ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 16 . 11 . 2012 ΜΕΧΡΙ 17 . 12 . 2012

Επωνυμία Επιχείρησης
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 221, Μαρούσι 151 24

Υπεύθυνος σύνταξης:

Δραγανίδης Φώτης / Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Διευθυντής Τομέα Εκπαίδευσης / Account Technology Strategist
Δραγανίδης Φώτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2111206399

Fax επικοινωνίας:

2111206003

E-mail:

fotisd@microsoft.com

(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ)

1-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραθέσουμε με το παρόν τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την διαβούλευση του Σχεδίου Προκήρυξης του Ανοικτού
∆ημοσίου ∆ιαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ».
Λόγω της ιδιομορφίας του αντικειμένου της διακήρυξης και προκειμένου να έχουν ροή και συνέχεια τα σχόλιά μας, δεν ακολουθήσαμε τον
προκαθορισμένο τρόπο υποβολής σχολίων αλλά έχουμε επιλέξει την παράθεση συνεχούς και συνεκτικού κειμένου.
Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση των σχολίων μας, θα θέλαμε να προτείνουμε την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ των στελεχών του
Υπουργείου και της Microsoft Ελλάς για να συζητηθεί περαιτέρω η πρόταση μας που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στο Υπουργείο
Παιδείας και σημαντικά πλεονεκτήματα στην ορθή και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη του
βέλτιστου παιδαγωγικού αποτελέσματος. Είναι προφανές ότι για ένα τέτοιο τεράστιας σημασίας έργο με αντικείμενο την προμήθεια
εξοπλισμού/λογισμικού που θα αποτελέσει την βάση στην στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια, η απλή παράθεση σχολίων δεν
μπορεί να αντικαταστήσει το διάλογο και να αποδώσει στο μέγιστο τις οποιαδήποτε προτάσεις.
Ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας.

2-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

A. Aποκλεισμός του Microsoft Office
Το πρώτο σημαντικό θέμα είναι ότι με τις τρέχουσες προτεινόμενες προδιαγραφές, αποκλείεται – με έμμεσο τρόπο - η δυνατότητα παροχής του
Microsoft Office στους μαθητές και καθηγητές της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω της μειοδοτικής φύσης των
διαγωνισμών και του τρόπου διατύπωσης των προδιαγραφών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα οδηγηθούν αποκλειστικά σε προσφορές λογισμικού
αυτοματισμού γραφείου ΕΛ/ΛΑΚ τόσο στο boot/partition των Windows 7 όσο και στο boot/partition του ανοιχτού λογισμικού (Linux).
Πιστεύουμε ότι το λογισμικό Microsoft Office, το οποίο αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου στην ελληνική και
παγκόσμια αγορά εργασίας & στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και επιλογή του Υπουργείου τα προηγούμενα έτη με σημαντική επένδυση στην επιμόρφωση
χιλιάδων καθηγητών, μπορεί να προσφέρει σημαντικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χώρα που έχει πετύχει την μεγαλύτερη βελτίωση των δεικτών χρήσης τεχνολογίας στην εκπαίδευση σύμφωνα με τον OECD και
τα Pisa Results (Source: www.pisa.oecd.org ), είναι η Πορτογαλία, μέσα από το Project Magellan, το οποίο πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Microsoft,
χρησιμοποιώντας Windows και Microsoft Office.
Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε τον κίνδυνο που υπάρχει με τις τρέχουσες προδιαγραφές, να προμηθευτούν τα σχολεία ως και οκτώ διαφορετικές
εκδόσεις από σουίτες αυτοματισμού γραφείου ανοιχτού λογισμικού στο boot των Windows (π.χ. OpenOffice, LibreOffice, KOffice κτλ), το οποίο θα κάνει
πολύ δύσκολη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση αυτών σε θέματα ασφαλείας τα επόμενα έτη.
Χρησιμοποιώντας Microsoft Office στο boot των Windows πιστεύουμε ότι τα ελληνικά δημόσια σχολεία και το Υπουργείο Παιδείας, θα αποκομίσουν
σημαντικά οφέλη τα σημαντικότερα από τα οποία αναφέρονται πιο κάτω:
3-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

1. Ενιαίο λογισμικό για την σωστή και εύκολη χρήση των ∆ιαδραστικών Πινάκων και συσκευών με Οθόνες Αφής
Το OneNote το οποίο αποτελεί μέρος του MS-Office, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την δημιουργία μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς, τα οποία
θα μπορούν να μοιράζονται στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και να παρουσιάζονται σε όλους τους διαδραστικούς πίνακες. Σημειώνουμε εδώ,
ότι τα μαθήματα που δημιουργούνται με το λογισμικό των διαδραστικών πινάκων, παρουσιάζουν συχνά προβλήματα συμβατότητας με άλλους
διαδραστικούς πίνακες. Το OneNote μπορεί να λύσει αυτό το θέμα.
Επίσης, όλες οι εφαρμογές του ΜS-Office [Word/Excel/Powerpoint/OneNote] διαθέτoun ειδικό User Interface για touch περιβάλλοντα, όπως αυτό
του διαδραστικού πίνακα με δυνατότητες επιπλέον χαρακτηριστικών multitouch (zoom in, zoom out, slide, swipe, tap).
H δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει άμεσα τους εκπαιδευτικούς στον ευκολότερο χειρισμό των διαδραστικών πινάκων και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και επιπλέον εξασφαλίζει την προστασία της τεράστιας δημόσιας επένδυσης του έργου καθώς το λογισμικό του MS-Office μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε σύγχρονη συσκευή με οθόνες αφής (tablet/touch-enabled laptops, touch desktops). Οι συσκευές με
οθόνες αφής είναι πλέον ευρέως διαθέσιμες και αποτελούν βασική συνιστώσα σύγχρονων εκπαιδευτικών εφαρμογών.

2. Χρήση από πρωτοπόρα και παγκοσμίως βραβευμένα ελληνικά σχολεία
Το MS-Office σε συνδυασμό με τον διαδραστικό πίνακα, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από κορυφαία ελληνικά σχολεία του ιδιωτικού τομέα τα
οποία έχουν βραβευτεί μέσα στα 50 καλύτερα σχολεία παγκοσμίως στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, από το
παγκόσμιο πρόγραμμα «Συνεργάτες στη Μάθηση». Είναι σημαντικό, αυτή η τεχνογνωσία να μην μείνει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά να δοθεί και
σε κάθε δημόσιο σχολείο της χώρας.

4-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

3. Αξιοποίηση της επένδυσης όσον αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην
δημιουργία των σχολικών εργαστηρίων.
Από το 2000 έως και σήμερα, στα πλαίσια έργων τόσο της ΚτΠ όσο και του και ΕΣΠΑ, περίπου 115.000 εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει βασικές
γνώσεις χρήσης Η/Υ, έχοντας εκπαιδευτεί σε προγράμματα όπως Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook Express. Οι γνώσεις
αυτές έχουν αξιοποιηθεί για την εκμετάλλευση της υπολογιστικής υποδομής των σχολικών εργαστηρίων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η μη δυνατότητα χρήσης του Microsoft Office στους νέους υπολογιστές απαξιώνει τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην
εκπαίδευση των καθηγητών και στερεί από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, που αναμφισβήτητα έχουν γνώσεις MS Office, την δυνατότητα να
παράγουν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές τους.

4. Πρακτική από το 1999
Από το έργο των «Μνηστήρων» και μετά αποτελεί συνήθη πρακτική του ΥΠΕΠΘ τα σχολεία να εξοπλίζονται με Dual boot υπολογιστές για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους μαθητές όλα τα ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και σουίτες
γραφείου. H πράξη έχει αποδείξει ότι ιστορικά η συντριπτική πλειοψηφία καθηγητών και μαθητών χρησιμοποιεί το περιβάλλον της Microsoft στις
καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έναντι των “open source” επιλογών που έχουν στην διάθεση τους. Η μη δυνατότητα χρήσης του MS
Office από χιλιάδες μαθητές θα έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκτήσουν εμπειρία οι μαθητές στο πιο διαδεδομένο λογισμικό αυτοματισμού
γραφείου, ενάντια στην βασική αρχή της εκπαίδευσης, η οποία σκοπό έχει να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια στα παιδιά τα οποία θα χρησιμοποιήσουν
ως ενήλικες και η οποία είχε ακολουθηθεί με συνέπεια μέχρι τώρα από το Υπουργείο.

5. Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού

5-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

Η Microsoft θεωρεί το Office από τις σημαντικότερες οικογένειες λογισμικού που διαθέτει και παρέχει σαφή δέσμευση για την μετεξέλιξη και
υποστήριξη του προϊόντος με ένα σαφώς προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει συνέχεια & προστασία σε οποιαδήποτε
παλιότερη ή νέα επένδυση του ΥΠΕΠΘ στις τεχνολογίες της και εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή τους. Το Microsoft Office παρέχει δωρεάν εγγύηση
αναβαθμίσεων σε θέματα ασφάλειας και υποστήριξη από την Microsoft, για τα επόμενα δέκα έτη.
Αντίθετα, οι λύσεις ΕΛΛΑΚ δεν παρέχουν καμία δέσμευση όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα υποστήριξης. Παράδειγμα αποτελεί ο πρόσφατος
διαχωρισμός της βασικής σουίτας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου OpenOffice, σε δύο διαφορετικές υλοποιήσεις, δηλαδή το OpenOffice και το
LibreOffice, ενώ καμία σουίτα λογισμικού αυτοματισμού “open source” δεν δεσμεύεται ούτε για την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας σε παλιότερες
εκδόσεις ούτε για συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις. Είναι κατά την γνώμη μας ιδιαίτερη σημαντική η δυνατότητα να υπάρχει ένα σταθερό
σημείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

6. Οικοσύστημα συνεργατών / After sales support
∆ιαδεδομένο δίκτυο πάνω από 1800 εταιριών/συνεργατών της Microsoft σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και την επαρχία, διασφαλίζει τη δυνατότητα
υποστήριξης για όλα τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στις σουίτες γραφείου της. Επίσης, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για τα προϊόντα
του Microsoft Office από την ίδια τη Microsoft, 8:00 πμ με 8:00 μμ καθημερινώς εκτός αργιών, αλλά και υποστήριξη μέσω των ιστοσελίδων της
Microsoft στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αναγκαία πολυκάναλη υποστήριξη για τα προϊόντα της Microsoft ανά πάσα στιγμή,
είτε τοπικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου. Τέλος, η αυτόματη ενημέρωση, με αφορμή σφάλματα ή/και περιστατικά ασφάλειας υποστηρίζεται
απευθείας από την Microsoft.

6-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

7. Περαιτέρω εκπαίδευση (Office online / βοήθεια) & self help
Η Microsoft παρέχει στο διαδίκτυο εύχρηστους και εύκολα προσβάσιμους διαδραστικούς οδηγούς και μαθήματα στα Ελληνικά για την πλήρη
εξοικείωση των χρηστών κάθε ηλικίας του Microsoft Office, και την καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος. Παρέχει επίσης γνωσιακή βάση δεδομένων
επίλυσης προβλημάτων στα ελληνικά.
Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κεντρικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (online και offline
Computer Based Training), μέσα από την οποία μπορούν να επιμορφωθούν σε περισσότερα από 400 θέματα τεχνολογίας
[windows/office,δίκτυα/προγραμματισμός/κτλ] και οι 170.000 εκπαιδευτικοί.

8. MS Office: η πιο διαδεδομένη σουίτα λογισμικού στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και παγκοσμίως
Σύμφωνα με ανεξάρτητες και έγκυρες εταιρίες ερευνών, πάνω από το 95% των χρηστών πανελλαδικά, χρησιμοποιούν το Microsoft Office ως την
προτιμητέα σουίτα εφαρμογών γραφείου. To ΜS-Office αποτελεί με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα στα
σχολεία, σε παγκόσμιο επίπεδο σε προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες όπως Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Πορτογαλία, Ιταλία. Στην Ελλάδα
διαθέτει επίσης πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο. Παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office, υπάρχουν
ήδη σχεδόν στο σύνολο των σχολικών εργαστηρίων. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη και οικεία εφαρμογή γραφείου παγκοσμίως και η υιοθέτησή της
από ένα εκπαιδευτικό σύστημα μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να αποφέρει. Ενδεικτικά: αξιοποίηση μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών εφαρμογών
ανεπτυγμένων ειδικά για την σουϊτα, αξιοποίηση μελλοντικών επενδύσεων της Microsoft, όπως λ.χ. Office 365, για την υλοποίηση ολοκληρωμένων
διαδραστικών σεναρίων μάθησης & συνεργασίας, δυνατότητα άμεσης υποστήριξης από τους «κοντινούς» έμπειρους χρήστες (λ.χ. συνάδελφος
καθηγητής, φίλος κ.α.), συμβατότητα με το περιβάλλον εργασίας του γονέα στο σπίτι, ευρύτατη ύπαρξη βιβλιογραφίας, εύκολη πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια.

7-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

9. Συνεργασία με μελλοντικά έργα του ΥΠΕΠΘ και μαζική χρήση τεχνολογικών υποδομών ΤΠΕ
Η βιωσιμότητα και επιτυχία του έργου αυτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μελλοντικά έργα που θα προκηρυχθούν από το ΥΠΕΠΘ και το
ευρύτερο όραμα του ΥΠΕΠΘ για την χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ενδεικτικά - και όχι περιοριστικά - αναφέρουμε:
-

Την ολοκλήρωση με ελεύθερα διαθέσιμων υπηρεσιών της Microsoft, όπως το Skydrive (online διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος) και το Skype
(οnline επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών)

-

Την πιθανή ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την παροχή ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαδραστικής
συνεργασίας εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας (web mail, e-learning, collaboration), μέσω της πλατφόρμας Office 365 το οποίο παρέχεται
δωρεάν στην εκπαιδευτική κοινότητα

-

Tην πιθανή ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού που θα λειτουργεί σε touch-enabled συσκευές.

-

Την διαλειτουργικότητα του MS Office με τον SharePoint Server, πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζεται η πύλη www.e-yliko.gr

-

Την πλήρη υποστήριξη του MS Office σε υλοποιήσεις έργων που χρησιμοποιούν Terminal Services & άλλες τεχνολογίες Virtualization, όπως λ.χ. η
μελλοντική αναβάθμιση / αντικατάσταση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.

-

Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος διεξαγωγής εξετάσεων.

-

Την ανάπτυξη πρόσθετου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογών.

-

Σε περίπτωση υλοποίησης υποδομών ευρείας κλίμακας, την αξιοποίηση των ενσωματωμένων δυνατοτήτων των τεχνολογιών της Microsoft για
την αυτοματοποίηση των εργασιών διανομής, εγκατάστασης, διαχείρισης & χρήσης λογισμικού με κεντρικοποιημένο τρόπο και την χρήση
υπηρεσιών καταλόγου & πολιτικών ασφαλείας.
8-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

10. Πλήρης υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας

Όλες οι εφαρμογές του Microsoft Office είναι πλήρως μεταφρασμένες στα Ελληνικά και χρησιμοποιούν Ελληνικό ορθογράφο, λεξικό, υποστήριξη και
συμβουλές χρήσεως ενσωματωμένο σε κάθε εφαρμογή και κοινό για όλες. Η Microsoft έχει μια ειδικευμένη ομάδα μεταφραστών που σε κάθε έκδοση
του Office επιμελείται τη σωστή απόδοση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα προϊόντα της. Έτσι ο εκπαιδευόμενος δεν έρχεται αντιμέτωπος με
διαφορετικές ορθογραφικές ερμηνείες της ίδιας λέξης σε διαφορετικά προγράμματα.

9-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

Β. Απουσία Συστήματος ∆ιαχείρισης των 45.000 Υπολογιστών
Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι με τις τρέχουσες προτεινόμενες προδιαγραφές, δεν προδιαγράφεται ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης των 45.000
Υπολογιστών, καθώς και των υπολοίπων που μπορεί να προστεθούν στη συνέχεια. Τα οφέλη από ένα τέτοιο σύστημα για το Υπουργείο στην πλήρη
διάσταση του έργου του ψηφιακού σχολείου (150.000 υπολογιστές), είναι τα παρακάτω:

1. Εξοικονόμηση 1εκ ανθρωποωρών εκπαιδευτικών ανά έτος
Η κεντρική διαχείριση των υπολογιστών, σημαίνει ότι δεν θα απαιτούνται ώρες από τους εκπαιδευτικούς για την συντήρηση των υπολογιστών με τα
απαραίτητα updates ασφαλείας, την επαναφορά του συστήματος σε ορθή λειτουργία, την εγκατάσταση προγραμμάτων κ.ο.κ. Όλα αυτά θα μπορούν
να πραγματοποιούνται κεντρικά και αυτοματοποιημένα από το Υπουργείο. Υπολογίζοντας το ελάχιστο 7 ώρες το έτος ενασχόληση ενός
εκπαιδευτικού με κάθε υπολογιστή για την σωστή συντήρηση του (updates/ αναβαθμίσεις/ εγκατάσταση προγραμμάτων/ παραμετροποίηση/
ρυθμίσεις antivirus/ εγκατάσταση ψηφιακών μαθημάτων κτλ), μπορούν να εξοικονομούνται εως και 1εκ. ανθρωποώρες εκπαιδευτικών ανά έτος.
Παράδειγμα 1: Το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει ότι σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ασφαλή
χρήση του διαδικτύου ή κάποιο άλλο ψηφιακό υλικό/πρόγραμμα. Μέσω του κεντρικού συστήματος, θα μπορεί εντός μιας ημέρας να διασφαλίσει ότι
και οι 150.000 υπολογιστές θα έχουν το συγκεκριμένο υλικό εγκατεστημένο, χωρίς καμία ώρα επένδυσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών.
Παράδειγμα 2: Τα laptops ∆ΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα γιατί δεν είχαν τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και έχουν
παρουσιάσει προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δαπανήσει πολλές ανθρωποώρες για να επαναφέρει τους υπολογιστές σε κατάσταση
λειτουργίας. Με τη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού, μειώνεται εκθετικά ο συγκεκριμένος κίνδυνος, μιας και τα laptops θα είναι καθημερινά
ενημερωμένα με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και προστατευμένα στον μέγιστο βαθμό. Ακόμα και στην σπάνια περίπτωση που υπάρξει
σχετικό πρόβλημα, αυτοματοποιείται σημαντικά η επίλυση του.
10-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

2. Καθημερινή Παρακολούθηση της Χρήσης του Εκπαιδευτικού Λογισμικού σε 150.000 υπολογιστές (Συνολικά/Ανά περιφέρεια/Ανά
Σχολείο/Ανά Τάξη)
Το υπουργείο θα μπορεί να έχει ένα κεντρικό καθημερινό report για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές από τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις ανάγκες επιμόρφωσης που προκύπτουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, εάν το Υπουργείο επιθυμεί να εισάγει
ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο για την διδασκαλία των Μαθηματικών, θα μπορεί να το πραγματοποιήσει κεντρικά και άμεσα σε όλους τους
υπολογιστές πανελληνίως και στη συνέχεια θα μπορεί να διαπιστώσει πόσο συχνά χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο σε κάθε περιοχή. Έτσι, μπορεί
να κατανείμει καλύτερα τους πόρους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, εάν το Υπουργείο πληρώνει άδειες χρήσης για προγράμματα τα
οποία χρησιμοποιούνται ελάχιστα από την εκπαιδευτική κοινότητα, τότε θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μείωσης κόστους, διαθέτοντας τα σωστά
στοιχεία. Επιπλέον θα μπορεί να αξιολογεί ποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται και να μπορεί να σχεδιάσεις τις κατάλληλες
ενισχυτικές πολιτικές.
Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχεται καθημερινή ανάλυση στα παρακάτω:
-

Ποιοι υπολογιστές έχουν συγκεκριμένη έκδοση του e-school.

-

Σε πόσους υπολογιστές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές π.χ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

-

Τι εκδόσεις Windows και Office έχουν οι υπολογιστές.

-

Ποιο ποσοστό υπολογιστών έχουν εγκατεστημένο ένα Ψηφιακό Μάθημα που έχει αναπτύξει το Υπουργείο και σε ποιες περιοχές/σχολεία
συμβαίνει αυτό.

-

Ποιο ποσοστό υπολογιστών δεν έχει τρέξει ποτέ κάποιο πρόγραμμα/λογισμικό εκπαίδευσης.

11-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

-

Ποιο ποσοστό υπολογιστών δεν έχει ανοίξει/χρησιμοποιηθεί τους τελευταίους μήνες και σε ποιες περιοχές/σχολεία συμβαίνει αυτό.

-

Ποιες είναι οι 10 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές σε κάθε τάξη της ελληνικής εκπαίδευσης;

Είναι προφανές ότι με την δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού το Υπουργείο θα διαθέτει πραγματικά στοιχεία
με τα οποία μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού και να σχεδιάσει δράσεις αναβάθμισης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Οικολογική Χρήση στους 150.000 υπολογιστές (1.5εκ € σε 5 έτη)
Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης υπολογιστών, μπορεί να επιβάλλει πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας στους υπολογιστές, όπως πχ. να
χαμηλώνουν την κατανάλωση της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται, να μην επιτρέπουν στους μαθητές να αλλάζουν τις ρυθμίσεις κατανάλωσης
των laptops (και άρα α) δεν θα εκφορτίζονται γρήγορα & β) θα απιτούν λιγότερο ρεύμα φόρτισης) ή να μην αφήνονται ανοιχτοί να φορτίζουν για
όλο το βράδυ όσοι υπολογιστές βρίσκονται στα ερμάρια μετά το πέρας του μαθήματος. Αυτό βοηθάει στην οικολογική χρήση των υπολογιστών και
την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτη της Gartner (επισυνάπτεται), μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους για ηλεκτρισμό, της τάξης
του 35%. Με ακόμα πιο συντηρητικούς υπολογισμούς από το -35%, και εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος ελάχιστων KWh, υπολογίζουμε ότι το
ετήσιο όφελος θα είναι το λιγότερο 2€ ανά υπολογιστή το έτος, δεδομένης 5ωρης καθημερινής λειτουργίας για 170 ημέρες εκπαίδευσης και του
ενδεχόμενου να ξεχνιούνται ανοιχτοί υπολογιστές στα ερμάρια και να φορτίζουν καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας ή του
Σαββατοκύριακου/αργιών/διακοπών. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα της Gartner (επισυνάπτεται), ένα PC το οποίο είναι διαχειρίσιμο (managed PC),
κοστίζει 43% λιγότερο να συντηρηθεί μετά την αγορά του.

12-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

Γ. Πρόταση Ενίσχυσης Των Προδιαγραφών για το boot/partition με Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Pro
(Λειτουργικό Σύστημα Ι)
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν αναλυτικά προηγουμένως προτείνουμε τις εξής αλλαγές στις προδιαγγραφές LAP 11.3 και LAP 13, 13.1, 13.2 του
Μέρους Γ της ∆ιακήρυξης (σελ. 17-18):

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

LAP 11.3

Λειτουργικό Σύστημα Ι.
Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Pro 64bit (με ενεργοποιημένο το XP Mode,
εγκατεστημένο SCCM client και το απαραίτητο SCCM/Windows Server CAL) ή
ισοδύναμο, πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, προ εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την
επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης
και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού
δίσκου

13-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

LAP 13

Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

LAP 13.1

Για το Λειτουργικό σύστημα I
Ελληνικό λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου MS-Office ProPlus Academic ή
ισοδύναμο, με πλήρη υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός έλεγχος,
θησαυρός), με δυνατότητα μεταφερσιμότητας σε άλλο υπολογιστή για το σύνολο των
προσφερόμενων αδειών.

LAP 13.2

Για το Λειτουργικό Σύστημα ΙΙ
Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (μέσω μιας συνολικής σουίτας
εφαρμογών ή/και μέσω ενός συνόλου από αυτόνομες ή μη εφαρμογές) με εξελληνισμένη
διεπαφή χρήστη (User Interface) και με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός,
ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός), με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο υπολογιστή για
το σύνολο των αδειών (όπου εφαρμόζεται), όπου θα καλύπτει τις ακόλουθες
λειτουργίες:

επεξεργασία κειμένου

επεξεργασία λογιστικών φύλλων

επεξεργασία βάσεων δεδομένων
14-15

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

επεξεργασία παρουσιάσεων

μορφοποίηση μαθηματικών εξισώσεων

διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

διαχείριση επαφών και ημερολογίου

δημιουργία αρχείων pdf

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

Η υποστήριξη ελληνικών να τεκμηριώνεται επαρκώς με αναφορά στο πλήθος των
λημμάτων που καλύπτουν τα προσφερόμενα εργαλεία ή/και με όποιο άλλο πρόσφορο
τρόπο

15-15