You are on page 1of 3

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Sat, 7 Jul 2012 23:26:32 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 76B88A6C017 for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 23:26:32 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.798 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.798 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@gmail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id UXck8fSlxRja for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 23:26:32 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id C71C7A6C011 for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 23:26:31 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:55230 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1SncJJ-0002vh-W3; Sat, 07 Jul 2012 21:13:02 +0000 Received: from mail-lb0-f181.google.com ([209.85.217.181]:42045) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <nina.wikipedia@gmail.com>) id 1SncJG-0002vc-T1 for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Sat, 07 Jul 2012 21:12:59 +0000 Received: by lbbgk8 with SMTP id gk8so15409656lbb.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Sat, 07 Jul 2012 14:26:13 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=references:in-reply-to:mime-version:content-transfer-encoding :content-type:message-id:cc:x-mailer:from:subject:date:to; bh=4SdZprt3cAZDsFjgR7Rvtzm2Iy+4yBwJ/9b3Ms+Wab0=; b=zwNSNOw8SM/FWUl5yuj6M5c59GrTl0Bqc9p3FpYy+S2ZwEWkBGzDQHEaaHuD86JNDY 6kV5Hau1UCnf9VsiOU/GjQZazmcydwL0vLEg1WOyS69/oIlsCwM4qXUxZQ9/lJDjCJJD ibe/I9F8Ng/uNd/FMVbddt8AKJnyWpKY3w76i5suioDV02yW18aeBxLfKFCzcrgLQkD7 vCbnjcRRswt4tCno5mM+HW1eTLAdbHilcJnfUW2DB0GVPc+7tZdak18zdHIVCfBYDq/v H4eWRilbf9Y54Fhv0FQfDcFmWPnK00UCsNTMzQRwT6ToihZLpvXPf3kCcw7jRp9NYjoJ t7Gw== Received: by 10.112.28.226 with SMTP id e2mr15765722lbh.96.1341696373571; Sat, 07 Jul 2012 14:26:13 -0700 (PDT) Received: from [10.0.0.3] (ti0004a380-0915.bb.online.no. [85.166.60.153]) by mx.google.com with ESMTPS id ta2sm42632802lab.15.2012.07.07.14.26.06 (version=TLSv1/SSLv3 cipher=OTHER); Sat, 07 Jul 2012 14:26:13 -0700 (PDT) References: <1893BCC5-D5B8-4F64-BDFC-C4C106FDB989@frisurf.no> <2E8F0B68-254C-42AB-8E6A-F1095AF59560@gmail.com> In-Reply-To: <2E8F0B68-254C-42AB-8E6A-F1095AF59560@gmail.com> Mime-Version: 1.0 (1.0) Message-Id: <21F488F2-74BD-4641-8107-BA874000157B@gmail.com> Cc: "wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> X-Mailer: iPhone Mail (9B206) From: Nina Wikipedia <nina.wikipedia@gmail.com> Date: Sat, 7 Jul 2012 23:26:05 +0200 To: "wikino-admin-l@lists.wikimedia.org" <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>

Subject: Re: [Wikino-admin-l] blogger med antifem agenda X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13 Precedence: list Reply-To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Jeg sendte en lenke til artikkelen i BT ig=E5r. = Nina Sendt fra min iPhone Den 7. juli 2012 kl. 22:10 skrev Bj=F8rn =D8ys=E6d <bjornoys@gmail.com>: > Vi har f=E5tt en artikkel om en Eivind berge som BT har en masse stoff om= , og politiet en h=F8ne =E5 plukke med. Jeg er fristet til =E5 slette hele = saken: fersk, VG-nytt formattert som vanlig i agurktider og lite sannsynlig= at der vil falle dom om p=E5 lenge. > H=F8rer gjerne andre syn/meninger f=F8rst. > Bj=F8rn I > = > Den 7. juli 2012 kl. 16:07 skrev Knut Haug: > = >> Jeg har n=E5 avsluttet en dr=F8ss med slettediskusjoner, noen ganske gam= le. Kunne tenke meg litt hjelp med noen som ligger igjen: >> = >> San Andreas b=F8r flettes med GTA - har pr=F8vd fletting f=F8r, og det b= le mye ball, ser gjerne at noen andre fikser det. >> = >> Helle Stensbak og The Gossips - er usikker p=E5 disse. Det er noen refer= anser fra Aftenposten og Puls, men det er jo ikke mulig =E5 vite hva som st= od i disse. Jeg heller nok til at disse b=F8r beholdes i like stor grad som= diverse talentkonkurranseartister som f=E5r gitt ut en plate fordi de f=E5= r mange SMS-stemmer av teenagers (h=F8rtes jeg gammel ut der?). Det virker = som hun har hatt musikken som karriere i en del =E5r og det b=F8r telle. >> = >> mvh, Apple farmer aka >> Knut Haug, Telneset Mellom, 2540 TOLGA, mobil: 41517541, epost: kehaug1@= frisurf.no >> = >> = >> =

>> = >> _______________________________________________ >> Wikino-admin-l mailing list >> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l > = > = > > > > _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l

_______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l