You are on page 1of 3

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Sun, 8 Jul 2012 08:40:46 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 5153EA6C017 for <philip@webcode.no>; Sun, 8 Jul 2012 08:40:46 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.788 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.788 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01, T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL=0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@googlemail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id T1meAhA0qnp4 for <philip@webcode.no>; Sun, 8 Jul 2012 08:40:45 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 76E71A6C011 for <philip@webcode.no>; Sun, 8 Jul 2012 08:40:45 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:60315 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1Snkxf-0007ab-I1; Sun, 08 Jul 2012 06:27:15 +0000 Received: from mail-pb0-f53.google.com ([209.85.160.53]:53309) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <v85.wikipedia@googlemail.com>) id 1Snkxb-0007aN-CK for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Sun, 08 Jul 2012 06:27:13 +0000 Received: by pbbrr13 with SMTP id rr13so16592307pbb.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Sat, 07 Jul 2012 23:40:28 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=googlemail.com; s=20120113; h=message-id:date:from:reply-to:user-agent:mime-version:to:subject :references:in-reply-to:content-type:content-transfer-encoding; bh=Ed5Sscb6YnBCTJRbXHjj1SIorvvcoPUJqloFqcvNsNM=; b=ezWMRxrI6QM3VJcA7ySpNqBXtgm5X0FRyh3AZdh2IqY805bSnskJj9tjzGfW/9AKQR EhY5OBT0DSEadJb+ioPRz89FZhH+vZ3OEcL2obxOAWRyGPJfltFBwMkAHLHUaN+tVSjM 1s0zpYf/9SpU6HtX55yfNGQqTdcow/uX0GIIjds8h0wubLHZ/vY4NpUXcJoygFws1cv9 xaO/Mw8vfpj/90n9Qp9gbSC9Zg09gA6McmHUHl1FIxySahE6xoMvYC5VeyK+dfN7DXl5 eMDhD46PEEbqaa82iaQhQ3nHyxMCkSy3TPxQG+B5cdaRG2+QW7E+YCOdKUbwt6lhXyjP LYBg== Received: by 10.68.238.232 with SMTP id vn8mr16337193pbc.78.1341729628045; Sat, 07 Jul 2012 23:40:28 -0700 (PDT) Received: from [192.168.2.216] (ppp-61-90-49-78.revip.asianet.co.th. [61.90.49.78]) by mx.google.com with ESMTPS id qp9sm25220958pbc.9.2012.07.07.23.40.26 (version=TLSv1/SSLv3 cipher=OTHER); Sat, 07 Jul 2012 23:40:27 -0700 (PDT) Message-ID: <4FF92BC8.4070607@gmail.com> Date: Sun, 08 Jul 2012 13:42:16 +0700 From: V 85 <v85.wikipedia@googlemail.com> User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20120428 Thunderbird/12.0.1 MIME-Version: 1.0 To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org References: <1893BCC5-D5B8-4F64-BDFC-C4C106FDB989@frisurf.no>

<2E8F0B68-254C-42AB-8E6A-F1095AF59560@gmail.com> <21F488F2-74BD-4641-8107-BA874000157B@gmail.com> In-Reply-To: <21F488F2-74BD-4641-8107-BA874000157B@gmail.com> Subject: Re: [Wikino-admin-l] blogger med antifem agenda X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13 Precedence: list Reply-To: v85.wikipedia@gmail.com, wikino-admin-l@lists.wikimedia.org List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; Format="flowed" Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Uten at det f=F8rer til notabilitet i seg selv, s=E5 har Berge v=E6rt i med= ia = f=F8r denne saken. I tillegg til agurken fra BT om at han var med i en = paneldiskusjon, som f=F8rte til at politiet m=E5tte st=E5 vakt utenfor = lokalet, s=E5 hadde Morgenbladet ifjor et portrett av ham som forsidesak: = http://morgenbladet.no/samfunn/2011/mann_over_bord_0

Den 08.07.2012 04:26, skrev Nina Wikipedia: > Jeg sendte en lenke til artikkelen i BT ig=E5r. > > Nina > Sendt fra min iPhone > > Den 7. juli 2012 kl. 22:10 skrev Bj=F8rn =D8ys=E6d<bjornoys@gmail.com>: > >> Vi har f=E5tt en artikkel om en Eivind berge som BT har en masse stoff o= m, og politiet en h=F8ne =E5 plukke med. Jeg er fristet til =E5 slette hele= saken: fersk, VG-nytt formattert som vanlig i agurktider og lite sannsynli= g at der vil falle dom om p=E5 lenge. >> H=F8rer gjerne andre syn/meninger f=F8rst. >> Bj=F8rn I >> >> Den 7. juli 2012 kl. 16:07 skrev Knut Haug: >> >>> Jeg har n=E5 avsluttet en dr=F8ss med slettediskusjoner, noen ganske ga= mle. Kunne tenke meg litt hjelp med noen som ligger igjen: >>> >>> San Andreas b=F8r flettes med GTA - har pr=F8vd fletting f=F8r, og det = ble mye ball, ser gjerne at noen andre fikser det. >>> >>> Helle Stensbak og The Gossips - er usikker p=E5 disse. Det er noen refe= ranser fra Aftenposten og Puls, men det er jo ikke mulig =E5 vite hva som s= tod i disse. Jeg heller nok til at disse b=F8r beholdes i like stor grad so= m diverse talentkonkurranseartister som f=E5r gitt ut en plate fordi de f=

=E5r mange SMS-stemmer av teenagers (h=F8rtes jeg gammel ut der?). Det virk= er som hun har hatt musikken som karriere i en del =E5r og det b=F8r telle. >>> >>> mvh, Apple farmer aka >>> Knut Haug, Telneset Mellom, 2540 TOLGA, mobil: 41517541, epost: kehaug1= @frisurf.no >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Wikino-admin-l mailing list >>> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l >> >> _______________________________________________ >> Wikino-admin-l mailing list >> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list > Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l