PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL

“Sahabat yang tidak jujur ibarat dapur yang berhampiran. Jikalau pun kamu tidak terkena jelaganya sudah pasti akan terkena asapnya”.

PENCEGAHAN KEMALANGAN
 PENGENALAN:
 Keselamatan ditakrifkan sebagai suatu keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan. la merupakan perkara untuk mencegah daripada berlakunya kemalangan.  Konteks keselamatan kerja pula ia boleh didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan kerja, proses kerja, tempat kerja dan lingkungannya (Suma'mur, 1981).

Samb…

 Latihan keselamatan adalah menjurus kepada latihan dan orientasi pekerja ke arah tingkah laku bekerja secara selamat. la merupakan suatu amalan untuk mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan atau keadaan yang membahayakan kepada:
(a) Pekerja/pelajar (b) Kakitangan (c) Kelengkapan dan peralatan

pakaian.LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN: Kemalangan berlaku kerana:(a) pekerja/pelajar telah melakukan pekerjaan yang tidak selamat (b) bekerja dalam persekitaran yang tidak selamat  Terdapat 5 langkah untuk mencegah kemalangan seperti: (a) Menghapuskan gangguan (b) Menggunakan alat-alat yang selamat (c) Papan kenyataan yang mempunyai maklumat amaran keselamatan (d) Melatih pekerja (e) Memakai peralatan perlindungan . topi keselamatan dan sebagainya. . kasut.

• Menubuhkan pasukan bomba industri atau sukarela • Menerapkan konsep pencegahan kebakaran dalam kurikulum pembelajaran sama ada di sekolah atau institusi pengajian tinggi. . kejadian api. tindakan yang perlu serta cara menggunakan peralatan dengan betul berdasarkan sistem-sistem kebombaan. • Mengadakan latihan bersama "Mork Drilf di sesebuah bangunan atau tempat bertujuan untuk memberi pendedahan kepada penghuni bertindak semasa kecemasan dan mengenal pasti masalah-masalah yang wujud dalam latihan tersebut. menghadkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa semasa berlakunya kebakaran. punca. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut: (i) Pendidikan dan latihan • Mengadakan ceramah/pembelajaran awam tentang bahayabahaya kebakaran kepada kumpulan sasaran.(a) Pencegahan Kebakaran  Beberapa langkah telah diambil bertujuan untuk mencegah. • Mengadakan ceramah berkenaan dengan sifat-sifat api.

.  Sistem ini terbahagi kepada dua kategori iaitu pencegahan dan perlindungan kebakaran.Tindakan Pencegahan  Sistem Keselamatan Kebakaran  merupakan langkah persediaan kepada tindakan pencegahan dan perlindungan di sesebuah bangunan. la juga merupakan satu strategi bertindak semasa menghadapi risiko-risiko bahaya kebakaran.

.(ii) Penguatkuasaan  Untuk ini seorang pegawai bomba diberi kuasa untuk membuat pemeriksaan seperti yang termaktub dalam Akta Bomba 341/1988 serta membuat pemantauan untuk memastikan sistem pencegahan kebakaran yang sedia ada dalam keadaan baik dan boleh digunakan bila-bila masa.

(iii) Kejuruteraan  Kejuruteraan adalah badan yang mengkaji dan meneliti pelan-pelan bangunan dan bahan-bahan keperluan di dalam bangunan seperti sistem kebombaan. .

(iv) Kawalan keselamatan  Untuk memastikan peralatan pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. (v) Penyelenggaraan peralatan supaya dalam keadaan baik  (vi) 'Good house keeping'  Penyusunan yang mengikut penyesuaian barang atau tempat serta tidak melindungi sistem atau jalan keluar keselamatan. .

paras akses perkakas bomba. . pemetakan.ruang akses menentang kebakaran. memberi amaran. (ii) Perlindungan aktif  Sistem kebombaan yang dipasang pada sesebuah bangunan yang merangkumi empat cara bertindak iaitu mengesan.(b) Perlindungan Kebakaran  Perlindungan ini terbahagi kepada dua iaitu perlindungan pasif dan perlindungan aktif. ruang akses perkakasan dan ketahanan struktur bangunan seperti jalan keluar keselamatan. kekemasan dalam siling. (i) Perlindungan pasif  Perlindungan kebakaran pada bangunan dengan mengambil kira kelengkapan laluan kecemasan. mengawal dan memadam kebakaran sama ada secara automatik atau manual.

Oleh yang demikian orientasi keperluan latihan keselamatan mestilah menjurus kepada: (a) Mengadakan Kod Bertingkah-laku  Contoh: Polisi keselamatan ialah garis panduan tindakan keselamatan. perbincangan keselamatan dan sebagainya. • Falsafah polisi merangkumi arahan keselamatan dalam semua keadaan di semua aspek.  Panduan pelaksanaan: • Kebiasaannya merujuk kepada kepentingan sesuatu program • Merupakan tanggungjawab pihak pengurusan terhadap keselamatan. • Merupakan penyataan yang jelas tentang demonstrasi penggunaan peralatan. • Mengadakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti laporan pemeriksaan berkala. . • Prosedur perlaksaan adalah secara bercetak.Latihan Keselamatan  Program atau latihan yang efektif melibatkan penyertaan semua pihak dan penggunaan sumber yang sedia ada secara cekap.

Dilaksanakan secara tegas dan penuh dengan tanggungjawab. peningkatan dan kesihatan pekerja atau individu-individu lain yang difikirkan sesuai. Arahan kepada kaedah-kaedah yang selamat. latihan. • . (c) • Kumpulan Sasaran untuk Latihan Keselamatan Semua golongan pekerja adalah dalam sasaran teratas kerana mereka inilah yang terlibat secara langsung dengan pekerjaan dan sentiasa terdedah kepada risiko kemalangan. Seterusnya adalah pegawai-pegawai yang bertanggungjawab terhadap soal keselamatan. Penyediaan papan-papan buletin dan poster-poster keselamatan.(b) Mewujudkan Arahan Keselamatan • • • • Penyediaan kepada arahan keselamatan untuk penyelenggaraan peralatan bengkel atau sebagainya. Menyediakan peti cadangan keselamatan.

 Akta ini mewajibkan majikan merangka dan melaksanakan dasar am atau polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Penyediaan Laporan Bertulis  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514.  Laporan keselamatan dan pemberitahuan kemalangan mewajibkan majikan memberitahu dan melaporkan kepada pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat mengenai kemalangan. kejadian berbahaya dan penyakit pekerjaan yang mungkin terjadi di tempat kerja. menetapkan majikan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan. kesihatan dan kebajikan semasa bekerja. organisasi dan perkiraan untuk menjayakan dasar tersebut. .

akibat faktor di tempat kerja. mental atau fungsi seseorang.  Laporan kebakaran penting bagi mendapatkan perangkaan kebakaran yang tepat dan sistematik. Contohnya pekerja yang mengalami kegatalan atau kerengsaan kulit setelah terdedah kepada bahan kimia di tempat kerja atau mengalami lelah secara tiba-tiba akibat pendedahan asap atau gas semasa bekerja. Jabatan bomba dan penyelamat telah mengeluarkan arahan dan borang mengenai penyediaan laporan kebakaran.Penyediaan Laporan Bertulis  Penyakit pekerjaan adalah sebarang penyakit atau perubahan fizikal. .

tempat dan jarak cara panggilan samada datang terus atau menerusi talian bilangan anggota yang bertugas keadaan kebakaran dan tindakan awal laporan tentang kecederaan nilaian harta yang terlibat insurans yang berkaitan .Format laporan kebal mengandungi perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) negeri dan balai yang membuat laporan jenis kebakaran. tarikh kejadian. masa kejadian.

Rekod Keselamatan dan Kemalangan Tujuan menyimpan rekod: (i) membantu untuk membuat laporan yang tepat dan lengkap (ii) panduan keberkesanan langkah pencegahan (iii) asas penilaian keberkesanan program keselamatan (iv) menunjukkan kemungkinan bentuk kemalangan yang serupa (v) menjelaskan keadaan berbahaya dan amalan tidak selamat (vi) menjadi sumber fakta bagi analisis yang dijalankan .

Jenis-jenis rekod keselamatan: (i) (ii) (iii) (iv) buku rekod kemalangan pemeriksaan keselamatan mesyuarat jawankuasa keselamatan program keselamatan .

PERSEDIAAN PERALATAN SOKONGAN 1. Peranti Keselamatan (Safety Devices)  Peranti keselamatan merupakan peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja daripada mengalami kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan dan juga kematian. .

fius keupayaan pemutus tinggi dan fius palam. la melindungi litar pendawaian dan pengguna daripada mendapat renjatan elektrik apabila pemasangan alat-alat elektrik mengalami litar bocor ke bumi. Ini menjadikan fius tidak begitu efisen dan sesuai untuk melindungi peralatan yang peka terhadap arus yang berlebihan. fius kartrij. antaranya ialah: (a) Fius  Sejenis alat yang diguna sebagai pelindung arus lebih. Fius tidak segera lebur apabila arus yang berlebihan melaluinya tetapi ia mengambil masa tertentu.Peranti Keselamatan (Safety Devices)  Terdapat beberapa peranti keselamatan di dalam sistem pendawaian elektrik.  Fius yang boleh didawai semula.  Amnya fius adalah seutas dawai kuprum atau dawai aloi timah plumbum yang akan lebur apabila ia membawa arus yang melebihi had keupayaannya. .

jenis vakum dan jenis miniatur.Peranti Keselamatan (Safety Devices) (b) Pemutus Litar  Pemutus litar adalah merupakan alat yang akan memutuskan litar dengan sendiri (automatik) apabila berlaku lebihan arus dan boleh dihidupkan semula dengan menolak tangkai suis. lanya diperbuat daripada gelung elektromagnet yang disambung secara siri dengan litar. . jenis hembusan gas.  Pemutus litar biasanya dikadarkan dari 15 A hingga 200 A untuk pelindung arus lebih di rumah kediaman atau di kilang perusahaan.  Terdapat beberapa jenis pemutus litar antaranya ialah jenis isian minyak. jenis hembusan udara.

Peranti Keselamatan (Safety Devices) (c) Pemutus Litar Bocor ke Bumi (ELCB)  Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) digunakan apabila pembumian yang baik tidak diperolehi kerana impedan terlalu tinggi sehingga tidak mampu memutuskan dawai filemen fius atau pemutus yang lain. Terdapat beberapa jenis pemutus litar bocor ke bumi iaitu :  (i) ELCB Kendalian voltan satu elektrod  (ii) ELCB kendalian voltan dua elektrod  (iii) ELCB kendalian arus baki  (iv) ELCB arus imbang  (v) ELCB menggunakan geganti  (vi) ELCB bagi motor yang menggunakan pemula punat tekan. . lanya beroperasi pada voltan yang sama atau melebihi 50 V di antara bumi dengan sebarang logam.

.Peranti Keselamatan (Safety Devices) (c) Pemencil  Merupakan alat yang boleh memutuskan bekalan pengagihan kepada pengguna dengan membukakan sambungan dawai hidup dan neutral secara serentak jika salah satu kutub bekalan tidak ke bumi.  Pemencil diadakan bertujuan untuk mengasingkan litar dan seterusnya melindungi pengguna daripada renjatan elektrik yang berterusan.  lanya dipasang pada permulaan litar pendawaian bagi setiap pemasangan.

Peranti Keselamatan (Safety Devices) (d) Pengubah Pengasing (Isolated Transformer)  Merupakan peralatan yang digunakan untuk memberikan pengasingan elektrik antara litar utama dan litar sekunder.  Bilangan lilitan belitan sekunder adalah sama dengan lilitan belitan utama dan voltan sekunder dengan voltan utama adalah sama. .

 Walaupun begitu terdapat juga bangunan atau premis yang menggunakan sistem manual untuk memberi amaran kebakaran.Peralatan Pencegahan Kebakaran  Peralatan pencegahan kebakaran pada masa kini merupakan sistem amaran kebakaran yang dipasang secara tetap dan beroperasi secara automatik di bangunanbangunan. .

(ii) Perlindungan Pasif  Sistem perlindungan kebakaran yang terdapat pada struktur sesebuah bangunan yang berfungsi untuk menyekat api dan asap dari merebak agar penghuni dapat berlindung atau menggunakannya sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat menempatkan peralatan dan anggota bomba ketika melawan kebakaran.Peralatan Pencegahan Kebakaran  Peralatan pencegahan kebakaran pada bangunan atau premis yang siap dipasang dikategorikan kepada 2 jenis: (i) Perlindungan Aktif  Sistem perlindungan kebakaran yang dipasang tetap di bangunan untuk mencegah. mengawal dan memadam kebakaran secara manual atau automatik. .

ia melengkapkan litar elektrik dan menghasilkan bunyi loceng amaran bagi menandakan ada kebakaran di zon di mana kaca tersebut dipecahkan. (ii) Alat pengesan haba  Alat ini beroperasi secara automatik.(a) (i) Jenis Perlindungan Aktif Alat pecah kaca  Alat ini beroperasi secara manual iaitu dengan cara memecahkan kaca pada sistem ini apabila dikesan oleh orang ramai. la akan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan haba atau suhu tertentu pada peringkat awal kebakaran. . Apabila kaca pada kotak ini dipecahkan.

la juga berperanan untuk mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan sejumlah asap yang tertentu. (iv) Sistem pemasangan sprinkler  lanya bertujuan untuk mengawal kebakaran pada peringkat awal dengan cara semburan air yang bertekanan khusus kepada zon/kawasan yang terbabit. . la bertindak secara automatik. Sistem ini dihubungkan dengan penggera kebakaran.(a) Jenis Perlindungan Aktif (iii) Alat pengesan asap  Alat ini juga beroperasi secara automatik.

 Hydran gedung ditempatkan dalam gedung.(a) (v) Jenis Perlindungan Aktif Sistem pemasangan pancur (riser). hydran halaman dan hydran kota. . (vi) Sistem pili bomba (hyderant)  Terdapat 3 jenis hydran. hydran halaman ditempatkan di halaman manakala hydran kota biasanya ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan Unit Pemadam Kebakaran suatu kota mengambil cadangan air.  Terdapat dua jenis pancur iaitu Pancur basah dan Pancur kering. iaitu hydran gedung.

(a) Jenis Perlindungan Aktif (vii) (viii) (ix) Sistem salur Bantu mula (hosereef) Sistem gas CO2. Sistem pemasangan tetap buih (foam) .

b. Jenis Perlindungan Pasif (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tangga terlindung. Koridor terlindung Pintu rintangan api Ruang akses menentang kebakaran Lif Bomba .

Alat ini merupakan satu alat pencegahan kebakaran mudah alih yang penting. (a) Kategori Alat Pemadam Api  Terdapat beberapa kategori alat pemadam api yang digunakan dan diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.Alat Pemadam Api  Ramai orang biasa melihat alat pemadam api tetapi tidak semua yang mengetahui cara ianya berfungsi. Setiap alat pemadam api ditandakan simbol kelas api dan dinyatakan jenis api yang boleh dipadamkan. .

C.Di antara alat pemadam api yang selalu digunakan untuk membantu pemadaman di peringkat awal ialah: Jenis yang mengeluarkan air iaitu soda acid dan Water CO2 • Tabungnya berwarna krim • Memadam kebakaran minyak • Kebakaran bahan alkohol (pola) Jenis yang mengeluarkan buih Jenis yang mengeluarkan debu kering (Jenis ABC) • Tabungnya berwarna krim • Memadam kebakaran minyak • Kebakaran bahan alkohol (pola) • Debu kering mengandungi sodium bikarbonat. . • Untuk Kelas A. • Terbukti selamat.B.

• Mengandungi gas karbon karbon dioksida • Agen pemadam yang bersih • Tidak merosakkan komponen elektrik • Tabungnya berwarna hitam .Di antara alat pemadam api yang selalu digunakan untuk membantu pemadaman di peringkat awal ialah: Jenis yang mengeluarkan gas • Tabungnya berwarna biru.

**** Pancutan hendaklah dilakukan mengikut arah angin. .Pull : Tarik pin di atas alat pemadam api A . S .Squeeze : Fusing atau tekan pemegang S .Aim : Halakan muncung alat pemadam ke punca api (bahan).Sweep : Halakan pancutan ke arah punca api pada jarak 3 m sehingga api padam.(b) Cara Mengguna Alat Pemadam Api  Cara untuk menggunakan kebanyakan alat pemadam api permulaan berdasarkan singkatan perkataan PASS dan cara menghalakan alat pemadaman adalah berdasarkan P .

 Anda sebagai pengguna bengkel Kemahiran Hidup di sekolah sekurang-kurangnya tahu asasasas yang perlu dilakukan apabila berlaku kemalangan di bengkel sekolah. pengetahuan.  Memberi pertolongan cemas yang sempurna memerlukan beberapa kemahiran asas. . latihan dan kepakaran.PERTOLONGAN CEMAS  Pertolongan cemas adalah bantuan segera yang diberikan kepada orang yang cedera sebelum golongan profesional seperti doktor atau jururawat mengambil alih.

Sekian. . Oleh itu jika anda memiliki kedua-duanya janganlah anda lupa pada Yang Maha Berkuasa ”. Terima kasih!!!! “ Kekayaan bukanlah satu dosa dan kecantikan bukanlah satu kesalahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful