You are on page 1of 105

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 1: NOMBOR BULAT NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... RUJUKAN~ SP: BIDIE1, SK: 1.1( i ) ms1 ARAHAN 1. Membuat soalan terbuka dengan meminta murid menyebut sebarang nombor bulat 100 sehingga 1000.

100 324 550 986

456 200 693 370

303 160 300 441

450 240 140 400

700 119 807 615

572

615

321

987

800

670

660

350

486

900

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... RUJUKAN~ SP:B2DIE1, SK: 1.2 ( i ) ms 1 ARAHAN Lengkapkan teka silang kata di bawah.

1

Melintang 2. tiga ratus satu 3. dua puluh 5.dua ratus 7.seratus tiga Kebawah 1. empat ratus tiga puluh 4. seribu 6. empat puluh 7. tujuh belas

2 3

4

5

6

7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... RUJUKAN~ SP: B2D2E1, SK:1.4 ( i ) ms 2 ARAHAN Warnakan nilai tempat bagi digit yang bergaris Nombor 1. Nilai Tempat

809

sa

puluh

ratus

ribu

2.

123

sa

puluh

ratus

ribu

3.

235

sa

puluh

ratus

ribu

4.

421
5.

sa sa

puluh puluh

ratus ratus

ribu ribu

999

6.

710
7.

sa

puluh

ratus

ribu

565

sa

puluh

ratus

ribu

8.

432

sa

puluh

ratus

ribu

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru:

..............4 ( iv ) ms 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: TARIKH:....... SK:1..Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 9........................................ RUJUKAN~ SP: B2D2E2. KELAS:... ........................... 908 sa puluh ratus ribu 10 ...... 789 sa puluh ratus ribu INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.......

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 ARAHAN 1. Lengkapkan nombor yang berikut. Cerakinkan nombor berikut. a) 267 = b) 304 = C) 819 = 300 + + 10 + + + + 7 3. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: . Cerakinkan nilai digit nombor yang berikut :  325 = + +  756 = + +  489 = + + 2.

i) ii) 425 = 4 ratus + _________+ 7 sa 726 = _______+7 ratus + 6 sa INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: . Lengkapkan.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 708 = 136 8 + 100 + + + = 4.

RUJUKAN~ SP: B3D2E1...........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:..... Seorang murid akan mencampakkan batang ais krim dan meminta salah seorang rakan menjawab apakah nombor yang dibundarkan kepada ratus terdekat mengikut nilai batang ais krim yang terlihat................ KELAS:............. SK:1.... setiap kumpulan akan mendapat batang ais krim yang bertulis nombor................................... TARIKH:............. Murid diberi kumpulan.......5 ( i ) ms 2 ARAHAN 1.. ( Aktiviti lakonan ) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 2: TAMBAH DAN TOLAK MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...

..........................................2( i ) ms 3 ARAHAN Murid menyelesaikan petak silang kata berikut: (1) (2) TARIKH:...................... SK:2.................... Melintang 1 274 405 +115 ______ Ke bawah 2 205 234 + 60 ______ 3 312 42 + 580 ______ 4 300 55 + 119 _______ INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.................................................. RUJUKAN~ SP:B3D1E1................ ....... (4) (3) Cari hasil tambah... KELAS:............ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: TARIKH:....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:.......

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 KELAS:. 75 + 6 + 206 = INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: .... 205 + 31 + 3 = 2.... 82 + 309 + 3 = 4..2 ( i ) ms 3 ARAHAN Selesaikan dalam bentuk lazim 1....... 500 + 369 + 8 = 3.. 6 + 44 + 500 = 5. 199 + 922 + 200 = 6..... SK:2.... RUJUKAN~ SP:B3D1E1....

SK:2..... 207 + 391 + 20 = 5..... KELAS:.. 34 + 629 + 187 = INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ....... 261 + 15 = 2........ Guru memberikan kad soalan matematik..................... 646 + 117 = 4. Selesaikan 1.2 ( i ) ms 3 ARAHAN TARIKH:............... 346 + 132 = 3. Murid dapat menjawab soalan secara cepat...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:............... RUJUKAN~ SP:B3D1E1............................

............. RUJUKAN~ SP: B3D1E1. .......................... KELAS:............ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: TARIKH:....... KELAS:..................... 234 + + 234 _____ 608 + _____ 475 545 805 123 + + 123 _____ 467 + _____ 512 345 760 886 + + 624 _____ 657 + _____ 988 400 600 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.............2 ( i ) ms 3 ARAHAN Lengkapkan TARIKH:..........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:............................................ SK:2............................................................

...... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .... 604 – 123 = _____ 4........................ Selesaikan 1.... Lengkapkan + 234 ______ 475 + 234 ______ 608 + 545 805 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:....... 564 – 26 = _____ 3...... TARIKH:..... 834 – 226 = _____ 2...................... KELAS:..Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP:B3D1E2.....2 ( i ) ms 4 ARAHAN 1........... 284 – 23 = _____ 2............ SK:3...

.......3 ( i i ) ms 3 ARAHAN selesaikan 1..Azrina masukkan 35 biji limau lagi ke dalam kotak itu... Berapakah bilangan ayam Pak Ali ada Sekarang? 3....... TARIKH:.3 ( ii ) ms 4 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: .. Di dalam sebuah kotak ada 520 biji limau....... Ronny beri Sunny 105 biji guli...... Dia membeli 6 ekor ayam lagi.. SK: 3...................... Sunny ada 163 biji guli..... Berapakah bilangan guli yang Sunny ada sekarang? INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.... 2......... SK:2... KELAS:..........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP:B4D1E1... RUJUKAN~ SP:B4D1E2......... Hitung kesemua limau yang ada di dalam kotak... Pak Ali ada 22 ekor ayam............

....4 ( i ) ms 8 ARAHAN MENGUASAI TIDAK MENGUASAI TARIKH:....... . Hitung beza bilangan manik........................ 214 daripada mereka ialah perempuan...... Hasil tambah dua nombor ialah 750. Nombor yang pertama ialah 30...... RUJUKAN~ SP: B5D1E2 SK: 5...... KELAS:..... 2.................... Berapakah bilangan murid lelaki yang ada di dalam dewan itu? INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:......... Terdapat 642 biji manik merah dan 214 biji manik kuning dalam satu bekas...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 ARAHAN 1........ Apakah nombor kedua? 3........... Terdapat 327 orang murid di dalam suatu dewan..

................ RUJUKAN~ SP:B3D1E3.......................1( i i ) ms 5 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: TARIKH:....... Guru menyediakan beberapa keeping kad nombor dan operasi.......Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Menyelesaikan Projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.............. ( Dengan mengumpul semula ) 4 5 27 2 22 7 28 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 3: DARAB DAN BAHAGI NAMA:........... 1................ KELAS:.......... . Murid diminta membina ayat matematik dan penyelesaiannya di hadapankelas... SK:4.

Ayat matematik : 3. Jumlah semuanya ialah 18 biji guli. 1. Dia memetik rambutan selama 4 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . Setiap kotak ada 6 biji guli. Jumlah epal ialah 70 biji epal. Puan Ani membeli lima buku roti untuk keluarganya. Ada 7 kotak epal. Ayat matematik : 5. Adam memetik 7 biji rambutan sehari.Puan Hanny akan memperolehi 25 keping roti. Setiap kotak ada 10 biji epal. Setiap kotak mempunyai 3 biji guli. Samat ada 5 buah kotak. Abu ada 6 kotak guli.Setiap buku roti itu dipotong kepada lima keping. Ayat matematik : 4. Jumlah guli ialah 30 biji.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 ARAHAN Tuliskan ayat matematik bagi ayat berikut. Ayat matematik : 2.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 hari dalam bilangan yang sama. Adam memperolehi 28 biji rambutan. Ayat matematik : INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

.......... Jumlah epal ialah 70 biji epal... Setiap kotak ada 10 biji epal.. Ada 40 batang pembaris. Ayat matematik : MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ......... TARIKH:..............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:................ Abu ada 6 kotak guli.... Setiap kotak mempunyai 3 biji guli... Setiap kotak akan mendapat 8 batang pembaris. 1.... KELAS:.. RUJUKAN~ SP:B3D1E3........ Ada 7 kotak epal.............1( i i i ) ms 7 ARAHAN Tuliskan ayat matematik bagi ayat berikut.... Jumlah semuanya ialah 18 biji guli....... Ali memasukkan pembaris dengan sama banyak ke dalam 5 buah kotak... SK:5.. Ayat matematik : 2....... Ayat matematik : 3.....

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 4. Setiap beg plastik berisi 2 biji kuih. Ada 30 biji mangga. Ayat matematik : 5. Dia ada 3 beg plastik mengandungi mangga. Ayat matematik : INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . Ramu memasukkan sama banyak 10 biji mangga di dalam setiap beg plastik. Sani membungkus 18 biji kuih ke dalam 9 beg plastik.

........... lima-lima sepuluhsepuluh dan empat-empat....... KELAS:.. 1....3 ( i ) ms 6 ARAHAN Lengkapkan...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:... 4 X 2 = 3... INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ......... Guru menggunakan batang ais krim yang diikat dua-dua........ Lengkapkan ayat matematik darab di bawah 2............. 4 × = 20 4......... setiap kumpulan menulis ayat matematik darab mengikut stik ais krim yang diberi. SK:4................... TARIKH:.................. RUJUKAN~ SP:B3D1E4...

......3 ( i ) ms 8 ARAHAN 1...... .......... KELAS:............... RUJUKAN~ SP: B3D1E4..................................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:...................... 14 ÷ 2 = 3............................................ ÷ = 2.............. TARIKH:............. Masukkan I6 ekor ikan sama banyak ke dalam 4 kuali......... KELAS:................ SK:5...... 20 ÷ = 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI TARIKH:...............

SK:4. Encik Irfan menjual 9 kotak gelas. Pejabat Encik Ramu ada 7 buah bilik. Hitung jumlah durian dalam 4 bakul yang sama. Berapakah jumlah bilangan kerusi yang terdapat dalam pejabat Encik Ramu? INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . 2. Encik Abu membeli 4 kotak ais krim.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP:B4D1E3. Terdapat 4 buah kerusi dalam setiap bilik.4 ( i. Berapakah bilangan kipas siling untuk 5 buah bilik darjah? 4. b ) ms 6 ARAHAN. Berapakah jumlah ais krim yang dibeli? 3. Selesaikan. Berapakah biji gelas yang Encik Irfan jual? 5. 1. Setiap kotak mempunyai 5 batang ais krim. Setiap kotak ada 5 biji gelas . Dalam sebuah bakul ada 10 biji durian. Setiap bilik darjah mempunyai 3 buah kipas siling.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..... Ramlah ada 16 biji limau. Berapakah jumlah bola dalam sebuah bakul? 3.......... Hitung bilangan limau seorang murid dapat.. Ramesh ada 160 biji gula-gula..... Berapakah setiap orang dapat? TARIKH:... Hitung bilangan pensel dalam setiap bekas..... Dia mengagihkan limau itu sama banyak ke dalam 2 buah bakul... 4....... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .......... 5....... Dia memberikan gula-gula sama banyak kepada 4 orang kawannya.. Ada 40 biji bola...... Ramu memasukkan bilangan bola yang sama banyak ke dalam 5 buah bakul. Dia memasukkan sama banyak pensel itu ke dalam 5 buah bekas........ Hitung bilangan biskut yang diperoleh setiap seorang rakannya.....1( i.... b ) ms 7 ARAHAN Selesaikan 1...... dia mengagihkan sama banyak biskut itu kepada 5 orang rakannya....... Auni mempunyai 25 keping biskut........... 2... SK:5... RUJUKAN~ SP:B4D1E4....... KELAS:.. Siva ada 35 batang pensel.

KELAS:..... TARIKH:...................... Nyatakan secara lisan pecahan bahagian berlorek daripada seluruh rajah...............1 ( iii ) ms 9 ARAHAN 1............. RUJUKAN~ SP: B2D3E1....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 4: PECAHAN NAMA:............................................ SK: 6.. a) b) c) MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ..

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 d) e) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... RUJUKAN~ SP: B3D3E1, SK: 6.1 ( iv) ms 9
1) Warnakan pecahan yang diberi.

a)

3 10

b)

c)

3 4

4 6

d)

e)

1 4

2 7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... RUJUKAN~ SP: B3D3E1, SK: 6.1 ( i v ) ms 9
1) Tuliskan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.

a) =

b) =

c) =

d) =

e)

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

=

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:......................... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

3 ( i ) ms 9 1) Tandakan √ pada pecahan yang nilainya lebih kecil. a) 1 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . SK: 6. 2) Tandakan √ pada pecahan yang nilainya lebih besar 3) Nyatakan “lebih kecil daripada” atau “lebih besar daripada”.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP:B3D3E2.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 b) 1 4 1 8 1 4 1 8 1 8 1 4 c) MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

........... SK: 7....... RUJUKAN~ SP: B2D4E1.. KELAS:................ TARIKH:............................................2 ( i ) ms 10 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1 5 1 7 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 5 : PERPULUHAN NAMA:.....................

9 d. Murid membaca secara lisan 1 10 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .3 2. 0. 0.6 e. 0.7 0.4 0. 0. Lengkapkan garis nombor di bawah. a.3 b. 0.1 0.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1.5 c.

3 0. 1.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 0. Murid menulis nombor perpuluhan yang diwakili oleh kawasan berlorek daripada seluruh rajah. =_________________________________ 2. =_________________________________ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .6 0. 1 0.9 3.

........................................... KELAS:....... TARIKH:..............1 (iv) ms 10 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ......Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:............ SK: 7......... RUJUKAN~ SP: B3D4E1..............

a. Murid menamakan dan melorekkan kad jalur berdasarkan nombor perpuluhan yang ditunjukkan oleh guru. d. b. 2. = = = = 4. 5 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: . c. Padankan. 3. Tukarkan pecahan berikut kepada perpuluhan. (Nombor perpuluhan disediakan sendiri oleh guru). a.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1. Murid membuat buku skrap berdasarkan kreativiti masing-masing berdasarkan pemahaman terhadap kemahiran pada soalan 1.

.... INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:................ TARIKH:.........................................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 b............3 (i) ms 10 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...... KELAS:............ RUJUKAN~ SP: B3D4E2......... c. SK: 7......

3.2 0. Murid membuat perbandingan antara dua kad nombor perpuluhan . Susun kad nombor itu mengikut turutan menaik.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1. 0. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .6 a. Murid diberikan dua keping kad jalur dan dua kad nombor perpuluhan . b. Susun kad nombor itu mengikut turutan menurun c. Rajah di bawah menunjukkan kad-kad nombor. Tuliskan nombor yang terbesar d.3 0.7 0. Tuliskan nombor terkecil. 2. Murid dikehendaki mewarnakan kad jalur tersebut berdasarkan kad nombor perpuluhan.9 0. 4.

6 0.5 b 0. b. …………. 0. 0. c.7 c 0. a 0.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 3.2 0.8 5. Tuliskan “lebih daripada “atau “ kurang daripada “ .4 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . a. Isikan tempat kosong dengan nombor perpuluhan yang sesuai.9 d 0.5 0.3 0.besar daripada 0.3 kurang daripada……………….5 besar daripada ………………….

8 e. f. …………... …………. ………… kecil daripada …………. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .kecil daripada 0.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 d.3 0.besar daripada………… 5. 0.8 0.6 0. Guru menunjukkan empat kad nombor perpuluhan .9 Murid membuat perbandingan berdasarkan nombor perpuluhan yang diberikan.

... RUJUKAN~ SP: B1D4E1......................... SK: 8... KELAS:...........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 6: WANG NAMA:.......................... 1) WARNA : __________________________ GAMBAR : __________________________ NILAI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI : __________________________ . TARIKH:.......................1 ( i ) ms 11 MENYATAKAN CIRI-CIRI WANG KERTAS RM 50 DAN RM 100 Nyatakan ciri-ciri wang kertas di bawah..............

ungu dan coklat Mempunyai gambar kilang kereta Mempunyai gambar gunung dan wau Mempunyai gambar pelantar minyak Berwarna hijau.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 WARNA : __________________________ GAMBAR : __________________________ NILAI : __________________________ 2) Gunting dan lengkapkan peta minda mengikut ciri-ciri wang yang betul. putih dan kuning MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . Berwarna putih. biru dan hijau Berwarna putih.

Siapa saya? Saya adalah wang RM _______________ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . ungu dan coklat. Di badan saya terdapat gambar pelantar minyak.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Teka bunyi suara melalui pita rakaman a) Saya berwarna putih.

biru dan hijau.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 b) Saya berwarna putih. Di badan saya terdapat gambar kilang kereta. Siapa saya? Saya adalah wang RM________________ 3) GUNTING DAN ASINGKAN MATA WANG MALAYSIA RM 50 DAN RM 100 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

TARIKH:.. RM5 dan RM10...........2 ( i ) ms 11 ARAHAN: Sediakan beberapa sampel wang kertas RM1............................ Gabungkan wang tersebut untuk mendapatkan jumlah seperti di bawah: a) RM5 b) RM30 c) RM45 d) RM75 e) RM90 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .. SK: 8...... RUJUKAN~ SP: B2D5E1....................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:............. KELAS:.........................

......................... RUJUKAN~ SP: B3D1E5....... KELAS:....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:............30 = d) RM28........2 ( i ) ms 11 Tuliskan jawapan yang betul...................60 + RM6... TARIKH:...45 + RM39..05 = MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ....... a) RM34 + RM22 = b) 90 sen + 75 sen = c) RM13................... SK: 8.

.......Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 e) RM28........20 – RM24................. a) 90 sen – 50 sen = b) RM38 – RM12 = c) RM 73 – RM 56 = d) RM32.. SK: 8........75 + RM39..... KELAS:... RUJUKAN~ SP: B3D1E6..........45 = MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ............... TARIKH:..90 – RM19.3 ( i ) ms 11 Selesaikan..65 = INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..50 = e) RM63..............................

. SK: 8.4 ( ii ) ms 12 Selesaikan....... Dia membayar RM100 kepada pemilik kedai....40 ke dalam tabungnya......60............ Berapakah jumlah wang Micheal kesemuanya ? c) Amir membeli sehelai seluar panjang yang berharga RM75...... Selepas Tahun Baru Cina.... a) Lim mempunyai simpanan sebanyak RM50..... RUJUKAN~ SP: B4D1E5... Ayah pula memberi Micheal RM20 lebih daripada pemberian ibu....... TARIKH:..... Lim memasukkan RM39... Hitung jumlah wang simpanan tabungnya.................60 di dalam tabung..............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.. KELAS:...... b) Ibu memberi Micheal RM45 pada hari jadinya...... Berapakah baki wang Amir ? MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ........

Encik Raju pula mendapat keuntungan RM15 kurang daripada keuntungan Encik Abu. Chua hanya mempunyai RM30. Berapakah jumlah wang yang diperlukan lagi untuk membayar kamus itu ? MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 d) Encik Abu mendapat RM33 hasil keuntungan jualan duriannya. Berapakah keuntungan Encik Raju ? e) Sebuah kamus berharga RM70.70.

..Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:............ TARIKH:............................ Gambarajah A MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ..............................................4 ( ii ) ms 12 Gambarajah A menunjukkan sejumlah wang yang dimiliki oleh Suzila manakala gambarajah B menunjukkan beg yang dibeli oleh Suzila........SK: 8. RUJUKAN~ SP: B5D1E1..... KELAS:....

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RM42.9 Gambarajah B Berapakah baki wang Suzila setelah membeli beg itu ? INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

... 3 helai kertas A4. Gunting........ 5.. TARIKH:........ Gam..........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:...... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...... 4....... Gambar-gambar peralatan sekolah tanpa tanda harga... SK: 8....... 3................. RUJUKAN~ SP: B5D1E2........ anggarkan jumlah wang yang bersesuaian dengan harga barangan tersebut... Berdasarkan barangan yang telah disediakan.... Gambar-gambar sampel wang...... 2... Soal jawab secara lisan.......4 ( i ) ms 12 Sediakan barang-barang seperti berikut: 1.... KELAS:.....

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 LAMPIRAN: Gambar-gambar peralatan sekolah.

1 ( ii ) ms 13 ARAHAN Panitia Matematik menganjurkan satu pertandingan Jejak Matematik mengikut pasukan masing-maisng.... KELAS:. RUJUKAN~ SP: B3D5E1.. Bil 1 2 3 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Pasukan Saga Iswara Wira Masa Bermula 8:25 pagi ........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 7: MASA DAN WAKTU NAMA:.......... TARIKH:....... Pasukan Saga adalah pasukan pertama bermula pada jam 8:25 pagi....................................... Setiap pasukan akan bermula selang 5 minit........................... SK: 9.... Lengkapkan jadual di bawah.......

......................1 (v) ms 13 ARAHAN Rajah di bawah menunjukkan muka jam............................. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ............... TARIKH:..........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 4 5 6 7 8 9 10 Tiara Perdana Waja Persona Inspira Exora Gen-2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:...... KELAS:.. RUJUKAN~ SP: B3D5E1............... Tuliskan waktu.. SK: 9......

. : : : 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 Sekurang.......................1 (v) ms 13 ARAHAN Aktiviti: Permainan Nama Permainan: Susun Masa gandaan 5 minit Di bawah menunjukkan kad-kad angka... TARIKH:.... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.. KELAS:....... SK: 9...................kurangnya kad perlu disediakan sebanyak 11 keping.................... RUJUKAN~ SP: B3D5E1.....................

Pemain kedua perlu meletakkan kad berikutnya mengikut gandaan lima minit. contohnya 3 : 5 0 4. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . 3. 5. Baki kad ditangan pemain lain dijumlahkan dan jumlah terbanyak dikira pemain yang kalah. Kad disusun secara rawak tertutup dan diagihkan 7 keping kepada pemain. Aktiviti berkumpulan 4 . Pemain pertama menghabiskan kad baki di tengah/di tangan dikira pemenang.6 orang 2. jika tiada dia perlu mengambil kad baki.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Cara permainan 1. Pemain pertama akan meletakkan masa berdasarkan kad yang dia ada.

....... RUJUKAN~ SP: B3D5E1........... TARIKH:......... c............ a............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:........... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . SK: 9..................1 ( v ) ms 13 ARAHAN Isi tempat kosong dengan gandaan lima minit..... 8:35 12: 15 1:05 b...... KELAS:.................

... NAMA:....... SK: 9...... TARIKH:..1 ( v ) ms 13 ARAHAN Padankan makanan dengan masa yang sesuai....................................... 1:20 tengahari 7:05 pagi 4:15 petang 8:00 malam MENGUASAI TIDAK MENGUASAI 3:55 pagi Tandatangan Guru: 10:25 malam .. RUJUKAN~ SP: B3D5E1..... 3:5 5 5:55 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 e. KELAS:...................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 d........................

..Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:................. RUJUKAN~ SP: B3D5E1........................... Padankan pasangan yang betul.......... KELAS:............. 1 hari 60 minit MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .. TARIKH:...2 ( i ) ms 13 ARAHAN 1......... SK: 9........................

Tandakan √ pada pernyataan yang betul. 1 jam 24 jam MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1 jam 24 jam 24 minit 2. 60 minit = 1 hari 1 jam = 60 minit 2 jam = 1 hari 1 hari = 24 jam 3 Suaikan.

kad bertanda 60 minit. Ulang aktiviti yang sama atau dengan arahan tambahan. 3. 24 jam dan1 hari . Contoh : Bentuk Kumpulan lima-lima pasangan. Murid dikehendaki mencari pasangan yang sesuai. Kad. Contoh : pemegang kad 1 hari dengan 24 jam. Setiap murid diberikan sekeping kad 2. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . 1 jam. 4.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1 hari 1 jam 24 jam 1 hari 60 minit 60 minit 24 hari 4 Permainan : Kad Berkait Cara bermain : 1.

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 “ Jigsaw Puzzle – Utamakan Keselamatan” Murid mencantumkan kad-kad kecil untuk melengkapkan puzzle.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 8: PANJANG MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

...................... Padankan....... SK: 10........ meter cm milimeter m sentimeter MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ................1 ( i ) ms 14 ARAHAN 1. TARIKH:..................... KELAS:......... Nyatakan unit ukuran piawai yang terdapat pada pembaris di bawah: ( Pentaksiran melalui lisan ) 2.. RUJUKAN~ SP: B1D2E1............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:..........

RUJUKAN~ SP: B2D6E1............... INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .. KELAS:..... Panjang paku ialah ( 6 cm .................. Bulatkan jawapan yang betul bagi ukuran di bawah...........2 ( i ) ms 14 ARAHAN 1.. 7 cm ).....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:............... TARIKH:................................... SK: 10.

.......................... KELAS:........... 2.................... RUJUKAN~ SP: B3D5E3..... SK: 10. TARIKH:...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:........2 ( i ) ms 14 Ukur panjang objek di bawah dan catatkan jawapan: ( Aktiviti dilakukan dalam bentuk kerja projek semasa di dalam kelas/ inkuiri penemuan ) Bi l Objek Anggaran Panjang Panjang ( cm Sebenar ( cm ) ) 1............................. 3.... INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

..... Panjan g A B C D E MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Ukuran . SK: 10..............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:........ TARIKH:.....................2 ( ii ) ms 14 ARAHAN Ukur objek di bawah dan catatkan jawapan................................................. KELAS:.... RUJUKAN~ SP: B3D5E3....

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:.........................

RUJUKAN~ SP: B6D1E2, SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN

Murid menghasilkan slaid MS Power Point bagi mengelaskan objek-objek yang boleh diukur dengan sentimeter (cm) dan milimeter (mm)

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:.........................

RUJUKAN~ SP: B6D1E3, SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN

Bina sebuah model rumah menggunakan bahan terbuang mengikut ukuran yang diberi. Model Rumah : Panjang = 40 cm Tinggi Lebar = 25 cm = 30 cm

Tempoh : ( 2 minggu, Siapkan di sekolah )

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 9: JISIM

NAMA:....................................................... TARIKH:...................... KELAS:.........................

RUJUKAN~ SP: B1D2E1, SK: 11.1 ( i ) ms 15 ARAHAN

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan symbol. A. Tuliskan unit ukuran yang sesuai dengan objek

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

Padankan dengan unit yang betul . 80 1 kilogram 2 100 gram 800 3 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 B.

KELAS:.......................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.........1 ( ii ) ms 15 ARAHAN Timbang objek di bawah dan catatkan jisim dalam unit piawai berikut: a) g b) kg MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ............................................................. SK: 11...... TARIKH:.. RUJUKAN~ SP: B3D5E3....

Nota : Guru terima timbangan anggaran dan menggunakan barang maujud di persekitaran murid. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Catatkan jisim kepada anggaran jisim terdekat dalam jadual yang dibina sendiri.

.........................................................3 ( i ) ms 15 ARAHAN Membuat anggaran jisim dalam unit piawai gram dan kilogram. TARIKH:.............. SK: 11.. RUJUKAN~ SP: B3D2E2... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ..Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.. KELAS:.........................

.. 1.......................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.. 3........2 ( i ) ms 15 ARAHAN Mengukur unit piawai gram dan kilogram........... Murid dikehendaki menimbang dan merekod bacaan.... TARIKH:...... Rekodkan bacaan jisim bagi setiap alat penimbang. KELAS:. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI 2................. Guru menyediakan lapan jenis barang.. 4..... 1. SK: 11... 2................. RUJUKAN~ SP: B3D5E3......... Akhir sekali murid perlu melukis jarum penimbang pada muka penimbang yang disediakan.. Tandatangan Guru: ..

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: . 6. 4. _______ kg _______ kg 5.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 _______ kg _______ kg 3.

_______ g _______ g MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 _______ g _______ g 7. 8.

.... RUJUKAN~ SP: B3D5E3. TARIKH:.....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:................................. KELAS:.... Tandakan √ jawapan yang betul. SK: 11................................. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ................2 ( i ) ms 15 ARAHAN Mengukur unit piawai gram dan kilogram..........

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 100 g 1000 g 300 g 3000 g MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

........ KELAS:. TARIKH:............................. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:....... SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian............ RUJUKAN~ SP: B6D1E2.....................................

2....... RUJUKAN~ SP: B6D1E3............................ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ... guru atau komuniti...........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:........... 3. 4.. Kaedah Lakonan: Anda sebagai seorang pekedai runcit.................. 5.... SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya.. Bahan-bahan tersebut adalah 1.. TARIKH:........ Anda dikehendaki menimbang bahan-bahan yang ingin dibeli oleh pelanggan anda... KELAS:....... Tepung Gula Garam Beras Jagung ayam – – 200 gram – 300 gram – 100 gram – 2 Kilogram 1 Kilogram Pastikan timbangan anda betul sebagaimana yang dikehendaki.......

...................1 ( iii ) ARAHAN Menyatakan tanda senggatan gram dan kilogram.......................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:................. SK: 11.. RUJUKAN~ SP: B3D5E3..... KELAS:..... _______ kilogram _______ kilogram _______ kilogram MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .. Nyatakan bacaan pada tanda senggatan.................... TARIKH:..............

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 _______ gram _______ gram _______ gram INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

............ ( Pentaksiran scara Lisan ) 1..........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 TAJUK 10: ISI PADU CECAIR NAMA:........... RUJUKAN ~SP: B1D2E1..... KELAS:.................... 2.......1( i ) Nyatakan unit ukuran piawai yang terdapat pada bungkusan minuman di bawah................. TARIKH:...... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ......... SK: 12...........

5l 500 ml 10liter INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1.

... Isipadu cecail ialah _____ ml 2............1( ii ) ms 16 Nyatakan bacaan pada tanda seggatan....... KELAS:........................ Isipadu cecail ialah _____ ml MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ............... TARIKH:.... 1.... SK: 12...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:. RUJUKAN~SP: B2D6E1.............................. Isipadu cecail ialah _____ ml 3...... Isipadu cecail ialah _____ ml 4.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .

..... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ................. 3..... KELAS:.......... 2............ RUJUKAN~ SP: B3D5E3...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 NAMA:.... SK: 12......................3 ( i ) ms 16 Sukat cecair di bawah dan catatkan isipadu dalam unit piawai berikut: Bi l Cecair Anggaran Isipadu (ml ) Isipadu Sebenar (ml ) 1............. TARIKH:.................

........Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:.............. RUJUKAN~ SP: BID5E1....... SK: 13..... KELAS:....1( i )( ii ) ms 17 MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . TARIKH:..................................................................

1. Bentuk Bilangan 2. Bentuk Bilangan 3. Bentuk Bilangan MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Lengkapkan jadual berikut.

. Bentuk Bilanga n INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Bentuk 4.............. Bilanga n 5. KELAS:......................... permukaan rata MENGUASAI TIDAK MENGUASAI permukaan melengkung bu cu sisi ......... RUJUKAN~ SP: B2D7E1......1( i )( ii ) ms 17 Labelkanciri-ciri bentuk tiga dimensi yang di bawah.................. SK: 13................. TARIKH:...

4. 3. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: . 5. 2.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 bucu 1.

...........3 ( i ) ms 17 Lukiskan bentuk-bentuk 2 dimensi berdasarkan cirri-ciri yang diberi dan namakan bentuk tersebut.................... SK: 13.................. TARIKH:...Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..... RUJUKAN~ SP: B2D7E1.................................. KELAS:.... Ciri-ciri Lukis bentuk dua dimensi Nama bentuk dua dimensi MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...........

Garisan yang bertentangan sama panjang. 2.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 1. Saya ada 3 garisan lurus yang bertemu dan membentuk 3 bucu. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI . 3. Saya ada 4 garisan dan 4 bucu. Saya ada 4 garisan lurus yang sama panjang dan 4 bucu.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 4. Saya ada 1 permukaan rata yang berbentuk bulatan . INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .1 permukaan melengkung dan satu bucu.

........... RUJUKAN~ SP: B3D6E1. KELAS:...... 2..................... 3................. TARIKH:... 4... SK: 13................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:......2 ( i ) ms 17 Nyatakan bentuk tiga dimensi berdasarkan bentangan yang diberi...................... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: ... 1.

7. MENGUASAI TIDAK MENGUASAI Tandatangan Guru: .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 5. 6.

..................Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 8.......... INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ................. TARIKH:.............................

SK: 13..3 ( i ) ms 17 Nyatakan bentuk dua dimensi dan bilangannya. Bentuk dua dimensi Bilanga n 2.....Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 KELAS:..... 1... Bentuk dua dimensi Bilanga n MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .. Bentuk dua dimensi Bilanga n 4........ RUJUKAN~ SP: B4DIE6...... Bentuk dua dimensi Bilanga n 3.

.......... MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ...... TARIKH:.................................................... KELAS:.............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:......................

.. ( PENILAIAN DILAKUKAN GURU DENGAN MENILAI HASIL KERJA MURID) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:..................... SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN GURU : Menggunakan alatan yang disediakan bina sebuah bentuk tiga dimensi yang kamu pilih.............Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP: B5DIE2... KELAS:................ TARIKH:......gam....... Alatan : Kad manila..............gunting dan pembaris........ MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ..................

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 RUJUKAN~ SP: B6DIE1......... KELAS:...... SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN GURU : MENGUASAI TIDAK MENGUASAI ................ TARIKH:........... SK: TIADA (AMBIL DARI MANA-MANA SK) ARAHAN GURU : Menggunakan bentuk-bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi yang telah disediakan bentuk satu model rumah idaman kamu................................. RUJUKAN~ SP: B5DIE2............... ( PENILAIAN DILAKUKAN GURU DENGAN MENILAI HASIL KERJA MURID) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 NAMA:................

4: Klik pada bentuk. 2: Pilih bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi yang dikehendaki.Pilih warna.Pilih ikon Fill Color pada toolbar. 5: Cetak gambar yang dihasilkan Contoh: ( PENILAIAN DILAKUKAN GURU DENGAN MENILAI HASIL KERJA MURID) INSTRUMEN DAN BAHAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 2 DIDEDIKASI OLEH: MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Pilih picture dan kemudian pilih Aotoshapes.Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 Alatan : Komputer Perisian Microsoft Word Langkah 1: Klik insert. 3: Susun bentuk-bentuk itu supaya menjadi gambar yang dikehendaki.

S PENGARAH BAHASA: ABDUL JALIL BIN MOHAMAD SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU. N. N. TUAN BADRUL HISYAM BIN TUAN SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK GEMENCHEH. DICKSON.S MENGUASAI TIDAK MENGUASAI .Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Matematik Tahun 2 PENERBIT: IBRAHIM TAMPIN.S PENGARAH TEKNIKAL 2: ABDULLAH ABDULLAH. N. MOHD ZUWAIRIMUZRI ADHA BIN SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU BESAR SHUKOR BIN AHMAD SEKOLAH KEBANGSAAN PALONG 8.S PENGARAH TEKNIKAL 1: GEMAS. N. P.