SEMINAR 8 – FARMA

TRANSFORMĂRI SIMPLE 1. TRANSFORMARE IZOCORĂ P / T = constant 2. TRANSFORMARE IZOBARĂ V / T = constant 3. TRANSFORMARE IZOTERMĂ P V = constant TRANSFORMAREA GENERALĂ P V / T = constant ECUAŢIA DE STARE P V = ν R T = m/M (RT) VOLUMUL MOLAR Volumul unui mol de gaz în condiţii de temperatură şi presiune normale este acelaşi. LEGEA LUI AVOGADRO Volume egale de gaze diferite în aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune conţin acelaşi număr de molecule. LEGEA LUI DALTON Presiunea amestecului de gaze este egală cu suma presiunilor parţiale ale gazelor pure care îl compun. LEGEA LUI HENRY
Solubilitatea unui gaz într-un lichid la o anumită temperatură este

proporţională cu presiunea gazului de deasupra lichidului.

Care este volumul ocupat de molecular în condiţii normale temperatură? a) 22. Care din relaţiile de mai jos sunt reale: a) T = t + 273. creste cu 25 % 3.6 % e. .15 5.4 litri b) 2 litri c) 0. descreste cu 16.15 b) t = T + 273. creste de 5 ori b. creste cu 20 % d.8 litri 64 g de oxigen de presiune şi 4.APLICATII 1.15 e) t = T. Modelul gazului ideal spune că gazul este constituit: a) dintr-un număr mare de particule identice b) din molecule a căror dimensiune este mică în comparaţie cu distanta între ele şi pot fi considerate drept puncte materiale c) moleculele se află într-o mişcare haotică d) fortele intermoleculare se neglijează e) ciocnirile intermoleculare şi cu pereţii vasului se consideră elastice 2. Cum variaza presiunea gazului? a. Calculaţi volumul final al gazului dacă presiunea gazului creşte de 3 ori şi temperatura scade de 2 ori.273. descreste cu 20 % c. Un gaz ideal este comprimat izoterm pana cand volumul sau variaza cu 20%.15 c) ΔT = Δt d) T = t .273.0448 m3 d) 2 mc e) 44. Un gaz pleacă din conditii normale de presiune şi temperatura ocupând un volum de 2 l.

volumul si temeperatura variaza invers proportional d) este tranasformarea in care presiunea gazului ramane neschimbata cand cantitatea de gaz ramane neschimbata e) este caracterizata de faptul ca pentru aceeasi cantitate de gaz si aceeasi presiune. Calculaţi presiunile parţiale ale celor două gaze. Transformarea izobara : a) este tranasformarea in care volumul de gaz ramane neschimbat b) este tranasformarea in care temperatura gazului ramane neschimbata c) este caracterizata de faptul ca pentru aceeasi cantitate de gaz si aceeasi presiune.6. . Un amestec de 5 moli de N2 şi 2 moli de O2 se găsesc la 300 K şi 7 atm. volumul si temperatura variaza direct proportional 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful