© Cikgu Madrid

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Kokurikulum - Olahraga WAJ3112 1 (0 + 1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima

1. 2.
Hasil Pembelajaran

Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah; Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti–aktiviti olahraga; Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; dan Membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga.

3. 4.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang, kemahiran asas acara-acara balapan dan padang, pengurusan ukuran balapan dan padang, pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation, track events, field event, management in measurement of track and field events, organizing competition, team management.

Tajuk 1 Pengenalan Olahraga •

Kandungan

Jam

Sejarah Olahraga - Malaysia - Antarabangsa Acara Olahraga

2

• 2 3

Undang-Undang Olahraga (KOAM) Acara Trek • Lari pecut

2 2

4

Acara Trek • Lari jarak sederhana

2

1

Lonjakan .Gaya berdiri .Layangan .Pasca nilai 2 2 .Lompatan • Lompat Tinggi .Gaya Parry O’Brien 2 9 Acara Padang .Lonjakan .Larian landas .Penyediaan kertas kerja .Layangan .Balingan Lontar peluru .Pelaksanaan projek 2 14 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini Marathon .Mendarat 2 11 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini Marathon .Mendarat 2 10 Acara Padang .© Cikgu Madrid Tajuk 5 Acara Trek Kandungan Jam 2 • 6 • 7 • 8 • Lari berganti-ganti Acara Trek Lari berpagar 2 Acara Trek Lari berpagar 2 Acara Padang .Gaya gelungsur .Pembentukan AJK Pengelola 2 12 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini Marathon .Lompatan • Lompat Jauh .Larian landas .Mesyuarat pelaksanaan 2 13 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini Marathon .

Panduan Pengajaran Olahraga. Organisasi & Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Buku Peraturan-peraturan pertandingan. Panduan Pengajaran Olahraga. Wee Eng Hoe. 2000. (terkini). Buku Peraturan dan Undang-undang. Shah Alam: Fajar Bakti. Wee Eng Hoe. Tugasan (kumpulan 80% 20% 2 Kandungan Jam 30 KOAM. (terkini). Amali 2. 2004. Wee Eng Hoe. 2004. MSSM. Malaysia: Longman. Shah Alam: Karisma Publication Sdn Bhd. 3 .Pasca nilai JUMLAH Pentaksiran Rujukan Asas Rujukan Tambahan 1.© Cikgu Madrid Tajuk 15 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini Marathon . Teng Boon Tong. 2002. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Shah Alam: Fajar Bakti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful