You are on page 1of 2

Unitatea Magazia

Nr. crt Denumirea bunurilor inventariate Codul sau numarul de inventar inventar U/M

LISTĂ DE INVENTARIERE
Data - 31.12.2012
CANTITATI Preţ Stocuri Diferente Faptice Scriptice Faptice Scriptice Unitar - lei Valoarea - lei Diferente Plus Minus VALOAREA CONTABILA

Gestiunea Loc de depozitare
Valoarea de inventar Valoarea

Pagina 1
Deprecierea Motivul (cod)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

13

14

Numele si prenumele

Comisia de inventariere

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gestionar (Resp. mijloace fixe)

0 Contabilitate

CABINETEXPERT.Numele si prenumele Semnatura WWW.RO .