You are on page 1of 270

L G$frff(i}$<m<& g>/r( 2.

3. &$<stjmQtt Gua#>w 4.
5. W&fltjfl&fl gtfflpGkl 6.

7. <&iti L-ff<&j4>fi os*3? 8.

"
THIS BOOK IS PUBLISHED WITH THE
FINANCIAL ASSISTANCE OF TIRUMALA
TIRUPATHI DEVASTHANAMS UNDER
THEIR SCHEME AID TO PUBLISH
'

RELIGIOUS BOOKS''

- 635 809.
T04 171- 44162,
QcuerfluS

ew QLJIUIT

^<SL_nruir, 1999

1.8.2 ^1.^1.
GiDLJ661^(2^fT

272

1 1 qerrerfl

QJ).
75

1000

73/1, L-irL.fr Qu^einl COTT,

g 8593131.

826 71 89.
Q u rr(5

1.
- 33
(Sir]fi)n^W6OT r^ir

2.
- 49
3. fiF$ai6ffr em (SurrajiJb

4.

5.
6.
7.
8. r urro^luj rrfliuih- 462

- 6
2. u^luq^oij' LoajfiOT^iFjU^luuaiJb, a^CSeOTfl
~ es 6iiiTL616TT
3- gJT^^iP^ ^ 1
L^T^^y^ ^ewyr^ipftireBTiF,^

4.

5. ii)6i|5OT(iF^iQLjnil^ ujrjnSl- ueo ^nSl^fTaerr 12


rr]5^1

6. (

13

7.

- 18
8. 6Xjrr^juufriDiT6B)60 i%ii^^<5.<J^r^^
9. OLJJL - iti euewrr ubiDrrerr, 36rifl 19

<$ULJLD
20
-
UWL_LJLJ iSliriibLDiJ^ jil^ujdlirarr^irevriB^ir
24
25

1 3. cxj iri^ - |6B)r. ni56wijurr Qij6WTL-iruf


26
^6OTi^ib L^lijnBiDijng

27
28
29
i> 30
31
(06X1551053 (gjIFOT IB60IF

&2QOOO

5000
3.

WOO
5.

6. 1000
7.
1000
8, 1000
9.
WOO
10.
JOOO
//.
WOO
12.
1000
13.
WOO
14.
WOO
15.
WOO
16.
WOO
17.
WOO
18.
WOO
19.
WOO
20. 1000

21. WOO
22. 1000

23. 1000

24. 100

25. '100

26. TOO

27. WO
28. , um<sn&> WO
29. 100

30. WO
31. joo

32. 100

33. 100

34. 700

35. 100

36. 100

37. 100

38. Mu>Gtfg>ujfr tfL.il) JOO

39. 1000

40. WOO
41. 1000

42. WOO
43. WOO
44. w/TUj/remq. WOO
45.

WOO
, uuutb
b GUfT(f><2<^OjW ^CO
635 809

gtomGSBmwGtoGO giiq.&>Grm

/paxsv

uco
*' {XffclJQCirfCJK ffHWTXT UOUQff

34

GTGSTUg/

dj (Tic. S-chGrrosr.
Otgy&ch *GUfpn?ti)
U
u(

u/p/p/p/p ^

Qu/p
6UfTL-/T

uso

/T L./T&L./T.

67687
<2oja5iTii>a5 (gjiremr uosoir

UL.W
' *
-fa

2.

o>a> 1 Q&rruuan

g/ at 6 GST

3. qa9a96b web, Q&q.

(9a&ff&><g) d)

w
14 tasor

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
^^^^c^^
//.

12.

13.

14. (Dang/ &<g}Gi}Q&fT<QU(b t

15.

16.
16

17.

is
awm 28 Qu/Pcu,

28 w
Qu/prr Q$(t

cv
1.6.1999
6U687gg/T,

34
2000

4000
20

&-(-d>d>es)G!T(j
Qutp/p

&-c-(bss>u Haaff uujesi

aar6V td.

*****
21

**fTGW CU/Trtl

Qu/p/p

, <$/ GST/7?
22 <eQjiri5 gjirOT tocoir

108 - 108 SL.U

g^cnd) 6u cutoffQc

, Quafor,
23

o/c^<^^6V7^<55^czf^

t UUJGGI &!/<${!& Q
24 tosorr

;.;*&
'jtssasfefllffi&ak t<

*3pW9wtA,

(QunaixL)
I 7520
7502 7

&wrrrr 200.
sb
75

y
25
26

cum %

UUJ6GT
27

t 1 0.6. 9 9

632055

/ 0.6. 99
28 1060IT

Tf 6769. 6J

2.

3.

4.

5.
29

60 ($,
Qutfaj &rt<Q<qvw -631 502 .

