You are on page 1of 4

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Wed, 11 Jul 2012 21:16:42 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 8BA80C64001 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:16:42 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.787 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.787 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01, T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL=0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@gmail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id VCmtPtxqwnP7 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:16:42 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id D5885C64002 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:16:41 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:3346 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1Sp2Ba-0001oG-V6; Wed, 11 Jul 2012 19:02:55 +0000 Received: from mail-ey0-f181.google.com ([209.85.215.181]:44895) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <annesophie.wikipedia@gmail.com>) id 1Sp2BX-0001o9-Te for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Wed, 11 Jul 2012 19:02:52 +0000 Received: by eaae12 with SMTP id e12so514793eaa.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Wed, 11 Jul 2012 12:16:25 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type; bh=40N4reW1kP/fJSJTnzuCiP0wSHld/CQsW7Be5nwPVBo=; b=NV1Zj0dYX8WaJB+cxsOUBY0lewPoV1SCW/lS68yRk9sXE8KtGZWXFseCu9qgPot2qj q7jpg7NzdXh4lDAcMsjEkMmkLlxF7GtOzpoZVOXjvmWjKK40zjUQsCAtRHzl98vNoSOJ b6KXc2R15qIfd/5UIx8xpnizi9wN7nkIdfPeKqf+h6yfCLqO4y7On/pMrjQXMZ14rGAX uLwDJGGrQLcIGx9hySmg2Yn4ZPfEmN07uDlRDePeC/1Z/oUfncpVwNZUKntj+O6ADE4L VMXEn4xVUaCWFGaUr4uIyt3Hn2BvaGCIxMQIYZ77bO18Og+B6H6D5BNxvAhSYNF8uRfA dUSg== MIME-Version: 1.0 Received: by 10.14.189.11 with SMTP id b11mr12632411een.165.1342034185237; Wed, 11 Jul 2012 12:16:25 -0700 (PDT) Received: by 10.14.29.78 with HTTP; Wed, 11 Jul 2012 12:16:25 -0700 (PDT) In-Reply-To: <CACV_3ZDHDbwbkuikce4B3GSTDzaKFJsq6BaxG2cu785W819kbw@mail.gmail.com > References: <CAPhSNy8mgbA3Lh_0q_WqzuGGyVjnpWMPFVwXMcJLDngF3nJSkg@mail.gmail.com> <CAKbEdCqsCDWXeRzgYqG1_4yrw4yhhhQLVHWVQm5ASWt=6KrbmQ@mail.gmail.com> <CACV_3ZDHDbwbkuikce4B3GSTDzaKFJsq6BaxG2cu785W819kbw@mail.gmail.com> Date: Wed, 11 Jul 2012 21:16:25 +0200 Message-ID: <CAPhSNy-H-Fvqz-5i8YbgwfJgPmPEKaQpyo+Wok4ZEMYDAmXCpQ@mail.gmail.com> From: Anne-Sophie Ofrim <annesophie.wikipedia@gmail.com> To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org Subject: Re: [Wikino-admin-l] En gammel kjenning? X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13

Precedence: list Reply-To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Type: multipart/mixed; boundary="===============6094141092857408213==" Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org --===============6094141092857408213== Content-Type: multipart/alternative; boundary=bcaec52155d5e3341804c492ae20 --bcaec52155d5e3341804c492ae20 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Ler h=F8yt! M=E5tte bare. Anne-Sophie Den 21:08 11. juli 2012 skrev Finn Bjorklid <finnbjorklid@gmail.com>f=F8lge= nde: > Husker dere den gale utenlandske ten=E5ringen som insisterte p=E5 =E5 bru= ke > Google-translate for utvide v=E5re artikler om Disney-filmer. Det er muli= g > jeg er paranoid, men vi har en ny fyr med samme interesse: > > http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl=F8=F8=F8 > > S=E6rt brukernavn, men det er mulig at det er to tilfeldigheter som > overlapper hverandre. Hvis han blir g=E6rn er det bare =E5 trekke overst= =E5ende > konklusjon. Inntil videre er han =F8nsket velkommen. > > Finn B > > Den 20:45 11. juli 2012 skrev Haros <haros.at.wikipedia@gmail.com>f=F8lge= nde: > > At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tross av sine 2 redigeringer p= =E5 >> Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen tvil om. Jeg slettet for=F8v= rig >> omdirigeringen fra WP:ettellerannet til brukersiden. Bortsett fra den de= r >> har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn=E5 :-) i hvert fall. >> >> Hans >> >> On Wed, Jul 11, 2012 at 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim < >> annesophie.wikipedia@gmail.com> wrote: >> >>> Veldig preg av sokkedukke. Har kun tre-fire bidrag og de er p=E5

>>> brukersiden. >>> >>> http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen >>> >>> >>> Mvh. >>> Anne-Sophie >>> >>> _______________________________________________ >>> Wikino-admin-l mailing list >>> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l >>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Wikino-admin-l mailing list >> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l >> >> > > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l > > --bcaec52155d5e3341804c492ae20 Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Ler h=F8yt!=A0 <br>M=E5tte bare.<br><br>Anne-Sophie<br><br><div class=3D"gm= ail_quote">Den 21:08 11. juli 2012 skrev Finn Bjorklid <span dir=3D"ltr">&l= t;<a href=3D"mailto:finnbjorklid@gmail.com" target=3D"_blank">finnbjorklid@= gmail.com</a>&gt;</span> f=F8lgende:<br> <blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p= x #ccc solid;padding-left:1ex"><div>Husker dere den gale utenlandske ten=E5= ringen som insisterte p=E5 =E5 bruke Google-translate for utvide v=E5re art= ikler om Disney-filmer. Det er mulig jeg er paranoid, men vi har en ny fyr = med samme interesse:<br> </div><div><br> </div><div><a href=3D"http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl%C3%B8%C3%B8%C= 3%B8" target=3D"_blank">http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl=F8=F8=F8</a= ></div><div><br></div><div>S=E6rt brukernavn, men det er mulig at det er to= tilfeldigheter som overlapper hverandre. Hvis han blir g=E6rn er det bare = =E5 trekke overst=E5ende konklusjon. Inntil videre er han =F8nsket velkomme= n.</div> <div><br></div><div>Finn B</div><br><div class=3D"gmail_quote">Den 20:45 11= . juli 2012 skrev Haros <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:haros.at.wi= kipedia@gmail.com" target=3D"_blank">haros.at.wikipedia@gmail.com</a>&gt;</= span> f=F8lgende:<div> <div class=3D"h5"><br> <blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p= x #ccc solid;padding-left:1ex">At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tr= oss av sine 2 redigeringer p=E5 Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen= tvil om. Jeg slettet for=F8vrig omdirigeringen fra WP:ettellerannet til br= ukersiden. Bortsett fra den der har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn=

=E5 :-) i hvert fall.<br> <br>Hans<br><br><div class=3D"gmail_quote"><div><div>On Wed, Jul 11, 2012 a= t 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:anneso= phie.wikipedia@gmail.com" target=3D"_blank">annesophie.wikipedia@gmail.com<= /a>&gt;</span> wrote:<br> </div></div><blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;bo= rder-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div>Veldig preg av sokkedu= kke. Har kun tre-fire bidrag og de er p=E5 brukersiden.<br><br><a href=3D"h= ttp://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen" target=3D"_blank">h= ttp://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen</a><br> <br><br>Mvh.<span><font color=3D"#888888"><br> Anne-Sophie<br> </font></span><br></div></div>_____________________________________________= __<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" target=3D"_blank">Wik= ino-admin-l@lists.wikimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" tar= get=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l<= /a><br> <br></blockquote></div><br> <br>_______________________________________________<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" target=3D"_blank">Wik= ino-admin-l@lists.wikimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" tar= get=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l<= /a><br> <br></blockquote></div></div></div><br> <br>_______________________________________________<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org">Wikino-admin-l@lists.= wikimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" tar= get=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l<= /a><br> <br></blockquote></div><br> --bcaec52155d5e3341804c492ae20---===============6094141092857408213== Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" MIME-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l --===============6094141092857408213==--