VAISNAVA KE STIH 1 dusta mana! tumi kisera vaisnava?

pratisthara tare, nirjanera ghare, tava "hari nama" kevala "kaitava" dusta - zao, griješan; mana - um; tumi - ti; kisera - kakav; vaisnava - vaišnava; pratisthara - slava ili položaj; tare na račun; nirjanera -usamljeno; ghare - na mjestu; tava tvoje; harinama - mantranje Hare Krišna maha-mantre; kevala samo; kaitava - varanje. PRIJEVOD (Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupade) Dragi moj ume, kakav si ti to vaišnava? Samo zbog lažnog, materijalnog ugleda sjediš na usamljenom mjestu i praviš se da mantraš Hare Krišna maha-mantru, ali to je sve varanje. SMISAO Kakav si ti bhakta? je jedno od rijetkih originalnih djela Njegove Božanske Milosti Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakure, duhovnog učitelja osnivača-acarye Međunarodnog društva za svjesnost Krišne, Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedante Svamija, koji je čuven kao "Srila Prabhupada". Srila Prabhupada je često navodio važne instrukcije koje se nalaze u Kakav si ti bhakta? . Poučio je aspirante da napreduju na putu predanog služenja, da vježbaju um, da paze na opasnost gubljenja želje da se ostane u društvu bhakta. U sljedećem komentaru iz Srimad Bhagavatama, Srila Prabhupada citira Kakav si ti bhakta? da bi nas upozorio na mentalna zastranjenja licemjerja i iluzije, koja mogu dovesti do pada s puta čistog predanog služenja. ...kad učenici postanu zreli i sposobni za propovijedanje, duhovni učitelj se treba povući i sjesti na usamljeno mjesto da bi pisao i vršio nirjana-bhajanu. To znači mirno sjedenje na usamljenom mjestu i predano služenje. Ova nirjana-bhajana, koja predstavlja tiho obožavanje Svevišnjeg Gospodina nije moguća za bhaktu-početnika. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura nije nikad savjetovao bhakti-početniku da ode na usamljeno mjesto radi predanog služenja. Zaista, napisao je i pjesmu s time u vezi: dusta mana! tumi kisera vaisnava? pratisthara tare, nirjanera ghare, tava "hari nama" kevala "kaitava" "Dragi moj ume, kakav si ti to vaišnava? Samo zbog lažnog, materijalnog ugleda sjediš na usamljenom mjestu i praviš se da mantraš Hare Krišna maha-mantru, ali to je sve varanje." Tako je Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura tražio da svaki bhakta, pod vodstvom stručnog duhovnog učitelja, propovijeda kult bhakti, svjesnost Krišne, širom svijeta." (Bhag. 4.28.33) Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je velika samospoznata duša čiji je um vječno na transcendentalnom nivou. On uzima ulogu uslovljene duše i obraća se svom umu samo da bi nas poučio kako da vježbamo svoj um, jer, kao uslovljene duše, imamo dusta mana, ili neovladane umove. Svrha procesa yoge je ovladavanje umom. Onome koji teži samospoznaji ovladani um je najbolji prijatelj, a neovladani um, najgori neprijatelj. "Uslovljena duša se mora uz pomoć uma izbaviti, a ne degradirati. Um je prijatelj uslovljene duše, ali i njen neprijatelj. Za onoga tko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj ali za onoga tko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj tko je ovladao umom je već

dostigao Nad-dušu, jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku između sreće i nesreće, topline i hladnoće i časti i nečasti." Bg. 6.5-7 Postupak ovladavanja umom dat je u Bhagavad-giti. To su vrlo sistematično objasnili duhovni učitelji u liniji Gospodina Caitanye Mahaprabhua. Um mora biti zaokupljen nemotiviranim i neprekidnim predanim služenjem Krišne, Svevišnje Božanske Osobe. Um treba biti zaokupljen neprekidnom meditacijom i služenjem Gospodinovih lotosovih stopala. Predano služenje je jedino pravo sredstvo za kontrolu uma. Ali čak i iskusne osobe zaokupljene predanim služenjem ponekad bivaju zavedene suptilnom iluzijom koja počiva u umu. Stoga je Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ljubazno objasnio kako onaj tko pokušava napredovati putem svjesnosti Krišne treba kontrolirati svoj um i izbjeći razne zamke iluzije u koje neuvježbani um može upasti. Duhovna duša vodi um inteligencijom. Inteligencijom, opet, upravljaju instrukcije duhovnog učitelja. Tako inteligencija može pravilno uvježbavati um da postojano napreduje u svjesnosti Krišne. Um mora postati svjestan strogih standarda čistog predanog služenja. Kad je jednom izvježban, um neće prihvatiti ništa osim čistog predanog služenja. Bhakti-yogi koji želi napredovati u svjesnosti Krišne mora stalno nadgledati svoj um i paziti da ne zastrani na neko opasno mjesto van puta svjesnosti Krišne. Ta neprekidna pažnja je suštinska jer je duhovni život oštar poput oštrice brijača. Čak i najmanje skretanje uslijed nepažnje može nas dovesti u veliku opasnost. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pita svoj um, "Kakav si ti to vaišnava? Jesi li ti uopće bhakta?" Zašto postavlja takvo pitanje? Zbog naše dobrobiti - da bi nas naučio kako pročistiti um, kako uočiti nečistoće u umu i ispraviti ih. U tome je tajna kako dobiti nagradu vječnog služenja Gospodina Krišne. Ne možemo dobiti Krišnu samo nudeći mu darove, jer sve pripada Njemu. Krišnu ne možemo dobiti čak ni vršenjem velikih službi, jer sva energija i sposobnost izviru samo iz Njega. Sve što mu možemo ponuditi u svojim djelatnostima je naš čist devocijski mentalitet. Gospodin je poznat kao bhavagrahi janardana, ili "Gospodin koji prihvaća devocijski stav Svog bhakte." Trebamo neprekidno biti zaokupljeni predanim služenjem, ali odlučujući činilac je mentalitet s kojim služimo, a ne sama djelatnost. Na primjer, kirurg može tijekom operacije razrezati pacijenta skalpelom. Kriminalac može tijekom pljačke ubosti žrtvu, također je razrezavši nožem. Mentalitet je, svakako, različit. Kirurg pokušava spasiti život pacijenta i dobro je plaćen za svoj posao. Na drugoj strani, zločinac za svoj rad biva oštro kažnjen. Obojica su zarezali nožem u meso, ali njihov rad se vrednuje sukladno mentalitetu sa kojim je obavljan. Isti princip odnosi se i na predano služenje. Dva različita bhakte mogu obavljati sličnu službu za duhovnog učitelja i Krišnu, ali ostvariti sasvim različite rezultate. Definicija - čistog predanog služenja je "obavljanje povoljne službe za Krišnu bez želje za zadovoljenjem čula i gomilanjem znanja." Stoga naš um stalno trebamo provjeravati da nije možda zastranio, a kad utvrdimo da jest, moramo poduzeti korake da ga pročistimo. Takvim procesom možemo vrlo brzo napredovati. Gospodin Sri Caitanya poučio je Srila Rupu Gosvamija da bhakta treba zalijevati puzavicu predanog služenja procesom slušanja i pjevanja Hare Krišna maha-mantre. Gospodin je također dao uputu da bhakta mora odstraniti sav korov u obliku nepoželjnih navika i mentaliteta koji ometaju rast devocijske puzavice. Ako dopustimo da korov nesmetano raste, isisat će našu životnu duhovnu snagu. Stoga su ove dvije djelatnosti zalijevanja devocijske puzavice i čupanja korijenja nepoželjnih navika, suštinske za naš napredak u predanom služenju. Umu je upućeno pitanje, "Dragi moj ume, kakav si ti to vaišnava?" To je postupak iskorjenjivanja zagađenosti koje su onečistile svjesnost. Umu se posebno postavlja pitanje, "Zašto se praviš da mantraš Hare

Krišna maha-mantru na usamljenom mjestu, kad je tvoj pravi motiv steći lažni, materijalni ugled 'velikog bhakte'. I sam znaš da je sve to varanje!" Moramo pročistiti um od svih oblika varanja i licemjerja. Prethodni acarye, ili oslobođeni duhovni učitelji, upozoravali su da ne smijemo napustiti društvo vaišnava zbog nekakvog nezavisnog ili samostalnog programa. Naš um može pronaći neki motiv za napuštanje društva bhakta svjesnosti Krišne, koji može izgledati kao da je "u svjesnosti Krišne", ali takvi su postupci neprihvatljivi. Prethodni acarye su prosudili da želja za napuštanjem društva bhakta, u svrhu vršenja nekakvih samostalnih programa, dolazi zbog želje za slavom, položajem, materijalnim ugledom, lažnim ugledom, materijalnom nezavisnošću zbog uživalačkog stava ili zadovoljavanja čula. Predavanjem Svevišnjoj Božanskoj Osobi i Njegovom predstavniku, vjerodostojnom duhovnom učitelju, osoba u stvari ima najviše slobode koju uopće može uživati. Razlog tome je što je osoba oslobođena od karmičkih reakcija, prošlih i sadašnjih, jer se nalazi pod božanskom zaštitom. Ali osoba koja napušta vjerodostojno društvo bhakta, u svrhu vršenja nekakve nezavisne "predane službe", jednostavno vara samu sebe i druge. Njegova Božanska Milost A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada to jasno objašnjava u sljedećem komentaru na Srimad Bhagavatam. "U izjavama maharaje Dhruve je značajno da je on želio društvo čistih bhakta. Transcendentalno predano služenje ne može se izvršavati niti ima ukusa bez druženja s bhaktama. Stoga smo osnovali Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Svatko tko se pokušava izdvojiti iz ovog Društva svjesnosti Krišne, a ipak biti u svjesnosti Krišne, taj živi u velikoj zabludi, jer to nije moguće. Iz ove izjave maharaje Dhruve jasno je da predano služenje ne sazrijeva ako se osoba ne druži s bhaktama; ne razlikuje se od materijalnih djelatnosti. Gospodin kaže, satam prasangan mama virya-samvido bhavanti hrt-karna-rasayanah kathah (Bhag. 3.25.25). Samo u društvu čistih bhakta mogu riječi Gospodina Krišne biti potpuno moćne i slatke srcu i uhu. Maharaja Dhruva je izričito tražio društvo bhakta. Takvo druženje u devocijskim djelatnostima je poput valova rijeke koja neprekidno teče. U našem Društvu svjesnosti Krišne potpuno smo angažirani, dvadeset i četiri sata dnevno. Svaki trenutak našeg vremena uvijek je zaokupljen služenjem Gospodina. To se naziva neprekidnim tokom predanog služenja." (Bhag. 4.9.11) Teško je živjeti u društvu bhakta kad je um neovladan. Kroz druženje u svjesnosti Krišne um se pročišćava ohrabrivanjem i kažnjavanjem. Ako osobi nedostaje poniznosti, a um je neovladan, kažnjavanje će biti nepodnošljivo. Stoga je Gospodin Caitanya Mahaprabhu tražio da treći stih Njegove Siksastake uvijek nosimo oko vrata i tako zadržimo ponizno stanje uma. "Osoba treba pjevati sveto ime Gospodina u poniznom stanju uma, misleći o sebi kao o nižem od slamke na ulici; treba biti tolerantnija od drveta, lišena bilo kakvog osjećaja lažnog ugleda i spremna odati poštovanje drugima. U takvom stanju uma može neprekidno pjevati sveto ime Gospodina." (Siksastaka 3) Ako osoba nema takvo stanje uma, postoji opasnost da poželi napustiti društvo bhakta. Um može pronaći lažnu ispriku za odlazak, ali ona se temelji na lažnom egu a ne na istinskoj predanosti. Ako netko želi najzreliji plod savršenstva života u ovom životu, tada mora pažljivo imati na umu sljedeće upozorenje: "Usprotivi se umu kad ti kaže da napustiš društvo bhakta u svjesnosti Krišne! Pročisti um lijekom transcendentalnih instrukcija." Gospodin Caitanya Mahaprabhu je sišao iz duhovnog svijeta da uvede harinama sankirtana pokret u ovom univerzumu, radi oslobođenja svih palih duša. Njegova učenja su da zajednički propovijedamo slave pjevanja Krišninih svetih imena. Njegova učenja ne preporučaju prakticiranje svjesnosti Krišne kao usamljeničkog truda, nego da osoba

postane savršena druženjem s bhaktama i da radi na duhovnom uzdizanju drugih. "Sankirtana pokret", koji je za ovo doba ovlašten, znači da se mnogo osoba treba sakupiti i zajednički pjevati: Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Propovijedanje slava Svetog Imena također se treba vršiti u suradnji s ostalim Gospodinovim bhaktama. U Caitanyi Caritamriti Gospodin Caitanya je pozvao svakog na Svoju stranu, rekavši: "Ja sam samo vrtlar. Koliko mjesta mogu obići? Koliko plodova mogu ubrati i razdijeliti? Bio bi svakako vrlo težak zadatak brati voće i dijeliti ga sam, te se bojim da bi ga neki dobili, a drugi ne. Stoga nalažem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj Pokret za svjesnost Krišne i dijeli ga svugdje. Ja sam samo vrtlar. Ako ne dijelim ovo voće, što onda da radim s njime? Koliko voća mogu pojesti sam? Transcendentalnom željom Svevišnje Božanske Osobe voda se rasprostire cijelim drvetom, te tako postoje bezbrojni plodovi ljubavi prema Bogu. Širite ovaj Pokret svjesnosti Krišne cijelim svijetom. Dajte ljudima da jedu ove plodove i da se na kraju oslobode od starosti i smrti. (Cc. Adi 9.34-39) Namjera Gospodina Caitanye Mahaprabhua je bila da Svojim vlastitim primjerom poučava kako prakticirati svjesnost Krišne. Iako je On potpuna inkarnacija Gospodina Krišne u obliku bhakte, i Osobno je u stanju da Sam izbavi nebrojene milijune univerzuma, On je ponizno zatražio od svakoga da Mu se pridruži u dijeljenju božanskih plodova "ljubavi prema Krišni". Ima li boljeg dokaza da nema druge mogućnosti za dostizanje savršenstva u svjesnosti Krišne od predanog služenja u društvu bhakta i propovijedanja slava Krišninih svetih imena? To je svrha s kojom je Njegova Božanska Milost A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada osnovao Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. "Bhakta sva živa bića vidi kroz duhovnu viziju i ne pravi razlike na nivou tjelesnog koncepta života. Takve se odlike razvijaju samo druženjem s bhaktama. Bez druženja s bhaktama ne može se napredovati u svjesnosti Krišne. Stoga smo osnovali Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Činjenica je da tko god živi u ovom Društvu, automatski razvija svjesnost Krišne. Bhakte su dragi Svevišnjoj Božanskoj Osobi, a Svevišnja Božanska Osoba je jedina koja je draga bhaktama. Samo na tom nivou može se napredovati u svjesnosti Krišne." (Bhag. 4.12.37 smisao) Zaključak je da osoba ne smije dopustiti da je um vara kradući joj neprocjenjivi dragulj svjesnosti Krišne tako da ju potiče da iz bilo kojeg razloga napusti društvo svjesnosti Krišne. Materijalno zagađen um uporno će pokušavati da nas uvjeri: "Nemoj biti u društvu bhakta - izađi van. Sve će biti bolje." Treba uvijek biti na oprezu zbog ovakvih suptilnih trikova Maye, kojima pokušava naivnoj žrtvi oduzeti neprocjenjivu svjesnost Krišne. Propovijedanje svjesnosti Krišne je konačno utočište sljedbenika Gospodina Caitanye Mahaprabhua. Propovijedanje svjesnosti Krišne ne razlikuje se od Gospodina Caitanye Mahaprabhua - to je proširenje Njegovih vlastitih transcendentalnih zabava. Oni koji su skrenuli s puta Gospodina Caitanye Mahaprabhua, a ipak žele varati sami sebe i druge da su u stvari još uvijek sljedbenici Gospodina Caitanye Mahaprabhua ili da su na neki drugi način na vjerodostojnom duhovnom putu, stvaraju iskrivljene filozofije i neovlaštene sisteme da potkrijepe svoju lažnu tvrdnju. Oni kritiziraju prave sljedbenike Gospodina Caitanye i ovlašteni proces svjesnosti Krišne, jer su zbunjeni svojim materijalističkim umovima i lažnim egom. Prvi stih pjesme Kakav si ti bhakta? je više od nuklearnog udara koji spaljuje te pogrešne predodžbe u pepeo. Stoga je Njegova Božanska Milost A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada često spominjao taj stih u svojim djelima da bi zaštitio sve iskrene tragaoce i sljedbenike od ovih opasnosti na putu svjesnosti Krišne. Evo jednog citata iz komentara Srimad Bhagavatama u kojem se čitaoci upozoravaju na opasnost napuštanja društva bhakta i kritičnosti prema onima koji propovijedaju u sankirtana pokretu Gospodina Caitanye. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura stoga pjeva: "Dragi moj ume, kakav si ti to vaišnava? Samo zbog lažnog, materijalnog

ugleda pjevaš Hare Krišna mantru na usamljenom mjestu." Na taj način se kritiziraju ljudi koji ne propovijedaju. U Vrindavani ima mnogo vaišnava koji ne vole propovijedati; oni uglavnom pokušavaju oponašati Haridasu Thakuru. Stvarni rezultat njihovog takozvanog mantranja na usamljenom mjestu je da spavaju i misle na žene i novac." (Bhag. 4.29.1b) Postoji samo jedno mjesto na kojem se mogu sresti umovi svih ljudi iz svih dijelova svijeta, a to su lotosova stopala Sri Krišne Caitanye Mahaprabhua, Svevišnje Božanske Osobe, i Njegovih ovlaštenih predstavnika. Bilo koje drugo materijalno "mjesto susreta" je "mjesto hodočašća za vrane". Umovi paramahamsi ili čistih Gospodinovih bhakta, susreću se kod lotosovih stopala Gospodina Caitanye Mahaprabhua. Pročišćeni transcendentalisti, koji prihvaćaju Gospodinovu misiju kao svoj najviši životni cilj, uvijek uzimaju utočište Gospodina Caitanye Mahaprabhua, kao labudovi koji se igraju između lotosovih cvjetova u bistrim nektarskim vodama. Tamo je um uvijek miran kupajući se u neprekinutom toku transcendentalne ekstaze. STIH 2>>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful