You are on page 1of 2

Quyn tc gi: Cng c Berne ng tc gi: nh chung ca tc gi l s sang to ca h c hp thnh cc phn khng th tch ri v ph thuc ln nhau trong 1 tng

g th hon chnh. Tc phm phi sinh: c hnh thnh trn c s 1 hoc nhiu tp c, nh tc phm dch, tp phng tc, ci bin, tuyn chn ( lun c to trn nn tng l 1 tp gc) Tc gi bn gc k ch c quyn i vs bn gc m cn c i vs tp phi sinh ( nhng mc nht nh v ph thuc vo s tha thun ca 2 tc gi) Cng b tc phm: l nhng tc phm c pht hnh vs s ng ca tc gi, k phn bit phwong php cu to cc bn sao. ( trong l phi c s chuyn giao bn sao tc phm n cng chng) TH: biu din, c, pht thanh, trin lmk c coi l cng b tc phm. Cng b ng thi tp: tp c cng b ng thi nhiu nc trong thi gian 30 ngy k t ngy cng b ln u tin. Tc gi: ng trc tip sng to tc phm Ch s hu quyn tc gi: l ng c quyn s hu i vs quyn tc gi. Ch s hu quyn tc gi c th l tc gi hoc khng. VD: t chc, c nhn giao ( k H thu) 1 ng sang to tp th t chc, c nhn l ch s hu quyn tc gi, ng kia l tc gi. Hoc tc gi chuyn giao quyn ti sn ( tha k) i vs tc phm th c nhn, t chc kia l ch s hu quyn tc gi. Thng th quyn nhn than gn lin vs tc gi, quyn ti sn gn vs ch s hu quyn tc gi. Cc quyn ca quyn s hu tc gi: quyn tc gi l quyn ca c nhn, t chc vi tp do mnh sang to ra or s hu. Gm: Quyn nhn than v quyn ti sn. Quyn tsan bao gm: quyn sao chp, quyn biu din, quyn trnh chiu, truyn t tp n cng chng, pht hnh, chuyn giao s hu v cho thu, dch thut, phng tc, ci bin, chuyn th.

Quyn nhn thn: cng b tp, c nu tn tc gi v quyn bo v s ton vn ca tc phm. y l quyn vnh cu, tong khi quyn tsan c bo h trong thi hn nht nh. Thi im pht sinh quyn tc gi: pht sinh k t khi tp c sang to v c th hin di hnh thc vt cht nht nh ( giy, bng, a, ..) Bo h quyn tc gi: l bo h quyn v li ch hp php ca tc gi. Vic ny c thc hin bi chnh tc gi, ch s hu quyn tc gi, Nh nc, cng ng XH. Phm vi bo h v mt lnh th: quyn tc gi mang tnh cht lnh th, ngha l quyn tc gi pht sinh nc no th ch c bo h trong phm vi nc . Cch thc bo v quyn tc gi trong phm vi quc t: l k kt, tham gia v cc QT v quyn tc gi, s hu tr tu.( theo cc nguyn tc quc t nh c i c li) Thi hn bo h quyn tc gi: sut cuc i tc gi v t 50-70 nm khi tc gi cht Tc phm thuc v cng cng: l tp ht thi gian bo h( nhng k c ty sa i, ct xn v quyn nhn than l v hn, tr quyn cng b v cho php cng b tp) Tp thuc nh nc: tp khuyt danh, tp cn bo h nhg cht k c ng tha k ..