Arhivarea documentelor

Scopul arhivării: • păstrarea şi conservarea actelor juridice .

• aplicarea normelor PSI .Cerinţe legale de arhivare: • legislaţia în domeniu .Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • regulamentul de organizare şi funcţionare internă a instituţiei.

• promptitudinea în elaborarea şi actualizarea bazelor de date • capacitatea de a păstra documentele în condiţii corespunzătoare. cu respectarea normelor de PSI . • operativitatea în identificarea surselor de informaţie. degradării.• capacitatea de a inventaria eficient şi complet sarcinile conform legislaţiei în domeniu. asigurându-le împotriva distrugerii.

actelor juridice de care consilierul juridic înţelege să se folosească în timpul proceselor .Înregistrarea actelor juridice • Inventarierea sarcinilor care revin consilierului juridic prin raportare la legislaţia în vigoare • Consemnarea în registrul de intrare-ieşire a citaţiilor.

sustragerii Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhivă .Asigurarea păstrarii documentelor • • • • • Identificarea surselor de informaţii şi a bazelor de date existente Elaborarea şi actualizarea baza de date conform legislaţiei Evidenţa. conservarea şi clasarea actelor juridice Păstrarea actelor juridice se face în condiţii corespunzătoare. asigurându-le împotriva distrugerii. degradării. îndosarierea.

capacitatea de a inventaria eficient şi complet sarcinile conform legislaţiei în domeniu. • .operativitatea în identificarea surselor de informaţie.capacitatea de a păstra documentele în condiţii corespunzătoare. cu respectarea normelor de PSI .promptitudinea în elaborarea şi actualizarea bazelor de date • .• . • . asigurându-le împotriva distrugerii. degradării.