CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~
C~T~LINA IOANCEA
ISBN: 978-973-0-13759-0

BUCURE{TI 2012

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Sumar
Echipa redac]ional`
Custom Publisher Carmen Ionescu e-mail:
carmen.ionescu@ringier.ro

Prefa]ă Capitolul 1 – Confort
1.1 Izola]ia casei 1.2 Alegerea sistemului de \ncălzire • Centrala termică • Caloriferele • |nc`lzirea \n pardoseală 1.3 Surse de energie regenerabil`. Sisteme solare 1.4 Calculul necesarului de căldură

SGR Custom Publishing C`t`lina D`n`il` Redactor coordonator C`t`lina Ioancea Art director C`t`lin Andrei Foto Shutterstock Redac]ie Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucure[ti Tel. (4021) 209.33.34 Fax (4021) 203.56.31
e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul www.gdfsuez.ro

Tu contezi cu adevărat

Capitolul 2 – Economii
2.1 Materiale utilizate \n izola]ia casei 2.2 Instala]ii economice de \ncălzire 2.3 Idei practice pentru economia de energie \n locuin]ă 2.3.1 Bucătărie 2.3.2 Baie 2.3.3 Dormitoare 2.3.4 Living 2.3.5 Mansardă 2.3.6 Holuri [i terase

F

elicitări, ai ales să citeşti un e-book util ţie şi familiei tale \n preajma sărbătorilor de iarnă! Este un proiect special, dezvoltat de Ringier Magazines, cu sprijinul furnizorului de gaze naturale GDF SUEZ Energy România, pentru toţi cei care sunt interesaţi de confort.

La GDF SUEZ Energy România credem că a te simţi bine \n locuința ta este primul pas către confort: toate eforturile noastre se \ndreaptă \n acest sens, prin serviciile şi ofertele pe care le dezvoltăm. De aceea am ales să fim alături de tine acum, \n perioada sărbătorilor, cu un e-book care să te ghideze \n alegerea celor mai bune soluții pentru trasformarea casei tale \n căminul mult visat. Acceptă provocarea noastră și \nvață, chiar de azi, ce \nseamnă să trăiești \n siguranță, \n confort și echilibru, \n acel loc minunat pe care-l numești, simplu, acasă.

|ntâmpină cu bucurie şi căldură sărbătorile, alături de familie, de prieteni și de GDF SUEZ Energy România!
Bucureşti, noiembrie-decembrie 2012 www.gdfsuez.ro

Capitolul 3 – Acas`

Not`: Textele [i ilustra]iile apar]in Ringier Magazines SRL [i nu reflectă, \n mod necesar, opinia GDF SUEZ Energy România

3.1 Achizi]ionarea unei locuin]e noi 3.1.1 Locuin]a la bloc: avantaje [i dezavantaje 3.1.2 Casa: avantaje [i dezavantaje 3.2 Verificarea instala]iilor de gaze naturale [i \ncălzire

Concluzie

2

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

3

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

onfortul are un \nțeles diferit pentru fiecare dintre noi: \n timp ce pentru unii poate \nsemna un design de interior ales după \ndelungi căutări, pentru alții poate echivala cu o casă compartimentată a[a cum au visat dintotdeauna. Dac` pentru unele persoane confortul este dat de proximitatea față de cele mai importante puncte de interes – transport, școli, centre comerciale sau culturale etc. – pentru altele \nseamnă tocmai evitarea aglomerărilor urbane. |n ceea ce privește construcția unei case, alegerea unei locuințe sau \mbunătățirea celei existente, și acestea se bazează tot pe

C

Izolația casei
dorința de confort. Deciziile pe care le luăm \n prezent – și care sunt determinate \n principal de factori economici – vor avea o influență covârșitoare asupra gradului de confort de care vom beneficia \n viitor. Vorbind despre o investiție pe termen lung, ideea de confort este strâns legată de tot ceea ce presupune planurile de construcție sau de reabilitare, pornind de la consultarea cu specialiștii \n domeniu, care s` ne ajute s` lu`m deciziile cele mai bune, continuând cu alegerea materialelor potrivite propriilor nevoi și \ncheind, implicit, prin găsirea celor mai eficiente soluții.

Riscurile
n absența unui standard care să funcționeze la fel de eficient \n toate cazurile, izolația termică poate fi realizat` \n mai multe feluri: aceasta se poate efectua fie la interior, fie la exterior, fie optând pentru o combinație \ntre cele două. |n cazul locuințelor din lemn, de tip cabană, de pildă, izolația se va realiza la interior, unul dintre motive fiind că fațada trebuie să-și păstreze aspectul natural. Ideal ar fi ca izolația s` se aplice doar pe pereții care intră \n contact direct cu exteriorul, lucru valabil și \n cazul locuințelor la bloc, \ns` nu \ntotdeauna acest lucru este respectat. Unul dintre dezavantajele unei astfel de izolări este faptul că, prin aplicarea tipului de izolație – de exemplu, cu plăci de polistiren sau vată minerală, suprafața camerei va fi diminuată. |n plus, pereții izolați nu vor mai putea fi folosiți ca suport, pen-

|

Beneficiile izolației termice
nul dintre cele mai dezbătute subiecte, când vine vorba despre locuință, este izolația. Fie că ne referim la hidroizolație, la izolația termică sau la cea fonică, subiectul stârnește \n permanență discuții aprinse, determinate \n principal de două mari aspecte: pe de o parte, alegerea materialelor potrivite, iar pe de altă parte, calitatea lucrării executate. O lucrare realizată corect echivalează cu facturi scăzute la energie – o consecință directă a eficientizării consumului de energie, precum și cu un confort termic optim, indiferent dacă termometrul este pe plus sau pe minus. Iar avantajele nu se opresc

U
4

aici. Izolația protejează și prelungește perioada de exploatare a clădirilor (care, \n plus, mai ales \n cazul blocurilor reabilitate, au un aspect mai plăcut) și asigură un mediu sănătos, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Execuția corectă nu presupune doar manopera, ci pornește de la o analiză a tipului de locuință – apartament la bloc, casă –, a materialelor din care aceasta este realizată, a mediului \n care aceasta se află, a nevoilor celor care vor locui acolo. Tocmai de aceea este important ca decizia \n privința izolației, raportată la costuri și posibilități, să fie făcută alături de o persoană specializată \n acest domeniu.

tru că, fiind casantă, suprafața respectivă se va deteriora mult mai repede. Avantajele sunt de natură economică, o astfel de lucrare fiind mai accesibilă ca preț față de cea realizată la exterior. |n ceea ce privește casele pe pământ, majoritatea firmelor de construcții preferă o izolație exterioară, pornindu-se de la principiul că trebuie protejată porțiunea care intră \ntâi \n contact cu frigul sau umezeala. Indiferent că vorbim despre izolația termică realizat` la interior sau la exterior, nicio lucrare nu poate fi realizată fără s` lu`m \n calcul și efectuarea unui sistem de ventilație, care asigură o circulare optimă a aerului. Fără o astfel de ventilație, izolația va favoriza păstrarea și \ncălzirea vaporilor de aer, care vor determina apariția și \nmulțirea bacteriilor sau a mucegaiului.

De [tiut:
|n prezent, nicio tranzacție imobiliară – cumpărare sau \nchiriere – nu ar trebui s` se realizeze \n absența Certificatului de performanță energetică a locuinței. Acesta va atesta clasa energetică a clădirii \n care se \ncadrează locuința: de la A la G, unde A \nseamnă eficiență energetică ridicată, adică facturi la energie reduse.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

5

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Centrala termic`
Centralele termice convenționale
entralele termice convenționale, pe gaz, domină, \n prezent, piața sistemelor de \ncălzire, având avantajul de a fi cele mai accesibile variante, fie că vorbim despre instalarea sau \ntreținerea lor. Sunt extrem de fiabile, putându-se adapta tuturor tipurilor de spații, de la apartament la bloc pân` la casă. Atunci când vrem să \nlocuim o centrală care nu mai poate fi reparată, \nsă nu vrem să alegem o tehnologie nouă, care poate presupune și alte investiții, cea mai bună soluție este să achizi]ionăm o centrală care să funcționeze pe aceleași principii ca cea precedentă.

C

Centralele \n condensare

Alegerea
a fel ca \n cazul izolației termice, despre care am vorbit mai devreme, alegerea sistemului de \ncălzire potrivit locuinței necesită o analiză minuțioasă, \n urma căreia vom afla \n ce măsură oferta existentă pe piață corespunde cu nevoile pe care le avem \n acest moment, dar și cu planurile noastre viitoare de consum. Ne dorim un sistem de \ncălzire pentru un apartament la bloc, o casă sau o vilă de vacanță? Este vorba despre o locuință de dimensiuni reduse sau dimpotrivă, despre una extinsă? Din ce materiale este construită? Cum a fost realizată izolația? Locuința este amplasată \ntr-o zonă urbană, \n apropierea unui oraș, sau \ntr-o zonă \n construcție? Câte persoane vor locui acolo? Care este bugetul disponibil \n momentul de față? Pe termen lung, cât suntem dispuși să cheltuim pe plata facturilor? Cât de important este pentru noi să protejăm mediul, prin alegerea unor soluții eficiente, dar care, inițial, presupun costuri de instalare (mai multe informații despre valorificarea resurselor regenerabile de ener-

sistemului de \nc`lzire L

nul dintre cele mai importante avantaje ale centralelor termice \n condensare este consumul mai mic de gaze față de centralele convenționale, \nsă acesta se produce doar atunci când centrala este racordată la un sistem de \ncălzire prin pardoseală sau la radiatoare cu suprafață mare de schimb. Ce presupune tehnologia care stă la baza unor astfel de centrale? Pornind de la proprietatea apei de a condensa și de a ceda temperatură, acest sistem condensează gazele de evacuare, iar apa generată de condens ajunge din nou \n radiatoare. Este vorba des-

U C S

pre un surplus de energie pe care centralele convenționale \l pierd. Condensul apare dacă apa din instalație pe retur este de 50˚-55˚ C, astfel că o persoană care locuiește la bloc și vrea să aleagă o centrală termică \n condensare va trebui să \nlocuiască și radiatoarele/caloriferele cu unele mult mai mari, astfel \ncât centrala să funcționeze la capacitate maximă. Emisiile scăzute de noxe, consumul redus de energie electrică și compatibilitatea cu instalațiile solare reprezintă alte câteva atuuri ale unui astfel de sistem.

gie sunt disponibile \n capitolul despre Sursele regenerabile de energie [i instalațiile solare)? Răspunzând acestor \ntrebări și apelând la persoane specializate \n acest domeniu, vom reuși să clarificăm care sunt, de fapt, nevoile noastre și, \n funcție de toate aceste criterii (și altele, diferite de la caz la caz), vom găsi soluția potrivită fiecăruia dintre noi. Pe piață există numeroase variante pentru sistemele de \ncălzire – fie că ne referim la actualizări ale variantelor convenționale – care sunt atractive prin costurile mai reduse, fie că avem \n vedere tehnologii și modele avansate. Acestea din urmă sunt bazate pe două elemente foarte importante, care țin cont de resursele limitate ale tipurilor de energie convenționale pe care le folosim \n prezent și de efectele nocive pe care acestea le au, adică se bazează pe un consum mai mic de combustibil și pe protejarea mediului \nconjurător. Depinde doar de noi să facem alegerea corectă, care să ne asigure, \n anii care urmează, confortul pe care ni-l dorim.

Centralele cu combustibil solid
onstituie și ele o variantă, atunci când vrem să alegem un sistem termic prietenos cu mediul \nconjurător \ntr-un loc pe care \nsă nu-l frecventăm atât de des, cum ar fi o casă de vacanță, de pildă. Printre atuurile unor astfel de centrale se numără și faptul că reprezintă valori scăzute ale emisiilor de noxe, bifează la capitolul economii de combustibil, dar și la cel al resurselor financiare.

Centralele electrice
unt o opțiune pentru casele de vacanță, unde nu este nevoie de o \ncălzire permanent`, sau pentru zonele \n care \nc` nu există o sursă de gaze. Avantajul unor astfel de centrale este faptul că investiția inițială este redusă. Pe termen lung \nsă aceasta este o modalitate mai scumpă de \ncălzire.

6

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

7

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Pompele de c`ldură
rincipiul pompei de c`ldură se bazează pe temperatura din interiorul solului care rămâne relativ constantă \n comparație cu temperatura exterioară. Aceasta utilizează până la 80% din energia geotermală, cei 20% fiind reprezentați de energia electrică. Pompa de căldură poate fi o soluție eficientă atunci când locuința nu dispune de gaz metan \nsă la fel ca centrala termică \n condensație, funcționează optim atunci când este racordată la un sistem de \ncălzire \n pardoseală.

P A

Consultare, instalare, verificare, finanțare - ExpertGaz
rin programul ExpertGaz, recomandat de GDF SUEZ Energy România, se oferă un acces rapid la realizarea lucrărilor de instalare a centralei termice, la echipamente de \ncălzire eficiente, la consultanță de specialitate, precum și la pachete de finanțare avantajoase. Proiectul ExpertGaz se bazează pe un proces de selecţie a celor mai competente firme de instalaţii din ţară, cu autorizaţii pentru execuţia lucrărilor de proiectare şi execuţie \n domeniul gazelor naturale, fie că este vorba despre lucrări clasice sau de ultimă generație. Spre deosebire de caloriferele din fontă, cele din aluminiu sunt ușoare și au design plăcut. Rezistă foarte bine la temperaturi maxime și au puteri termice mari pe metru liniar, \n schimb nu sunt atât de eficiente \n timp, ca cele din fontă (care au o durată de viață foarte mare), trebuie dezaerate mai des, iar după circa 15 ani de folosire trebuie schimbate. Caloriferele din oțel sunt cele mai populare, datorită prețului accesibil, au o durată de funcționare \ntre 5 și 10 ani, iar temperatura maximă poate ajunge până la 100° Celsius. Caloriferele trebuie folosite la randamentul lor maxim. |n capitolul Economii sunt disponibile câteva sfaturi utile, astfel \ncât să profităm la maximum de sistemul de \ncălzire instalat. |n cadrul programului există trei pachete, fiecare cu specificul său: Pachetul \ncălzire, Pachetul servicii tehnice și Pachetul finanțare.

Radiatoarele

P

legerea centralei termice nu poate fi făcută independent de alegerea radiatoarelor sau a altor sisteme de \ncălzire. Așa cum am văzut mai devreme, o centrală termică convențională funcționează bine cu radiatoare, \n timp ce o centrală \n condensare presupune instalarea unui sistem de \ncălzire \n pardoseală sau, eventual, a unor radiatoare mai mari. Clasicele calorifere din fontă sunt cele mai eficiente, datorită puterii termice specifice mari pe metru pătrat de radiator, mențin căldura mult timp după \nchiderea centralei, prin urmare asigură confortul termic de care avem nevoie. Au o rezistență \ndelungată \n timp, \n schimb, se \ncălzesc mai greu, sunt foarte grele, deci dificil de manevrat, și nici nu bifează la capitolul estetică. |n plus, costurile de \nlocuire sunt destul de ridicate.

Pachetul \ncălzire:
fiecare persoană va primi consiliere \n vederea obținerii celor mai bune soluții adaptate \ncălzirii individuale. De exemplu, persoanele care optează pentru o variantă de \ncălzire pe bază de gaze naturale trebuie să se deconecteze de la sistemul de \ncălzire comun și nu pot face acest lucru decât apelând la persoanele autorizate, pe care le pot găsi \n cadrul acestui program.

