You are on page 1of 27

ISU KURIKULUM

PEPERIKSAAN vs PENTAKSIRAN
FADHILATUL FAIZAH NORLIZA SHARIA’AH WAN RABIATUN ALAWIAH

DEFINISI
PEPERIKSAAN • Salah satu kaedah, sistem atau mekanisme yang digunakan dalam proses pentaksiran • Mengandungi beberapa siri ujian yang terancang untuk mendapatkan ukuran tentang sejauh mana proses P&P berkesan PENTAKSIRAN • Integrasi mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat

Cara Perlaksanaan Peperiksaan • Perlaksanaan peperiksaan di Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu : • Peringkat sekolah rendah • Peringkat sekolah menengah • Peringkat pendidikan tinggi Penilaian berasaskan sekolah • Perlaksanaan PBS terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu : • Pentaksiran Pusat • Pentaksiran Sekolah • Pentaksiran Psikometrik • Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) .

Penilaian berasaskan sekolah • Sistem PBS ini diperkenalkan bagi meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri pelajar.Cara Perlaksanaan Peperiksaan • Guru dan pelajar tertumpu kepada kaedah dan strategi belajar bagi mendapat ‘A’ dalam peperiksaan. • Dibebani dengan peperiksaan penilaian dalaman peringkat sekolah. . • Kesemua penilaian ini adalah untuk mengukur kognitif para pelajar. kerja amali dan juga kajian kuar mengikut keperluan mata pelajaran. • Kemahiran ini merangkumi penilaian dalam kerja kursus iaitu projek atau tugasan.

KELEBIHAN SISTEM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN .

Sistem Peperiksaan • Menguji kefahaman pelajar .Guru dapat memahami kelemahan pelajar. . .Guru memikirkan cara untuk membantu pelajar mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut supaya mereka dapat menimba ilmu dengan lebih berkesan seterusnya mencapai kejayaan dalam hidup.

.Kebanyakan pelajar berpendapat bahawa mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang merupakan satu kebanggaan kepada mereka.Sistem Peperiksaan samb • Merangsang kesungguhan belajar . .Oleh sebab itu. mereka akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang terbaik.

Pelajar perlu mengetahui apakah yang mereka pelajari kerana perkara tersebut akan ditanya dalam peperiksaan kelak .Perkembangan pencapaian pelajar dapat diukur dengan tepat kerana pelajar mengetahui hala tuju dalam pembelajaran mereka.Sistem Peperiksaan samb • Mengetahui hala tuju dalam pembelajaran . .

Sistem Peperiksaan samb • Mewujudkan budaya persaingan yang sihat . .Melalui peperiksaan. pelajar akan saling bersaing sesama sendiri untuk mencapai kecemerlangan yang pastinya akan memberi kegembiraan dan kepuasan di dalam diri mereka. pelajar akan bersemangat untuk belajar demi mencapai kecemerlangan dalam diri sendiri.Secara tidak langsung. .

Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) • Meringankan beban pelajar dan guru . . . .Pelajar dapat belajar tanpa sebarang tekanan.Guru tidak diwajibkan untuk mengadakan kelas tambahan sebaik sahaja tamat sesi persekolahan pada setiap hari.Tidak lagi perlu untuk menghabiskan sukatan pembelajaran dalam tempoh enam tahun dan tiga tahun untuk peperiksaan UPSR dan PMR.Beban pelajar untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa yang singkat dapat dihapuskan dan beban para guru di sekolah juga dapat dikurangkan. .

Pelajar boleh menggunakan masa yang terluang untuk menyertai kegiatan kokurikulum seperti kegiatan persatuan.Kesannya. pelajar dapat menggerakkan sukan di sekolah sehingga ke peringkat daerah.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum . . . kelab mahupun permainan. negeri mahupun antarabangsa.

PBS membantu guru dan murid mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. .Guru boleh menyesuaikan aktiviti pengayaan atau pemulihan mengikut keperluan murid. . .PBS memberi autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran berdasarkan kesediaan murid.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Mendidik guru berintegriti .

. . pelajar boleh lebih fokus menghadapi pembelajaran dan mempunyai peluang lebih besar untuk melakar kecemerlangan.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Mudah merujuk pencapaian murid . mereka akan mempelajari kandungan kurikulum berbeza pada skala kecil dalam setiap penggal.Justeru.Sistem PBS bakal memberi kelebihan kepada pelajar kerana selain menitikberatkan pendidikan berasaskan hasil dan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan.

.Guru akan melaporkan sejauh mana pelajar itu telah memperoleh dan mencapai pertumbuhan di dalam pembelajaran berdasarkan pencapaian pelajar yang dinilai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Memberi makna kepada gred pelajar .

Merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Menunjukkan pertumbuhan murid dalam pengajaran dan pembelajaran . .Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. . faham dan menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid.

Guru akan melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan pembelajaran murid berdasarkan kepada standard.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Taburan markah / gred tidak ditetapkan . . Standard ini dirujuk dengan menggunakan dokumen atau manual yang menerangkan standard sesuatu domain.

.Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Tidak membanding bezakan murid dengan gred .

Kejayaan murid diukur bersandarkan standard yang harus dicapai di sesuatu tahap pembelajaran. . PBS bakal mewujudkan persekitaran yang harmonis dalam kelas untuk untuk perkembangan individu.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Tiada had peratusan murid untuk mencapai standard .Sekiranya dilaksanakan dengan baik dan terancang. .

.Seluruh aktiviti pelajar dalam dan luar bilik darjah boleh diolah supaya proses pembelajaran dapat dijalankan secara lebih bersahaja. .Guru perlu adil terhadap semua pelajar kerana setiap individu mempunyai keupayaan dan keistimewaan tersendiri. holistik dan menyeronokkan.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Dilaksanakan sepanjang tahun sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan .

mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Pentaksiran menyeluruh jasmani. . memahami.Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali. emosi. menghargai. rohani dan intelek . penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

Maka. .Ini membantu kerajaan menjimatkan pembayaran emolumen yang mencecah jutaan ringgit dalam perbelanjaan mengurus setiap tahun. keadaan defisit dalam akaun negara dapat dibaik pulih dengan pemansuhan peperiksaan awam iaitu UPSR dan PMR.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) samb • Menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan .Pelaksanaan PBS dapat menyebabkan pembayaran gaji untuk penggubal dan pemeriksa soalan peperiksaan tidak diperlukan. . .

KELEMAHAN PEPERIKSAAN & PBS .

PEPERIKSAAN Lebih menekankan kepada kognitif pelajar. Walhal. jika diperhatikan tidak semestinya pelajar yang mempunyai IQ (kognitif) yang rendah tidak mempunyai bakat lain (kemahiran) Membezakan murid dari segi gred Pembelajaran pelajar adalah lebih kepada ‘Peperiksaan’ (Exam Oriented). bukannya untuk diaplikasikan dalam hidup (skills). . hal ini akan menunjukkan perbezaan diantara pelajar yang mempunyai tahap IQ yang tinggi dengan pelajar yang mempunyai tahap IQ yang rendah.

2 dan 3. menyemak kertas peperiksaan Keselamatan tidak berapa terjamin • Beban kepada pelajar .PEPERIKSAAN…SAMB • Memerlukan kemahiran ‘Faham’ dan ‘Hafal’ • Sebagai contoh: Pelajar yang ingin menduduki peperiksaan PMR perlu memahami setiap subjek yang dipelajari semenjak dari Tingkatan 1. • Tekanan peperiksaan • Kos tadbiran tinggi – elaun untuk guru yang menjaga peperiksaan.

Jika dikaji secara menyeluruh. Hal ini juga secara tidak lansung boleh mengundang sikap tidak telus mahupun ‘pilih kasih’ kerana kekangan masa yang dihadapi oleh guru. bagaimana guru mampu menilai 40 orang murid dan memberi tahap penguasaan murid (band) terhadap subjek yang diajar hanya dalam tempoh 40-80minit per hari. .Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) • Guru perlu menilai setiap murid yang diajar.

menggunakan sistem online – serentak – boleh mengundang ‘bandwidth capacity’ • Beban kepada guru .Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)…SAMB • Kebolehpercayaan serta kesahan tahap penilaian guru terhadap penguasaan murid (band) boleh diragui • Masalah yang dihadapi ketika guru-guru penilai ingin memasukkan data berkenaan pentaksiran.

.KESIMPULAN Peperiksaan dan pentaksiran haruslah dilaksanakan secara serentak bagi memastikan sistem pendidikan negara menjadi lebih sempurna.