You are on page 1of 2

VRSTE RIJEČI Promjenjive vrste riječi: 1.

imenice a) opće - kuća, trava, konj, cvijet, oblak, pamet, noga, misao... b) vlastite - Ilija, Davor, c) zbirne- cvijeće, lišće, telad, magarčad, klasje, biserje, učiteljstvo... 2) zamjenice a) osobne - ja, ti, on, ona, ono mi, vi, oni, one, ona b) posvojne - moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov c) povratno-posvojne – svoj d) povratne - sebe, se, sebi, si, sebe, se, sebi, sobom e) pokazne - m. r. - ovaj, taj, onaj, ovakav, takav, onakav, ovolik, tolik, onolik f) upitne ili odnosne - tko, što, koji, čiji, kakav, kolik g) neodređene - itko, svatko, netko, išta, ništa, svašta, sve ... 3) pridjevi a) opisni - lijep, mudar, bistar, malen, jak, snažan, bijel, divan b) posvojni - ski, -ški, -čki, -ćki: kloštarski, kloštranski, čemernički, - ov, -ev, - in: Kloštrankin, Kloštrančev, Markov, Janin, Ivin, Matošev ... c) gradivni - staklen, drven, zlatan, željezni ... 4) brojevi a) glavni brojevi - jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, dvadeset i jedan ... b) redni brojevi - (1.) prvi, (3.) treći, (10.) deseti, 5) glagoli a) radnja - učiti, pisati, čistiti ... b) stanje - ležati, klečati .. c) zbivanje - cvasti, rasti ... Nepromjenjive vrste riječi: 1. prilozi: a) mjesni: ovdje, tu, ondje, ovamo, tamo, onamo, ovuda, tuda, onuda, odavde, dovde, odovud, odozgo, odozdo, odnekud, odasvud, donekle, dotamo b) vremenski: sada, tada, onda, nikada, gdjekad, jučer, danas, sutra, sinoć, jutros, noćas, odmah, smjesta, prije, poslije, već, istom, tek, zatim, potom, uskoro, napoko c) načinski: ovako, tako, onako, nekako, nikako, ikako, svakako, kriomice, poimence, nasumce, četveronoške, potrbuške, naglavce d) količinski: ovoliko, toliko, onoliko, nekoliko, malo, premalo, nimalo, više, previše, mnogo, dosta, još, ponovo, iznova, sasvim, djelomice, jedanput e) uzročni: zato, stoga f) upitni: gdje, kamo, kuda, odakle, dokle, otkud, dokud; kad(a), otkada, dokada, kako,; zašto, zbog čega 2. prijedlozi s dativom: k (ka), unatoč, usprkos, nasuprot s lokativom: pri, prema, o, po, u, na s akuzativom: kroz, među, na, nad, niz, o, po, pod, pred, u, uz, za 3. uzvici / usklici joj, hej, ah, hm, uh, oh, oj, gic, iš, mic, šic, buć, bum, ćap, dum, zvrr, pljus, hop ... 4. veznici. i, pa, te, ni, niti; a, ali, nego, no, već; ili, dakle, zato, stoga 5. čestice ne, li, zar, da, dakako, svakako, bar, baš, čak, jedva, (dva...) puta ni, niti, opet, ma,

.. zaista.vrlo. sasvim. sigurno. . naravno. vjerojatno.. možda. potpuno.