You are on page 1of 1

Piagam Pelanggan PSS Kami berjanji dengan penuh iltizam akan berganding bahu mempertingkatkan prestasi kurikulum sekolah

dengan :        Memberi perkhidmatan Pusat Sumber yang berkualiti, tepat dan mudah. Menyediakan laporan maklum balas yang tepat, terkini dan sahih Memberikan khidmat nasihat kepada para pengguna supaya keperluan pengguna dipenuhi dengan berkesan Memberikan perkhidmatan yang menepati masa dan mesra dengan maklumat yang tepat dan sahih Menyediakan bahan-bahan yang bermaklumat terkini, bermutu, mudah difahami dan senang diperolehi Memberikan khidmat kepakaran grafik dan audio-visual untuk meningkatkan mutu dan lebih daya tarikan Memberikan khidmat sokongan yang berkualiti kepada setiap aktiviti-aktiviti panitia.