CÂMPUL GRAVITAłIONAL

• Legea atracŃiei universale:
2
r
m M
k F

= ;
2
2
11
10 67 , 6
kg
m N
k

⋅ =


• Intensitatea câmpului gravitaŃional:
2
r
M
k
m
F
m
F
g
= = Γ ⇒ = Γ
r
r
r

• Suprapunerea câmpurilor gravitaŃionale:

=
Γ = Γ
n
i
i
1
r r

• DependenŃa constantei gravitaŃionale de altitudine:
( )
2
2
) 0 (
) (
h R
R g
h g
+

=
• Mişcarea corpurilor în câmp gravitaŃional:
• Fluxul câmpului gravitaŃional: α cos ⋅ ⋅ Γ = Φ S
r

• Teorema lui Gauss pentru câmp gravitaŃional: const m
i
⋅ = Φ , unde k const π 4 =
• Efectele mişcării de rotaŃie a Pământului:
ϕ ω ϕ cos ) (
2
2
⋅ ⋅ −

= R
R
M k
g
,
unde
T
π
ω
2
= , iar ϕ ϕ ϕ cos cos ⋅ = ⇒ = ⇒ = R r
R
r
a latitudine
• DeviaŃia „firului cu plumb”. Dacă α=unghiul de deviatie, atunci
R
F
cf

=
ϕ
α
sin
sin
Legile şi ecuaŃile Tipul de
mişcare
Caracteristici
y d
not
÷→ ÷ L. vitezei L.mişcării L. Galilei
Cădere
liberă
0
0
0
g a
v
=
=

t g v
0
=
2
2
0
t g
y =
y g v
0
2
2 =

0
0
0
g a
v
=


t g v v
0 0
+ =
2
2
0
0
t g
t v y + =
y g v v
0
2
0
2
2 + =
A
r
u
n
c
a
r
e
a

p
e

v
e
r
t
i
c
a
l
ă


0
0
g a
v
− =
=

0
0
0 0
0 0
g
v
t t g v
t g v v
u u
= ⇒ =
− =
2
2
0
0
t g
t v y − =
0
2
0
max
0
2
0
2
2
2
g
v
h
y g v v
=
− =

Aruncarea
pe
orizontală
. . . . :
. . . 0 :
V U R M g a OY
U R M a OX
y
x
⇒ =
⇒ =

2 2 2
0
t g v v + =
2
0
2
; t
g
y t v x − = =
Ec. traiectoriei:
2
0
2
2v
gx
y =
Aruncarea
pe oblică
• Legea spaŃiului: ; cos
0
α ⋅ ⋅ = t v x α sin
2
0
2
⋅ ⋅ + − = t v t
g
y
• Legea vitezei: α sin 2
0
2 2 2
0
⋅ ⋅ ⋅ − + = t g v t g v v
• EcuaŃia traiectoriei: α
α
tg x
v
x g
y ⋅ +

⋅ − =
2 2
0
2
cos 2

• DistanŃa de aruncare,
g
v
x
α
2 2
0
max
sin ⋅
=
• ÎnălŃimea maximă,
g
v
h
2
sin
2 2
0
max
α ⋅
=
• Timpul de urcare,
g
v
t
u
α sin
0

=
LUCRUL MECANIC

§. α cos ⋅ ⋅ = ⋅ = d F d F L
r r
, unde ( ) d F
v r
; ∠ = α
§.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦

|
|
¹
|

\
|
− =
=
¹
´
¦
↑ −
↓ +
→ ± =
=
.) (
1 1
.) (
` 2
ct g
r r
kmM
ct g mgh
L
G

§. Dacă modulul forŃei variază, iar direcŃia şi
sensul vectorului rămân constante: L=A
F(d)

§. Lucrul mecanic al forŃei elastice:
2
2
ky
L
e
F
− = ;
2
2
ky
L
F
=
§. F=ax+b

=
⋅ = ⋅ ⋅ = ⇒
n
k
k m m
F
n
F d F L
1
1
; cosα
§.
n
n
k
k m m
F F d F L
x
a
F

=
= ⋅ ⋅ = ⇒ =
1
2
; cosα

ENERGIA MECANICĂ

1. Energia cinetică:
2
2
mv
E
c
=

2. Energia potenŃială:
a) gravitaŃională :
¦
¹
¦
´
¦
≠ |
¹
|

\
|
− =
= =
=
.) (
1
.) (
ct g
r
kmM
ct g mgh
E
pg

b) elastică:
2
2
ky
E
pe
=

3. Energia mecanică:
p c
E E E + =
Teoreme de variaŃie a energiei:
1.
total c
L E = ∆ ;
2.
v conservati p
L E − = ∆
3.
tiv neconserva
L E = ∆
Legea conservării energiei mecanice:
Energia mecanică a unui corp aflat în câmp
de forŃe conservative se conservă.PUTEREA MECANICĂ:
t
L
P

= ; | | ) (Watt W P
SI
=IMPULSUL MECANIC

DefiniŃie: v m p
r r
⋅ =
Teorema de variaŃie a impulsului: t F p
m
∆ ⋅ = ∆
r
r

Legea conservării impulsului: Impulsul se conservă dacă sistemul este izolat sau . 0 → ∆t
Centrul de masă:
1
2
2
1
d
d
m
m
=
∑ ∑
= =

= ⋅ =
n
i
n
i
i i i CM sistem
p v m v m
1 1
r r r


=

⋅ =
n
i
i i CM sistem
r m r m
1
r r

∑ ∑
= =

= ⋅ =
n
i
n
i
i i i CM sistem
F a m a m
1 1
r
r r


F
r

v
r
constant variază
constant α cos ⋅ ⋅ = v F P
F
α cos ⋅ ⋅ =
m F
v F P
variază - P=A
F(v)