Pachetul servicii tehnice:
serviciile vor fi asigurate prin intermediul Pachetului servicii tehnice care furnizează și programe de verificări tehnice periodice ale centralelor termice, prezentate pe larg \n capitolul Acasă – Verificarea instalațiilor de \ncălzire.

|nc`lzirea \n pardoseal`
rivită cu reticență o bună perioadă de timp, \ncălzirea \n pardoseală \ncepe să capete o vizibilitate tot mai mare și \n România, \n condițiile \n care noile sisteme termice – cum este, de exemplu, centrala termică \n condensare – se pliază pe un astfel de tipar de \ncălzire. Dincolo de materialele utilizate, instalarea unui astfel de sistem joacă un rol-cheie \n asigurarea confortului viitor. Care sunt avantajele unui astfel de sistem? |n primul rând, căldura este distribuită uniform pe toată suprafața, astfel \n-

P

cât aceasta se va simți la fel \n toată camera. Acest lucru determină dispariția curenților de aer care, \n cazul radiatoarelor, de exemplu, antrenează particulele de praf \n aer. Consumul de căldură este redus, \n comparație cu sistemele tradiționale, ceea ce determină și facturi mai mici la \nc`lzire. Spațiul camerei, \n lipsa radiatoarelor, va fi mai mare. |n prezent, există dou` tipuri de \ncălzire \n pardoseală: electrică și cu agent termic, ambele asigurând un echilibru \ntre investiția inițial`, consum, rezistență \n timp și confort.

Pachetul finanțare:
dacă investiția presupune un efort financiar considerabil, \n Pachetul finanțare există două variante de acces la finanțări complete, \n condiții avantajoase.

Avantaje ExpertGaz
centrale termice de calitate; lucrări de instalaţie rapide; pachete complete de servicii termice; preţuri mici şi finanţare pentru echipamente.
G`si]i mai multe informa]ii despre programul ExpertGaz pe www.gdfsuez.ro

De [tiut:
O atenție deosebită trebuie acordată felului \n care este realizată lucrarea. Calitatea execuției lucrării este foarte importantă, pentru c`, spre deosebire de radiatoare, \n cazul sistemului de \nc`lzire \n pardoseal`, serviciile de mentenan]` se realizeaz` mai greu.

8

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

9

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Energia solară
n ceea ce privește energia solară, fie că vorbim despre China, America, țările din Uniunea Europeană sau Noua Zeelandă, peste tot se caută soluții tehnologice din cele mai inovatoare, care să capteze și să transforme energia solară cât mai ușor și mai eficient, iar planurile sunt dintre cele mai ambițioase. |n China, spre exemplu, se dorește ca peste 10 ani combustibilii nefosili să asigure 15% din energie, \n comparație cu 8%, procentul actual, iar \n Uniunea Europeană s-a fixat drept țintă pentru anul 2020 obținerea a minimum 20% din necesarul energetic UE din resurse regenerabile1. Nici România nu stă departe de promisiuni și, conform siteului ziare.com, reprezentanții statului și-au luat angajamentul, \n fața Comisiei Europene, că ]ara noastr` va folosi, până \n 2020, energie din surse regenerabile \n procent de 24%. Datorită profilului său energetic complex, România pare să fie favorizată din acest punct de vedere, clasându-se pe locul 14 \n lume la capitolul potențial de investiții \n domeniul tuturor energiilor regenerabile. Vârfurile de lance ale Europei sunt reprezentate de Germania și Spania, care sunt cele mai avansate \n dezvoltarea și utilizarea energiei solare. Strategia \n această direcție a fost gândită \n două etape: pe de o parte, s-au făcut investiții \n dezvoltarea energiilor solare și, pe de altă parte, s-a implementat un sistem de subvenții publice pentru stimula-

|

rea producătorilor de energie solară. Și \n cazul României s-a \ncercat adoptarea unor soluții care să \ncurajeze și să susțină producția de energie solară. |n 2010 a fost demarat programul de finanțare nerambursabilă „Casa verde“, privind instalarea sistemelor de \ncălzire care utilizează energie regenerabilă – fie că vorbim despre \nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de \ncălzire, \nsă \n 2012 acesta a fost sistat din lipsă de fonduri.
1

revista Oxygen, nr. 2/2012, p. 39

u este o noutate că nevoia de energie crește de la an la an. Este firesc să se \ntâmple așa, având \n vedere amploarea dezvoltărilor tehnologice din ultimul secol. Dincolo de numeroasele beneficii, aceste dezvoltări au și efecte mai puțin dorite, printre care și faptul că resursele de energie convenționale, pe care ne-am obișnuit să le exploatăm la maximum, \ncep să devină din ce \n ce mai reduse. |n căutarea unor surse alternative de energie, care să compenseze consumul ridicat, se apelează, din ce \n ce mai des, la varianta exploatării resurselor naturale, regenerabile, deci inepuizabile, cunoscute sub denumirea de „tehnologii verzi“. Energia eoliană, a apelor, solară, energia geotermală sau de biomasă se \nscriu \n această categorie, iar eficacitatea lor este incontestabilă, având \n vedere că pot servi, printre altele, la generarea curentului electric sau la producerea apei calde. Energiile regenerabile nu sunt o des-

Surse de energie regenerabile N

coperire recentă și nici nu sunt valorificate \n mod egal. Dintre acestea, energia eoliană a cunoscut o amploare considerabilă, specialiștii \n domeniu susținând că potențialul tehnic mondial al energiei eoliene ar putea să asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. |n România, energia eoliană joacă un rol important, dovadă fiind parcurile eoliene construite aici. Cele mai recente cifre indică faptul că producția de energie eoliană a urcat la 1200 de megawați, o cifră apropiată de producția celor două reactoare de la Cernavodă. Tot mai multe companii investesc \n construirea unor astfel de parcuri eoliene (cum va fi, de exemplu, și cel din comuna Gemenele, județul Brăila, al companiei GDF SUEZ Energy România), care vor contribui, astfel, și la dezvoltarea economică a zonei. O altă resursă inepuizabilă de energie este cea solară, iar \ncercările de captare constituie o provocare pentru cei din domeniu.

Beneficii
olosită pentru a genera energie electrică sau pentru a \ncălzi un spațiu de locuit, energia solară are multiple avantaje, \nsă, având la bază un fenomen natural, aceasta nu poate fi controlată. Deși inepuizabilă și ușor de produs, energia solară nu este constantă \n niciun loc de pe Pământ, deci nu poate fi folosită decât pe o perioadă limitată de timp. |n plus, este influențată și de schimbările de climă, astfel că atunci când există zile ploioase sau \nnorate, potențialul de captare al energiei solare scade. Acestea sunt variabilele pe care companiile producătoare de echipamente le iau \n calcul, \n \ncercarea de a găsi soluții cât mai eficiente, care, \nsă, ajung la costuri ridicate. |n România, prețul unui astfel de sistem pornește de la 1.000 de euro (\n cazul \n care panourile și boilerul sunt amplasate pe acoperiș – tiraj natural) și poate ajunge

F

până la 5.000 de euro (\n cazul unor sisteme superioare, care prev`d doar amplasarea panourilor pe acoperiș - tiraj forțat). Când vorbim despre instalațiile solare, trebuie să avem \n vedere că există două tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică, iar cele termice ajută la economisirea gazului \n proporție de 75% pe an. Se pot realiza combinații \ntre cele două sisteme care pot determina reducerea cheltuielilor până la pragul minim, de 0, așa cum se pot realiza combinații \ntre sisteme termice care au la bază energii neregenerabile și sisteme pe bază de energie solară. Există și alte soluții eficiente – boilerul solar, sistemele de iluminat solare, perdele solare – care se bazează pe energia solară și care nu au costuri atât de ridicate. |n capitolul Economii sunt prezentate mai multe informații despre acestea.

10

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

11

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Avantaje [i dezavantaje
este nelimitată; nu este poluantă; captarea și concentrarea necesită investiții foarte mari, prin urmare și utilizarea este scumpă; este intermitentă, depinzând de factori precum poziționarea pe glob, alternanța zi/noapte, nebulozitate, anotimp etc.

Solu]ii inovatoare
Lumină pentru comunități rurale africane
Peste 450.000 de persoane din comunitățile rurale africane au acces la electricitate datorită energiei solare. Fundația Rurală pentru Energie, o organizație olandeză non-profit, a ajutat peste 450.000 de persoane din regiunea sub-sahariană a Africii să aibă acces la electricitate. Energia electrică generată de panourile solare le permite copiilor să citească seara, să asculte radio, să se uite la televizor, iar un bec oferă mult mai multă lumină decât lampa cu cherosen. (www.ziare.com)

Sistemele pe bază de energie solară

|nc`rcarea telefonului mobil
Wysips, o companie de origine franceză, a descoperit tehnologia prin care ecranul telefonului mobil sau al smartphone-ului poate fi \ncărcat de la soare, cu ajutorul unei pelicule fotovoltaice. Pelicula fotovoltaică poate fi integrată \n ecranul telefonului și permite \ncărcarea completă a bateriilor, datorită luminii solare, \n numai 6 ore. Procedeul nu este costisitor (prețul peliculei este de 1 euro), iar invenția companiei franceze a fost deja premiată la Concursul de inventică de la Orlando, Florida, la categoria „Aplicații verzi \n gestionarea energiei”. (www.green-report.ro)

S

istemele cu panouri solare pot fi folosite fie numai pentru producerea apei calde menajere, fie contribuind la necesarul de \ncălzire. Dintre acestea, cele mai populare sisteme de captare a energiei solare sunt cele care oferă un aport de căldură \n \ncălzirea apei calde menajere. Pe perioada verii, acestea pot acoperi necesarul de căldură pentru apă, \nsă este indicat să se realizeze o combinație \ntre acest sistem și cel clasic, utilizat de obicei \n casă. Montarea unui astfel de sistem este simplă, iar scopul este de a acoperi cheltuielile \ncălzirii apei cu 60-70% pe an. O instalație solară este alcătuită din unul sau mai multe panouri solare (colectoare solare), cărora li se adaugă componetele de racord la instalația sanitară, de prindere \n acoperiș, unul sau două boilere, o pompă de recirculare, elemente electronice (controller). |n cazul \n care alegeți un sistem solar gândit să funcționeze și pentru \ncălzirea apei, și pentru \ncălzirea termică a \ncăperii, este foarte important să ști]i să dimensionați corect sistemul, astfel \ncât acesta să poată acoperi până la 30% din necesarul de \ncălzire și până la 80% din cel de apă caldă, iar pentru aceasta trebuie să discutați cu specialiștii \n domeniu.

Panourile solare termice. Sunt cele care transformă energia solară \n energie termică. Un rol important \n instalația de energie solară este jucat de stabilirea numărului necesar de panouri, \nclinația acestora (există panouri solare plane și \nclinate), felul \n care acoperișul este \ncărcat și modul \n care se fixează panourile. Panourile fotovoltaice. |n cadrul „sistemelor PV“ se \nscriu dispozitivele care, pe baza unor materiale semiconductoare, convertesc lumina soarelui \n putere utilizabilă sub formă de energie electrică. Cu ajutorul unui invertor solar, acest curent va putea fi utilizat pentru funcționarea aparatelor electrice, pentru \ncălzirea apei, \nc`rcarea bateriilor solare etc. Pe lângă instalațiile solare, există mai multe modalități de captare și conservare a energiei solare, \n funcție de felul \n care organizați casa. Spre exemplu, acest lucru se poate face direct, dacă folosim ferestre de dimensiuni mari, amplasate \ntr-o cameră orientată către sud, dar și indirect: razele soarelui pătrund prin fereastră și \ncălzesc un perete construit din materiale cu capacitate de absorbție a căldurii, iar acesta o răspândește \n cameră.

Avionul cu impuls solar
Avionul Solar Impulse este primul avion propulsat doar de energia solară. A fost construit de aeronautul și medicul elvețian Bertrand Piccard, are o avengură a aripilor de 64 de metri, cântărește peste o tonă și jumătate, și este propulsat doar de bateriile solare (care cântăresc circa 500 kg). Aripile sunt acoperite cu 12.000 de celule fotovoltaice care alimentează patru motoare electrice cu puterea de 10 cai putere fiecare. (www.adevarul.ro)

Tren de mare viteză european
Primul tren din Europa alimentat cu energie produsă de panouri solare a fost trenul internațional de mare viteză de pe ruta Paris-Amsterdam. Energia sa provine de la panourile solare instalate pe tunelul care acoperă calea ferată. Tunelul, lung de 3,5 kilometri, situat lângă Antwerp, nordul Belgiei, este acoperit cu 16.000 de panouri solare pe o suprafață de 50.000 metri pătrați. Instalația solară produce 3.300 de MW pe oră. Proiectul, denumit „Enfinity”, a implicat costuri de 15,6 milioane de euro și reduce emisiile de CO2 cu 2.400 de tone pe an. (www.ziare.com)

12

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

13

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Calculul necesarului de căldură este unul foarte laborios, care se realizează conform unui standard/STAS cunoscut sub denumirea de SR1907 și care ține cont de o serie de criterii foarte importante, ce țin, printre altele, și de:

zona climatică a zonei \n care este amplasat blocul/casa (este una \n care curenții de aer sunt foarte puternici?); izolația camerei: avem o cameră parțial izolată, complet, deloc?; dimensiunea și suprafața camerei; câți pereți exteriori există; suprafața din perete ocupată de geamuri; pierderile de căldură (prin pereți, holuri, ferestre, acoperiș etc.).

Calculul
Puterea termic`

u putem alege nici centrala termică, nici radiatoarele sau alte sisteme de \ncălzire fără a afla care este necesarul de căldură pentru casa \n care vom locui. Iar pentru afla necesarul, trebuie s` \n]elegem cum func]ioneaz` sistemele pe care le alegem. Corpurile de \ncălzire dintr-o \ncăpere trebuie să cedeze un debit de căldură care să acopere pierderile de căldură, pentru a menține o temperatură

necesarului de căldură N

n momentul \n care vrem să construim o casă, pentru acordarea avizului de construcție, avem nevoie și de un proiect de instalație de \ncălzire care se calculează pe baza acestui STAS, \n care temperaturile optime pentru camere de locuit și holuri sunt de 20 grade, băi și dușuri – 22 grade, bucătării – 18 grade. Pentru că aceste temperaturi nu pot satisface gradul de confort al fiecăruia dintre noi, \n condițiile \n care „cald“ poate \nsemna de la 22 de grade \n sus, se preferă calculul necesarului de căldură pe bază de indici, indici stabiliți de specialiști pe baza proiectelor anterioare.

|

interioară fără variații. Când camerele sunt supra\ncălzite sau prea reci, \nseamnă că bilanțul termic al \ncăperii nu este cel potrivit, căldura cedată de sistemul ales pentru \ncălzirea casei fiind mai mare sau mai mică decât necesarul de căldură al \ncăperii. De aceea, este util un calcul al necesarului de căldură potrivit \n \ncăperea respectivă, astfel \ncât toate elementele instalației să fie alese \n funcție de aceeași sarcină termică.

D

acă pentru o clădire izolată termic putem considera 50 W/m3 drept indicele necesarului de \ncălzire, pentru a folosi acest indice, trebuie să calculăm \ntâi volumul casei (adică suprafața casei \nmulțită cu \nălțimea) și apoi să-l \nmulțim cu indicele respectiv.

șa cum am văzut mai devreme, \n alegerea centralei termice trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, cum ar fi: tipul combustibilului folosit, felul \n care sunt evacuate gazele de ardere sau cum sunt refolosite (\n cazul centralelor

A
14

\n condensare) sau puterea termică. Dacă despre primele am vorbit deja mai devreme, \n ceea ce privește puterea termică, aceasta este stabilită \n funcție de necesarul de căldură, care constituie baza de dimensionare a \ntregii instalații de \ncălzire.

De [tiut:
Spre exemplu, pentru o casă cu două etaje și mansardă, cu un volum al suprafeței de 551 de m3, reiese 27 KW, așadar, alegem o centrală care are o asemenea putere termică. Dacă nu există o centrală termică la puterea dorită de noi, vom opta pentru una cu o putere superioară. După putere, există centrale termice de 24 kW, 28 kW, 30 kW, 35-37 kW, 40-45 kW și 60-65kW.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

15

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Economia
i putea să-ți imaginezi cum va arăta lumea peste 50 sau 100 de ani – cum va arăta harta lumii, cum se va schimba clima, ce tehnologii noi vor mai apărea, ce se va schimba \n bine, dar mai ales ce se va schimba \n rău? Este un exercițiu care ne-ar putea ajuta să conștientizăm \n ce măsură comportamentul nostru de acum ar putea influența sau nu cursul lumii, dar oare ne-ar putea ajuta să găsim și soluții potrivite pentru evitarea sau stoparea unor efecte de nedorit? |n cartea „The Next 100 Years“ („Următorii 100 de ani – Previziuni pentru secolul XXI“), George Friedman – un cunoscut politolog american, fondator și director general al Institutului de analize geopolitice și militare Stratfor oferă o astfel de soluție, când vine vorba despre economisirea resurselor de energie. El atrage atenția asupra faptului că \n ciuda cercetărilor numeroase care vizează găsirea și exploatarea resurselor de energie, nu s-a acordat o atenție sporită felului \n care ener-

resurselor de energie A

Pe cont propriu

gia ar putea fi stocată. George Friedman susține că această metodă ar putea constitui o soluție palpabilă când vine vorba despre găsirea unor metode eficiente de reducere a emisiilor de gaze, \n contextul \n care, din toate direcțiile, primim avertismente referitoare la efectele nefavorabile, care devin tot mai vizibile, ale consumului din ce \n ce mai crescut de carburanți. Este suficient să analizăm cifrele referitoare la concentrația de dioxid de carbon și de alte gaze de seră din atmosferă, să observăm procentele fluctuante ale natalității și mortalității (și mai ales cauzele acesteia) sau s` urm`rim, chiar \n jurul nostru, felul \n care mediul \nconjurător se transformă, pe zi ce trece, și asta nu datorită alternanței anotimpurilor. Modul \n care alegem să influențăm mediul este cel \n care mediul ne influențează pe noi. Este o relație care funcționează \n ambele sensuri, cu avantaje și dezavantaje de ambele părți.

M

ăsurile pe care trebuie să le luăm cât de repede se rezumă la o simplă frază: reducerea emisiilor de bioxid de carbon și a gazelor care \mpiedică suprafața Pământului să respire. Dar oare este atât de simplu, \n condițiile \n care consumul este diferit peste tot \n lume, unde nevoile sunt complet diferite? Faptul că Uniunea Europeană a stabilit angajamente clare \n ceea ce privește reducerea consumului de gaze cu efect de seră nu \nseamnă, automat, că toate celelalte state ale lumii sunt dispuse la asemenea măsuri. Și astfel ne \nvârtim \ntr-un cerc vicios aparent fără soluție. Iar veștile nedorite nu se opresc aici: un raport al Agenției Internaționale pentru Energie (EIA) arată, de exemplu, că \n ciuda dezvoltării tot mai asidue a tehnologiei de prelucrare a energiilor regenerabile, combustibilii fosili vor rămâne, \n continuare, principala sursă de energie la nivel mondial. Dacă pe plan mondial, se caută soluții tot mai variate pentru salvarea Planetei, \n ceea ce ne privește, avem motive

diverse să ne dorim s` economisim tot mai mult` energie. Protejarea Terrei este sau ar trebui să fie un aspect foarte important \n viețile fiecăruia dintre noi, \nsă un alt element hotărâtor este și cel de natură financiară. Sumele tot mai mari ale facturilor au echivalat și echivalează cu nevoia tot mai acută de a găsi cele mai rapide, accesibile și eficiente soluții de economisire a energiei, \n contextul \n care resursele de carburanți devin din ce \n ce mai reduse și mai… scumpe. Despre astfel de soluții vom vorbi \n cele ce urmează, pornind de la aspectele concrete ale alegerii tipului de izolație pentru casă, până la modalități eficiente de a economisi energie chiar \n propriile locuin]e. Nu este vorba despre sisteme sofisticate care necesită investiții foarte mari, ci despre o reorganizare a obiceiurilor de consum pe care le-am moștenit sau ni le-am format fără să ne gândim că ar putea avea consecințe nefaste asupra mediului \nconjurător. Este o provocare la o viață mai activă, sănătoasă și benefică nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți.

16

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

17

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

re o structură cu „pori \nchiși“, ceea ce \nseamnă că permeabilitatea la vapori este aproape nulă. Principalul atu al polistirenului extrudat este c` nu permite p`trunderea apei spre interior, impermeabilitatea acestuia fiind superioară polistirenului expandat. Tocmai această calitate determină folosirea lui \n alte arii, \n care schimbul de aer cu

A

Polistirenul extrudat (XPS)
exteriorul nu este necesar. Polistirenul extrudat se folosește \n mod special la izolarea fundațiilor, a acoperișurilor, a soclurilor și a teraselor inversate, dar nu pe pereți, pentru că, \n acest caz, izolația nu permite difuzia vaporilor, creând astfel condens și mucegai. Așadar, rezistă foarte bine la umezeală, la \ngheț/dezgheț, dar și la agenți chimici ca: baze, acizi, alcool etc.

Costuri: Izolarea cu polistiren expandat este cea mai accesibilă metodă „clasică“ de izolare, \nsă prețurile diferă \n funcție de producător, de grosimea panoului de polistiren, de densitatea (gradul de etanșare a acesteia - EPS) și de conductivitatea termică. Spre exemplu, un pachet de 2,5 m pătrați de polistiren expandat, de 10 cm și EPS 70 va costa \n jur de 35 lei, \n timp ce un pachet de polistiren expandat de 10 cm și EPS 150 poate fi achizi]ionat la circa 76 lei. Polistirenul extrudat este mai scump, un bax cu plăci de polistiren de 10 cm având un preț de circa 135 lei.

Materiale utilizate \n
Materialele clasice

Vata minerală
ata minerală de sticlă și cea bazaltică funcționează pe principiul captării aerului \n goluri, pentru a reduce conductivitatea termică de la o suprafață la alta. Tehnologia de realizare se bazează pe \nglobarea unui volum foarte mare de aer \ntre fibrele continue de material, aer care este \mpiedicat să circule liber. Alături de cea mai importantă calitate, aceea de termoizolant, vata minerală are un foarte mare

izolația casei

V

casă izolată perfect nu se rezumă doar la alegerea celui mai gros tip de material izolator sau a celui mai etanș sistem de geamuri termoizolante (Despre sistemele termopan performante găsi]i mai multe informații \n capitolul „Idei practice pentru economia de energie \n locuință“). O izolație de calitate presupune [i alte aspecte, ca de exemplu ventilația aerului, care trebuie s` se realizeze \n permanență, pentru a se evita umiditatea, condensul,

O

rol izolator fonic, blocând foarte bine zgomotele din exterior. |n plus, este rezistentă la acumularea umezelii sau a condensului, și are și o rezistență crescută \n timp. |n ceea ce privește montarea acesteia, spre deosebire de izolația cu polistiren, \n cazul celei cu vată minerală este necesară și realizarea unei structuri, fie ea metalic` sau de lemn, care s` sus]in` buc`]ile de vat` mineral` decupate.

mucegaiul, așadar, pentru a se asigura o atmosferă interioară optimă. |n România, \n ceea ce privește izolația termică, predomină preferința pentru combinația dintre polistiren, ca material termoizolant pentru pereții exteriori, și tâmplăria etanșă cu geam termopan. Dincolo de beneficiile acestui tip de izolație, prețul redus, comparativ cu alte forme de izolație inovatoare, dar costisitoare, este cel care dictează, cel mai adesea, alegerea unei astfel de variante.

E
18

Polistirenul expandat (EPS)
etaje, precum și pentru termoizolarea mansardei. Polistirenul \ncetinește transferul vaporilor din interior spre exterior și, \n ciuda opiniei sus]inute de sceptici, a fost dovedit că, montat corespunzător și fiind asigurată o ventilație corespunzătoare, acesta nu permite apariția și dezvoltarea mucegaiului. Spre deosebire de polistirenul extrudat (care nu este indicat \n cazul izolației fațadelor), cel expandat are stabilitate termică, păstrându-şi dimensiunile și la temperaturile mari, din timpul verii. Polistirenul extrudat este afectat de căldura excesivă și de razele ultraviolete care determină deform`ri.

ste unul dintre cele mai populare materiale utilizate nu doar pentru izolația clădirilor, ci și pentru fabricarea diverselor ambalaje, caserole, pahare, datorită capacității sale termoizolatoare. Panourile de polistiren au grosimi \ntre 1 și 20 de cm, cele mai utilizate \n izolația pereților exteriori fiind cele de 10 cm. Important este ca atunci când achizi]ionați astfel de panouri să verificați și valorile conductivității termice, având \n vedere că, pentru aceeași grosime, acestea pot să difere. Polistirenul expandat se folosește \n special pentru termoizolarea fațadelor, a planșeelor de pod sau a celor dintre

Vata minerală de sticlă
omparativ cu alte materiale folosite \n construc]ii, izolația din vată minerală de sticlă are o serie de avantaje: are o conductibilitate termică foarte scăzută, este rezistentă la acumularea umezelii sau condensului, este util` [i pentru

C

suprafe]e mai dificil de acoperit, are o structură stabilă \n timp și este rezistentă la \mbătrânire. De asemenea, asigură o bună ventilație, nu reține apa și nici nu favorizează dezvoltarea microorganismelor.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

19

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Vata mineral` bazaltică

S

De ce să alegem izolația cu materiale naturale?
cată, de asemenea și rezistența la temperaturi extrem de crescute, \n plus conferă o protecție fonică foarte bună. Este important ca vata minerală să fie biodegradabilă și să nu provoace alergii.

pre deosebire de vata minerală de sticlă, vata mineral` bazaltică are mai multe \ntrebuințări, putând fi folosită și atunci când vrem să izolăm acoperișurile tip terasă sau pardoselile. Eficiența energetică este ridi-

asigură o izolație foarte bună, indiferent că stăm la casă sau la un apartament; păstrează gradul de umiditate naturală a camerei la un nivel stabil, absorbind umezeala și eliberând-o când aerul din \ncăpere devine uscat; asigură o izolație fonică foarte bună; poate fi decupată \n orice formă sau dimensiune, astfel \ncât să izoleze optim și spații dificil de acoperit; este foarte rezistentă \n timp și nu necesită \ngrijiri speciale; izolația naturală este realizată \n totalitate din resurse regenerabile, eficiente din punct de vedere energetic și prietenoase cu mediul \nconjurător. Având la baz` materiale reciclate, mediul ambiant se \ncarcă foarte puțin la fabricarea unei astfel de izola]ii, \n comparație cu celelalte materiale izolatoare.

Costuri: Mai ridicate comparativ cu polistirenul, prețurile vatei minerale diferă \n funcție de fiecare dintre caracteristice enumerate
mai devreme. Cu toate acestea, specialiștii \n construc]ii sus]in că o izolație care are la bază vata minerală este superioară celei pe bază de polistiren.

Termosistemele
lături de materialul de bază folosit \n izolație există o serie de alte elemente importante: mortarul adeziv (pentru lipirea pl`cilor de polistiren), dibluri rozet` (pentru polistiren), plasă din fibre de sticlă \nglobată \n mortarul adeziv, grund (care face legătura \ntre stratul de mortar adeziv armat și tencuiala decorativă), tencuiala decorativă, profiluri din aluminiu, dibluri etc. Acestea pot fi achizi]ionate \n pachete complete oferite de firmele producătoare/importatoare sau pot fi cumpărate separat, după o schemă realizată pe cont propriu. Avantajul achiziționării unui termosistem complet este faptul că

A

aveți siguranța compatibilității unor materiale precum mortarul adeziv, grundul și tencuiala decorativă. Pe de alt` parte, achizi]ionarea produselor de la furnizori diferiți poate avea, la final, costuri mai mici. Important este să vă asigurați că produsele cumpărate se potrivesc \ntre ele. Spre exemplu, tencuiala decorativă este de mai multe feluri, fiecare fel având nevoie de un alt tip de amorsă care, la rândul ei, trebuie să se potrivească cu mortatul adeziv. Care ar fi riscurile unei incompatibilități \ntre materiale? |n timp, pot apărea fisuri și poate scădea gradul de protecție și izolare termică.

Costurile unei astfel de variante de izolație sunt mai ridicate decât cele ale metodelor tradiționale de izolație și variază, \n funcție
de tipul de izolație ales și de dimensiune. Orientativ, acestea pornesc de la 5 Euro/metru².

{tia]i c`...
• Cine ar fi zis că materialul pe care bunicii și străbunicii obișnuiau să-l pregătească, cunoscut sub denumirea de chirpici, \ncepe să capete o vizibilitate tot mai mare \n lume, dar mai ales \n Europa de Vest și America de Nord, unde curentele ecologiste sunt atât de puternice? Realizate dintr-un amestec de lut, paie, bălegar și apă care este lăsat apoi să se usuce, chirpiciul este un bun termoizolator atât pe timp de vară, cât și iarna. Avantajele unei astfel de construcții sunt prețul accesibil, faptul că este realizată dintr-un material 100% natural, este rezistentă la cutremure, precum și ușor de \ntreținut și de reparat. E drept, \nsă, lucrările de reparații vor mai dese față de alte materiale de construcție, \ntrucât aceasta nu rezistă la umezeală, ploile puternice și zăpezile slăbindu-i structura, \n timp. Conform normelor, o astfel de casă rezistă \n jur de 20 de ani, \nsă \n practică s-a demonstrat că poate rezista și până la 70 de ani, cu lucrările de \ntreținere de rigoare. |n plus, \n prezent există posibilitatea combinării unor astfel de materiale cu o structură de rezistență solidă, pentru o stabilitate și longevitate cât mai mari. • O altă sursă ecologică este reprezentată de baloții de paie, folosiți pentru construirea și, implicit, izolarea caselor. |n România a căpătat de curând vizibilitate, prin realizarea a două proiecte – unul particular – și unul al Asociației Eco Habitat, o asociație nonguvernamentală. O astfel de casă, spun reprezentanții asociației \ntr-un interviu acordat publicației „România liberă“ este de trei ori mai eficientă decât o casă obișnuită, iar \ntr-un ciclu normal de viață, de 30 de ani, costurile pentru energie se reduc cu până la 75%. Casa se realizează pe o structură din lemn – pereţii, pe care urmează să se monteze baloţii de paie. Pe aceştia se pune/stropeşte amorsa sau baloţii sunt \n prealabil \nmuiaţi \n această amorsă, care este de fapt un lapte de argilă. După uscare, se aplică grundul (tencuiala de bază), pe ambele feţe ale peretelui format, sistemul fiind astfel \nchis. Pentru faza finală, finisajul este \n două straturi, tencuiala inferioară fiind cu rumeguş. decorativă, profiluri din aluminiu, dibluri etc.

Materialele ecologice
cestea sunt \n permanen]` \n centrul atenției la târgurile de profil de la noi [i din str`in`tate, unde soluțiile de izolație ecologice reprezintă o provocare constantă \n rândul producătorilor de materiale termoizolante. Izolația pe bază de lână, fibre de celuloză (fulgii de celuloz` sunt cea mai r`spândit` metod` ecologic` de izola]ie datorit` fiabilit`]ii crescute), cânepă, plută, perlită vulcanică,

A
20

vat` de lemn sau deșeurile din lemn reprezint` o alternativ` căutată de susținătorii ecologiei, dar nu numai de ei. |n plus, astfel de tipuri de izolație nu sunt o noutate. Dacă \n Statele Unite, izolația cu plăci de celuloză există \ncă din anii ’50, la fel ca \n Canada sau Țările Scandinave, cea cu plăci de lână este o practică obișnuită \n țări precum Germania. Cânepa se folosește, și ea, de o bun` perioad`, \n Franța.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

21

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Centrala electric`
Așa cum am precizat anterior, instalarea unei centrale termice nu presupune o investiție foarte mare la \nceput. Montarea se realizeaz` rapid, re]eaua de alimentare cu curent electric fiind mult mai dezvoltat`, \n compara]ie cu cea de gaze. |n plus, spre deosebire de alte sisteme de \nc`lzire, nu va necesita spa]ii suplimentare de depozitare. Dezavantajul centralelor termice este dat de costurile consumului care ajung s` fie foarte ridicate \n lunile de iarnă. Orice sistem am alege, acesta funcționează optim doar atunci când locuin]a – indiferent că este vorba despre apartamentul de la bloc sau cas` – este izolată termic corespunzător. De altfel, aceasta este și cea mai bună variantă, atunci când resursele financiare sunt limitate: este indicat să investim \ntr-o izolație termică de calitate, astfel \ncât consumul ridicat de căldură să fie echilibrat prin scăderea pierderilor de căldură.

Instalații economice
n capitolul destinat alegerii sistemului de \ncălzire, am enumerat câteva dintre avantajele și dezavantajele principalelor sisteme de \ncălzire utilizate \n România. Când vine vorba despre economii, trebuie să facem \ntâi de toate o distincție \ntre tipurile de economie asupra cărora vrem să ne axăm.

Geamul termoizolant
Termoizolația exterioară presupune, acolo unde nu există, și \nlocuirea ferestrelor vechi cu unele noi, din materiale termoizolante. Geamul izolant termic (cunoscut și sub denumirea de Low – E) are un strat de acoperire metalic transparent care reflectă căldura emis` de radiatoare și de corpurile din \ncăpere, menținând-o \n interiorul acesteia, \n loc de a o lăsa să se piardă prin ferestre. |n acelaşi timp, permite căldurii şi luminii solare să treacă prin geam, să \ncălzească interiorul casei şi, astfel, să contribuie la eficienţa energetică a ferestrelor. Printre alte avantaje ale acestora se numără și:

de \ncălzire
|
Instalațiile termice cu gaze naturale Centrala termică pe lemne
Este preferată datorită tipului de combustibil accesibil, și care nici nu este scump, referindu-ne aici la lemn, bricheți, peleți sau rumeguș. |n schimb, investi]ia ini]ial`, ca resurse financiare [i timp, este mare: e nevoie de cazan, pompe de circula]ie, vase de expansi-

Când ne gândim la economii, ne referim la economiile de resurse pe care le putem face alegând cele mai performante sisteme de \ncălzire sau la cele mai accesibile variante, din punct de vedere financiar, pe care le-am putea avea, \n func]ie de specificul propriei locuin]e.

Economie la plata facturilor, prin pierderile reduse de căldură; Contribuie la acumularea de căldură solară; Protejarea mediului – nevoia redusă de \ncălzire ajută la economisirea de energie şi protecţia mediului; |ncăperi mai confortabile – izolarea termică \mbunătăţită \nseamnă mai puţine locuri reci şi curen]i de aer lângă ferestre şi uşi; Mai puţin condens – suprafaţa interioară a geamului este mai caldă, astfel reduce condensul la interior; Are și rol de izolator fonic.
Calitatea geamului termoizolant este influen]at` de o serie de factori, printre care [i tipul de sticl` folosit, grosimea stratului gazos, mediul de gaz utilizat, cât de bun` a fost etan[area spa]iului dintre foile de geam etc. Tocmai de aceea, \n momentul \n care alege]i tipul de geamuri, este indicat s` c`uta]i mai multe p`reri avizate.

Sunt cel mai frecvent folosite \n Romania, având \n vedere pre]ul mai sc`zut al gazelor naturale, \n comparație cu alți combustibili (lichizi sau solizi) sau cu alte surse de energie (energia electric`). |n func]ie de modalitatea de evacuare a gazelor, există

centrale termice cu tiraj natural, cu tiraj forțat (pentru apartamentele de bloc), centrale \n condensare etc., iar prețurile diferă \n funcție de firma produc`toare, tehnologia folosită, cantitatea [i prețurile accesoriilor adiacente.

une, sisteme de siguran]` etc. |n plus, ne trebuie o camer` tehnic`, o cameră de depozitare a combustibilului, ceea ce face ca aceast` variant` s` nu fie o solu]ie la \ndemâna tuturor, dar util` când nu exist` alte surse de combustibil.

22

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

23

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Geamurile și ușile din termopan
Sunt o necesitate \n prezent, ]inând cont de faptul c`, atât \n cazul izola]iei pentru o cl`dire \n construc]ie, cât [i atunci când vrem s` izol`m locuin]a \n care tr`im deja de ceva timp, aceasta nu poate fi realizat` f`r` \nlocuirea geamurilor obi[nuite cu geamurile termopan. Acestea au numeroase beneficii, \ns` printre cele mai importante se num`r` faptul c` vor păstra căldura din locuință și vor ține departe poluarea fonică. Investiția poate fi semnificativă la \nceput, \n func]ie de performan]ele geamurilor pe care le alegem, \nsă acestea joac` un rol foarte important \n reducerea costurilor de \ncălzire și răcire din timpul anului, a[a c` facturile sc`zute vor amortiza, \n timp, cheltuielile. Despre tehnologia folosit` − \n capitolul Economii.

Electrocasnice din clasa A+, A++, A+++
Asta \nseamnă că veți alege dintre acele aparaturi electrocasnice care au inscripționată pe etichetă clasa energetică din care fac parte, cea mai bună variantă pentru dumneavoastră și, de preferat, pentru mediul \nconjurător (unde A+++ este clasa cea mai eficientă din punct de vedere energetic, iar D reprezintă cea mai ineficientă energetic).

Idei practice

buc`t`rie
icio negociere nu trebuie să aibă loc pe stomacul gol, spune o vorbă, și nici nu pare să fie mai eficient` decât o „pipa păcii“ sub forma unei gustări pregătite \n casă, \n propria bucătărie. Bucătăria nu mai este doar locul unde se gătește și se mănâncă – de altfel, nu puțini sunt cei care preferă să servească masa de seară \n living – cu toate acestea, continuă să fie „piesa de rezistență“ a oricărei locuințe. |n ciuda orelor petrecute \n somptuosul, relaxantul, practicul living, tot \n bucătărie ne adunăm pentru a stabili detalii importante din vie]ile noastre, [i tot \n bucătărie copiii ne \mpărtășesc cele mai importante secrete ale lor... Bucătăria este acel loc \n care, pentru câteva minute sau ore, cât membrii familiei se adună laolaltă pentru a sta de vorb`, problemele par să dispară cu totul. Tocmai pentru că bucătăria reprezint` un loc atât de special pentru fiecare dintre noi, și amenajarea acesteia trebuie să fie

N

pe măsură. Dacă tocmai v-ați mutat la casă nouă, recent construită, aveți avantajul de a decora și utila nu doar \n funcție de noile trenduri din industria designului interior, ci și după noua și atât de necesara „modă“ a economiei de energie. Dacă, \n schimb, vă gândiți că e momentul pentru a o reamenaja, este indicat să țineți cont de cele câteva idei care vă vor ajuta să economisiți nu doar spațiu și timp, ci și să salvați energie. Nu vă imaginați că sunt lucruri greu de realizat sau că acum nu este momentul potrivit pentru ele. Veți vedea că sunt activități de bun-simț, care vă vor ajuta să vă organizați mai bine viața, facturile, fără a influența \n vreun fel gradul de confort pe care ni-l dorim, fiecare dintre noi. Pentru că bucătăria este locul \n care resursele de energie și apă sunt cele mai exploatate, am adunat cea mai bogată listă cu alternative la felul \n care erați obișnuiți să vă „mișcați“ \n bucătărie.

Mobilierul nu trebuie să blocheze sursele de căldură
De multe ori, se \ntâmplă să nu luăm \n considerare poziționarea surselor de căldură, cum sunt caloriferele, și să le ascundem \n spatele unor corpuri de mobilier solide, ignorând faptul că \n acest fel vom risipi o sursă importantă de energie.

Mai puțină apă?
Poate v-ați pus deja această problemă sau poate că nu v-ați gândit până acum la cantitatea de apă care se duce pe lângă noi atunci când spălăm vesela sau alimentele. Dacă vă interesează reducerea consumului de apă, puteți \ncepe cu aplicarea, la robinet, a unui dispozitiv care introduce \n jetul de apă bule de aer (robinetele cu sită – aerator). Nu veți resimți nicio schimbare \n ceea ce privește debitul apei, \nsă consumul acesteia ar putea să scadă până la 20%. Și \ncă un sfat: \n momentul \n care descoperiți că robinetul a \nceput să picure, nu amânați reparația. Orice robinet stricat care picură consumă \n jur de 17 litri \n decursul a 24 de ore. Cele mai economice robinete sunt cele cu senzor, care scad consumul chiar cu 70%. Folosite inițial \n spațiile publice, unde economia de apă era o necesitate, robinetele cu senzori au \nceput să fie utilizate și \n spațiile domestice. Reducerea consumului de apă, igiena sporită – pentru că nu mai trebuie să deschidem/\nchidem niciun robinet și temperatura constantă – care poate fi reglată la montarea robinetului sunt câteva dintre avantajele acestui dispozitiv.

24

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

25

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Mașina de spălat vase
Este o soluție de luat \n considerare \n momentul \n care aveți o familie numeroasă și vase de spălat pe măsură. Printre plusurile pe care le presupune un astfel de dispozitiv se numără faptul că, folosită la capacitate maximă, va consuma cantități mult mai mici de apă și detergenți, comparativ cu spălatul manual. De asemenea, tot timpul pe care \l petreceați spălând și clătind vasele murdare poate fi acum fructificat \n moduri mult mai plăcute.

Sp`latul tradi]ional al vaselor
Atunci când aveți de spălat vase foarte murdare, nu vă chinuiți să le curățați minute \n șir, sub jetul continuu de apă. Pentru a evita astfel de pierderi de apă, dar și efortul de a le cur`]a, lăsați-le la \nmuiat \ntr-un vas mai mare cu apă, sau chiar \n chiuveta plin` cu ap`, eventual de seara până dimineața. Curățarea va deveni astfel mult mai ușoară și, la fel de important, mai economică.

Când gătiți, cum gătiți?
Sunt atât de multe stiluri de a găti, \ncât, dacă vreți, puteți să faceți chiar și o amuzantă clasificare. Am \ntâlnit, până acum, bucătarii-artiști, \n urma cărora rămân specialități surprinzătoare, dar și foarte multe resturi de mâncare \mprăștiate pe suprafața de lucru, există bucătarii-riguroși, care porționează cantitățile ingredientelor și lucrează atât de ordonat, \ncât la final, nu are cum să iasă decât o mâncare… ca la carte, și există și bucătarii de mijloc, care știu exact când și cum să improvizeze. Nu știu \n ce categorie vă \ncadrați, \nsă cu siguranță toți bucătarii, profesioniști sau amatori, ar trebui să țină cont că există multe modalități prin care se poate economisi energie.

La cumpărături, mergeți pregătiți cu câteva sacoșe din pânză, pentru că \n acest fel nu veți mai fi constrânși să achiziționați mereu pungi din plastic pe care, oricum, le veți arunca. Cumpărați alimentele la vrac, pentru a mai reduce din ambalajele din plastic. Când \ncepeți să gătiți, stabiliți de la \nceput tot ce aveți de scos din frigider, astfel \ncât să deschideți ușa acestuia cât mai rar posibil. Obișnuiți-vă să folosiți oalele sub presiune, acestea ajung să economisească 50% din energia folosită \n varianta clasică a gătitului (fără a mai pune la socoteală că mâncarea gătită astfel păstrează intacte proprietățile nutritive ale alimentelor). Utilizaţi robinete care permit reglarea temperaturii. Setând robinetele la o anumită temperatură, veţi evita pierderile de căldură şi, implicit, de energie, care ar fi irosite de fiecare dată când \ncercaţi să găsiţi temperatura potrivită.

Frigiderul
Interdicția depozitării alimentelor calde \n frigider nu are legătură cu deteriorarea acestuia, cât mai ales cu surplusul de energie de care frigiderul ar avea nevoie pentru a răci alimentele respective. Dezghețatul congelatorului ar trebui să devină o obișnuință, pentru că un congelator \n care există cinci mm de gheață va crește consumul de energie cu până la 30%. Acest lucru nu mai este \nsă necesar dacă ai un frigider cu opțiunea Frost Free. De asemenea, la amplasarea frigiderului \n bucătărie, asigurați-vă că \ntre acesta și perete există o distanță de câțiva centimetri, astfel \ncât el să nu se supra\ncălzească. Verificați, la un anumit interval de timp, garnitura frigiderului și cât de bine etanșează.

Asigurați-vă că flăcara de la aragaz nu va depăși zona centrală a oalei. O flacără mai mare decât cea necesară nu va influența timpul de fierbere, iar căldura nu face decât să se risipească. Atunci când gătiţi, utilizaţi la bucătărie un termostat care indică temperatura de fierbere. Astfel, consumul de gaze se va opri automat odată cu terminarea preparării specialităţilor preferate. |n timpul coacerii, folosi]i ușa cuptorului doar când este absolut necesar. |n momentul \n care deschide]i ușa cuptorului foarte des, pentru a verifica stadiul mâncării, are loc o pierdere de căldură care nu poate fi compensată decât printr-un nou consum de energie. O altă regulă importantă este să opriți cuptorul cu câteva minute \nainte ca mâncarea să fie gata, având \n vedere c` acesta păstrează \n continuare temperatura ridicată mai mult timp. Vara, avem un obicei cât se poate de prost. Obișnuim să lăsăm apa să curgă cât mai mult, pentru a ajunge la o temperatură cât mai scăzută. Pentru a profita de apa pierdută, cel mai bine ar fi să o strângem \n sticle de plastic, pe care să le depozităm fie pe balcon, fie \ntr-un spa]iu special amenajat pentru ele. Același lucru este valabil și pe timp de iarnă, când așteptăm ca apa să se \ncălzească. Putem profita de apa care curge pentru a o folosi la udatul plantelor, spre exemplu. La chiuvetă, alegeți o sită pentru scurgere de calitate, care să prevină \nfundarea scurgerii sau poluarea mediului \nconjurător.

Aragazul
Folosi]i-l pentru gătit, și nu pentru \ncălzit casa! Dacă ave]i probleme cu \ncălzirea locuinței, este indicat să v` orienta]i, pe termen lung, c`tre un sistem de termoficare corespunzător, pe care să-l verifica]i și să-l \ntreține]i constant. |n ceea ce prive[te tipurile de aragazuri, exist` \n prezent, pe lâng` clasicele aragazuri, fie ele pe baz` de gaz sau curent electric, cu variantele lor „aduse la zi“, [i aragazuri speciale, cu zone de g`tit care se \nc`lzesc mult mai repede, ajutându-ne, \n acest fel, s` economisim timp [i energie. Timerul ar trebuie s` fie un instrument indispensabil care v` va scuti de prea desele verific`ri ale stadiului \n care este mâncarea. Pentru a v` u[ura munca, (gata cu aplec`rile [i accident`rile!) alege]i plite [i cuptoare separate.

26

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

27

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Rezervorul toaletei
Tehnologia este \ntr-o permanent` dezvoltare, astfel c`, de la an la an, apar variante \mbun`t`]ite. Spre exemplu, majoritatea bazinelor noi de toaletă eliberează o cantitate mai mică de apă, adică \n jur de 8 litri de apă la fiecare folosire, comparativ cu modelele mai vechi, care utilizează \ntre 9 și 12 litri. O altă variantă este să folosiți un rezervor cu două butoane, care să vă ajute să controlați cantitatea de apă folosită. Dacă \nsă nu este momentul pentru astfel de schimbări, aceasta poate fi „păcălită“ foarte ușor. Este suficient să punem o greutate sub forma unei sticle cu apă \n rezervor, \n așa fel \ncât să nu deranjeze mecanismul de funcționare, iar consumul de apă se va reduce. E drept, nu semnificativ, \nsă suficient cât să nu considerăm că facem risipă de apă.

Apa consumată dimineața

Idei practice

baie
B

Somnoro[i [i dornici de doar câteva minute suplimentare de somn, intr`m \n baie [i primul lucru pe care \l facem este s` deschidem robinetul de ap` cald`, chiar dac` nu \ncepem imediat s` o utiliz`m. De[i spălatul pe dinți, pe față, pe corp, bărbieritul sunt activități care nu presupun folosirea apei \ncontinuu, ne-am obi[nuit să o l`s`m s` curgă \n ne[tire. Este important s` \nv`]`m s` gestionăm corect cantitățile de apă necesare: să o oprim atunci când nu o folosim și să o folosim din nou \n momentul \n care trebuie să ne clătim. Nimic mai simplu! faza de construcție, asigurați-vă că veți avea un geam de aerisire, indiferent cât de mic va fi el. Lucrul acesta vă va scuti, pe viitor, de o serie de probleme legate de aerisirea spațiului. Dacă, \nsă, acest geam nu există, este util — și veți vedea acest lucru \n cele ce urmează —, să folosiți aparate de dezumidificare. De asemenea, \n momentul \n care alegeți corpurile de mobilier, asigurați-vă că acestea sunt tratate cu substanțe care asigură rezistența la umezeală, altfel veți fi nevoiți să le schimbați mai repede decât ați fi crezut. Transformați spațiile libere \n spații de depozitare și, dacă aveți mai mult loc \ntr-o debara pe hol, aproape de baie, sau poate la bucătărie, mutați mașina de spălat acolo. Alături de bucătărie, baia este locul \n care resursele de energie electrică și cele de apă sunt exploatate la maximum, uneori chiar fără să ne dăm seama. Dar dacă vom lua măsurile potrivite, vom putea face economii, atât financiare, cât și de energie.

aia este locul care ne amintește că, dincolo de provocările de zi cu zi și de constanta preocupare pentru ceilalți, există și momente care ne aparțin doar nouă, \n care trebuie să avem grijă de noi, de corpul nostru și de starea noastră de sănătate. Este un spațiu utilizat de mai multe persoane, tocmai de aceea \n decorul ales, fiecare dintre acestea trebuie să se regăsească. |n multe locuințe, \n special cele de la bloc, baia ocupă un spațiu nedrept de redus, comparativ cu celelalte camere. Dimensiunea mică impune și constrângeri când vine vorba despre amenajare, pentru că nu \ntotdeauna ideile noastre de decorare corespund cu suprafața care trebuie să le cuprindă pe toate. Poate tocmai din acest motiv, decorarea unei băi și dotarea acesteia \n mod optim reprezintă un adevărat efort de imaginație, creativitate și spirit practic, astfel \ncât baia să aibă un decor elegant, să pară spațioasă și să fie utilată cu tot ceea ce trebuie. Dacă locuința este \ncă \n

Nelipsitul du[
Nimic nu se compar` cu un du[ revigorant, la sfâr[itul unei zile pline de activit`]i! |n timp ce variantele mai vechi de dușuri necesitau multă apă pentru a ajungea la presiunea potrivită, [i astfel momentul relaxant al serii ajunge s` ne creeze o stare de disconfort, tot a[teptând, modelele din prezent au la bază o tehnologie \mbun`t`]it`, care permite cre[terea presiunii apei fără \ns` a m`ri cantitatea acesteia. Așa că, dacă nu ați investit \ncă \n \nlocuirea capurilor sau a instalațiilor de duș, acum este cel mai bun moment să faceți acest lucru.

{tia]i c`...
Deși populația lumii a crescut (și crește \n continuare) exponențial \n ultimele secole, resursele de apă au rămas aceleași. Astfel, noi avem acum la dispoziție aceeași cantitate de apă pe care o aveau și primii homo sapiens – 1.460 petatone (1 petaton` = 1015 tone).

28

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

29

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Detectoarele de mișcare
Senzorii de mi[care sau de prezen]` sunt o solu]ie atât de ingenioas` [i de practic`, care cu siguran]` v` va ajuta la reducerea energiei, dar [i la economisirea timpului. Peste tot \n casă, nu doar la baie, este indicat să folosi]i astfel de dispozitive u[or de instalat [i cu un aspect foarte discret. |n felul acesta, v` va fi mult mai u[or s` economisi]i energie [i v` va dezv`]a de un obicei nepl`cut, de a uita lumina aprinsă. A[adar, iluminatul cu senzori de mișcare reprezintă o soluție pentru eficientizarea consumului de energie electrică, dar [i pentru sporirea confortului de zi cu zi. Senzorii de mișcare se pot utiliza atât pentru iluminatul exterior, astfel c` nu va mai trebui s` c`uta]i, pe \ntuneric sau cu lanterne, cea mai apropiat` surs` de lumin`, dar, bine\n]eles și pentru cel interior. Holurile [i b`ile sunt locurile cele mai indicate pentru folosirea unui astfel de sistem, \n interior, iar grădina, terasa sau intrarea \n casă, pentru exterior. Alegând dispozitive pe baz` de lumin` LED, ve]i fi siguri c` a]i ales nu doar o variant` eficient`, dar [i o solu]ie rezistent` \n timp.

Duș sau baie?
O cadă plină cu apă [i spum`, o lumin` discret`, o linie melodic` atât de duioas` \n fundal [i toate preocup`rile de zi cu zi amânate cu câteva ore – este una dintre cele mai simple [i des \ntâlnite modalit`]i de r`sf`], care nu d` gre[ aproape niciodat`. Exist` o excep]ie, atunci când momentul nostru de r`sf`] se transform` \ntr-o rutin` zilnic`, pl`cut` corpului, \ns` nu [i bugetului nostru. Obișnuiți-vă să faceți dușuri, \n loc de clasica baie \n cadă, dintrun simplu motiv: consumul redus de apă. La un duș se consumă \n jur de 30-40 litri de apă, \n timp ce la o cadă plină 150-200 litri. Momentul b`ii \n cad` poate fi transformat \ntr-un ritual de sfâr[it de s`pt`mân`, când avem mai mult timp la dispozi]ie [i mai mult` nevoie de astfel de clipe de r`sf`].

Dezumidificatoarele
Nu este niciodat` pl`cut s` observ`m pe pere]ii din camere, din baie sau de pe balcon apari]ia igrasiei sau a petelor de mucegai. Exist` numeroase substan]e, spray-uri care pot fi folosite, \ns` exist` [i varianta dezumidificatoarelor. Aceste dispozitive sunt potrivite \n astfel de spații unde ventilația aerului nu se face \ntotdeauna corespunz`tor, sunt u[or de instalat [i de manevrat, dintr-o camer` \n alta. |n baie, folosirea apei calde produce cantități mari de vapori, care cresc atunci când baia este folosită și ca loc de uscare a rufelor. Un aparat de dezumidificare va aspira aerul printr-un ventilator puternic, dup` care este trecut printr-un sistem de evaporare, f`r` a-i modifica temperatura. Există aparate care funcționează și ca umidificatoare, astfel că, atunci când umiditatea este prea sc`zut`, aparatul pornește \n modul de umidificare, iar când umiditatea este prea scăzută, este activată funcția opusă.

Abonamentul la energie electric`
Alegeți tipul de abonament care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră, astfel \ncât să știți că plătiți pentru ceea ce consumați. Există abonamente cu prețuri unice, atunci când consumul de energie electric` este ridicat, dar și abonamente cu tarife diferențiate \n funcție de orele din zi și din noapte. Alegând aceste din urmă abonamente, puteți folosi mașina de spălat seara, când tariful (dacă vorbim despre un abonament cu tarif diferențiat, \n funcție de ora din zi) este mai mic. Umpleți-o la capacitate maximă și setați o temperatură mai mică de spălare. Tehnologiile din prezent au arătat că hainele pot fi curățate la fel de bine și folosind apă rece.

{tia]i c`...
Atunci când vre]i s` renun]a]i la un dispozitiv electrocasnic, dar nu [ti]i ce s` face]i cu el, interesa]i-v` de programele sau campaniile de colectare [i reciclare a electronicelor [i electrocasnicelor uzate. |n acest fel ve]i contribui la protejarea mediului \nconjur`tor.

30

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

31

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Caloriferele
Aici, mai mult poate ca \n bucătărie, amplasarea caloriferelor trebuie să fie făcută cu atenție, pentru a profita de beneficiile acestora la maximum, fără \nsă a avea un consum suplimentar de energie. Asta \nseamnă că radiatoarele nu trebuie acoperite cu perdele sau draperii, sau mascate cu plăci de diverse tipuri, mărimi și greutăți, construite și amplasate acolo pentru a susține alte obiecte. Verificați caloriferele \n fiecare zi și, dacă observați că \n partea de sus acestea rămân reci, \nseamnă că este momentul să le curăţaţi, pentru a avea parte de toată căldura degajată.

Pe avarie
Dacă plecaţi de acasă mai puţin de două zile pe timpul iernii, fixaţi temperatura la limita de avarie. Iar dacă lipsiţi mai mult de două zile, fixaţi caloriferele la o temperatură mai scăzută.

Geamuri mai mari

Idei practice

Alegeți geamuri de dimensiuni mai mari pentru a beneficia mai mult timp de lumina naturală. Alegerea și montarea acestora

joacă un rol important, având \n vedere că prin geamurile prost montate și izolate se poate pierde căldură.

dormitor
S
Televizoarele cu LED

Auto shut down
Nu puțini sunt cei care adorm lăsând \n func]iune televizorul, radioul, computerul, fie că s-au uitat la un film și au adormit, fie că au vrut să adoarm` ascultând muzica preferată. Tuturor acessimple de organizare. Dormitorul este considerat, pentru cei mai mulți dintre noi, cea mai relaxantă cameră, tocmai de aceea relaxarea presupune alegerea celor mai confortabile și utile piese de mobilier. Obișnuim să ne \ncărcăm camerele cu sisteme audio din cele mai performante, să alegem televizoare de ultimă generație care să ocupe un perete \ntreg, uitând că, \n dormitor, mult mai importante sunt aspecte precum temperatura camerei, felul \n care așezăm mobila, astfel \ncât să nu blocheze sursele de \ncălzire, dar mai ales, proveniența luminii, toate acestea ne vor ajuta să avem parte de odihnă de calitate. tor persoane le este recomandată funcția de Auto shut down și sleep, care va permite dispozitivelor să se stingă după o anumită perioadă setată chiar de utilizator.

tatisticile arată că, la nivel mondial, tulburările de somn afectează calitatea vieții pentru 45% din populația lumii. Este adevărat că aceste cifre și afecțiuni nu sunt influențate \n totalitate de felul \n care este amenajat spațiul dedicat somnului. Cu toate acestea, faptul că lăsăm televizoarele \n func]iune chiar și după ce am adormit sau că luminile care ne atenționează de prezența anumitor produse aflate \n starea de stand-by sunt \n raza noastră vizuală, toate acestea ne pot influența felul \n care reușim să ne odihnim. Putem \mbunătăți confortul personal prin respectarea câtorva indicații

Reciclează bateriile
De câte ori nu vi s-a \ntâmplat să aruncați bateriile folosite, pentru că nu mai aveați loc de ele? Reciclarea bateriilor ajută la economisirea resurselor, pentru că se recuperează metale valoroase ca nichelul, cobaltul si argintul. Utilizarea metalelor reciclate din baterii necesită un consum mai mic de energie. Folosirea cadmiului și a nichelului reciclat necesit` 46%, adică cu 75% mai puțină energie primară decât extracția și rafinarea metalelor \n stare naturală; pentru zinc, proporția de energie necesară pentru reciclare raportată la energia necesară extracției resurselor primare este de ordinul 2,2 la 8, conform colectarebaterii.ro

{tia]i c`...
Tot mai multe asociații \ncearcă să atragă atenția asupra consumului ridicat de energie. |n acest sens, sunt organizate evenimente care să-i sensibilizeze pe utilizatorii de energie electrică față de problema emisiilor de dioxid de carbon la producerea energiei electrice. Un astfel de eveniment este și Ora Pământului (\n engleză Earth Hour), un eveniment internațional organizat \n ultima sâmbătă a lunii martie, din fiecare an. Ora Pământului constă \n stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, \n mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât și de către instituții și unități economice.

Nu ne vom referi aici la calitatea culorilor existente \n cazul unor astfel de monitoare și ecrane, cât la faptul că noile tehnologii (precum este cea cu LED – Light-emitting diode) sunt \n căutarea a tot mai multe variante de \mbunătățire a imaginii, de mic[orare

a dimensiunilor obiectului (comparați un monitor cu tub și un monitor LCD cu LED), dar și de reducere a consumului de energie. |n cazul ecranelor LCD cu LED se menționează un consum de două ori mai mic față de ecranele cu tehnologii mai vechi.

32

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

33

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Temperatura
Fiecare dintre noi se simte confortabil la o anumit` temperatur`, astfel c` unii prefer` grade mai pu]ine la termometru, \n timp ce al]ii au nevoie de temperaturi ridicate pentru a avea confortul dorit. Cu toate acestea, este bine s` ]ine]i cont [i de temperaturile recomandate de speciali[tii \n domeniu, care precizeaz` c` temperaturile optime sunt de 19-20° C \n sufragerie, 17-18° C \n dormitoare şi 22° C \n baie. Un singur grad \n plus poate să crească consumul de energie cu 7 %.

Eco-deco
Pentru c` livingul este o \nc`pere foarte versatil` datorit` spa]iului extins, comparativ cu celelalte camere, [i ideile noastre de a o decora sunt din cele mai variate. De cele mai multe ori, reu[im s` le punem \n aplicare f`r` efort, [i suntem \ncânta]i de rezultate, dar oare am ]inut cont [i de cele câteva reguli importante, care ne ajut` s` valorific`m poten]ialul sistemelor de \nc`lzire? |n living este indicat s` avem ferestre cât mai mari, care s` favorizeze p`trunderea c`ldurii solare. Folosi]i cu regularitate obloanele, care au un foarte mare poten]ial izolator, [i care confer` camerelor un aer primitor. Când alege]i locul \n care ve]i a[eza canapeaua sau alte corpuri de mobilier, ave]i grij` ca aceasta s` nu blocheze c`ldura radiatoarelor.

Idei practice

S

living

pune-mi cum arată livingul/sufrageria și-ți voi povesti despre familia care locuiește acolo, ar putea suna o vorbă adaptată a celebrului dicton și atât de adevărată \n cazul de față. Livingul este, aproape \n toate cazurile, cea mai utilizată cameră din casă și, la fel ca \n cazul băii, trebuie să fie adaptată nevoilor și dorințelor tuturor membrilor din familie. Livingul poate fi folosit fie pe post de birou, fie ca un cinema propriu, pentru a vedea emisiuni sau filme, fie ca o prelungire a bucătăriei, unde obișnuim să mâncăm (mai ales atunci când zidul despărțitor dintre cele două spații nu mai există). Oricum am alege să-l punem \n valoare, livingul este, \nainte de orice, un spațiu al \ntâlnirii și al adunărilor: familia se adună aici să se relaxeze după masă, prietenii se strâng aici la o partidă de joc, la un film sau la masă, aniversările se sărbătoresc tot aici, iar sărbătorile parcă nu au același farmec dacă nu se trăiesc \n familie, \n jurul bradului din sufragerie. Livingul este un spațiu foarte flexibil, putând fi trans-

format foarte ușor de fiecare dintre noi ori de câte ori simțim nevoia, uneori fiind suficientă doar schimbarea poziției mobilierului. |n același timp, din punct de vedere al consumului de energie, livingul, alături de bucătărie și baie, este spațiul cu cele mai multe aparaturi electrocasnice, mari consumatoare de energie: sisteme de home cinema, calculatoare, aparate de aer condiționat, lumini speciale, iar lista poate fi completată cu cele mai noi gadgeturi. Ceea ce ne dorim este să le valorificăm la maximum, dar putem face asta fără pierderi inutile de energie? Cu siguranță suntem capabili de o astfel de performanță, dacă ținem cont de regulile generale de economisire de energie: amplasarea unor ferestre mari, bine izolate termic, neblocarea sistemelor de \ncălzire printr-un aranjament al mobilierului necorespunzător, folosirea produselor pe bază de tehnologii noi, participarea la activități ecologice, care \ncurajează consumul responsabil de energie.

Scoateți \ncărcătoarele din priză
{tia]i c` \ncărcătoarele pot consuma energie chiar și atunci când sunt decuplate de la aparate, dar sunt lăsate \n continuare \n priză? Acest lucru este specificat [i \n manualele de utilizare ale produselor respective, \ns` adesea este trecut cu vederea. Din lips` de timp sau din comoditate, prefer`m s` l`s`m \nc`rc`toarele \n priz` pentru a le utiliza mult mai u[or la urm`toarea re\nc`rcare, f`r` a calcula vreodat` pierderile de energie care provin din aceast` zon`. Merit` să verificăm dacă televizorul, DVD-ul, home cinema-ul, antena parabolică au LED-ul standby-ului pornit sau oprit. Dacă nu folosiți mai mult timp electronicele, opriți aparatele prin apăsarea butonului (ON/ OFF) de la \ntrerup`tor sau scoateți-le din priză.

Izolația termică
Despre izola]ia termic` s-ar putea scrie multe volume groase, având \n vedere c` joacă unul dintre cele mai importante roluri \n construirea unei case, \n reducerea consumului de energie [i \n protejarea casei. Indiferent de dispozitivele folosite pentru \mbun`t`]irea confortului termic, acesta nu va func]iona optim \n lipsa unei izola]ii corespunz`toare. |n cazul \n care nu aveți \ncă un sistem termic bine pus la punct, puteți folosi alte elemente de izolație accesibile. Pentru ferestre, de exemplu, puteți utiliza benzi de cauciuc și burete care pot contribui la reducerea consumului de energie chiar și până la 30%.

34

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

35

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Aparatele de aer condi]ionat
Se știe că aparatele de aer condi]ionat se num`r` printre cele mai mari consumatoare de energie electrică. Cum sunt situa]ii \n care acestea ne ajut` s` trecem cu bine peste zilele mult prea c`lduroase, este indicat s` [tim cum s` le eficientiz`m. Pentru a economisi energie, nu plasați aparatele de aer condi]ionat \n zonele expuse la soare – vor consuma cu 5% mai puțină energie electrică. |n plus, atunci când folosiți aerul condiționat sau instalația de \ncălzire, \nchideți ușile și geamurile. Al`turi de dispozitivele conven]ionale, exist` [i tehnologii moderne, care ajut` la reducerea consumului de energie. Acestea au capacitatea de a controla viteza compresorului, pentru a ajusta r`cirea sau \nc`lzirea. Când temperatura interioar` ajunge la nivelul dorit, compresorul continu` s` func]ioneze la vitez` redus`, pentru a men]ine temperatura dorit`.

Mai multe surse de lumină Folosiți echipamente noi
Oricât ne-am ata[a de produse care ne amintesc de momente importante ale vie]ii – primul salariu, prima investi]ie de cas` nou`, primul cadou de la persoana iubit` –, cu timpul este necesar s` renun]`m la ele, fie pentru c` nu mai func]ioneaz` la randamentul lor maxim, fie pentru c` variantele noi, \mbun`t`]ite, prezint` o serie de avantaje care ne ajut` \n economia de timp, de energie [i de bani. |n \ncercarea de a c`uta tot mai multe solu]ii inovatoare, marile companii produc`toare de dispozitive electrocasnice s-au \ndreptat, \n ultima perioad`, spre variante care, pe de o parte, s` aib` beneficii asupra mediului \nconjur`tor, [i pe de alt` parte s` fie cât mai sigure. Aceste variante nu sunt, \ntotdeauna, cele mai accesibile ca pre], \ns` exist` game de produse adecvate tuturor tipurilor de venit. A[adar, c`uta]i produsele create pentru a consuma mai puțin` energie electric` [i care s` v` confere un sentiment de siguran]` nu doar pentru voi, cât mai ales pentru copii. Dacă \n trecut schema electrică presupunea ca sursa de lumină principală să provină dintr-un dispozitiv amplasat \n mijlocul camerei, \n prezent lucrurile s-au mai schimbat, fiind adaptate preferin]elor [i nevoilor fiec`ruia dintre noi. S` presupunem c` unul dintre membrii familiei obi[nuie[te s` citeasc`, \n fotoliu, ziarul sau s` r`sfoiasc` o revist`, f`r` \ns` a-i deranja pe cei care s-au adunat \n fa]a televizorului. Astfel, va folosi o lamp` amplasat` pe peretele din dreptul fotoliului, \n locul clasicei lustre din mijlocul camerei. Mai multe surse de lumină, care pot fi folosite independent una de cealaltă sunt cea mai bun` variant` pentru optimizarea confortului [i a energiei. |n cazul \n care casa este totu[i prev`zut` cu sistemul conven]ional, de care vorbeam mai devreme, iar lustra este prev`zut` cu mai multe bra]e de iluminat, nu este necesar s` le folosi]i pe toate. Dou` surse, amplasate \n unghiuri opuse, sunt suficiente pentru a asigura confortul vizual.

Aerisiți corespunzător
Una dintre cele mai frecvente nemul]umiri, atunci când era vorba de sistemele de \nc`lzire, era c`, atunci când venea momentul aerisirii locuin]ei, toat` c`ldura acumulat` de-a lungul zilei disp`rea. Nemul]umirea poate fi u[or \nl`turat`, dac` \nv`]`m cum se realizeaz` corect aerisirea, cu minime pierderi de energie. Cel mai indicat moment al zilei pentru a aerisi o locuin]` este diminea]a. L`sa]i geamurile deschise pentru câteva minute, apoi, când da]i drumul la c`ldur`, \nchide]i u[ile camerelor. Seara, trageți draperiile (mai groase), jaluzelele exterioare, iar căldura se va conserva mult mai bine.

Prelungitoarele cu \ntrerupătoare
O regulă care ar trebui s` fie valabilă și pentru celelalte \ncăperi este să ne obișnuim să folosim tot mai des prelungitoarele cu \ntrerupătoare, care pot determina o reducere substanțială a consumului de energie electric`. Cu ajutorul prelungitorului cu \ntrerupător evitați consumul de energie electrică a aparatelor care \n mod normal sunt cuplate la priză sau rămân \n modul stand-by. Avantajul principal al utilizării prelungitorului cu \ntrerupător constă \n faptul că puteți conecta mai multe aparate la el, pe care [ti]i c` le folosi]i, de obicei, \n acela[i timp, și, printr-o simplă apăsare a butonului, veți economisi energia care este consumat` de aceste aparate l`sate \n modul stand-by sau care rămân conectate la priză.

Termostatele
Termostatele sunt dispozitivele care ne u[ureaz` munca, atunci când vine vorba despre reglarea unei temperaturi constante \n locuin]`. Exist` robine]i de calorifer cu termostat, dar [i termostate electronice, care ne oferă posibilitatea de a programa s`pt`mânal temperatura optim` \n camer`. Pot fi utilizate atât pentru \nc`lzire, pe circuitul unei pompe de circulație, la aerul condiționat, cu func]ii speciale, de protecție la \ngheț sau setarea perioadei de vacanță.

36

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

37

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~
na dintre cele mai mari probleme \n ceea ce privește mansarda sau podul este apariția condensului. Pentru a o preveni, trebuie să asigurăm o ventilare corectă a podului sau a mansardei. |n spațiul de sub acoperiș circulă curenții de aer, de aceea trebuie să montăm un ventilator \n sistemul de ventilare, care va accelera procesul de schimbare a aerului din \ncăpere, mai ales atunci când umiditatea este ridicată. O ventilație corectă ajută la păstrarea temperaturii și umidității din pod la un nivel optim pentru \ntregul an. Pe timpul iernii, temperatura ideală de la mansardă este ca cea de afară, adică rece și uscată. Iar \n perioada verii este preferabil ca aerul să circule cât mai mult, astfel \ncât spațiul de sub acoperiș să fie cât mai răcoros cu putință.

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

U

S
Idei practice
tunci când stai la casă, nimic nu se compară cu priveliștea pe care o vei avea de la nivelul mansardei – asta, bine\nțeles, \n cazul \n care te afli \ntr-o zonă cu priveliște care să te cucerească. |n timp ce unii preferă sau sunt obligați, din lipsă de spațiu, să folosească podul/mansarda doar ca spațiu de depozitare, pentru alții mansarda devine cel mai cochet și intim spațiu dintr-o casă. La acest lucru contribuie din plin suprafața

A

Mansarda

mare, cu numeroase posibilități de amenajare. Cea mai frumoasă zonă a casei este, totodată, și cea mai predispusă la probleme, putând fi afectată foarte serios. Acoperișul este realizat dintr-un material mai subțire care vara este supus, \n permanență, temperaturilor ridicate, iar prin acoperiș au loc cele mai mari pierderi de energie (cam 30% din cantitatea de căldură a casei), atunci când acesta nu este izolat cum trebuie. capitolul dedicat materialelor utilizate \n izolația casei, pentru interiorul acoperișului cea mai eficientă soluție din punct de vedere termic este izolarea cu vat` minerală sau bazaltică, peste care se aplică o folie care să prevină formarea vaporilor, deci a umidității, iar final, se montează plăcile de gips-carton. Cea mai economică variantă de izolație este cea cu plăci de polistiren expandat, iar din punctul de vedere al rezistenței la foc, vata minerală este cea mai eficientă. Este clasată la categoria A1, față de polistiren, care este clasat la categoria C1.

pațiul de la mansardă devine cu atât mai fascinant cu cât aceasta va fi amenajată ca o cameră de locuit. |n cazul \n care oscilați \ntre a o transforma \n dormitor sau birou, \ncercați să găsiți o soluție care să le cuprindă pe amândouă. Totuși, birourile de la mansardă sunt considerate cea mai bună variantă atunci când nu ave]i suficient spațiu la dispoziție \n camerele de jos. Zonele \n care acoperișul este \nclinat sunt ideale pentru amplasarea unor birouri de dimensiuni mai mari, care nu ar fi \ncăput \n altă parte, dar și pentru amenajarea unei biblioteci voluminoase, pe care să o organiza]i \ntr-un mod cât mai creativ. Birourile de la mansardă beneficiază, pe tot parcursul zilei, de o lumină mult mai puternică, spre deosebire de camerele de la parter.

Indiferent că va fi sau nu un spațiu de locuit, mansarda trebuie izolată și ventilată corespunzător. Dincolo de energia economisită, izolația va ajuta la prevenirea apariției umezelii și acumulării mucegaiului, va menține un aer uscat și va crea o atmosferă optimă atât pe timp de vară, cât și iarna. Pornind de la faptul că acoperișul este mai subțire, \n comparație cu pereții exteriori, trebuie să alegem materiale de calitate superioară, rezistente la umezeală, care să protejeze termic, fonic, dar și \mpotriva incendiilor. Așa cum precizam \n

n alt aspect pe care trebuie să-l luăm \n considerare atunci când alegem să amenajăm mansarda ca spațiu de locuit este felul \n care alegem și amplasăm ferestrele. Acestea, pe cât de mari, pe atât de bine izolate, sunt considerate surse de economisire a energiei prin aportul de lumină naturală pe care \l atrag, dar și prin cel energetic solar. Atunci când amenajați sau reamenajați mansarda, optați pentru amplasarea a cât mai multe ferestre sau pentru ferestre cât mai mari. Acestea vor influența \n mod decisiv modalitatea, dar și cantitatea \n care va fi folosită iluminarea artificială \n acest spațiu. |n ceea ce privește iluminarea artificială, este indicat să se realizeze pe fiecare latură a peretelui, și fiecare corp de iluminat să funcționeze independent unul de altul.

U

38

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

39

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Alternativa
energiei solare
Instalarea unui sistem bazat pe energia solară este, \n momentul de față, destul de costisitoare. |n lipsa unei susțineri financiare din partea statului sau a posibilității de a acoperi \n totalitate costurile unei astfel de investiții, avem posibilitatea de a apela la dispozitive de dimensiuni reduse, care \nsă pot ușura demersul nostru de a economisi energie. Iată câteva dintre acestea:

Idei practice

u toate că holurile sunt ca o carte de vizită a \ntregii locuințe, ele sunt cel mai adesea lăsate pe ultimul loc, atunci când vine vorba despre design, pentru că alte camere importante ne ocupă \ntreaga noastră atenție. Uneori \ncăpătoare, alteori suficiente cât să poată fi amplasat un dulap pentru \ncălțăminte și un cuier pentru haine, holurile sunt primele care povestesc despre felul de-a fi al proprietarilor. Un taburete, un buchet de flori așezat pe o măsuță, un tablou pe unul dintre pereți sau ornamente amplasate din loc \n loc nu ar trebui să lipsească din acest spațiu, pentru a-i oferi, astfel, un plus de personalitate, dar și acea senzație de „acasă“. |ntrucât multe dintre holuri (mai ales cele ale apartamentelor de la bloc, dar nu numai) nu au surse de lumină naturală, este foarte important să le iluminăm \n așa fel \ncât să creem și iluzia de spațiu. Putem folosi spoturi de-a lungul \ntregului hol, pentru o lumină repartizată uniform pe toată suprafața, sau aplice care să creeze senzația de hol foarte lung. Din punctul de vedere al economiei resurse-

C

holuri [i terase

Nu \ntâmplător bunicii obișnuiau să lase \n curte un butoi mare, plin cu apă ce se \ncălzea de la soare. Majoritatea boilerelor solare folosesc căldura de la soare pentru a \ncălzi apa, așadar

Boilerul solar

consumă mult mai puțină energie electrică. Calculele arată că facturile care le plăteați pentru \ncălzirea apei vor scădea cu 50 până la 80% după instalare.

lor de energie, este indicat să folosim corpurile de iluminat cu senzori de mișcare sau becuri economice, având \n vedere că aici uităm aproape \ntotdeauna lumina aprinsă. Spre deosebire de holuri, terasele se plasează la polul opus, iar creativitatea proprietarilor pare să nu cunoască limite: aranjamente spectaculoase de flori, mese, scaune, bănci, fotolii, leagăne – sunt atâtea posibilități de a transforma acest spațiu \ntr-un loc confortabil, \ncât rezultatul va fi cu siguranță pe măsura așteptărilor. |ntr-un decor rafinat se pune un mare accent și pe felul \n care terasa este iluminată. Sursele de iluminare pot fi fixate \n podea sau \n grinzi, iar lumina aleasă \n așa fel \ncât să fie difuză, dar puternică. Se preferă iluminarea cu becuri cu halogen, cu becuri economice sau cu LED-uri, cu atât mai mult cu cât, \ncă din 2009, Uniunea Europeană a anunțat restricții cu privire la utilizarea becurilor incandescente, urmând ca acestea să fie complet interzise până \n 2015.

Pentru majoritatea locuin]elor, instalarea unui luminator solar poate fi costisitoare. Exist` \ns` varianta tubului solar – un tub reflectorizant care direc]ioneaz` lumina \n interiorul spa]iilor f`-

Luminatoare și tuburi solare

r` ferestre. Tuburile solare ofer` lumin` natural`, scutindu-ne de a consuma energie electric`, sunt accesibile [i nici nu ocup` un spa]iu mai mare decât un corp de iluminat obi[nuit.

Panourile solare portabile care \ncarc` telefonul, ipod-ul sau laptopul sunt accesorii de nelipsit atunci când nu dispunem, pentru o perioad` limitat`, de surse de energie electric`. Sub form` de

|nc`rc`toare solare pentru baterii Luminatoare solare de gr`din`

s`cule]i sau rucsacuri, sunt perfecte pentru excursii \n aer liber. |ntr-adev`r, costurile unor astfel de accesorii sunt ridicate, \ns` ne pot salva din situa]ii extreme.

Acestea sunt probabil cele mai cunoscute [i accesibile produse solare de pe pia]`, \ntâlnite, \n aranjamente diferite, \n numeroase gr`dini. Sub form` de l`mpi de perete sau spoturi, luminatoarele solare sunt utilizate \n special atunci când vrem s` lumin`m

aleile, foi[oarele sau piscinele. |n plus, acestea se monteaz` foarte u[or, pentru c` nu necesit` utilizarea vreunui cablu, fiind [i rezistente la temperaturi sc`zute. La scar` larg`, unele ora[e au investit \n felinare solare.

Toate brandurile celebre de ceasuri propun [i variante ale ceasurile de mân`, care func]ioneaz` pe baz` de energie solar`. Aces-

Ceas de mână

te ceasuri sunt dotate cu o celulă solară inclusă \n cadran care \ncarc` o baterie ce nu va mai trebui schimbat`.

40

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

41

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~
n momentul \n care vreți să faceți un credit, cereți oferte mai multor bănci și detaliile aferente acestora, adică ce taxe suplimentare presupun, care este tipul de bodândă. Astfel de aspecte nu apar \n prezentarea ofertei, a[a \ncât versiuni tentante se pot dovedi a fi mai puțin inspititoare. |n momentul \n care vizitați o posibilă locuință, cere]i actele respectivului imobil pentru a verifica prezentarea agenției imobiliare sau a proprietarilor. Dacă imobilul ales este o locuință veche, este foarte important să se știe care este riscul seismic al clădirii, pe de o parte, și prin ce anume se caracterizează vecinătatea

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

|

– vecinii, cartierul. Apoi trebuie analizate documentele de proprietate care atestă că nu s-a produs nicio \ncălcare fiscală sau că respectiva locuință nu a fost oferită drept garanție pentru o investiție. Dacă sunteți \n căutarea unei locuințe recent construite sau \n curs de construire, foarte importante sunt actele pe care dezvoltatorul vi le va prezenta. De asemenea, este indicat să verificați referințele dezvoltatorului respectiv și să aflați, pe cât posibil, care sunt materialele care au fost folosite \n construcția imobilului.

Certificatul energetic
ertificatul de performanță energetică a fost introdus ca document obligatoriu la vânzarea sau cumpărarea unui imobil, la \nchirierea acestuia, precum și la recepția clădirilor noi, finalizate. Certificatul de performanţă energetică include consumul de energie al construcţiei, determinat de către un auditor energetic, precum şi valori de referinţă care să permită evaluarea sa. Astfel, \n funcţie de energia consumată pentru \ncălzirea locuinţei, climatizare, iluminat artificial etc. apartamentul va primi un calificativ de la A la G. Este de la sine \nțeles că un apartament \ncadrat \n clasa A este ceea ce ne dorim, din punct de vedere energetic, \n timp ce un apartament din clasa G ar trebui evitat, din cauza unui consum foarte ridicat de energie, ceea ce determină cheltuieli la \ntreţinere foarte mari. Calitatea termoizolaţiei clădirii se va reflecta și \n preţul de vânzare al imobilului sau chiria percepută. Certificatul energetic al clădirii este valabil zece ani de la data emiterii. Printre celelalte acte necesare \n vânzarea-cumpărarea unui imobil se numără: Dovada intabul`rii imobilului atestă \nscrierea imobilului \n Cartea Funciar`, ceea ce presupune ca locuin]a să aibă cadastru, care se obține de la Judecatorie sau de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliar`, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliar`; Certificatul fiscal arată că sunt achitate la zi taxele pentru imobil, c` proprietarul nu este urm`rit de c`tre stat pentru eventuale debite sau amenzi. Se elibereaz` de c`tre Prim`rie, Direc]ia de Impozite [i Taxe; Extrasul de carte funciară certifică toate datele de identificare și situația juridică actual` a imobilului: descrierea acestuia, numele și prenumele proprietarilor, actele \n baza c`rora aceștia au dobândit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdicții de \nstrăinare, privilegii etc. Este eliberat de Judecătorie, Biroul de Carte Funciară; Ultima chitanță de achitare a energiei electrice; Adeverința tip de la Asociația de Proprietari, care atestă plata la zi a datoriilor.

C

u există o variantă mai bună sau mai rea \n ceea ce privește locuințele la casă sau apartamentele la bloc, \n schimb există cea mai bună variantă pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, \n momentul achiziționării unei locuințe noi, este important să \nțelegem, cât se poate de clar, ce ne dorim de la respectiva locuință: ne dorim liniște,

locuințe noi
N O
42

Achiziționarea unei
spațiu \n aer liber sau camere mai mari? Sau poate vrem să fim aproape de centru, de școlile copiilor, de mijloacele de transport \n comun. Desigur, există și variante care să cuprindă toate aceste aspecte, \nsă prețurile sunt atât de ridicate, \ncât nu toți au fondurile necesare pentru o astfel de investiție, fie ea [i pe termen lung.

dată ce v-ați hotărât asupra tipului de imobil dorit, este momentul potrivit să porniți la căutări, nu \nainte de a vă \narma cu multă răbdare pentru a discerne la rece datele primite. Astfel, informați-vă asupra prețurilor existente pe piață la momentul respectiv. Cea mai bună soluție nu este

să analizați prețurile afișate pe site-urile agențiilor imobiliare, ci mai degrabă s` apelați la surse din agenții notariale. Acolo se realizează tranzacțiile finale, care nu corespund \ntotdeauna cu prețurile prezentate de respectivele firme.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

43

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Extra cheltuieli
n cazul \n care tranzacția se va face prin intermediul unei agenții imobiliare, se va negocia comisionul pe care foștii proprietari \l vor plăti la final agenției. |n plus, la \ncheierea trazacției, se va plăti un impozit pe respectiva tranzacție, care variază \n funcție de perioada la care apartamentul a fost dobândit. Pentru proprietățile imobiliare deținute mai puțin de trei ani, pentru valori de până la 200.000 RON inclusiv, impozitul pe venit este de 3%; pentru valori mai mari de 200.000 RON, impozitul pe venit este de 6.000 RON + 2% din suma ce dep`[e[te 200.000 RON. Pentru proprietățile imobiliare deținute o perioadă mai mare de trei ani, pentru valori de până la 200.000 RON, impozitul pe venit este de 2%, iar pentru valori mai mari de 200.000 RON, impozitul pe venit este de 4.000 RON + 1% din suma ce dep`[e[te 200.000 RON.

|

Cum vinzi mai repede casa?
asa \n care ați locuit o bună bucată de vreme este \ncărcată de multe amintiri, de multe emoții, de momente care vă aparțin doar vouă. |nsă, indiferent de cât de urgentă este vânzarea sau de motivele care v-au determinat să luați această decizie, toate aceste detalii trebuie să dispară \n momentul \n care hotărâți să vindeți casa. |nainte de asta, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți este să apreciați valoarea apartamentului la un preț care să corespundă realității imobiliare. |n cazul \n care prețul ales este

Amenajarea locuinței
n timp ce unele persoane preferă o renovare generală, care presupune și aceasta cheltuieli suplimentare, alte persoane se rezumă la câteva elemente de decor amplasate strategic. Din punctul de vedere al cumpărătorului, acesta este plăcut impresionat \n momentul \n care găsește o locuință aerisită, cu

C C
44

mai mare, cu siguranță tranzacția se va realiza mult mai greu. Puteți face acest lucru fie pe cont propriu, fie apelând la serviciile unei agenții imobiliare care vă va ajuta și \n demersurile viitoare. |n al doilea rând, nu trebuie să omiteți faptul că viitoarea tranzacție imobiliar` va presupune o serie de cheltuieli suplimentare, care vor diminua veniturile dorite, pornind de la sume reduse, pentru reamenajare și redecorare, și ajungând la sume care vor reveni agenției imobiliare, notarului etc.

|

camere curate, bucătării și băi impecabile și \mbunătățiri (parchet, gresie, geamuri, uși din termopan etc.). Indiferent de felul \n care alegeți să prezentați celorlalți apartamentul, este indicat să urmați câteva reguli care să vă asigure un succes rapid al tranzacției.

văruiți casa \n culori neutre – alb, bej –, chiar dacă impresia personală este că nuanțele puternice sunt cele care se potrivesc mai bine \ncăperilor respective; \ndreptați colțurile pereților. Acestea se deteriorează cel mai ușor și sunt ușor sesizabile \n momentul vizionării; reparați instalațiile sanitare și asigurați-vă că \n baie sau \n bucătărie pereții nu sunt crăpați, umflați, nu au urme de igrasie sau de mucegai. Toți potențialii cumpărători verifică aceste detalii;

Actele tranzacției
ele mai importante acte pe care trebuie să le pregătiți vor fi: actul de proprietate (care atestă modalitatea prin care a fost dobândită locuința), cadastrul, intabularea, extrasul de carte funciară (care prezintă, printre altele, informații referitoare la descrierea și identificarea imobilului), precum și certificatul energetic. Dacă este necesar ca actele pentru cadastru, intabulare și extrasul de carte funciară să fie emise la urgență, prețul va de cinci ori mai mare față de cel obișnuit. |n plus, notarul va solicita proprietarului o adeverință de la Asociația de Proprietari, care atestă plata la zi a cheltuielilor de \ntreținere.

verificați starea gresiei și a parchetului și \nlocuiți plăcile crăpate, umflate sau sparte; \n dormitoare renunțați la obiectele personale (poze cu cei dragi, produse cosmetice), astfel \ncât \ncăperea să devină cât mai aerisită. Cu cât personalitatea proprietarilor este resimțită prin decor, cu atât viitorii proprietari se vor imagina mai greu \ntr-un astfel de loc; \n holuri și \n living, pregătiți buchete de flori proaspete și schimbați becurile, astfel \ncât iluminarea să fie de calitate.

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

45

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

rintre cele mai importante criterii de alegere a unei locuințe la bloc se numără zona \n care acesta este amplasat și accesul rapid la mijloacele de transport \n comun. Un apartament \ntr-o zonă rezidențială ajunge la costuri ridicate, \nsă și serviciile oferite sunt pe măsură – referindune aici la zone create la un nivel optim de calitate și confort. La fel de importantă \n decizia cumpărării unui apartament este poziționarea apartamentului \n clădire. Cele mai căutate sunt apartamentele situate către răsărit. Cele situate la colțul blocului nu sunt atât de populare, \nsă \n contextul unei izolări corespunzătoare, pot deveni o opțiune pentru cei care

P |

Zonă rezidențială sau blocuri obișnuite?
preferă să aibă o vizibilitate cât mai mare, prin aceasta \ nțelegându-se și un grad ridicat de confort. Și nu \n ultimul rând, un alt criteriu de alegere este anul \n care blocul este construit. Un bloc vechi nu \nseamnă o calitate inferioară, așa cum nici un bloc nou nu \nseamnă o calitate superioară a lucrării. De aceea este foarte important să verificăm, cu ajutorul specialiștilor din domeniul construcțiilor, felul \n care lucrarea respectivă a fost realizată. Prezentarea făcută de agențiile imobiliare nu are nicio valoare \n condițiile \n care informațiile de acolo nu sunt confirmate de specialiști, de reprezentanți ai asociației și de vecini, care pot fi, \n unele cazuri, surse demne de \ncredere. le avariate, ceea ce, \n cazul unei locuințe la cas`, se \ntâmplă mai rar. Pe de altă parte, acest minus este acoperit \n complexele rezidențiale, unde serviciul este, bine\nțeles, plătit.

n zonele mari, cum este Bucureștiul, parcările vor constitui \ntotdeauna o problemă. |n plus, nu de puține ori s-a \ntâmplat ca proprietarii de mașini să-și găsească vehicule-

Locuința la bloc
S
unt celebre secvențele din filmele americane \n care vecinii merg să afle mai multe despre noii mutați \n cartier, sub pretextul de a le aduce ceva dulce, la fel de celebre precum propriile experiențe cu vecinii de la care \mprumut`m sau cărora le oferim câte o cană de... ceva, fie el zahăr, orez, cafea sau poate o vorbă bună. A locui la bloc \nseamnă a locui alături de oameni pe care, ca și \n cazul familiei, nu i-ai ales tu, ci ți-au fost dați. Se leagă prietenii, se creează antipatii, \n funcție de persoanele pe care le ai alături, iar zgomotele făcute de vecinul de deasupra, \n \ncercarea de a repara ceva la prima oră a dimineții sau muzica dată la maximum devin detalii pe care \ncercăm să le ignorăm. |ntr-un oraș mare, atât de aglomerat la ore de vârf, traiul la bloc poate fi o soluție prin care putem economisi timp, mai ales \n cazul \n care și serviciul se află \n apropierea locuinței. Comparativ cu cel al unei case, un calcul total al cheltuielilor (incluzând aici și transportul), pe perioada iernii, cel puțin, cel mai probabil va ieși pe plus \n cazul apartamentului, considerând că ambele imobile sunt perfect izolate din punct de vedere termic. Amplasarea \n oraș a blocului face ca toate punctele importante de interes să se afle \n vecinătate, astfel că putem ajunge relativ repede la școala copilului, la centrul comercial, la serviciu sau \n centrul orașului. Pe de altă parte, spațiul restrâns al unui apartament obișnuit nu permite desfășurarea a prea multor activități de interior cu cei mici, ceea ce presupune că orice dorință de mișcare nu poate fi \ndeplinită decât prin deplasarea \ntr-un parc, la un loc de joacă. Un alt minus este dat și de faptul că, vorbind tot despre un apartament \ntr-un bloc obișnuit, camerele nu sunt foarte mari, ceea ce \nseamnă că ideile noastre de amenajare este posibil să nu-și găsească \mplinire \ntr-un astfel de spațiu.

Avantaje ale traiului la bloc:
un acces rapid la cele mai importante puncte de interes; utilitățile – apa, gazele, internetul – sunt mult mai ușor de instalat aici; un spațiu mai mic de \ngrijit; cheltuieli mai mici de \ntreținere.

46

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

47

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~
tre acestea s-ar număra posibilitatea organizării de petreceri fără ca vecinii să bată \n țeavă sau plăcerea de a asculta o melodie la un sonor mai puternic. Traiul la casă permite posibilitatea creșterii mai multor animale de companie \ntr-un mediu natural lor.

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

La fel, \nsă, \n funcție de zona unde este amplasată casa, se pune problema folosirii mult mai frecvente a unei mașini și astfel apar costuri suplimentare, \n condițiile \n care dimineața și seara se creează ambuteiaje consumatoare de timp, la ieșirea din oraș.

icăieri nu e ca acasă“ sau „casă dulce casă“... de adevărul unor astfel de sintagme nu ne \ndoim nicio clipă, mai ales atunci când suntem posesorii unor proprietăți „ „pe pământ“. Dacă \n străinătate \nchirierea apartamentului pe o perioadă foarte lungă de timp este o practică obișnuită, \n România se preferă achiziționarea unei locuințe, chiar dacă asta presupune un efort financiar considerabil. |n contextul \n care a sta \n chirie, mai ales \n cazul unei familii, nu oferă siguranța și stabilitatea de care are nevoie – acestea fiind dictate de dorințele proprietarului de a vinde, de a se muta \n apartament etc. –, cea mai bună variantă este achiziționarea unei locuințe proprii. |n funcție de zonă și de oraș, traiul la casă poate avea beneficii de neegalat, \nsă tot ele dictează și dezavantajele. La capitolul beneficii se \nscriu spațiul mai mare, comparativ cu un apartament la bloc, și faptul că există o zonă verde unde poate fi amenajată o terasă, poate fi instalată o bancă, un leagăn

Locuința la cas`
N

Cumpărăm sau construim?
ând vrem să cumpărăm o casă, este indicat să procedăm \n așa fel \ncât să găsim o variantă potrivită nouă, fie \ntr-o zonă \n curs de dezvoltare, fie \ntr-una rezidențială, care să ne ofere acces rapid la facilități precum grădiniță sau școală, centre comerciale, centre financiare etc. |n acest fel, vom evita tot ceea ce \nseamn` șantier \n construcții [i timp irosit \n a[teptarea finaliz`rii lucr`rilor. Cu toate acestea, și achizi]ionarea de autorizații care poate fi, uneori, o activitate epuizantă atât financiar, cât [i din punct de vedere al timpului pierdut. Partea mai puțin plăcută a unei locuin]e deja construite este că respectiva casă vine deja cu o arhitectură pe care, cu siguranță, \n anumite părți ale casei am fi gândit-o altfel. Mult mai important` decât \n cazul blocului este aici siguranța că materialele folosite la construcția imobilului pe care urmează să-l cumpărăm sunt de cea mai bună calitate. Din acest motiv, este ideal – dacă mutatul la casă nu constituie o urgență – să căutăm case \n curs de construcție. |n acest fel, avem posibilitatea de a verifica, pas cu pas, independent de ceea ce ne

și jocuri pentru copii, ceea ce la bloc este imposibil. Liniștea traiului la casă nu se compară cu zumzetul ne\ntrerupt al străzii și al vecinilor. Iar când vine vorba despre activități fizice, la casă avem parte de ele din plin. Cheltuielile de \ntreținere, gestionate corespunzător, nu le depășesc pe cele de la bloc – \n condițiile \n care apa nu se plătește, fiind captată printr-un puț și eliminată printr-o stație de epurare, cheltuielile fiind măsurate pe m2. Casa permite și punerea \n aplicare a unor sisteme de utilizare a energiilor regeneratoare, astfel că vara putem avea apă caldă fără a mai fi necesar consumul de curent sau gaze naturale. Vara, diferența de temperatură dintre blocuri și zonele de casă este cu ușurință sesizabilă: \n plus, este liniște, avem parte de un aer mai curat, putem sta afară cât de mult vrem, fără a fi necesară deplasarea \ntr-un parc. Statul la casă oferă libertăți pe care la bloc fie le critic`m, când e vorba de ceilalți vecini, fie le amânam, iar prin-

C

spune dezvoltatorul, că \ntr-adevăr, construcția casei respectă normele de siguranță. Investiția \ntr-o casă este una de lungă durată, de aceea și calitatea trebuie să fie ne\ndoielnică. Am hotărât să construim o casă, pornind de la teren pe care \l avem deja? |nseamnă că va rezulta, \ntr-o proporție destul de ridicat`, ceea ce ne-am imaginat că va fi, dar la un preț mai mic decât cel plătit pentru o casă deja construită – fie că realiz`m totul \n regie proprie, fie c` semn`m un contract cu o firmă de construc]ii, prețul/m2 este mai mic comparativ cu o casă cumpărată de-a gata. Avem satisfacția lucrului făcut așa cum ni l-am imaginat, \n cele mai mici detalii. Reversul medaliei este că acest demers va ocupa foarte mult timp și foarte multă energie pentru obținerea actelor, autorizațiilor și proiectelor, dar și a găsirii echipei potrivite, care s` corespund` noțiunii voastre legate de profesionalism. Dincolo de toate aceste aspecte, fie că e vorba de o vilă, un apartament sau o cas` luat` o chirie, locuința trebuie să v` ofere ceea ce a]i visat dintotdeauna: siguranță, liniște, relaxare, intimitate, căldură [i confort maxim.

48

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

49

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Casa de la subsol
ând vine vorba despre propriile locuințe, suntem dornici să valorificăm orice spațiu rămas liber, iar o casă „pe pământ“ ne oferă numeroase ocazii de acest gen. Este indicat să luăm \n calcul și aspectul spațiului suplimentar – de la mansardă sau de la subsol – \n momentul \n care oscilăm \ntre un apartament la bloc sau o casă. Subsolul poate constitui o astfel de zonă „de exploatare“ ce poate fi transformată \n funcție de gusturile și dorințele proprietarilor. Unii preferă să folosească spațiul \n mod tradițional: fie ca o cameră de serviciu pentru sistemul de \ncălzire ales, fie pentru a depozita materialele de lucru sau obiectele care nu mai sunt utilizate \n mod uzual, fie pentru a păstra conservele pregătite pentru perioada iernii. Alții, \n schimb, au o nouă abordare, orientânduse spre dotarea spațiului cu echipamente sportive sau dispozitive pentru home cinema, sau spre amenajarea unor camere

C

de locuit intime și cochete. |n momentul \n care vom hotăr\ cum să profităm de respectivul spațiu, este important să luăm legătura cu un specialist care ne va ajuta să verificăm și să refacem hidroizolația, apoi să montăm o instalație electrică nouă (sau să o \nlocuim pe cea veche, dacă aceasta există deja). |n ceea ce privește alegerea materialelor pentru finisare, este important să le alegem pe cele adecvate spațiilor umede, care să prevină apariția mucegaiului. Pardoseala poate fi, și ea, transformată \n funcție de stilul casei. Putem opta pentru acoperirea plăcii de beton (atunci când există, iar dacă nu există, atunci ea trebuie turnată) atât cu pardoseli ceramice, cât și cu cele din lemn, ambele variante fiind ușor de \ntreținut. Sistemul de \ncălzire poate fi conectat la cel deja existent sau se poate instala un sistem independent, doar pentru acest spațiu.

Verificarea instalațiilor
entru că siguranța ocupă un loc important \n viețile fiecăruia dintre noi, trebuie să ne asigur`m c` sistemele de gaze naturale sau cele termice alese sunt \n perfectă stare de funcționare, fie că este vorba despre casa \n care

de gaze naturale și de \ncălzire

P

locuim de o bună perioadă de timp, de casa pe care abia am achiziționat-o sau de apartamentul \n care tocmai ne-am mutat. Fiecare dintre instalații necesită un anumit tip de verificare, \n funcție de specificul propriu.

Centrala termic`
erificarea periodică a centralei termice este obligatorie, \n lipsa acesteia furnizarea de gaze putând fi sistată. Autorizarea funcționării și verificarea tehnică periodică a centralei termice pot fi făcute de orice societate autorizată de ISCIR (Inspec]ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala]iilor de Ridicat). Dac` aveți garanție de la o societate autorizată sau

Economie de energie prin izolație
ndiferent de felul \n care alegeți să utilizați spațiul de la subsol, izolația acestuia este absolut necesară. Se preferă realizarea unei izolații a pereților, și nu a tavanului, atunci când subsolul nu este locuit, pentru că, \ntr-o casă neizolată există o mai mare

I

V

legătură \ntre subsol și restul casei decât \ntre subsol și exterior. O izolație corespunzătoare a subsolului ajută la economisirea cu până la 30% a costurilor de \ncălzire.

un contract de service, este indicat să folosiți acele servicii, \ntrucât aceste firme cunosc cel mai bine tipul centralei sau eventualele probleme ce pot apărea \n funcționarea acesteia. La cumpărarea sau la vânzarea apartamentului, ar trebui să primiți sau să predați, după caz, și manualul de utilizare a centralei termice, alături de documentația tehnică și instruc]iunile de utilizare/\ntreținere a acesteia.

50

e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

51

SUMAR

CONFORT

ECONOMII

ACAS~

ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Instala]iile de gaze naturale
Pentru a vă bucura de confortul pe care vi-l aduce utilizarea instalaţiilor interioare de gazelor naturale, este indicat să aveți \n vedere următoarele recomandări de siguranţă:

respectaţi instrucţiunile producătorilor echipamentelor de utilizare a gazelor naturale; nu instalaţi/racordaţi echipamentele de utilizare a gazelor naturale decât pe bază de proiect, cu respectarea prevederilor legale şi prin intermediul unei firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare \n Domeniul Energiei (A.N.R.E); respectați perioadele de verificare şi revizie a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale şi realizaţi aceste operaţiuni cu firme autorizate; nu lăsaţi focul nesupravegheat \n aparatele neautomatizate; nu obturaţi coşul de fum al sobelor şi grilele de ventilaţie din \ncăperi (\n special \n bucătării); nu dormiţi \n \ncăperi unde se află aparate de utilizare a gazelor naturale (sobe, convectoare, maşini aragaz) nelegate la coş, fără grilă de ventilaţie, cu focul aprins sau \n care se simte miros de gaze.
|n cazul \n care simțiți un miros persistent de gaze, nu intrați \n panic` și \ncercați să respectați, pe cât posibil, următorii pași:

deschideţi imediat toate uşile şi ferestrele pentru a aerisi \ncăperea; nu aprindeţi şi nu utilizaţi surse de foc – lumânări, chibrituri, brichete; nu \ncercați să apăsați pe \ntrerupătoare sau să folosiți aparate electrice; nu folosiţi liftul sau soneria; părăsiţi clădirea.

` mulțumim că a]i fost alături de noi până la final și sperăm că informațiile pe care vi le-am prezentat \n mini-ghidul nostru v-au condus \n zone de interes care ar putea constitui, oricând, subiectul unor discuții, pe cât de extinse, pe atât de controversate. De unde pornește această controversă? De la faptul că fiecare dintre noi are propria viziune asupra ideii de confort și

|n \ncheiere... V

asupra a ceea ce suntem dispuși să facem pentru a beneficia din plin de el. Unii \și găsesc confortul \ntr-un apartament de bloc, alții \l obțin abia atunci când efectele instalației solare montate la casă se fac simțite, unii se simt confortabil doar alături de cei dragi, iar alții cred \n confortul oferit de cele mai noi și revoluționare tehnologii.

Nu există variante bune sau rele, există doar cele mai bune variante pentru fiecare dintre noi.

{tia]i c`...
Trebuie să telefonaţi imediat, din exteriorul clădirii, la telefoanele de urgenţă. GDF SUEZ Energy România a pus la dispoziție un număr de telefon exclusiv destinat urgenţelor cauzate de scăpările de gaze naturale: 021.9281 pentru Bucureşti şi Ilfov sau prefix local 928*. De asemenea, puteţi apela numărul TelVerde 0800 877 778**. Pentru că mai multă siguranță \nseamnă mai mult confort, GDF SUEZ Energy România recomandă, \n cazul persoanelor care au optat pentru \ncălzirea pe bază de gaze naturale, ofertele Asigaz de revizii [i verific`ri instala]ii de gaze naturale care presupun: • Garanţia de calitate GDF SUEZ Energy România; • Peste 250 de specialişti experimentaţi, certificaţi ANRE şi ISCIR; • Flexibilitate: achitarea contravalorii serviciilor Asigaz odată cu factura de gaze naturale, \n peste 13.500 de puncte de plată a acesteia, la partenerii comerciali şi bancari ai GDF SUEZ Energy România; • Servicii suplimentare pentru buna funcţionare a instalaţiei interioare de gaze naturale şi a centralei termice (aceste servicii nu intră \n preţurile standard ale pachetelor Asigaz şi fac obiectul unui deviz separat).

C

onfortul \n care credem noi este cel care se bazează pe calitate. Vorbim despre calitatea produselor, a serviciilor și a oamenilor cu care lucrăm și care, ne asigură, \n permanență, că lucrurile realizate „ca la carte“ sunt cele care vor dăinui. |ndemnul nostru către voi, cei care ne citiți, este de a alege lucrurile și serviciile performante, pentru că acestea sunt cele care ne vor pelați la specialiștii \n domeniu atunci când aveți nevoie de o părere avizată, [i nu doar la experien]ele cunoscu]ilor, analizați \ntre toate ofertele de piață și alegeți cea

ajuta să economisim timp și resurse. Cel mai adesea ne confruntăm cu situația \n care serviciile de calitate sunt cele pentru care trebuie să și plătim cel mai mult. |nsă, așa cum ați văzut deja, există și metode – testate – prin care putem economisi: bani, apă, energie electrică, energie termică. Sunt resursele de care avem nevoie pentru a duce traiul de zi cu zi, dar și cele pe cale să se termine dacă nu suntem dispuși să contribuim la un consum... tot de calitate. mai bună variantă, economisiți când este cazul și investiți \n tehnologii ale viitorului, nu doar pentru confortul personal, ci și pentru cel al lumii \n care vor trăi genera]iile viitoare.

A

Pe curând!
e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

52

53

Un e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful