You are on page 1of 2

DECLINA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJETIVO Y SUSTANTIVO: 1. graecus hostis (graecus, -a, um; hostis, hostis) “enemigo griego” 2.

ferox mors (ferox, ferocis; mors, mortis (f.)) “muerte feroz” 3. mortalis morsus (mortalis, mortale; morsus, morsus) “mordisco mortal” 4. antiquum tempus (antiquus, -a, -um; tempus, temporis) “tiempo antiguo” 5. acer animus (acer, acris, acre; animus, animi) “ánimo agrio” 6. acris memoria (acer, acris, acre; memoria, memoriae) “recuerdo penoso” 7. crudele proelium (crudelis, crudele; proelium, proelii) “combate cruel” 8. grave cornu (gravis, grave; cornu, cornus) “cuerno pesado” 9. adversa res (adversus, -a, -um; res, rei) “cosa adversa” 10. silvestre animal (silvester, silvestris, silvestre; animal, animalis) “animal salvaje” 11. altus mons (altus, -a, -um; mons, montis) “monte elevado” 12. grata suavitas (gratus, -a, -um; suavitas, suavitatis) “suavidad agradable” 13. humana species (humanus, -a, -um; species, speciei) “especie humana” 14. fertilis ager (fertilis, fertile; ager, agri) “campo fértil” 15. latum flumen (latus, -a, -um; flumen, fluminis) “río ancho” 16. improvisus impetus (improvisus, -a, -um; impetus, impetus) “ataque imprevisto” 17. possibilis spes (possibilis, possibile; spes, spei) “esperanza posible” 18. copiosus fletus (copiosus, -a, -um; fletus, fletus” “llanto abundante” 19. instructa acies (instructus, -a, -um; acies, aciei) “línea (del ejército) formada” 20. grave vitium (gravis, grave; vitium, vitii) “defecto grave” 21. acer risus (acer, acris, acre; risus, risus) “risa violenta” 22. nimia celeritas (nimius, -a, -um; celeritas, celeritatis) “rapidez excesiva” 23. celeber tumulus (celeber, celebris, celebre; tumulus, tumuli) “colina célebre” 24. formosum genu (formosus, -a, -um; genu, genus) “rodilla hermosa” 25. grave corpus (gravis, e; corpus, corporis) “cuerpo pesado” 26. amabilis magister (amabilis, amabile; magister, magistri) “maestro amable” 27. omnis spes (omnis, omne; spes, spei) “toda la esperanza” 28. publica res (publicus, -a, -um; res, rei) “cosa pública” “república”

-um. iuventus. bonum clarus. istud. quae. quae iuventus? (qui. celebris. illa. doctum parvus. istud scelus (iste. parvum miser. res. clarum prudens. maris) “nuestro mar” 11. ipsum. proelii) “el cual combate” 4. prudentis idoneus. id. ista. ea. quae. quae. legis) “esta ley” 3. rei) “ninguna cosa” FORMA LOS COMPARATIVOS DE SUPERIORIDAD Y LOS SUPERLATIVOS DE LOS SIGUIENTES ADJETIVOS: GRADOS: POSITIVO carus. quod proelium (qui. qui equitatus (qui. mare. -a. Y SUSTANTIVO: 1. mala. equitatus) “la cual caballería” 8. nostrum. magna. ipsa.DECLINA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PRONOMBRE/ADJ. diei) “el mismo día” 9. docta. idoneum malus. grave COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD SUPERLATIVO . retis) “la misma red” 6. misera. montis) “aquel monte” 7. illum. sceleris) “ese crimen” 10. equitatus. haec. ipsum rete (ipse. eadem navis (idem. parva. cara. celere bonus. ille mons (ille. lex. clara. navis. magnum celer. idem. is orator (is. eadem. navis) “la misma nave” 5. bona. quod. nostra. idonea. iuventutis) “¿qué juventud?” 12. dies. facile celeber. celeris. hoc. quod. proelium. miserum gravis. celebre magnus. haec lex (hic. scelus. quod. nulla res (nullus. idem. nostrum mare (noster. eadem. oratoris) “aquel orador” 2. mons. malum doctus. carum facilis. orator. rete. idem dies (idem.

Related Interests