menadzment u osiguranju

1. Definisite osiguranje sa raznih aspekata.

Sa ekonomsog aspekta osiguranje je posao na osnovu koga se osiguravac obavezuje da za odredjeni iznos osiguraniku isplati naknadu stete kada nastupi osigurani slucaj. Sa pravnog aspekta osiguranje proucava prava I obaveze ugovornih strana. Sa tehnickog aspekta osiguranje je matematicko-statisticka kategorija koja se ispoljava kroz atomiziranje rizika. Osiguranje je institucija koja nadoknjadjuje stete nastale u privredi ili kod ljudi usled dejstva prirodnih rusilackih sila ili nesrecnih slucajeva itd. 2. Kada I gde su se pojavili prvi oblici osiguranja? Korene osiguranja nalazimo kod Vavilonaca,oni su pre 4 milenijuma primenjivali oblik osiguranja koji se sprovodio tako sto se u slucaju gubitka broda (u pomorskom saobracaju) njegovom vlasniku nadoknadjivala steta a u slucaju da brod srecno stigne vlasnik je bio duzan da isplati odredjeni deo svoje dobiti. Elemente osiguranja nalazimo I kod kineskih trgovaca koji su pre 5000 godina prevozeci robu preko reka imali obicaj da je podele u camcima I tako sun a jednostavan nacin delili I rizik.. Pocetne oblike obaveznog osiguranja u Srbiji I na prostoru bivse Jugoslavije nalazimo u statutima gradova:Vinodolski 1288.god Zakonik cara Dusana 1349 I 1354 god Poljicki statut 1440.god 1945.god oformljen je Drzavni osiguravajuci zavod a Jugoslovenska zajednica osiguranja 29.juna 1962.god. Znacajno mesto u istoriji pomorskog osiguranja pripada Dubrovniku,Zakon o pomorskom osiguranju donet 1562.god 3. Kada nailazimo na prve pisane tragove o osiguranju? Tragove pomorskog osiguranja nalazimo u Lombardiji,odakle potice prva sacuvana polisa iz 1182.god. Za pojavu osiguranja u Engleskoj zasluzni su Italijani iz Lombardije,prva sacuvana polisa napravljena u Engleskoj 20.septembra 1547.god

Kada je pronadjen prvi sacuvani ugovor o osiguranju I koje godine je zakljucen? prva sacuvana polisa iz 1182.prva sacuvana polisa napravljena u Engleskoj 20. Definisite osiguravajuci fond.god 5. Koji su preduslovi za formiranje osiguravajuceg fonda? Premija osiguranja treba da bude unapred placena za rizik koje ce se naknadno dogoditi ili se nece dogoditi I drugi uslov je da se sa velikom tacnoscu izracuna verovatnoca nastanka rizika. Kada pocinje komercijalizacija osiguranja? Za razvoj osiguranja sustinski znacaj imala je njegova komercijalizacija koja je pocela u XIV veku u italijanskim gradovima 6. 11. izvrsena je decentralizacija osiguranja. Unapred I planski prikupljena sredstva za obnovu imovine ako ona biva unistena u stihiji.Rizik je neizvestan a neizvesnost se odnosi na stanje svesti kje karakterise sumnja. 1945.septembra 1547. Koje su karakteristike osiguranja u bivsoj Jugoslaviji? Njihova zajednicka karakteristika je da su uveli kolektivnu odgovornost za nadokandu stete. potice iz Lombardije Za pojavu osiguranja u Engleskoj zasluzni su Italijani iz Lombardije.Navedite poznate definicije rizika I u njima odredite odnos izmedju rizika I neizvesnosti.god.zasnovana na nedostatku znanja o tome sta ce se desiti ili sta se nece desiti u buducnosti. 7.Zakonik cara Dusana iz 1349. I 14.god.poznata su pod imenom osiguravajuci fond.Prvi propisi u Srbiji vezani za osiguranje nose naziv Zakon osiguravajucih drustava.Poslove osiguranja obavljala su strana osiguravajuca drustva. I 1354. 9. veku. Osnovna I najsira definicija rizika je da je to nastupanje ekonomski stetnog dogadjaja.juna 1962.god oformljen je Drzavni osiguravajuci zavod I uveden je centralisticki system drzavnog osiguranja a formiranjem Jugoslovenske zajednice osiguranja 29.4. Gde I kada nailzaimo na svedocanstva o prvim oblicima osiguranja u Srbiji? Pocetne olike osiguranja u Srbiji nalazimo u statutima gradova u 13. 10. .

Nabrojte vrste rizika I navedite njihove karakteristike.12. 18.mora biti slucajan I da njegovo nastupanje izaziva ekonomsku stetu. 15.rizici odgovornosti I rizik zbog gresaka drugih. 16.stoga bi smo ovu teoriju mogli da nazovemo strateska igra. 13.mora biti neizvestan.Kako se formiraju tablice smrtnosti? Formiraju se na dva nacina.imovinski.Direktni metod podrazumeva pracenje zivota I smrti odredjenog skupa novorodjenih tako sto se konstatuje koliko je lica iz tog skupa ostalo u zivotu po isteku prve god.Prema tome teoriju igara e mozemo primeniti u osiguranju.Koje uslove rizik mora da ispuni da bi bio obuhvacen osiguranjem? Rizik mora biti moguc.Da li je primena teorije igara moguca u osiguranju I zasto? Teorija igara se bavi analizom konfliktnih situacija sa ciljem da pronadje ponasanje protivnika koje garantuje ostvarenje najboljeg moguce postavljenog cilja.koriscenjem direktnog I indirektnog metoda.Na cemu se zasniva izracunavanje mogucnosti nastanka I intenziteta rizika u buducnosti? Verovatnoca I stepen rizika u osiguranju su kategorije na kojima pociva izracunavanje mogucnosti nastanka I intenziteta rizika u buducnosti. Za skupove lica starosti od nekog malog broja godina do najdublje starosti I na osnovu prikupljenih informacija utvrdjuje se verovatnoca smrti za pojedine klase starosti. Indirektni metod podrazumeva pracenje zivota I smrti istovremeno za vise generacija tj.prenosenje nezeljenog rizika. Sve do smrti poslednjeg lica iz posmatranog skupa.zatim po isteku druge god.Sta je sustina zakona velkih brojeva? Zakon velikih brojeva omogucava proracun srednje ili najvise ocekivane vrednosti posmatranevelicine.trece god itd.Da li postoji rizik u igri “ruski rulet” ukoliko je u pistolju pet metaka I kada se doda sesti? Ne postoji rizik jer je ishod izvestan.Tablice smrtnosti dobijene indirektnom metodom predstavljaju red izumiranja jedne fiktivne grupe lica. 19. 17.Ove kategorije pripadaju matematici osiguranja ciju sustinu cini aktuarska matematika.Prema tome igra na srecu znaci preuzimanje rizika s obzirom na istovremeno date sanse za dobitak a osiguranje je direktna suprotnost tj. Licni. 14.Kojima opasnostima je izlozena mogucnost neostvarenja zarade kod licnih rizika? .

.niti je mogao znati da je osigurani slucaj vec nastao u momentu sklapanja ugovora o osiguranju.Koje tipove gubitka obuhvataju imovinski rizici? Gubitak imovine I gubitak prihoda zbog nemogucnosti upotrebe imovine. 22. Kao neosigurjivi rizici tretiraju se slucajevi kada rizik nije izazvan:buducim dogadjajima.izvestan rizik.U cemu je razlika izmedju povecanog I smanjenog rizika? Povecani rizik je onaj rizik koji je sa stanovista kvaliteta bitno losiji od normalnog statisticki prosecnog rizika I ovde je povecana ucestalost nastanka stete.Njegove karakteristike:preveliki rizik. 20.Prevreman smrt. 25.skoro sasvim izvestan rizik.Da li postoje slicnosti izmedju rizika odgovornosti I rizika zbog gresaka drugih? Rizici odgovornosti obuhvataju mogucnost gubitka imovine ili buduceg prihoda a rezultat su procenjenih steta ili zakonske odgovornosti nastale namernim ili nenamernim greskama ili krsenjem rava drugih a rizik zbog gresaka drugih je rezultat preuzete obaveze od strane drugog lica da za nekog izvrsi uslugu I istu ne izvrsi sto rezultira finansijskim gubitkom lica za koje je obaveza preuzeta.On predstavlja nizi intenzitet nastanka osiguranog slucaja.nastupanje mu je izvesno.ne podleze zakonu velikih brojeva. 23.na njega se ne odnosi racun verovatnoce.Smanjeni rizik je susta suprotnost povecanom riziku.Koje uslove mora da ispunjava rizik da bi retroaktivnost u osiguranju bila dozvoljena? Retroaktivni rizik je osiguranje proslosti.Retroaktivnost je dozvoljena samo onda ako osiguranik nije znao.ne moze se racunati aktuarski.zavisnost usled starosti.Sta je to neosigurljiv rizik? Neosigurjiv rizik predstavlja opasnost koja se ne moze osigurati ni kod jednog osiguravaca.dogadjajem koji je izazvao sam osiguranik.Da li je osigurljivost nekog rizika uvek ista I od cega to zavisi? Osigurljivost nekog rizika nije uvek ista. 24.dogadjajem koji nije nastao slucajno. 21.Sto znaci da ima slicnosti.pravno nedopustiv rizik.Cesto neki neosigurljivi rizik u razlicitim okolnostima postaje podoban za osiguranje kao I sto .bolest ili nesposobnost I nezaposlenost.

Moralni hazard se odnosi na povecanje verovatnoce gubitka koji nastaje iz nepostenih namera u karakteru osigurane osobe.Medjutim opasnost je uzrok gubitka a hazard je uslov koje moze da stvori ili poveca sasnsu za gubitak nastalog iz date opasnosti. .vec usled razlicitog stava prema gubicima koje ce osiguranje platiti.ne usled nepostenja. 27. Fizicki hazardi se sastoje od takvih fizickih svojstava koja povecavaju sansu za gubitak usled razlicitih opasnosti.Da li je opravdano izraze opasnost I hazard koristiti umesto izraza rizik? Izrazi opasnost I hazard koriste se naizmenicno I umesto termina rizik.zbog izmenjenih okolnosti osigurljiv rizik moze postati nepodoban za osiguranje dakle neosigurljiv rizik. 26. Hazard morala je povecanje gubitka tamo gde osiguranje postoji.moralni hazard I hazard morala.Kakav hazard moze biti? Moze biti:Fizicki hazard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful