You are on page 1of 4

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Wed, 11 Jul 2012 21:08:27 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id CAAECC64003 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:08:27 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.787 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.787 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01, T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL=0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@gmail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 1-OFFE6rSWy1 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:08:27 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 170D9C64001 for <philip@webcode.no>; Wed, 11 Jul 2012 21:08:26 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:3153 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1Sp23n-0000w7-Dw; Wed, 11 Jul 2012 18:54:51 +0000 Received: from mail-lb0-f181.google.com ([209.85.217.181]:62356) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <finnbjorklid@gmail.com>) id 1Sp23f-0000vo-Ki for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Wed, 11 Jul 2012 18:54:44 +0000 Received: by lbbgk8 with SMTP id gk8so2258282lbb.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Wed, 11 Jul 2012 12:08:16 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type; bh=zRyJniKMa0jH/g6PW0HgXopcM2tflieBcOgbpdUoTWY=; b=kBk9FWjlpsXTqfw43FAlR+4hosbKlq6npWyormhcQ0OVXghgG9JYQpHzyxur+vmZKe uWjAMF7kmXCTWMamrS97+qo1ipAZfQ/Vssfa90/Sbc+hhn6nxVJ6ZcmNc5Kv17NQ8WJB VOFrGoAz2gT1fALlM9AzzlIJG49JUbFOzcExOUKAmYP/lSAgy8Zq8uOt/EY4hVSVc3zs EUxe84Ycpzxzx5jNNyEWXTd8sxZAP56Suv+CTyIM5Amo4wy84sfMHoO+3ubwJVMiErcb Un3RvC+xfv4qYezL0o4bWbxnMF5F1KkeO+NM/L74/yhXLMT72ZqCwZEk+K/zTDEDowt/ cH2Q== MIME-Version: 1.0 Received: by 10.112.42.225 with SMTP id r1mr22421908lbl.102.1342033696792; Wed, 11 Jul 2012 12:08:16 -0700 (PDT) Received: by 10.152.27.196 with HTTP; Wed, 11 Jul 2012 12:08:16 -0700 (PDT) In-Reply-To: <CAKbEdCqsCDWXeRzgYqG1_4yrw4yhhhQLVHWVQm5ASWt=6KrbmQ@mail.gmail.com > References: <CAPhSNy8mgbA3Lh_0q_WqzuGGyVjnpWMPFVwXMcJLDngF3nJSkg@mail.gmail.com> <CAKbEdCqsCDWXeRzgYqG1_4yrw4yhhhQLVHWVQm5ASWt=6KrbmQ@mail.gmail.com> Date: Wed, 11 Jul 2012 21:08:16 +0200 Message-ID: <CACV_3ZDHDbwbkuikce4B3GSTDzaKFJsq6BaxG2cu785W819kbw@mail.gmail.com> From: Finn Bjorklid <finnbjorklid@gmail.com> To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org Subject: Re: [Wikino-admin-l] En gammel kjenning? X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13 Precedence: list

Reply-To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Type: multipart/mixed; boundary="===============8829614369863864116==" Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org --===============8829614369863864116== Content-Type: multipart/alternative; boundary=90e6ba1821c0c620ab04c49291b1 --90e6ba1821c0c620ab04c49291b1 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Husker dere den gale utenlandske ten=E5ringen som insisterte p=E5 =E5 bruke Google-translate for utvide v=E5re artikler om Disney-filmer. Det er mulig jeg er paranoid, men vi har en ny fyr med samme interesse: http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl=F8=F8=F8 S=E6rt brukernavn, men det er mulig at det er to tilfeldigheter som overlapper hverandre. Hvis han blir g=E6rn er det bare =E5 trekke overst=E5= ende konklusjon. Inntil videre er han =F8nsket velkommen. Finn B Den 20:45 11. juli 2012 skrev Haros <haros.at.wikipedia@gmail.com> f=F8lgen= de: > At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tross av sine 2 redigeringer p= =E5 > Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen tvil om. Jeg slettet for=F8vr= ig > omdirigeringen fra WP:ettellerannet til brukersiden. Bortsett fra den der > har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn=E5 :-) i hvert fall. > > Hans > > On Wed, Jul 11, 2012 at 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim < > annesophie.wikipedia@gmail.com> wrote: > >> Veldig preg av sokkedukke. Har kun tre-fire bidrag og de er p=E5 >> brukersiden. >> >> http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen >> >> >> Mvh. >> Anne-Sophie >> >> _______________________________________________ >> Wikino-admin-l mailing list >> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l

>> >> > > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l > > --90e6ba1821c0c620ab04c49291b1 Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable <div>Husker dere den gale utenlandske ten=E5ringen som insisterte p=E5 =E5 = bruke Google-translate for utvide v=E5re artikler om Disney-filmer. Det er = mulig jeg er paranoid, men vi har en ny fyr med samme interesse:<br></div><= div><br> </div><div><a href=3D"http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl%C3%B8%C3%B8%C= 3%B8">http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Adl=F8=F8=F8</a></div><div><br></= div><div>S=E6rt brukernavn, men det er mulig at det er to tilfeldigheter so= m overlapper hverandre. Hvis han blir g=E6rn er det bare =E5 trekke overst= =E5ende konklusjon. Inntil videre er han =F8nsket velkommen.</div> <div><br></div><div>Finn B</div><br><div class=3D"gmail_quote">Den 20:45 11= . juli 2012 skrev Haros <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:haros.at.wi= kipedia@gmail.com" target=3D"_blank">haros.at.wikipedia@gmail.com</a>&gt;</= span> f=F8lgende:<br> <blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p= x #ccc solid;padding-left:1ex">At vedkommende kjenner til Wikipedia p=E5 tr= oss av sine 2 redigeringer p=E5 Commons + 5 eller noe hos oss, er det ingen= tvil om. Jeg slettet for=F8vrig omdirigeringen fra WP:ettellerannet til br= ukersiden. Bortsett fra den der har han imidlertid ikke gjort noe galt. Enn= =E5 :-) i hvert fall.<br> <br>Hans<br><br><div class=3D"gmail_quote"><div><div class=3D"h5">On Wed, J= ul 11, 2012 at 8:16 PM, Anne-Sophie Ofrim <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"= mailto:annesophie.wikipedia@gmail.com" target=3D"_blank">annesophie.wikiped= ia@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br> </div></div><blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;bo= rder-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class=3D"h5">Veldig pr= eg av sokkedukke. Har kun tre-fire bidrag og de er p=E5 brukersiden.<br><br= ><a href=3D"http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen" target= =3D"_blank">http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jan_Didrik_Einarsen</a><br> <br><br>Mvh.<span><font color=3D"#888888"><br> Anne-Sophie<br> </font></span><br></div></div>_____________________________________________= __<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" target=3D"_blank">Wik= ino-admin-l@lists.wikimedia.org</a><br> <a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" tar= get=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l<= /a><br> <br></blockquote></div><br> <br>_______________________________________________<br> Wikino-admin-l mailing list<br> <a href=3D"mailto:Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org">Wikino-admin-l@lists.= wikimedia.org</a><br>

<a href=3D"https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l" tar= get=3D"_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l<= /a><br> <br></blockquote></div><br> --90e6ba1821c0c620ab04c49291b1---===============8829614369863864116== Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" MIME-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l --===============8829614369863864116==--