RIJEKA

2001.godina

Čudesna Energija-Chi Kung

Namik Dizdarević Čudesna Energija-Chi Kung Izdavač: Karate klub «Delta» Za izdavača: Namik Dizdarević Urednik i recezent: dr. Dubravka Dominis-Mihelčić Lektura: Ankica Vukić-Nikšić Tisak: Express digitalni tisak d.o.o.Rijeka ISBN 953-97456-0-8 CIP-Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica Rijeka 796.035 CIP 4/2001 DIZDAREVIĆ, Namik Čudesna energija-Chi Kung: kineski put do zdravlja i vitalnosti /Namik Dizdarević ; <ilustracije Josip Čekada>. - Rijeka : Karate klub «Delta», 2001. - 145 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija : str. 144. ISBN 953-97456-0-8 100420032
2

Čudesna Energija-Chi Kung

U svima nama postoji Čudesna Energija. Kinezi je zovu Chi. Količina i kvaliteta Chi-a uvjetuje da li ćemo biti zdravi ili bolesni, tužni ili radosni. Namik Dizdarević

3

Čudesna Energija-Chi Kung Recenzija U današnje vrijeme koje sa sobom nosi puno stresnih situacija. Od svakog čovjeka zavisi dali će izabrati put rada na sebi. Dubravka Mihelčić-Dominis spec. i rehabilitaciju 4 . a ova knjiga otvara put ka tome. Želim sreću svima koji krenu ovim putem samo razvoja. Dr. odnosno duhovni put. tako da su raznim emocionalnim stanjima pridružena i odgovarajuća zdravstvena. za fiz. ili potonuti u materijalistički način života koji upravo dovodi do stresnih situacija koje su kasnije preduvjet za mnoge bolesti koje nas muče. Onaj koji odabere put samo razvoja i uzme sudbinu u svoje ruke. med. Cijela ravnoteža zavisi najviše od čovjekovog emocionalnog stanja. na pravilan način posvećuje jednaku pažnju svim dijelovima svoje ličnosti koja se sastoji od fizičkog tijela i energetskog omotača povezanog sa Univerzumom. Bitno je naučiti gledati svijet kroz prizmu ljubavi i tolerancije. sretnijeg i zdravijeg života. pružaju mogućnost stvaranja cjelovitijeg. metode kineske tradicionalne medicine-psihofizičkog balansiranja.

JIN I JANG_____ 2. Generiranje i akumulacija Chia____ 5. Kretanje Chia Tijelom__ 4.2.4. CHI KUNG______ 6. DISANJE_ 5. Ba Kua trigrami ____ 3. Dan Tien______ 5.2.1. Objašnjenje Jin-Jang simbola_____ 2. ŽIVOTNA ENERGIJA CHI____ 4.1.Čudesna Energija-Chi Kung SADRŽAJ: 1. UVOD 1.2.1. Povratak u djetinjstvo_ 6.2. Život u harmoniji s prirodom_ 1. Nastanak i razvoj Chi Kunga__ 8 10 11 15 18 21 22 24 25 27 28 30 30 33 34 36 38 41 5 . Merdijani-Energetski kanali__ 2. Čovjek i Univerzum___ 1. Bodhidarma___ 6.2. Upute za pravilno disanje____ 5.3.3.1. PET ELEMENATA_____ 4.1. Tao____ 1.

1. NEI DAN CHI KUNG___ 10.4.2.3. WAI DAN CHI KUNG___ 7. YIN GIN CHING_______ 9. Metode velike cirkulacije___ 10. Velika cirkulacija_____ 10. Vježba transporta Chia____ 11. Vježba male cirkulacije____ 10.1.4.1.Metoda disanja Taoista i Budista u Nei Dan Chi Kungu_________ 10.3. O PISCU_ 47 49 53 54 56 65 73 89 93 95 97 105 110 110 114 128 133 144 6 .2. 8 DJELOVA BROKATA_ 10. Statičke vježbe____ 10. Popratne reakcije____ 7.4. Mala cirkulacija_____ 10.Čudesna Energija-Chi Kung 6. AKUPUNKTURA_____ 13.5.2.1. Teorija Wai Dan_____ 7. Statičke forme Wai Dan_____ 8. 20 pravila Chi Kunga__ 6. MASAŽA 12.

Što je Chi Kung. Chi Kung je pristupačan svim ljudima jer je jednostavan.Čudesna Energija-Chi Kung Na početku Po prvi put u Hrvatskoj izlazi iz tiska knjiga koja nas na jedan novi način upoznaje kako živjeti zdravo i sretno. i ne zahtijeva posebna ulaganja osim čvrste volje za vježbanjem. Cijeli sistem vježbanja bazira se na tehnikama disanja i meditaciji koja pospješuje unutrašnje tokove razvoja energije. pitanje je koje se nameće svakom čitatelju. jer svi znamo da ne postoji sreća bez zdravlja. Govorom svakodnevnog jezika Chi Kung bi značio vježbu kojom unapređujemo bioenergiju tijela u svrhu očuvanja zdravlja i vitalnosti. Kao prvo. Autor 7 . i da bi ono za što su nekad samo čuli bilo pristupačno i objašnjeno kako bi i sami krenuli stazom samo razvoja kroz vježbanje Chi Kunga. želja mi je da sva moja iskustva glede poznavanja kineske tradicionalne medicine prenesem na što prihvatljiviji način našim čitateljima. Princip vježbanja Chi Kunga je taj da se kroz duboko disanje i opuštenost tijela oslobađamo zgrčenosti i stresova i na taj način dopuštamo da energija nesmetano cirkulira organizmom što nas održava u dobrom tjelesnom stanju.

U V O D 1. Velika je greška ljudi koji se ne interesiraju za svoje duhovno uzdizanje.-Huang Ti zbog promijenjenih prilika ili je (Žuti Car) greška do ljudi.“ Ljekar Ki Pa odgovorio je caru: 8 . Samo čovjek koji ne obraća panju i ne osluškuje svoje unutarnje biće. ŽIVOT U HARMONIJI S PRIRODOM Želja svih ljudi je da žive dug i sretan život. postavio je pitanje svom osobnom liječniku: “Slušao sam kako se priča da su ljudi u stara vremena živjeli po sto godina. narušavanja zdravlja. Da li to dolazi Slika 1. nastupa bolest koja se u mnogim slučajevima teško izliječi. tj. Postoje mnogi alarmni sistemi u tijelu koji nas upozoravaju na dolazak neuravnoteženog stanja. i kada neravnoteža u tijelu dozivi svoju kulminaciju. ta alarmantna stanja ne primjećuje i nastavlja prijašnjim načinom života.1. Tako otvara vrata smirenju bolesti. Bolest se nikada ne pojavi iznenada. Mnogi misle da će to postići gomilanjem materijalnog bogatstva. Time gube vezu između svog duhovnog i tjelesnog JA.Čudesna Energija-Chi Kung 1. U moje vrijeme već smo sa pedeset iscrpljeni. U najstarijem do sada poznatom medicinskom djelu na svijetu Nei King-u. car Huang Ti ili “Žuti Car” koji je prema predaji živio prije 4500 godina.

Zato bih preporučio da svoje slobodno vrijeme koristite. živi se u miru i sreći. Mudraci nas uče da treba voditi jednostavan i spokojan život. Zbog toga su zdravi tijelom i duhom mogli doživjeti sto godina. 9 . traže zadovoljstva. čovjek može i u naše vrijeme doživjeti starost od sto godina. ali ne i njegov duh. da bi čovjek bio zdrav. Samo ako živi u ovoj jednostavnosti.Čudesna Energija-Chi Kung “U stara vremena ljudi su živjeli prema propisima Tao-a. Primijetio je da ljudi koji se malo kreću zadržavaju u sebi nagomilane otrove koji štete tijelu i izazivaju bolesti. zdravlju i ljubavi. za duhovno uzdizanje. Ova svoja zapažanja car Ju je primijenio i na narod. potrebno mu je kretanje. U jednom drugom vremenu Kineski car Ju primijetio je da je stojeća voda mutna i neugodnog mirisa. Priroda je stalno u kretanju pa bi te principe trebali slijediti. za duge šetnje u prirodi. bili su umjereni. Lagana tjelesna aktivnost tijela je potrebna. jer vrijeme nije utjecalo na njihovu mudrost. u vremenu kada mnoge tehničke naprave zamjenjuju rad čovjeka. kada se slijede prirodni zakoni. ne znaju za mjeru pa zato i ne žive više od pedeset godina.” Savjete ovog mudrog čovjeka mi i danas možemo koristiti. bolest neće napadati. njegovo se tijelo može zamoriti. Kada sve sile djeluju u ravnoteži. kao i za bavljenje sportskim aktivnostima. kako bi bili zdravi i vitalni. U naše vrijeme ljudi piju alkoholna pića kao što se pije voda. te će njegovo srce biti mirno. nebo se ogleda u njihovoj bistrini. dok sa druge strane planinski brzaci teku. U njoj se gomilaju nečistoće i nije za piće. pa je naredio da se kreiraju tjelesne vježbe koje će voditi poboljšanju općeg tjelesnog stanja naroda. voda je čista i pitka. koje tako čuva svoju energiju. Zaključio je. Mudar čovjek se čuva i želja. živjeli sretno i jednostavno. Oni su se priklanjali zakonima Jina i Janga. Tijelo.

Čudesna Energija-Chi Kung 1. on je svim svojim tijelom podložan kozmičkim i zemaljskim utjecajima. Kada je ta apsorpcija normalna. Sa uzročnih razina. pa bi se Kineski filozofi mogli smatrati tvorcima teorije o valnoj koncepciji Univerzuma. Nema živog oblika koji nije podložan tim vibracijama. Kao radar koji “lovi” razne tjelesne vibracije. čovjek je kroz kožu izložen utjecajima energije Univerzuma i Zemlje. mada je oni nisu posebno primijenili u tumačenju fizičkih fenomena. Sve pojave koje se dešavaju u Univerzumu određene su prevagom Jina i Janga. koja u usponu kruži svojim vlastitim putevima u nepromjenjenom ritmu i ravnoteži. Energija Univerzuma je Jang i sve vibracije koje dolaze iz tog pravca su Jang. Što se tiče čovjeka. ČOVJEK I UNIVERZUM Stari Kinezi su smatrali da Univerzumom vladaju valovi. Današnja suvremena fizika svojim velikim dijelom počiva na toj teoriji. Univerzumom djeluju dvije sile JIN i JANG. za čovjeka možemo reći da je psihički. Razna zračenja i vibracije dolaze iz Univerzuma i Zemlje. na zdravlje i karakter ljudi. Energija koja se nalazi na Zemlji je Jin. čovjek vrši izmjenu energije. i utječu na zdravlje i ponašanje ljudi.2. raste i umire podložan utjecajima različitih energija. na udaljavanje galaksija itd. Ova dva principa uzrokuju sve promjene u prirodi. Takav kontakt između unutarnjeg bića i okoline omogućuje život u skladu sa prirodom. Energija je neuništiva! Znanstvenici su dokazali da su materija i energija isto i da se materija može pretvarati u energiju i obratno. jer je ljudsko biće neraskidivo vezano za prirodu. tjelesno i zdravstveno uravnotežen. On se razvija. Rastući i opadajući utječu na kretanje plime i oseke. Cijeli sistem podložan je laganim i suprotnim pulsacijama. čovjek i sam sastavljen od tih energija ima potrebu da je apsorbira. i 10 .

1. pa tako i u Chi Kungu.-Lao Ce 11 . kulturnim i znanstvenim strukturama. čovjek mora da poznaje te promjene. Sile suprotnog djelovanja koje se međusobno prožimaju i privlače uzrok su djelovanja i postojanja cijelog Univerzuma. i da im se prilagodi. čija se nauka temelji na ovoj filozofiji. Tao se razvijao paralelno s konfučijanizmom u vrijeme Žutog Cara prije nekih 5000 godina. Takva misao u novije vrijeme prelazi granice Kine i poprima oblik širokih razmjera interesiranja među masama ljudi u cijelom svijetu. Principi Jina i Janga proizlaze iz Tao filozofije. Danas Tao pronalazimo u Kini u svim društvenim. Slika 2. a oni su upravo pokretačka snaga Chi Kunga. Da bi bio vitalan i dugovječan. on je u prvom redu kineska filozofija.3.Čudesna Energija-Chi Kung podložno je njezinim energetskim utjecajima.TAO Premda postoji više različitih objašnjenja i definicija Tao-a. Ova drevna kineska nauka nastala je i odgajana kineskim načinom mišljenja.

što dalje vodi stapanju s jedinstvom Univerzuma. on nikada ne miruje. prema drugim izvorima Tao je mnogo stariji i potjeće iz vremena žutog Cara. Naravno.Čudesna Energija-Chi Kung Trojica najzaslužnijih ljudi za pojavljivanje Tao-a u javnosti su. Tao je put koji vodi do prosvjetljenja. što se otkriva tek samodisciplinom i vježbom. Odgovor je. ova se pretpostavka ne može provjeriti. koji teži odricanju mnogih loših navika. Zato je nazočan u svim bićima. Slijediti Tao znači živjeti u skladu s prirodnim zakonima. Riječ “mijenjanje iznutra” predstavlja preokret u načinu života. a njegova knjiga “Tao Te Jing” smatra se danas najpoučnijom knjigom Taoizma. Tao filozofija je još uvijek s nama što samo potvrđuje njenu ispravnost. Mijenjanje iznutra je dugotrajan i ne uvijek lak postupak. mada je gotovo sigurno da Taoizam nije nastao odjednom nego kao plod dugotrajnog proučavanja mnogih mudraca. “Put”. Huang Tia. Postoji u svim bićima i u svim stvarima odjednom. Vrhunac postizanja Tao-a je mijenjanje iznutra. I pored minulog vremena u kome su se gubile mnoge nauke. Ne postoji ništa što se od njega ne sadrži. umire i ponovo se rađa stvarajući nezaustavljivi KotačUniverzum. po kojima se samo naizgled vodi lagodan život. koji ima smisao i posljedicu. kao i razumjeti principe po kojima se ide “Putem Tao-a”. ali to je put bez početka i kraja. On je duhovni i materijalni svijet koji živi. stvarima i pojavama. ali istina je nešto drugo. pitanje je koje se nameće laicima. Međutim. igra bez jasno određenih pravila. Tao je sveobuhvatan. Chuang Ce i Lie Ce. što priznaje i sam Lao Ce. Kako objasniti Tao. U istom je trenu cijeli Univerzum i jedna čestica. Lao Ce. Iz tog je razloga istovremeno početak i kraj puta. 12 . Tao je vječito kretanje. Od ove trojice osnivača Taoizma najzaslužniji je Lao Ce. i zato je smisao Tao-a.

U Taoizmu dakle pojam Tai Chi ima značenje “Prvobitnog Uzroka”. i koji su često samo 13 .Čudesna Energija-Chi Kung Ovo stapanje neće doći u nekom drugom životu ili vremenu. Drugi važan pojam u Taoizmu je Tai ili “Veliki Preobrazitelj”. Tri su osnovna pokretača Tao-a. razrađeni su po Tao filozofiji. kao i onaj koji samo što se ne osuši od uzdržavanja. proces je započeo. Kako je Chi Kung prožet Tao-om. smirenost poput zemlje. Kineska metoda povećanja vitalnosti i vještine borenja koja čini sastavni dio Chi Kunga vođena je Tao principima. To se objašnjava time što čovjek još za života iskupljuje sebe. nisu ništa do obični “pustinjaci brda i dolina”. a tako i njegovi principi. “Sveobuhvatnosti”. U Taoizmu “Praznina” je stanje vrhunskog spokojstva i smirenosti. koji je uzrokovao dalje stvaranje cijelog Univerzuma. i treći je Tsai hsu ili “Velika Praznina”. koji putuju da bi propovijedali prazne riječi. “Pokretača Svemira”. Kada čovjek jednom iskusi ova značenja. Čuang Ce tvrdi u svojoj knjizi da onaj koji muči duh da bi sublimirao svoje vladanje putem čiste kontemplacije. Po toj teoriji svemu je prethodio jedan veliki Prapočetak (Tai Chi). ali samo kroz stanje unutar sebe. ostvarujući Tao kroz duhovno razumijevanje. Usavršavajući se. koji nadahnjuje pojave koje se dešavaju Univerzumom. “Vrhovnog Jedinstva”. a da se nisu povezali istinski s prirodom. jer zakoračivši “putem”. On je protiv nasilnog suprotstavljanja volji i samomučenja. Tai i Tsai hsu. imati će čistoću neba. a ne kroz samoodricanje i izdvajanje iz društvenog života. ili drugim riječima ljudi koji se usavršavaju. vraćate se iskonskoj vrlini u čijoj se nazočnosti poistovjećujete s ishodištem svemira. Za razliku od nekih istočnih religija Taoista traži najveću moguću jednostavnost i čistoću. “Praznina” i “Veličina” su isto. Tai Chi. a time i “Prazninom”. Tai Chi Chuan spoj je ova dva pravca. njegov će ego nestati u dubini ništavila a ostati će samo “Praznina”. sam naziv Tai Chi.

Njegovo se djelovanje sastoji iz života u krugu svoje obitelji i učenika. On nema nikakve potrebe da bježi iz svijeta.Čudesna Energija-Chi Kung naizgled sveti ljudi. Ova se tehnika ne sastoji samo od udisaja na nos i izdisaja na usta. već u skupljanju dragocjenog Chia. okružen drugim ljudima i u savršenoj slozi s njima. Pravi sveti čovjek upoznaje unutrašnji mir tako što podešava svoje postupanje prema kretanju neba i zemlje. Taoistički mudraci proučavali su način disanja kao metodu za poboljšanje i produženje života i razvili su posebnu tehniku disanja. čije će pravilno izvođenje biti detaljno objašnjeno u jednom od naslova ove knjige. U tom kontekstu svoje mjesto nalazi i u vještini Chi Kunga kao kineske tradicionalne vještine za produženje i poboljšanje kvalitete života. Posebno mjesto u okviru ovih postupaka pripada “embrionalnom disanju”. Njegova je unutarnja snaga tolika da ne osjeća potrebu za izdvajanjem od drugih ljudi. Za razliku od nekih vodećih religija koje pripremaju čovjeka za drugi život i po kojim je on odsutan iz ovog svijeta. a koje pravilnim načinom života održava u ravnotežnom stanju i tako zadržava onu iskonsku vezu s prirodom i ne udaljava se od nje. 14 . te kontroliranja njegovog kretanja energetskim kanalima kroz tijelo. što se postiže vizualizacijom i koncentracijom misli. dajući opći karakter i primjenu kroz izreku da je čovjek sastavni dio svemira u kojem živi i da je iz tog razloga podvrgnut energijama svemira Jin i Jang. proučavajući život i prirodne zakone i provodeći vrijeme baveći se Chi Kungom i raznim granama umjetnosti. jer je čitav njegov mentalni svijet sazdan od “Praznine”. Na kraju rezimirajući poglavlje o Taoizmu primjetno je da je Tao najdublji i najobimniji simbol kineske kulture. On može da živi kao sav ostali svijet. Taoista je uvijek ovdje. povlačeći se u samoću da bi postigao stanje “Praznine” i prosvjetljenja.

Energija kruži bez prestanka kroz kanale i to uvijek u istom pravcu. MERIDIJANI-ENERGETSKI KANALI Kinezi ga popularno zovu “king”.Jin organima o čemu ću opširnije pisati u narednim tekstovima. koji se nalaze na vanjskoj strani udova i opslužuju organe Jang. slezene. To su kanali jetre. jer prolaze sa unutarnje strane udova. određenu energetsku satnicu i pripadajući organ. U isto vrijeme. žučne kese. tankog crijeva.Jang i Jang . idući naizmjenično iz jednog organa Jang u organ Jin i to simetrično. To su kanali želudca. možemo usporediti ljudsko tijelo kojim prolazi 12 redovitih i 2 ekstra meridijana. srca. šest drugih kanala su Jin. udaljavajući se i približavajući.4. mokraćnog mjehura i trostrukog grijača. dok zapadna medicina upotrebljava naziv “meridijani”.Upravljački kanal koji prolazi sredinom stražnje strane tijela i po prirodi je Jang. 15 . Jednostavnim rječnikom rečeno kanali su nevidljivi putovi u ljudskom tijelu kojima prolazi životna energija. pluća. energetskog mlaza. Istovremeno energija u čovjeku i njegovim organima svaka četiri sata biva podvrgnuta promjeni Jin . što izaziva u drugom kanalu period maksimalne aktivnosti. Oni odgovaraju organima Jin koji nagomilavaju vitalnu energiju. gušterače i bubrega. Po ugledu na zamišljene linije na globusu. Dva ekstra kanala su Ren-Mei Sabirni kanal koji prolazi sredinom prednje strane tijela po prirodi Jin. debelog crijeva. i Du-Mei . svaka dva sata dolazi do promjene. i u tom ciklusu napravi ukupno pedeset kruženja. U novije vrijeme sve se više koristi termin “energetski kanal” pa će se u daljnjem tekstu ove knjige upotrebljavati ovaj izraz. koji su središte vanjskih energetskih tokova. Svaki kanal ima svoju vlastitu putanju. Za 24 sata (CHI) energija se horizontalno kreće kanalima između tijela i udova.Čudesna Energija-Chi Kung 1. Iza toga stoji da postoji šest Jang kanala.

Arterije i živci zaštićeni su muskulatorno i teško je utjecati na njih. Uzduž kanala smještene su akupunkturne točke ili šupljine. Dakle ovaj cirkularni sistem energije nalazi se pod kontrolom uma. što će se uspješno stimulirati jednom od tehnika akupunkture tj. nezavisno od naše veće i manje svjesnosti. možemo zapaziti kako arterijski sistem ima kao nasuprot stranu živčani sistem koji prolazi približno istim zonama. mogu se pojaviti smetnje u pripadajućim organima. Uzevši knjigu iz anatomije. Akupunktura poznaje 700 ovakvih točaka. Kada Chi stagnira u unutrašnjosti nekog kanala. Kao što se arterije granaju opskrbljujući tkivo hranom i odnoseći otpadne materije.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 3. ubodom igle u odgovarajuću 16 . Ove točke se koriste u akupunkturi i u borilačkim vještinama. tako i kanali imaju sličnu razgranatost što dozvoljava opskrbu tijela Chi-em i prijenos poruka od mozga do unutarnjih organa.-Prikaz Ren Mei i Du Mei kanala Glavni kanali su smješteni u korespodenciji s arterijama i živcima.

utrnulost. već prema dijagnozi i mjestu uboda. U borilačkim vještinama koristi se 108 akupunkturnih točaka. 17 . Od tih 108 točaka 38 su smrtonosne. Primjenjujući neku od borilačkih tehnika na neku od ovih 108 točaka.Čudesna Energija-Chi Kung točku što će pojačati ili smanjiti cirkulaciju Chia. moguće je izazvati bol. gubitak svijesti pa čak i smrt. Ove su tehnike strogo čuvana tajna među majstorima Chi Kunga. vračajući tako poremećenom organu izgubljeno zdravlje.

nego kao što sam prije napomenuo. ovu konstataciju nemojte krivo shvatiti. Ove energije ne predstavljaju krajnosti. Beskrajna svijetlost formirala je dvije sile Jin i Jang. One predstavljaju suprotnost u svim stvarima i pojavama u svemiru.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 4. Jang. na zemlji i u samom čovjeku postoji dualnost dviju energija. a druga negativna Jin. U svom univerzalnom kretanju ove energije su u stalnoj ravnoteži i harmoniji. suprotnosti koje se prožimaju. JIN I JANG U svemiru. Najednom se pojavila svijetlost i započeo je proces stvaranja. koje su u svom beskrajnom prožimanju nastavile proces stvaranja.” 18 . pa je jedna pozitivna energija. Ipak. Jedna stara legenda kaže: “Sve je bilo tama. Prošli su milijuni godina.-Tai Chi Too 2.

Dakle. dok se na zemlji pretvara u konkretnu.. na nebu je energija samo apstraktna supstanca. prvobitna energija. da ih pronađemo i objasnimo u svim pojavama u prirodi. Da bi razumjeli zakone relativnog svijeta na sljedećim primjerima iznijeti ću djelovanje ovih relativnih sila koje upravljaju svim pojavama u prirodi. kaže se: “. U beskraju prostora postoji jedna osnovna.. Univerzalna relativnost poznata kao Jin i Jang. života i smrti. Riječ Jin označava “odsustvo svijetlosti”. ovaj čovjek ne samo što je toliko vjekova prije Anštajna obrazlagao identitet materije i energije.Na osnovu ovog stvaranja devet planeta visi i sja na nebu.. fizičku supstancu.. a sedam njih se okreće iznad naših glava. u poglavlju. koja sve elemente rađa i u njih se utapa.” Drugim riječima. Tako je dana osnova Tao-a. dakle pripada tami. U dijelu So Uen. relativna je po prirodi i nema apsolutne klasifikacije i definicije.Čudesna Energija-Chi Kung Jang znači “svjetlost sunca” ili ono što pripada svijetlosti. jedinstvenog zakona koji vlada čitavom kineskom filozofijom.. 19 . o onim istim silama koje su fizičari tek nedavno otkrili. suše i vlage. “Proučavanje Svemira” ljekar Koai Ju ču govori žutom Caru : “Prema obavještenju o stvaranju svijeta koje mi je ostavio u nasljeđe moj predak od prije deset pokoljenja. zbog dinamične prirode promjena i kompletnih sustavnih dijelova svih supstancija. saznanje o energijama Jin i Jang pomaže nam da postavimo sve teorije. smjenjivanje svijetlosti i tame.. Suprotnost između dana i noći. već je govorio i o beskrajnim silama koje postoje u prostoru. topline i hladnoće. naveli su filozofa Fu Hija da trideset stoljeća prije nove ere postavi teoriju Jina i Janga u kojoj jedna ne može da postoji bez druge.” I zatim dodaje nešto dalje: “U stvari.

sjaj i čvrstinu. Dakle energija Jina i Janga postoji u svemu. Zajedno stvaraju energiju i sve fenomene. Tai Chi Chuanu i unutrašnjim školama kineskog boksa. Chi Kungu. kineskoj tradicionalnoj medicini. Osnova ovih djelovanja i principa nalazi se u Tao filozofiji. Jin privlači Jang i obratno. Dualistička teorija Jina i Janga ima kozmičku suštinu. Jin i Jang se neprekidno manifestiraju u vječitim kretanjima beskonačnog Univerzuma. 5. pasivno. To je praznina. I Ching-u (Knjiga promjena). mekano. a nebo i sunce Jang.Čudesna Energija-Chi Kung 1. 6. nego i svi događaji u svijetu određeni su prevagom Jina i Janga. 2. I živa bića sadrže ova dva principa. Ne samo zdravlje i karakter. Jin odbija Jin. pošto su Zemlja i Mjesec Jin. Jang označava muškost. akupunkturi. Drugim riječima ova teorija obuhvaća cjelokupnu kinesku kulturu. 7. 4. Ova se suprotnost odnosi i na godišnja doba. a Jang se mijenja u Jin. Jin predstavlja ono što je žensko. a Jang odbija Jang. Jin predstavlja širenje. a sve veći broj poklonika nalazi i na Zapadu. Danas se mogu naći mnoge podudarnosti sa ovom starom filozofijom koja promatra svijet kao polje djelovanja dvije suprotne sile. 3. One predstavljaju kretanje plime i oseke. Ovakav valoviti karakter ta dva principa obuhvaća i čitavu prirodu. a Jang na površini. One rastu i opadaju. Ništa nije samo Jin ili samo Jang. bez sjaja. 20 . Sve su fizičke manifestacije Jin u sredini. djelovanje. Jin se transformira u Jang. Jang sužavanje.

U najširem dijelu kapi izražava se kulminacija čiste energije. Tako je simbol Jina i Janga krug sa dvije kapi. te mogućnost da se nađu snage Jina i Janga koje postoje u prirodi i da se dođe u vezu s njima. I Ching kaže se: “Ako se sastave po tri trigrama dobiva se heksagram koji ima 64 kombinacije. Oni su sačinjeni od niza punih linija za Jang i isprekidanih za Jin. dok u najužem dijelu opadanje i miješanje energija. Krug simbolizira svemir. pridaju veliki značaj ovakvim slikovnim prikazima jer u njima vide ključ za tajne svemira. OBJAŠNJENJE JIN . Time je jasno da su same krajnosti nemoguće. Umjesto da pišu debele knjige svojih filozofskih nazora.1. Dovoljno je znati kako da se protumače pa da se shvati opći zakon koji upravlja evolucijom svih pojava. kao što sam napisao. Jedna kap je bijela. Car Fu Hi izumio je trigrame koji pokazuju promjene odnosa Jina i Janga. U Knjizi Promjena.“ 21 .JANG SIMBOLA Kinezi su iskusni praktičari. To znači. Bijela kap je energija Jang. druga je crna. dok mali bijeli krug ili mali Jang u velikom (čistom) Jinu znači da veliki Jin privlači mali Jang. oni to jednostavno prikažu simboličnim crtežima iz kojih proizlaze sva njihova filozofska shvaćanja života. kada jedna pojava kulminira u krajnost počinje poprimati svojstvo njene suprotnosti. Kinezi. Mali crni krug ili mali Jin u velikom (čistom) Jangu znači da veliki Jang privlači mali Jin. Središnja linija u obliku slova “S” objašnjava vječito prožimanje i dualnost dviju sila. dok je crna kap energija Jin. što označava suprotnost između dvije sile.Čudesna Energija-Chi Kung 2.

gdje puna linija predstavlja Jang. „Ji Jing“ ili „Knjiga Promjena“. Taoistička teorija o Jinu i Jangu nam suprotno tome kazuje da se čovjek mora spontano prepustiti ritmovima života. daje formulu prihvaćanja prirodnog ritma svijeta i zalaže se za čovjeka “zlatne sredine”. Osnovna pokretačka ideja da je svijet relativan i da nitko nije sasvim bijel ili sasvim crn. punim i isprekidanim linijama. biti ćemo pošteđeni iznenađenja sudbine”. da dobro nije uvijek dobro. postoji i drugi način koji predstavlja odnos ove dvije sile a koji je zasnovan na linearnim simbolima tj. Ovo slijeđenje i nemiješanje u spontane tokove života taoisti nazivaju Vu-Vei.2. a prekinuta Jin. spajanjem trigrama nastaju heksagrami koji imaju 64 moguće kombinacije. sreća i nesreća nisu definicije koje su konačno određene. Mnogi danas koriste ovu knjigu u svrhu proricanja budućnosti. Kombiniranjem tri linije nastaju trigrami (Ba Kua). Iz toga proizlazi da dobro i zlo. čijih kombinacija ima ukupno 8. 22 . niti zlo uvijek zlo. pa je na tim osnovama i sazdan ukupan moral zapada. ali je njen pravi cilj spoznaja svemira kao i razumijevanje odnosa sila u njemu. bavi se detaljnim objašnjenjem svakog od 64 heksagrama čije se objašnjenje može odnositi na sve pojave u prirodi i svemiru. U zapadnjačkoj misli dobro i zlo su poprimili apsolutnu smisao.Čudesna Energija-Chi Kung 2. Dalje. sutra može biti škodljivo. BA KUA TRIGRAMI Osim kruga koji simbolizira međusobno beskonačno prožimanje Jina i Janga. “Ne prepustimo li se utjecaju krajnosti sila. Svaki od ovih 8 trigrama predstavlja jedan od mogućih odnosa Jina i Janga. Kako je čovjek svemir u malom „Ji Jing“ nam pokušava prenijeti poruku koja otprilike kaže. jer ono što je danas bilo dobro. nego slijedimo Put Taoa.

Čudesna Energija-Chi Kung Slika 5.-Stapanje Tai Chi Too sa trigramima 23 .

i njihovi odnosi nalaze primjenu u vježbanju Chi Kunga.. Kinezi smatraju da je cijeli Univerzum i sve u ljudskom biću i oko njega podložno utjecaju 5 Elemenata. crvena. crna). teorija o 5 Elemenata odgovara organima ljudskog tijela.n. Pet planeta: Jupiter. U početku su ove dvije škole bile odvojene. metala i vode. te ravnoteži Jina i Janga. bijela. Potreban je da vlada jedan stalan odnos između organa i tekućine s jedne. ali su se kasnije sjedinile. srce. u vezi su s pet elemenata od kojih su stvoreni. zemlje. p. 24 . kiselo ) itd. slezena. žuta. na 5 boja (zelena. i svih pet elemenata s druge strane da bi se održala ravnoteža. ljuto. Teorija govori da su sve stvari načinjene od 5 elemenata: drveta. Na sve ove elemente utječe prevaga Jina i Janga. gorko. Dakle. ukusima (slano. sljedeći zakone 5 elemenata. Venera i Merkur. PET ELEMENATA Pored teorije Jina i Janga postoji druga škola koja objašnjava postanak i strukturu cijelog Univerzuma kroz 5 elemenata. bojama. isto tako i na 5 strana svijeta (peta je centar). slatko. U tradicionalnoj medicini. ukusima. može se poboljšati zdravlje.e.Čudesna Energija-Chi Kung 3. pluća i bubrezi. Teorija o 5 Elemenata nastala je u 5 st. Mars. Ova podudarnost proteže se i na 5 tjelesnih organa: jetra. Saturn. itd. vatre.

jer ono određuje količinu i kvalitetu Chia koji unosimo u tijelo. To je energija koja teče u svakom živom biću. pokazali su da te osobe posjeduju jedan tip energije vrlo sličan elektricitetu. para. Chi se pokrene tijelom i tu aktivnost obavlja sve do kraja čovjekovog života. nepravilno disanje remeti prirodan tok energije. Razni tekstovi koje su naučnici vršili nad osobama koje posjeduju vještinu projekcije Chia. Ali to znači da se disanjem u tijelo ne unosi samo kisik koji je potreban za oksidaciju tvari u organizmu. Ona je nosilac svih tjelesnih i psiho-intelektualnih osobina čovjeka.Čudesna Energija-Chi Kung 4. disanje. ali je pravi majstor Chi Kunga osjeća. plin. energija. Ponovo mogu konstatirati da kruženje ove energije nije vidljivo. Kada se cirkulacija zaustavi ili prekine. On zna da je slijedi i pojača ako je potrebno. a Egipćani “Sekhem”. S druge strane. Mislim da su ovi prijevodi grubi i teško da mogu odgovarati pravom objašnjenju. Chi je temeljni element kineske tradicionalne medicine i Chi Kunga. a u isto vrijeme ispunjava cijeli svemir. Tada nastupa smrt. Znači da je Chi osnovna pokretačka snaga života. O načinu disanja ovisi ljudsko zdravlje. Rađanjem. te energetska napajanja čovjeka. I drugi su morali primijetiti postojanje ove energije pa su je stari Grci nazivali “Pneuma”. Putem disanja unosimo u organizam potrebnu energiju. U najkraćim crtama Chi označava cirkulaciju energije u tijelu. Kinezi je zovu Chi. dalje pojačano infra-crveno zračenje i elektromagnetsko polje. Kada se na našem jeziku riječ ”Chi” prevede sa kineskog ona ima više različitih tumačenja kao što su zrak. U Indiji na sanskrsnom jeziku zove se “Prana”.CHI Kakva je to čudesna energija koja se ne može vidjeti niti opipati. atmosfera itd. Chi energija koja se dobiva unošenjem hrane i vode u organizam 25 . kao rezultat se pojavljuje disfunkcija i prestanak postojanja Chi-a u odnosnom živom biću. ŽIVOTNA ENERGIJA .

sa ciljem obnove tkiva.Čudesna Energija-Chi Kung stvara se i konzervira radom unutarnjih organa. Ova prva je u biti energija koju dijete prima od majke za vrijeme trudnoće. Chi koji teče nervima ruke bit će ometen. a na svom putu prožima sve do najsićušnije ćelije. Iz toga proizlazi da Chi. premor i negativne emocije mogu utjecati na Chi tijela i prouzrokovati bolest. Sada je već opće poznato da strah. kanali koji transportiraju Chi. živčani sistem. mogu ovaj nedostatak ispraviti vježbanjem Chi Kunga. To će uvjetovati da Chi sa tom porukom dođe do mozga. Mozak će dalje poslati komandu nervima koji će uvjetovati porast cirkulacije krvi u spomenutoj zoni povrede. Na primjer kada se povrijedi jedna ruka. Chi se u ljudskom tijelu kreće energetskim kanalima. Ljudi sa manjkom ili poremećajem Chia. To su takozvane nasljedne osobine. su jako povezani jedni s drugim i ne mogu djelovati odvojeno. te mozak. Energija koja se stvara nakon rađanja. Energija čovjeka sastoji se od energije koja je postojala prije napuštanja majčine utrobe i energije koja se stvara tijekom života. Dakle tih stanja morate se čuvati. 26 . na što će mozak reagirati kao bol. odgovarajućom ishranom i pravilnim načinom života. započinje prvim udisajem.

27 .Čudesna Energija-Chi Kung 4. energija u čovjeku svaka četiri sata biva podvrgnuta promjeni. KRETANJE CHIA TIJELOM Kinezi su zahvaljujući svom stalnom promatranju zaključili da Chi neprekidno kruži čovjekovim tijelom i to uvijek u istom smjeru. Podložna zakonu suprotnosti Jin . funkcije organa za probavu i genitalne funkcije) 23 do 1 sati žučna kesica 1 do 3 sata jetra 3 do 5 sati pluća itd.1. U zoru polazi od pluća i vraća se sutradan ujutro.Jang i Jang Jin. S tim u vezi promjene u organima mijenjaju se na sljedeći način: 3 do 5 sati pluća 5 do 7 sati debelo crijevo 7 do 9 sati želudac 9 do 11 sati slezena 11 do 13 sati srce 13 do 15 sati tanko crijevo 15 do 17 sati mokraćni mjehur 17 do 19 sati bubrezi 19 do 21 sati krvotok 21 do 23 sati trostruki grijač (funkcije disanja.

Količina Chia koja može biti generirana uvjetovana je najviše stupnjem koncentracije. Takve serije vježbi u Kini se zovu Wai Dan i prakticiraju se združene s borilačkim 28 . Jedne se baziraju na vanjskom aspektu tj. Prakticiranjem Chi Kunga kontrolira se protok Chia. kroz ponavljanja i koncentraciju. GENERIRANJE I AKUMULACIJA CHIA Um upravlja našim tijelom. kao i ostale funkcije tijela. pa je dokazano da se pomoću raznih vježbi koje se baziraju na meditaciji i koncentraciji može to učiniti. tj. U ovakvom načinu vježbanja koncentracija ponovo dobiva fundamentalnu važnost.2. Postoji mnogo različitih metoda koje razvijaju Chi do najvišeg stupnja efikasnosti. takvo stanje izaziva kemijsku reakciju. U stvari. Ovoj se metodi sve više ljudi priklanja radi uspostavljanja normalnog rada organa bez upotrebe lijekova. Chi Kung je izvanredna metoda koja pomaže čovjeku da doprinese poboljšanju svog općeg psiho-fizičkog stanja. što je uvjetovalo povećani dotok energije. konstantnom serijom napinjanja mišića. Vježbanje ovih vježbi neće donijeti rezultate bez kontrole uma. svaki pokret. stvarajući indirektno kiselinu u zgrčenim mišićima. Um izaziva reakciju na fizičkom nivou. Ako osoba poveća svoj kapacitet postat će genije.Čudesna Energija-Chi Kung 4. Mnoge duhovne znanosti bave se rješavanjem ovog problema. svaka misao motivirana je umom. Princip je da izvodeći određene vježbe i usmjeravajući pažnju na abdomen. generira se Chi koji protječe cijelim tijelom. Znanost je pokazala da koristimo samo 20% do 30% kapaciteta našeg mozga. U trenutku prekomjerne sreće ili straha svi ste bar jednom osjetili laganu mučninu u trbuhu i onda ste to opisali da vas je nešto “presjeklo”. Ali um može također ugodno relaksirati tijelo. Taj efekt se može objasniti time da se u jednom i drugom slučaju čovjek nalazi u nesvakidašnjoj situaciji i to izaziva nagle promjene u organizmu.

Upravo zbog toga u kineskoj medicini ovaj predio se zove “More Chia”.Čudesna Energija-Chi Kung tehnikama. od kuda se dalje cirkulacija vodi kroz dva osnovna kanala. jer se sav generirani Chi vodi i akumulira u tom predjelu. Druga metoda zove se Nei Dan. Ostale metode Chia su akupunktura. 29 . akupresura i trljanje pojedinog dijela tijela. Kad postignete perfekciju Male cirkulacije možete započeti vježbanje „Velike cirkulacije“ u kojoj um vodi tok Chia kroz 12 kanala. Vježbanjem ove metode Chi se akumulira u Dan Tienu. masaža. lupkanja kože. točki smještenoj oko 3 cm ispod pupka. Ta se tehnika zove “Mala cirkulacija”.

sastoji se od trodijelnog disanja. To znači da udisaj počinje iz baze abdomena. Od početka se ne očekuje da će se u kratko vrijeme naučiti abdominalno disati. O načinu na koji dišemo ovisi količina i kvaliteta unošenog Chia u organizam. disanju na usta. Nepravilno disanje se ispoljava u nepotpunom dahu. a kad jednom ovo disanje. Vježbanje abdominalnog disanja mora se prakticirati svakodnevno barem pola sata. Disati.Čudesna Energija-Chi Kung 5. postane uobičajeno može se reći da je učenik ovladao prirodnim disanjem. zatim nastavlja preko grudnog koša tj. plitkom disanju. ubrzanom disanju i nekontroliranom zadržavanju daha. Pravilno disanje koje još nazivamo i abdominalno. Prvi korak (napredovanje u tehnikama disanja) je da učenik uvidi razliku između pravilnog i nepravilnog disanja. Ovo disanje se vodi umnom kontrolom na točku Dan Tien. pluća i završava puneći nosne kanale i glavu. 30 . što više čak se i ne preporučuje forsiranje tog htijenja. znači apsorbirati životnu energiju. DISANJE Disanjem u tijelo ne unosimo samo kisik. Izdisaj se vodi analogno tome. Nepravilno disanje remeti prirodan dotok Chi energije iz okoline u ljudsko tijelo. kao i samu cirkulaciju unutar tijela. Ovaj proces mora teći polagano i proći će dosta vremena prije nego praktikant osjeti da se njegovo disanje “spustilo”.

Kako bi se ova misao potkrijepila primjerom. U akupunkturi se koristi termin Qihai i slikovito znači “More Chia” ili “More krvi”. Dan Tien predstavlja izvor energije za svako ljudsko biće.1. što pokazuje da takvim disanjem čovjek ne uzima dovoljno kisika i Chi energije putem udaha. a koncentracija na ovu točku koristi se da bi se postigla harmonija između uma i tijela. Svaki praktikant mora biti upoznat sa jednim važnim energetskim centrom ljudskog tijela koji se naziva Dan Tien. polazimo od tog stanovišta da uz oznaku “grudno disanje” nedvojbeno ide termin. Duže vrijeme ovakvog disanja vodi bolesti. Dijete nakon rođenja diše prirodno bazom abdomena i zato nije rijetko da će vam učitelj disanja (Chi Kunga) na početku reći “da se vratite u djetinjstvo” učeći pravilno disati kao što to rade tek rođena djeca. U Japanu se ovaj predio zove Hara ili “Izvor života”. Kini i Indiji ovaj energetski centar zauzima važno mjesto u životu ljudi. U zemljama Dalekog Istoka. Japanu. Bez uvida u postojanje ovog centra nemoguće je pravilno i djelotvorno vježbati Chi Kung. Dan Tien je smješten u predjelu koji se nalazi oko 3 cm ispod pupka i u unutrašnjosti tijela na dvije trećine udaljenosti od leđa. To je gravitacijski centar tijela gdje je prirodno koncentrirana i balansirana sva težina tijela. “plitko disanje”. Ali što se 31 . jer majka za vrijeme trudnoće daje djetetu hranjive tvari i kisik pomoću pupčane vrpce koja ih spaja a sve se to odvija u području Dan Tiena. DAN TIEN Teorija Chi Kunga tvrdi da je za čovjeka ispravno duboko i abdominalno disanje i da se kod udisaja odnosno kod izdisaja taj predio treba motiviran umom puniti tj. Na Zapadu ćete čuti izreku: ”udahni punim plućima”. suprotno tome istočnjaci će reći: “udahni punim abdomenom”. Dan Tien znači “područje eliksira” ili “centar uspavane Chi energije”.Čudesna Energija-Chi Kung 5. a isto tako putem izdaha ne izbacuje dovoljno štetnih istrošenih tvari. prazniti.

Slika 6.-Prikaz Dantiana energetski se jača donji dio tijela. Koncentracijom na ovu točku jača se Chi. Dan Tien. termin koji proističe iz taoističke alkemije. 32 . Ova vježba stvaranja i akumulacije energije nazvana je “Paljenje vatre” i znatno se poboljšava koncentracijom i usmjeravanjem pažnje na Dan Tien.Čudesna Energija-Chi Kung dešava da se to disanje “zaboravi” i da se nastavi sa “površnim” disanjem? Važno je znati da stresna situacija uvjetuje prekid prirodnog disanja pa tako i Chi energije. Smatramo da je u djeteta prvi prekid pravilnog disanja uvjetovan stresom. te vježbom ostvarujemo unutarnji mir. Na kraju svakog Chi Kung vježbanja Chi se mora vratiti u svoj izvor tj. To je početak zaboravljanja na svoje unutarnje Ja i prekida veza sa prirodnim tokovima. živci i kanali Chia akumuliraju energiju stvorenu vježbom. koje uz koncentraciju na Dan Tien stvara i akumulira energiju ili “vatru” pa je drugo ime za Dan Tien “peć”. Kao što se vidi energija ljudskog tijela dolazi iz Dan Tiena. Vježbanjem abdominalnih mišića.što će dalje uvjetovati normaliziranju probavnih funkcija. Dan Tien je također točka gdje se meditacijom postiže ravnoteža energija dva velika kanala Ren Mei i Du Mei. te pravilnim disanjem. Chi Kung meditacija vraća praktikantu abdominalno ili embrionalno disanje.

Količina udaha ovisi o kapacitetu pluća svakog učenika pojedinačno. Poslije dužeg vremena vježbanja mišići dijafragme će ojačati i postati elastični. završetak izdisaj. Ako je jezik napet tok Chia je u stagnaciji. 33 . što će povećati kapacitet pluća. Morate voditi računa da dišete ravnomjerno i polako. Između pokreta i disanja mora postojati koordinacija. ako ste gladni ili ste se prejeli. početak pokreta označava udisaj. druge se izvode u kretanju i zovu se vježbe u kretanju. Zamislite da prilikom udisaja punite abdominalni predio što će uvjetovati širenje istog.. Ako je most adekvatno uključen (to znači da spaja dva ekstra kanala Du Mei i Ren Mei i tako zatvara krug). kada ste jako umorni. Tijelo mora biti opušteno i svaki udisaj i izdisaj se vodi kontrolom uma. Jedne se izvode u mjestu i to su tzv. Početak iskoraka je udisaj. masiranju unutarnjih organa i širenje grudnog koša. svako spuštanje i ispružanje ruku je izdisaj. UPUTE ZA PRAVILNO DISANJE Postoje razne tehnike disanja. Treći način učenja pravilnog disanja je meditacija. usporavajući tok Chia. vježbač to spoznaje po akumulaciji pljuvačke koju na kraju vježbe treba progutati da ovlaži grlo. Jezik isto tako ne bi trebao dodirivati zube jer to ne može izazvati pravilnu cirkulaciju energije i često puta izaziva san. Usta se moraju držati zatvorena dok vrh jezika mora lagano dodirivati vrh nepca. itd.Čudesna Energija-Chi Kung 5. U statičkim i krečućim vježbama tijelo se polako isteže i savija u svim pravcima što potiče: bolju cirkulaciju Chi energije. a završetak pokreta izdisaj. Također treba izbjeći da jezik dodiruje zonu iza nepca jer to izaziva nekorisnu tenziju i bol. Podizanje tijela je udisaj. spuštanje je izdisaj. Vježbe pravilnog disanja ne bi trebalo prakticirati prije i poslije seksualne aktivnost. Općenito.2. U principu svako podizanje ruku i privlačenje sebi je udisaj. statičke vježbe.

Prakticiranje ove vježbe omogućuje produciranje veće količine energije i mentalnim fokusiranjem Dan Tiena.Izbjegavajte pušenje i uzimanje alkoholnih pića. a to se postiže širenjem i stezanjem. jer to nije u skladu s vježbanjem. Oni koji budu napredniji u nastavku ovog vježbanja osjetit će toplinu oko Dan Tiena. Zato se ova vježba zove “povratak u djetinjstvo”.Čudesna Energija-Chi Kung Savjet . tako da se trbuh može podizati i spuštati kao u djeteta. POVRATAK U DJETINJSTVO Konstatirajući da je Dan Tien izvor cirkulacije Chi energije. U simptome Don Chu možemo ubrojiti: svrab. dovesti pluća do maksimalnog kapaciteta. praktikant bi trebao osjetiti toplinu u ovom području. drhtavicu. ojačati i pročistiti ih. Ovaj energetski višak se pozitivno odražava i na cirkulaciju krvi. Chi će se kondenzirati u ovoj točki. iza mišića koji ih drže u prirodnom položaju i tako će povećati snagu. Ova abdominalna vježba povratka u djetinjstvo producirati će seriju blagodati. Vježbanjem abdominalnih mišića stvorit će se energija ne samo za cirkulaciju Chia u tijelu.3. Kada akumulacija Chia dostigne željeni nivo. i nazvan je “Don Chu” ili “Percepcija pokreta”. drhtanje posebnih mišića ili iznenadno 34 . dok će duboko disanje. te će primijetiti trnce i drhtanje u abdominalnim mišićima. ritmičko kretanje abdomena masirat će želudac i crijeva. prije svega. koja na svoj način pomaže zdravlju unutarnjih organa. Uzrok tog fenomena je gubitak kontrole nad živcima i mišićima koji akumuliraju puno Chia. a njeno ovladavanje može se jednostavno ostvariti kroz kontinuirano vježbanje pola sata dnevno. Da bi se vježbe izvodile pravilno potrebno je naučiti kontrolirati abdominalne mišiće. nego i za organe koji pridržavaju i okružuju ti mišići. prve vježbe Chi Kunga orijentirane su upravo prema ovom centru. 5.

Kada baza abdomena počne vibrirati energija se mora voditi dalje da bi mogla cirkulirati.-Majstor Chu King-hung u sjedećoj poziciji za vježbanje «Povratka u djetinjstvo» 35 . Koncentracija na ovu točku ima veliku važnost.Čudesna Energija-Chi Kung poskakivanje unutar tijela. Vježbač mora ostati miran i neuznemiren promjenama. Slika 7. Neće se svi suočiti s tim fenomenom. Po nekima prva šupljina u koju uđe Chi izazove otvaranje i energija slobodno proteče bez izazivanja Don Chu.

kojima je cilj da ovladaju Chi energijom. Aktivne ili krečuće pozicije izvodimo kroz vježbanje Tai Chi Chuana. CHI KUNG Chi Kung ili Nei Kung (unutarnji Kung Fu) je kineska vještina stara nekoliko tisuća godina kojom se postiže harmonija duha i tijela kao i vještina disanja. Prvi je Wai Dan ili vanjski eliksir koji potiče globalnu vanjsko-unutarnju Chi energiju. Princip njihovog učenja je da Chi mogu voditi umnom kontrolom do bilo koje točke na tijelu i upotrijebiti je u borenju. što povezuje neaktivnost i aktivnost pozicije u jednu cjelinu. Drugi je Nei Dan ili unutarnji 36 . Chi Kung je znači vježba unutarnje ili bioenergije tijela.Čudesna Energija-Chi Kung 6. Značenje Chi Kunga je u tome da riječ Chi prevedena sa kineskog jezika znači energija koja kruži unutar tijela. Kao što ste sigurno negdje već čuli. ali i nastoje da do bolesti uopće ne dođe. Ove metode su prvenstveno bazirane na poznavanju tehnike pravilnog disanja i meditaciji. Statičke vježbe sačinjavaju razne vježbe disanja i meditacije koje možemo izvoditi stojeći. razlika između zapadne i istočne medicine je ta da Zapad lijeći posljedice. Postoje tri položaja vježbanja. čime se postiže aktiviranje i svjesna kontrola Chi energije. samu bolest. tj. Vježbanjem Chi Kunga počinjemo razumijevati prirodne zakone koji vladaju univerzumom čiji je sastavni dio i čovjek. Ove položaje čine i dva osnovna pravca u vježbanju Chi Kunga. Kineski medicinari tragaju za uzrokom. Kao i kineska tradicionalna medicina Chi Kung se temelji na teoriji Jina i Janga. Drugi je krečući (ting). Osim ovih zdravstvenih prioriteta Chi Kungom se bave i mnogi eksperti borilačkih vještina. Chi Kung je jedan od metoda preventivne kineske medicine koja nastoji da tijelo ostane zdravo. da se uspostavi ravnoteža unutar tijela na relaciji tijeloduh i da se živi umjerenim životom. Prvi je statički (čing). sjedeći ili ležeći. dok Kung označava rad. koja se u mnogo slučajeva ponovo vraća.

kao kada se nešto njuši. Tijelo neće biti iskvareno negativnim emocijama i željama. ne dozvoljavajući širenje izvan tog kruga. čak i u Kini ima onih koji su zbunjeni tom praksom. te će ono pravilno funkcionirati. Taj dokaz uputio je mnoge ljude na traganje za metodom koja pomaže ovu cirkulaciju. Chi se kontrolira i upravlja kanalima što vodi samo-izlječenju. Drugi vid je projekcija Chia prema van i služi onima koji su ga razvili za liječenje drugih ljudi. Disanje mora biti lagano i opušteno. a izdisaj može biti na nos ili na usta. osobe od povjerenja.Čudesna Energija-Chi Kung eliksir koji predstavlja osnovnu metodu unutarnjeg Chi Kunga ili pak metodu cjelovite cirkulacije Chia unutar tijela preko Dan Tijena. samospoznaji sebe. i osjećaji će biti uzvišeni. od mase shvaćen kao neka magija. razvijen kod Taoista i Budista. Meditacija mora biti vođena iskrenim namjerama u vježbanju. Kada je duh zdrav i tijelo vitalno. Do pred otprilike pedeset godina eksperti Chi Kunga podučavali su ovoj vještini samo članove svoje obitelji i izuzetno. Vremenom su kreirane mnoge efikasne metode i sistem što je utemeljilo početak razvoja Chi Kunga. Drugi je razlog što su pojedini praktičari krivo razumjeli i interpretirali tehnike i nisu osjetili blagodati vježbanja. Za one koji će shvatiti ove tehnike moram reći da neometana cirkulacija Chia ima važnu ulogu u zdravlju ljudi. Iako se Chi Kung stoljećima širio. počinju se pokazivati pozitivni efekti na zdravlje i duh. zavisno od vježbi koje se rade. Kada se pravilno disanje poveže sa višim stupnjem koncentracije. Postoje mnogi razlozi koji opravdavaju takav stav. Važan faktor kod vježbanja Chi Kunga je poznavanje pravilnog disanja i koncentracije. Udisaj je na nos. Veliki dio ovih tehnika razvili su i usavršili budistički i taoistički svećenici koji su podučavali unutar svojih hramova. čistog uma i istinske ljubavi. 37 . Zato je Chi Kung kao privilegija malobrojnih.

pa je Bodhidarma nastavio svoje putovanje po Kini. širenje Budizma navelo je mnoge kineske vladare da šalju svećenike u Indiju.1. i za Kineza je bila centar duhovnosti.. Shaolin je bio budistički hram sagrađen 377 god.Čudesna Energija-Chi Kung 6. Slika 8 -Bodhidarma Kao redovnik budističke Mahajana škole. Bodhidarma se uputio u Kinu između 526 i 527 god. Po dolasku u Kinu njegovo prvo svratište bio je hram Kuan Shao u Kantonu. na vrhu planine Sun. Bilo je to vrijeme vladavine cara Liang Vu-a iz dinastije Liang. međutim nije mu se dopalo njegovo budističko učenje. Na taj nagovor car Liang Vu je pozvao Bodhidarmu. koji se 38 . a jedan od njih je bio i Bodhidarma. U to vrijeme Indija je imala veliki utjecaj na Kinu. Kao krajnje odredište na posljetku je odabrao hram Shaolin u provinciji Henan. Bodhisattve su prosvijetljeni ljudi koji su se odrekli Nirvane da bi služili čovječanstvu. Kao sljedbenik Budizma prihvatio se života Bodhisattve. da bi studirali Budizam i vratili se posvećeni. za vrijeme vladavine imperatora Wei. Smatra se da je Bodhidarma rođen 483 god. na jugu Indije. Isto tako oni su pozivali indijske redovnike. gdje je ostao do kraja života. te preporučio da ga primi na dvor. BODHIDARMA Bodhidarma Sardili bio je princ male kraljevine na jugu Indije. Guverner ove provincije Shao Yon obavjestio je cara o njegovom dolasku.

).Čudesna Energija-Chi Kung u religijskim pitanjima oslonio na budistu Pao Jaco-a. ja ostajem miran. gdje je do kraja života podučavao redovnike svojim metodama vježbi. što i danas mogu vidjeti posjetioci hrama Shaolin. Krećem se samo svojom-jedinom stazom. koji je otvoren za turiste. Slušajući riječi iskušenja. ostao utisnut njegov lik. života.” 39 . u 57 god. “ Dok se drugi bune ja ostajem miran. Danas je ime Bodhidarma (indijsko). Da Mo ( kinesko) ili Daruma Taishi (japansko ime). U takvom zatečenom stanju redovnici nisu bili sposobni pratiti Bodhidarmino budističko učenje. U to vrijeme nisu se prakticirale nikakve borilačke vještine. Njegova je meditacija bila tako jaka da je u stijeni ispred koje je meditirao. To je knjiga koja opisuje razvijanje Chia i muskulaturu (Yi Gin Ching ). napisao je stihove koji opisuju filozofiju Da Moa. Za vrijeme devetogodišnje meditacije Bodhidarma je napisao dvije knjige od kojih je samo jedna “preživjela” do danas. pa je neraspoložen time što je vidio otišao u jednu pećinu blizu hrama Shaolin. do kojih je došao za vrijeme meditacija. gdje je ostao 9 god. provedenih u osami Bodhidarma se vratio u Shaolin. Umro je 540 god. Povučeni svojim željama. pjesnik koji je živio u vrijeme južne dinastije Sung (1131-1162 god. meditirajući o tom problemu.. ja ostajem miran. bio je neugodno iznenađen. s većinom tamošnjih redovnika koji su bili u vrlo lošoj tjelesnoj kondiciji. Kada je Bodhidarma došao u hram Shaolin. vezano za razne legende i zapise koji ga tvore kao tvorca unutrašnjih sistema borilačkih vještina. Nakon tih 9 god. Lu Yu.

Ove jednostavne i blagotvorne vježbe Shaolinski redovnici nisu koristili samo za zdravlje poticanje cirkulacije Chia.-Hram Shaolin (Provincija Henan) Više od 1400 god. prakticirali su odmah nakon vježbanja i meditaciju Nei Dan. Shaolinski redovnici. 40 . kako bi održali čiste i prohodne energetske kanale za nesmetani tok energije.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 9. već i da razviju snagu i energiju koncentrirajući Chi u mišićima. redovnici Shaolin hrama prakticiraju vježbanje koje ih je naučio Bodhidarma. i tek u 19 st. postaju poznate široj kineskoj populaciji. Dugo vremena su se te vježbe vodile u tajnosti. Ali kako ove vježbe pripadaju kategoriji Wai Dan. da ne bi riskirali disperziju energije (San Kung).

Čudesna Energija-Chi Kung

6.2. NASTANAK I RAZVOJ CHI KUNGA
Vrlo je teško reći kako je nastao Chi Kung. Postoje mnogi podaci da su u različita vremena korištene pojedine tehnike za unapređenje ljudskog života. Sama iskustva u liječenju stara su gotovo koliko i samo čovječanstvo. Usavršavana tijekom vremena nekima se trag zagubio, a neka su iskustva sačuvana zahvaljujući pisanim tekstovima. Prema tome njihova je upotreba velika i danas što pokazuje činjenica da se njima još uvijek služi i liječi četvrtina čovječanstva. Pa da pođemo korijenima ove fantastične vještine. Teorija o Chiu nastala je kad i kineska medicina u CARSTVU ŽUTOG CARA (Huang Ti, 2698-2598 p.n.e.) Nei King So Uen (Klasika Interne medicine) najstarije medicinsko djelo u kojem su sakupljena sva stečena znanja od davnih vremena pripisuje se žutom Caru. Ovo djelo sastoji se iz dvije knjige. Huang Ti So Uen (pitanja Huang Tia) i Sing šu (kompletno djelo o akupunkturi, moksi, dijagnostici, Chi energiji, ishrani itd.). Nei King u obliku koji je stigao do nas, prema najnovijim istraživanjima, napisan je u vrijeme dinastije Han. Ovo djelo napisano je starim jezikom i po riječima specijalista, sadrži neke skoro nerazumljive stranice. Zbog toga je njegovo prevođenje teško kao i većine kineskih filozofskih tekstova, zbog sugestivnog karaktera koji se gubi svakim pokušajem tumačenja. Tumačenje daje jedno značenje, dok izvorni tekst može da sadrži i mnoga druga. Drugo važno djelo, bitno za razvoj CHI KUNGA je I Ching (Kjiga promjena) prilično stara knjiga koja datira od 2400 p.n.e. Ova knjiga analizira sve moguće varijante prirode u njenoj materijalnoj formi. Smjenjivanje dva suprotna principa Jina i Janga prikazano je grafički i daje simbolična objašnjenja. Tako su prirodne sile prikazane s 8 trigrama (Ba Kua), koji se kombiniraju u 64 heksagrama ili moguće kombinacije. Za svaku moguću kombinaciju napisana su i dana objašnjenja. Sve se
41

Čudesna Energija-Chi Kung

može objasniti pomoću Ba Kua trigrama koji prožimaju svaki aspekt kineske kulture, pa ne mora iznenaditi da se osam trigrama koristi čak i za opisivanje cirkulacije Chia unutar tijela. Mnogi suvremeni autori koji se oslanjaju isključivo na arheološku građu tvrde da povijest Kine počinje tek s dinastijom Shang (1766-1154 god. p.n.e.). Za razvoj Chi Kunga ovaj period je bitan jer se počela koristiti tehnika akupunkture pomoću određenih kamenih šiljaka (Bian Shih). Tada je po prvi put prihvaćeno mišljenje da je stimulacija na akupunkturnu točku efikasnija ako se umjesto prstiju koristi šiljati predmet. Ova se tehnika, dakle odnosila na stimulaciju točaka na kanalima koji utječu na cirkulaciju Chia i ublažavanje bola. U 6 st. p.n.e. filozof Lao Tzu opisao je u Tao Te Chingu tehnike disanja za produženje života. To je bilo prvi put da se spominje tehnika disanja kao metoda poboljšanja cirkulacije Chia i produženje ljudskog života. U Shih Gi-ju (povijesni izvještaj) izvještava se da su se za vrijeme Države ratnika (770-221 god. p.n.e.) još kompletnije razvijale tehnike disanja. Oko 300 god p.n.e., u svojoj knjizi Nan Hua Ching, filozof taoista Chuang Tzu pisao je o postojećoj vezi između disanja i zdravlja. Upečatljiv dojam ostavlja u ovoj knjizi uzrečica da; ”razborit čovjek diše od pete..” Ovo pokazuje da su već u to vrijeme neki taoisti koristili tehnike disanja u svrhu poboljšavanja korištenja cirkulacije Chia. Za vrijeme dinastije Chin i Han (221 p.n.e.-220 n.e.) Chi Kungom su se bavili mnogi mudraci: Nan Ching (Klasik o bolestima), knjiga liječnika Bian Chiueha, opisuje način upotrebe disanja za povećanje cirkulacije Chia, dok Han Su Yi Wu Tzu ilustrira 4 specifične tehnike vježbanja Chi Kunga. Djelo Gin Guey Yan Siveh, autor Chang Chung Giena, opisuje pak upotrebu disanja u kombinaciji s akupunkturom radi održavanja dobrog protoka energije, dok Chan Yi Chan Ton Chi, autor Vei Bo-Yanga, napada argument relacija koja povezuju ljudska bića i Chi, te prirodne sile. U to doba
42

Čudesna Energija-Chi Kung

poznavanje anatomije je ostvarilo velik napredak zahvaljujući tehnici kirurškog siciranja. Struktutra ljudskog tijela u razmjeru sa sistemom kanala i živaca tada je shvaćena mnogo bolje nego prije kao i svijest o postojanju Chi energije. Za vrijeme dinastije Gin, u 3 st.n.e. poznati medicinar Hua To prvi je upotrijebio akupunkturu u svrhu anestezije u kirurgiji. Drugi važan doprinos ovog učenjaka je razvijanje taoističke metode Juan Gin, koja je imitirala pet životinja: tigra, jelena, majmuna, medvjeda i čaplju, radi generiranja cirkulacije Chia. Ova forma predstavljala je metodu Wai Dan Chi Kunga, i nazvana je Wu Skih Si (vježba pet života). Upravo na temelju ovih tehnika nastale su kasnije mnoge škole borenja koje se danas vježbaju u cijelom svijetu (Wu Shu, japanski karate..). Tako se i danas u nazivima nekih škola borilačkih vještina nalaze imena životinja, čije se tehnike koriste u borbi: “tigrova šaka”, “bogomoljka”, ”ždralova škola”, “škola zmija”, “zmajeva škola”... U davna vremena, Chi Kung učitelji su pokrete raznih životinja koristili da održe dobro zdravlje i dug život. Dr. Gar Hung, u svom Bao Pah Tzu, ističe važnost pravilne upotrebe mentalne koncentracije za vođenje i povećanje protoka energije. U periodu od 420-581 god. n.e. Yang Shen Yen Ming Su, napisao je Tao Kung-Gin koji ponovo donosi mnoge tehnike Chi Kunga za poboljšanje zdravlja i postizanje dugovječnosti. U doba dinastije Liang (502-557 god.n.e.), budistički redovnik, Da Mo (Bodhidharma.), došao je u hram Shaolin gdje je zatekao otupjele i mlitave redovnike. Takvo zatečeno stanje potaklo je ovog redovnika da se povuče u osamu 9 godina. Za to vrijeme napisao je dvije knjige. Knjiga Yi Gin Ching (klasika o razvijanju muskulature), preživjela je sve do danas. Vježbe ilustrirane u ovoj knjizi su jedan oblik Wai Dana (Chi Kung vanjsko-unutarnji). Ove vježbe se sastoje od koncentracije na
43

uvodi upotrebu šest zvukova koji se odnose na unutarnje organe i na posljetku zbir tehnika masaža nazvane “49 tehnika masaže od Lao Cea”. Ge Tzu Lun od Chu DanSi. god. Vježbajući ustrajno ove vježbe redovnici su opazili razliku između prijašnjeg i sadašnjeg stanja. Chen Gin Fen od Sun Su-Moa prikazuje metode kontrole Chia.. Chu Bin Yun Hou Su je priručnik koji je sastavio Chow Yun-Fan. U njemu je opisano oko 200 različitih tehnika za poticanje protoka Chia. Tokom perioda od 930 od 1368. Zu Men Shih od Shih Tzu-Kuo. Gin i Yuen. dok Lan Skih Mi Chan od Li Gou savjetuje Chi Kung uz ljekovito bilje. a to je aplikacija Chi Kunga u stilovima borenja. blizu planine Wu Dan. Npr. teorijski objašnjava upotrebu Chi Kunga u liječenju bolesti. Razvoj tehnika i teorija Chi Kunga nastavio se i za vrijeme dinastije Sui i Tang (581-907 god. S vremenom su tehnike Chi Kunga sve više napredovale i njegovi blagotvorni efekti kao i upotreba u vještini borenja. Svoje novo stečeno znanje upotrijebili su u vježbanju borilačkih vještina što je dalo novi pravac razvoju ove vještine.) nastao je Tai Chi Chuan.e. preporučuje Chi Kung za zbrinjavanje ozljeda. Smatra se da je ovaj stil kreirao Chang San-Feng. n. posjekotina i iščašenja.e. bili su sposobni znatno povećati snagu. Za vrijeme dinastije Sung (960-1279 god.Čudesna Energija-Chi Kung pojedino mjesto tijela za razvijanje i poboljšanje Chia. za vrijeme dinastije Sing. Godine 1026 Wang Wei-Yi napravio je znamenitog Mjedenog čovjeka. sastavljena su različita zanimljiva djela. Wai Tai Mi Yao od Wan Tora. Tai Chi Chuan je borilačka vještina iz Nei Dan Chi Kunga.). stekli su veliki ugled kod Kineza. tj. n. koja generira energiju počevši od Dan Tiena i dalje vodeći je po cijelom tijelu. analizira upotrebu disanja i terapiju travama protiv zastoja cirkulaciju Chia. To je ustvari mjedeni model s nacrtanim kanalima i akupunkturnim točkama čija je svrha da olakša učenje akupunkture. general Yueh Fei koji je živio za vrijeme dinastije Sung (1177-1279 44 .

budističku i taoističku. bio je poznat kao tvorac mnogih stilova Chi Kunga. naročito umjetnici. Praksa i teorija Chi Kunga prema tome može se podijeliti na konfučijsku. Mnogi su smatrali da je bitni cilj Chi Kunga da pojedinac bolje izvršava svoju funkciju u društvu. kreiran je stil koji se danas često koristi u terapeutske svrhe. 45 . U novije vrijeme. ali je veći dio njih do danas zaboravljen ili malo poznat. točnije od 1911 god. Prema tom učenju čovjeku šteti preveliko zadržavanje kao i preveliko prosipanje sperme.Čudesna Energija-Chi Kung god. Stvoreni su i mnogi drugi stilovi.). upotrijebio vježbe Da Moa (Yin Gin Ching) kao osnovu u obuci. bilo da su medicinskog. For Long Kung ili “Stil Vatrenog Zmaja”. Za vrijeme dinastije Ching (1644-1911 god. Taoist ili Budist. u Kini i izvan nje napisane su brojne dobre knjige o Chi Kungu. te o načinima na koji se čuvaju. a Yang Shen Hou Yu od Ghein Gi-Tzu.) kreiran je stil Ba Kua Chuan (Tehnika 8 trigrama). Modificirajući ih kreirao je Shih Er Dun Gin ili 12 Dijelova Brokata. Chi (unutarnja energija) i Shen (duh). energetskog ili borilačkog karaktera. medicinsku.) publicirane su knjige: Chi Ling Ba Mei Kou od Li Shih-Tsina koji analizira vezu između Chi Kunga i energetskih kanala. govori o tri esencije: Gien (sperma). To nije kruta podjela jer onaj tko studira način djelovanja Chi energije može biti Konfučist. pa tako život mora biti brižljivo reguliran u skladu s životnom dobi i konstituciji. Za vrijeme dinastije Ming i Ching (1368-1911 god. iz kojeg se kasnije razvio Hsing I i Lin Ho Bo Fa. Legenda koja je preživjela govori da je general saznavši da su mnogi njegovi vojnici preslabi.). a pri kraju dinastije Ming (1640 god. Konfučisti su zainteresirani za grupni rad više od postizanja autoperfekcije odvajanja od društva. Bao Shen Mi Yao od Tso Yun-Bai koja opisuje statičke i krečuće tehnike Chi Kunga.

imaju značenje eliksira besmrtnosti. Njihove osnovne metode su meditacije u nepokretnom položaju i vježbe disanja za postizanje mentalne tišine. U filozofiji Budista. 46 . to nije njena glavna svrha. Pri tom koriste Chi Kung i alkemiju. ističe se teorija da je čovjek duhovno biće i da je njegovo materijalno pojavljivanje u ovom svijetu samo put kojim je upućen da se razvijanjem svijesti oslobodi patnje od materijalnog postojanja. Oni ističu potrebu uravnoteženja Chia. Dva termina korištena u knjizi (Wai Dan i Nei Dan) koji opisuju metode razvijanja cirkulacije Chia.Čudesna Energija-Chi Kung Medicinari nisu razvili svoj vlastiti filozofski pravac. u njihovim djelima često se pripisuje utjecaj taoista. samo je duh neuništiv. zbog čega se ova dva termina često nalaze skupa. Taoistička škola poznata je po njenoj važnosti koju pridaje perfekciji osobe i postizanju besmrtnosti. Premda takav način meditiranja dovodi do znatnog povećanja Chia. Time je izrečena teorija da je sve uništivo. tj.

Položaj jezika. Mjesto za vježbu neka bude dobro prozračno. tako da vas nitko ne uznemiruje tijekom vježbe.kroz sve vježbe jezik bi trebao dodirivati vrh nepca. trebate ostati pozorni da ne zaspite. ali ako žmirite. Možete ako želite napraviti nekoliko dubokih udisaja da bi ste se opustili. 3. 1. Trajanje prakse .za vrijeme vježbanja um mora biti fokusiran na Dan Tien i na Cirkulaciju Chia. te pola sata prije odlaska na počinak. Zemaljska orijentacija . Treba spriječiti kretanje misli. dok za vrijeme meditacije oči moraju biti zatvorene ili poluotvorene. oko centra. Pokušaj cirkulacije Chia za vrijeme uznemirenosti može se negativno odraziti na praktikanta. 8.Čudesna Energija-Chi Kung 6. Na početku vježbanja potrebno je razumijevanje i ponavljanje vježbi. omogućavajući neprekinut tok Chia.3.najbolji periodi za vježbanje jesu četvrt sata prije svanuća ili 1 ili 2 sata prije ručka. zuba i očiju . Ovo će stvoriti most između Jin i Jang energije. Misli . jer tada nećete moći postići mirnoću uma i relaksaciju. Bez upornosti nema napredovanja ni u kom smislu. 5. Zubi se trebaju lagano dodirivati. 20 PRAVILA CHI KUNGA Postoje brojna pravila koja vas štite prilikom vježbanja Chi Kunga i doprinose ubrzavanju unutarnjeg procesa. 7. jednostavno pažnju vratite na vježbu. bez jakog vjetra i mirno. što će remetiti pravilnoj cirkulaciji Chia. 6. 9. Vrijeme i dužina vježbanja . 2. 4. U svim kretajućim Chi Kung vježbama 47 . Ako se pažnja ipak rasprši i u mentalni prostor navru misli. Chi Kung ne treba vježbati ako osjećate zamor.idealno bi bilo vježbati tri puta po pola sata. Vjera u djelotvornost vježbe Chi Kunga od velikog je značaja za uspjeh svakog pojedinaca. Upornost je jedan od osnovnih zahtjeva za vježbanje Chi Kunga.za vrijeme svih vježbi dobro je okrenuti se prema istoku da bi se iskoristila energija rotacije Zemlje i energija Sunca.

Nemojte jesti jedan sat prije i poslije vježbanja. Izbjegavajte nepotrebno uzimanje alkohola. Izbjegavajte seksualnu aktivnost nekoliko sati prije i nekoliko sati poslije vježbanja (samo za muškarce). 13. ometajući cirkulaciju Chia. Obucite laganu odjeću koja vas neće stezati.budući da vježbe Chi Kunga iniciraju duboko disanje. Izbjegavajte pušenje . 20. To će potpomoći mentalno rasterećenje. 11. Neumjerenost u alkoholu oštetit će živčani sistem. 10. pluća moraju biti sposobno adekvatno funkcionirati. 17. To je iz tog razloga da bi se izbjeglo prekomjerno slijevanje Chia u donje dijelove tijela. Nemojte nikada zadržavati dah. žene se ne bi trebale koncentrirati na Dan Tien. Nemojte dalje sami nastaviti bez nadzora kvalificiranog učitelja. Umijte se prije vježbanja.Čudesna Energija-Chi Kung oči moraju biti otvorene usmjeravajući pogled prema ruci koja vodi pokret. 18. ljubomora. 12. 16. požuda. Za vrijeme menstrualnog ciklusa. posebno oko karličnig dijela. prekinite sa vježbanjem. 15. Kontrolirajte negativne emocije-ljutnja. 19. Ako se neprestano javljaju negativne senzacije ili ako se loše osjećate. nego na solarni pleksuz. Zadržite opuštenost tokom cijele prakse (odnosi se samo na Nei Dan Chi Kung). 48 . 14.

Obično su te grupe sačinjavale ljude oba spola različite starosne dobi. za druge jer su čuli o upotrebi Chia u borilačkim vještinama. To znači da su se vježbama Chi Kunga značajne promjene počele dešavati u vašem tijelu. nego nastavite s vježbanjem i za kratko vrijeme osjetiti ćete da će te nelagodnosti prestati. Stare navike (energije) se odupiru nailasku novih. imao sam prilike raditi sa velikim brojem ljudi. Znalo se desiti sa su u jednoj grupi bili aktivni sportaši skupa s ljudima koji su imali nekih zdravstvenih problema. upravo što vježbama Chi Kunga potencirate uspavanu Chi energiju. koje bi trebale uspostaviti poremećenu ravnotežu. Netko će se već u samom početku osjećati bolje. Bilo je i ljudi kojima doktori nisu predlagali bilo kakve (nikakve) vježbe zbog mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja. Kako sam napomenuo. To u našem tijelu mora izazvati popratnu reakciju. prestanite s vježbama. Razmišljajući o ovom donio sam zaključak da ljudi koji dođu s stečenim predrasudama ne mogu primiti novo učenje koje govori o nečemu što je njemu strano. Te će reakcije pogotovo biti izražene u početku vašeg vježbanja. POPRATNE REAKCIJE Vježbajući Chi Kung osjetiti ćete niz popratnih reakcija. energije u tijelu i vlastitom zdravlju. dok će se drugi žaliti na pogoršanje zdravstvenog stanja. Ako se ipak i dalje javljaju i još više pogoršavaju vaše tjelesno stanje. pa se na to nemojte previše obazirati.Čudesna Energija-Chi Kung 6. međutim to nije uvjetovalo brži napredak u odnosu na ostale vježbače. Vodeći tečajeve Chi Kunga i Tai Chi Chuana. Razlog što ljudi dolaze vježbati Chi Kung i Tai Chi Chuan ja za neke zbog trenutne popularnosti ove vještine. koji će vam pomoći da prebrodite krizu. Ova je pojava prirodna. Treću grupu čine ljudi koji traže način 49 . u grupi sam imao i sportaša koji su bili u fizički dobroj kondiciji. Obratite se kvalificiranom učitelju.4. Ja sam im naprotiv preporučio lagane tjelesne aktivnosti. u više grupa.

sunce itd. zamijenite ga prozračnim mjestom . koji će ga upoznati sa svrhom ovih vježbi. direktno izloženi toplini ili jakom suncu. ili ako vježbate na otvorenom ne smije biti vjetra. u prostoriji ne smije biti propuha. razne peći za grijanje. prekinite vježbu na kratko vrijeme. što će doprinijeti razumijevanju same vještine. a koji nije rezultat prostornih faktora možemo podijeliti u dvije grupe: hladan i topli znoj. a time i ispravnom pristupu radu. Moj savjet je da svaki čovjek prije nego započne vježbanje ove energetske vježbe. zbog specifičnog položaja. Uzrok utrnulosti je sjedeći stav u kojem se noge moraju prekrižiti. UTRNUTOST NOGU . radi vraćanja uobičajenog stanja. U ovom slučaju treba konzultirati nekog majstora 50 . čiji je uzrok stjecanje novih navika. Problem prvenstveno proizlazi zbog smanjenog protoka energije i krvi u donjim ekstremima. čim uspostavite normalni osjet nogu.tijekom vježbanja može se pojaviti kao rezultat prostornih faktora.Čudesna Energija-Chi Kung za rješavanje svojih zdravstvenih problema. Isto tako je važno.) ili vlažnost. ali postepeno taj će problem potpuno nestati. Hladan znoj može pokazati prisutnost problema u jednoj od šupljina prijeđenih cirkulacijom. ispružite noge da bi se kanali otvorili i izmasirajte ih da bi krv i energija brže cirkulirali. na kojem niste . možete nastaviti s meditacijom. Važno je znati da se u početku vježbanja javljaju popratne reakcije koje mogu biti: 1) prirodni odrazi na vježbe Chi Kunga. ako vježbate. 2) neprirodni odrazi koji se javljaju uslijed pogrešnog pristupa vježbanju. čim primijetite da vam utrnutost nogu remeti koncentraciju usmjerenu na vježbanje. Ako primijetite da je mjesto na kojem vježbate izloženo toplini (neprozračenost.Ovo je pojava koja muči veliki broj početnika i koja se javlja za vrijeme meditacije u sjedećoj poziciji. Znoj koji se javlja. ZNOJENJE . potraži udžbenik Chi Kunga.

i ako je bol prestala možete nastaviti vježbu. bit će bolje da prekinete praksu za taj dan.može biti rezultat velikog umora u tom slučaju treba prekinuti s vježbanjem.neki praktikanti kada energija prispije u sva područja. To je normalna pojava i trajati će dok energija ne pročisti kanal tj. Ako su uzrok glavobolje brige ili umor. Za ovu vrstu glavobolje najbolji lijek je da se prošećete na svježem zraku (u šumi ili uz more). javlja se najčešće kod nedovoljne koncentracije.ljuljanje tijela kao i osjećaj rotacije Zemlje. osjećaju bol. sjednite uspravno i istegnite se uvis što više opuštajući se bez povijanja unaprijed. slabina ili u području trbuha i prepona. Izmasirajte rukama glavu. Ovi su bolovi uglavnom prouzročeni povećanjem pritiska energije u točku u dijelu tijela koji zbog izgubljene ravnoteže otežava povratak energije. brigama ili Chiem koji prvi put dospijeva do tjemena. To ćete riješiti postavljanjem jezika u pravilnu poziciju tako da vrhom dodirnete sredinu nepca. tada su mišići leđa preopterećeni. Da zauzmete udoban položaj. Topli znoj obično je privučen energetskom cirkulacijom koja se odvija bez koncentracije. ovu točku.uglavnom je prouzročena napetošću.Čudesna Energija-Chi Kung Chi Kung meditacije. POSPANOST . LJULJANJE TIJELA . koncentrirajte se i opustite se što je više moguće.može biti prouzročen od dugog uspravnog držanja leđa ili od ostatka Chia koji stagnira u toj zoni. BOL U LEĐIMA . GLAVOBOLJA . Bol se kao refleksija može javiti u području križa. Ako ste zauzeli nestabilan položaj ili niste pak dovoljno opušteni. Ako je bol u leđima izazvana zbog prisustva zaostalog Chia u tom području. Ako je glavobolja prouzročena dotokom Chia u glavu. Ta će pojava nestati ako se uspostavi opuštenost i koncentracija. uradite nekoliko dubokih udisaja i idite na spavanje. da bi se ta tegoba otklonila potrebna je intenzivna masaža. BOL U ENERGETSKIM TOČKAMA . 51 . Drugi je razlog dodirivanje zubi jezikom.

SVRAB . NESANICA . 52 . neprirodno disanje. Ako počinju da se pojačavaju. Chi Kung majstori kažu da svrab pokazuje da se Chi nalazi na površini tijela i da čisti Chi prolaze koji nisu dosta prohodni. da se Chi stabilizira. treba prekinuti koncentraciju na tu vježbu. One su korisne za zdravlje u manjem obimu. Svrab se može smanjiti ako se izmasira to mjesto. treba za trenutak prekinuti vježbanje.Čudesna Energija-Chi Kung poremećenog centra ravnoteže u srednjem uhu i visokog nivoa disanja. Uzrok tome može biti nervoza.Premda Chi Kung vježbe normaliziraju rad srca i reguliraju cirkulaciju krvi i Chia.Za vrijeme vježbanja Chia može doći do svraba. zatim se istuširajte mlakom vodom i popijte čašu toplog čaja ili mlijeka. Detaljan opis ove vježbe dat je već u poglavlju koji objašnjava vođenje Chia Malom Cirkulacijom. Ako svrab počinje da se širi. Ubrzani otkucaji srca mogu se javiti i u početku vježbanja Male Cirkulacije. Ako osjećaj svraba nije jak. znak je da je Chi aktiviran. u nekim slučajevima može doći do ubrzanog rada srca. što može izazvati nesanicu. Još je bolje ako se čitavo tijelo izmasira. Poslije vježbanja Chi Kung vježbi treba prošetati nekoliko minuta. Da bi se eliminirali ovi uzroci potrebno je opustiti se mentalno i disati prirodnije. U tom slučaju dolazi do veće akumulacije Chia. Ako su u pitanju samo lagane vibracije. treba ga ignorirati.Uzrok nesanice može biti psihička napetost kao i pretjerano forsiranje Chi Kung vježbi. uraditi vježbu dubokog abdominalnog disanja i vibracije će nestati. UBRZANI OTKUCAJI SRCA . dovodeći Chi do točke Ming Men koja se nalazi s leđne strane nasuprot srca. napetost u grudima. ispružiti se na leđa. koji se nekontrolirano kreće po tijelu.

Čudesna Energija-Chi Kung 7. Drugi pravac poznat u Chi Kungu je “Unutarnji eliksir“ ili Nei Dan. i mnogim ljudima je teško razumjeti ove pojmove. Na početku vježbanja ovih fantastičnih metoda morate znati da su mnogi autoriteti na ovom polju osjetili sve blagodati ovog učenja i nisu ovo znanje zadržali škrto za sebe. pravilnim disanjem i umnom kontrolom generira Chi energija u određenim nivoima. koja se temelji na istim principima i na razvoju Chi energije. što se vidi iz samog naziva koji označava unutarnji eliksir ili vježbu koja se odvija unutar nas samih. Dalje će biti objašnjena vježba Osam Dijelova Brokata (Ba Dun Gin). što je dokaz da je ponuđeno svakom od Vas da se uključi u program učenja Chi Kunga. Prvi pravac nazvan “Eliksir života” ili Wai Dan na kineskom. Ima čak i onih koji vježbaju Chi Kung. U isto vrijeme tim se vježbama pospješuju određene zone tijela tako da energija protječe kanalima. WAI DAN CHI KUNG U Chi Kung praksi postoje dva osnovna pravca razvijanja Chi energije. Ovdje je bilo kakva upotreba tijela izbačena. Zapad je tek nekoliko decenija u dodiru sa idejom Chia. U globalnom smislu Wai Dan su vježbe koje pospješuju cirkulaciju Chia. znamenite metode Yi Gin Ching. I dok se u Wai Dan praksi putem kratkih kontrakcija mišića. oslanja se na razvoj Chi energije vježbama koncentracije uma na određenu točku tijela. U ovom poglavlju iznijeti ću po prvi puta vježbe Wai Dan. Sada ću prvo obrazložiti princip izvođenja Wai Dan Chi Kunga. u Nei Dan praksi Chi se generira na nivou abdomena i vodi se cijelim tijelom mentalnom koncentracijom. koju je osnovao i podučavao sam Bodhidarma. a nisu osjetili razvoj unutarnje 53 .

u korespodentnom kanalu moguće je povratiti ravnotežu. Chi se akumulira uz porast topline u toj zoni. Uspjeh tada neće izostati. što će se odraziti i na dobro zdravlje. Tako je tijekom cijele vježbe tijelo u opuštenom stanju. te konstantna naprezanja sužava kanale kojima prolazi Chi. Neki pak vježbači dozvoljavaju tenziju samo toliko koliko je potrebno za postojanje bolje koncentracije. čak se i ne mora raditi uz stvarnu tenziju. No ja Vam preporučujem neka tuđi neuspjesi ne utječu na vaš odnos prema vježbanju. Znamo da su kanali kojima protječe Chi povezani s unutarnjim organima i ako Chi nesmetano cirkulira to će i organi obavljati svoju funkciju uobičajeno. 7. Tenzija mora biti što kraća. 54 . To ih čini zbunjenim pa dvoumeći se gledaju na postojanje Chia.1. Povećavajući protok Chia Wai Dan vježbama. dok se koncentracijom misli u tom pravcu zamišlja tenzija.Čudesna Energija-Chi Kung energije. Ako se protok Chia smanji. Za početak sva zapažanja i svaku uočenu promjenu možete zapisati što će vam dati pravilan uvid u napredovanje. TEORIJA WAI DANA U Wai Dan Chi Kungu postoje dva načina vježbanja: u pokretu i statičkoj poziciji. dolazi do disfunkcije organa. Ona se može i mentalno projicirati na određeno mjesto tijela. potičući tako cirkulaciju unutarnje energije. Kada se mišići opuste Chi i krv se preliju u susjedne zone s nižim energetskim nivoom. Svim čulima osluškujte svoje tijelo. prihvatite se vježbanja Chi Kunga. Kod vježbi u pokretu težnja je uzastopna tenzija i opuštanje specifičnih mišićnih grupa ili određenog dijela tijela s određenom tenzijom i kontrolom disanja. Vježbajući na takav način određeni dio tijela nekoliko minuta. što će opet uvjetovati poboljšanje organa. jer snažna i duga tenzija. zbog priliva krvi i energije. I na kraju iskrena uma i otvorena srca.

dok su dlanovi okrenuti od vas. što će doprinijeti aktiviranju Chia. Simptomi koji se javljaju prilikom ovakvog vježbanja su visok tlak. um mora biti koncentriran. Kada radite vježbe mišiće nikada ne treba stezati jako. ali u isto vrijeme takve vježbe mogu suziti energetske kanale izazivajući zastoj protoka Chia i krvi. stežući samo mišiće potrebne za održavanje stava u kojem se nalazimo. Ako vježbač izbjegava prekomjerno forsiranje vježbi za razvoj mišićne mase.. Ta uzajamna veza dovodi energiju do samih mišića kao krajnjih točaka tijela. Potpomognuti umnom kontrolom zamislite da gurate veliku loptu što će rezultirati osjećajem topline locirane u predjelu oko centra dlanova. Kada se u ovom stavu ostane nekoliko minuta dolazi do povećanja energetskog nivoa u zadanim mjestima (zavisno od pozicije tijela) i kad se tijelo opusti Chi poteče u smjeru nižeg energetskog potencijala. U kineskim vještinama borenja taj fenomen se zove San Kung ili “gubitak energije”. opušten i prirodan. tako da cirkulacijom Chia možemo svjesno upravljati. ako želite dovesti Chi do sredine dlanova stanite jednom nogom iskorakom naprijed i rukama ispruženim. Vježbajući Wai Dan.Čudesna Energija-Chi Kung U Wai Dan vježbama u pokretu um djeluje u skladu s disanjem čiji zajednički rad prenosi Chi u željenu zonu. Postoji jedna štetna pojava kod vježbi koje povećavaju snagu mišića. San Kung se ne pojavljuje. Npr. što je umna kontrola slabija. Sustav energetskih kanala i mozak su u međusobnoj tijesnoj vezi. što istim omogućava maksimalno izražavanje snage. tj. jer to sužava kanale i smeta normalnom protoku Chia. obim mišića se povećava. lokalni bolovi i nedovoljna kontrola motorike. Da bi slika o ovom bila jasna daću usporedbu s baterijom koja kad 55 . To znači da ponavljanjem tenzije i opuštanja. biti će preusmjerena na druga mjesta. Vrlo je važno da um bude koncentriran na Dan Tien i disanje. U statičkim vježbama Wai Dan Chi Kunga vježbe se izvode relaksirano. to će manje Chi energije doći do dlanova.

2. Mnoge od ovih statičnih formi nalikuju položajima Joge. Razlika je u tome što se Wai Dan u pokretu izvodi svjesno vodeći energiju u željenu zonu. 7. daje struju i time na određen način opskrbljuje energijom. Iako statičkim vježbama Wai Dan ne povećavamo mišićnu masu. govori o tome da su razlike između njih minimalne. Sada ću objasniti razliku između Wai Dana u pokretu i Wai Dana u statičkoj poziciji. Prema tome teorija Wai Dana u statičnoj poziciji upućuje na zauzimanje određenog stava u kojem se naprežu samo mišići koji održavaju taj stav. a u isto vrijeme. Wai Dan Chi Kung. STATIČNE FORME WAI DAN Statične forme Wai Dana čine elemente u kojima nema svjesne kontrakcije mišića.Čudesna Energija-Chi Kung je spojena u strujni krug odnosno s određenim potrošačem. Sama činjenica da su jedan i drugi. popraćeni su 56 . opuštanje. mišići su napeti zbog težine stava. Nakon prestanka zadržavanja stava dolazi do popuštanja napetosti i akumulirana energija teče prema drugoj zoni koja je energetski slabija. tj. jer se ne vježba kondicija Chia i njegovo izražavanje kroz pokret. otpornost mišića se povećava. Na taj se način u tom dijelu skuplja Chi energija što se manifestira povećanjem topline. a manje se koriste u borilačkim vještinama. jer je Kina gledala u Indiji godinama izvor spiritualne inspiracije. U Chi Kungu ta pojava se zove „prelijevanje Chia“ (u zonu nižeg potencijala). Pa tako sve radnje koje prate ovu vježbu kao što su tenzija. Kada početnik pristupi vježbanju Wai Dana ostaje zbunjen ovom podjelom jer ne uočava vidnu razliku između ova dva principa. vanjsko unutarnji sistem vježbanja. Wai Dan vježbe su u prvom redu namijenjene za očuvanje dobrog zdravlja. stezanje i duboko disanje. što ne bi trebalo biti čudno.

Čudesna Energija-Chi Kung umnom kontrolom što označava kretanje. S druge strane. U sljedećih nekoliko primjera prikazane su statične forme Wai Dan. Presjek mišića ostaje isti ali se značajno povećava izdržljivost i snaga. Uz to se otapaju masne naslage na rukama. To znači. 57 . otapaju se masne naslage i zateže koža. trbuhu i bedrima što će popraviti izgled tijela. zauzimajući određeni stav. Mišićne kontrakcije koje doživljavamo zauzimajući neki od stavova statičnog Wai Dan-a vremenom dovode do poboljšanja općeg stanja tijela koje stječe veću sposobnost odupiranja umoru. Statične forme Wai Dan prvenstveno se rade glede poboljšanja općeg stanja tijela jer u promjenjivim stavovima sudjeluju različite mišićne grupe. što ukazuje na statičnost pozicije vježbača prilikom odvijanja procesa unutar tijela. Chi se na taj način skuplja u mjestu najveće tenzije. uz abdominalno disanje. vježbajući na ovaj način mišići se pravilno formiraju. kod statičkih formi vježbe valja izvoditi koncentrirano. Ovim se vježbama ne povećava mišićna masa. neovisno od utjecaja volje.

a ne na vrat.. podižući stražnjicu i trup.Čudesna Energija-Chi Kung STAV 1 Ispružite se na leđa s rukama iznad glave. dovodeći tijelo u položaj okomit na pod. dišući polako i duboko. Slika 11. Duboko dišite i ostanite u stavu u vremenu od 30 sekundi do 2 min. Podignite glavu skupa s rukama tako da brada dodiruje grudi. Ostanite u tom položaju oko 1 min. dok je na zapadu popularan naziv ”Svijeća”. U isto vrijeme podignite stopala 20 cm od tla.-Svijeća 58 . Tako je težina potpuno prebačena na ramena i gornji dio ruku. U Kini se ovaj stav zove “Položaj ramena”. počnite lagano podizati noge. Slika 10.-Položaj podignutih nogu STAV 2 Ležeći na leđima s rukama uz tijelo i dlanovima oslonjenim na pod..

a noge privucite sebi skvrčivši koljeno. Ostanite u ovoj poziciji 1 do 2 min. STAV 4 Slika 12.. Slika 13-Položaj dlanova 59 . u 10 podizanja. Iz ovog stava podignite trup podupirući se rukama i nogama. Druga varijanta je da se oslonite samo vrhovima prstiju što je namijenjeno za naprednije vježbače.Čudesna Energija-Chi Kung STAV 3 Ostanite ležati na leđima. Ovaj stav je poznat kao “Most”. Ostanite u ovom položaju oko 10 sec. Dlanovima se oslonite o pod iza glave.-Most Zauzmite položaj kao da radite sklekove sa rukama razdvojenim za dvije širine ramena. Tijelo mora biti ukočeno i ispruženo.

samo što se sada oslanjate na laktove. Slika 14. U ovoj vježbi Chi se skuplja u predjelu ramena. zadržavanja ovog stava okrenite se bočno sad u drugu stranu pridržavajući se lijevom rukom i vanjskim bridom lijevog stopala. Slika 15.-Položaj laktova STAV 6 Iz prethodnog stava okrenite se bočno oslanjajući se dlanom desne ruke i vanjskim bridom stopala desne noge. Ove dvije forme razvijaju Chi u mišićima leđa i ramena. Nakon 1 min. Sva pravila za izvođenje ove vježbe jednaka su prethodnoj formi.-Položaj ramena 60 .Čudesna Energija-Chi Kung STAV 5 Ova pozicija slična je prethodnoj.

Ostanite u ovoj poziciji 30 sec. Ova se vježba zove “Tou Tian” ili ”Držati nebo”. prvo na jednoj onda na drugoj nozi.-Držati nebo STAV 8 Ispravite se u prirodan stav.. Ostanite u toj poziciji 12 min. Naprednija tehnika sastoji se u spuštanju i podizanju noge na kojoj se stoji. dok dižući se izdišete.-Ispružanje noge 61 . Slika 16.. savijte koljena i podignite ruke uvis. podignite jednu nogu i ispružite je paralelno s tlom. Ruke stavite na kukove. tako da dlanovi gledaju prema nebu. Slika 17. Spuštajući se udišete.Čudesna Energija-Chi Kung STAV 7 S nogama raširenim za širinu ramena.

Podignite ruke formirajući obruč ispred grudi.. i drugu postavite ispod tako da samo prstima dodirujete tlo. Slika 18.Čudesna Energija-Chi Kung STAV 9 Prebacite sada svu težinu na jednu nogu koljena malo savijenog. Ostanite u ovom stavu od 1-2 min. Slika 19. dok dlanovi gledaju unutra. zatim sve ponovite oslanjajući se na drugoj nozi. Obuhvatite gležanj desne noge desnom rukom. a potkoljenica okomito. Polako podignite desnu nogu i savijte u koljenu tako da bedro noge bude paralelno s tlom. Ostanite u ovoj poziciji 1 min..-Mačji stav STAV 10 Stanite u uspravni stav.a onda zamijenite stav podižući lijevu nogu i pridržavajući se svih prijašnjih danih uputa. Dlan gleda prema gore. Ova se pozicija popularno zove “Mačji stav”.-Ždralov stav 62 . a lijevu ruku podignite kružnim pokretom iznad glave tako da centar dlana bude u liniji s tjemenom glave.

STAV 11 Namjestite dvije stolice jednoj nasuprot drugoj i međusobno ih udaljite tako da se možete ispružiti naslonivši glavu na jednu.-Most željezne arkade 63 . Ostanite u ovoj poziciji ukočenog tijela od 30 sec. Slika 20. do 2 min. U Kineskim borilačkim vještinama ova forma se naziva “Most željezne arkade” (Tien Bann Chiao).. a pete na drugu.Čudesna Energija-Chi Kung Naredne dvije forme spadaju u red težih vježbi i preporučuju se naprednijim vježbačima Wai Dana.

Čudesna Energija-Chi Kung STAV 12 Za ovu vježbu stanite od zida udaljeni oko pola metra i zauzmite stav kao da sjedite na stolici. Slika 21.).-Sjedenje u paru 64 . Vježba se može izvoditi i u paru kao što je prikazano na slici 22. Vrlo je efikasna za razvoj Chia u mišićima nogu pa se zato preporuča sportašima.. Ova forma zahtjeva spuštanje tijela dok butine ne budu paralelne s tlom. Noge moraju biti jedna uz drugu i savijeni u koljenima da čine kut od 90 stupnjeva (slika 21. ali je malo onih koji mogu u ovoj poziciji ostati duže od 2 min. Na prvi pogled vrlo jednostavna vježba.-Sjedenje Slika 22. leđima se oslonivši o zid.

Poboljšava se cirkulacija što konačno otklanja utrnulosti i ostale nelagode a znatno se povećava i snaga u šakama. cijela forma biti će savladana za nekoliko mjeseci. stopala razmaknite za širinu ramena. ali i to daje dobre rezultate. Neka to mjesto bude na svježem zraku. Početniku je naporno izvoditi više od 5 formi u jednom vježbanju. skriveno od radoznalih pogleda jer to može izazvati gubitak koncentracije koja je neophodna prilikom vježbanja. bolovi u ramenima. kad ispunite sve navedene uvjete koje sam još prije naznačio. Tu se podrazumijeva da vladate tehnikom disanja uz pravilan stav i pravilno usmjeravanje energije putem umne kontrole. Ispočetka će vam izvođenje svih 12 formi (toliko ih broji ova vježba) pričinjavati teškoću. utrnulost ruku za vrijeme spavanja.Čudesna Energija-Chi Kung 8. Usta držite zatvorena dok jezikom dodirujete nepce bez napora. Nakon ponovljenih 20 udisaja i izdisaja prijeđite na drugu vježbu bez prekida. Ako se pridržavate danih uputa i vježbate 2 puta dnevno. Kad počnete s vježbanjem formi nastojite ih izvoditi kontinuirano jednu za drugom kako bi sačuvali akumuliranu energiju. tek onda možete reći da ste savladali formu. YIN GIN CHING Bodhidarmina metoda (Yin Gin Ching) Prije samog vježbanja morate odrediti mjesto na kojem ćete redovito vježbati. Za one koji imaju probleme kao što su hladni dlanovi. slabost 65 . Svaku formu izvodite 20 puta. Jedno ponavljanje sadrži udah uz opuštanje mišića i izdah uz laganu tenziju popraćenu kratkim pokretom. Ali. naučiti formu ne znači samo naučiti pokrete. Uz to treba zamisliti kako energija teče prema toj zoni. ispravnih i opuštenih leđa. Drugim riječima. Vježbe izvodite okrenute prema istoku. Ovim se vježbama povećava snaga mišića ruku i ramena. Isto tako ovim se podrazumijeva da možete bez umaranja izvesti svih 12 formi i to u jednom vježbanju.

Iskustva u radu sa grupama su pokazala da najveći napredak postižu upravo oni ljudi koji pate od gore navedenih problema i uspješno ih rješavaju za oko 3 mjeseca svakodnevnog vježbanja. ali ako želite očuvati samo dobro zdravlje dovoljno je jednom dnevno izvoditi 5 formi. za tri godine ćete razviti enormnu snagu i energiju.Čudesna Energija-Chi Kung odnosno nedostatak snage u rukama preporučam da izvode ove vježbe svaki dan po 30 minuta ponavljajući za prvo vrijeme svaku vježbu barem 5 puta. 66 . Kako vježbom napredujete povećavajte broj izvođenja do traženih 20 udisaja. Ako nastavite ovim tempom.

Ruke opustite uz bokove. dok prsti gledaju prema naprijed. 67 . Dlanovi su okrenuti prema podu. Još je bolje ako zamislite imaginarnu loptu koja kao da izvire iz vode i vi je potapate svakim izdisajem. laktove malo savijte. Svakim izdisajem zamislite da dlanovima pritišćete pod. Vježbajte zamišljenu napetost u šakama gurajući palčeve unazad. FORMA 2 Iz prethodnog stava bez pomicanja ruku stisnite šake s palčevima prema tijelu. Slika 24. gdje bi nakon određenog vremena vježbanja trebali osjetiti toplinu. Opustite se dok udišete. Ova forma stvara Chi u području pulsa.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 1 Stanite u paralelan stav sa stopalima raširenim za širinu ramena. Dok udišete opustite se. Slika 23.

Ovom vježbom energija će biti stvorena u području ramena i torza. Slika 26. Uz izdisaj stvarajte mentalnom projekcijom napetost. Slika 25. 68 .Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 3 Rotirajte šake tako da su dlanovi okrenuti prema tijelu. Palčevi su poklopljeni preko prstiju kao kad normalno stisnete šake. a opustite se udahom. a opustite se udahom. Dlanovi su okrenuti jedan prema drugom. u visini ramena. FORMA 4 Zatvorenih šaka ispružite ruke ispred tijela.

FORMA 6 Spustite ruke tako da njihov gornji dio bude paralelan sa tlom.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 5 Iz prethodne pozicije podignite ruke uvis. Ova vježba će stvoriti energiju u vratnim mišićima. Slika 28. ramenima i bokovima. a opustite se uz udisaj. Za vrijeme udisaja zamislite da ih opuštate. 69 . Slika 27. Dok izdišete zamišljate da stvarate napetost. Dok izdišete zamislite da stežete šake. Laktovi su savijeni dok su šake pored ušiju s dlanovima okrenutim naprijed.

Zamišljajte da stežete šake dok izdišete i da vodite energiju duž ruku do šaka. FORMA 8 Ruke postavite ispred tijela sa sučeljenim šakama i laktovima blago savijenim da tvore kružni oblik ispred vas. a za vrijeme udisaja opuštate napetost. Energija koja se stvori vezana je za ramena. Uz udisaj se opustite. Slika 30.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 7 Ne pomičući ruke do laktova. Za vrijeme izdisaja zamislite da stežete šake. ispružite ih u stranu dlanova okrenutih prema naprijed. Slika 29. 70 . torzo i leđa.

a dok udišete opuštajte ih. dlanova okrenutih naprijed.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 9 Vratite šake ispred tijela savijajući laktove. Slika 31. FORMA 10 Uspravite podlakticu vertikalno od poda. To stvara energiju u zoni ramena. Dlanove okrenite naprijed paralelnih podlaktica. Dok izdišete stežite šake i laktove. Dok izdišete zamislite da stežete šake i da ih opuštate dok udišete. 71 . Neka se nađu ispred lica. Slika 32.

FORMA 12 Ruke ispružite ispred tijela. Stežite šake rotirajući ih prema van i da dovodite energiju u ruke. Opustite se udahom. Izdišući gurajte dlanovima na gore.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 11 Savijenih laktova spuštate šake dok ne dođu ispred abdomena dlanova okrenutih prema van. Ova forma služi za vraćanje ravnoteže energije tijela. Slika 33. Slika 34. 72 . dlanova okrenutih na gore.

što masira unutarnje organe. ponavljanja. Njegova je namjera bila poboljšati zdravlje i izdržljivost svojih vojnika. i vrlo je dragocjena. Minimum izvođenja svake vježbe je 3 ponavljanja.Čudesna Energija-Chi Kung 9.9. što je ponavljanja u jednoj seriji više to je učinak bolji. koordinaciju sa disanjem morate podesiti prema sebi.ll. Time blagotvorno djeluje na visok pritisak. anemiju. a to se može progresivno povećati na 5. bez naprezanja i u harmoniji s pokretima ruku. Sama vježba sastoji se od savijanja i istezanja tijela u svim pravcima. Stoga je i vježba generala Yueh Feia od neprocjenjive vrijednosti jer vježbač prakticiranjem ovih vježbi čuva svoje zdravlje.7. 8 DJELOVA BROKATA ( Ba Dun Gin ) Kreator Osam Dijelova Brokata je general Jueh Fei. Prilikom vježbanja dobro je usvojiti sljedeća pravila: a) Prije i poslije vježbanja opustite se kratkom šetnjom b) Disanje mora biti abdominalno i na nos c) Tijekom vježbanja leđa zadržite uspravno osim u situacijama kad vježba zahtjeva da ih savijete d) Neka mjesto na kojem vježbate bude prozračno i negdje na osami gdje ćete se ugodno osjećati e) Pokreti se izvode kontinuirano jedan za drugim do kraja serije. pa je tako došao do 12 formi kasnije reduciranih na 8 koje se masovno prakticiraju u cijeloj Kini u nekoliko stilova podjednako efikasnih. 73 .. pospješuje protok Chia i cirkulacije krvi. smanjuje smetnje probavnog trakta itd. tako da disanje bude prirodno. srčane i psihičke smetnje.. Kako nemamo svi isti kapacitet pluća. Brokat je svila protkana složenim i obojenim figurama koje mogu biti od zlata ili srebra.

Iz te pozicije ruke razdvajamo i spuštamo ih polako do bokova uz izdisaj (slika 40. i 37. Sada rukama ponovo idite prema gore (slika 38.). ali ovaj put uz tijelo.).). 74 .). U ovoj se vježbi kod udisaja mišići trbuha malo kontrahiraju. Time je prvi krug disanja završen. da pospješuje probavu i skida suvišne naslage sala sa trbuha. a kod izdisaja opuštaju. zatim privlačite sebi i dole uz izdisaj (slika 36. sve do iznad glave (slika 39.).Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 1 Prsti se isprepletu i namjeste kod Dan Tiena. dlanova okrenutih prema gore (slika 35. Korist ove vježbe je da jača abdomen i organe probave. Ovaj pokret ruku prati udisaj. širokim pokretom podignite ruke uz udisaj.

75 . Slika 39. Slika 38.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 35. Slika 37. Slika 36. Slika 40.

tako da nastavite desnom rukom horizontalno u desnu stranu uz izdisaj. Ovom vježbom stimuliramo cirkulaciju krvi i skladno se razvijaju grudi. dok u isto vrijeme lijevu ruku zatežete natrag u smjeru lijevog ramena (slika 43. i 46. Podižite ruke do grudi uz udisaj (slika 42. Iz ove krajnje pozicije ponovo slijedi udisaj uz vraćanje desne ruke koju pratite pogledom dok se ne nađe zajedno s lijevom kod grudi (slika 44.).). 76 .). Vježbu ponavljamo kontinuirano u lijevu i desnu stranu. Tada zajedno nastavljaju put do Dan Tiena što prati izdisaj (slika 45.). Zatim. zamislite da napinjete luk.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 2 Stanite u jahači stav (slika 41.).

slika 44. Slika 45.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 41. 77 . Slika 43. Slika 42. Slika 46.

).). To isto ponovite i sa lijevom rukom. praveći seriju od nekoliko uzastopnih ponavljanja sa obadvije ruke. dok je dlan lijeve ruke okrenut prema podu i zamišljate kao da nešto gurate dolje (slika 50. Iz ove krajnje pozicije počnite spuštati desnu ruku bočno dolje uz izdisaj. Kad obadvije ruke dođu do bokova.).).Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 3 Stanite u paralelni stav (slika 47. Ako ste dobro radili osjetit ćete na kraju kako vam se toplina slijeva u dlanove što je znak poboljšanja cirkulacije u rukama. okrenu dlanovi i započne spuštanje uz izdisaj (slika 49. Uz udisaj podižete ruke do ramena gdje se prekriže kod zglobova (slika 48. 78 . započinje udisaj podižući desnu ruku bočno u luku do iznad glave. U krajnjoj poziciji dlan desne ruke je okrenut prema gore pa se stiče dojam kao da se pridržava strop iznad glave. Ova vježba poboljšava i jača funkciju trbuha i slezene.

Slika 49. Slika 48. Slika 50.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 47. 79 .

Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 4 Ovom vježbom uz pravilno disanje i koncentraciju pokrećemo Chi duž vena i arterija. što je dobro za zdravlje i efikasno za jačanje unutarnjih organa. Vježbu započinjemo tako da iz paralelnog stava podižete ruke uz udisaj (slika 51. Mislima pokušajte da vaš Chi spustite iz abdominalnog predjela u lijevo stopalo. U isto vrijeme zamišljate Chi kako se spušta niz lijevu stranu nogu do stopala. i počnite lagano spuštati ruke uz izdisaj. Ovom se vježbom uspješno liječe kronična oboljenja i jačaju unutarnji organi. 80 . Pri kraju udisaja ruke su ponovno u visini ramena i pogled usmjeren ispred vas.). Kada tako vođene dođu do visine ramena okrenite glavu u desno (slika 52. Ponovno započinjete sa spuštanjem ruku i uz izdisaj rotirate glavu koliko možete u desnu stranu. vizualizirajući Chi koji koncentracijom sada iz desnog stopala podižete do abdomena. Kad dođete u prvobitnu poziciju počnite ispočetka podizati ruke uz udisaj.).

Slika 53. Slika 52.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 51. 81 .

). ponavljajući iste principe. kao i za bolove koji se ponavljaju kod nekih žena za vrijeme mjesečnog ciklusa. Dlanove naslonite na bedra iznad samih koljena.). Za vrijeme vježbe leđa i glavu držite pravo. Sad počnite kružiti tijelom u suprotnu stranu. Vježbu započinjete krečući tijelom u lijevu stranu do lijevog koljena (slika 55.). Za one koji pate od bolova u lumbalno-sakralnom predjelu. Kad licem dođete do desnog koljena počnite sa podizanjem tijela uz izdah (slika 57. pa nastavite dalje prema desnom kao da nešto uz udah (slika 56.). Ova vježba masira probavne organe. a struk neka vam služi kao osovina kružnih kretanja koje izvodite prilikom same vježbe. a djeluje i na smirivanje živčanog sistema.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 5 Zauzmite jahači stav (slika 54. ove vježbe daju dobre rezultate u otklanjanju tih bolova. otklanja bolove i napetost. 82 .

Čudesna Energija-Chi Kung Slika 54. 83 . Slika 57. Slika 56. Slika 55.

).Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 6 Paralelnog stava (slika 58. podižite ruke uz udah iznad glave (slika 60. Ova radnja je popraćena izdahom. sve dok prstima ruku ne dodirnete tlo. Kada se nađete u početnoj poziciji završite izdahom. a onda možete ponoviti cijeli krug započevši udahom. Zatim započnite saginjanje gornjeg dijela tijela (slika 61.).). Savijanje tijela prema naprijed masira bubrege što poboljšava njihovu funkciju. 84 . Za vrijeme ispravljanja tijela traje udah.). Ova vježba služi za jačanje funkcija bubrega i struka kao i sprečavanja zatvora. i 59. Sada započnite ispravljanje gornjeg dijela tijela u prvobitan položaj i rukama opuštenim uz tijelo (slika 63. i 62.

Slika 59. Slika 60. 85 . Slika 62.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 58. Slika 63. Slika 61.

). povećava apetit kod anemičnih osoba.). Kada dovedete obje ruke u krajnju poziciju iznad glave (slika 68. 86 . Izvodeći ove pokrete razvija se veza između uma i tijela. Vračajući se nazad udišete i kada je dovedete ispred grudi.).).). zajedno sa desnom rukom (slika 67.). Dok izdišete lijevu ruku ispružite. Podižite ruke uz udah do visine ramena (slika 65. regulira krvni pritisak i sprečava zakrčenje krvnih sudova. radite veliki krug iznad glave nastavljajući udah.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 7 U ovoj vježbi zauzmite jahači stav (slika 64. kao da njome udarate (slika 66. nastavite kruženje prema dolje kao da gladite veliku loptu i to kretanje prati izdah (slika 69.

87 .Čudesna Energija-Chi Kung Slika 64. Slika 67. Slika 69. Slika 66. Slika 68. Slika 65.

što će doprinijeti opuštanju uma i tijela.Čudesna Energija-Chi Kung FORMA 8 Stanite u paralelni stav sa rukama opuštenim uz tijelo (slika70. Prilikom spuštanja učinite lagani udarac petama o tlo.). Slika 70.). Uz udah podižite ruke sve do ramena i u isto vrijeme propnite se na nožne prste. otklanja zamor. sprečava zatvor i pojavu hemeroida. Slika 71. 88 . Zatim lagano spuštajući ruke i pete započinje izdah do krajnje pozicije koja je identična početnom stavu (slika 72. Slika 72.). Poslije udarca nogama osjetiti ćete laganu vibraciju koja se širi leđima do potiljka. Ova vježba stimulira cirkulaciju krvi. ne savijajući koljena i istežući noge (slika 71.

Prvi korak u vježbanju unutarnjeg Chi Kunga je taj da se vježbanjem pravilnog disanja Chi generira u abdomenu. ležeći.Čudesna Energija-Chi Kung 10. Kad se uspostavi kompletna kontrola nad cirkulacijom Chi energije to se naziva vještina Nei Dan. Drugim riječima to je metoda vježbanja u kojoj se Chi generira na nivou abdomena i vodi cijelim tijelom mentalnom koncentracijom i kontrolom disanja. ali to nije cjelovita cirkulacija. Ako vježbamo grupu mišića. ona se dalje svjesno vodi po čitavom tijelu. što se u Nei Dan Chi Kungu ovo znanje naziva “Mala Cirkulacija” (Shao Chon Tien). pa tako djeluje kao Vanjski eliksir. 89 . Kako je riječ o vježbi u kojoj um mora djelovati u potpunom miru. to će koncentrirati energiju u toj zoni. Samo kompletnim opuštanjem razvija se energija u svim dijelovima tijela. možemo slobodno reći da se radi o meditaciji. koja će opuštanjem prijeći na energetski slabije potencijale. NEI DAN CHI KUNG Wai Dan potiče razvoj vanjsko-unutarnje cirkulacije energije. osluškujući zbivanja u dubini organizma i upravljajući svim procesima. Postoje četiri načina vježbanja ove meditativne prakse. Kad se skupi dovoljno energije pristupa se metodi koja uči kako se energija vodi kroz dva glavna kanala (Upravljački i Sabirni). Druga metoda koju ću ovdje objasniti je Nei Dan i za razliku od Wai Dana ona doslovno prevedena s kineskog jezika znači “Unutarnji eliksir” ili pak metoda cjelovite cirkulacije koja se kompletno odvija unutar tijela u smjeru unutarnje-unutarnja. Treća i najnaprednija metoda daje znanje o upravljanju energijom cijelim tijelom kroz 12 kanala i tada govorimo o “Velikoj Cirkulaciji” (Da Chon Tien). ali rezultati su različiti. Kada se energija skupi u abdomenu metodom Nei Dan. stojeći i krečući. sjedeći. U metodi Wai Dana kao i u Nei Danu pažnja se fokusira na Dan Tien. od kojih će svaki biti posebno opisan u narednom tekstu.

Iako taoisti koriste različite tehnike disanja od budista. Stoljećima su Kung Fu Shaolin i Tai Chi Chuan privilegirali. dok su Kung Fu Shaolin i Tai Chi Chuan zadržali svoju dominaciju i dalje kao vodeći stilovi što samo potkrepljuju činjenicu o njihovoj superiornosti. Ipak veliki dio stilova pao je u zaborav do danas. koju kada shvatite principe i zapamtite formu možete prakticirati i sami. a drugi Nei Dan. taoistički redovnici počeli su primjenjivati sistem borenja. Sin Ho Ba Fa. Nei Dan je u prvom redu služio za poboljšanje fizičkog zdravlja i postizanje duhovne harmonije. koji je bio kreiran tako da se u borbi umjesto fizičke snage koristila unutarnja snaga generirana praksom Nai Dan. Npr. S druge strane vježbajući Nei Dan puno je teže osjetiti cirkulaciju Chia. a ta se smisao nije izgubila ni do danas. Wai Dan i Nei Dan. Kao druga nepovoljna stavka je to da Nei Dan zahtjeva pomoć i poduku mnogo kvalificiranijeg učitelja nego u Wai Dan metodi. praktikanti borilačkih vještina počeli su koristiti obje tehnike. zato praktikant obavezno treba vježbati uz pomoć i savjete majstora koji će ga voditi korak po korak. Krajem 19 st. i početkom 20 st. U 13st. Prvi praktičari ove metode su bili budistički i taoistički redovnici. Nei Dan ima neke različitosti od kojih su neke povoljne a neke nepovoljne. kada su ove vještine iz okvira tajnosti izašle u javnost.Čudesna Energija-Chi Kung Prema raspoloživim dokumentima znanje o Nei Danu potjeće još iz prvih dana Chi Kunga. Hsing I. Točnije kada se pojave problemi majstor Nei Dana svojim znanjem i iskustvom pomaže u aktiviranju i kontroliranju 90 . dok se ova senzacija vježbanjem Wai Dana može lakše postići. što će relativno u kraće vremenu vratiti poboljšanje zdravlja i poboljšanju vitalnosti. Tijekom vremena iz ove dvije vještine proizišli su mnogi borilački stilovi. Nei Dan zahtjeva više vremena da se pokrene i aktivira Chi energija u Dan Tienu. U usporedbi s Wai Dan-om. Od ovih stilova najpoznatiji su Tai Chi Chuan. Ba Kua.. princip je isti. jedan tehnike Wai Dan.

što se može nepovoljno odraziti na rad organa. izuzev onih u bazi abdomena (Dan Tiena). Ako pravilno slijedite sve principe. jer su sve vježbe unutarnje naravi. U stvari bi rekao da se svijest o cirkulaciji Chia u tom slučaju razvija po cijelom tijelu. Nije teško objasniti ovu činjenicu. kada pristupite vježbanju Nei Dana. ali ako u tome uspijete tako stvorena energija je u prednosti nad energijom stvorenom Wai Dan metodom. unutarnja energija je mnogo jača od one stvorene praksom Wai Dan. manje su šanse da doživite senzaciju cirkulacije unutarnje energije (nego vježbajući Wai Dan). Nei Dan zahtjeva smireniji um i veću dozu strpljenja nego što je potrebno u Wai Dan metodi. Na kraju kad se savlada metoda Nei Dan. vježbajući Nei Dan ne riskirate (San Kung). dio tog Chia može se zaustaviti u šupljinama i izazvati stagnaciju kretanja Chia energije. mnogi vježbači odabiru ovaj specifičan trening unutarnje energije. ali tko radi poboljšanja zdravlja. Usprkos što su rizici vježbajući Nei Dan. disperziju energije. suprotno Wai Dan praksi. ovo vas ne treba zastrašiti. jer je to dovoljno da bi bili zdravi i vitalni. Međutim radi uzajamne povezanost. unutarnji Chi Kung razvija snagu do granica nepojmljivih laiku. Kod onih koji vježbaju vještinu borenja. svijest je prilikom vježbanja okrenuta unutarnjim zbivanjima. U Nei Dan Chi Kungu postoje metode budista i taoista koje se međusobno razlikuju u nekim detaljima kod izvođenja određenih dijelova vježbi. upražnjava samo jednu. do ove pojave neće doći. Budući da stvara veću količinu Chia koju vodi kanalima. Chi koji je skupljen treningom Wai Dana cirkulira lokalno. Kao što sam već rekao. No.Čudesna Energija-Chi Kung Chi energije. tj. Budistička metoda potiče važnost 91 . praktikanti borilačkih vještina često prakticiraju jednu i drugu metodu. što isključuje mogućnost razvoja mišićne mase. Osim toga. donoseći blagodati na određenim organima. Dalje.

Isto tako ako dođe do neravnoteže Chia u samom organu. uvlačeći abdomen dok izdišu i izbacujući dok udišu. što nakon nekog vremena izaziva bolest na organu koji se nalazi u predjelu gdje je došlo do blokade energije. To se zove Prijenos Chia (Hsing Chi). Zato je svrha Chi Kung Meditacije da otvori i oslobodi prolaze kuda prolazi Chi energija sprečavajući zastoje i blokade energije. S druge strane. 92 . Ponekad Chi kruži brže a ponekad dođe do zastoja ili blokade Chia. Ta se tehnika zove Jačanje Chia (Sien Chi). Taoisti koriste tehniku kojom Chi cirkulira kroz tijelo. Taj tip prijenosa zove se uopćeno “Yun Kung” kao i “Hsing Kung”. U vježbama disanja budisti koriste normalno disanje. koristeći samo snagu volje. što bi prevedeno i razumljivo našem jeziku značilo “Znanje o prijenosu unutarnje energije” (Kung Fu Chi Kung). Ova razlika proističe zbog činjenice da su taoisti vježbajući borilačke vještine otkrili da ekspandiranje Dan Tiena generira ogromnu energiju omogućujući istovremeno izdah i spuštanje Chia. U Kini se čuvanje Chia tišinom zove Sjedeća meditacija (Tsao Chan). taoistička metoda naglašava važnost disanja na nivou Dan Tiena da bi se pojačao Chi.Čudesna Energija-Chi Kung podizanja Chia (Yang Chi) s ciljem postizanja iluminacije konzerviranjem Chia pomoću stanja tišine i fokusiranjem energije u mozak. Sistem kanala koji se nalazi u ljudskom tijelu omogućava normalan protok Chi energije i ta energija prožima svako živo biće od rođenja pa do smrti. Taoisti suprotno tome dok udišu uvlače abdomen i dok izdišu izbacuju ga. on će početi energetski slabiti i na kraju će se ovo gubljenje fizički manifestirati kao bolest organa.

a za vrijeme izdaha uvlači se. ne treba forsirati izbacivanje Dan Tiena već treba raditi postupno dok se ne postigne željeni rezultat. METODA DISANJA TAOISTA I BUDISTA U NEI DAN CHI KUNGU Postoje dvije metode disanja koje se prakticiraju u vježbama Nei Dan Chi Kunga. Treba izbjegavati zadržavanje daha kao i forsiranje unutarnjih procesa koji se dobivaju prilikom disanja. premda obje metode prihvaćaju isti princip razvoja Chia. Dok se uči ova metoda. Kada se pluća napune izdiše se jednakim ritmom.1. a to su metoda taoista i metoda budista. Time proizlazi da je udah na nos. Unutarnji proces budističkog disanja također se može opisati kao oblik dubokog disanja. ali kontinuiranim vježbanjem mišići nauče ekspandirati i ovo disanje postaje lako. 93 .Čudesna Energija-Chi Kung 10. Uvlačeći tj. Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od prirodnog. Udiše se na nos. S druge strane imamo budističku praksu disanja u kojoj je kretanje abdomena suprotno od kretanja taoističke prakse. Mnogi praktičari koriste obje metode i lako prelaze s jedne na drugu. a kod izdisaja izbaci. Za vrijeme izdaha gurne se lagano Dan Tien i baza abdomena prema van. Osnovna razlika između ove dvije metode je suprotno kretanje abdomena prilikom udaha i izdaha. kao i prilikom udaha. Na početku ovo ekspandiranje baze abdomena s izdahom može biti teško. Metoda taoista ima karakteristiku dubokog disanja jer pluća rade punim kapacitetom. a izdah na nos ili usta. izvlačeći bazu abdomena regulira se tok zraka. Tako se kod udaha abdomen uvuče. Ovo se disanje zove prirodno jer tako dišu novorođenčad. Ove dvije faze trebaju se ponašati kao Jin i Jang i djelovati zajednički formirajući se jedan u drugi harmonično i bez napora. Dok se udiše baza abdomena se širi prema van.

Čudesna Energija-Chi Kung Kada učenik nauči disati po jednoj ili po drugoj metodi može započeti razne vježbe disanja i meditacije kojima će pokrenuti proces kruženja Chia.-Prikaz»budističkog i taoističkog» načina disanja 94 . TAOISTI B-UDAH A-IZDAH BUDISTI A-UDAH B-IZDAH Slika 73.

dolazi do skupljanja i aktiviranja Chi energije u tom predjelu. smještene između anusa i spolnih organa. to može promijeniti tok 95 . rezultati će ovisiti o stupnju koncentracije. dolazi do otvaranja i čišćenja kanala što omogućuje da Chi dolazi do svih dijelova tijela. do tjemena. Ovaj kanal počinje iz točke Morsko Dno i prolazi duž kralježnice. Ova radnja se zove Konstituiranje Mosta (Da Chiao). Kanal koji prolazi prednjom stranom nazvan je Sabirni kanal (Ren Mei). Ova dva kanala nisu spojena ali prilikom izvođenja vrhom jezika treba dodirivati sredinu nepca što zatvara krug ili ujedinjuje kanale Jin i Jang. potrebno je da se daljnjom vježbom pokrene Chi energija metodom koja se zove Mala Cirkulacija. odakle ide do sredine nepca.Čudesna Energija-Chi Kung 10. Vrlo je bitno da ne ubrzate interni proces. Točka u kojoj jezik treba dodirivati sredinu nepca zove se “Tien Tze“ ili “Lung Chuan”. Prije nego započne trening cirkulacije Chia. duž prednje i stražnje strane tijela. učenik bi trebao razumjeti značenje termina “Put Cirkulacije Chia”. Kanal koji vodi duž leđa zove se Upravljački kanal (Du Mei). i njegova je funkcija kontroliranje ravnoteže Jang energije. U svim vježbama Chi Kunga vrh jezika treba lagano pritisnuti uz nepce. Ovaj kanal počinje na donjoj usnici i od točke Morsko Dno (Hai Di). čak i ako češće vježbate. i ima funkciju kontroliranja ravnoteže Jin energije u tijelu. Ali morate znati. što je vrlo važno za održavanje zdravog i vitalnog tijela. tako da jezik služi kao prekidač koji spaja ili u protivnom razdvaja tok energije u oba dva kanala. Mala Cirkulacija Chi energije prakticira se kroz dva glavna kanala koji prolaze sredinom trupa. Kada se pokrene Chi energija Malom Cirkulacijom.2. relaksacije i razumijevanju tehnika. MALA CIRKULACIJA Kada se postigne dobra koncentracija i kontrola disanja u abdominalnom predjelu. pa tako bez poznavanja principa nemoguće je aktivirati i pokrenuti Chi. Da se tijelo održi u dobrom zdravlju ili da se povrati izgubljena Chi energija.

Čudesna Energija-Chi Kung cirkulacije. ali ako se uporno vježba tri puta dnevno po pola sata. te slijede osnovni principi. ali na svom putu može doživjeti usporavanje ili čak zaustavljanje. Druga ograda se zove “Ming Men“. te tanane vibracije koje vam šalje tijelo. npr. uspjeh neće izostati. U početku sigurno neće biti lako da se pokrene unutarnja energija. prilikom vježbanja Chi Kunga morate vizualizacijom pratiti kretanje energije unutar tijela. i nalazi se između leđnih lopatica. Bilo koji osjećaji da se pojave ne treba ih ignorirati. senzacija koja se osjeti kad Chi teče prema glavi može se usporediti s jednom vrstom trnjenja ili svraba. U Maloj Cirkulaciji nailazimo na tri šupljine koje otežavaju protok Chia. Te tri točke u Chi Kungu zovu se Tri Ograde (San Guan). što simbolički ukazuje na tri prepreke na koje nailazi Chi u toku svoje cirkulacije kanalima. Treća ograda je “Yu Gen“ i smještena je u bazi lubanje. Chi stalno teče našim tijelom. 96 . što može biti opasno. Prva se zove “Wei Lu“ i nalazi se u području sakrala. Da bi uspješno analizirali neki energetski centar ili tok Chi energije. Tako ćete lakše doći u harmoniju sa vašom eteričnom energijom koja povezuje tijelo i um. Sva zapažanja unutar tijela pažljivo osluškujte.

Ovo se mora spriječiti jer je koncentracija u 97 . možete početi sa meditacijom. Stvaranje veće količine Chia u Dan Tienu uzrokovati će toplinu i vibraciju slične treperenju u tom predjelu.1. Kada mišići koji okružuju Dan Tien budu adekvatno kontrolirani. tj.2. Osnovni cilj meditacije je postizanje mentalnog mira kroz vježbu disanja. ako nemate dovoljno iskustva. tada će abdomen potpomognut disanjem raditi kao mjehur. Ova se tehnika znatno pospješuje snažnom koncentracijom i kontrolom disanja dok za vrijeme meditacije pažnju treba usmjeriti na Dan Tien.Čudesna Energija-Chi Kung 10. Vježba Male Cirkulacije Stvaranje i akumulacija Chi energije u Dan Tienu popularno se naziva među Chi Kung praktičarima. stvorio Vatru (akumulaciju Chia). da bi se pokrenuo proces kruženja Chia. Ovdje se naravno misli o površnom ili nepotpunom disanju u kojem se pluća pune zrakom samo u svom gornjem dijelu. Chi je tada spreman da se vodi iz Dan Tiena i usmjereni ka drugoj šupljini. “Paljenje Vatre”. što je znak da je Mjeh (misli se na duboko disanje). dok jednostavno udisanje i izdisanje plućima zovemo „Visoki Nivo Disanja“. Kineska izreka kaže: „Yi Sou Dan Tien“ ili „Um je uvijek na Dan Tienu“. Unutarnji proces generiranja i akumulacije Chia u Dan Tienu zove se „Bazni Nivo Disanja“. što većina ljudi čini u svom svakodnevnom životu. potpirujući vatru i producirajući Chi u Pećnicu Dan Tiena. Počinjući vježbu Male Cirkulacije treba paziti da Chi ne prijeđe u noge jer postoji rizik da ne zaostane u nekoj od šupljina. kada praktičar bude u stanju bez svjesnog napora ekspandirati i uvlačiti Dan Tien. Kada vježbajući ovladate tehnikom dubokog disanja. što može izazvati neke probleme.

Od početka pa do kraja meditacije Chi treba biti vođen umom. i nastaviti do sakralne kosti u točku Wei Lu. Za vrijeme izdaha kontrakcija anusa se opusti i u tom momentu Chi putuje sve do točke Wei Lu i to se zove Opuštanje Anusa (Shon Gong).Čudesna Energija-Chi Kung Maloj Cirkulaciji usmjerena na dva kanala ne na svih dvanaest i prelijevanja Chia u noge može izmaći kontroli Male Cirkulacije. koja se nalazi na vrhu sakralng područja. Budući da ste upoznati sa svim bitnim pojedinostima možete započeti sa treningom Male Cirkulacije. Dobro je ništa ne forsirati nego se samo koncentrirati na slijedeću šupljinu kako bi se dozvolilo Chiu da automatski teče. točnije točke Ming Men. Kada se Chi dovede u točku Wei Lu. Ako Chi počne teći u pogrešni kanal i postane izvor problema. Započevši Malu Cirkulaciju. krenut će dalje duž kralježnice do iduće prepreke. U tom momentu može se desiti da vaša koncentracija popusti što će izazvati pojavu jednaku gubljenju Chia. Vođenje Chia do točke Wei Lu sastoji se u kontrakciji anusa za vrijeme udisaja. Ova šupljina je smještena na leđima točno iza srca. S vremenom ćete naučiti poslati Chi iz Dan Tiena u Wei Lu bez svjesnog napora ali tijekom vježbanja morate zadržati mir i koncentraciju. Ovo je prva šupljina koja pruža otpor Chiu na putu cirkulacije zbog svoje posebne koštane strukture koja steže kanal. 2. Da je Chi došao do tog područja znat ćete po tome što će srce brže zakucati. Ova se tehnika zove Zatvaranje Anusa (Bi Qong). nervna napetost i ubrzano disanje. Ako se opustite i koncentrirate na 98 . bez čije pomoći cirkulacija ne bi bila konstantna i jednolična. 1. Chi treba povesti od Dan Tiena do točke Dno Mora (Hai Di). prilikom svake meditacije treba sjediti prekriženih nogu. između 6 i 7 grudnog kralješka. a simptomi su hladan znoj. Da bi se ova pojava izbjegla. to se zove Devijacija Vatre. jer se kanali koji idu kroz noge u toj poziciji ”nepropusni” što onemogućuje prolaz “lutajućem” Chiu.

dok je na glavi vrlo tanak sloj mišića i kad Chi dođe do glave neće se osjetiti napetost. 4. na vrhu potiljačne kosti. Chi koji naiđe u tom trenutku vjerojatno se neće susresti sa otporom. 99 . Kao što sam već napisao. i ne dozvolite da vas bilo što omete. Mišići tijela ne smiju imati ni najmanju napetost jer to može odvući pažnju i Chi na drugu stranu. Koncentracija dalje pomaže umu koja svjesno vodi Chi duž kanala. drugi je koncentracija (um) i treći pravilno razumijevanje tehnike. Chi koji prolazi leđima uzrokuje napetost velikih leđnih mišića što je lako osjetiti tijekom vježbanja. Koncentracija u Maloj Cirkulaciji je pomno praćenje kretanja Chia i svih zbivanja koja se dešavaju unutar tijela. Osjećaj cirkulacije Chia koji je došao u glavu bit će drugačiji nego onaj dok prolazi leđima. za pravilno provođenje prakse Chi Kunga tri su bitna principa koji kada djeluju u skladu. pokreću i akumuliraju Chi energiju. Prvi princip koji treba slijediti je opuštenost (mir). generiraju. Glede ovog specifičnog oblika lubanje. Kad Chi prođe kroz ovu treću šupljinu ili ogradu. To mora biti mir koji ćete zadržati tijekom cijele meditacije.Čudesna Energija-Chi Kung točku Ming Men. Biti opušten znači steći mir. pa dalje prednjom stranom sve do Dan Tiena odakle krug ponovno počinje. Sada kad znate put kruženja Chia Malom Cirkulacijom vrijeme je da se upoznate s tehnikom disanja koja se upotrebljava tijekom ove meditacije. energetski kanal je sužen. Ova je šupljina smještena u bazi lubanje. um ga dalje mora voditi preko tjemena i simetrale lica. nego trnci koji idu prema tjemenu. 3. posljednju prepreku predstavlja točka Yu Gen. da cijeli proces bude obavljen od početka pa do kraja ne zanemarujući niti jedan detalj bitan za pravilno izvođenje meditacije. Kada je Chi proveden kroz Ming Men. Opuštenost je princip koji će vam pomoći da pristupite vježbanju potpuno oslobođeni svih vanjskih utjecaja koji mogu ometati meditaciju.

