DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS

Definisi Dasar

Tindakan yang mempunyai pengaruh langsung ke atas kebajikan rakyat dengan memberikan rakyat perkhidmatan atau pendapatan

Akta & Peruntukan

-

JPK-1 oktober 1995
Unit Pendidikan Khas (JPN-setiap negeri) Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia Pusat Komuniti Petaling Jaya Chiropractic Centre/Footcare Centre (terbaik diAT)

Badan swasta

-


Akta Pendidikan Khas 1997 Akta Orang Cacat 2002 JKM (Dasar sosial)

Fungsi JPK
 

Mengelola dan mengurus sekolah rendah dan menengah termasuk sekolah vokasional pendidikan khas Merancang, mengawal dan menyelaras penempatan guru, penempatan murid, pemilihan pelajar ke sekolah berasrama dan vokasional, dan pertukaran dari sekolah persendirian ke sekolah bantuan kerajaan Mengawal, merancang dan menyelaras hal-hal tentang sekolah termasuk pembangunan sekolah, kemudahan fizikal, penyediaan dan pengagihan bahan pengajaran dan pembelajaran Merancang, mengelola dan menilai perlaksanaan program kokurikulum dan khidmat sokongan

Fungsi JPK(sambungan)
 


 

Merancang, mengelola, menilai kursus dalam perkhidmatan, bengkel, seminar dan sebagainya Menyedia, menerbit dan mengedar buku-buku berhubung aktiviti pendidikan khas Bertindak sebagai pakar rujuk dalam melaksana kurikulum, kokurikulum dan khidmat sokongan Bertindak sebagai koordinator bagi khidmat penterjemah bahasa isyarat Bertanggungjawab melaksanakan program pendidikan khas

SPMK

Jenis

SMKPK Pendengaran (2)
SPMK Persekutuan P. Pinang SMPK Vokasional,Selangor

SMKPK Penglihatan (1)
SMPK Setapak

Penglihatan, pendengaran, Masalahpembelajaran (1) SMPK Voksional
Indahpura (kulai,JB)

SKPK

Jenis

Bermasalah Pendengaran (23)

Bermasalah Penglihatan (6)

Masalah Pembelajaran (0)

Akta pendidikan
Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) seksyen 41  Semua pelajar bekeperluan khas yang boleh dididik & mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain-boleh diterima bersekolah

Peringkat
  

prasekolah, sekolah harian biasa rendah dan menengah sekolah menengah teknik atau vokasional, dengan menggunakan pendekatan pengajaran berasingan dan separa inklusif. pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran.

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
     


kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi(pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas.
Dengan syarat Di peringkat ringan

Syarat-syarat kemasukan ke sekolah pendidikan khas
Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun),  Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan  Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun)  Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada ketigatiga panel.KPM,JKM,Pegawai perubatan.

Akta Orang Cacat 2002

  -

Penyamaan Peluang Dan Penyertaan Penuh (pendidikan,perniagaan/pekerjaan, sukan,Pemulihan, Aksesibiliti, Perkhidmatan Sokongan, Keselamatan Sosial Peruntukan Berkaitan Diskriminasi Berdasarkan Kecacatan Suruhanjaya Orang Kurang Upaya. mengendalikan aduan untuk menyiasat Pendakwaan.

Akta Orang Cacat 2002
 

Matlamat Akta ini adalah: (i)untuk memastikan bahawa orang kurang upaya di Malaysia mempunyai hak yang sama di bawah undangundang seperti masyarakat lain ii) untuk menghapuskan, sejauh mana yang boleh, diskriminasi terhadap seorang atas sebab kurang upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup (iii) Untuk menggalakkan pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa orang kurang upaya diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh di kalangan masyarakat untuk membolehkan mereka hidup sebagai rakyat yang berhak di negara ini.

Mengapa Orang Kurang Upaya (OKU) digalakkan mendaftar dengan JKM? / Dasar sosial

a) Supaya kerajaan dapat mengetahui bilangan sebenar dan taburan OKU di negara ini bagi maksud perancangan perkhidmatan, program pemulihan, intervensi awal, pencegahan, latihan dan pendidikan. b) Supaya kerajaan dapat merancang kesesuaian program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya. c) Supaya kerajaan dapat menyediakan kemudahan yang bertepatan dengan OKU. d) Supaya kerajaan dapat mengenalpasti OKU mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan pihak-pihak berkenaan. e) Supaya OKU dapat menggunakan kemudahan dan keistimewaan oleh kerajaan. f) Supaya OKU mendapat maklumat program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya.

 

 

Faedah-Faedah
     

Rawatan perubatan Khidmat pemulihan, rawatan lanjutan dan latihan vokasional Pendidikan akademik di sekolah khas dan institusi tertentu Bantuan kewangan, alat-alat tiruan dan alat-alat kemudahan Pertimbangan Elaun Pekerja Kurang Upaya Pertimbangan jagaan dan perlindungan, didikan dan latihan di institusi JKM/NGOs mengikut Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Peluang pekerjaan di sektor awam atau sektor swasta

KEISTIMEWAAN DAN KEMUDAHAN KEPADA

GOLONGAN KURANG UPAYA

Kemudahan Pendidikan
elaun bulanan sebanyak RM300.00 sebulan.


Kemudahan Di Dalam Aktiviti Harian
Antaranya termasuklah “ram” dan “railings”, laluan yang bersesuaian dengan kerusi roda, lif khas dengan reka bentuk yang sesuai, tempat letak kereta, tandas khas dan sebagainya.

KEISTIMEWAAN DAN KEMUDAHAN KEPADA GOLONGAN KURANG UPAYA
   


Kemudahan Dan Galakan Pelepasan Cukai Kemudahan Pengangkutan Awam (diskaun50%) Kemudahan Perumahan Pengecualian Bayaran Rawatan Perubatan Pengecualian Bayaran Dokumen Perjalanan Kemudahan Peluang Pekerjaan (Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 10/1988 yang telah dikeluarkan dimana kouta 1% peluang pekerjaan di sektor awam diperuntukkan kepada golongan orang kurang upaya.)

Pengecualian 50% Duti Eksais Ke Atas Kereta/Motosikal Nasional Bagi Golongan Orang Cacat Anggota

Sepintas lalu

Penyakit saraf tak halang Mahisham jadi graduan terbaik OUM (Hemiplegia) KUALA LUMPUR 16 Dis 2006. – Walaupun menghidap penyakit saraf yang menyebabkan sebahagian anggota badannya lumpuh, Mahisham Mahmood hari ini membuktikan ia bukan penghalang untuk beliau muncul antara graduan terbaik Universiti Terbuka Malaysia (OUM).

Mohamad Fadhly Mustaffa (25) Pelajar Terbaik Kusza

PERISTIWA dua September tahun lalu yang melibatkan seorang ahli perniagaan cacat penglihatan yang terjatuh ke atas landasan monorel (KL Monorail) benar-benar menyuntik kesedaran orang ramai tentang kepentingan golongan Orang Kurang Upaya (OKU)

PUTRAJAYA 3 Jan. – Kementerian Sumber Manusia akan melancarkan Program Bantuan Perniagaan Orang Kurang Upaya (OKU) yang memperuntukkan geran berjumlah RM25 juta bagi memberi peluang golongan tersebut memulakan perniagaan.

Pendaftaran Pekerjaan dan Penjodohan Kerja OKU: http://www.mohr.gov.my/NASApp/oku/oku /signon.jsp  SPOKU = Sistem Penempatan Orang Kurang Upaya  Kaunseling

Kategori Masalah Pembelajaran?
Dignosa perubatan di bawah kategori ini merangkumi:

1. Lewat Perkembangan (Global Development Delay) (bagi kanakkanak berumur < 3 tahun)
2. Down' Syndrome dan Autisma

3. Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)
4. Terencat Akal (Mental Retardation) (bagi kanak-kanak berumur > 3 tahun) 5. Masalah pembelajaran spesifik seperti dyslexia, dyspraxia, Hyperlexia,apraxia dll

How prevalent are learning disabilities?

Experts estimate that 6 to 10 percent of the school-aged population in the United States is learning disabled. Nearly 40 percent of the children enrolled in the nation's special education classes suffer from a learning disability. The Foundation for Children With Learning Disabilities estimates that there are 6 million adults with learning disabilities as well.

 

 

DENIAL: "There is really nothing wrong!" "That's the way I was as a child--not to worry!" "He'll grow out of it!" BLAME: "You baby him!" "You expect too much of him." "It's not from my side of the family." FEAR: "Maybe they're not telling me the real problem!" "Is it worse than they say?" "Will he ever marry? go to college? graduate?" ENVY: "Why can't he be like his sister or his cousins?" MOURNING: "He could have been such a success, if not for the learning disability!"

  

BARGAINING: "Wait 'till next year!" "Maybe the problem will improve if we move! (or he goes to camp, etc.)." ANGER: "The teachers don't know anything." "I hate this neighborhood, this school...this teacher." GUILT: "My mother was right; I should have used cloth diapers when he was a baby." "I shouldn't have worked during his first year." "I am being punished for something and my child is suffering as a result." ISOLATION: "Nobody else knows or cares about my child." "You and I against the world. No one else understands." FLIGHT: "Let's try this new therapy--Donahue says it works!" "We are going to go from clinic to clinic until somebody tells me what I want to hear.!"

Sekian