You are on page 1of 2

TRAFO GC HESABI Projede trafodan sonra enerjinin gidecei panolarn ekecekleri kurulu g deerleri verilmitir. TRF.C.AG.P PANOSU A.G.D.P.

1 A.G.D.P.2 TOPLAM KURULU G stenilen g faktrmz; cos =0.99 Trafo Gc = Toplam Kurulu GxEzamanllk katsays*kayp faktr / cos = 1 3 5 00,81,1/0,99=1 200 kVA
Norm Trafo Gleri: 630 - 800 - 1250 - 1600 - 2000 kVA

: : :

750 kW 600 kW 1350 kW

Buna gre Norm Trafo Gc: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA KURU TP seilmitir.

KOMPANZASYON HESABI

Projede trafonun bota almas da dnlerek sabit kompanzasyon yaplmtr.Bunun yannda normal almas da hesaplanp ona gre bir otomatik kompanzasyon yaplmaktadr SABT KOMPANZASYON HESABI Trafomuz her zaman ykte almayabilir.Bota alma durumu dagze alnmaldr.Bu durumun hesab TEDA tarfndan bize verilmitir(Trafo gcnn %3 ile %5 aras herhangi bir deer alnabilir. TRAFO GC SABT KOMPANZASYON 1250 kVA 1250 x %3-5 37,5 ~ 62,5 kVAr 50 kVA Seilmitir.

= = =

OTOMATK KOMPANZASYON HESABI Cos1=0,8' den Cos2=0,99'a kartmak iin " k " katsays tablodan k= 0.61 bulunur. TOPLAM Talep Gc GEREKL KOMPANZASYON =1350*0,8=1080 kW =1080*0,61 =658,8 kVAr olup 660 kVAr seilebilir. OTOMATK KOMPANZASYON =660-60 = 600 kVAr

1:1:1:1:1 sistemine gre 8 kademeli reaktif g rlesi seili 6 kademesi kullanlabilir. 100 100 100 100 100 100

Not: Bu hesapta harmonikler dikkate alnmamtr.

AKIM TRAFOSU HESABI: Akm hesaplanr ve bir st norm akm trafosu primer deeri seilir. lkemizde sekonder klar genelde 5 Adir.