UtJWQiQU) 676
30 ^>6^S>in5> (^651 LD60IT
31

>
q&y Qu/p @$$
avGg
Q&rrcofrui.

worn
), Quafar ^
32
33

Qu/TGBT <^<tf)& Q(*

cn

Quofor <%><%)& cff@

^rrcrrcu/rcu. 3

Qajrgj&g^^ 4
34

SLjQffftffa&yuwci^^ 5

d^ ^^(MftixvKV. 7

$ (jua/tt

ajntjlim^Qiw u^QcnGh
^mm^^w ^a)^w ^/p^w <^^^a<^;
&Q^ajQnujnGw7$^&ajfTnl8fcj&
<3^s^^ 8

a/miJ

u$gicff<LLJH&
9

$#$0X0 ^^GUW^J^w;

^mG^m^
I0
35

j<^ II

&MGm&uynw^^ 12

Q&$gjG&<^(^^
1 3

l. 14

/TX7WQUQ}^<^^

/ 5
36

16

17

1 8

G^tiQufi^tn^fp^^
'<%&s0*^c2<g/7^
*^%^
&$$&Q9<S*lun& u%ff>nGff$$w
UggG&M&fab U/p@J<3> UgQ&tTGfffofa I 9
37

(u&<frcffti)Gna). 2

w/jcsmw <&><&&(

2/

g#*K3fl^<S<^ 23

ad)GOfrw 6ffGia.GgM
f cns^
wajw
G<zn(S^^GrfS&^^

&m<z^<m!<@^
^ff^^<^^u@ufT^^ 24
38

m^^
^Q7OT^67/7^6^^ 25

26

^&SoM^(^^

28

29
39

1
QaituuQufTtgGh ajngj 1 wnujuQurrduuQufjQGh ajngj

&nuu$ti&&j(Ml)6^

QJG&OjQGlf U$gG&fT<aff$9& 3I
UGgG0>fTGfffj>$ti);
40

2,

QSMSI Q&tu.

d?/<2nGn $sr@, <5&ffGff/fac<36iu

4.
<9|68Vr68&nr!D6V)60 ^Iq.aOTITir 41

5. &/f

, Q&fTG&(j>&>GS)GnU U/rQ)

6.

7.

8.

u u/r)
42

9. >a)

10.

I L
.
UL.L.J

12.
43

14.

IS.

16.

Qq>@uq,
ff^ST LD6OJT
44 <6USfr

/ 7.

18.

9.

/p(&ti&<^6fcfatl@/p6tfG<M

wand)

20.
45

2 /.

22.

&^

23. fTGST OJfTft GKZniJ <&>66J$&>JU UfT/T

24.
46 <5aj)!ni)

25.

Qo<^

26.

G&L-GfcffQ}&G(p &(T$&GGJ,

2 7. //ra

28.
47

2 9.

C1G&1& cru

urr)
30.
48 6U#inF>> ^681 ID60IT

Qunrprpu Qurryw

L. cucn d)
q>rrtL q.

r^-^q. &/$/<&/"

8tfK$g^^Q(^

QG^^m.
Qc9&Gnt

GatufflVKb tffcmQw <S<m<b

?<5* fi.cfta&Kaft& $$4 $$&<&(!> Qmyfo $moad9.a>ga&


*W
^^^V*^G^(u4$ e
n<xi#<ty,<j( 9^ Qetu&Kti
49

&<@&&<>m/p0 Q&oufti^^ Q&w&tM&jn- 2

3
^^xSsmsn&fpiQisiii^^GV^QufrG^
4

1 1

12

1 3

1 4
51

16

Qun&uxnGtirQj Q&n<zi<zijQ(jfT / 7

18

/ 9

21

22

23

24

aSfaoff^^
ctfcntiytfa^ 25

26

27
IBGOIT

28.

29

30

3/

32

33

34

35

3J

38

39
53

40

4/

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
54 <SUs>tni>a>

52

53

g^^&ifr^QftM^ 54

55

56

57

58

59

61

62

63
55

64

n &(%T6iJg/<Su/T6i) (SusrgwGV/Pd) GGfanpGuGfjtT 65

&<3$iGyQufTUJUj(TW (tp^&fr&x&ffti Gu/raxnGfa/firi"

u^&w$fpogi cj^/cjcsjQai
66

67

Qwou-t,(667 GufT&rrj Gjj&GsrQGLt 68

69

70

71

72

73

74
56

Uff&GJ&W ^iLjib^^Cl) U6l)</QJfT

78

79

80

8/

82

83

84

85

86
57

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
58

wuufrrr vanrpeuGarr 95

99

/ 00

r / 1

/ 02

, 03
59

tu Ggtfri) &(jv$ujcrdj
60

616 ft) fjft.

3.

4.

u.sff.
61

5. si. o

GJUUUf.

u.oP. gjcmuGw s-.mrL.fr&xgd) L^/TQJW Q&cug &frwftj&G$m

6. ^. 09. $&() GUU/


U Glt&iQJ

Surrci)

7. st.cff. &f?(j((f(b

8.

u.cff.

u)(b

67UUC?.
62 (26usfrf5S5

10. </.&?:

1 2. c^y. cff:

u.

/ 3.

15.
63

1 6. g/.

1 7. &.(

&5L$G8ff. gj%>$ (06

u Qugyw erdfrutzng

18. gi.

: QGUUU&
64 (2Ha5 fT5 (jir6BT LD6Ofr

20

21. cffonrr:

22.

23.
^| lq.4E6ITirir 65

24.

j&u Qurrw Gjc

25. d?6sm:

26.
66 (ua>nri5>

27,

> Q &fT ($.<> ft 6&

28.

29 effort:

3,$
CTtij/p/TSST.

q j# #acacsef

30.
67

(Surra)

GJGfffpfTn'.

3 1.

32.

Gy/rtu/rti)

33.
68 (S6na>irj5>

34.

35.

36. effort: QumuQajGSJ^j &5Lfpuu<b

37.
69

38.

Q&/TUU6&I

39.

40.
70 CQJ>iriF)) (ITOT 1060IT

41. cffansr: < u rr <&t <> a?

42. sffonn:

(D(juf7QSjfr<&
s_ca)(?^/7gy( Qcv
<$>rr/?<%mw]

43.
71

44.

45. cffcsjfr

46.

4 7.

48.
72 Cfiu*frja> {ires? to^oir

49. 6$68jfT: &/pu<tf)(&j Qurrdju


<n6GJ6j)j(b

50. dfonfr; <fpu$uj(tiq

UOJ/T,

51.

52.

"
( $|iq.aarir!r 73

53.

54.

(D$$ch utMtmtrdiu u/pi^Qw S^^^cpw ^/J^iw


g>
c5 gp(?^
74

Qu/p
Q&UJUJ
75

3.

rr tfesjcncurr (ydsi qgebcurr,


>
) euL.QtoiT<puS &i<3>

Quryw
76 (gjiresr

"
sj
wsn/pcfficb

gwevw ^(L
Qu/prp

CJL.

S!esI&
77

18 <Q/r<r (jrQ}&cn(T&> ^mg^j Qorr/p/pu


78 IB60IT
COJ^IFJ^ fgJITOT

a. <0g/ g</5 tnanGn


79

wafer,

3.

Stiff?
(6T,IT63T ID6OIT

s_ Ufruj(b

tfrpuq tp<j

2. wend) Gunexg <s,rruj(hjl5>GnrT<&


Q<sfdj<jjuuc.Q

vcuGOfTGnt&sn
&mL.<v& er^/Qcucsfesj gyfa GffQQu&

Gudj ^ctfafsn (S&etnGucu/Td eff


QuyQrprtrr
w fT ^ <lS>6

$<&<*>$> ^csr
fTGh.

cresjgy QUUJ

4.
81

5.

6.

(SgQ? gj&fig
<tf<&&<(S0

7.

8.
82 QJ^XJ&! (gjirarr
weoit

/ 0.

UGO

12.

&ujGdj Q&uud)

^<J2? &si/pti).

13. 1 4.
&3

IS.

1 6.

7.

18.
84

I 9.

20.

21 .

22.

23.
85

24.

25.

26.

2 7.
IB60CT

29.

30.
Qu/Pcu/r/f

3L

32.

33.

34.

36.
87

3 7.

38.

3 9.

40.

4 1.
88

42.

43.

44.

<nai/r?

45.

46.

47.

ffa
^
48.

49.

50.

^f^^

St.
90 (SoJiT^a) LD60IT
(SJITOT

52.

53.

54.

55.

56.
91

57,

&rL-(q.(Ju$ajuu@&

58.

59.
92

6L

62.

63.

64. ffr/r

65.
93

66.

68

69

70

71
94

72.

73.

<jDQ]G$]<b.

74.

75.

Q#du.
cffcm@w QgaP&j Qu/pd^./pd)
76.
95

77.

78.

79.

/f -./?uj

80.
96 uosorir
<2Qja>irjF>a> ^ITOT

8L G

82.
Qu/p

83.

84.

WLHjp. Qu($tfDw u?&& GajcmGiD


ji/ro) UGUCYIW Qurrdnrp

85.

86.
97

87.

88.

Q&/TUU6&TW

8 9.

90. (Dtfcmd) <Surt<zn/p

91.
98 iB60ir
(Seu^rn?^ (gjirarr

92.

93.

94.

96.

9 7.

98.
99

99.

GT6&TGI}

!00.

101.

102.

1 03.
100

/OS.

)
Qu/p/p

106.

Qu/p

107.

I 08.
101

L
2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

/ L
12.

13.

14.

f 5.

16.

1 7.

1 8.

/ 9.

20.
102 (SaiiT^aj (iT6OT UD6OIT

2.
1 03

J5
104

<n<&in)j(b

Q&(JJ(JU&

5*

Q&GVtfDGVCU/TCUU
1 05

Qu(JU/7
1 06 C*j#ina>

>, G&rra,

3. u/ju&v&ww &nrg>$<b

) <9pd>w<%j cr^jw Quujft Qugy^cfa/prrrr.

4.
107

7.

8,
108 Cu>iri>

9.

1 0.

12.

f/8, 1/8,
109

14.

s-.cn.

IS.

16.

7.
GJGH

18.
111

- 7 (u^e^d) -5,

- 20.

20.

Qurrcb
112

.u- *>**
113

uajf

6T687/33/
114

h. Qufitu

Qu/p/p

tu

b Qu/pgp $
115

Qu/p/p

3.

Qu/Pa;
116

4.

ir Quficu

Qu/T<j?ti)

G<ff>(L($<r&Grm&
117

(068768161/651 67606V/T
J</J

Qumr

,
6.

QG,A*as><-

9.

10.

usuenti
119

16, 10

& 32

J<(> (32
120

IJ.

fprrd) Qurp/p
121

Q&CUOJW

Qu/p
122

UGDGI7
123
124

14.
/Gff<&& <&& Quote

IS.

16-20.
1 25

18, cffd)(S(

1 9,

20. 6ffGn/hJ&>fT$Gin/p ^cffeh QdraPuj gaP/r

/.<&>& 21,22,

21 .
Gu&Q!).L-G
(9tm(jD<%mfi<ff>GnGnaj<b
"126

22.

(9<zj<zi/f

23.

24.

Qufitu

. 25.28
127

25.

26.

27.

28.

(S&tlQd
Gurroy Qwafftir)
128

29.
<S<u

upon Qcw&jff

. 31,34
c $|U|.4S6rnrJr 1 29

3L

32.
Quu/p/p

33.

34.
130 <0QJirj5>

35. Ht> $637 an w

zjfprp

CO (T
131

. 39, 40.
)d).

39.

40.
132 QJ^IFJB^

42.

. 43, 44, 45
n><

43.

44.

45.

. 46.
5*;sajSrLT3r 1 33

(fffff*

47,

9 Q@6

>

48* <D6&

(cff@dU
a$fj>/TG

.m)^ 49, 50 5/ s

49.

50. mi^d^d Q^OJ^/ cffQ&m Q^u^/w QUITOJ


1 34

5L
1 35

. 52 60

52. &(L

53.

54.
136 ID60IT

u Qu/pgyu

UUJ

55.
0/T-^OJ

56.

57.
1 37

(j($

58.
(Surf Qu/p/p Q^d)Qj^/T6V/r^

59.

^{TGfflfF&Qd/

60.
138

6 2.

wrr&u Qu/pgj/
ITIB6W6O 1 39

. 64

65,

66.

7,

68.
140

(SurT^/^^^)c
&^w ^//p^ff
65i&

Sf69 9 70. 71

6 9,

GT6JT

uM^^u adrgt/d? ^u(9^d)


1 41

70.

71.

&i.m&. 72, 73, &W


72.
142

73. u/?>

<RD<. 74, 75,

74.
143

75.

&.m&. 76.83,

76.

77.

78.

79.
1 44
<So!iri5

80.

OJ Qu/fcu
b,

82.

83.
145

. 84, 85

84.

55. a;

gi.G&. 91

86.

87.
146

88.

89.

90

91.
<9|bt&OTirir 1 47

92.

93.

u afore L.&
148 (6Uiri5$

.
94, 95, 96,

94.

95.

96.
1 49

.97 t 98.

97.

Qu/7<%r<SBP/p Qufr^ff^

98.

.<%)&. 99, 100


150

.&>&. 101,102,1 03

/.tiD(. 101.

102.

u/P

1 03.
^f6WI 151

y. m<, 1 04. 1 05 gy/psff d?Qf.ujQu/T&d} u/p/^^r/rd)

104.

105.

106.

/.m<. I07 9 108,


$/T

107.
152

108.

sy.^j)<5s. 109,1 10

109.

110.

UJfTGUft.
1 53

1 12,1 13

112 a^ifd

114.

115.
154 CojiFgaj (iranr

116.

>. 117
1 55

a .
156
1 57
<9|6ttr6flnirii>68>0 ^ii^aaf ni

$L-$Q<0rr$(y G$&

$/r<X7fr QwcrostQwrrtp crdr/p/rrr /^TGU^^W


"158 (oajirifi5 fiF6OT

Gu$6m(ju<%iQurr<j
159

Qurp/prrd).

Q&rr
1 60

u/reb
->|ii 161
162 Ceuj5irig45

Qufrdju Qufr^Qcn^cu^c&^fTfb. Qurrdju

u/pg?
163

2.
164 oi^nrjB^

d*.

3.
165

# $
166

4.
1 67

CJ -

) Gu&n(L&Quj
Qcuoncyw
168 Caja>ifj5> (gjrrarr
tososr
1 69
^(iq^Mmnr

6,
1 70 $$
ai^if sr m toeor
1 71

7.

UJtTGlj
1 72
1 73

cr).

8.

W&Q&ffLJT &/f&f&

^
174

GT65r<JUCl(-.@/.

9.
175

cffqeu/TcuGb QnoftQujost
effembq^ytu $L.$U>.

^ I
170

^oy/m/j^^^

1 0.
1 77
^m^Mmrff
178
1 79

&

<ff>fpfQj<b
180 t0a)f?

12.
^m^OTir IT 1 81

13,
1 82 C!6*j!ri5

(Q. dr.)
1 83

Quad*.
irsw iceoir

14.

-
cj.&

99u$fn(fy,jff*Qia*Q$Qfn i>uf4
W$& y>$$'UJ$GSJ/T&lw Gff(_uu$6i)^n^^cuCJ-&/w^/w&
(

(
W<-rT<i> -
185
188 (pOKBinBjS IB6OST

ftu (Sufi <$/

T<Mgtfj$$^
1 89

(9 (J W /T 6m (0 (T W .
190 (6Uing fggiFOT laeOff

cufjdjuu
1 91
192

@<&)6V QwdjuQuCTiQGnGfa Q ft? GHW($&>


^/rm/r^uj ^i/^majaj
<S&/KjfrufTQ)^$dkQ

/ 7,

Go/paw.

Q $ 6&J GO fT U <Sf
6U fT & <$ (JU
1 94 <oai$iri5 ^51165? locoft-
195

&iL&
196
1 97

^pt$i(S(j/T60
^/p^^a/^m/rd) ^/T^/TUJ@(}

&/T685tdU$5)GJ

O)^U@gfTj^tff!Jgttj7tt'jty
G5?/T$G5tiQ(LU3l.Q(U,

Q&/T^<LJ!g?7

Q^fTWU^
$aiLt/jQ^($w Q^c-Goj

Qu/ro) f

$&
198 Cua;rrfF>5> tneOii
(gjirsttr

,1V <$ <g /r <37


$ ss> <3 u a GO c& <- uj tii

i
ayefrgy
Qurrw

g/r<vajt-ss)60iu<&ff?

cffcnru&u). Gffcnriij&ti,, tfptjq &u


1 99

Su/F m/r

2Q

&!&UQIlb &fTtl

amud^Q<Mi/p
200

j^gyceair ^p^i/pmanu u/r/r^^ty. a?ffiugy<^^L_i?a)

u^m^^ajw-^'^i &&m^/ ^pmgyL.$m)a/(0


l

^j@fdQ&GiQ/ g>digyL.QQ)aru<S$$i !
(0/T^/T@W/T 6$@OU68f&
</a/&/TL.^OJ/T^(U ^ii.6n}^

^a)trd)
u^m&daj Qw^muu^aj^/rw-

^/&0wm^maj^
@7/j/&/6SjQ(06Pdj,
jm
^^a/aj^/p^^^^w^u/T^/rm^^^i^mw
Gffebco/T@&
<ff@& o)w^/r^Qwmd)
f

^m)^(rtlL.fp &L.vGugy0. ^c.mu/TL./T^a)/rd)


(ff^/UO/7/f

&@6v^/rg<&
a/^w/r^/ um^
QJ^Qw6S7/p
^/p/P/pU/T/pQ/p/Tl
uffipQ/pGff^s 0/raj/T */r/Pcv
U/TjpQ/pG$?Gil9

^jQmnyw/^Qmmf/!Q
*$<9$v.
a$*diDwaj/T$ ^/r^
oajGff^ Q/pdT^. .dW?cJdr,
/PLftp.ausff)wGjj& 1t

21.

faj^Q^/rdj^ <0t<Su/r&
201

/fCT)o)<?a/.

(8* dr.) $j^Q^ndj<$(])- a-g/


$ffaj{l(^ <^L./LfQ&/rmr($
Q(0mtju($w; tg/Gu/rcb Q^oFo/o;/f
Qu/T*ffs(0/T$

?^of^/o//Pd)
Qj($f.@a/ Qajdj^u QUQIW,
Qu/f^^/An^/p AtQC&uj/TUj
9ajfh/^Qj/7djd^(b

ton & Q}&>


a$0Q$frdj<b-

&&$Q$frdj$ Qw^uu(w; ^^WfT w^miL-fT^irij'^

^ -

g^
(^O^DOJ&a^?'^/^
^<3 a//m/ma/ajdit^
20?

).

$b&ffuj$&i Qj<f.<SG/$/rQ&rGrQ/6,

^dU^^mj

ujdupffQ0dr&.
/jlmt^jQajm OJ/TW ^t$mc,

Qwff@&iS&&<0fr&/T a?c^g/
rl Q(Jft@$(T/ ^^^/^

22.

<3si{yxbGffmGMfr$ cunip

iqpo/ (#>&&
Qa)frm6B)/p a/a9/f$ff($

. ,
-i

Q^C
9mP ^//^Qaftr
Qu/rdjQajm mcuaj^ffq
ivffcuGffff
205

u>(yCHjQ$f6MV&i&1
6n.(-/TGSX0u9Gb GJ$/p$UfT1$g)l. (9^^ff,
GU/TUf, ty&ft&b, g/fo^6dl, QGSTWT6TC6rU6

6ij@/w Q^djoj ai($j/j&$&(0


&0$uGW5iwt$dfannQiib> Qutrdxu
Gt&lfpnft. CU/T&ffOJ

g a9@$^/Td)
&fFQton-cb.

<&9

23.

U/T&GST-
206

^ ?L.aj(0/rai$/ ifptyetLifiuj

^(^i7^);

<afoft^<^/r/f CCOTO/^ r-^

24.
207
208

$$L.($

J^g.
Q&Q&&

25.
Qu/p/p/rw.
211

m(t)ajw.
212

>
m^ .^Q^^ gyo m i9 $ of. c ^g/ o/^

^L.w/f^aj iffo/T^/rm

&^uff^(j/rSiij^ffa)^@i^aiQ^djQajm
(ffL.^$)<jfO/$ QtffUJOJtT*

&Qj/pm&a/^i'^a/^^

27.

C-L.^^^

^0)Q/L.

OJL^d^W,

m^UJAtQOU CC.^55c5-a-g/

&Q)CH90&i$$.
214

a/traP^a/of 1

w&mc~/7m L.d^w-^j-^1
dfomLLjn&uj a)t-//^ ^&nuj$xb.
JMT/pgl/d,

&GBP(&GVL./&&$fiu$/
$/pu^/ W6m^/(&;
OIC^ .

^cff^m^uj^fpQipfTdi/GijmiL^d^W'Sj'^i^/^jmjmiw
$$UI C$OJ(1($.
Q)i-aj&$/fiug/ ^/T^OOT" ^^/aiu^aj
OLjb&$$u$/ feu&iib; Qu/T$^L-fi$^
mc./h/@w
@fr$6r?GD/p- *!-!
6U$$t-&&uj wmmaj$g)tQ6uaff &4^/&&o7
/mjtmfrSaj
coi-//&$/pa0/ aj/rQ^/r

a//r$
0/0)C0)^
CO&^<$(0Ljj<$ f

Qwmai^
&$$&QS)iff0/ttl.Qt.mGii<b,
21 5

od/^fT^fp^ ^ttT^a/mL- QajfrQ@{puQ^af<&.

28.

*jf*ma)QajGmu^i
,
216

w^^j/dtg?

^^5^> *ujfT/?/TuQw$m
Qu/ro)oj^m ; i#$fT&r

QOJ/T^^/ GffdJ/T^^/ /jfp(J

j^diajtrtS/p Qaj^majmojofQw^mu QufT^gfaQ^/rGfa^.


^L^ajQj^m/rd) @9<&aj/r<^ u^
ewefyti Gffojd^tif.

Qu/P^/TfQ
ltfi<6U

$j$mmujj/p/p/jd)
mdioj^oj
<Sw8CijmwLi
{fftQoumt^

siQ! QJ^/ ^m^


^^du^tf^f.
vagg/a, u*$$fnv<s&L4
@.:^dr^a/c5 ai/f^ff
;
4frm<t&m&t_Qi
0^^d)
(Sa/Q/frQa/^d) (9^uomw/T^^j
d)
@jtp}) 9
2t7

^idjj$j

G&OH&&UJ Gff(~4^l

adj^uQu/puajmai^ w^Q^ma/^ ,

effL~ajuuujjiDjQ^
09L-$^Qd?m a/^^/Tu^aj/T (Sw/rfifofffa

29.

Q^tn~/fu<^d)a/

-
Qwd/QofT)^
<ff*fTtl^LI

Q^fTL./f(JAjji/<0

^4
"
218 fiuir iceoir

<S0dr. Gurtcncs,,

-
-#-
21 9

i,

^L^mirQij^i^, <$fr&?GV/rQgrT&7fg/

$(TQG5IG5t&(S&fTL.6b mWUfpf/^
i$l&/H7QRff<on& QiDuuQujmd Q^/r^rm
6V^a}{T^$6S7{7i/(0

fjfBJ^W, UJfTOI

(UiT(^

^&) ^/pumm^^ ^^?a//rc/


4MLL&
Q(0667j)/ &L/ptiucLL.$/. J^O//r^Q?L.C&

30.

w/7/p/r^ as^j^Li^m ma/aj/f>


Soj/p/rm/rtp

un$$$0ft<L#GQUJ&
ju,, Qu/pfrm Q^ir^u u/? ^^0ww/r

-
/^Q/TOI &-&/
^ajfT^/mcn ^/{$*ajjjtm(0Qajmu uQcum
/;

Qajtp

Qaj/p/T^Qwm^ $<-$9i$&9
^ODa)Qax_./Tg/ $&&&,
- r-
220

gptib3?gy<6
Q/^Qa a^mrmwaj/T&d 4s/7ggy<A_^gs
Qwcofjuj uajm/T&ffn/h}^(b o/fy^^w.

Q^/T^UW/T^ iJ!UUd)UfT^ ^/7^7


Q0/T&Q)&4&L.ff<0&
-

-
smojoj^^m^Pd)

- -

- - -

gp$i?jp/db (ffm)$ma)Qajmd^/7il^ Q^/r^u


^/OQU/F^/

Qajd)O)fT^/T

&fffr$oj&Qy&;

Q^/T^^Q&ajajoQuf^a)
0j^(b ; 6n/Pm 9

-
Qu/TQ)QI($ ^Utb GiJ/TQ)Q/(&
- -
}Q/(0

4f$uil>iipa9&njiehu
Qj^^^jQ/p/rJ Q/iPgydt

$&<-.&
221

?
u$gp$(S

C^/Lf^/7^/

?*
$/$&.
^jpu60)6fflDajo u/pt$ &
f
&/r$md(j($d}?
1

Q<$i?i(p/aj Q^cmmmQajtr ?

QO ft
sQ GW ^^)637^g/^TO 6OTT UJ

o($>
^?5^.SB
223

31.

y*$$*$a
t

/^a9m/T^/ c^<%/j?o5torg2

&iwAa$$

-GJ-lt&&df. ((

f^arg/ (tp&&
224

32*
225
226
227

Gu/p/p/rdt.

<wi()*<3Gu0torQ<0m& ^.^OJ^/T^U Qu/p/p/rw


228 (2LKgir&5fi

O) 6<D(T$ 6l)/T(Sl) &(76UW (ff <9> 6V) <$> Q CU 65J ($


(jurrg>$wnfi6Liff ((

JQ) ^/^IDQJOJSST/]^

rrQc (farQj & G u rrg>


229

7.

*$&pff
230

sLQw$6i
(jfffmj@0

"
U4mft^^&/to$afto9u

^ " mb/pmb.

**<

''

&/T^!Q$^!0
**mw
O^p^uO^^^^
4i0dr @9fTd&mm(Saj/f
m&m^i $m}*muj&
vtyt-mu&riw
vmm Qaj^ & ckp^
231

a9@4$@) <si^rc

"

c^oPo;^

9 *
*dr

vdremudr.

*.amv&$/&tr*
.

i? o/? M
"<9ec$pwb
232

**

*rffiA^ - -
"*& *"**<"&* *-**<o>v*
8 **-*****"*~*'"*
3S3rLS

2.

3.
233

5.

6.

7.

8.

Q&dju/$f @/rmd))

9.

10.

$
reir^y^Qm
u^Qm.

12. ^/r&sf9

13.

IS.
234

16. Quumc.C
$;

1 7.
a^OTo/ Qw$fiutfQfti,

18.

tyu

19.

20. ^L.^<jD/m$r$w QatoPajw amj^w

2.

3.

4.
235

5.

OJ/TW.

6. &tuuiQ &/r/p/j^ ^Kmt-tr^w &/fd&m&

7.

8.
QUJ/T@P/T
oPi@fb/&ffi (sL.fofnway)) $/7&0r

9. ^oP@^a?rf) QjGhfQajGn& &a$/pi$/p u/^wQum


^) a^7 utrd)

10. 6T4trdPc-(ff@$$/ QJ?UUL.L.

$/p@w cff$co$ (ff@w ajffdi Gu/T/pi^l


12. *-<-Qiif>iptTyi<

fpyMsnja/rffdb.

/^/puoj^
/ 3.

^ndt^w amdt $&$ &w/f$^Q^a/$si?

QwdtmQ^*
IS. d?

QtDfT^id
236

16.

a
' '
I 7.

18.

1 9.
*_<_&,<-

20.

21.

22.

en

23.

24.

25.
237

2.

3.

4.

utprgj

5.

6.

7.

8.

utrrp

9.

10.
238

70.

/ 1*

&/7

(i/)g)

12. <

13.

14,

2,

3.

4.

5.
239

4.

2.

3.
240 IDSOSF

4.

ST

2.

3.

4.

u/p/p/p^/

5.
i 241

J. tnu

4.

2. gicfcu/ 6jQ$(TQGutjfr qc

gsru

4. (nrh

5.

6.

7.

8. cro&GfD&rrvcfj&Qar Grvw&rro-Qwdnfgj gjancv


242

3.

4.

5.

6,

7.

8.

2. ggfiD/pGUGm GTGbGOrtd) Lj/fuQJGfa,


@6vQ/pQJ@(j5l)GV)6V
243

3. &(bu<jw

67687 ff)jd)

4.

5.

6.

7.

8. ufpuso cfftyangajgrrcb ^ci/ 6ojuj&

T
&r6LlfTj)JU6y(i)

m (5*657
$6 687 U 6* Ggj (b
g/gan/rti) ^djojrrQrp

2.
<e6u$iri5 (g^ircsr ineoir

3.

4- <*

5.
#uambt

*<$*

7.

8.
*<
Qmeuttr

2.

****"***'
oOQuaw MftOriw Qt&tog
Jm^F&Ke, SOiuavumtS&k Jta&pd? ^
^mAMrrri 245

4.

u(TjGGm&>eh.
&G&<$$?TG
5.

6, flffjGunGb cu/TG&i

7.

2.

4.
246

2.

^fTCSKO

3. Self

4. -.

cud) tan).

5.
. .

amgyd* w<%i(ffa)6a). $ftq& of^/pu^ w/p/p


@/rai/r^^/7(?6i/ $. &&Qw 6Ltrry).

6.

7.

$; %ajcff6i)6a). (0/7(537

9.

^ d

*9*V. *<* tUT&QMteHy, 0b*n*


QMnn&wrA ayuanes,!
<S*
9&IKJ
247

13.

14.

16.

7.

18.

19.

20.

L
248

2.

3,

4.

5.

6.

7.

9.

/r^flfr.
249

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Qaigyuq (fftixzna). g/u

8. @ci

9. U/T/T<)61/

10.

IL
250

/ 2.

1 3.

14.

IS.

16, &-.

17.

IB.

19.

OJQJ/T

20. gi&f?GG) /xG&UJGUG W68JW

61/6BT/T6U6&I.
251

2.

3.

4. ju

5.

6.

' e
7. <

8.

9.

10.
252

"
12.

13.

14.

15.

1 6.

17. 68

18.

19.

UW

20. 6TLjQ(JfT(ij)
253

2 /.

22.

23.

24.

j&GO.

25. {f6ij

26. ST6ltC0/

<gl

2 7. U

28.

29.

Q&cuLUfTG5jmj&6DJ
Q&UJQjW &^7g2/(^ Q&CUUJG f*6i)6V)60

30.
254

32.

33.

34. (tf(ju/p<a9(znfrG6tifT

35.

36.

37.

38.

39.

40.
256

41. (

42.

43.

(tpt<j>Gyg/w

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Q&tUGUGGJ.
256

50.

51.

52. &L.

53.

54.

55.

56.

57.

, Qj(y.6v/pfp6uorrdj<g ^fi

58.

59.
^IfttMr ri 257

61.

62,

CUQJfT

63,

64.

65.
unn$&fojG&(LG&ufr$^(b(y)&ft$&w^^
iUGUftG&GtiQSIfTdj /jJGtoGUGSXDUjn-Gff

i^xiw)(ju<WTV&<^i<b <^4& tQ/ToffiGcu L/

6 6.

67,

68.

69.
258

70. (0(jud&<^}^^ &gfQ<*vo)0& (vff$i

71.

72. G7ti)

13.

74.

75.

76.

77.

79.
259

80.

82.

83.

84.
-

85.

86*

87.

88.

8 9.

90.
ujrrrrl

9 /. cS^
92.

vuuu.

*****>

97.

98.

99.
'281

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

2.

3. ^if^GVffiajfTww&QGrr^/, @sr($mg/9 ^g/<?^^/,


*

9
263

() :
264 cuRib9

687,
265

dB-

Qcutzffd),

(*)

(4) eudn (5)

(&
(SL.
266

(3) <&urtGU(b
267

3.
268
269

-
(Su/rd)
270

*.
&$$UJ

Qurrcu n&<t$<P Qu/f


Qajangy <&$$/ Gusrcb
iyxb.
-
u/?u
271

$fpu$<U(l<ujwrTcsr tfwv fmam&Qfoi


272 (6T)ir6Vr IDfiOff