Ova se energetska vježba preporuča početnicima zbog lakšeg praćenja Chia. To znači da prilikom jednog kruženja jednog Chia dva puta morate učiniti udah i dva puta izdah. Ova metoda koju sam prethodno opisivao predstavlja cirkulaciju Chia s ritmom od jednog kruga. praćeno s dva respiratorna čina. koji se poznat po tome što čini bazu korištenja Chia kao izvora energije u vježbanju borilačkih vještina. čime se završava jedan ciklus. dalje do točke Wei Lu kretanje Chia prati izdah c) kod narednog udaha Chi se vodi iz točke Wei Lu do točke Shun Bei smještenu u vrhu ramenog pojasa d) u završnoj fazi uz udah Chi se vodi preko tjemena ponovo do nosa. pa možete nastaviti sa sljedećim. Nakon što ovladate tehnikom ciklusa sa dva disanja. Disanje se mora provoditi u skladu s kretanjem Chia na slijedeći način: a) prilikom prvog udaha um vodi Chi od nosa do Dan Tiena b) iz Dan Tiena.Čudesna Energija-Chi Kung Razumijevanje tehnike kao treći važan princip u vježbanju Chi Kunga sastoji se od četiri činitelja. 100 . a to su: -potpuno teoretsko znanje o metodi koja se vježba -svjesnost o postojanju kanala -uvid o postojanju i svjesnom vođenju Chia -ponavljanje vođenje tehnike disanja taosta i budista. možete početi vježbati ciklus od jednog disanja.

-Dva respiratorna čina 101 .Čudesna Energija-Chi Kung IZDAH UDAH UDAH IZDAH Slika 74.

b) izdahom se Chi dalje vodi iz točke Wei Su ponovo do nosa. Ovih ćete se zapreka potpuno osloboditi kada Chi počne slijediti naloge uma. od kuda može započeti drugi ciklus. prati jednim udahom i jednim izdahom. Tako se znači ciklus od jednog disanja. Nemojte zaboraviti da Chi u oba slučaja prolazi istim kanalima i susreće se s „Tri Ograde“ na koje se morate koncentrirati prema uputama iz ranijeg teksta. time ćete usmjeriti pažnju i dozvoliti da Chi nesmetano teče kroz kanale. tako da sada energija teče uvis duž trupa do vrha tjemena. do točke Wei Lu od koje dalje počinje izdah b) za vrijeme izdaha Chi iz točke Wei Lu ide preko karličnog područja i dalje simetralom tijela sve do nosa gdje završava izdah i jedan ciklus disanja. nakon čega udahom započinje novi ciklus. Točke zastoje energije ostaju iste. Invertna cirkulacija od jednog disanja vodi se na slijedeći način: a) prilikom udaha vodite Chi do nosa preko tjemena.Čudesna Energija-Chi Kung Ciklus od jednog disanja započinje: a) udahom na nos prilikom kojeg se Chi prenosi do sakrala u točku Wei Lu . 102 . Vježba interne cirkulacije sa dva disanja radi se na slijedeći način: a) udahnite i odvedite Chi iz Dan Tiena do nosa b) izdahnite i dovedite ga do vrha tjemena i do točke Shun Bei c) drugim udahom Chi vodite iz točke Shun Bei do točke Wei Lu d) drugim izdahom iz točke Wei Lu vodite Chi do Dan Tiena nakon čega možete započeti drugi krug meditacije. i prema dolje duž leđa do Dan Tiena. Kada ovladate tehnikom protoka Chia Malom Cirkulacijom možete početi sa vježbom obrnutog redoslijeda disanja i kretanja Chia. pa niz leđa.

a brada malo uvučena što uvjetuje pravilno držanje glave. nakon čega možete nastaviti. U ovom položaju lakše ćete osjetiti kretanja Chia u području Dan Tiena i u isto vrijeme pojačana vam je koncentracija usmjerena u taj dio. Za vrijeme meditacije ruke su položene ispred Dan Tiena.Čudesna Energija-Chi Kung Dva najpogodnija položaja za meditaciju Male Cirkulacije su “Lotos” i “Seiza”. sklopljene jedna na drugu. prekinite meditaciju za kratko vrijeme da bi ste se odmorili. Između ova dva položaje možete izabrati one koje vam više odgovara. Nekoliko tjedana konstantne prakse učinit će da ćete moći sjediti na oba načina dugo i bez osjećaja nelagode. dok su ramena opuštena. s palčevima koji se dodiruju. Kad završite vježbu Male Cirkulacije ostanite neko vrijeme u stavu u kojem su ruke oslonjene na koljena. dlanova okrenite u vis s palcem i srednjakom koji se dodiruju u obliku prstena. U slučaju da vam noge utrnu prilikom vježbanja. Ako vam sjedenje na podu predstavlja teškoću možete sjesti na strunjaču ili jastuk. Važne točke kanalima : A B C D E F G H I za cirkulaciju Chi-a na Ren Mei i Du Mei Dan Tien Hai Di Wei Lu Ming Men Shun Bei Yu Gen Tien Line Gai Bi Du Gi 3 cm ispod pupka Pelvička zona Sakralna kost Na kičmi iza srca Područje iznad leđa Potiljak Vrh tjemena Nos Pupak 103 . U oba slučaja je bitno da je kralježnica prava.

Čudesna Energija-Chi Kung UDAH IZDAH Slika 75.-Mala cirkulacija-jedan respiratorni čin 104 .

u kojoj se cijelo tijelo puni energijom. Na taj način održavamo prirodnu ravnotežu tijela. To je razlog što Malom Cirkulacijom kontrolirate tok Chia kroz dva osnovna kanala i mjesta na kojima Chi teži usporiti ili se zaustaviti. Za razliku od ostalih vježbi Chi Kunga. Chi se u Velikoj Cirkulaciji generira u Dan Tienu da bi se dalje vodio po cijelom tijelu i svim kanalima. pa je to razlog zbog kojeg ovu energetsku vježbu prakticiraju majstori unutarnjih škola Kung fua.Čudesna Energija-Chi Kung 10. Uzimajući zemaljsku energiju Jin preko stopala. točnije točke Yangquan. možete pristupiti praktičnom vježbanju. mogućnosti samo-izlječenja.3. Velika Cirkulacija je jedina vježba kompletne cirkulacije Chia. VELIKA CIRKULACIJA Meditacija Velike Cirkulacije predstavlja visoki stupanj ovladavanja Nei Dan Chi Kunga. 105 . visokim stupnjem kontrole ove prakse energija se dovodi u najkraćem roku u željenu zonu što razvija enormnu snagu. tom se meditacijom um dovodi u specifično stanje. što je osnova za postizanje Velike Cirkulacije koja je složenija i zahtjeva viši stupanj kontrole Chia. akumulacije. Velikom Cirkulacijom postižemo skladan odnos između ove dvije energije u tijelu. Poznavanje općeg zakona je bitno radi razumijevanja tehnike. Dakle. Ta pozitivna energetska promjena dovodi do uravnoteženja energija tijela. Tek kad ste uspjeli pokrenuti Chi unutar tijela Malom Cirkulacijom i kada teoretski usvojite opće zakone Velike Cirkulacije. a time i izlječenja drugih oboljelih osoba. koje uz pomoć koncentracije i kontrole disanja svjesno aktivira Chi i šalje ga kanalima po cijelom tijelu što se povoljno odražava na tjelesno i mentalno stanje cijelog organizma. a u najvišem stadiju do projiciranja energije van tijela. slijedeći kozmičke principe Jin i Jang. Tako onaj koji ne vlada potpuno tom kontrolom neće moći iskusiti principe ove prakse. što nam ono uzvraća snagom. Isto tako. a kozmičku energiju Jang preko vrha tjemena ili točke Tien Line Gai.

Npr.Čudesna Energija-Chi Kung zdravljem. Još ću jednom ponoviti. Govori se o tome da je snaga mišića svega 30 % ukupne snage koju čovjek može upotrijebiti. 106 . U početku vaše nastojanje da pokrenete Chi više će biti imaginarno nego stvarno. ljepotom i vedrinom. ali ustrajnošću. To će se odraziti bolešću na tjelesnom nivou. Drugi razlog vježbanja Chi Kunga je što svatko od nas želi biti vitalan. što će u tijelu uspostaviti normalan tok energija. a vježbanje Chi Kunga stvara energiju koja je daleko iznad one koju ispoljuju sami mišići. inače ne bi bili živi. Preko Velike Cirkulacije možete razviti sposobnost trenutne ekspanzije Chia u sve dijelove tijela što dalje daje mogućnost : a) transporta Chia izvan tijela b) asimiliranja Chia iz okoline c) voljnog upućivanja Chia u dio tijela kojem je potrebna energija. tok će postati jasniji i evidentniji. Da bi to spriječili kanale morate održavati prohodnim. Kroz ovu meditaciju tijelo se opusti da bi se pokrenule iscjeljujuće sile kroz putove energije (kanale). Ali zašto onda svjesno pokretanje Chia. Da je pokrenuta Velika Cirkulacija kažemo najprije kad se uspije svjesnom kontrolom dovesti Chi do ruku i nogu. što je viši stupanj ovladavanja Chi energijom to je njeno ispoljavanje potpunije i intenzivnije što kod laika stvara predodžbu da se radi o nekoj mističnoj moći. Da bi ovaj princip bio jasan dati ću po jedan klasičan primjer Velike Cirkulacije. to je zato što u kanalima koji idu tijelom može doći do nedovoljnog protoka energije i u ekstremnim situacijama do potpunog zastoja. Ne zaboravite da Chi u svakom trenutku teče tijelom. Ako se nauči uputiti Chi van tijela ili apsorbirati ga iz okoline. u namjeri da ih ”očiste” i oslobode zastoje (blokade energija). ako želite projicirati Chi preko ramena u ruke. može se koristiti za liječenje bolesti i smetnji vezanih za poremećaje energetske cirkulacije kod drugih ljudi.

Zbog pojačane cirkulacije Chia ovaj bi osjećaj mogao trajati i nekoliko dana ako vježbate prvi put. Za vrijeme izdaha. Za svjesno vođenje Chia u nogama možete izabrati ležeću ili stojeću poziciju. Kad Chi dođe do tabana osjetit ćete toplinu u tom predjelu i neku vrstu utrnulosti. Kanali koji idu nogama širi su nego oni koji idu rukama i zbog toga je u njima lakše postići cirkulaciju Chia. koja se nalazi u sredini tabana. nego u zamišljenoj crti koja završava u rukama. Pa Kua i Hsing I kažu da kroz ove točke na tabanima u tijelo ulazi Jin energija zemlje. Ovaj se ciklus kontinuirano ponavlja sve dok ne osjetite tok energije koji pristiže u dlanove. Stari priručnici Ta Chi Cuana. Chi se vodi preko ramena i ruku do dlanova. U praksi Velike Cirkulacije energetski tok ne završava u početnoj točki. Chi se vodi od krsne kosti do vrha ramena. Slika 76.-Yongquan 107 . dok se istovremeno Dan Tien širi inicirajući novi ciklus koji se konkretizira prenoseći energiju na krsnu kost. Izabravši jednu od ovih pozicija udahnite i kontrolirajte abdomen. U idućem udahu Chi se vodi do baze vrata pripremajući se za novi krug koji će angažirati prednji dio trupa. Ona je inače glavna točka bubrega u akupunkturi. dok se u prednjem dijelu tijela energija priprema za iniciranje novog ciklusa. Da je energija došla do dlanova znati ćete po pojavi topline u tom predjelu.Čudesna Energija-Chi Kung možete koristiti siedeću ili stojeću poziciju. te vodite Chi duž nogu do točke žuboreći Izvor (Yongquan).

Pod uvjetom da uspijete poslati Chi do dlanova i stopala. energija će sama pronaći put puneći energijom udove preko kanala. 108 . sjedeći i stojeći bez pomicanja bilo kojeg dijela tijela. a najpoznatiji je od njih Tai Chi Chuan. Ova se praksa još naziva i “Meditacija u mirovanju”. Postoje različite forme Velike Cirkulacije od kojih su sve kreirane da pospješuju kruženje Chia kroz tijelo. Statički Chi Kung sadrži forme koje se mogu raditi ležeći. Chi Kung u pokretu čini forme koje se izvode u kretanju. Te forme su podijeljene u dvije osnovne grupe od kojih je prva Statički Chi Kung ili metoda Velike Cirkulacije u mirovanju i druga je Chi Kung u pokretu.Čudesna Energija-Chi Kung Neki majstori savjetuju da slijedite određene tokove energije prema rukama i nogama ali to nije baš neophodno.

Čudesna Energija-Chi Kung IZDAH UDAH Slika 77.-Velika Cirkulacija 109 .

Čudesna Energija-Chi Kung

10.4. METODA VELIKE CIRKULACIJE
10.4.1.Statičke vježbe 1. Sjedeća meditacija - ove se vježbe mogu izvoditi sjedeći na podu, stolici ili ivici kreveta. Da bi izbjegli neudobnost koja se javlja u početku, što može remetiti koncentraciju, dobro je staviti na sjedište manji jastuk. Sjedenje na podu može biti u poziciji Lotosa i to u dvije varijante ukrštanja nogu i poziciji Seiza. a) Stav Lotosa je jedan od osnovnih položaja za meditaciju u Chi Kungu. To je sjedeća pozicija sa ukrštenim nogama. Lijeva noga je ukrštena preko desne. Leđa moraju biti prava, kako bi Chi energija cirkulirala bez problema. Dlanovi su u ovoj poziciji skupljeni kod Dan Tiena jedan preko drugog tako da gledaju uvis dok se palčevi dodiruju. b) Stav Seiza ili klečeća pozicija je jedna od najstarijih pozicija za meditaciju Chi Kunga. U ovom stavu tijelo se spusti na pete, a ruke su postavljene kao u prethodnom stavu. c) Sjedenje na stolici ili ivici kreveta spada u jednostavniju varijantu sjedeće pozicije lakša je za početnike. U svim ovim pozicijama leđa moraju biti uspravna, a cijelo tijelo relaksirano. Dalje važe svi principi Velike Cirkulacije. slika 78.-Sjedeća meditacija u «Lotosovom stavu», demonstrira dr.Yang Jwing-Ming
110

Čudesna Energija-Chi Kung

2.Stojeća meditacija – U stojećoj meditaciji velika cirkulacija Chia se ostvaruje tako da se zauzme jedan od slijedećih stojećih stavova: a)stav spojenih stopala, b)stav širine ramena, c)raskoračni stav d)mačji stav, e)jahači stav Princip vježbanja sastoji se u tome da zauzmemo jednu od pozicija kao što su: držanje lopte, guranje lopte, grljenje lopte. Osim ovih stavova možete vježbati zauzimajući stavove iz Tai Chi Chuana primjenjujući tehniku Velike Cirkulacije. Vrh nosa se drži u vertikularnoj centralnoj liniji tjela poravnatoj sa točkom Dan Tien, što će doprinijeti opuštanju napetosti u centralnom živčanom sistemu.

Slika 79.-Stojeća meditacija «Velike cirkulacije»

111

Čudesna Energija-Chi Kung

Za još efikasnije pojačavanje Chia generiranog praksom Nai Dan Chi Kunga, upotrebljava se tehnika zvana “Jačanje Chia” (Lien Chi). Glede toga što ovu metodu vježbanja ne pokreće niti jedan dio tijela svrstan je u grupu Statističkih meditacija. Dat ću tri primjera vježbi koje opisuju upotrebu tehnika za jačanje Chia. 1. Prva metoda zove se Točenje Chia (Chaun Chi). Vježba se može izvoditi sjedeći ili stojeći. Konstantnom praksom ove vježbe ojačavate zonu Dan Tiena, puneći je energijom da bi baza abdomena odolila snažnom napadu. Sama tehnika se sastoji od gašenja svijeće izdahom s početne udaljenosti od 50 cm i povećanjem razdaljine kad to postane lako. Dok se koncentrirate na Dan Tien prislonite vrh jezika na nepce i opustite se. Usne su jedva malo razdvojene, tek toliko da možete puhati zrak prema svijeći. Pušite polako i zamišljajte mlaz zraka usmjeren pravo prema plamenu. Pazite da za vrijeme vježbe, mentalnom kontrolom vodite zrak do svijeće, koji se ne bi smio raspršiti. Dok pušete zamislite da Chi ekspandira akumuliran u Dan Tien. Kad ugasite svijeću s lakoćom, pokušajte to učiniti s veće udaljenosti. Pušite dugo, ali bez napora, pazeći da sve principe vršite ispravno. 2. Sljedeća metoda koju ću opisati zove se “Vibrirajući dlan”, i dobro je poznata tehnika u borilačkim vještinama. Za ovu praksu također ćete si pomoći svijećom. Stav u kojem ćete vježbati može biti sjedeći ili stojeći. Ovom vježbom Chi svjesno vodite do centra dlana koji je ispružen prema svijeći na udaljenost od 10 do 20 cm. Dok izdišete projicirajte Chi iz dlana prema plamenu i nastojite ga pokrenuti, vizualizirajući energiju koja ide prema plamenu. Ruka koja izvodi vježbu mora biti smještena ispod trbuha. Tokom vježbanja morate paziti da ne dišete u plamen, nego ga pokrećite samo energijom (iz dlana). Ako uspijete pokrenuti plamen na udaljenosti od 1 m, majstorirali ste tehniku ”Vibrirajućeg Dlana”. U borilačkim vještinama upotrebom ove tehnike, dovoljno je samo dodirivati
112

Potpuno ovladavanje ovom tehnikom smatra se kada meditant uspije vidjeti svoje tijelo nestalim. Ovo znanje se u Chi Kungu zove Transport Chia (Yun Chi). Cilj ove meditacije je da dok izdišete vizualizirate energiju koja se širi iz tijela u svim pravcima i oblikuje izvan njega energetsko jaje. ovom tehnikom mogu se zadati teške unutarnje povrede koje dovode do izljeva krvi. Yun Chi se koristi pretežno u vještinama borenja. Ova energetska sfera za centar ima Dan Tien. ali se vrhovi prstiju ne dodiruju. U težim slučajevima. 113 . što može uzrokovati u krajnjem slučaju smrt povrijeđene osobe. Naprednija forma od ove je kada dodirujete samo prste razmjenjujući energiju dok izdišete.Čudesna Energija-Chi Kung protivnika da se onesposobi za borbu. u formi “Grljenja stabla” ruke formiraju kružnicu ispred tijela. 3. Chi treba teći rukama prelazeći istovremeno kroz obije ruke i cirkulirajući u oba smjera. Izdišući prenosite Chi do ruku i prstiju. Chi možete provesti u bilo koji dio tijela da možete odoljeti udarcu. Treća metoda zove se “Ekspanzija Chia” (Kuar Chi) i prakticira se tek nakon što se ovlada Velikom Cirkulacijom. nego omogućava da energija prispije do najudaljenijih djelova tijela. Tehnika Transporta Chia može se koristiti u svim formama Statičkog Chi Kunga. tj. transformiranim. Ovu izmjenu energije možete vježbati i u poziciji kad se dlanovi lagano dodiruju ispred tijela tako da izdahom mogu razmijeniti Chi. gdje se za napad. Ova vježba ne potiče samo simetrično širenje Chia. u sferu čiste energije koja se skuplja udahom i širi izdahom. zamišljajući razmjenu energije iz jedne ruke u drugu preko prstiju. energija koncentrira u dlanovima. s druge strane. Ako želite. Npr.

Dok izvodimo vježbu pogledom pratimo dlanove jer na taj način držimo koncentraciju u okviru vježbe. Važno je napomenuti da vježba za Transport Chia pored uspostave energetske ravnoteže unutar tijela ima ulogu da vježbača uputi u prve značajne korake ka učenju Tai Chi-a. To se vidi u kretnjama ruku. važno je pokrenuti tijelo kako bi se taj protok pojačao. drugo za usporeno gibanje tijela. Na slijedećim slikama prikazane su vježbe za Transport Chia u stojećem-jahačem stavu premda se mogu vježbati i u Lotosovom sjedećem položaju. ali se najbolji rezultati očituju ako se svaka vježba izvodi 9 puta. Prvo učenje vezano je za opuštenost pokreta.Čudesna Energija-Chi Kung 10. svako spuštanje prati izdah. To zgušnjavanje zraka znak je pojačane koncentracije koja dozvoljava širenje Chia.5. Svako širenje ruku od sebe prati izdah dok svako privlačenje ruku sebi prati udah. treće učenje otkriva tehniku koja povezuje pokret i disanje u jednu cjelinu što znači da određeni pokret rukom prati udah odnosno izdah. Konkretno svako podizanje ruku prati udah. To će se u prvim satima vježbanja pokazati vrlo zabavnim jer ćete imati osjećaj kako oblikujete figure od zraka koji se zgusnuo u vašim rukama. VJEŽBA TRANSPORTA CHIA Kada ste postigli vještinu protoka Chi energije putem Male i Velike cirkulacije u statičnim pozicijama meditacije. 114 . Svaku od vježbi za transport Chia možete vježbati minimalno 3 puta.

115 .). POTAPANJE LOPTE Stanite u prirodnu stojeću poziciju.).). Vrh jezika držite na nepcu da možete uspostaviti pravilno kruženja energije. i 83. To će stvoriti osjećaj pritiska na dlanove popraćenog toplinom. ruku opuštenih niz tijelo i blago povijenih koljena (slika 80. što znači da je energija dovedena do željenog mjesta. odakle ih počinjete lagano spuštati uz izdisaj. Udisajem podižite ruke do visine ramena (slika 81. Vježbu ponovite najmanje tri puta. zamišljajući imaginarnu loptu koju gurate pod vodu (slika 82.Čudesna Energija-Chi Kung 1.

Slika 81. Slika 82.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 80. Slika 83. 116 .

). od kuda počinje izdisaj. nastavite udisaj podizanjem ruku uz tijelo. Počnite sa spuštanjem ruku i rotiranjem dlanova prema dolje (slika 87. 117 . GURANJE DLANOVA ( gore-dolje) Ne prekidajući vježbu. Dlanove rotirajte prema van i gore podižući ruke do ispružanja (slika 86. uz ponovni udisaj koji će trajati dok ruke ne dođu do visine lica odakle do početne pozicije nastavljate izdisajem (slika 88.).). s dlanovima okrenutim jedan od drugoga (slika84. Time je završen i izdisaj. Vježbu ponovite najmanje tri puta.). Udisajem vodite dlanove sve do glave. i 85. i 89.Čudesna Energija-Chi Kung 2.

. 118 Slika 89. Slika 86.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 84. Slika 88. Slika 87. Slika 85.

pa dalje izdahom (slika 91. RAZILAŽENJE DLANOVA Ovo je vježba slična prethodnoj samo što sada ne idu istovremeno obje ruke u istom pravcu nego se jednom rukom ide prema stropu a drugom prema tlu.). Ponovite vježbu svakom rukom najmanje 3 tri puta. i 94. Princip disanja je isti kao u prethodnoj vježbi.). a onda izdisaj do krajnje pozicije (slika 90. 119 .Čudesna Energija-Chi Kung 3. U momentu kada se ruke mimoiđu započinje udisaj vođenjem druge ruke prema gore do iznad glave. i 92. Vračajući je okrećete dlanove jedan prema drugom što pratite udahom do lica. dlanom okrenutom prema tlu (slika 93.). Ruku koju podižete prati udisaj do lica. dok prva ostaje u položaju kod Dan Tiena.

Slika 95. 120 . Slika 92. Slika 91. Slika 93. Slika 94.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 90.

.).. Slika 98.Čudesna Energija-Chi Kung 4.98. Ovo kretanje rukama popraćeno je udisajem.).97. KRUŽENJE RUKAMA ( prema van-unutra ) U ovoj vježbi ruke se podižu iznad glave. što ćete popratiti izdisajem.103. Vježbu ponovite najmanje tri puta..104. i 99. Slika 96. 121 . i 105. do visine ramena (slika 96.102.. Iz ove pozicije započnite kruženje rukama u suprotnu stranu (slika 101. a onda nastavljaju širenjem u stranu. Slika 97.. a onda dalje do početne pozicije (slika 100.). Slika 99.

Slika 101. Slika 103. Slika 102. Slika 105. 122 . Slika 104.Čudesna Energija-Chi Kung Slika 100.

GURANJE DLANOVA ( u stranu ) Iz početnog stava podižete ruke do grudi uz udisaj (slika 107. 123 .).). dlanovi su okrenuti prema van. i spuštajući ih izdišete.Čudesna Energija-Chi Kung 5. ponavljajući vježbu najmanje tri puta.). šireći ih dalje u lijevu i desnu stranu kao da nešto razdvajate ili gurate (slika 108. Gurajući ih do krajnje pozicije izvodite izdisaj. Vračajući ruke do grudi udišete (slika 110. Kod guranja u stranu. nakon čega možete započeti drugi krug. i 109.

Slika 107. 124 .Čudesna Energija-Chi Kung Slika 106. Slika 111. Slika 108. Slika 110. Slika 109.

Privlačeći ruke radite udisaj i kada dođu do grudi. započinje spuštanje do Dan Tiena uz izdisaj.). napravite okret dlanovima tako da sada okrenete prema vama sa sučeljenim prstima. GURANJE DLANOVA ( prema naprijed ) Ruke u ovoj vježbi dolaze uz udisaj do grudi (slika 113. i 115. 125 . od kuda se dlanovi okrenu od tijela i započinju guranje prema naprijed uz izdisaj (slika 114.Čudesna Energija-Chi Kung 6. možete započeti novi krug ponavljajući vježbu najmanje tri puta.). U krajnjoj poziciji (slika 116. Kada ruke dođu u početnu poziciju (slika 117.).).

Čudesna Energija-Chi Kung Slika 112. Slika 116. 126 Slika 117. Slika 114. Slika 115. Slika 113. .

Čudesna Energija-Chi Kung

Prije početka vježbanja ostanite nepokretni u mjestu nekoliko minuta da bi se opustili i izbacili nepotrebne misli, usmjeravajući koncentraciju na Dan Tien. Svaku od ovih vježbi morate vježbati vizualizirajući energetsku loptu koju, gurate, privlačite, podižete, prenosite, potapate ili gladite. Ukoliko izvodite vježbu pravilno rezultirati će pojavom topline u području dlanova, kao i osjećaj laganog pritiska ili bubrenja sredine dlanova. Zapamtite što je broj ponavljanja veći, učinak će biti bolji. Prostranost nožnih kanala relativno lako omogućuje cirkulaciju energije u stojećem stavu. Zbog toga praktikanti Tai Chi Chuana (Meditacije u pokretu), mogu ostvariti Veliku Cirkulaciju laganim pokretima.

127

Čudesna Energija-Chi Kung

11. MASAŽA
Masaža je vrlo stara tehnika Chi Kunga. U knjizi Nei King spominje se kao vrlo efikasna u liječenju plućnih i trbušnih oboljenja. Danas je masaža sigurno najrasprostranjenija tehnika za opuštanje mišićne napetosti i otklanjanje zamora mišića. Ovo efikasno djelovanje na mišićnu masu našlo je veliku podršku u sportovima koji iziskuju veliku tjelesnu kondiciju. Tako svaki veći sportski klub ima svoga masera. U sportu se masaža koristi kao metoda kojom se pospješuje funkcija mišića, pogotovo pred nastup. Masiranjem cijelog tijela potiče se cirkulacija Chia koji dolazi do mišića. Chi Kung praktičari pak koriste masažu nakon meditacije ili vježbanja Transporta Chia. Osnovna svrha masaže u Chi Kungu je spuštanje mišića koji su dugo provodili Chi. Isto tako, masaža dovodi do mentalnog mira, kao i do eliminiranja moguće zaostale energije u nekoj šupljini, koja ako zaostane u nekoj energetskoj točki, može izazvati bolove u tom predjelu. Postoje brojne tehnike masaža koje slijede tok mišićnih vlakana tehnikom trljanja, stiskanja, pritiskanja, glađenja, udaranja i drmanja. Neki praktičari borilačkih vještina koriste drveni čekić ili drvenu palicu kojom se svakodnevno udaraju po cijelom tijelu, dovodeći tako Chi do mišića i kože da bi odoljeli jakim udarcima prilikom borenja. Vježbanje počinje s lupkanjem po dijelovima tijela pokrivenih većim slojem mišića (trbuh, ruka, leđa, noge) da bi kasnije prešli na osjetljivije dijelove tijela (vrat, slabine, pleksus). Ako imate partnera, bolje je da masažu izvodite udvoje, jer se možete bolje opustiti kad vas netko drugi masira, a pored toga, neka mjesta na tijelu kao na primjer leđa teško možete masirati sami. Ipak, ako niste u mogućnosti da radite s partnerom, od velike koristi će biti i samomasaža.
128

Čudesna Energija-Chi Kung

Samomasaža pčinje od glave: 1. Položite prste na sredinu tjemena, oko 1 cm od centralne osi lubanje i masirajte lagano kožu. 2. Premjestite prste na potiljak i vrat masirajući u pravcu gore-dolje i lijevo-desno. 3. Trljajte arkade počevši od nosa, pokrečući ruke prema gore i prema van masirajte čelo i sljepoočnice. 4. Premjestite ruke ispred očiju i trljajte obraze, prislonivši palčeve ispred očiju i pokrećite ih lagano na niže do brade. 5. Prijeđite na masažu ruku, prvo gnječenjem, pa trljanjem od ramena prema šakama. 6. Dlan ćete masirati palcem suprotne ruke, polazeći od sredine dlana i prolazeći zamišljenom linijom između svakog prsta pritiskom palca. Masažu počinjete na liniji između malog i domalog prsta. 7. Nakon toga protrljajte dlanove i izmasirajte centar dlana palcem druge ruke. U centru dlana se nalazi jedna šupljina na kanalu ”srca” i masiranje te točke stimulira rad srca. 8. Spustite ruke na trbuh. Dlan desne ruke pritisnite na pupak, a lijevi dlan preko desnog. Učinite lagani pritisak rukama na trbuh i započnite kruženje u pravcu kazaljke na satu, postepeno povećavajte krugove. Kada uradite najveći krug, počnite masažu u suprotnom pravcu. Za razliku od muškaraca, žene masiraju trbuh suprotno od kazaljke na satu. 9. Stisnite šake i postavite ih na leđa, točnije na vrh križa. Masirajte ovo mjesto kružnim pokretima u jednu i drugu stranu. 10. Bedra masirajte rukama sučeljenih palčeva kojima pritišćete u pravcu koljena, prvo unutarnju stranu, između dva velika mišića, pa zatim vanjsku.
129

Postoje razne tehnike masaže širom svijeta. Razvijanjem prakse stečena su znanja o tri lagane kategorije masaže. Prva sadrži masiranje mišića. Svaka kategorija kanala ima posebnu primjenu a najčešće se kombiniraju. 14. Donji dio nogu (potkoljenica i listove) masirajte po istom sistemu kao i bedra. Gležnjeve masirajte okretanjem stopala prvo u jednu stranu deset puta pa u drugu deset puta. Vremenom je ustanovljeno da se na ovaj način može liječiti velik broj poremećaja od: migrena.Čudesna Energija-Chi Kung 11. Kad nas bole mišići ili su napeti instinktivno masiramo tu zonu da bi se oporavili. U Japanu se stoljećima koristi digitopresura koja potječe od kineske masaže. 130 . Kinezi su pak kreirali sistem masaže koji se u savršenom skladu poklapa s teorijom cirkulacije Chia. bolova zglobova. To će stimulirati meridijan bubrega. druga masiranje energetskih točaka i treća masiranje živaca i završnih kanala. masirajte ih palčevima i dlanovima. Stopala masirajte tako što ćete prvo stiskati njihovu donju stranu primjenom tehnike pritiska palčevima i između prstiju po zamišljenoj liniji. Da bi ugrijali ta mjesta i ublažili krutost. 12. a naročito oslabljenja organizma. 13. Tokom meditacije koljena se mogu ukočiti jer apsorbiraju hladan zrak kroz pore. što olakšava neke poremećaje. Nakon toga istrljajte palčevima sredinu tabana. U Grčkoj se razvila tehnika koja se sastojala od lupkanja malim prstom po tijelu. želudca.

Čudesna Energija-Chi Kung Slika 118.-Masaža potiljka 120.-Masaža lica 131 .-Masaža tjemena Slika 119.

Čudesna Energija-Chi Kung 121.-Masaža nogu i stopala 132 .-Masaža leđa 124.-Masaža čela 122.-Masaža trbuha 123.

svaka smetnja na organizmu ili njegovom radu izaziva u određenoj točki tijela posebnu osjetljivost. kojih u akupunkturi ima oko 750. vlaga. toplina. promatranje. U globalnom značenju to je metoda liječenja ubodom igala na akupunkturne točke. Akupunktura dolazi od riječi acus-igla i punctura-ubod. tako što se na određeni način vrši stimulacija koja dovodi do vraćanja izgubljene ravnoteže. suša. Akupunktura je metoda koja može služiti kao preventiva u očuvanju zdravlja ili kao terapija u slučaju kad bolest već nastupi. Sav prožet psihosomatskom medicinom. Drugim riječima. za razliku od nekih drugih metoda koje liječe oštećenja tijela. slušanje i mirisanje. hladnoća. štetne energije koje djeluju s polja su: vjetar. AKUPUNKTURA Kako se Chi Kung i akupunktura baziraju na rezultatima istraživanja akupunkture. propitivanje i opipavanje. Upravo jedan od načina je akupunktura. Akupunkturom se liječe funkcionalne smetnje. Provođenje ove prakse vrši se prvo uspostavljanjem dijagnoze koja se dijeli u četiri faze. odredi se način liječenja. kruženja energije i potpuno poznavanje Jina i Janga. ljekar Ki Pa govori žutom Caru: 133 . Treba znati da je poremećaj ravnoteže posljedica štetne energije koja je došla s polja ili iznutra. Otuda se svako djelovanje na ove točke odražava na organu ili oštećenoj funkciji. Kineski liječnici gledaju tijelo kao cjelinu i analiziraju uzrok bolesti promatrajući ponašanje pacijenta. Akupunkturne točke smještene su duž kanala i svaka od njih može djelovati na nekoliko bolesti. Kad se ustanovi uzrok bolesti. ovaj kratki prikaz pomoći će vam da bolje razumijete teoriju na kojoj počiva ova nauka. Energija koja razara tijelo iznutra je psihosomatske naravi. kanala. Chi Kung meditaciju i akupunkturu čine srodnim uzajamna povezanost koja zahtijeva dobro poznavanje akupunkturnih točaka. vatra.Čudesna Energija-Chi Kung 12. a time i zdravlje organa.

Energija u njima kruži bez prestanka i uvijek u istom pravcu. Ako srce ima suviše briga..Čudesna Energija-Chi Kung “. Akupunktor treba dobro da poznaje ove stvari u tijelu i duši. Zbog toga će rad zamarati tijelo. Ova neraskidiva veza uspostavlja se preko kože na kojoj se sudaraju vanjski i unutrašnji ritmovi. b) Za donje udove (noge): 134 .”. jer prolaze vanjskom stranom udova. pretjerana uživanja mogu otupiti duh. U stvari 6 ovih kanala su Jin. Brige i nemir nagrizaju tijelo iznutra. ten se mijenja. Ako je ovo kruženje poremećeno-čovjek je bolestan. Iz tog proizlazi sljedeće: Jin kanali su: a) Za gornje udove (ruke) kanal pluća kanal “Gospodar srca” (krvotok i spolni organi) kanal srca. njima odgovara 12 organa na koje majstori Chi Kunga raščlanjuju organizam. ljutnja može dovesti do smrti. koji vrše sve tjelesne funkcije. Ako čovjek oboli od neke lakše bolesti i ona se pogoršava on postaje zabrinut i uznemiren jer ga energije napuštaju. umrijet će na zimu.”.Suviše briga smeta duhu... Vezu koja postoji između kože i organa ostvaruju kanali. čovjek je dakle sjedinjen sa nebom (energijama Kozmosa). a od straha se može poludjeti.. Isto tako 6 kanala počinje u rukama i 6 u nogama. Oboljenja oštećuju vitalnost. Bolesnik kojeg pritišću mnoge brige. Time ova tvrdnja dokazuje vezu između neba i zemlje. jer se nalaze s unutarnje strane udova. idući naizmjenično iz jednog organa Jin u organ Jang. a 6 su Jang. Postoje 12 kanala sa svake strane tijela. Ljekar Ki Pa kaže dalje u svom govoru žutom Caru :” Energija kruži nebom po svojim zakonima kao što su zakoni prirode. uznemirenost može sputavati tok energije. i to simetrično. ili počne da slabi. Zato se preko nje treba ustanoviti ravnoteža koja može biti poremećena raznim činiocima.

Postoji još 6 kanala ili sudova koji djeluju kao kanali ravnoteže i zajedno sa 2 prethodna zovu se “Neobični Chingovi Osam Kanala” ( Chi Ching Ba Mei). probavu i genitalne funkcije. Pored 12 kanala. koji obuhvaća funkcije organa za disanje. b) Za donje udove: kanal mokraćnog mjehura kanal žučne kesice kanal želuca. ali su njihove točke isto kao i kod kanala sa njima se ukrštavaju. čije će vam poznavanje pomoći da pravilno usmjerite Chi vođen umnom kontrolom u Chi Kung meditaciji. sabirni kanal ili Ren Mei i Upravljački kanal Du Mei. Jang kanali su: a) Za gornje udove: kanal tankog crijeva kanal debelog crijeva kanal trostrukog grijača. Ovi kanali imaju vlastiti tok i indikacije. postoje još 2 koji na grudnom košu zauzimaju središnji položaj. i dva osnovna kanala. 135 . U narednom tekstu ću u najkraćim crtama objasniti položaj i područje djelovanja u akupunkturi svakog od 12 dvanaest. Ova dva kanala odgovaraju posebnim funkcijama. To je radi boljeg uvida o njihovom smještaju i značenju u čovjekovom tijelu.Čudesna Energija-Chi Kung kanal jetre kanal slezene kanal bubrega. Od njih su Ren Mei i Du Mei svakako najvažniji.

KANAL PLUĆA To je kanal jin.-Kanal debelog crijeva 136 . Njegovo djelovanje obuhvaća osnovni promet materija. Završava na vanjskoj strani palca.KANAL DEBELOG CRIJEVA Ovo je kanal Jang. Polazi od podključne jame i teče unutarnjom stranom ruku. Slika 126. Počinje na vrhu kažiprsta i završava na nosnom krilu.-Kanal pluća 2. Slika 125.Čudesna Energija-Chi Kung 1. Njegovo područje djelovanja utječe na ukupnost dišnih putova.

duž prednjeg dijela tijela.Čudesna Energija-Chi Kung 3.KANAL TRBUHA ( želuca) Kanal Jang. Slika 128.-Kanal trbuha 4. Slika 127. Polazi od nožnog palca i ide unutarnjom stranom noge i završava se pod pazuhom u visini sedmog rebra. niz noge i završava na drugom nožnom prstu. Počinje ispod oka i teče prema dolje. Djeluje na energiju tijela. Njegovo djelovanje odnosi se na inteligenciju.-Kanal slezene 137 . KANAL SLEZENE Kanal Jin.

Počinje u dubini pazušne jame i završava se na vrhu malog prsta.-Kanal srca 6. Njegova djelatnost odnosi se na probavu i asimilaciju namirnica.Čudesna Energija-Chi Kung 5. Djeluje na srce krvotok i mozak. Slika 129.KANAL SRCA Kanal Jin.-Kanal tankog crijeva 138 . Slika 130. KANAL TANKOG CRIJEVA Kanal Jang. Počinje na unutarnjem uglu malog prsta i završava se pred uhom.

Počevši od 59-te točke meridijan prolazi zadnjom stranom noge pa zatim vanjskom stranom stopala i zbog ovog razloga nastavlja se na lijevoj nozi i završava se na vrhu malog prsta noge. vodi unutarnjom stranom noge. vodi preko tjemena i potiljka. Kreće iz točke na malom prstu stopala.-Kanal mokraćnog mjehura 8. KANAL MOKRAĆNOG MJEHURA Kanal Jang.Čudesna Energija-Chi Kung 7. Počinje blizu unutarnjeg ugla oka. nakon 35 točke naglo nestaje na repu i prema tradiciji njegova energija se ponovno javlja na lopatici. Slika 132. Ovaj kanal ima jednu karakteristiku. KANAL BUBREGA Kanal Jin. Ovaj kanal djeluje na energiju i pomaže pročišćavanju krvi.-Kanal bubrega 139 . Slika 131. da bi završio put blizu ključne kosti. Njegovo djelovanje odnosi se na duševni život. razdvaja se u dva kanala koji prolaze leđima.

Čudesna Energija-Chi Kung 9. ide vanjskim djelom ruke prema ramenu i oko vrata. Počinje na vrhu do malog prsta. ide prednjom stranom trupa i sredinom ruke i završava se na vrhu srednjeg prsta.-Kanal trostruki grijač 140 . Počinje na grudnom košu u visini dojke. Njegovo djelovanje odnosi se uglavnom na krvotok. srce i spolne organe. probave i genito-urinalnih funkcija. Slika 134. KANAL “GOSPODAR SRCA” (perikard) Kanal Jin.-Kanal gospodar srca 10. KANAL “TROSTRUKI GRIJAČ” Kanal Jang. To je kanal disanja. Slika 133. i završava na sljepoočnici na kraju obrve.

Polazi od vanjskog ugla oka.-Kanal žući 12.Čudesna Energija-Chi Kung 11. djeluje i na bolove. prolazi glavom. Njegovo djelovanje se odnosi na psihički život. Slika 135. spušta se preko ramena vanjskom stranom noge. završava u četvrtom prstu stopala. Slika 136. Pored djelovanja na žuć i jetra. KANAL ŽUĆI Kanal Jang. KANAL JETRE Kanal Jin.-Kanal jetre 141 . Počinje od nokta nožnog palca i završava se na osmom međurebranom prostoru.

preko sredine tjemena i centralnom linijom čela i nosa do točke na gornjim desnima u kojoj završava. Upravljački kanal počinje na vrhu repne kosti. Njegovo je djelovanje dvostruko. U svom donjem dijelu. na intelektualnu energiju. od sedmog vratnog kralješka do gornjih desni. utječe naročito na moralnu snagu.-Kanal Du Mei 142 .Čudesna Energija-Chi Kung UPRAVLJAČKI KANAL . tj. Na svom putu prolazi duž kičme. Djelovanje njegovog gornjeg dijela. od početka pa do šestog vratnog pršljena kičme djeluje uglavnom na fizičku energiju. Slika 137. Njegova uloga je da harmonizira funkcije među njima. tj.Du Mei Kanal Jang.

Počinje na perineumu (između anusa i spolnih organa) i završava se na bradi. Funkcionalni kanal predstavlja prednju srednju liniju.Čudesna Energija-Chi Kung FUNKCIONALNI KANAL . Od pupka do baze grudne kosti.. u zavisnosti od svakog od ova tri sektora: 1.Kanal Ren Mei 143 . 3.Ren Mei Kanal Jin. Ona omogućava da se djeluje na seksualnu energiju. Njegovo djelovanje je različito. Ovaj kanal odgovara čitavoj grupi funkcija. 2. Od grudne kosti do brade. Točka koja otvora ovaj kanal je 7-ma točka kanala pluća. Slika 138. točke naročito djeluju na probavu. ove točke djeluju na disanje. Od perineuma do pupka akupunkturne točke djeluju naročito na genito-urinarne organe. kod donje desni.

Drugi razlog je da postojeći vježbači imaju udžbenik koji će im olakšati učenje ove drevne kineske vještine. DAN. seminare i vježbanje u klubu. Od tog dana do danas Chi Kung je preko tisuću ljudi. i to upoznavanjem ljudi kroz predavanja. O PISCU Namik Dizdarević rođen je 07. Nosilac je majstorskog pojasa u karateu 4. Knjiga Čudesna Energija-Chi Kung. Borilačke i energetske vještine neprekidno proučava od 1978.Čudesna Energija-Chi Kung 13. njegovo je prvo djelo vezano za tu temu. Cilj pisanja knjige bio je u prvom redu upoznati potencijalnog vježbača sa svim onim prednostima koje pruža vježbanje Chi Kunga. a uz to učitelj je kobudoa (borenje s oružjem). godine. godine u Rijeci. Chi Kunga i Tai Chi Chuana. studenog 1961. S podučavanjem Chi Kunga i Tai Chi Chuana započeo je u 1988. Viši je sportski trener karatea i stručni voditelj škole za izobrazbu trenera karatea pri Hrvatskoj Olimpijskoj Akademiji. 144 . Glavni je instruktor za ove vještine u Tai Chi Klubu «Rijeka». godine.

Roma www. 1965.hr 145 . Georges Beau. 1988.Čudesna Energija-Chi Kung LITERATURA: Cheng Man-Ching: Tai Chi Chuan-A Simplified Method of Calisthenics.:La medecine chinoise. 1987... Paris Yang Jwing-Ming:Chi Kung.dinamik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful