VAISNAVA KE STIH 6 se hari-sambandha, sunya-mayagandha taha kabhu naya "jadera kaitava" pratistha-candali, nirjanata jali

, ubhaye janiha mayika raurava se - taj; hari-sambandha - odnos s Gospodinom; sunya - slobodan od; mayagandha od utjecaja materijalizma; taha - koji; kabhu naya - nikada; jadera materijalno; kaitava - varanje; pratistha-candali - bezosjećajna žena u obliku žudnje za slavom; nirjanata-jali - mreža želje za vršenjem usamljenog obožavanja; ubhaye - oboje; janiha - znaj to; mayika - iluzornog materijalnog postojanja; raurava - pakao. PRIJEVOD Dragi ume, zašto si tako ponosan što si čisti Krišnin bhakta? Čisti Gospodinov bhakta obavlja povoljno predano služenje u svom prirodnom odnosu kao sluga Svevišnje Božanske Osobe, Krišne. Želja čistog bhakte da služi Gospodina Krišnu je potpuno čista i bez utjecaja čak i najmanjih tragova materijalnih motiva. Tvoje usamljeničko obožavanje je samo varanje, ali čisto predano služenje je uvijek slobodno od materijalnih dvoličnosti i licemjerja koje izvire iz sklonosti prema materijalnom varanju. Dragi ume, pripazi se pratistha-candali, izdajničke vještice koja očarava i zbunjuje bhakte željom za jeftinom popularnošću; pripazi se i nirjanata-jali, smrtonosne mreže pustinjačkog obožavanja, koja hvata bhakte u Mayinu iluziju kad napuste društvo bhakta da bi predano služili u samoći. Znaj da su to samo dva različita vida paklenog materijalnog postojanja poznatog kao Raurava. SMISAO Impersonalni filozofi vole optuživati bhakte, bhakti-yogije, da su samo sentimentalisti i da je proces bhakti-yoge previše jednostavan. Ali ti impersonalisti su sami nesposobni predano služiti jer za predano služenje potrebno je biti slobodan od dvoličnosti. Drugi putevi samospoznaje su izvanjski ili mehanički, ali nemotivirano predano služenje Gospodina čisti um od svih dvoličnosti i sklonosti ka varanju. Ali ako bhakta naizgled predano služi, ali umjesto da radi za zadovoljstvo duhovnog učitelja i Krišne, zapravo želi položaj ili slavu, tada neće nikada biti zadovoljan svojom službom nego će pasti kao žrtva prostitutke materijalnih želja. U Caitanya Caritamriti je detaljno opisano kako bhaktu postupno prekrivaju materijalne želje i mentalitet, kao što biljku u vrtu može zagušiti korov ako se za nju ne brinemo. Ali kao što dobro njegovan vrt daje plodove, tako će i predano služenje njegovano u skladu sa sljedećim savjetom, sigurno proizvesti najslađe voće. kintu yadi latara sange uthe 'upasakha' bhukti-mukti-vancha, yata asankhya tara lekha "Ponekad neželjene puzavice, poput puzavica želja za materijatnim uživanjem i oslobođenjem od materijalnog svijeta, rastu zajedno sa puzavicom predanog služenja. Postoji bezgranično mnogo raznih vrsta takvih neželjenih puzavica." 'nisiddhacara', 'kutinati', 'jiva-himsana' 'labha', puja ; pratisthadi' yata upasakha-gana "Neke nepotrebne puzavice koje rastu sa puzavicom bhakti su puzavice ponašanja koje ne dolikuje osobama koje pokušavaju dostići savršenstvo diplomatskog ponašanja, ubijanja životinja, svjetovnog profiterstva, svjetovnog obožavanja i svjetovne važnosti. Sve su to neželjene puzavice." seka-jala pana upasakha badi' yaya stabdha hana mula-sakha badite na paya "Ako netko ne razlikuje bhakti-lata puzavicu od drugih, pogrešno ih zalijeva jer tako hrani druge puzavice, a puzavica bhakti-lata je uskraćena."

vrtlar kuša plod i tako. iskoristivši puzavicu. Ponekad bhakta misli da će mu samostalno mantranje Hare Krišna izvan društva drugih bhakta donijeti duhovni napredak. Stoga je vaisnava acara ili vaisnava vyavahara. dostiže drvo želja lotosovih stopala Krišne u Goloka Vrindavani. Kad um postane zavidan ostalim bhaktama i postavi pitanja poput: "Zašto i ja nemam takav položaj? Zašto me ne poštuju? Kako mogu doseći željeni cilj?". zavist prema bhakti. abhisandhaya yo himsam dambham matsaryam eva va samrambhi bhinna-drg bhavam mayi kuryat sa tamasah "Predano služenje koje vrši osoba koja je zavidna. Madhya 19. doživljava svoj anandamayo 'bhyasat.29. natrag Bogu i nalazi utočište lotosovih stopala Krišne.prathamei upasakhara karaye chedana tabe mula-sakha badi' yaya vrndavana "Čim inteligentan bhakta ugleda kako pored izvome puzavice raste neželjena. nezreli bhakta. sve više pada pod kontrolu Maye. 3. S druge strane." prema phala' paki' pade. Tada prava puzavica bhakti-lata-bije lijepo raste. življenje i druženje u društvu bhakta u skladu sa standardom vaišnavske etike. <<STIH 5 STIH 7>> .158-162) Ako se ne popne na željeni položaj u društvu bhakta." (Bhag. AIi zapravo. bhakta je zaštićen od utjecaja Maye. pravilno utemeljen u predanom služenju. ponos zbog svojih sposobnosti ili imetka. čisti blaženi duhovni položaj slobodan od materijalne patnje iIi brige. mali asvadaya lata avalambi' mali kalpa-vrksa' paya "Kad plod predanog služenja sazrije i padne. mora je odmah odrezati. Pod utjecajem tamo-gune hvata ga san i Maya ga brojnim trikovima vodi sve dalje od Krišnine zaštite. Caitanya Mahaprabhu je podučavao da bhakta mora biti dobro upućen u nauku o vaišnavskom ponašanju da bi stekao čistu ljubav prema Krišni. vraća se kući. Sjedeći na usamljenom mjestu. postaje sve više zavidan i tako čini još jedan korak na putu tame. Ako ambiciozni transcendentalist postane zbunjen očiglednim proturječnostima u devocijskim principima i uhvati se u mrežu lažne želje za napuštanjem društva vaišnava. zbog samoće. nasilna i gnjevna i koja je separatist. smatra se da je u guni tame." (Ce. počne zanemarivati naređenja svog duhovnog učitelja i njegovo predano služenje biva na kraju uništeno usljed njegovog paklenog mentaliteta. znači da je um nečist. Pod utjecajem svog zavedenog uma napušta društvo bhakta i počinje djelovati nezavisno. Da se dosegne čisto predano služenje mora se odbaciti separatistički stav da treba napustiti društvo bhakta.8) U društvu drugih bhakta. gnjev i netolerantnost prema drugim bhaktama i nasilnička djela koja čine prepreku tuđem napretku u predanom služenju. to je signal da um postupno postaje privučen vješticom--prostitutkom zelje za materijalnom važnošću . Bhakta jako pati ako se pokori takvoj privlačnosti. suštinsko oplemenjivanje koje svaki bhakta treba naučiti i koristiti. Stoga je pravilno druženje s bhaktama velika nauka. Ako se u društvu vaišnava osjeća tjeskoba. neumoran um luta po predmetima čula i njegovo mantranje postaje samo imitacija. ponosna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful