You are on page 1of 4

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Wed, 11 Jul 2012 21:19:00 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id DD09BC64003 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:19:00 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.787 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.787 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01, T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL=0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@gmail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id Z8IFzUYImi1J for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:19:00 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 45D5CC64001 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:19:00 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:3416 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1Sp2E0-0002EX-LB; Wed, 11 Jul 2012 19:05:24 +0000 Received: from mail-bk0-f53.google.com ([209.85.214.53]:50756) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <bjornoys@gmail.com>) id 1Sp2Dy-0002EP-27 for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Wed, 11 Jul 2012 19:05:22 +0000 Received: by bkwj4 with SMTP id j4so1376313bkw.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Wed, 11 Jul 2012 12:18:55 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=from:mime-version:content-type:subject:date:in-reply-to:to :references:message-id:x-mailer; bh=juc4JXLMvuMG64lEEMngRGsRCaaSPllO/RFlbGntNQs=; b=W3z//CYahUtknfFQZb+kxIvCpDNz+EdIfZrHaR6b/C3F6Gx2GekM4vZ9kmBr6iLr3g /p76B0S8u6+CXB9w276F1oDbwf1oXVYPNP40HBu+mIDoLMDzOxprqsW5KXp3h86LJJiU DMpl4auhoYbRpwTAXFazFwgf/ZZIJzTa6D669VBk1kitlXw/uoNBD73/4SUi6Uk0Je+X mzOLa38AEbjSdCHF39bdoMQ7clvVIrsov6jnBsRySXQ257HXU7IXVqBwn0BaOoNIA5OI 4VLrKa484eTHfk/ZMU5j5Ye2nX05oBRNlKe4Rd7qJPJIyn87UgMZaqQ8M84SrpDN49WQ Zgvw== Received: by 10.152.131.37 with SMTP id oj5mr50085873lab.14.1342034335309; Wed, 11 Jul 2012 12:18:55 -0700 (PDT) Received: from [10.0.1.2] (114.158.189.109.customer.cdi.no. [109.189.158.114]) by mx.google.com with ESMTPS id q8sm682407lbj.2.2012.07.11.12.18.53 (version=TLSv1/SSLv3 cipher=OTHER); Wed, 11 Jul 2012 12:18:54 -0700 (PDT) From: =?iso-8859-1?Q?Bj=F8rn_=D8ys=E6d?= <bjornoys@gmail.com> Mime-Version: 1.0 (Apple Message framework v1278) Date: Wed, 11 Jul 2012 21:18:50 +0200 In-Reply-To: <CAKjDNsUZJqV7o1i1-rCy-X6cfYmh=BUkN+93AQdnMSOm_p0ejg@mail.gmail.com > To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org References: <CAPhSNy8mgbA3Lh_0q_WqzuGGyVjnpWMPFVwXMcJLDngF3nJSkg@mail.gmail.com> <CAKbEdCqsCDWXeRzgYqG1_4yrw4yhhhQLVHWVQm5ASWt=6KrbmQ@mail.gmail.com> <CAKjDNsUZJqV7o1i1-rCy-X6cfYmh=BUkN+93AQdnMSOm_p0ejg@mail.gmail.com>

Message-Id: <41C92910-D529-4AF5-9C1D-547EA7AC873A@gmail.com> X-Mailer: Apple Mail (2.1278) Subject: Re: [Wikino-admin-l] En gammel kjenning? X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13 Precedence: list Reply-To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Type: multipart/mixed; boundary="===============0501169537635663160==" Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org --===============0501169537635663160== Content-Type: multipart/alternative; boundary="Apple-Mail=_2CE412F0-B0E5-4526-A0 91-0A6240F6BC8A" --Apple-Mail=_2CE412F0-B0E5-4526-A091-0A6240F6BC8A Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1 Ligner heldiggrisen i at det prim=E6rt bygges ut en brukerside som = pretenderer h=F8yere enn broka er sid til. Jeg tenker junior har l=E5nt = pappas maskin. Den andre kanutten har trolig skrevet av rubbel og bit fra CD-coverne. = Masse p=E5fugler i oml=F8p.=20 Bj=F8rn I Den 11. juli 2012 kl. 21:08 skrev 3s: > Bare siden jeg aldri har f=E5tt med meg Heldige Andreas. Hvorfor er = dette Heldige Andreas, hva er kjennetegnene til denne brukeren og = hvorfor er det en problembruker? >=20 > Steinar >=20 > 2012/7/11 Haros <haros.at.wikipedia@gmail.com> > At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tross av sine 2 redigeringer = p=E5 Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen tvil om. Jeg slettet = for=F8vrig omdirigeringen fra WP:ettellerannet til brukersiden. Bortsett = fra den der har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn=E5 :-) i hvert = fall. >=20 > Hans >=20 > On Wed, Jul 11, 2012 at 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim = <annesophie.wikipedia@gmail.com> wrote: > Veldig preg av sokkedukke. Har kun tre-fire bidrag og de er p=E5 = brukersiden. >=20 > http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen

>=20 >=20 > Mvh. > Anne-Sophie >=20 > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l >=20 >=20 >=20 > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l >=20 >=20 > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l --Apple-Mail=_2CE412F0-B0E5-4526-A091-0A6240F6BC8A Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 <html><head></head><body style=3D"word-wrap: break-word; = -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; = "><div>Ligner heldiggrisen i at det prim=E6rt bygges ut en brukerside = som pretenderer h=F8yere enn broka er sid til. Jeg tenker junior har = l=E5nt pappas maskin.</div><div><br></div><div>Den andre kanutten har = trolig skrevet av rubbel og bit fra CD-coverne. Masse p=E5fugler i = oml=F8p.&nbsp;</div><div>Bj=F8rn I</div><div><br></div><div><div>Den 11. = juli 2012 kl. 21:08 skrev 3s:</div><br = class=3D"Apple-interchange-newline"><blockquote type=3D"cite">Bare siden = jeg aldri har f=E5tt med meg Heldige Andreas. Hvorfor er dette Heldige = Andreas, hva er kjennetegnene til denne brukeren og hvorfor er det en = problembruker?<div><br></div><div>Steinar<br><br><div = class=3D"gmail_quote"> 2012/7/11 Haros <span dir=3D"ltr">&lt;<a = href=3D"mailto:haros.at.wikipedia@gmail.com" = target=3D"_blank">haros.at.wikipedia@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquo= te class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc = solid;padding-left:1ex"> At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tross av sine 2 redigeringer = p=E5 Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen tvil om. Jeg slettet = for=F8vrig omdirigeringen fra WP:ettellerannet til brukersiden. Bortsett = fra den der har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn=E5 :-) i hvert = fall.<br> <br>Hans<br><br><div class=3D"gmail_quote"><div><div class=3D"h5">On = Wed, Jul 11, 2012 at 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim <span dir=3D"ltr">&lt;<a = href=3D"mailto:annesophie.wikipedia@gmail.com" = target=3D"_blank">annesophie.wikipedia@gmail.com</a>&gt;</span> = wrote:<br> </div></div><blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 =

.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div = class=3D"h5">Veldig preg av sokkedukke. Har kun tre-fire bidrag og de er = p=E5 brukersiden.<br><br><a = href=3D"http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen" = target=3D"_blank">http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen<= /a><br> <br><br>Mvh.<span><font color=3D"#888888"><br> Anne-Sophie<br> = </font></span><br></div></div>____________________________________________= ___<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" = target=3D"_blank">Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" = target=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admi= n-l</a><br> <br></blockquote></div><br> <br>_______________________________________________<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a = href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org">Wikino-admin-l@lists.wi= kimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" = target=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admi= n-l</a><br> <br></blockquote></div><br></div> _______________________________________________<br>Wikino-admin-l = mailing list<br><a = href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org">Wikino-admin-l@lists.wi= kimedia.org</a><br>https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-adm= in-l<br></blockquote></div><br></body></html>= --Apple-Mail=_2CE412F0-B0E5-4526-A091-0A6240F6BC8A---===============0501169537635663160== Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" MIME-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l --===============0501169537635663160==--