VAISNAVA KE STIH 4 pratistha-taru, jada-maya-maru, na pela "ravana" yujhiya "raghava" vaisnavai pratistha, tate kara

nistha, taha na bhajile labhibe raurava pratistha asa - želja za slavom; taru - drvo; jada - materijalna; maya iluzija; maru - pustinja; no - ne; pela - prima; ravana - Ravana; yujhiya borba; raghava - O Ramacandra, vaisnava - vaišnava; pratistha - situacija; tate - u toj; kara-nistha - postaje učvršćen; taha - taj; na - ne; bhajile - ako se obožava; labhibe - dobivajući; raurava - pakao PRIJEVOD Dragi ume, čuvaj se želje za materijalnim ugledom. Ona te zavodi svojom privlačnom vizijom poput oaze zelenih stabala, ali je to samo fatamorgana u pustinji ovog svijeta rođenja i smrti. Dovest će do tvojeg potpunog duhovnog uništenja. Sjeti se kako je Ravana, moćni demon, bio zbunjen lažnim ponosom i kako ga je Raghava (Gospodin Ramacandra) uništio, usprkos svih njegovih napora da stekne privremeni materijalni ugled. Jedini položaj koji trebaš željeti je da postaneš istinski vaišnava, čisti Gospodinov bhakta. Usredotoči svu svoju pažnju na to! Ako zbog vrijeđanja zanemariš čisto obožavanje Svevišnje Božanske Osobe, sav će tvoj teški trud biti samo paklen. SMISAO Osobi koja je u zagrljaju materijalnih želja, slava, položaj i materijalni posjedi izgledaju prekrasno. Zajedno će se ocrtavati pred njime poput prekrasnog vrta užitaka. Materijalistička osoba žudi da ode tamo i uživa u svim vrstama zadovoljstava. Ona misli, "Kad bih imao taj položaj, kad bih imao takvo bogatstvo, kad bih bio tako slavan, tada bih bio zaista sretan." Ali kad stigne tamo, fatamorgana nestane i on nađe samo suhu bezvodnu pustinju. Budući da je žedan, on želi biti zadovoljan i trči za priviđenjem, zamišljajući da će mu položaj, bogatstvo i slava donijeti sreću. Za sav svoj trud, za svu svoju trku za lažnom oazom sreće, dobiva samo pijesak materijalnog svijeta koji nalikuje pustinji. yaih sva-dehah smrto 'natma martyo vit-krmi-bhasmavat ta enam atmasat krtva slaghayanti hy asattamah "Sannyasiji koji prvo shvate da je tijelo podložno smrti i da će se tada pretvoriti u izmet, crve ili pepeo, ali koji ipak tijelu pridaju važnost i uzvisuju ga kao sopstvo, trebaju biti proglašeni najvećim nitkovima." (Bhag. 7.I5.37) grhasthasya kriya-tyago vrata-tyago vator api tapasvino grama-sevabhiksor indriya-lolata asramapasada hy ete khalv asrama-vidambanah deva-maya-vimudhams tan upeksetanukampaya "Odvratno je kad osoba koja živi u grihastha-asramu odbaci regulativne principe, ili kad brahmacari ne slijedi zavjete brahmacarye dok živi pod zaštitom gurua, ili kad vanaprastha živi u selu i bavi se takozvanim društvenim djelatnostima, ili kad je sannyasi privržen zadovoljavanju čula. Onoga tko tako djeluje treba

29) U ovom materijalnom svijetu svatko žudi za bogatstvom (dhanam) i dobrom obitelji (janam). Jednako .ceto darpana marjanam prvo pročisti srce! To je ponovo rečeno u Srimad Bhagavatamu: "Redovnim slušanjem lekcija iz Srimad Bhagavatama i služenjem čistog bhakte. on ne želi služiti Krišnu. ali njegova želja nije čista. sve nevolje u srcu praktično se poništavaju. da zauzme svoj izvorni položaj. Nitko ne smije nezavisno neovlašteno težiti k nečemu. (Siksastaka 4. brahma bhutah prasannatma na socati na kanksati samah sarvesu bhutesu mad-bhaktim labhate param "Onaj tko je tako transcendentalno utemeljen odmah spoznaje Vrhovni Brahman i postaje potpuno radostan." (Siksastaka 5.svijetu. Ponekad bhakta priželjkuje položaj upravitelja hrama. To su težnje u materijalnom . 20. bhakta bez drugih želja: na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisa kamaye mama janmani janmanisvare bhavatad bhaktir ahaituki tvayi "O Svemoćni Gospodine. ako je moguće. Kad se bhakta oslobodi svih takvih materijalnih želja. Srce uvijek čezne za novcem.biti sluga sluge. nemam želje za bogaćenjem niti želim lijepe žene. Vrhnje se prirodno diže na vrh mlijeka. poučiti ga. Takav simulant je zbunjen izvanjskom energijom Svevišnje Božanske Osobe i treba mu ili uskratiti bilo kakav položaj ili mu se treba smilovali. ministar ili čak guru. postaje prikladan za čisto predano služenje. niti želim brojne sljedbenike. i ne shvaća da treba pustiti da ga Krišna podigne na položaj koji je potreban za obavljanje njegove službe.15. citirano u Cc. Antya." (Bhag. On tada dostiže pravo mukti. ali sam nekako upao u ocean rođenja i smrti. ženama.22) Njegova Božanska Milost A.C. Zato je Caitanya Mahaprabhu dao uputu . Krišna nije budala. Nikada ne jadikuje niti želi išta posjedovati. Čezne da bude vođa. drugim riječima. oslobođenje. Bhaktivedanta Svanmi Prabhupada upotrebljavao je prigodnu usporedbu s vrhnjem. Lideri priželjkuju glasove naroda (janam znači sljedbenici kao i obitelj). Za bhaktu čak ni mukti. i slično. sluga sluge. On savršeno dobro zna ako neki bhakta intenzivno želi vršiti divnu službu za Njega.smatrati najnižim otpadnikom. sannyasija ili viši.2. A svatko želi lijepu i pokornu ženu (sundarim kavitam).ljubav. "Čisti bhakta" znači. ayi nanda tanuja kinkaram patitam mam visame bhavambudhau krpaya tava pada-pankaja sthita-dhuli-sadrsam vicintaya "O sine maharaje Nande (Krišna). Nema potrebe za skretanjem u krivom smjeru. ugledom. 7. Tako će njegovo srce postati čisto i shvatit će svoj odnos s Krišnom. citirana u Cc. ja sam Tvoj vječni sluga. "Ovo će pomoći mojoj službi. Caitanya Mahaprabhu međutim izjavljuje da ne želi te stvari . Antya 20. 1. Bhakta treba pažljivo razmotriti hoće li povećana odgovornost pomoći njegovom predanom služenju. Bhakta treba svakodnevno čitati i slušati Srimad Bhagavatam i Bhagavad-gitu. Mukti je već dosegnut ako je bhakta čist. Želim Te samo bezuzročno služiti rođenje za rođenjem.na dhanam na janam na sundarim. a djelovanjem u tom odnosu njegov život će biti savršen.38-39) Pravi položaj sreće je biti vaišnava. ako su bhaktine želje čiste od materijalnog zagađenja te će čiste želje uzdizati bhaktu sve više i više u devocijskim djelima. biti čisti vaišnava." (SB. kako je pokazao Caitanya Mahaprabhu. Ako bhakta sasvim usredotoči svoj um i usmjeri energiju na povećanje i pročišćenje svog predanog služenja. To je bhakti . Iskreni bhakte rade _na čišćenju svog srca.18). Molim te izvuci me iz ovog oceana smrti i postavi me kao jedan od atoma na Tvoja lotosova stopala. nego želi položaj. Ne smije pokušavati lažno prisvojiti položaj razmišljajući. tad će mu Krišna automatski pružiti neograničene prilike za služenje. treba isključiti sve želje osim jedne . nije važno.

opisat ću stoga neke simptome čistog predanog služenja.se ophodi prema svakom živom biću." suddha-bhakti' haite haya "prema" utpanna ataeva suddha-bhaktira kahiye "laksana" "Kad je netko utemeljen u čistom predanom služenju.166 <<STIH 3 STIH 5>> . razvija ljubav prema Bogu." (Cc. U takvom stanju dostiže čisto predano služenje Mene. Madhya 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful