You are on page 1of 3

Return-Path: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Received: from epost.telsys.no (LHLO epost.telsys.

no) (213.188.12.35) by ms1.telsys.no with LMTP; Sat, 7 Jul 2012 22:29:45 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id 52BB5A6C017 for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 22:29:45 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at epost.telsys.no X-Spam-Flag: NO X-Spam-Score: -1.788 X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=-1.788 tagged_above=-10 required=2.8 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_ADSP_CUSTOM_MED=0.001, DKIM_SIGNED=0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, T_DKIM_INVALID=0.01, T_RP_MATCHES_RCVD=-0.01, T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL=0.01] autolearn=no Authentication-Results: epost.telsys.no (amavisd-new); dkim=softfail (fail, message has been altered) header.i=@gmail.com Received: from epost.telsys.no ([127.0.0.1]) by localhost (epost.telsys.no [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id rXjFlZMHo3rr for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 22:29:44 +0200 (CEST) Received: from lists.wikimedia.org (lists.wikimedia.org [208.80.154.4]) by epost.telsys.no (Postfix) with ESMTP id A6260A6C011 for <philip@webcode.no>; Sat, 7 Jul 2012 22:29:44 +0200 (CEST) Received: from localhost ([::1]:54814 helo=sodium.wikimedia.org) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org>) id 1SnbQI-0007NR-3x; Sat, 07 Jul 2012 20:16:10 +0000 Received: from mail-lb0-f181.google.com ([209.85.217.181]:36159) by sodium.wikimedia.org with esmtp (Exim 4.71) (envelope-from <finnrindwiki@gmail.com>) id 1SnbQG-0007NL-3s for wikino-admin-l@lists.wikimedia.org; Sat, 07 Jul 2012 20:16:08 +0000 Received: by lbbgk8 with SMTP id gk8so15381633lbb.12 for <wikino-admin-l@lists.wikimedia.org>; Sat, 07 Jul 2012 13:29:22 -0700 (PDT) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type:content-transfer-encoding; bh=SqwNjn69iMs2uvmn1gZ+nmj6DuGCLET9uuv3GwKDbJA=; b=hpNKS9skPr4uiuhePtVloPFiYkshIyF15Em4pUAtjB6i1VcYeBnRFEpAJ+4QyRa3rD ODNPK3IGp31YUHP2y7Q7lcQlzicbD80S/rp80v1pILxvk4qL8JrlREhuYAnrCw/7qJ3Y GSQpi4u//oaLAKL/Vha+UViT/qwfCTpg8XRRZAw9ofmpzzhlga+K2dPCKerPMCC2gpEK FlaISt6twyDiHKaZwmCEHtZ6gLLrwNMg4NOPQ/N4m5LZWFRU/DfrMKZWWkZY8puiCZVi 026rEBt+07K64Kww5f1f+3fNY0UeNG+rntiuLS2NSyEWbNsGOOmnEgLPmkD5zohjTrJ3 FKXg== MIME-Version: 1.0 Received: by 10.152.148.169 with SMTP id tt9mr34430280lab.49.1341692962812; Sat, 07 Jul 2012 13:29:22 -0700 (PDT) Received: by 10.112.130.201 with HTTP; Sat, 7 Jul 2012 13:29:22 -0700 (PDT) In-Reply-To: <2E8F0B68-254C-42AB-8E6A-F1095AF59560@gmail.com> References: <1893BCC5-D5B8-4F64-BDFC-C4C106FDB989@frisurf.no> <2E8F0B68-254C-42AB-8E6A-F1095AF59560@gmail.com> Date: Sat, 7 Jul 2012 22:29:22 +0200 Message-ID: <CANn7EdK5f+8enUT2cz7MLsYMfSbG=KUw6ur377DTnRny75nKJg@mail.gmail.com> From: Finn Rindahl <finnrindwiki@gmail.com> To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org Subject: Re: [Wikino-admin-l] blogger med antifem agenda X-BeenThere: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org X-Mailman-Version: 2.1.13 Precedence: list Reply-To: wikino-admin-l@lists.wikimedia.org

List-Id: <wikino-admin-l.lists.wikimedia.org> List-Unsubscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe> List-Post: <mailto:wikino-admin-l@lists.wikimedia.org> List-Help: <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=help> List-Subscribe: <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l>, <mailto:wikino-admin-l-request@lists.wikimedia.org?subject=subscribe> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Sender: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Errors-To: wikino-admin-l-bounces@lists.wikimedia.org Nyttig definisjon av mannlig taper: "Resultatet av denne stadig eskalerende sexlovgivningen, er et =F8kt antall mannlige tapere som enten ikke klarer =E5 f=E5 seg sex, eller ender opp som straffed=F8mt." (sukk) Enig i at dette ikke h=F8rer hjemme i Wikipedia. Finn R Den 22:10 7. juli 2012 skrev Bj=F8rn =D8ys=E6d <bjornoys@gmail.com> f=F8lge= nde: > Vi har f=E5tt en artikkel om en Eivind berge som BT har en masse stoff om= , og politiet en h=F8ne =E5 plukke med. Jeg er fristet til =E5 slette hele = saken: fersk, VG-nytt formattert som vanlig i agurktider og lite sannsynlig= at der vil falle dom om p=E5 lenge. > H=F8rer gjerne andre syn/meninger f=F8rst. > Bj=F8rn I > > Den 7. juli 2012 kl. 16:07 skrev Knut Haug: > >> Jeg har n=E5 avsluttet en dr=F8ss med slettediskusjoner, noen ganske gam= le. Kunne tenke meg litt hjelp med noen som ligger igjen: >> >> San Andreas b=F8r flettes med GTA - har pr=F8vd fletting f=F8r, og det b= le mye ball, ser gjerne at noen andre fikser det. >> >> Helle Stensbak og The Gossips - er usikker p=E5 disse. Det er noen refer= anser fra Aftenposten og Puls, men det er jo ikke mulig =E5 vite hva som st= od i disse. Jeg heller nok til at disse b=F8r beholdes i like stor grad som= diverse talentkonkurranseartister som f=E5r gitt ut en plate fordi de f=E5= r mange SMS-stemmer av teenagers (h=F8rtes jeg gammel ut der?). Det virker = som hun har hatt musikken som karriere i en del =E5r og det b=F8r telle. >> >> mvh, Apple farmer aka >> Knut Haug, Telneset Mellom, 2540 TOLGA, mobil: 41517541, epost: kehaug1@= frisurf.no >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Wikino-admin-l mailing list >> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org >> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l > > > _______________________________________________ > Wikino-admin-l mailing list

> Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l _______________________________________________ Wikino-admin-l mailing list Wikino-admin-l@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l