PPSMI ___________________
f. Lain-lain ___________________

2
6. Jenis kegunaan/aktiviti:
a. Pengajaran dan pembelajaran 
b. Mencari sumber bahan pendidikan 
c. Kolaborasi 
d. Menyiapkan tugasan 
e. E-mel 
f. Permainan 
7. Tahap penggunaan makmal  Tidak Digunakan
 Penggunaan Minimum
 Penggunaan Sederhana
 Penggunaan Biasa
 Penggunaan Sepenuhnya

Capaian Rangkaian SchoolNet


Sila isikan maklumat berkaitan Capaian Rangkaian SchoolNet di sekolah anda.

1. Teknologi SchoolNet Tiada


VSAT - Satelit
ADSL (1mbps)
ADSL (4mbps)
Wireless
2. Jenis rangkaian setempat sekolah yang
disambungkan ke SchoolNet:
a. LAN (berwayar) 
b. Tanpa wayar (Wireless) 
c. Tiada 
3. Tempat yang dirangkaikan:
Pusat Akses 
Makmal komputer 
Bilik guru 
Bilik darjah 
Pusat Sumber 
Makmal sains 
Pejabat sekolah 
4. Tahap capaian Internet melalui SchoolNet Tiada Capaian Langsung
Capaian Kadang-Kadang Ada
Biasa Dengan Gangguan Sederhana
Memuaskan Dengan Sedikit Gangguan
Amat Memuaskan dan Tiada Gangguan

TV Pendidikan
Sila isikan maklumat berkaitan TV Pendidikan di sekolah anda.

1. Bilangan TV ___________________
2. Bilangan TV yang boleh digunakan ___________________
3. Jenis kegunaan/aktiviti
a. Menonton rancangan TV Pendidikan di saluran TV9 
b. Menonton VCD/DVD/rakaman rancangan TV Pendidikan 
c. Menonton VCD/DVD/rakaman rancangan pendidikan lain 
4. Purata bilangan kelas yang menggunakan TV dalam seminggu ___________________

3
5. Tahap penggunaan TV Pendidikan Tidak Digunakan
Penggunaan Minimum
Penggunaan Sederhana
Penggunaan Biasa
Penggunaan Sepenuhnya

Perisian Kursus
Sila isikan maklumat berkaitan Perisian Kursus yang dibekalkan KPM di sekolah anda.

1. Bilangan CD/DVD perisian kursus/Praktis Pengajaran Terbaik


yang diterima ___________________
2. Bilangan CD/DVD perisian kursus/Praktis Pengajaran Terbaik
yang diterima digunakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran ___________________
3. Purata bilangan guru yang menggunakan perisian kursus dalam
seminggu mengikut mata pelajaran:
a. PPSMI ___________________
b. Bukan PPSMI ___________________
4. Tahap penggunaan perisian kursus Tidak Digunakan
Penggunaan Minimum
Penggunaan Sederhana
Penggunaan Biasa
Penggunaan Sepenuhnya

Peralatan PPSMI
Sila isikan maklumat berkaitan Peralatan PPSMI di sekolah anda.

1. Bilangan komputer riba ___________________


2. Bilangan komputer riba yang boleh digunakan ___________________
3. Bilangan projektor LCD ___________________
4. Bilangan projektor LCD yang boleh digunakan ___________________
5. Purata bilangan guru PPSMI yang menggunakan komputer
riba/projektor LCD dalam P&P seminggu ___________________
6. Purata bilangan guru bukan PPSMI yang meminjam dan
menggunakan komputer riba/projektor LCD dalam P&P
seminggu ___________________
7. Tahap penggunaan Peralatan PPSMI  Tidak Digunakan
 Penggunaan Minimum
 Penggunaan Sederhana
 Penggunaan Biasa
 Penggunaan Sepenuhnya

Semakan Maklumat dan Pengesahan


Saya mengaku dan mengesahkan segala butir-butir yang saya telah isi adalah benar.

t.t.: ……………………………………………………………
Nama:
Cop jawatan dan sekolah: