‫‪Alexandria Governorate‬‬

‫ﳎﻠﺪ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﱰﺍﺛﻴﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‬
‫رس ‪ 
-‬‬
‫‪٢٠٠٧‬‬

‫ ا ظ ا وا اا 

 ا ر‬

‪#‬س ا!‬

‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍجملﻠﺪ‬
‫أو ‪ :‬ا وا 
ت‪٣ .............................................................................................................................................................‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪.........................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ار ا 

....... ار‪.................................$%‬‬ ‫‪ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ ' ت ا‪ $%‬ا‪......‬‬ ‫ا م اط " ا! ن ا‪.......................................................................................................................!#‬‬ ‫)(ات ا‪..............................................‬ت أ' ل ا......................................................................................................

..................‬ت ا ‪.................................................................-‬‬ ‫إ‪ 4 5‬ت !‪ '2 3‬ل ا....................‬‬ ‫ا‪ -‬ت وا‪/0‬ا‪ ...........‪..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................#‬ت ‪ :5‬ا ك‪.‬‬ ‫ا' د ا‪...............................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪...............................................................................................................................................................................#‬ت آ‪ 9‬و "ج ا‪%‬ب‪........................................................................................................." %‬‬ ‫= <‪ :‬و‪.................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪..................E2‬‬ ‫ ‪ H...........................................................................................‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫&‪() :%‬اول و‪............................‬ا.................................................................#‬ت ‪/ :5‬ق‪...........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪...........................................-..............................................................................................................................................................‬‬ ‫اا‪ F‬ا‪....................................................‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫= <‪ :‬و‪.........#‬ت ‪B :5‬ب‪...........................‬ا‪ *+‬ا‪٢٥ ......................................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪.....................................................#‬ت ‪ :5‬و?‪.........................................................................................................................................................................#‬ت ‪ :5‬ا‪9‬ة‪..............................................................................................#‬ت ‪ :5‬ا‪..................................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪..................................................................................................................................................................................‪.........................

...........................................................................................................................‪ 3‬ظ‪.................‬‬ ‫‪/‬ارع ا....................................................

......................................................................................................................................................................................................... 3‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪-١-‬‬ ......‪ 3‬ظ‪..........‬‬ ‫ا‪ '2‬ل ا‪.....................................................................................................................................................................

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫= <‪ :‬و‪...............................................................................................#‬ت ‪B :5‬ب‪.#‬ت ‪ :5‬ا‪9‬ة‪..........#‬ت ‪ :5‬ا ك‪...........................................‪#‬س ا!‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺱ ﺍجملﻠﺪ‬ ‫&‪2 :0‬ا‪ 1+‬ا‪١٢١ .............................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪......................................................................................................................................................................E2‬‬ ‫ ‪ H....................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪.......................................................‬ا...................................................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪..................‬‬ ‫اا‪ F‬ا‪.......................................#‬ت ‪/ :5‬ق‪.................-............................................................................................#‬ت ‪ :5‬و?‪.............................................................................................‬‬ ‫= <‪ :‬و‪.................

....................................................................‬‬ ‫‪/‬ارع ا..........................................................................................‪ 3‬ظ‪..................................

................................................................................. 3‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‪-٢-‬‬ ............................................................................................................................................‬‬ ‫ا‪ '2‬ل ا‪.......................................................................................................................................................‪ 3‬ظ‪..........

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫أو‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫‪-٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪ .‬ت ا ‪:‬‬ ‫‬ ‫ار ا .

ار‬ ‫ا م اط " ا! ن ا‬ ‫ ' ت ا‪ $%‬ا‪!#‬‬ ‫)(ات ا‪$%‬‬ ‫‪ .‬ت أ' ل ا.

‬ت ا ‪-‬‬ ‫إ‪ 4 5‬ت !‪ '2 3‬ل ا.‬ ‫ا‪ -‬ت وا‪/0‬ا‪ .

‬ ‫ا' د ا‬ ‫(‪3‬‬ ‫‪ =%J‬ار أ‪ 5‬ا.

‪ K‬ت ا ا‪N M " OPJ :‬ا‪ '  5‬آ= ة ‪ M‬ا ‪ H.‬وا‪.#‬ت ذات ا( "‪ F‬ا.

‪P‬ي وا‪ %‬ري ا ‪ 9‬وا‪J :‬رج ‪ MN‬ااث ا‪ %‬ري وا‪%‬ا<‪ :‬ااد‬ ‫ا.

‪ 3‬ظ '! ‪V ،S‬ا آ ن ‪9‬ا ً '!‪ K .

 T‬ار أن ‪ %J‬إ‪J H EJ T‬ا‪ E‬ا‪ %‬ري وا‪%‬ا<‪.:‬‬ ‫و =‪ K .

 X‬ار ‪ B‬ه ‪ K .

 M‬ت ا ر ‪ :‬إ'اد ‪ 4‬ااث ا‪%‬ا<‪ :‬وا.

‪P‬ي وا‪ :‬م "\'اده إ‪5‬ى ا ‪ ZJ‬ا ‪ 5 :‬ا= <‪ :‬وا ‪ H.‬اا‪" . E‬آ‪9‬‬ ‫ا.

‪ 3‬ظ '!‪J T‬اث ار" ‪ X.

J -‬إ‪/‬اف ا اآر‪' .

 /‬ض‪ ،‬و‪ OJ‬ا' د ه‪V‬ا ا.

 "ا( ن ‪ :‬د= ‪ ١٩٩٩‬و‪ OJ‬ا' د ا ‪ $= M‬ا.

.. -‬ا‪ ،(j‬آ أر!‪ M ً < X‬ا إ‪ T‬ا.. ‪ K‬وأر!‪ ! S ً < X‬ت‬ ‫ا‪) %‬آ‪ 9‬ا‪ !%‬ت ‪ g!  4‬ازراء – وزارة ا‪ – i‬وزارة ا ن ‪ .

" $%‬‬ ‫و‪ $l‬ا‪ Z.S=." $%‬ه‪V‬ا ا.! ت !‪.

 "ا( ن ‪ K .

T5 :‬ر ا <ن ر‪ ،٢٠٠٦ ١٤٤ O‬و ‪ :‬اا"‪ % = < M F‬م ‪. !/‬ار دارة ااث ا‪%‬ا<‪.٢٠٠٦‬ر اار ازاري ر‪٢٦٦ O‬‬ ‫ ‪-\" ٢٠٠٦‬ار ا‪ .

4q‬ا‪< ! V 3‬ن ر‪r/ : ٢٠٠٦ ١٤٤ O‬ن ‪ O KJ‬هم ا= <‪ :‬وا‪ t#‬ت ‪ B‬ا‪! !s‬ط وا.

‬‬ ‫‪' 0‬اد اا‪O4‬‬ ‫و'!‪ T‬ذ‪.‪ 3‬ظ '!‪ T‬ااث ا‪ %‬ري‪. u‬ر ار ا ا!اء .

‬اا‪ O4‬ا. ار "‪ 5 : $ #‬ا‪.#‬ت اا‪ E‬وا‪ %.

 ".

‪ K‬ار‪ ،‬و" ًء '! ‪/ " S‬ت ا! ‪ !' M‬و‪ً -‬‬ ‫ا(!" !.

‪ 3‬ظ‪.‬‬ ‫و"‪9' M 0 ' 3‬ل ة ا.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا= <‪ :‬اا‪ M' E‬أه ا.

‬و‪%‬ض ه‪V‬ا ا ‪ $ #J‬ا! ‪M‬‬ ‫و ' ت ا‪ $%‬ا!‪ 3‬وا(ات ا‪ : " X :‬ه‪V‬ا اد‪.‬‬ ‫‪-٤-‬‬ .‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا ‪ H.‬ر ً و'ا< ً ‪ .‬ا ‪ % H.‬اا‪ E‬آ‪ $‬وا‪ : V)2‬ا‪ ='0‬ر ‪ u!J F" .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ار ا‪ 45. (6‬ا‪(78 9‬ر‪3‬‬ ‫أ‪-‬ر ا ا!اء‪ ' /‬دل = ‪ . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪.

‬ء " دة ا‪2‬و‪ M T‬اار وا‪ . ،9‬‬ ‫‪ . :‬ء ‪:‬‬ ‫‪  $#J‬ن دا‪ 4‬ن " . – Z‬ار‪ ،‬ار‪ S‬ر‪ : ٢٠٠٦ ١١٠٥ O‬ا‪ M w i‬د= ‪ %‬م ‪ ،٢٠٠٦‬واار ر‪r#" ٢٠٠٦ ١١١٠ O‬ن ‪ $ #J‬ن ‪ 5‬ا= <‪ :‬وا‪.#‬ت ذات ا(از ا‪ %‬ري ا ‪ ً=.

H‬ق‪ ،‬و ..‪ :‬و‪ -.? ً%8 @ A‬ارات ا‪K% B5 37+8‬ق ‪ .‬‬ ‫ا اس‪ % /‬ا‪ T/ M‬ا. *>. ر‪ D +‬ا‪ (6‬ا(آ ر‪O /‬س ‪ (O‬ا‪ً 0 . ‪ T!' K‬ا‪ S.‬ا ‪::‬‬ ‫‪ Q‬زارة ا‪ ،350‬و‪ 3NO‬آ ‪:M‬‬ ‫أو ً‪ :‬ا>=‪ 37‬ا<و.H‬ا ‪J 7‬ة و‪G .

 ‪T‬‬ ‫ا ا‪ :3( T< J /‬أ" ' ة‬ ‫ا اآر‪.

 O- ' .

 /‬د ‪:35‬‬ ‫ا اآر‪ T .

M‬ح ‪/‬ى‬ ‫ا اآر‪9' /‬ت زآ‪ T‬دوس‬ ‫ا اآر‪ 5 /‬م أ‪ 5‬ا‪ =%‬دى‬ ‫ا اآر‪ . /‬ا‪q.

 /‬را‪ ZB‬ر‪N‬ان‬ ‫‪K .

! q‬‬ ‫‪ً i‬‬ ‫‪K .

 /‬اد ‪O‬ض ‪ً 0‬‬ ‫‪K .? ً%8 @ A‬ارات ا‪K% B5 37+8‬ق أ‪H‬ء و ‪ 1‬و‪T‬ب وا= ك وا‪ 3‬وآ‪ J‬و(‪? 37‬ج اب‪ .>O ،‬أن ‪8‬ن ?‪ 3 +‬ا‪ (6‬ا(آ ر‪Z5 ( .! q‬‬ ‫‪ً i‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه إ<‪ 4 #‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ E{ /‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ J /‬ر‪j‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ن‬ ‫‪ Q‬زارة ا‪ ،350‬و‪ 3NO‬آ ‪:M‬‬ ‫&‪ :ً%‬ا>=‪ 37‬ا‪ :3%0‬و‪ -.

! q‬‬ ‫‪ً i‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪.

 T!' 5‬‬ ‫‪K .

! q‬‬ ‫‪ً i‬‬ ‫ا اس‪ % .

 /‬ا‪T% #‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ا اآر‪ /‬ا" ل | ا=(‪T‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ا اآر‪ T .

 /‬ا‪q. ً=.‬ء " دة ا‪ M < i‬ار ا ا!اء .M‬ح ‪/‬ى‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ا اآر‪ =' T /‬ا}‪ 5 T‬ج‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ا اآر‪ /‬أ‪ 5‬زآ‪T‬‬ ‫ا اآر‪ =' :3( /‬ا‪ =' T(%‬ا‪ %‬ل '‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه إ<‪ 4 #‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ E{ /‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ J /‬ر‪j‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ن‬ ‫ا ‪D‬م ا ‪7‬ط ?‪ D‬ا>=ن ا ‪3- A‬‬ ‫‪ .

M‬واارد "‪ <r#‬ا‪ $ #‬ا در " دة ا‪2‬و‪ M T‬ار ا ا!اء‬ ‫. ار ر‪ ،٢٠٠٦ ١١٠٥ O‬وا دة اا"‪ M %‬ا <ن ‪\ ،٢٠٠٦ ١٤٤‬ن ا! ‪ M‬ا ‪ .

 – ً3! S‬ن "\'اد ا ‪q‬ت ا‪q‬ز  ا‪ %‬رات ذات ا(از ا‪ %‬رى ا ‪ 9‬ا‪ " (=J‬ر‪ j‬ا‪ T‬أو "‪ J #‬ر أو ا‪ J =5 $iJ T‬ر أو ا‪9 =%J T‬ارًا ‪ ،ً 5‬و" ن ى‬ ‫( " !‪  %‬وا‪ 3-‬ت ا= <‪ :‬وا‪. ار ا‪ #‬ر إ ‪ .#‬ت ا در " ار ر‪ g! g 4‬ازراء‪.‬‬ ‫'!‪ T‬ان ‪J‬م ا! ن " ‪ $‬آ ا= < ت !‪ u‬ا= <‪ :‬ا.

 ً=. :‬ء " <ن ‪ ،٢٠٠٦ ١٤٤‬و'!‪ T‬ان ‪ V)rJ‬ا! ن ا ن ‪ :‬ا'= ره ‪ M OJ‬درا ت " ‪ :‬ه‪V‬ا اد وا‪T‬‬ ‫‪ T!' TJr‬رأ ‪ :< = 4‬ا.‪K‬ر ه ‪ ،‬و" ن أ= ب  ‪ u!J‬ا= <‪ .

‪ 3‬ظ ا ‪ K .

" -‬ار ا درة ‪ ' :‬م ‪.١٩٩٩‬‬ ‫‪-٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫= ‪O‬ت ا ا ]‪3>8‬‬ ‫‪ ! ً%=J‬م ا(!" ‪ M‬ا! ن ا ن‪ ،‬وا‪' .‬ة ‪q#‬ت ‪ M‬أه ‪ H N‬ا‪ X‬و.

3‬‬ ‫و<‪ًK‬ا ‪%‬م و‪.ود ا < ت ا ‪ " -‬و‪ $ J‬ا= < ت‪ ،‬و‪ OJ OE M‬ا‪ 3J0‬ق '!‪ T‬ز دة 'د أ اد ق ا‪q) M $%‬ل " ‪ M i5‬وأ ‪VJ‬ة ‪M‬‬ ‫أ م ا‪ %‬رة "! ت ا وا‪3‬ن ا !‪ % .‬د ا < ت ~ " ‪ $‬ا= < ت ‪ = | !J OJ‬ار "'‪ O‬ه‪V‬ا ا‪q) M 2‬ل إد) ل ا= < ت وا‪ !%‬ت ا ‪ !%" -‬ا.‬إ‪ T‬ا ‪ : M‬ا ‪0‬ت اا‪ E‬ا!‪. /‬ار – و‪ O‬ا‪ %‬رة " ‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ N " ، .

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ااث '!‪' T‬ة ا= < ت ‪ OK‬ا‪ !%‬ت ا }ا ‪ ً=. ،‬ورد‬ ‫"( ب ا < ‪ .

‬ا ا‪ 2‬ذ اآر‪ = /‬ار ا در " ر‪. Z4‬ار ا‪ S.٢٠٠٧/٢/١٣ j‬‬ ‫آ أوآ‪ ! $‬ا‪3‬ن ا ! ‪ -‬و‪ !i‬ا اآر‪ .

2‬ة ادار‪.‬‬ ‫ا اآر‪/‬د وح < ر‬ ‫ا اآر‪ /‬إ" اه ‪ O‬ا ‪%‬وف‬ ‫ا اآر‪ /‬ها ا= '‪T‬‬ ‫ا اآر‪ /‬و  <ش‬ ‫ا ا‪ 2‬ذ‪ =' .‬‬ ‫و" ًء '!‪J T‬م ‪ OJ‬إ‪ N‬ا‪ 2‬ء ا‪ ' M Js‬ت ا‪:$%‬‬ ‫ا اآر‪ /‬د  ‪S. /‬را‪ ZB‬ر‪N‬ان – '! ا ‪ ' M " H‬ت ا‪ $%‬ا!‪ 3‬وا‪9.

 /‬ا‪99%‬‬ ‫ا ‪. /‬ن إ| إ=ور‬ ‫ا اس‪ /‬آ‪q‬ى .

 '= ا‪99%‬‬ ‫ا اس‪ /‬إ< ‪ T‬أ‪ 5‬ا‪|#‬‬ ‫ا اس‪ .

 /‬‬ ‫ا اس‪ /‬وان  ‪O< B‬‬ ‫ا اس‪ < /‬در ‪ZB‬‬ ‫ا اس‪ ' .

 /‬دل د‪T‬‬ ‫ا اس‪M5 5 /‬‬ ‫ا اس‪ 5 /‬م <‪g‬‬ ‫ا اس‪ /‬د ‪ 3-‬ء ا‪M‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ 5‬و‪:3-‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ 5‬ا‪ 9‬ت‬ ‫ا اس‪ /‬إ‪q‬م ا ‪T5‬‬ ‫ا اس‪.

‬ا ‬ ‫= ار‪ !% OK< /‬ت ‪}.‬ار‪ ' /‬رة‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .‬رة‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫= ار‪ !% OK< /‬ت ‪}.‬رة‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬رة‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .‬ار‪ ' /‬رة‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .‬ار‪ ' /‬رة‬ ‫= ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫= ار‪ E{ /‬ر‬ ‫= ار‪BJ J /‬ا ‪:‬‬ ‫و‪ ' $ #J OJ‬ت '‪ . /‬د '= اا‪ 5‬أ‪5‬‬ ‫ا اس‪ =' T /‬ا}‪ 3‬ر‬ ‫ا اس‪ /‬ه <‪Z( T‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ =' 5‬ا‪O%‬‬ ‫ا ا‪ 2‬ذ‪ /‬أ‪ M‬ا هى‬ ‫ا ا‪ 2‬ذ‪ =' /‬اƒ '‪X‬‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ه ‪ %‬ر‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ن‬ ‫ ‪ %‬ار‪ /‬ن‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫'‪ P‬ه ‪ t‬ار‪" g‬‬ ‫ه ‪ t‬ا‪ Es‬ر‬ ‫آ‪ 9‬ارا ت ار )ا‪(T<3‬‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .‬رة‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬ار‪ ' /‬رة‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .‬ار‪ /‬ن‬ ‫آ! ا – ‪ % .‬رة‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬ا ‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬رة‬ ‫ا‪2‬آ د ا‪!%! "%‬م وا‪ ' / .‬ار‪ ' /‬رة‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا ! – ‪ % .

  $‬ا‪ - %‬اا‪ E‬ااد ا.

‪ 3‬ظ '! و'‪ T!' N‬ا! ‪ M‬اا‪ " M 4‬رة ا‪ $' $J T‬ا! ‪ : M‬ا‪ J‬ذ اار ا‪ !% O4q‬ت ا‪0‬ار أو ا.

w 5 ،‬ءت ه‪ „V‬ا ' ت '!‪ T‬ا.‪V‬ف أو ا‪ u! N‬ا‪" - %‬رة < ‪ 4‬‬ ‫‪ J0‬م ا‪ $%‬ا(!ب‪ .

 ا ‪:T‬‬ ‫‪-٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

H 3Q 9‬ان ا ‪ ،(]O b‬و‪ *N‬ه‪ de‬ا = ‪:3O‬‬‫ا اآر‪9' /‬ت زآ‪ T‬دوس‬ ‫ا اآر‪ /‬ا" ل ا=(‪T‬‬ ‫ا ا‪ 2‬ذ‪ =' . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫ = ‪ -. 3O‬ا`&ر وا ‪ ^_7‬ا<&‪) 3‬وا ‪ ] B‬ا`&ر ا‪ 3T9‬واو‪ 3%‬وا‪ 3K%J‬وا‪ .

 3O‬ا<‪ O‬ل ا‪ 37h‬ذات ا ‪ B5 3‬آ ‪ M‬ا د‪ M‬وا‪h‬ا‪T‬ت ا‪ ،3N.‬و‪ *N‬ه‪ de‬ا = ‪:3O‬‬‫ا اآر‪ =' :3( /‬ا‪ =' T(%‬ا‪ %‬ل‬ ‫ا اآر‪ /‬ا" ل ا=(‪T‬‬ ‫ا اآر‪ /‬و  <ش‬ ‫ا اآر‪ /‬ها ا= '‪T‬‬ ‫ا اس‪ /‬آ‪q‬ى . /‬ن إ| ا=ور‬ ‫ = ‪ -. /‬ا‪99%‬‬ ‫ا اآر‪ =' T /‬ا}‪ 5 T‬ج‬ ‫ا ‪ /‬أ‪ M‬ا هى‬ ‫ا ‪.

 '= ا‪99%‬‬ ‫ = ‪ -. 3O‬ا ‪ ^_7‬وا<‪H‬ء وا]ارع ا ا&‪ B5 ?) 3‬ذ‪ j‬ا‪ B.‬‬ ‫ا اآر‪… .‬ا آ‪ B‬وا‪ B.‬وا د‪ ،M‬و‪ *N‬ه‪ de‬ا = ‪:3O‬‬‫ا اآر‪ /‬د  ‪S.‬ا<ورو?‪ (37( ? B‬وآ‪ je‬ا‪h‬ا‪T‬ت ا‪ 3N.

 B‬ا ‪ m]7‬اء ‪ .>.‬وو‪ 3 > ً5‬ا ‪ D .>O‬ا ‪ 6‬ى ا‪ B‬أو ‪ 6‬ى ا (‪ 37‬أو ا ‪ 6‬ى ا ‪ ،. 3O‬ا ‪k]7‬ت ا ا&‪)  ً_ 3‬ء ?‪%‬ن ر‪ ،٢٠٠٦ 376 ١٤٤ *. /‬اد 'ض‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ =' 5‬ا‪O%‬‬ ‫ا اآر‪ /‬د وح < ر‬ ‫ = ‪ -.‬و‪ *N‬ه‪ de‬ا = ‪:3O‬‬‫ا اآر‪ .

 /‬را‪ ZB‬ر‪N‬ان‬ ‫ا اآر‪ =' /‬س '= ا.

! ‪T .

‬‬ ‫ا اآر‪. O‬‬ ‫ا اآر‪ /‬د  ‪S.

 O- ' .

 /‬د ‪:35‬‬ ‫ا اآر‪ /‬إ"اه ‪ O‬ا ‪%‬وف‬ ‫ا اآر‪ /‬د وح < ر‬ ‫ا اس‪ < /‬در ‪ZB‬‬ ‫ا اس‪ /‬إ< ‪ T‬أ‪ 5‬ا‪|#‬‬ ‫ا اس‪M5 5 /‬‬ ‫ا اس‪ ' .

 /‬دل د‪T‬‬ ‫ا اس‪ /‬د ‪ 3-‬ء ا‪M‬‬ ‫ا اس‪ 5 /‬م <‪g‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ 5‬ا‪ 9‬ت‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪ =' 5‬ا‪ M5‬و‪:3-‬‬ ‫ا اس‪.

>O‬ا >ت ا=‪p‬ا‪ ،35‬و إ‪2‬اج اا‪ ،*+‬ا‪A‬ا‪ ،1+‬ا رات و=>(ات ا‪h.‬و‪(O.‬و ا=‪p‬ا‪ 35‬وإد‪2‬ل‪ ،3= ،‬و‪ 4hH‬ا‪%‬ت‬‫‪ *q% . * - MO 3n6‬ة ا‪%‬ت ا‪ 3 . /‬د '= اا‪ 5‬أ‪5‬‬ ‫ا اس‪ /‬إ‪q‬م ا ‪T5‬‬ ‫ا اس‪ /‬ه <‪Z( T‬‬ ‫ا اس‪ =' T /‬ا}‪ 3‬ر‬ ‫ = ‪ 3O‬ا ا‪ 36+‬ا ‪ MO 3n6‬إ(اد = ‪O‬ت ا ا ‪A? 3h> A‬ا‪ 1+‬وا رات ا‪ b5‬ا‪ B>.‬ظ ا ‪ 3>H‬وا‪ 3+D7‬و‪:*N‬‬ ‫ا اس‪ /‬وان  ‪O< B‬‬ ‫ا اس‪.‬و ا ‪Q‬م أ‪ O‬ل ا‪ b5‬ا‪ B>.

 .

 .

 /‬د ‬ ‫ أ‪ O‬ل ا ‪ -‬ا‪Th‬ا‪ B5‬و‪:*N‬‬‫ا ا‪ 2‬ذ‪ =' /‬اƒ '‪ =' X‬ا.

! ‪O‬‬ ‫وا)‪ X‬آ‪ M ' $‬ا ' ت ا " "ا‪ %.‬ا= < ت ا ‪ % " " -‬ون ‪ F‬ا ت ا ا "‪ K .‬ا‪ - %‬اا‪ E‬و‪J‬ه و‪ F.

#‬ت ‪ $= M‬ا ا‪ًK< %‬ا ‪%‬م ا ل آ ا= < ت ‪ :‬ا‪ !5‬ا.‬ب ا ل " < ت ا‪ 0‬رات ا‪%‬ة !‪.! %‬وازارات ا‪ ، %‬وا‪ :‬أت ' ت ا‪ < = " $%‬ت ا‪  2‬ا(!"‬ ‫ ‪ $‬ه‪ „V‬ا‪ OJ w 5 ،- %‬و‪ | J FN‬ا‪† ً%=J - %‬ه ‪ K5q F‬و‪.

 ‪.‬‬ ‫‪-٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

0‬ت آ ا ‪ #‬ت ا ‪  %" " -‬ا‪ $%‬وا‪r‬آ '!‪ T‬ا‪ !%‬ت وا= < ت ا(!" ‪ !' M‬ا. /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٤/١٧‬‬ ‫‪ O‬ا‪ %‬رة – آ! ا‪3‬ن ا !‪ % . /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٤/١٩‬‬ ‫ ' ا…‪J‬ات‪ = /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٤/٢٨‬‬ ‫ ' ا…‪J‬ات‪ = /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٥/٥‬‬ ‫ ' ا…‪J‬ات‪ = /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٥/١٢‬‬ ‫ ' ا‪#‬اع اا"‪ = /F‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٥/١٧‬‬ ‫ ' ا…‪J‬ات‪ = /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٥/٣٠‬‬ ‫ ' ا…‪J‬ات‪ = /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٦/١‬‬ ‫و‪ J‬و‪q) X‬ل ‪ u!J‬ا‪ ' . /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧ /٤ /٧‬‬ ‫‪ O‬ا ا‪ %‬ر – آ! ا‪ % . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪K2‬ات ا ‬ ‫"أت ا ' ت ا!‪ : !' 3‬ا‪3‬ة ‪ ٢٠٠٧/٣/١ M‬و‪ ،٢٠٠٧/٦/١ T5‬وا‪q) X%.‬ل ‪ u!J‬ا‪3‬ة 'ة ات " ار‪ j‬وا‪ 2‬آ‪M‬‬ ‫ا‪: Js‬‬ ‫‪ O‬ا‪ %‬رة – آ! ا‪3‬ن ا !‪ % . /‬ار‬ ‫‪٢٠٠٧/٣/٢٤‬‬ ‫‪ O‬ا‪ %‬رة – آ! ا‪3‬ن ا !‪ % .

‪،‬‬ ‫و ‪ #‬ا‪q#‬ت ا‪%J :‬ض  ' ت ا‪ ،$%‬وآ‪ uV‬ا‪  " < %0‬ت ا ‪ u!J $ VJ :‬ا‪q#‬ت أو ا'‪ < = " O‬ت‬ ‫ا ا(!" ‪ !%‬ا.

 وا ‪.$‬‬
‫و ‪ X‬ا ' ت ا!‪q) 3‬ل ‪ u!J‬ا‪3‬ة " ‪ H‬وإ' دة ا‪ :
K‬ا‪ - %‬اا‪ E‬ا(!ب ا


‪ :
MV){ !' K‬ا‪ ='0‬ر‬
‫ ‪ M SJ OJ‬درا ت "‪ ،‬وا‪ :‬آ ن ‪ M‬أه ا ! ا‪ ' :
ً3! %‬م ‪ ١٩٩٩‬وا ص "

 ا‪;#‬ت اا‪ " E‬ر‪،‬‬
‫‪ OJ w 5‬اام و ا

‪ 3‬ظ '!‪ g3< :‬ا‪2‬آاد ا ا ‪ :< = " -‬و "ص ا= <‪ :‬ا ة ا‪ OJ :‬إ‪=J ! ! 
N‬أ أآاده ‪M‬‬
‫ر‪ (

 ( ٣٠٠٠ O‬ا‪ $‬و ا‪ #‬و ‪ ٤٠٠٠‬و‪/ ( ٥٠٠٠‬ق و و? ا و ‪ ( ٧٠٠٠‬ا ك و ‪.2 ٨٠٠٠‬اف‬ ‫ا و )~ آد ‪ H. ٦٠٠٠‬ا.

‪ 3‬ظ‪.‬‬ ‫‪3 " ً q‬ا‪ B‬ت‬ ‫وا<‪ X‬أ' ل ا.

 !‪ - %‬اا‪ E‬ا(!ب ا.

‪ 3‬ظ '! " ‪' $‬د )‪ T= (١٣٤‬و‪ ً%‬أ‪E‬ى‪ ،‬و'د )‪ً ' (٣٣‬‬ ‫ا.

‪ P‬وا د‪ ،M‬و'د ‪/ M‬ارع ا.

‪ 3‬ظ "!‰ )‪ / (٤٣‬ر' ً‪ ،‬و'د )‪ 35 ( (٦٣‬ظ " ا ‪ H.‬ا‪ 53‬وا.

ا‪ H4‬ا‪، %‬‬ ‫'‪q‬وة '!‪ T‬ا‪ 5 O4‬ا‪.:‬ى ا –'!‪ T‬اى ا.‬اف ا وا‪S3 J OJ T= (١١٣٥) XN :‬‬ ‫‪ Eqi‬ت ‪ w 5 M‬ا‪2‬ه )'!‪ T‬اى ا‪ T!' .#‬ت "‪ M $‬ا اآ وا ا‪2‬ورو" وأ‪.

‬ر ‪ 5q‬أن ا ! ا "‪ H‬وا‪ ' : %‬م ‪ 35 ( (٩٣) ON ١٩٩٩‬ظ‪ ،‬و'د )‪ OJ T= (١٦١٢‬ر ‪ (٥٩٥) F‬‬ ‫) رج ا.!‪.(T‬‬ ‫و ‪ :‬ه‪V‬ا ا‪ .

. اح‪ ،‬وإ‪ :< =! OP T= (١١٨) N‬ا‪ .

 " %‬آ ‪ ' X‬ا‪ $%‬ا ‪ OK" -‬ا‪ !%‬ت‬ ‫ا }ا " ‪ Š4 < $‬ا.

 ‪ :‬ا رات و)ا‪.

! ! 3J ?4‬ل '!‪ T‬ا‪ O4‬ا.

. "رة د ووا‪.

N‬‬ ‫‪ %‬ذج ا رة ا‪ b5‬ا (ا‪ B%‬ا ‪ B5 3(A 6‬أ‪ O‬ل ‪ -H‬ا ‪ B%‬و ا ‪k]7‬ت ا ا&‪3‬‬ ‫‪-٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫‪-٩-‬‬ . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪ 3K2 *6‬ا‪(78 9‬ر‪ b= B>O 3‬ا‪ b5‬ا (ا‪B%‬‬ ‫‪ %‬ذج ا رة ا‪ b5‬ا (ا‪ B%‬ا ‪ B5 3(A 6‬أ‪ O‬ل ‪ -H‬ا<‪ O‬ل ا‪37h‬‬ ‫ا > ت ا‪ b= > 3A‬ا ‪9 3h> A‬د‪2‬ل ا‪%‬ت ‪ B>O‬ا رات ا‪3 .

‫ ا ظ ا وا اا 

 ا ر‬
‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬

‫ا
رة إد‪2‬ل ا >ت ا‪ B% ? 3A‬وا ‪k]7‬ت ا 
ا&‪(O, B>O 3‬ة ا‪%‬ت ا‪3 ,‬‬

‫ا
رة إد‪2‬ل ا >ت ا‪ O<? 3A‬ل ا‪(O, B>O 37h‬ة ا‪%‬ت ا‪3 ,‬‬

‫‪-١٠-‬‬

‫ ا ظ ا وا اا 

 ا ر‬
‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬

‫‪)A‬ت أ‪ O‬ل ا‪-.‬‬
‫‪( ً%=J‬ات ا‪ $%‬ا‪ X!) 
،

N‬ا ' ت إ‪ T‬و‪ FN‬ا‪ OPJ ! 3J O4‬آ 
ا= < ت ا‪ - % " !%‬اا‪ OJ w 5 ، 3 ً%=J E‬و‪ FN‬ه‪V‬ا ا | ‪† ً%=J‬ه ‪ K5q F‬و‪,‬ب ا ل " < ت ا‪ 0‬رات ا‪%‬ة‬
‫!‪;#‬ت ‪ $= M‬ا ا‪ًK< %‬ا ‪%‬م ا ل آ 
ا= < ت
‪ :‬ا‪ !5‬ا

‬آ ‪ OJ‬ا‪ <0‬ء إ‪ T‬إ'اد )ا‪ J !% ?4‬و‪-‬ر ‪ - %! :5 F " ' 4 P‬اا‪ E‬ااد ا. ‪ .

‪ 3‬ظ '! اء '!‪ (< T‬ق ا= <‪ :‬واا‪F‬‬ ‫ا‪ E2‬أو ا‪ '2‬ل ا‪ " 3‬د‪ M‬وا‪3‬ا‪ B‬ت ا.

P‬و ~ " ‪ H‬ا‪ %‬ري وا‪%‬ا<‪ OJ ! :‬ا‪ $-‬إ‪ H. M ' T‬ا.‪ .

‪ 3‬ظ و‪/‬ارع !.

‪ 3‬ظ ‪ :‬إ‪ .‬ر ا ‪ M‬اآ وا‪2‬ورو" ‪ ،‬إ‪M ' Z< . T‬‬ ‫ا‪.#‬ت اا‪ E‬ذات ا‪2‬ه '!‪ T‬ا ت ا‪qi‬ث )ا‪ – :‬ا – ا.

‬د ‪-‬رة وا‪ .‬و‪ ~!) OE M‬ا‪ $%‬آ‪ $‬إ‪ T‬و‪.‬ر ا اآ وا ا‪2‬ورو" وأ‪.!‪ : (T‬إ‪ .‬اف ا‪ .

N‬ا‪ O4‬ا‪ - %‬اا‪ E‬و' ‪-‬‬ ‫ا.

‪ 3‬ظ ا!‪ً J 3‬ا ‪ T!' N%‬ا! ‪ M‬اا‪" M 4‬اء اأي وا‪ '0‬د‪.‬‬ ‫‪٢/١‬‬ ‫‪٢/٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ 3 4 56 :٢/١‬ا ظ‬ ‫‪ 3 4 56 78 * :٢/٢‬ا ظ‬ ‫‪ 4 56 :٣‬ا ظ‬ ‫‪&: 56 :٤‬ارع ا ظ‬ ‫‪ 56 :٥‬ا&ا ‪ 7‬ا.‬ ‫‪ 56 :٦‬ا. ل ا‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪-١١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬و ‪ J #‬إ‪ T‬اوج " ' ‪ M‬ا‪ -‬ت ا=‪ . 4‬ءت '!‪ T‬ا. ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫ا ت وا‪ G‬ا_ت ا‪3A‬‬ ‫‪ ' X!-J‬ت ا‪ $%‬ا!‪q) M 3‬ل ا‪ J ' .

‬ر اار أ' ل ا‪ H E‬وا. ا ‪::‬‬ ‫‪ : :0‬إ‪ .

‬ر آ ‪ 3‬ا‪ F $ %‬ا ‪ H.‪ 3‬ظ '!‪J T‬اث ار‪ #<\" T- ،‬ء ‪ .‬ز دارة و "‪ %‬و‪ J‬ااث ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪E2‬ي‪.‬وا= <‪ :‬اا‪%" T- ، E‬ة < ط‪:‬‬ ‫‪ -١‬و‪ FN‬ا‪/0‬ا‪ .‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪ : : ً < E‬إ‪ .‬ت ا= ‪ 4‬وا‪%‬ا< وا.

‬ت ا ‪ H.‬‬ ‫‪ -٢‬و‪ FN‬ا‪/0‬ا‪ . " -‬وا د‪ M‬وا‪#‬ارع اا‪ F E‬ا' ة ا.‪ P‬ا ‪ M $ -‬ا اآ وا ا‪2‬ورو" ‪.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪ %‬م ‪ „V‬ا ‪ M H. " -‬‬ ‫‪ -٤‬إ} ء )(ط ا‪ O K‬ا ‪ H. T‬ا( "‪ F‬ا‪ %‬ري وا‪%‬ا<‪ :‬ا ص " ‪.‬آ‪ i‬ت " ‪ 4‬وار‪ ' 3J‬ت وا‪0 %‬ت إ‪ Z< .‬‬ ‫‪' -٣‬م ا‪#‬وع "‪ 'r‬ل ام وا= ء ‪ :‬ا ‪ H.‬ت ا ‪.‬اا‪ $= E‬ا‪ <0‬ء ‪ M‬و‪ FN‬ا‪/0‬ا‪ . " -‬وا‪#‬ارع اا‪ H =(J $# w 5 E‬ه‪ „V‬ا(ط ‪ً }J‬ا !‪ O %‬ا.

‬اء ‪ M‬ا(.‬‬ ‫‪ K5 -٥‬ا( ع أ أ‪9.H.‪ u! P‬ا ‪.

ت ا‪P‬اء وا.

ا‪ H4‬اء ا ‪ :< = " -‬اا‪ E‬أو ا.

( " و =‪ M %‬ا‪ B‬ت ‪ ،P5‬و‪ #J‬ا‪0 5 : "%‬ت اهار ‪ u!J‬ا.

ا‪ : $E J w 5 H4‬ه‪V‬ا اد ا م‬ ‫ا‪ :< = Z" ZJ‬ا.

J‬‬ ‫‪ -٦‬ا.‪ 3‬ظ ذا‪.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا(.

ت ا ‪ 4‬اء "=.

ة ط أو ى ‪ 'J‬ا.

د‪ ،‬وآ‪ uV‬ا.

‪ 3‬ظ '!‪5 T‬م ا=.

‬ز إدارة و‪ J‬ااث ا‪ #‬ر إ ‪ : S‬أو ً‬ ‫‪ -٨‬و‪ M =J 0 FN‬ا‪ O‬ا=‪ T‬ور‪ T!' S EJ O‬ا= <‪ :‬اا‪ E‬ن '‪9 q‬ة دراج ا=‪" T‬ا‪ O4‬ا.0‬‬ ‫‪ O 0 -٧‬ا‪ F $ %‬ا= <‪ :‬اا‪ E‬إ‪q) M 0‬ل ‪ .‬واا‪ F‬ا(= ‪9.‬و ي "‪ #‬و‪:J9.‬ة ا‪ #‬ي و‪ T :J9. $i %‬ة < !ن و‪9.T %‬‬ ‫‪. وا‪#‬ا‪ ‹.‬‬ ‫ا‪.

‪ 3‬ظ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬إ'اد !| ) ص ‪ T= $‬رج ‪ MN‬ا‪ O4‬ا.

‪ 3‬ظ ‪ T!' $#‬آ ا= < ت وا ت وا‪ H4 E‬ا ‪ $= M S%" M M! S" -‬ا ز ا~‪.‬‬ ‫‪ $ %J -١٠‬ا= <‪ :‬اا‪ E‬وآ‪ uV‬ا= <‪ :‬اا‪ : %‬إ‪ .‬ا.‬ر ‪ H.

‬و‪ T% 0‬ر ‪ F‬أ‪ 5‬ا= <‪ M :‬اا‪ O4‬ا " إ‪' T‬م ‪ H =(J‬ا‪/0‬ا‪ .‬ت ا‪ T‬ا ‪ ( " -‬اا‪ 3.‬ت ه‪ „V‬ا ‪ ،H.‪ 3‬ظ ‪/0 ً%=J‬ا‪ .

‬أذى و‪ 5 „#J‬ل 'م ا‪90‬ام "!‪ u‬ا‪/0‬ا‪ . " " F‬‬ ‫!( < ا‪%‬ا<‪ T‬ا ‪ ،9‬و‪ #‬ر ‪ :‬ه‪V‬ا اد إ‪ M T‬أن ‪%J‬ض ‪ u!J S‬ا ‪ M H.‬ت‪. OJ‬ت ا‪ $%‬أو ا.‬‬ ‫‪ -١١‬و‪ FN‬ا' وا‪/‬ا‪ .‬ت ‪ =!.

 :‬ا. ‪ M‬أو ا != <‪ :‬اا‪ %‬دا)‪ $‬ا ‪ H.‬اا‪N F ، E‬ورة ‪ H EJ‬ه‪ „V‬ا= <‪ $ " :‬أ‪ E‬ء ا م "‪ „V‬ا‪.‬اءات‪.‬‬ ‫‪' -١٢‬م إزا أ = <‪ OJ :‬ر ‪ M %‬اا‪ O4‬ا " إ‪ $ " EJ %" 0‬و'‪ T!' N‬ا ز ا~ ‪ 5‬ل و' ‪ H.

‬ة ‪ | J‬وآ "‪q‬ت آ" ء و ‪ S" /‬ذ‪.H.‬ر =أ ا‪ : K " T- ،Œ%‬ا‪ Œ%‬ا ‪ .‬ت ) ‪N  % -‬ع ا‪ „#‬وا!ث ا=ي وا‪ %‬ت '!‪ T‬ا= <‪ :‬اا‪ 0 M E‬ت وأ‪9.u‬‬ ‫‪ : : ًi E‬إ‪ .‬‬ ‫‪ -١٣‬ا‪ T!' $%‬إ د ا‪ 4‬وا‪/‬ا‪ .‬ت ا ‪ „V" -‬ا ‪.‪ 3‬ظ !‪r‬آ ‪ M‬إ‪ =J‬ع ا‪/0‬ا‪ .

-2 Z‬ب ا= <‪ :‬اا‪q " E‬ءم ‪  F‬ا=‪ T‬و‪N‬ور ت ا.

‬ت واا'‪ $ %3J T!' # " T- ،‬و‪ V 3J‬ورد ‪ "' M‬ت " ار ازاري ر‪ ٢٠٠٦ ٢٦٦ O‬وا ص "\‪-‬ار ا‪ .M‬ة و‪.O J‬‬ ‫را"‪ : : ً%‬ل ا‪ "%‬ت و ‪ 3‬ا‪/0‬ا‪ .‪ 3‬ظ '! ‪ < .

4q‬ا‪< ! V 3‬ن ر‪ T!' ،٢٠٠٦ ١٤٤ O‬أن ‪#J‬د‬ ‫ا‪# M $ "%‬ع ‪ :‬ا‪N‬ار " = <‪ :‬اا‪ E‬أو ا.

ا‪ H4‬ا ‪ -‬وا‪ %‬و ‪ %  M S.

" -‬و‪/‬ارع ا.J‬ر و‪ P5‬اء " ‪ Z‬أو ا‪ S#‬أو ام‪.‬‬ ‫) ً ‪/q = " :‬ا‪ .‬ت ا ‪ H.

‪ 3‬ظ‪ ،‬ا'‪ T‬أن …)‪/0 " V‬ا‪ .‬ت ا  – ‪ ً%=J‬ا‪ ،- =(J F‬وه‪ T!' T‬ا.

 ا ‪::‬‬ ‫)‪ ( (١‬ا.

‪ :‬ا‪ T J0‬وا < <‪ :‬و( وا"ر ا „‪:‬‬ ‫ ‪ O‬ا= ء '!‪ ( M %٦٠ T‬ا‪2‬را‪J F ? :N‬ك ‪٣‬م ".

‬‬‫ ‪ F #J‬ا‪0 %0‬ت ا وادار وا‪ ( " i‬دون ‪ B‬ه ‪ M‬ا‪0 %0‬ت‪. أد<‪5 T‬ل ا=‪ F .‬‬‫ ‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪ ١٢ M‬م‪. M T‬ا ت‪.‬‬‫ ا.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪ %‬ري !(‪.:N‬‬‫ ن ا‪0‬ر‪ 3J‬ع ‪' ١Ž٥‬ض ا‪ #‬رع و".‬‬‫)‪ :5 ( (٢‬ا=ك و‪ /‬ر'‪… :‬اد و‪:|/‬‬ ‫ ‪ O‬ا= ء '!‪ T‬آ ‪ ( $‬ا‪2‬را‪.

 أ‪ ٢٤ T‬م‪.‬‬‫ ا.‬‬‫ ‪ F #J‬ا‪0 %0‬ت ا وادار وا ر وا  " ( دون ‪ B‬ه ‪ M‬ا‪0 %0‬ت‪.

‬‬‫)‪/ (٣‬ارع ا.‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪ %‬ري !(‪.

-‬ا‪: (j‬‬ ‫ ا.‪ 3‬ظ )‪ / $i‬رع ‪ %‬ز‪!B‬ل – ‪ /‬رع ‪q-‬ح ‪ / – O‬رع ا} ا ر‪ ...

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع ا ‪.4‬‬‫ ا.

#‬وا.‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪ %‬ري !(‪.‬‬‫)‪ ( (٤‬ا‪ T=.

‬‬ ‫‪-١٢-‬‬ .? :N‬‬‫‪ F #J -‬ا‪0 %0‬ت ادار وا‪  !%‬وا ت " ( دون ‪ B‬ه ‪ M‬ا‪0 %0‬ت‪.‪P‬ة )‪ :5‬اارس وا ‪ %‬وا‪ 3#‬ت(‪:‬‬ ‫ ‪ O‬ا= ء '!‪ ( M %٤٠ T‬ا‪2‬را‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا.‬ر ا ‪ 5‬وا‪ 3‬وا( '‪ O‬ا ‪ 5‬وا‪0 %0‬ت ا  " ( دون ‪ B‬ه ‪ M‬ا‪0 %0‬ت‪.‬‬ ‫‪ F #J‬ا‪0 %0‬ت ‪ :‬إ‪ . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(٦‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(٧‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(٨‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(٩‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(١٠‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(١١‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(١٢‬‬ ‫‬‫)‪(١٣‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(١٤‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(١٥‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(١٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( ا‪ T/3<2‬وا ء ا‪::#‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪ ٢٢ M‬م‪.

‪ 3‬ظ '!‪ ( T‬ا ء ا‪.

" :#‬وده ا=.

 )ار< ( و'م ا‪%‬ض " = ء وادم ‪ :‬ا( " ‪ = M‬ي وا!!‪.‬‬ ‫ا.

M‬‬ ‫( ا‪2‬اق ا ر‪:‬‬ ‫ا‪ 350‬ظ " ( "‪ F‬ا‪ %‬م †اق ا ر " ( ‪ $iJ w 5‬ا! ا‪%‬ا< ‪ P5 ً%" .‬‬ ‫( ان ا ‪:.M‬‬ ‫ا" ء '!‪ T‬ا( آ‪9‬ارًا ‪ F #J F ً 5‬ا‪ (#<2‬ا ‪ 5‬وا وإ)‪q‬ء ا( ‪ M‬ا‪ (#<2‬ا‪ P‬رة ‪ M‬ورش و)‪ ،S q‬و‪ ‰3J‬ا( ‪5‬ل ا ‪.‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع ‪5‬ل ‪5‬م ي أ"‪ T‬ا‪ =%‬س وا=‪ -‬ى '‪ M‬دور‪.‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪' ١Ž٥ M‬ض ا.‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪ %‬ري !( ‪ w 5 M‬ا(ز وا ت وا‪2‬ان‪. ' :‬رً ‪ً9‬ا !(‪.

(! 9‬‬ ‫( ا‪ :.اري وا‪#‬ارع اا)! " (‪.‬‬ ‫أ إ‪ N‬ت 'ا< ‪ : V)rJ‬ا‪ ='0‬ر ا( "‪ F‬ا ‪.

 " M‬اآ‪::‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪' ١Ž٥ M‬ض ا‪ #‬رع ".

 أ‪ ٢٢ T‬م‪.(! 9‬‬ ‫‪ ‰3J‬ا( ‪ M‬ا‪ (#<2‬ا‪ P‬رة اء ا ' أو ا ر و'م إ‪ N‬أ<‪ J (#‬ر ‪.‬‬ ‫ا‪5‬ام ا(از ا‪ %‬رى ا ‪.? :N‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪' ١Ž٥ M‬ض ا‪ #‬رع ".‬ور‪/‬ي وآ‪ „=' 3‬و"!‪ T‬و ! Š وز‪: 9‬‬ ‫‪ O‬ا= ء '!‪ ( M %٦٠ T‬ا‪2‬را‪.‬‬ ‫ ‪ 5 H.‬ة‪.

‬‬ ‫ا‪5‬ام ا(از ا‪ %‬ري ا ‪ M ( $ 9‬ه‪ „V‬ا ‪.‬‬ ‫‪ F #J‬ا‪0 %0‬ت ا ? "‪ „V‬ا ‪ H.H. أ‪ ١٦ T‬م‪.‬‬ ‫( آم اآ‪:‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪' ١Ž٥ M‬ض ا‪ #‬رع ".‬وإ)‪ M 4q‬ا‪0 %0‬ت ا‪)2‬ى‪.

‬‬ ‫ا. أ‪ ١٢ T‬م‪.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا( "‪ F‬ا‪%‬ا<‪ :‬وا‪ %‬ري !(‪.‬‬ ‫( ا‪ (%‬ر‪:M‬‬ ‫‪ 9 0‬ا‪0‬ر‪ 3J‬ع '‪' ١Ž٥ M‬ض ا‪ #‬رع ".

‬‬ ‫ا. أ‪ ١٦ T‬م‪.‬‬ ‫‪ F #J‬ا‪0 %0‬ت ا وا ر " ( دون ‪ B‬ه ‪ M‬ا‪0 %0‬ت‪.

‪ T!' K‬ا( "‪ F‬ا‪ %‬ري ا ‪.(! 9‬‬ ‫( آم ا ‪N‬رة‪:‬‬ ‫ا'= ر ا( ‪9‬ارًا ‪ ً 5‬و‪ (! ً3‬ا.

( و‪' OE M‬م ا= ء أو ا س " وإ < اام ا( وا=‪ T‬آ.

‬‬ ‫(  ء ا=‪ $‬وا‪#‬ن‪:‬‬ ‫ا‪ 350‬ظ " ‪#‬ن وا زن ا‪ .| أ‪E‬ى‪.

J :‬ا‪ O4‬ا.

‬‬ ‫‪ | lJ‬ا‪.#‬ت ا ‪ : 4‬ا‪ (#<2‬ا‪  " (=J‬ء وا رة واا‪ :5‬ا ‪. 5‬‬ ‫( ‪ 'J‬ا. دون ا س " ( "‪ F‬ا‪ %‬م !(‪.

د‪:‬‬ ‫ا.

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا ى ا ‪ :4‬وا(.

ت ا‪P‬اء ‪.S5‬‬ ‫ا'= ر ‪5‬م ! ى ا ‪" :4‬ا‪٢٥ F‬م '!‪.

 :=< . T‬ر ا ى ا ‪ ،:4‬و'م ا= ء دا)‪ $‬ه‪V‬ا ا.

 :‬دة ‪. ً 5‬‬ ‫(‪ .م‪ ،‬و‪ M S}3J‬أ = <‪.

" :‬ة ط و"

ة ا( ر‪:‬‬
‫ا

‪ 3‬ظ '!‪ T‬ا(

ت ا ‪.M J

= " 4‬‬ ‫ا'= ر ‪5‬م !( ا ‪" :4‬ا‪٥٠ F‬م ‪ ،S5‬و'م ا= ء دا)‪ $‬ه‪V‬ا ا.

م‪ ،‬إ‪5 : 0‬ود "‪ Œ%‬ا= <‪ :‬وا‪.‬اادي ا ‪ N‬وا‪: ' .#‬ت ا ‪ 5‬آ ادي وا زه ت وا‪9‬ه ت ا ‪.0‬‬ ‫ا. 5‬‬ ‫ ‪ H.

‪ T!' K‬ا(.

‬‬ ‫‪-١٣-‬‬ . :‬ة " ‪. ت ا‪P‬اء و‪ F‬إ‪ N‬أ = <‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫‪ 8G‬ر‪ st (٢) *. ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫إ‪+-H‬ت ‪ O< 3h> A‬ل ا‪-.‬ا‪(78 9‬ر‪3‬‬ ‫إ‪ 3 A‬د ا ‪ 3.‬إ) ‪(O B‬د ا ‪ B5 B%‬أ‪H‬ء ‪ 3q5.‬إ) ‪(O B‬د ا ‪ 6  3h7- B%‬اه‬ ‫‪ 8G‬ر‪ st (١) *.

3‬أ> ء ا .

‬ك‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا‪B )9‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫إ) ‪(O B‬د ا ‪ 6  3h7- B%‬اه‬ ‫اى ا‪:‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫"ج‬ ‫ا‪%‬ب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫‪/‬ق‬ ‫و?‬ ‫‪.‬ك‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫اى ا. ‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫و?‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫‪.

‬اف ا‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ا‪B )9‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫‪٨٣٦‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫ى ا‬ ‫اى ا.!‪T‬‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫‪٩٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٣٦‬‬ ‫أ‪.

‬اف ا‬ ‫‪-١٤-‬‬ .!‪T‬‬ ‫أ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬از ‪ %‬ري ‪9‬‬ ‫‪١١٠٩‬‬ ‫= <‪ " (=J :‬ر‪ j‬ا‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫= <‪ J #" (=J :‬ر ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫= <‪ J =5 $iJ :‬ر ‬ ‫‪٢‬‬ ‫= <‪9 $iJ :‬ارا ‪ 5‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا‪B )9‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫ا<‪H‬ء‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫ا ‪ 6‬ى‬ ‫ا‪B‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا (‪37‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬إ) ‪(O B‬د ا ‪ B5 B%‬أ‪H‬ء إ ‪(78‬ر‪ 6  3‬ت ا ‪*6‬‬ ‫‪ 8G‬ر‪ st (٣) *.‬از‬ ‫‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أ_اف‬ ‫ا (‪37‬‬ ‫= ع‬ ‫ا ‪B5 B%‬‬ ‫آ ‪BH‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫و?‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫‪.‬إ) ‪(O B‬د ا ‪  B%‬ا ‪u7-‬‬ ‫إ) ‪(O B‬د ا ‪ B5 B%‬أ‪H‬ء إ ‪(78‬ر‪ 6  3‬ت ا ‪*6‬‬ ‫إ) ‪(O B‬د ا ‪  3h7- B%‬ا ‪u7-‬‬ ‫‪١٢٠٠‬‬ ‫= <‪ :‬ذو ‪.>. ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪ 8G‬ر‪ st (٤) *.‬ك‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ا ‪ 6‬ى‬ ‫‪B‬ب‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫ا‪B )9‬‬ ‫‪١١٠٩‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٨٣٦‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫= <‪(=J T‬‬ ‫" ر‪ j‬ا‪T‬‬ ‫= <‪(=J T‬‬ ‫"‪ J #‬ر ‬ ‫= <‪=5 $iJ T‬‬ ‫‪ J‬ر ‬ ‫= <‪9 $iJ T‬ارا‬ ‫ ‪ 5‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩ ١‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫= <‪ T‬ذو ‪.‬اف ا‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫ى ا.

!‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫و?‬ ‫‪.‬ك‬ ‫ى ا‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٤ ١٠ ٦‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫‪-١٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪ ':‬ر ‪ FG& (٥) C‬د ا ‪ 3.

3‬أ> ء ‪ .

‬ك‬ ‫‪١ ١ ١٨‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫= <‪ " (=J T‬ر‪ j‬ا‪T‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫‪-١٦-‬‬ . 4‬ا ر *( ( ا‪HI‬‬ ‫إ) ‪(O B‬د ا ‪ B5 B%‬أ‪H‬ء إ ‪(78‬ر‪  3‬ا ‪u7-‬‬ ‫ا ‪u7-‬‬ ‫‪ B%‬ذات _از ري ‪J‬‬ ‫ا<‪H‬ء‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪3K B%‬‬ ‫?]‪ 3-A‬ر‪3A‬‬ ‫‪ ? 3K B%‬ر‪ x‬ا‪B‬‬ ‫‪0 B%‬‬ ‫‪ yH‬ر‪3A‬‬ ‫‪J 0 B%‬ارا ‪H‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫= ع ا ‪ B5 B%‬آ ‪BH‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫و?‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬ك‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫ا‪B )9‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١١٠٩‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫= <‪9 $iJ T‬ارا ‪ 5‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫= <‪ J S=5 $iJ T‬ر ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤١٤١‬‬ ‫و?‬ ‫= <‪ J #" (=J T‬ر ‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪ 3‬ا‪K‬ة‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪٣١ : B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪(٣‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫ى ا‪١ ::‬‬ ‫ى ا‪٩:‬‬ ‫ى ا.

!‪١٨:T‬‬ ‫أ‪.‬اف ا‪٣:‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫ى ا‬ ‫ى ا.

‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫= <‪9 $iJ T‬ارا ‪ 5‬‬ ‫‪-١٧-‬‬ .!‪T‬‬ ‫أ‪.‬اف ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪:u7-‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.‬از ‪ %‬ري ‪٣٠:9‬‬ ‫‪9 $iJ :< = (٢‬ارا ‪١: 5‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪: 3‬ق‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪٤٦٣:B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪(٣‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫ى ا‪٣ : :‬‬ ‫ى ا ‪٨٦:‬‬ ‫ى ا.

‬اف ا ‪١ :‬‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫ى ا.!‪٣٧٣ : T‬‬ ‫أ‪.

‬اف ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.!‪T‬‬ ‫ى ا‬ ‫ا‪.‬از ‪ %‬رى ‪ J #" (=J T< = 9‬ر ‬ ‫‪٣‬‬ ‫= <‪9 $iJ T‬ارا ‪ 5‬‬ ‫‪-١٨-‬‬ .‬از ‪ %‬ري ‪٤٥٧ : 9‬‬ ‫‪ J #" (=J :< = (٢‬ر ‪٣ :‬‬ ‫‪9 $iJ :< = (٣‬ارا ‪٣ : 5‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪ 3‬و‪M‬‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪٤٣٥:B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪ (١‬ى ا‪٥ : :‬‬ ‫‪ (٢‬ى ا ‪١٣٠:‬‬ ‫‪ (٣‬ى ا.

!‪٣٠٠ : T‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫ى ا.

‬از ‪ %‬ري ‪٤٢٥ : 9‬‬ ‫‪ " (=J :< = (٢‬ر‪ j‬ا‪١ : :‬‬ ‫‪ J #" (=J :< = (٣‬ر ‪٤ :‬‬ ‫‪١:‬‬ ‫‪ J =5 $iJ :< = (٤‬ر ‬ ‫= <‪9 $iJ :‬ارا ‪٤ : 5‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.‬از‬ ‫‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫= <‪(=J T‬‬ ‫" ر‪ j‬ا‪T‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫= <‪(=J T‬‬ ‫"‪ J #‬ر ‬ ‫‪١‬‬ ‫= <‪S=5 $iJ T‬‬ ‫‪ J‬ر ‬ ‫‪٤‬‬ ‫= <‪9 $iJ T‬ارا‬ ‫ ‪ 5‬‬ ‫‪-١٩-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ى ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪ 3‬ا!ك‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪١٦٣ :B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪ (١‬اى ا‪٣ ::‬‬ ‫‪ (٢‬ى ا ‪٢٥ :‬‬ ‫‪ (٣‬ى ا.

!‪١٣٥ : T‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ى ا‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫ى ا.

‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫= <‪ " (=J T‬ر‪ j‬ا‪T‬‬ ‫= <‪ J #" (=J T‬ر ‬ ‫‪-٢٠-‬‬ .‬از ‪ %‬ري ‪١٥٦ : 9‬‬ ‫‪ " (=J :< = (٢‬ر‪ j‬ا‪٥ : T‬‬ ‫‪٢:‬‬ ‫= <‪ J #" (=J :‬ر ‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.!‪T‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪P 3‬ب‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪٢٠ :B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪ (١‬ى ا ‪٦ :‬‬ ‫‪ (٢‬ى ا.

!‪١٠ : T‬‬ ‫‪ (٣‬أ‪.‬اف ا ‪٤ :‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ى ا.

‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫= <‪ J #" (=J T‬ر ‬ ‫‪١‬‬ ‫= <‪ J S=5 $iJ T‬ر ‬ ‫‪-٢١-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ى ا‬ ‫أ‪.‬اف ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.‬از ‪ %‬ري ‪١٨ : 9‬‬ ‫‪ J #" (=J :< = (٢‬ر ‪١ :‬‬ ‫‪١:‬‬ ‫‪ J =5 $iJ :< = (٣‬ر ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اف ا ‪١٨:‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫أ‪.‬از ‪ %‬ري ‪١٨: 9‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫‪-٢٢-‬‬ . ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫>‪ 3‬ا( ‪4‬‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪١٨ :B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪ (١‬أ‪.‬اف ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬از ‪ %‬رى ‪9‬‬ ‫‪-٢٣-‬‬ .‬از ‪ %‬ري ‪٥ : 9‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫= <‪ T‬ذات ‪.‬اف ا‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪  B%‬ا ‪: *6‬‬ ‫‪ :< = (١‬ذات ‪.‬اف ا ‪٥ :‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أ‪. ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫‪4‬آ‪ K‬و‪8 4‬ج ا(ب‬ ‫إ) ‪ B‬ا ‪٥ :B%‬‬ ‫• ‪(O‬د ا ‪ 6  B%‬ت ا ‪: *6‬‬ ‫‪ (١‬أ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫*) ا(' وا&‪ %‬ت‬ ‫ا‪ O‬د ا ‬ ‫‪ OJ‬إ' د ا و ا‪ O4‬ا.

 ‪ : $= M‬ا.

 " ر‪ j‬ا‪ / %‬وا.

. دى '‪ ٢٠٠٧ < / M #‬آ ‪:T‬‬ ‫ا>=‪ 37‬ا<و.‪:‬ا‪ (6‬ا(آ ر‪O /‬س ‪ (O‬ا‪) . *>.‬ر‪ z+‬ا>=‪(37‬‬ ‫ا اس‪ % /‬ا‪ :/ M‬ا.

 ‪T‬‬ ‫ا ا‪ :3( T< J /‬أ" ' ة‬ ‫ا اآر‪.

 O- ' .

 /‬د ‪:35‬‬ ‫ا اآر‪ T .

M‬ح ‪/‬ى‬ ‫ا اآر‪9' /‬ت زآ‪ T‬دوس‬ ‫ا اآر‪ 5 /‬م أ‪ 5‬ا‪ =%‬دى‬ ‫ا اآر‪ . /‬ا‪q.

 /‬اد ‪O‬ض )ر‪ z+‬ا>=‪(37‬‬ ‫ا اس‪ /‬أ‪. /‬را‪ ZB‬ر‪N‬ان‬ ‫ا>=‪ 37‬ا‪ :3%0‬ا‪ (6‬ا(آ ر‪Z5 ( .

 T!' 5‬‬ ‫ا اس‪ % .

 /‬ا‪T% #‬‬ ‫ا اآر‪ /‬ا" ل | ا=(‪T‬‬ ‫ا اآر‪ T .

‬ض‬ ‫ر‪ z+‬ا>=‪ 37‬ا‪3%0‬‬ ‫‪-٢٤-‬‬ . /‬ا‪q.M‬ح ‪/‬ي‬ ‫ا اآر‪ =' T /‬ا}‪ 5 T‬ج‬ ‫ا اآر‪ /‬أ‪ 5‬زآ‪T‬‬ ‫ا اآر‪ =' :3( /‬ا‪ =' T(%‬ا‪ %‬ل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ر‪ z+‬ا>=‪ 37‬ا<و.‬ ‫د‪O ( . .‬د‪O .‬س ‪B.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول و &ا‪ C‬ا‪I‬‬ ‫&‪:%‬‬ ‫ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺼﺮ‬ ‫‪-٢٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا‪K‬ة‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﺍﳌﻨﺘﺰﺓ‬ ‫‪-٢٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬ا ‪.7‬‬ ‫‪٦٦٧‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪T‬‬ ‫اا‪ 5‬وس ‪ -‬ه ‪M3‬‬ ‫!‪M %‬‬ ‫ر ا ‪ -‬آ! ر ‬ ‫‪ ٢٦‬ا= ل‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪T‬‬ ‫‪١٤٦/١٤٤‬‬ ‫ى .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B.‬ا‪3.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪ D? b.7‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا‪K‬ة‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫ر‪ *.

!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ ٢٢‬ا= ل‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ا ‬ ‫‪١٤٦/١٤٤‬ج‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ ١٢‬ا= ل‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٧٨٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ا" ' !‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ %‬ه ا ‬ ‫'= ا دى وإ ر و ة و'! .

د .

‬ ‫.

د‬ ‫‪١‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٣٠/١٣٢‬‬ ‫ى .

‬ي أ<ر '= ا‪M5‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫ى .!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧٨٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪u" : / ٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫و‪.

!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧٨٧‬‬ ‫آ ا‪ g‬إ س‬ ‫‪ "9' ١٢‬ف‬ ‫‪١٢‬‬ ‫اا"( ا < < ! ات‬ ‫‪١٠٣/١٠٨‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧٩٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣١‬ا ‪q‬ء‬ ‫‪٣١‬‬ ‫(‪O! :3‬‬ ‫‪١٥٠/١٥٥‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٧٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٥‬ا ‪q‬ء‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫<‪S3‬‬ ‫‪١٤٢/١٥٠‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٨٠٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / " ) ١٥‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫' د ا‪ M‬و .

‬ى "‪#‬‬ ‫‪ H. ٤٨٨‬ا ‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫‪5‬ى '= ا‪ =' O K%‬اƒ‬ ‫‪٦٢٨‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪ F . ‪q-‬ح ا‪M‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ H.‬ا ‬ ‫"ون‬ ‫ا‪2‬و ف‬ ‫‪١٧٩٨‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨٤٨‬‬ ‫  ي آ ل‬ ‫‪ /  ٢٨‬ي آ ل‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ د‬ ‫‪٢٢٠٢‬‬ ‫ى .

‬ا  ‪ ‹.!‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٨٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫< دى ا رات‬ ‫"ون‬ ‫< دى ا رات و ا‪q5‬ت اى‬ ‫‪٢٧٩٦‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٢٩٢‬‬ ‫‪ . / /‬ى "‪#‬‬ ‫"‪"٢‬‬ ‫أ م ا‪9‬ة‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫< دي ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪:‬‬ ‫‪٥٤٠/٥٥٧‬‬ ‫ى ./ O‬ا‪9‬ة‬ ‫‪ ٦٣‬ا"‪$ ' M‬‬ ‫‪ H.

!‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫"ون‬ ‫وزارة اا)! ‬ ‫‪٢٥٢/٢١٠‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٢٩٣‬‬ ‫.

( ( ر ا‪9‬ة‬ ‫.

( ا‪9‬ة‬ ‫"ون‬ ‫وزارة اا‪q-‬ت‬ ‫‪٢١٤٥/١٦٣٢‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٤٧٢‬‬ ‫=‪/ :‬آ ‪q‬م‬ ‫اأس اداء ‪ -‬ا‪5q‬‬ ‫"ون‬ ‫‪/‬آ †= ن و ا‪VB2‬‬ ‫‪١٧٨٠‬‬ ‫ى .

$‬اأس اداء‬ ‫"ون‬ ‫ا ة ‪ J‬ا"اه ‪=.O‬ي‬ ‫‪١٤٧٧‬‬ ‫ ‪q‬ت ا‪ 4‬و !.!‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٤٧٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪J O J‬ر‪ .

 ‪ J‬‬ ‫ا‪%‬رة‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ 4‬ا ر '!‪ :‬أرض ‪/‬آ ا‪%‬رة‬ ‫‪٤٥٥٣/٦٥٩‬‬ ‫‪-٧٢٢-٧٢١-٧٢٠‬‬ ‫‪٧٢٥-٧٢٤‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٤٨٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٧‬اه ب ‪E‬وت‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.‬اه أ" ‪/ F‬‬ ‫‪١٣٩٠‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٧٤٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا=ي اس‬ ‫"ون‬ ‫'= ا‪ M5‬ا‪ =' 5‬ا‪M5‬‬ ‫‪٢٢٤٧/١٢٧٧‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٦٨‬‬ ‫‪٦٧٠‬‬ ‫‪-٢٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا‪K‬ة‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪ D? b.7‬‬ ‫ر‪ *.‬ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى ا ‪.7‬‬ ‫‪١٧٤١‬‬ ‫( ‹ ا‪5q‬‬ ‫ا‪5q‬‬ ‫"ون‬ ‫ !‪ !" g‬ار‬ ‫‪٥‬‬ ‫ى .7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.

$‬ااس اداء‬ ‫"ون‬ ‫‪ %‬زآ‪ T‬ر‬ ‫‪٤٥٥٨‬‬ ‫ى .!‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٧٤٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪J O J‬ر‪ .

!‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢٠٠١‬‬ ‫< دي ا‪ #‬‬ ‫ااس اداء ‪J ? (J -‬ر‪$‬‬ ‫"ون‬ ‫'= اازق أ" ا ‬ ‫‪٤٢١٠‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪u" : / ٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ !‪ T3( T‬و ‪.‬ة (‪T3‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪u" : / ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 5 .

 M5‬د‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ى .

!‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ ا‪ ،u!q‬ا.

!‪،u‬‬ ‫ا '‪ ،‬ا"ى‪ ،‬ا‪ 3‬ر‪ ،‬ا"‪،‬‬ ‫"ج ا „‪ ،‬ا‪ #‬ى و ا=ا"‬ ‫و ار‬ ‫آ ا( ‪ 34‬ا‪2‬ر‪E‬ذآ ‬ ‫ا < < ‬ ‫آ ا( ‪ 34‬ا ‪ E‬‬ ‫‪ ٥٨‬ا"‪$ ' M‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫وه= ‪9%‬وز ‪ .‬د‬ ‫‪١٣٧/١٤٢‬‬ ‫ى .

‬اف ا‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٨٠٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠١‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺰﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬ا ‪.‬ر ا‪ "%‬‬ ‫‪٢٣٩١/١٧١٦‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫أ"‪ T‬‬ ‫"ون‬ ‫آ ا‪0‬روام‬ ‫‪٩٧٣/٨٦١‬‬ ‫أ‪.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اف ا‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫‪-٢٨-‬‬ .‬اف ا‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫أ"‪ T‬‬ ‫"ون‬ ‫آ  <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫‪٩٨٩/٨٦٠‬‬ ‫أ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B.7‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3.!‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬ا‪9‬ة‬ ‫"ون‬ ‫‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪ D? b.7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪١٤٨٢‬‬ ‫(‪ O%‬ز‪3‬ن‬ ‫أ"‪ T‬‬ ‫"ون‬ ‫"آ! ‪g " J 0 < g‬‬ ‫‪١١٣٩/١٠٣٨‬‬ ‫أ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﺷﺮﻕ‬ ‫‪-٢٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اا(‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ٣٥‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫< د ‪ g < X " 5‬زو‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3..‬رج ‪ (' Z =5‬اƒ‬ ‫‪١٥٩٢‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ٢٧‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ا‪ 5‬آ ل وا"اه ‪ O‬و ا ' ‪ $‬ا"اه ‪ O‬ا‪T' #‬‬ ‫‪١٥٦٢‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ٢٥‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪(" T!5‬س ‪ J‬س و أو‪0‬د„‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ٢١‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪٢١‬‬ ‫'!‪ =!. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

‬ر "‪<!/‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫. T!' M5 :‬وا)‪M‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ١٩‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪١٩‬‬ ‫اا‪ .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ١٧‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪5‬ى .

د .

 ر وا)‪M‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ' ١٥‬م ‪ T!5‬اى‬ ‫‪١٥‬‬ ‫  .

د إ"اه ‪ O‬ا ' ‪ $‬و.

 ا" ا‪3‬ح ‪ /‬ه ‪ S3" M‬و ‬ ‫'!‪ T‬و‪0‬د„‬ ‫‪"9' ) / ١٥٦١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٧٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٧٨‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٧٧‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٧٦‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٣‬آ ل ا‪q.M‬ح‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫'‪ 3‬ف و ‪ =' :‬ا= ‪ :‬ا"اه ‪O‬‬ ‫‪١٥٨٤/١٢١٥‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٣‬ا‪ 3‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ ر ‪5‬‬ ‫‪١٦٥٨‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٠‬ا‪ 3‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫(‪ M5 T3‬إ"اه ‪ O‬و‪/‬آ „‬ ‫‪"9' ) / ١٦٢٧‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٤‬ا‪ 3‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪ T‬و.

 و 'و و < د …اد '= ا|‬ ‫‪١٦٢٥/١١١٧‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٩‬رع <ة ‪١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ .

 X5‬ا.

 وى‬ ‫‪١٥٨٢/١٢٠٦‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٧‬رع <ة ‪١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪ X‬إآ ل | ‪X%/‬‬ ‫‪"9' ) / ١٥٩٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٣‬رع <ة ‪١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ 5‬ة ه <‪ O‬اداش‬ ‫‪١٥٨٠/١٢٠٨‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٦‬رع <ة ‪٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬ا ‪ T‬ا ' ‪ S3" S3< M' $‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„‬ ‫‪ F‬ا‪ =E‬ت ا<‪ ' 9 5 P.

 . S‬رى  !.

 ا‪P‬ا‪N Z4‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬ا ‪T‬‬ ‫‪١٥٧٥/١٢١٢‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥٠‬اد< ن‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ .

 ‪T‬‬ ‫‪١٦٥٩/١١٣٤‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪-٣٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١١‬د " ‪ /‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫أور ‪/ X‬ر زوج "ل زورو‬ ‫‪١١٤٢/١٤٩٠‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٩‬د " ‪ /‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫<‪ T‬و وا‪ 5‬و'! ء .

 ‪ .‬ل ا‪9' M‬ب "‪ 0‬و‪0‬دهم .

‬ ‫‪ .‬ا}‪ 5 :!' T‬ج و وت‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪  ١٦‬ا ‪-‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫.‬ل ا‪9' M‬ب‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬د " ‪ /‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ ‪ =' .

 ر ض ‪F .‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪  ٢٠‬ا ‪-‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫<‪ %‬ت .

 .

 ' و‪/‬آ „‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪q' M5 ١٠‬م‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪/‬آ !‪ $‬ا=.

ى و‪ S!i‬ا!اء روق .

٣٤١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫  و ‪9‬ة وا ل‪ T . ٣٣٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٣٠‬‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ' ‪O‬‬ ‫‪"9' ) / ١١٤١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١١٣٨‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١١١٧‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١١٥١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١١٥٥‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١‬أ‪ 5‬روق '!‪9' T‬ت‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

‬ة و< د او‪0‬د . ،‬و ‪.

٣٣٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫=وك ‪ M5‬ا! <‪< B M 5 T5، T‬ور ‪ ،‬ا"اه ‪، . ا‪ 5‬رأ ‪X‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 ، | ، O‬‬ ‫ ز .

 ‪ M5‬ا! <‪ „ 5 ، T‬ا‪ #‬ة "‪ (%‬ت وا و‪M5 5‬‬ ‫ا! <‪ T‬و'‪99‬ة .

 ‪ M5‬ا! <‪ T‬و| .

٣٢٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٢٤‬‬ ‫‪/‬آ‪. ‪ M5‬ا! <‪ T‬وا"اه ‪O‬‬ ‫=وك ‪ M5‬ا! <‪T‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . M5 T!' X‬دة‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫' را‪ J‬ن‬ ‫‪ . ٣١٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫'!‪ :‬ا '!‪ :‬ا=‪ g‬و '!‪ T‬او‪0‬د„ ا وه‪ : O‬ا ن ‪ ،‬ا ‪،‬‬ ‫ ى ‪ ،‬ه= اƒ ‪ ،‬و ‪.

 MJ‬د .

‬ة '= ا‪ 99%‬ا‪ 5 5‬ر وا‪… 5‬اد .‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٣٠٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫‪/‬آ !‪M r‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ M5 ٨‬ور‬ ‫‪٨‬‬ ‫ ‪.

 ‪ 5‬ر وا‪.

 5‬د‬ ‫‪ 5‬ر‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪ T3#‬ا(!=‬ ‫‪ . ٢٦٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫وزارة ا.

٢٣٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫اآم ا‪ .‬ن‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ا‪ %‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٢٤٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫ وى "‪.

 5‬ا ‪ Z‬و‪ T< J‬ا ‪Z‬‬ ‫' '!‪ S3" T% / T‬و ‪ T!' '/‬و‪ S‬ا ‪ M-‬‬ ‫و<ران وا ة ر" ب ‪ 5 H J‬‬ ‫'= ا.

 .

 وه ‪ ، .

 ، Z‬ا ب ‪ ، X" ،‬ا ن ‪ ،‬د ‪! ،‬ة‬ ‫'= ا.

 .

 وه ‪ ، Z‬ز .

 '= ا!( | '‪#‬ة‬ ‫‪ ) / ٣٠٨‬ا.

‪P‬ة‬ ‫‪ ) / ١٨٤٩‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٩٠٢‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪ ) / ١٨٩٩‬ى‬ ‫‪" .

‬‬ ‫‪) / ٢٨١‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٢٢٩‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٢٠٣‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٣٢٥‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ١٢١‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫‪ ) / ١٨٨٢‬ى‬ ‫‪" .!‪T‬‬ ‫‪ ) / ١٨٣٣‬ى‬ ‫‪" .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪-٣١-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

٢٩١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫ رى زو‪ !" .‬ان و‪ /‬آ وأ<‪ # T‬ق <‪ /‬ن "‪ 0‬واه ‬ ‫ ‪ #‬ق <‪ /3‬ن‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٢٧٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‪ 5‬زم و ‪ 5‬م ا‪ =' M‬ا‪ 99%‬ا= "‪q‬وى ‪ . T!' '،‬د ا.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*..7‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

ى‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H. ٢٤٩‬ا.

‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬ا‪ "2‬ء ا ' ‪M‬‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ٢٨٠‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫'= ا. ٢٤٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪٣٠٢‬‬ ‫د ا ‪9‬و‪X‬‬ ‫‪" ٢٨٦‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫‪ %.

 إ"اه ‪ =' O‬ا.

 ‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ٢٧٨‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫أ‪ O< B .

 5‬وا)‪M‬‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ٢٥٧‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫.

 ‪ .

‬رج ‪ $ #‬رآ‬ ‫‪٣٩٠‬‬ ‫آ ا‪2‬د ‪ X‬ا= ‪M‬‬ ‫‪ ١٠‬ي ‪" . =!.‬و‪ ، %‬ى ! ‪ $ !) O‬اور !‪T‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ٢٤٨‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫"‪ ، $ . %.‬ال‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٢‬ى ‪" .‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪. #‬اآم ‪ ،  ،‬م ‪ O ! ،‬ا‪2‬ذ‪T‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫ ا)‪q‬ص‬ ‫‪" ٢٢٣‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ ا‪q)0‬ص‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪" ٢١٩‬ر‪ %‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫أ‪! M5 5‬ك و .‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫<‪! %‬م "‪ X‬ا س < 'م ‪5‬ى‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٨‬ى ‪" .

‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫. ‪! M5‬ك و'= ا‪ 99%‬ا '= ا‪T(%‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬ى ‪" .

 ) ى .

 ا ‪T‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬ى ‪" .‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ ‪ =' T‬ا .

 ر" ‪F‬‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٥‬ى ‪" .‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫" ‪ " .

 M5‬و '‪q‬د ا‪ " .

 M5 M‬وآ ل و ‪ .‬وا ل‬ ‫وا وه= و< ‪q‬ء ‪" .

‬‬ ‫‪ ) / ٢٧٣‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٩٤١‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٩٨١‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٧٧٨‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٩٢٩‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٢٧٥‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٧٨٣‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٧٧٤‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫'= اازق إ"اه ‪ O‬ا!‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪) / ٢٧٨‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٢١١‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ١١٥‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ١١٤‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪ ) / ١٢٦‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٧٢٣‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٩٢٤‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٥٣٩‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٧٢٠‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٨٢٥‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫ى‬ ‫. M5‬‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٧‬ى ‪" .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ن '!‪.!‪T‬‬ ‫‪q .

 T‬د ر ‪ ، T!' ' .

 ،‬وإ< س .

د ‪T‬‬ ‫وأ)‪M‬‬ ‫ا‪ < 5‬در درو "‪ S3‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ‪،‬ا‪r#< 5‬ت و.

7‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-٣٢-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬ ‫< ‪ -‬وا)‪M‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪ ) / ٩٤٨‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٠٦٨‬ى‬ ‫‪" .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫..7‬‬ ‫ر‪*.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫'= ا.!‪T‬‬ ‫‪٤٠٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥١‬ى ‪" .

 = رى و'= ازاق و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٠٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪.

 ٤‬د .

 ا(ر‪T‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫رو‪T " .

‬‬ ‫ى‬ ‫. S 5‬‬ ‫‪ ) / ٩٤٥‬ى‬ ‫‪" .

!‪T‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪.

 ١٢‬د .

 اا(ر‪T‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

 '= س '= ا‪ M5‬ا ‪ =' ، T‬ا‪ 3‬ح ‪ =' ،‬ا‪، 5 ، M5‬‬ ‫ا ‪ =' ،‬اؤف ‪ ، T! ،q ،‬وح ‪ ،‬او‪0‬د '= س '= ا‪M5‬‬ ‫ا ‪T‬‬ ‫‪ ) / ٩٤٢‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫‪ ) / ٩١٣‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٢٦٤‬ى‬ ‫‪" .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٤٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪.

 ١٤‬د .

‬رج ' د‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٨‬ا‪ . ا(ر‪T‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪.‬ز| ‪.

 #‬ا ‪T35‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫<‪ g< T5 g‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤١٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧٤‬ا‪ .

J‬رع‬ ‫ا‪( 2‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫'= ا أ" ا ‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٨‬أر‪X‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫. ١٢‬دى ) ‪ / F. #‬ا ‪T35‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫هى هى أ‪ 5‬ص ا‪ | N " " #‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٢٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 S.

 '= ا اد ‪ S3" M5‬و '!‪ T‬او‪0‬د„ إ' د و ه ء و‬ ‫إ< ر .

J‬رع ا‪( =%‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫. 5‬ه‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ا"‪ # M‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ز‪ Z‬ا )( ب‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫وآ ‬ ‫‪ ١٣‬ااء ا‪T!' 5‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ا‪ j #‬أ‪ " 5‬و زآ د‪ #5 T!' T‬‬ ‫‪٤٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٣٠٠‬ل '= ا ‪) -‬‬ ‫‪ / F. '= ا اد‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٦‬أر‪X‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫أ‪ 5‬أ‪.

‪3‬ظ ا ‪M5 M‬‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫ر آ! " ‪J‬ا ا‪'0‬اد " ت‬ ‫‪ | X5 ١‬ا زل )! ‪3‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وزارة ا" و ا‪O !%‬‬ ‫‪٤٤٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٩‬آ ل ا‪q.M‬ح‬ ‫‪١٩‬‬ ‫'= ا.

 .

 '= ا‪ 0‬و‪q-‬ح '‪ 9‬ا‪%‬ب .

 '!‪ T‬و'!‪T‬‬ ‫.

‬‬ ‫‪ ) / ١٥٨‬ى‬ ‫‪" . 'ان‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٣‬رع ‪٦١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ ن < ‪ E‬ن‬ ‫‪٤٥٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٧‬رع ‪٦١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫أ‪ =' 5‬ا!( | ا "‪ S3‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„‬ ‫‪ ) / ٤٢٦‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٧٣٥‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٤٢٧‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٧٦٠‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ١٨٢٠‬ى‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٩٤‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٧٠١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٦٩٨‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪٤٥٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٩‬رع ‪٦١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫) .

7‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪-٣٣-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b. ‬ ‫‪١٦٩٩/١٦١٠‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪ ..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ٣٣٢‬ل '= ا ‪) -‬‬ ‫ااد ‪ /‬رع ا‪.h-‬‬ ‫‪٤٥٥‬‬ ‫' رة‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

 #‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ا‪%‬ان (‬ ‫‪٣٣٢‬‬ ‫"‪#‬ى ا." ) ( :35‬ء ا‪%.

ق '= اƒ و "‪ #‬ا.

Z‬ى ‪ ، (" 5‬ا <س ‪ / ،‬ى و ‪ <، T‬د‬ ‫و‪%‬ات و دوس ‪ T‬و ‬ ‫‪ ) / ٨٠٥‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٦٦٢‬‬ ‫ا ا=( ا‪ 9 ! <0‬واا‪ 5‬ا وس‬ ‫|" ه ‪" M3‬‬ ‫‪ ٣١‬ا‪ =0‬ل‬ ‫‪٣١‬‬ ‫داوود ‪qJ‬‬ ‫‪٧٨٨‬‬ ‫‪٦٦٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٩،٢٧‬ا= ل‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٦٦٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٧‬ا!( | ا‪ #‬ر‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٦٧٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١١‬ا!( | ا" ه |‬ ‫‪١١‬‬ ‫. ق '= ƒ‬ ‫‪"9' ) / ١٦٩٨‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪٦٦٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٧‬ا= ل‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫| (‪ T3‬ر ‪ ،‬ار<‪ X‬ر زآ‪، (" T T' 5 ، T‬‬ ‫ !‪.

 .

‬ا"اه ‪ =' ، O‬ا‪ S. ‪ S. .

 O‬ا"اه ‪S. .

 S. ، O‬‬ ‫ا"اه ‪ ، O‬آ! ‪3‬را آر‪ T!' S3" u‬ا"‪ S‬ا ‪ < „-‬د‪M‬‬ ‫(‪ =' :3‬ا‪=%‬د '= ا!( | "‪ S3‬و '!‪ T‬او‪0‬د„ ا ‪، T‬‬ ‫ ه ‪ < ، .

 ،‬‬ ‫.

 ‪ .

 %‬ا‪ S3< M' T "#‬و"‪ S3‬و '!‪ T‬او‪0‬د„ ا‬ ‫<‪ M‬و< ‪q‬ء و< <‪ T‬و‪ „=' .

 -‬ا‪ #‬وى‬ ‫‪٦٧٨‬‬ ‫ر ران‬ ‫‪ ٢٢‬ا= ل‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫" ز‪ $ # $‬رآ‬ ‫‪ ) / ٤٦٧‬إ ‪< 3‬‬ ‫‪٦٧٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

‬دة )! ‪0" $‬د‬ ‫‪ ) / ٥٤٤‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٦٩٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٣‬ه‪u‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫. ٤٣‬ا= ل‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪.

 '!‪ T‬ه‬ ‫‪ ) / ٧٢٣‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٧٠١‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪M‬‬ ‫‪%/ ٢١‬اوى " ‪ /‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫.

 '= ا!( | '‪#‬ة و ر‪ /‬ة ا" ا ‬ ‫‪ ) / ٥٦٤‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٧٠٥‬‬ ‫ '!‪%/ :‬اوي‬ ‫‪%/ ٣‬اوي‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪5‬م '!‪%/ / " T‬اوى‬ ‫‪٥٩٢‬‬ ‫‪٧٠٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٣‬ا‪ . 99%‬و‬ ‫‪٣‬‬ ‫أ‪ =' ،5‬ا‪ ،T< ،M5‬أ ة‪ .

 ،‬و واه‪ O‬ا"اه ‪ O‬أ‪ :!' 5‬و‬ ‫و ز ا" ز‬ ‫‪٥٥٠/٥٠٧‬‬ ‫‪٧١٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫"ون‬ ‫.

 (‪ T3‬دوار و‪/‬آ „‬ ‫‪٧٠٤‬‬ ‫‪٧١٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫"ون‬ ‫.

 ‪" 5‬وى وا‪/‬ف ‪" 5‬وى‬ ‫‪٧٠٥‬‬ ‫‪٧١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤‬ا"‪ !) M‬ن‬ ‫‪٤‬‬ ‫< ‪ Z‬ر '= ا  و ا ‪ g‬ذآ‪(" T‬س‬ ‫‪٧١٥/٦٦٥‬‬ ‫‪٧٢٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ 9' .

 ٦‬ا‪%‬ب‬ ‫‪٦‬‬ ‫ور‪ E‬ا‪5‬م ‪ (5 M5‬ب‬ ‫‪/ ) / ١٨٨٠‬س‬ ‫‪٧٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ 9' .

7‬‬ ‫ى‬ ‫.7‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.u‬رة‬ ‫ا‪9‬هاء‬ ‫)!| ‪ ٢١‬ه <‪ 5 . ٨‬ا‪%‬ب‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ (5 M5‬ب‬ ‫‪/ ) / ١٨٧٩‬س‬ ‫)!| ‪ ٢١‬ه <‪ 5 .‬‬ ‫ا ‪.u‬رة‬ ‫ا‪9‬هاء‬ ‫‪ ) / ٦٩٣‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٦٨٤/٦٣٣‬‬ ‫‪٦٩٠/٦٣٩‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٩‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪-٣٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

٧٠٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٠٨‬‬ ‫ ة إ ' ‪ :!5 $‬وأ)‪M‬‬ ‫‪ ) / ٥٩٠‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٧٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٧١٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧١٣‬‬ ‫و| ‪ () M 5‬ب و أ)‪M‬‬ ‫‪/ ) / ١٨٧٧‬س‬ ‫‪٧٣٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .‬وأ)‪M‬‬ ‫‪/ ) / ١٨٧١‬س‬ ‫‪٧٣٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪. ٧١٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧١٥‬‬ ‫‪ () M 5‬ب‬ ‫‪١٨٧٨‬‬ ‫‪٧٣١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪٧٢٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥‬داود 'ن‬ ‫‪٥‬‬ ‫ ! ن  ‪ g. ٦٧٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٧٨‬‬ ‫.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.

M5 O‬م "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬إ"‪S‬‬ ‫‪ ) / ٣٩٤‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٧٣٩‬‬ ‫آ ا‪0‬روام ا‪0‬ر‪E‬دآ‪ g‬وا‪V%‬راء ‪ 5‬‬ ‫ا. ٦٧٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫إ"اه ‪ . ‪ T‬أ‪  5‬ا‪ B 5‬زى‬ ‫‪ ) / ١٨١٤‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٧٣٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

٦٥٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٥٣‬‬ ‫' دل ى ! ن‬ ‫‪/ ) / ١٥٢٠‬س‬ ‫‪٧٤٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٦٧٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٧٧‬‬ ‫‪ . %. ٦٥٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٥٤‬‬ ‫'= ا‪ =' O%‬ا ا "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪ ) / ٢٢٢‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪M 5 u" T!' ٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫أ‪ 5‬وأ‪ M‬وه= ت أ" ‪95‬ة‬ ‫‪٤٩٣/٤٥٥‬‬ ‫‪٧٤٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬ا"اه ‪ < O‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫< .= ‪Z‬‬ ‫‪ .‬ت ا ب اس ا=( ا‪0‬ر‪E‬ذآ " ر‬ ‫‪١٥٢٢‬‬ ‫‪٧٤٢‬‬ ‫ ‪" ! %" J q‬ات ا‪ %‬‬ ‫‪ .

د ' ‪.‬دة‬ ‫‪٤٩٦/٤٥٨‬‬ ‫‪٧٥٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٢‬ا‪ O%‬ا ‪$‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

 '!‪ S3" M5 :‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪ ) / ٤٠٠‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٧٥٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٣١‬ا‪ O%‬ا ‪$‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪ ! 3V5‬ن‬ ‫‪ ) / ٣٤٤‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٧٥٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٠‬ا.

 ا‪Z‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ .

 ‪ (! %‬ن‬ ‫‪٣٧٠/٣٣٩‬‬ ‫‪٧٦٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ % / " .

 ١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫'= اƒ "آ ت "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أ"‪S‬‬ ‫‪٢٠١/١٩٠‬‬ ‫‪٧٦٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪=.١٣‬ى " ‪ /‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ه! ‪ M‬وزان ' دل ' زر‬ ‫‪٢٣٠/٢١٤‬‬ ‫‪٧٧٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ا‪/ 5‬ى‬ ‫‪٣‬‬ ‫.

7‬‬ ‫ى‬ ‫.د )! ‪T< ' $‬‬ ‫‪٩٥٦/٨٨٦‬‬ ‫‪٧٧٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٧‬ا ‪E H‬وت‬ ‫‪٧‬‬ ‫ ‪ T‬و ‬ ‫‪٨٨٣/٨١٦‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪-٣٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

.‬اا(‬ ‫‪٧٧٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٩‬ا ‪E H‬وت‬ ‫‪٩‬‬ ‫' ‪ #4‬ه <‪%/ O‬اوى‬ ‫‪٨٨٤/٨١٧‬‬ ‫‪٧٩٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا ‪q‬ء‬ ‫‪١٢‬‬ ‫. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 ا‪< =/ 5‬‬ ‫‪١٦٥٣/١٧٠‬‬ ‫‪٨٥٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥٥‬ا‪ %‬او <‪T‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫أ‪ .

 5‬اده‪ O‬ا ‪ Z‬وأده‪ O‬و' ! وأ‪ %‬أ‪ .

 5‬أده‪ O‬ا ‪Z‬‬ ‫‪T!" ) / ٧٧‬‬ ‫‪٨٥٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥١‬ا‪ %‬او <‪T‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫.

 .

 ‪ S. .‬ا"اه ‪ =' ، O‬ا‪ S.

. O‬ا"اه ‪S.

 S. %‬و'‪q‬ء و‪ T ' T‬ا‪T. %‬‬ ‫‪T!" ) / ٦٥‬‬ ‫‪٨٦٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫)!| ‪ ٢٩‬ر ‬ ‫"ون‬ ‫‪ %‬د . ، O‬‬ ‫ا"اه ‪O‬‬ ‫‪T!" ) / ٦٩‬‬ ‫‪٨٦١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٩‬ر ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫' ‪ T‬ا‪ T.

 ‪< M 5‬‬ ‫‪T!" ) / ٦٣‬‬ ‫‪٨٦٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣١‬ر ‬ ‫‪٣١‬‬ ‫إ"اه ‪.

 O‬د إ"اه ‪ O‬و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ٧٢‬‬ ‫‪٨٦٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٧‬ر ‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪5‬ى '= ا‪ 3‬ح ز ن '‪ S3< M‬وأ"‪ S‬ا ‪-‬‬ ‫‪T!" ٦٤‬‬ ‫‪٨٦٦‬‬ ‫‪/‬آ  ! و‪0‬ت‬ ‫)!| ‪ ٢٧‬ر ‬ ‫"ون‬ ‫.

٤٣٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫. ‪ =' M 5‬ا‪ K‬ه ‪M5‬‬ ‫‪T!" ٦٧‬‬ ‫‪٨٦٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٩‬ا‪ %‬او <‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا ‪ %‬ار  !اه= ت‬ ‫‪T!" ) / ٢٦‬‬ ‫‪٨٦٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬ا‪ %‬او <‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬آ  ! و‪0‬ت‬ ‫‪T!" ) / ٦٧‬‬ ‫‪٨٧٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 '= ا‪ M5‬ه ‪$‬‬ ‫‪T!" ) / ٨٤٤‬‬ ‫‪٨٧٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٤٢٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫.

 '= ا‪ M5‬ه ‪$‬‬ ‫‪٨٧٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠٧‬ا‪T/ 5‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ ري ‪ J‬س <( س‬ ‫‪٨٧٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١١٧‬ا‪T/ 5‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫أ< ف .

 )! ‪$‬‬ ‫‪٨٧٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٤٠٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫ا‪#‬آ ا‪ 5q! "%‬ا=.

7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬ ‫‪T!" ) / ٤٠٩‬‬ ‫‪٨٧٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٢‬ا"اه ‪|/ O‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫د و‪ T  M /‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ٧٢٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٨٨٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ :3(  ٤٨‬آ ‪" $‬‬ ‫)! ‪ $‬ا ط " " ان‬ ‫ <‪: .‬رق ‪ :3( X%!.‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ٣٨٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٤١٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٣٩٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٨٨٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. X‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪ .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-٣٦-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٨٨٢‬‬ ‫ ‪ 4 q‬اات ا=.‬‬ ‫ر‪ *.

‬ ‫‪ :3(  ٥٠‬آ ‪" $‬‬ ‫)! ‪ $‬ا ط " "‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٩٥٠/٧١٠‬‬ ‫‪٨٨٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3(  ٥٤‬آ ‪$‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ا ' ‪.

 $‬د (‪ S3" T3‬و ‪ T!' '/‬أو‪0‬د„‬ ‫‪٨٨٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / " T3(  ٥٦‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫'!‪ =' :‬ا‪ %‬ل و أ‪ =' 5‬ا‪ %‬ل‬ ‫‪٨٨٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ :3(  ٦٠‬آ ‪" $‬‬ ‫)! ‪ $‬ا ط " "‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫.

 (‪ T3‬ا ر‬ ‫‪٩٩٨/٧٥٦‬‬ ‫‪٨٨٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٦‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ر ‪ S3" $ X%‬و ‪ T!' '/‬أو‪0‬د„‬ ‫‪ ) / ١٢٩٨‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٨٨٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٤‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫' م ود‪F‬‬ ‫‪١٢٩٠/١٠٣٤‬‬ ‫‪٨٨٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٨‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ …اد .

 'ض و .

‬ز|‬ ‫‪٨٩٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٦‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ .‬رق ‪ S3" :3( X%!.‬أ= ) ط‬ ‫‪١١١٣/٨٦٧‬‬ ‫‪٨٩٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٨‬ا!م‬ ‫‪٨‬‬ ‫.‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„‬ ‫‪١١١٦/٨٧٠‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٤‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫و‪ 3‬زو‪ . 'ض‬ ‫‪٨٩١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٤‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا ة ‪! J‬ا ر آ ا‪5‬م ‪.

 أ .

 ا‪ 5‬ا ر "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪٩٦٩/٧٢٦‬‬ ‫‪٨٩٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٦‬ش )! ‪ $‬اي‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬آ ‪  $‬أ‪ 5‬و .

 .

م زهان‬ ‫‪ ) / ٩٨٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٨٩٧‬‬ ‫ (‪ :3‬آ ‪$‬‬ ‫‪ :3(  ٣٤‬آ ‪" $‬‬ ‫)! ‪ $‬ا ط " "‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪٧٨٧‬‬ ‫‪٩٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٩‬ا ‪ 4‬م ا‪ =' 5‬ا‪99%‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫'!‪ =' :‬ا‪ %‬ل ا "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪١٧٦٠‬‬ ‫‪٩٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٨‬ا ‪ 4‬م ا‪ =' 5‬ا‪99%‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ه ‪ Oi‬وو ‪ M 5‬زآ‪ T‬و ‪ =' T‬ا‪ M5‬ا ‪N‬رى‬ ‫‪١٢٧٥/١٠٢٠‬‬ ‫‪٩٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪: . X< ٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫.

‪5 .

 M‬دة و'= اه ب .

X< ٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪/‬آ‪M5 :!' X‬‬ ‫‪١١٧٧/٩٢٨‬‬ ‫‪٩٠٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .‬ار‬ ‫‪١٢٣٦/٩٨١‬‬ ‫‪٩٠٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪: . ‪9.

 ٢٦‬درو ا‪" Z‬‬ ‫ا‪" "  ! ' 0‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫.

 'ض ‪' M5‬ض وا)‪M‬‬ ‫‪١١٧٠/٩٢١‬‬ ‫‪ ) / ٩٥٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٩٥٩‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٤٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٩٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-٣٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٩١٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ :3(  ٣‬آ ‪$‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫وح ‪ =' .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.

 %‬ا‪O‬‬ ‫‪ ) / ١٣٦٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٩١١‬‬ ‫ا ا رو< ‬ ‫‪ ٨‬ش  (‪ :3‬آ ‪$‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا ‬ ‫‪٧٤١‬‬ ‫‪٩١٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3(  ٦٥‬آ ‪$‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫.

 '= ا‪ O%‬ا‪ #‬ي و روق .

 ا‪ #‬ي‬ ‫‪١١٥٨/٩٠٩‬‬ ‫‪٩١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫'= اازق .

‬‬ ‫"ون‬ ‫ودة . ‪%‬دى "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬او‪0‬د„‬ ‫‪١٢٦٧/١٠١١‬‬ ‫‪٩١٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ا '!‪ :‬ا‪T "#‬‬ ‫‪١٢٦٨/١٠١٢‬‬ ‫‪٩١٨‬‬ ‫ ‪ q‬ا "ات‬ ‫'= ا در ر‪ / " Z.

 (‪ T3‬ر ‪ X%‬وأ‪ 5‬و.

د (‪ T3‬ر ‪X%‬‬ ‫‪١٣١١/١٠٥٤‬‬ ‫‪٩٢٠‬‬ ‫‪ T3#‬اات ا!.

‬ا  ‪ /‬ى ‪" .‬‬ ‫"ون‬ ‫وزارة ا ع‬ ‫‪٩٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .‬ ‫‪ H. ٤٢٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫.

‬ل أ‪. ‪ .

‬ا ‪.‬دة‬ ‫‪١٤٤٨/١١٨٠‬‬ ‫‪٩٢٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٧‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫أ ‪ ! $‬ن ا<(ان وا‪ <2‬ن رى و ‪! J‬ا ! ن أ<(ان‬ ‫‪١٤٤٧‬‬ ‫‪٩٣٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٣‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬آ ‪ S3" . 5‬د و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٩‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ ا ‪.

‬ء . $‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪ ) / ١٤٤٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٩٣١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٥‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫أر‪ J M E‬ن‬ ‫‪١٤٤٦/١١٧٨‬‬ ‫‪٩٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٣‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ر‪ .

‬ ‫‪ ) / ١٤٣٨‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٩٣٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣١‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ ل  أ‪ 5‬ا‪9‬ه ر‬ ‫‪١٤٣٧/١١٧٠‬‬ ‫‪٩٣٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٩‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫'! آ ا‪5‬م .

' . ا‪Z‬‬ ‫‪٩٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٩‬آ‪=' 3‬ة‬ ‫‪٩‬‬ ‫ '= اازق ا" ا ‬ ‫‪٩٣٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٧‬آ‪=' 3‬ة ‪% ١ /‬وف‬ ‫ا‪T -‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫(‪ =' T3‬ا‪ =' O%‬اه ب‬ ‫‪٩٣٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ٣‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫'‪99‬ة '‪ 9‬ا‪|.

 M‬‬ ‫‪ .

 ٣٥ ،٣٣‬درو ا‪Z‬‬ ‫" ا‪" "  ! ' 0‬‬ ‫‪ .

 ٣٧‬درو ا‪" Z‬‬ ‫ا‪" "  ! ' 0‬‬ ‫‪ ) / ٤٠٦‬ى‬ ‫‪" .7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫‪ ) / ١٣٩٨‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٤٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٩٠٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩١‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-٣٨-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫‪٩٤٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ٥‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ز‪T3( ..7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.

‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٤٧‬‬ ‫ا‪ . Z‬‬ ‫‪٩٤١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ١١‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫أ‪ 5‬ر‪ N‬ا"‪ =' M‬ا‪ M5‬و ا ة أ س ‪H 3/‬‬ ‫‪٩٤٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ١٣‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪/‬آ ‪ TB =-‬ا= ‪ P‬‬ ‫‪٩٤٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ١٩‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ا ا ' " <‪ S3" T‬و '!‪ :‬او‪0‬د„‬ ‫‪٩٤٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ٢٣‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ه رى و ‪H‬‬ ‫‪٩٤٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ٢٥‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ا‪ ' T!' T!' / |%‬‬ ‫‪٩٤٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ٢٧‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫(‪ :3‬إ"اه ‪ O‬ا ر‪ Z.

‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫ذوى آ !!‪) T‬‬ ‫‪٩٤٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٨‬ا ' ‪ $‬زآ‪ " :‬ا.J0‬د ا‪ %‬م " ت ' ل ‬ ‫‪ ٥٣‬ا"اه ‪ O‬را‪T.

‬ ‫ " "‬ ‫‪١٨‬‬ ‫(( ‪ M‬آراآ ‪g‬‬ ‫‪٩٥٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ١٠‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫(‪ T3‬ا( ه .

/ " M5 ٤٢‬ه‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫زه إ"اه ‪ :!' O‬أرض ا} ‬ ‫‪١١٠٠/٨٥٥‬‬ ‫‪٩٥٧‬‬ ‫ "ر< ‪ / $. (‪ T3‬اى‬ ‫‪٩٥١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .‬دا‪T5‬‬ ‫‪ .‬ز| دا‪T5‬‬ ‫‪ ) / ١٥٠١‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪٩٥٨‬‬ ‫‪ 3‬رة )'د ‪(T= ٢‬‬ ‫‪< ١٨‬ردن‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٩٦٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬ا ا=.١٦‬دق ار‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫‪.

ر .

د ‪95‬ة‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٩٦٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٢‬ا ا=.

ر .

د ‪95‬ة‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ .

 '= ا‪ S3" : O%‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪٩٦٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ٧‬آ ‪$‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫'= ا.

٤٥٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٥٣‬‬ ‫(‪ T3‬ا ' ‪ M /0 $‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٧٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪% ١٤‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ر‪ /‬و) أ‪… 5‬اد )! ‪ 0" $‬واه‪O‬‬ ‫)'ا ‪ (١٥٠٤‬ا‪ 5‬ا<ر ا ر وا)‪') / M‬ا ‪ (١٥٠٣‬ا‪ 2‬ة‬ ‫ ‪. <ر = ه‪T‬‬ ‫‪٩٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬رة وا و‪0‬ت '!‪ :‬أرض .‬ة و أاء أ)‪ M‬أو‪0‬د ‪q.‬ل "‪ =' M‬ا‪ 99%‬أل ‪%‬د‬ ‫‪/‬آ ‪ ! =.

7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.‬اا(‬ ‫‪ ) / ١٠٨٩‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٨‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٧‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٦٢٠‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٧٧١‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٢١‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ١٥٠٤‬و ‪١٥٠٣‬‬ ‫‪١٧٦٥‬‬ ‫‪١٧٤٥/١٤٠٩‬‬ ‫‪ ) / ١٤٥٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٤٩‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٢٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. زآ‪ =' T‬ا‪M5‬‬ ‫"‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫ر‪ *.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-٣٩-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫ر‪*. ٤٤١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬ض اƒ و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٩٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪٩٧١‬‬ ‫< دى ا‪ P‬ة‬ ‫‪ T3( ١٣‬آ ‪$‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪=-‬ى ‪.‬ر‪' T..

 .

‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٩٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٤‬دا‪:5‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫.د ر‪ Z.

 ' ‪T3( |.‬‬ ‫‪٩٩٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٦‬دا‪:5‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫إ"اه ‪ O‬أده‪ O‬اداش "‪ S3‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪٩٩٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٤‬دا‪:5‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫<‪ %‬ر‪ Z.‬ا.

 ‪T‬‬ ‫‪٩٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٤‬دا‪:5‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫<‪ %‬ر‪ Z.‬ا.

 ‪T‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٠‬دا‪:5‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫.

 '= ا‪ 3‬ح و أ)‪M‬‬ ‫‪١٠٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٨‬دا‪:5‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٠٠٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬اا(‬ ‫‪ ) / ١٨٢١‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٠٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٠٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٢٥‬‬ ‫‪ ) / ١٤٢٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٢٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٨٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫. ٤٤٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫ر‪ *.

‬رج و‪/‬آ „‬ ‫‪١٤٠١‬‬ ‫‪١٠٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٩‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪٩‬‬ ‫. '= اا‪ ! 5‬ن "‪ 0‬وا„ '= اا‪ ! M5 5‬ن وا‪$‬‬ ‫'= اا‪ ! M5 5‬ن‬ ‫اآر '!‪ T!' H J T‬وا „ '! '( ‪ g/‬ا‪ M‬و'!ى '!‪T‬‬ ‫‪ H J‬و'‪ H J T!' q‬و'‪9‬ة '!‪T!' H J T‬‬ ‫‪ ) / ١٤١٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٠٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٧‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪٧‬‬ ‫روز ا ‪.

 ج ' و‪/‬آ „‬ ‫‪١٤٠٧‬‬ ‫‪١٠٠٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ !‪% T‬ب '= ا‪O‬‬ ‫‪١٤٠٣/١١٣٧‬‬ ‫‪١٠٠٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ر‪ /‬د '‪ i‬ن‬ ‫‪١٤٠٦/١١٤٠‬‬ ‫‪١٠٠٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬دا‪:5‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

‪H 3/ M5 M‬‬ ‫‪١٤١٧/١١٥١‬‬ ‫‪١٠٠٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬دا‪:5‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ 5‬ت وإ ' ‪.

 $‬د ا‪ 5‬و ‪J .

‬‬ ‫‪١٤٧٩‬‬ ‫‪١٠١٥‬‬ ‫' رة "‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫. H J‬ى و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٨٢١‬‬ ‫‪١٠١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٤‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪/‬آ ‪$/‬‬ ‫‪١٠١٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫"‪ | X‬دور‬ ‫‪١٤٢٠/١١٥٤‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٨‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٧‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪./ :!' . ٤٥٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫‪=-‬ى ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-٤٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪١٠١٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ه رى رو ‪S‬‬ ‫‪١٠١٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٨‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ ‪9‬ة .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.

 '= ا‪ O%‬و‪/‬آ „‬ ‫‪١٠٢٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٦‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ روق '= ا‪ 3‬ح .

‬و‪/‬آ „‬ ‫‪١٠٢١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤‬ا" ا‪q%‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ه ر‪ g‬رو ‬ ‫‪١٠٢٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤‬ا"اه ‪ O‬ا‪T< =%‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ %‬د . ر‪ Z.

 .

 ا=‪T‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٨‬إ ‪< 3‬‬ ‫‪١٠٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢‬ا"اه ‪ O‬ا‪T< =%‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫إ<‪#‬اح .

 ‪ O‬ا م‬ ‫‪ ) / ١٠٨٧‬إ ‪< 3‬‬ ‫‪١٠٢٨‬‬ ‫ '‪99‬ة ‪T‬‬ ‫‪ H. ٥٦‬ا ‬ ‫"ون‬ ‫ ة .

 ر ‪ X%‬وأ)‪M‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٢‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٠٢٩‬‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا !‬ ‫'= ا‪q‬م ' رف ‪!K -‬م‬ ‫"ون‬ ‫ور‪.

 E‬د ا‪Z‬‬ ‫‪ ) / ١٠٨٣‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٠٣٠‬‬ ‫ ا‪ 3‬‬ ‫‪.

 ٣٤‬د ا‪Z‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ 5‬ا ر ا‪ "%‬ا‬ ‫‪ ) / ١٠٤٨‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٠٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪.

 ٨‬د ‪:!B‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫< ز‪ ' T‬آ| …اد‬ ‫‪١٤٨/١٤٠‬‬ ‫‪١٠٣٣‬‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا !‬ ‫‪ . ٦٢٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٢٥‬‬ ‫أ< ه <‪ O‬و‪5 S .‬م ا‪5‬م إ"اه ‪ T#=5 O‬و‪ / " S .‬‬ ‫‪/ ) / ٩٥‬س‬ ‫‪١٠٣٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬أ ‪: .

 M‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ .

‪ T‬را‪$ 4  ZB‬‬ ‫‪ ) / ١١٣‬ن‬ ‫ا ‪< 3‬‬ ‫‪١٠٣٥‬‬ ‫‪: .

J‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫وإ"اه ‪ O‬ا‪ (%‬ر‬ ‫"ون‬ ‫و| أ‪: .‬‬ ‫‪ . F . F.

 / " 5‬‬ ‫‪ " ) / ٣٧٧‬آس‬ ‫‪١٠٣٦‬‬ ‫ ا‪i‬رة ا ر‬ ‫‪ ٣٦‬أ‪: .

 5‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫أ‪ %‬ا‪ =' 5‬ا!‪u‬‬ ‫‪ ) / ٣٧‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٠٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٩‬أ‪: .

 5‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫<ر اى '= ا‪ O%‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ٦٥‬إ ‪< 3‬‬ ‫‪١٠٣٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٨‬أ‪: .

 5‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪q-‬ح ا‪ .

 .

 M‬ا(‪$‬‬ ‫‪ ) / ٧٦‬إ ‪< 3‬‬ ‫‪١٠٤٠‬‬ ‫ ‪ q‬ا.

‬ ‫‪ ١٩‬أ‪: .

 5‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪ ) / ٥٤‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٠٤١‬‬ ‫ ! ن‬ ‫‪ ١٥‬أ‪T .

‬اا(‬ ‫‪ ) / ١٠٩٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٠٩٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.|/‬ى‬ ‫‪ ) / ٥٢‬إ ‪< 3‬‬ ‫ر‪ *. 5‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫أ< ل ‪=.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٤١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪١٠٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٣‬ا‪: . ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

 5‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫.

 '!‪: " T‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ . ٥٨٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫‪/‬آ ا} ز‬ ‫‪ " ) / ٤١٤‬آس‬ ‫‪١٠٤٦‬‬ ‫ ا‪$ . 2‬‬ ‫‪ ٢٠‬ر ض " .

( اق‬ ‫ " "‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ا.

 ا‬ ‫‪ " ) / ٤٨٩‬آس‬ ‫‪١٠٤٧‬‬ ‫ا‪ 3‬رة او ‬ ‫‪3 ١٨‬ع ‪ (.

 M‬اق‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ 3‬رة ا ر ا‪/‬اآ ا ‬ ‫‪Š! ) / ١٧٩‬‬ ‫‪١٠٤٨‬‬ ‫ر = رك ا‪ < i‬ا‪%‬‬ ‫‪ (.

 ٢٢‬اق‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وزارة ا‪ %‬رف ا‪ %‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫‪١٠٤٩‬‬ ‫ ا‪! $ . 2‬م‬ ‫‪ (.

 ٧‬اق‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/‬آ ا} ز‬ ‫‪ " ) / ٤٠٢‬آس‬ ‫‪١٠٥٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪/ (.

 ١٤‬س‬ ‫‪١٤‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٧٧/٧٦‬‬ ‫دا)‪ ( $‬ا‪2‬ذا'‬ ‫"ون‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪ " ) / ٥٨٦‬آس‬ ‫‪ /‬رع اذا'‬ ‫"ون‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪ " ) / ٥٨٥‬آس‬ ‫‪ ٣٠‬ر‪/‬ى‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪ T!' %‬ا‪ 5‬و ‪" !B / 5‬ا( ر‪ 4‬ا ر‬ ‫‪T!" ) / ٩٤‬‬ ‫‪١٠٥٦‬‬ ‫ ا‪%‬و"‬ ‫‪ ٢٤‬ر ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا‪ =' 2‬اƒ ا= رك‬ ‫‪T!" ) / ١٠٧‬‬ ‫‪١٠٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٣‬اآر ر ن‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪%‬د و .

 و روق وا ‪M5‬‬ ‫‪T!" ) / ٢١٨‬‬ ‫‪١٠٥٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬اآر رن‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا‪ 5‬زا (‪ T3‬و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ١١١‬‬ ‫‪١٠٥٩‬‬ ‫‬ ‫‪ ٢١‬ر‪/‬ى‬ ‫‪٢١‬‬ ‫او‪0‬د أ‪ 5‬ا درو‬ ‫‪T!" ) / ١١٢‬‬ ‫‪١٠٦٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٧‬ا‪  #‬زاد„ ) أ‪3‬‬ ‫ ن (‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪ 5‬و.

 ‪ M5‬و'= ا و.

د واو‪0‬د ا‪5‬م‬ ‫‪T!" ) / ١١٤‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ا‪  #‬زادة‬ ‫‪٧‬‬ ‫أ‪ 5‬و.

 ‪ M5‬و'= ا.

 او‪0‬د ا‪5‬م .

 .

q ١٠٥٤‬وي ) اا‪ 5‬ر‪ 4‬ا ر (‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.' 2‬ن (‬ ‫‪١٠٥٢‬‬ ‫ا‪0‬ذا' وا! ‪"93‬ن‬ ‫‪ < . (‪T3‬‬ ‫‪T!" ) / ١١٤‬‬ ‫‪١٠٦٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١١‬ر‪/‬ى‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪=-‬ى '= ا‪ 99%‬و أ ل '( ‬ ‫‪T!" ) / ١٨٦‬‬ ‫‪١٠٦٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ م ‪ ٦‬ر‪/‬ى‬ ‫"ون‬ ‫ ‪ T‬و إ ‪9‬ا"‪< w‬ر و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ١٤٧‬‬ ‫‪ ١٠٤٥‬ا دي ا ‪ :N‬ا‪ " " M ! %! :' .7‬‬ ‫ى‬ ‫.0‬ء‬ ‫‪ ١٠٥١‬آ! ا‪3‬ن ا ! ) ‪ q‬ا‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪-٤٢-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪١٠٦٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ر ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫"‪ u‬إآر‬ ‫‪T!" ) / ١٦٢‬‬ ‫‪١٠٦٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥٨‬أ‪T/ 5‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪  J‬إ"اه ‪O‬‬ ‫‪T!" ) / ١٥٨‬‬ ‫‪١٠٧١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤‬ر‪/‬ى‬ ‫‪٤‬‬ ‫وردة زان '= ا‪q‬م‬ ‫‪T!" ١٨٠‬‬ ‫‪١٠٧٤‬‬ ‫ر ‪ J‬ر‬ ‫‪ ١٤‬ر‪/‬ى‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ M5 -‬و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ١٩٦‬‬ ‫‪١٠٨٠‬‬ ‫ ! ن‬ ‫‪ ١٢‬و ‪ ١٠‬ا‪$ 4  g‬‬ ‫أ" د‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ "ج دارن‬ ‫‪T!" ٢٤٤‬‬ ‫‪١٠٨١‬‬ ‫اآ‪ 9‬ا‪T0‬‬ ‫‪ =' ١٥‬ا.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 ا‪ =%‬دى‬ ‫‪١٥‬‬ ‫و ‪ O‬آ‪T‬‬ ‫‪T!" ٤٢١‬‬ ‫‪١٠٨٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٦‬ا‪  #‬زاد„ ) أ‪3‬‬ ‫ ن (‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ م ‪ =' H J‬ا اد و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ٢٠٥‬‬ ‫‪١٠٨٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩‬ا"اه ‪T!5 O‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ رى إر‬ ‫‪T!" ١٩١‬‬ ‫‪١٠٩٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬ر‪/‬ي‬ ‫‪٢‬‬ ‫) ‪J‬ن ' زر اروى‬ ‫‪T!" ) / ١٧٩‬‬ ‫‪١٠٩٢‬‬ ‫ر ر‪/‬ى ا‪'0‬اد " ‪M‬‬ ‫‪ ١٧٤‬أ‪T/ 5‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫أو‪0‬د ‪J‬آ ‪ /‬م‬ ‫‪T!" ١٧٤‬‬ ‫‪١٠٩٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا"اه ‪T!5 O‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

د (‪ ( % .

!3‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا. T3‬وع‬ ‫‪T!" ) / ٣١٨‬‬ ‫‪١١٠٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( T3( ١٥‬ا‪T.

ج '= ا‪q‬م .

٢١٩‬ا ‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫ زم (‪< T3‬ر = ه‪ T‬و أ)‪SJ‬‬ ‫‪T!" ) / ٤٨٥‬‬ ‫‪١١٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٢‬ر‪/‬ى )‪ / F. ر‪Z.‬‬ ‫‪T!" ) / ٣٠٧‬‬ ‫‪١١٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ H. J‬رع د‪.‬‬ ‫رن (‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫.

د ‪q-‬ح ا‪ % T< " M‬‬ ‫‪T!" ) / ٢١٦‬‬ ‫‪١١١٢‬‬ ‫ر ااه= ت ا‪ <3‬ن‬ ‫‪% ١٦‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫راه= ت ا‪ <3‬ن‬ ‫‪ ) / ١٠٢٧‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١١١٤‬‬ ‫ اا ‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.‬إ<‪ #‬ء  اا ‬ ‫‪T!" ) / ٧٠٢‬‬ ‫‪١١١٧‬‬ ‫د <‪ X‬آ‪q‬ر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫د <‪ X‬آ! ‬ ‫‪T!" ) / ٣٥٥‬‬ ‫‪١١١٨‬‬ ‫ر آ ااه= ت ا‪ <3‬ن‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫راه= ت ا‪ <3‬ن‬ ‫‪١٠٢٧‬‬ ‫اا ‪ ،‬ا‪ #‬ز ن '=‬ ‫ا.

 ا‪ =%‬دى‬ ‫‪ =' ١٦‬ا‪/ M5‬ى‬ ‫) < ‪( " g‬‬ ‫‪% ٢٨‬وف ا‪T -‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-٤٣-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫ا=‪ u‬اي  ا درات‬ ‫‪ ١٦‬ر ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ا=‪ u‬اى  ا درات‬ ‫‪T!" ) / ١٣٧‬‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫! رو ‬ ‫‪ T3( ٥٥‬ا" ه | و‪„B‬‬ ‫و‪ J‬ج اؤ ء‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪ 3‬رة ا‪ .

J‬د ا ر ت ا‪/0‬اآ " ر ا‪ "%‬‬ ‫‪Š! ) / ١٧٩‬‬ ‫‪١١٢٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ٤١‬أ" ه |‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ا ة !‪ u‬إ"اه ‪ =' O‬ا‪ %‬ل‬ ‫‪Š! ) / ٢١٨‬‬ ‫‪١١٢٥‬‬ ‫! ا‬ ‫‪ ٦‬ر '= ا.

٥٣٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٣٨‬‬ ‫و| ا‪ =2‬ط ا‪2‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫‪Š! ) / ٤٤٦‬‬ ‫‪١١٣٩‬‬ ‫! ‪ r‬ود ‪ / " J‬‬ ‫‪ .‬راه= ت ن ن‬ ‫‪Š! ) / ٦٦٨‬‬ ‫‪١١٤٢‬‬ ‫ ازارة‬ ‫‪ . ٥٢٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٢٩‬‬ ‫‪ %.! ‪q) O‬ف‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ 5‬ا ا‪ 3‬را ‬ ‫‪Š! ) / ٢١٩‬‬ ‫‪١١٣٤‬‬ ‫ا ا رو< ‬ ‫‪ :3( ٥٠‬آ ‪$‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫آ اوم ا ‪u E‬‬ ‫‪Š! ) / ٧٧٩‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬ ‫ ا= <‪:‬‬ ‫‪ M" ٢‬ا‪T =%‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪Š! ) / ٨٦١‬‬ ‫‪١١٣٦‬‬ ‫ ا‪< =/ 5‬‬ ‫‪ ٦٩‬ا‪3‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫أ‪O 5‬‬ ‫‪ " ) / ١‬آس‬ ‫‪١١٣٧‬‬ ‫آ  ن ران‬ ‫‪ ٧٦‬ا‪3‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫آ ا‪2‬رض ا‬ ‫‪ " ) / ٥٥٧‬آس‬ ‫‪١١٣٨‬‬ ‫آ ا‪ #‬ا‪ O K%‬ر ا‪T=4 %‬‬ ‫‪ . ٥٠٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٠٢‬‬ ‫ا.

 ا‬ ‫‪T!" ) / ٦٨٤‬‬ ‫‪١١٤٣‬‬ ‫ا ‪ %‬ا !.

 ا‪ " <0‬‬ ‫‪ ٦٩‬ا( ر ا‪% 5‬د ا"‬ ‫'!‪:‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ا ‪ %‬ا !.

 ا‪ O KJ .‬ا‪ 99%‬و أ)‪M‬‬ ‫‪Š! ) / ٣٢٦‬‬ ‫‪١١٤٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٨٧‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ ‪! J‬ة ‪ #J‬آ ن‬ ‫‪Š! ) / ٣٣٤‬‬ ‫‪١١٤٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ H. " <0‬ا‪0‬ة‬ ‫‪١٥٩١‬‬ ‫‪١١٤٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬د ب‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ ‪ =' . ٥٤٦‬ا.

‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫(‪ T3‬أ‪ %‬ا‪ M‬أ‪ 5‬را‪ ZB‬ا‪T!q%‬‬ ‫‪Š! ) / ٨٥٦‬‬ ‫‪١١٤٧‬‬ ‫=‪ ! F" J :‬ا" ا ‪ " N‬ت‬ ‫‪ :3( ٥٥‬آ ‪$‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫'= ا‪ 3‬ح ا(‪$‬‬ ‫‪١٥٩٥‬‬ ‫‪١١٤٩‬‬ ‫ر <‪ J‬دام دي ن‬ ‫‪ =' O< B ١‬ا‪ .O 5‬ا"اه ‪O‬‬ ‫ .

‪ =' T‬ا.

7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.‬دام دي ن‬ ‫‪Š! ) / ٧١٦‬‬ ‫‪١١٥٠‬‬ ‫آ! ا‪3‬ن ا !‬ ‫‪T T3( ٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪ /‬آ ا ط‬ ‫‪Š! ) / ٣٠٧‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. ‪O B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ J< %.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٤٤-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. ٥٥٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٥٤‬‬ ‫زآ‪ T‬ج ‪ 5‬‬ ‫‪Š! ) / ٣٨٠‬‬ ‫‪١١٥٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ا‪3‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫و| ام  أر! < ‪ u" Z‬د‬ ‫‪T!" ) / ٨٩٧‬‬ ‫‪١١٥٥‬‬ ‫آ اوم ا ‪u E‬‬ ‫‪ ١٣ ،٩‬ا‪3‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫آ اوم ا ‪u E‬‬ ‫‪Š! ) / ٧٧٩‬‬ ‫‪١١٥٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٣‬ا‪3‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫| ا= <‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪) / ٧٦٦/٨٠٦‬‬ ‫ !Š‬ ‫‪١١٦٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ :3( ٦٨‬آ ‪$‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪١١٥١‬‬ ‫ر ‪ T‬ا= رودى‬ ‫‪ .

 …اد و (‪ T3‬و .

‬ه او‪0‬د '= ا ‪ F‬ام‬ ‫‪٨١٣‬‬ ‫‪١١٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ :3( ٧٥‬آ ‪$‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪ T‬و هي و ‪ T. ا"اه ‪ O‬و‪ .

=.M /‬ا ' ‪ =' $‬ا‪O%‬‬ ‫‪ ) / ١٤٧‬ا.

‬ء و' ت أ‪3 !) 5‬‬ ‫‪Š! ) / ٣٢٣‬‬ ‫‪١٢٠٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٨‬د ب‬ ‫‪١٨‬‬ ‫'= ا در )( ب و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٣٣٦‬‬ ‫‪١٢٠٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٨٩‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫< د إر "(س و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٣٣٥‬‬ ‫‪١٢٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٨٣‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫. م‬ ‫‪١١٧٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥٥‬ا‪3‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ ه ‪ M5‬اج‬ ‫‪٨٥٧‬‬ ‫‪١١٨٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . T‬د )! ‪ $‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٣١١‬‬ ‫‪١١٩٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T T3( ٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪9J‬ا ر ض '= ا و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٥٥٥‬‬ ‫‪١١٩٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬د ب‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪ X‬دو‪5 X‬م '!‪ H T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٣٢٢‬‬ ‫‪١٢٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬د ب‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ر‪ . ٥٤٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٤٠‬‬ ‫و| ا‪ =2‬ط ا‪2‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫‪Š! ) / ٤٤٥‬‬ ‫‪١١٩٢‬‬ ‫آ! ا" ا ‪ " N‬ت‬ ‫‪ ٦٧‬ا( ر ا‪% 5‬د‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫"‪ u‬ا هة‬ ‫‪١٥٩٢/١٥٧١‬‬ ‫‪١١٩٤‬‬ ‫‪ < P5‬اآ د ر' ا(‪$3‬‬ ‫‪T T3( ١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫زآ‪ . ٥٣٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫و| ا‪ =2‬ط ا‪2‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫‪Š! ) / ٤٤٧‬‬ ‫‪١١٨٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٥٥٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫أو‪0‬د ز) رى‬ ‫‪Š! ) / ٣٧٩‬‬ ‫‪١١٨٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

د ‪T‬‬ ‫‪Š! ) / ٣٣٢‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٤٥-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪١٢٠٨‬‬ ‫ ‪ F" J) :3 3' q‬ر‪ 4‬ا ر(‬ ‫‪  ٧٢‬اا ‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫'‪9‬ة و ر م و ‪ /‬ة و أ)‪M‬‬ ‫‪T!" ) / ٦١٢‬‬ ‫‪١٢٠٩‬‬ ‫ ‪ F" J) 5 q‬ر‪ 4‬ا ر(‬ ‫‪  ٦٧‬اا ‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫| ‪5‬‬ ‫‪T!" ) / ٧٦٦‬‬ ‫‪١٢١٠‬‬ ‫ ‪ F" J) : q‬ر‪ 4‬ا ر(‬ ‫‪  ٦٣‬اا ‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫| ‪5‬‬ ‫‪٧٦٥‬‬ ‫‪١٢١٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١١‬ا‪ / " T 99%‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪  -‬ا.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

 ‪) O‬وزارة ا‪2‬و ف(‬ ‫‪T!" ) / ٥١٩‬‬ ‫‪١٢١٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٩‬ا‪ / " T 99%‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪T!" ) / ٥٢٠‬‬ ‫‪١٢٢٠‬‬ ‫‪ T3#‬ا رآ‪ X‬او‪T‬‬ ‫‪ =' ٤٢‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫'=„ '= ا.

 !ك‬ ‫‪Š! ) / ٢٨١‬‬ ‫‪١٢٢١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T!' ٣‬ى‬ ‫‪٣‬‬ ‫'= ا.

 أ‪ =' 5‬ا.

! ‪O‬‬ ‫‪Š! ) / ٢٨٢‬‬ ‫‪١٢٢٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ٥٠‬أ" ه |‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫أ‪ =' .

 5‬ا‪=%‬د و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٢٨٣‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٤٠‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫روز < ‪Z‬‬ ‫‪Š! ) / ٢٧١‬‬ ‫‪١٢٢٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ =' ٣٨‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫'‪q‬ء ا‪ M‬ا ‪ M 5‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٢٧٢‬‬ ‫‪١٢٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T3( ٤٢‬أ" ه |‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪ T !#‬إر '= ا ‬ ‫‪Š! ) / ٢٧٦‬‬ ‫‪١٢٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ J ٧‬ج اؤ ء )ا م ! ‬ ‫رو (‬ ‫‪٧‬‬ ‫ ‪ T3( O‬أ" ا‪ $P3‬و‪/‬آ „‬ ‫‪) / ٢٠٥\٢١٤‬‬ ‫ !Š‬ ‫‪١٢٣٣‬‬ ‫ ا ‪TB‬‬ ‫‪ T3( ٧٥‬أ" ه |‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ا ا.

‬ار . ‪ Z‬ا ‪ Z‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ١٦٠‬‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ٧٠‬أ" ه |‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫ام رى ا= رروآ‪T!!" E‬‬ ‫‪Š! ) / ١٥٧‬‬ ‫‪١٢٣٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٧٢‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ز‪ =' Z‬ا‪ $ !) T(%‬دوس‬ ‫‪Š! ) / ١٥٦‬‬ ‫‪١٢٣٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٧٦‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫درو (‪ M5 T!' T3‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ١٥٥‬‬ ‫‪١٢٣٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ =' ٨٠‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪.

7‬‬ ‫ى‬ ‫. أ‪ 5‬و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ١٥٤‬‬ ‫‪١٢٤١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ٢‬ه " ‪ /‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫'= ا‪ 99%‬ا إ ' ‪$‬‬ ‫‪Š! ) / ٨١‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٤٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪١٢٩٧‬‬ ‫آ آ‪ $‬ا ‪ M‬ا‪ ! <2‬‬ ‫‪ ٤‬ا ا‪ ! <2‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا ا< ! ‬ ‫‪T!" ) / ٥٧٧‬‬ ‫‪١٢٩٩‬‬ ‫ا! ا=( < و ‪9‬ل ا‪$‬‬ ‫‪ /‬رع  ‬ ‫"ون‬ ‫ا.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 ا=( < ‬ ‫‪١٣٠٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪  ١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫(‪ T3‬ا( ه .

‬ ‫‪١٣٨٠‬‬ ‫ا ‪ t‬ا !.

T‬‬ ‫‪"9' ) / ١٠٨٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫‪/‬آ ‪#! = .!3‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫إ‪9‬ا" ‪ $‬رز‬ ‫‪T!" ) / ٣٠٩‬‬ ‫‪١٤٢٥‬‬ ‫.‬أ"‪Z . ‪ O‬وا)= رات ا(‪M‬‬ ‫‪3 ٣٠‬ع ‪ M‬زآ‪ :‬ر‪Z.‬ا"‪ M‬ا"‪ :‬ا( ‪Z‬‬ ‫‪ ٢٢‬زى ‪ %‬ز و ‪١٢٣‬‬ ‫أ=ت ا‪0‬ول‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪ M" T!' %.‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ا‪0‬دارة اآ‪ =)0 9‬رات ا}‪9‬ل وا !‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫‪ :!' F .‬و' ت و ا ‬ ‫‪ T3( T3( ٩‬ا‪T.

‬‬ ‫‪ .( ‪ 5‬ى ‪" .‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫!.

 ا ا.

٤٠٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٠٢‬‬ ‫أ‪ 5‬أ‪ O .‬ ‫‪١٤٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

 5‬و أ)‪M‬‬ ‫‪١٤٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ /‬رع ‪ .‬ب‬ ‫"ون‬ ‫‪ 5‬ا‪ 0‬ت ا.

ة ا‪ 2‬‬ ‫‪١٤٢٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٢‬آ‪=' 3‬ة‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ا إ"اه ‪ O‬ز" دى‬ ‫‪١٤٣٠‬‬ ‫ر ا دة‬ ‫‪ ١٧٣‬ر ' <‪$‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫.

٢٩‬ب‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫.‬‬ ‫‪٦٨٦‬‬ ‫‪١٤٣١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ='١٢‬ا در ر‪Z. ر‪Z.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ /‬ور ‪BB‬ر " ن‬ ‫‪ ) / ٧٢٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

٤٠١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫ ‪ . ‪ .‬ل ا‪9' M‬ب و‪/‬آ „‬ ‫‪١١٤٩‬‬ ‫‪١٤٣٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬أ‪ 5‬ا(‪ $‬و أ)‪M‬‬ ‫‪ ) / ١٣٦٧‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٣٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤‬ا ا.

‬زو‪q" g . X‬آ زرل < ‪ 0‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٩٨٢/٧٣٩‬‬ ‫‪١٤٣٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬د "‪ S .‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪ q.

 ٢٥‬درو ا‪.Z‬‬ ‫ا‪ "  ! ' 0‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ 5‬م .

 ' ‪q .

 |.‬م‬ ‫‪١٢١٦/٩٦٥‬‬ ‫‪١٤٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٣‬آ‪=' 3‬ة‬ ‫‪١٣‬‬ ‫.

 .

٤٦٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫"‪ u‬ع إ‪g9‬‬ ‫‪T!" ) / ٨٥٤‬‬ ‫‪ ) / ١١٠٥‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٣٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٩٠٧‬ي‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪ ) / ٤١٠‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٥٧‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١١٢٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. زهان‬ ‫‪ ) / ١١٠٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٣٩‬‬ ‫"‪ u‬‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-٤٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

١٤‬آ ‪$‬‬ ‫"ون‬ ‫ '= ا= ‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٨٥٥‬‬ ‫‪١٤٤٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪  ٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..J %‬ا‪ !%‬ت ‪ -‬وزارة ا‪0 J0‬ت‬ ‫‪١١٣٥/٨٨٨‬‬ ‫‪١٤٤٣‬‬ ‫' رة …اد 'ض‬ ‫‪ ١٥‬ر آ‪=' 3‬ة‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ …اد و .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪١٤٤٠‬‬ ‫ ! ن‬ ‫‪ T3( ١٦ .‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.

‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ | ا‬ ‫‪١٨٢٠/١٢٥٨‬‬ ‫‪١٤٤٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪  ١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ه ‪ M 5 Oi‬زآ‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪١٥١٨/١٤٤٦‬‬ ‫‪١٤٤٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٦‬و ‪ "  . 'ض‬ ‫‪ ) / ١١٣٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٤٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ا"اه ‪ O‬را‪:.

" X‬‬ ‫"‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫.

 ا ى‬ ‫‪١٤٤٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

 ٤٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫'= اازق ا ‪ M‬ا‪5‬‬ ‫‪١٤٤٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ " .

 ٤٢‬و ‪ " X‬‬ ‫"‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫ا!اء ‪ 5‬زم .

م‬ ‫‪١٨٢٣/١٢٣٨‬‬ ‫‪١٤٤٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬ا.

‬ ‫‪١٧‬‬ ‫'‪ $ 4  H J T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ١٦٨٧‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٤٥١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٨ ،١٦ ،١٤‬ا ' ‪ $‬زآ‪:‬‬ ‫" ا.

O‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫ه ا"رك‬ ‫‪١٩٩٤‬‬ ‫‪١٤٥٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪9 0 ٢٩‬ون‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ . Z‬ن‬ ‫‪٢٠٠٢/١٩٠١‬‬ ‫‪١٤٥٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ا ا‪9 ! <2‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ B‬دة .. " "‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وزارة ا  ‪ -‬ا ‪ t‬ا !‪M r‬‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫‪١٤٥٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪… ٤٣‬اد إ"اه ‪g.‬ز| إ ‪ $‬و ر ! ‪ .‬ن ‪.

 ى ‪T‬‬ ‫‪T!" ) / ٥٩٩‬‬ ‫‪١٤٥٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬ر‪/‬ى‬ ‫‪٥‬‬ ‫.

د ‪ .

 T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ١٥١‬‬ ‫‪١٤٥٩‬‬ ‫ا! ا‪ J H.

!)  #‬رى(‬ ‫‪ ٢٦‬د‪/‬رن‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫.

٥٣٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٣٧‬‬ ‫. ا" ا رم ا و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٢١٨‬‬ ‫‪١٤٦١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

 أد‪ Z‬ا=‪T‬‬ ‫‪Š! ) / ٦٩٦‬‬ ‫‪١٤٦٣‬‬ ‫=ة .

 'ض‬ ‫‪  ٦‬ا= <‪3 :‬ع ‪M‬‬ ‫(‪ :3‬آ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ور‪' .

‬ا ‬ ‫"ون‬ ‫. E‬ض‬ ‫‪Š! ) / ٨٥٩‬‬ ‫‪١٤٦٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ H.

 '= ا‪ 3‬ح ر‪Z.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫‪T!" ) / ٧٧٥‬‬ ‫‪ ) / ١٨١٩‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٦٨٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪-٤٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬آ! ‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..‬اا(‬ ‫‪١٤٦٩‬‬ ‫ر ‪ .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 ٦‬د ر‪/‬ى‬ ‫‪٦‬‬ ‫أو ر ‪ O‬و!‪ 3‬وإ!‪X < . :‬‬ ‫‪/ ) / ١٣٠‬س‬ ‫‪١٤٧٠‬‬ ‫د راه= ت <‪ X‬آ! ‬ ‫‪!' ٨٠‬ى‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ر <‪ 9J X‬أي راه= ت ا ‪ #‬ا "‪ %‬ر  أ ‬ ‫ا(‪T‬‬ ‫‪ " ) / ٥٩٥‬آس‬ ‫‪١٤٨٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ) ٣٧‬أ ( ‪3‬ع ‪ M‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪ ٣٥ |!) /‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫.

 …اد .

٣٨٠‬ا. 'ض‬ ‫‪١٤٩٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H.

‬ا ‪ / .‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫ ‪ .

٢٩٢‬ا. M‬ب‬ ‫‪١٧١٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H.

‬رو ‪' $ 4‬س وأ)‪M‬‬ ‫‪١٧١٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H.‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫اا‪ . ٢٨١‬ا.

‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ !‪% T‬ب '= ا‪O‬‬ ‫‪١٧١٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤١‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪.

 3-‬د ‪ T‬اا‪:/‬‬ ‫‪ ) / ١٤٤١‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٤٣٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٧٢٥‬ي‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪) / ٢١٣‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪ ) / ١٤٤٤‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٧١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٥‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫.

 ا '!‪ :‬ا‪T "#‬‬ ‫‪١٤٤٠/١١٧٢‬‬ ‫‪١٧٢٩‬‬ ‫‪/‬آ ا ف !}‪9‬ل وا Š‬ ‫‪ /‬رع ل ا.

د ا=.

ي‬ ‫"ون‬ ‫‪/‬آ = ه‪T‬‬ ‫‪٥٠٢٠/٥٠١٤‬‬ ‫‪١٧٣١‬‬ ‫.

( =ر‪ ŠJ‬ا=ى‬ ‫=ر‪ŠJ‬‬ ‫"ون‬ ‫ه ‪ t‬ا‪ $‬ا‪ %‬م‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫‪١٧٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬ا"‪. M‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫.

 '= ا.

! ‪ =' O‬ا"‪S‬‬ ‫‪ ) / ٨١‬ا" اا‪ J‬‬ ‫‪١٧٨١‬‬ ‫.

‬ا ‪ M 3 E‬و‪ !i‬ا‪0‬ب وب ا‪، O‬ام اراآ‪g‬‬ ‫‪١٢٤٣‬‬ ‫‪١٨٦٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٣‬ا‪ O%‬ر ض‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ د‪} B‬ى '= ا}‪T‬‬ ‫‪١٨٦٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٧٠‬اه ب‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫' „ (( ‪) M‬د‪ J‬س‬ ‫‪ X"  ٧٢‬ا.( ‪J‬ام (‪ / " T3‬‬ ‫(‪ T3‬آ ‪$‬‬ ‫"ون‬ ‫إدارة ا‪ $‬ا‪#‬ك‬ ‫‪ ) / ١٨٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٤٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬ا"‪ F. J ) =%/ M‬ا‪ #‬‬ ‫أ‪ 5‬ا ' ‪( $‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫" هة '= ا(!‪5 Z‬دة‬ ‫‪ ) / ٧٢‬ا" اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٦٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ $ !) ٨‬اي‬ ‫‪٨‬‬ ‫ر‪ /‬د '‪ i‬ن‬ ‫‪٩٨٦‬‬ ‫‪١٨٦٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫<‪ T3( %‬ر‪ /‬‬ ‫‪٩٨٠/٧٣٧‬‬ ‫‪١٨٦٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪ ' .

7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫. ‪=' " M‬‬ ‫اه ب " "‬ ‫‪ :3(  ٤١‬آ ‪" $‬‬ ‫)! ‪ $‬ا ط " "‬ ‫‪ ) / ٩٤٤‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٩٧٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-٤٩-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫‪١٨٦٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬ر ‪ /‬رع '!‪ / " :‬ذو‬ ‫ا‪ 3‬ر‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ه <‪ T‬و ‪ .7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..‬ن رو" آ ‪$‬‬ ‫‪١٨٧٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪3 ٣٩‬ع ‪ M‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

١٣‬دق ار‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ ! ن ر ‪ 9J‬رو" ‬ ‫‪١٧٤٧/١٤١١‬‬ ‫‪١٨٨٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .١٧‬دق ار‪:‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٨٨٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا ا=. 3-‬د ‪ T‬اا‪T/‬‬ ‫‪١٨٧٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪3 ٢٩‬ع ‪ M‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ا‪ 5‬ر‪ S3" T3( /‬و ‪ T!' '/‬آ‪S‬‬ ‫‪١٤٣٦/١١٧٥‬‬ ‫‪١٨٧٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪3 ٢٧‬ع ‪ M‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫< ‪ T M 3‬ا‪ 5‬ا‪ /‬ى‬ ‫‪ ) / ١٤٣٥‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٧٦‬‬ ‫دار ا‪q‬م ! ‪M‬‬ ‫‪  ٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق !‪M r‬‬ ‫‪١٤٣٤‬‬ ‫‪١٨٧٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٣‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ور‪ E‬إ! آ آ و أ)‪M‬‬ ‫‪ ) / ١٤٠١‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٧٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

ر .

د ‪95‬ة‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪ ) / ٧٧٣‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٤٣‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

.!‪T‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫<‪ .

 T‬ل ا‪ S3" T.

E‬ز‪ T‬ر‪ /‬وه‪ O‬ا< ‪03 < q‬ز  وا"‪ S‬ا<(ان‬ ‫ر‪/‬‬ ‫‪ ) / ١٧٥٣‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٨٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . M5 T3( ، M‬و ‪T!' % =.‬‬ ‫" ‪ SJ‬ا ا و<! وه ‬ ‫ور‪.

‬و !! ‪T‬‬ ‫‪١٩٨٢‬‬ ‫‪١٨٨٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٥٣‬و ‪X‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪ .

 ٢٤‬و ‪X‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫' ت ا ‪N‬رى‬ ‫‪١٦٠٥/١٤٩٧‬‬ ‫‪١٨٨٧‬‬ ‫ر "!‪ :‬ا‪"0‬ا‪ 4‬‬ ‫‪ .

 ١٨‬و ‪X‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫.

 ‪ 5‬د !ف‬ ‫‪ ) / ١٦٠٣‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٨٨‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪ .

 ١٥‬و ‪X‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ه <‪ .

‬ت وا< ‪ " $‬ت ز ‬ ‫‪١٨١٣‬‬ ‫‪١٨٩٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"ل ر< ‪5‬ث‬ ‫‪ ) / ١٨١٢‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪١٨٩٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫'!‪ :‬ا أ" زا و إ"اه ‪. :‬ا‪" #‬ري‬ ‫‪٢٠٤٤/١٩٣٦‬‬ ‫‪١٨٩١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ رى و‪ !.

 .

 O‬‬ ‫‪١٧٧٣‬‬ ‫‪١٨٩٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫.

 ا '!‪ :‬ا‪ : "#‬و أ)‪M‬‬ ‫‪ ) / ١٣٥٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪١٨٩٨‬‬ ‫.

( ‪J‬ام ا‪g9‬‬ ‫"ون‬ ‫إدارة ا‪ $‬ا‪ %‬م‬ ‫‪T!" ) / ٣٩٩‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪ ٢‬ا ' ‪ $‬زآ‪ :‬ا‪" 5‬‬ ‫ا.

 "‬ ‫‪ ٣ ،١‬ا ' ‪ $‬زآ‪" :‬‬ ‫ا.

 "‬ ‫‪ ١٤‬ا ' ‪ $‬زآ‪ ) :‬ا.

‬ ‫ " (‬ ‫‪ . ٤١١‬ل '= ا ‪F. J -‬‬ ‫‪ /‬رع .

 درو ا‪Z‬‬ ‫‪3‬ع ‪ / M‬رع ا.

‬ ‫.

( ‪J‬ام ا‪" g9‬ر‪/‬ى"‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪١٧٤٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-٥٠-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٨٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٨٩‬أ‪T/ 5‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ا‪3. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 .

‬ا‪0‬ر‪ M‬ا‪0‬ر‪E‬ذآ‪ " g‬ر‬ ‫‪T!" ) / ١٦٠‬‬ ‫‪١٩٠٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٤٥‬أ‪T/ 5‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫ا‪ 5‬آ ل ا‪ S3" M‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ا‬ ‫‪١٩٠٤‬‬ ‫‪ < P5‬ا‪2‬اء‬ ‫‪ ١١٥‬ا‪T/ 5‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫. 5‬د ' د "‪ S3‬و ‪ '/‬‬ ‫‪T!" ) / ٧٩٥‬‬ ‫‪١٩٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬ر ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ 4 .

د < در ‪ . ،‬و< د و.

 و<‪< T3( O‬ر = ه‪T‬‬ ‫‪١٩٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٣‬ا"اه ‪T!5 O‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ا‪.

 5‬د ‪ 5‬زى ‪ 5 ،‬ة .

 ‪ g/‬ا‪.

 ، M‬د ا‪ 5 5‬زى‬ ‫‪T!" ) / ٢٠٢‬‬ ‫‪١٩٠٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( T3( ٣٠‬ا‪T.!3‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫.

 ا وى إ"اه ‪ S3" O‬و ‪ T!' '/‬ا" ‪ S‬ا ‪ M-‬ء و‬ ‫ ح‬ ‫‪T!" ) / ٤٢٤‬‬ ‫‪١٩٠٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٣‬ا‪  #‬زاد„‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫(‪ =' T3‬ا‪ =%/ .

 O%‬ن و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٤٣٢‬‬ ‫‪١٩١٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٥٣‬ا‪T 99%‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪ B‬دة .

 ى‬ ‫‪T!" ) / ٦٠٩‬‬ ‫‪١٩١٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٥٥‬ا‪T 99%‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ر ‪ =' H‬س زاه و‪/‬آ „‬ ‫‪T!" ) / ٦٠٨‬‬ ‫‪١٩١٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ T3( ١٩‬أ" ه |‬ ‫‪١٩‬‬ ‫.

 ‪ .‬رق '= اه ب و ‪ S‬و ‬ ‫‪Š! ) / ١٧٣‬‬ ‫‪١٩١٧‬‬ ‫=‪T3 3' q 3" H.

! T‬‬ ‫‪  ٧٢‬اا ‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫'‪9‬ة‪ ،‬ر م‪ / ،‬ة‪ ،‬ه ‪ ،‬إ"اه ‪ ،O‬أ ‪ M‬أو‪0‬د ر‪ g‬رزق‬ ‫‪T!" ) / ٦١٢‬‬ ‫‪١٩١٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤١‬ا ' ‪ $‬ا.

=وك‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ا‪ X‬ر ا‪ #‬ة " <‪ O‬أ‪T!B 5‬‬ ‫‪Š! ) / ٦١‬‬ ‫‪١٩٢٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥‬و ‪ ٧‬ا‪2‬در‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫دو‪ ' ، X‬ت ‪ " .

 ،‬ت '= اƒ ا= رى‬ ‫‪Š! ) / ٦٨‬‬ ‫‪١٩٢٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٥٥‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫.

 ا‪ #' 5‬وى و‪/‬آ „‬ ‫‪Š! ) / ٤٥٥‬‬ ‫‪١٩٢٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ٦٠‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫آ إ"اه ‪.

 O‬‬ ‫‪Š! ) / ٢٩٥‬‬ ‫‪١٩٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪… ٧٤‬اد ‪g.0‬ادارة اآ ت ا‪B #‬ة‬ ‫‪ ) / ١٩٨٠‬ا..‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫"‪ - < u‬ا‪ T' .

 م‬ ‫‪١٩٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫.

 ‪T!' SJ .

/‬‬ ‫‪ ) / ٢٠٥١‬ا.

 م‬ ‫‪١٩٢٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫'= اازق .

 آ ‪ $‬اا ‪ T%‬و ا)‪SJ‬‬ ‫‪ ) / ١٩٥٧‬ا.

 م‬ ‫‪9 0 ٧٢‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪9 0 ٧٣‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪ ) / ٣٧٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٣٩٣‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-٥١-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪١٩٣٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٩٣١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٩٣٢‬‬ ‫آ‪ 9‬ا‪ 3#‬ء !(‪ Z‬ا‪:3‬‬ ‫‪١٩٣٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٩٣٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٩٣٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٩٣٨‬‬ ‫=‪ :‬اا"( ا! = ‬ ‫‪١٩٤٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪3 ٥‬ع ‪ / M‬رع ا‪3‬‬ ‫‪١٩٤٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٧‬زهان ر‪/‬ي‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪١٩٤٨‬‬ ‫' ر‪ J‬ن‬ ‫‪ ١٢‬زهان ر‪/‬ى‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪M 5 5‬‬ ‫‪١٩٥٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬زهان ر‪/‬ى‬ ‫‪١٧‬‬ ‫.

 '!‪ =' T‬ا اد زو‪ $‬وا)‪SJ‬‬ ‫‪ " ) / ٦٥٠‬آس‬ ‫‪١٩٥١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٨‬اذا'‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا.

‬ه = ه‪T‬‬ ‫‪ " ) / ٦٧٠‬آس‬ ‫‪١٩٥٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١‬ا‪0‬ذا'‬ ‫‪١‬‬ ‫ا. ج ‪ .

‬ه = ه‪T‬‬ ‫‪ " ) / ٦٧١‬آس‬ ‫‪١٩٥٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢‬ا‪0‬ذا' )دا)‪($ !) M 5 $‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا. ج ‪ .

‬ه = ه‪T‬‬ ‫‪ " ) / ٦٧٢‬آس‬ ‫‪١٩٥٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ا‪0‬ذا'‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪q‬ك ا. ج ‪ .

 ادة‬ ‫‪ " ) / ٥٨٦‬آس‬ ‫‪١٩٥٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا‪0‬ذا'‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪ " ) / ٥٨٥‬آس‬ ‫‪١٩٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٦‬ا"اه ‪ O‬ا‪ (%‬ر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ …اد .

 ‪T.

‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫  "‪ #‬رة وا)‪M‬‬ ‫‪ ) / ١٩٦٨‬ا.) / ٢٢٧‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪9 0 ١٢٥‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫ا م ‪9 0 ٦٢‬ون " …اد‬ ‫ا"اه ‪" " O‬‬ ‫‪9 0 ١١٦‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪9 0 ٦٢‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪9 0 ١١٠‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪9 0 ١٠٦‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫‪9 0 ٦٣‬ون " …اد ا"اه ‪O‬‬ ‫ " "‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..=-‬‬ ‫‪ " ) / ٣٧٦‬آس‬ ‫‪١٩٦٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' :3( ١٧‬اازق‬ ‫‪١٧‬‬ ‫'!‪ :‬أ‪O T!' 5‬‬ ‫‪3.

 م‬ ‫"ون‬ ‫‪ % M5 Z .‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ١٩٧٠‬ا.

‬‬ ‫‪١٩٩٠‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫'= ا‪q‬م . م‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫(‪ =' T3‬ا‪ 3‬ح ر‪Z.

 .

‪ :‬ا‪ S3" M‬و ‪ :!' '/‬أو‪0‬د„ ا‬ ‫‪ ) / ١٩٩٢‬ا.

 م‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫ .

 ا '= اƒ‬ ‫‪١٩٩٦‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫آ‪ E‬ا '= اƒ‬ ‫‪ ) / ١٩٩٨‬ا.

 م‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫"ون ‪ S!}# $J‬اا"( ا! = ‬ ‫‪١٥٨٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪%‬ب ! ‪q" Z‬ن‬ ‫‪T!" ) / ٨٨٩‬‬ ‫.

‪ =' .

 M‬ا.

! ‪ O‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ " ) / ٦٥٦‬آس‬ ‫‪ " ) / ٦٨٩‬آس‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٥٢-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..‬اا(‬ ‫‪١٩٦٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ا‪3‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ر ‪ " g‬م (‪ g‬و‪/‬آ „‬ ‫‪/ ) / ١٤٠‬س‬ ‫‪١٩٦٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٨‬ا‪ .7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

 5‬ا‪0‬ده‪O‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫إ ' ‪ =' $‬ا.

  ‪ S3" :N‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ا‬ ‫ه‪ #‬م و ها‬ ‫‪ ) / ١٧٠‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٩٦٥‬‬ ‫ر ا‪ 0‬ن‬ ‫.

( ‪/‬س ا‪ .

٦٠٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٠٦‬‬ ‫ا‪ S3" T3( .‬ا! ‪ M‬ا‪ 0‬ن‬ ‫‪١١٧٤‬‬ ‫‪١٩٦٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .0‬ق‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.

 .

٥٤٦‬ا. 5‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„‬ ‫‪ ) / ٨٠‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٩٦٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ H.

‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫ا‪#‬آ ا "‪ ! P‬رة ‪/ -‬آ “ اد و ا‬ ‫‪Š! ) / ٣٩٧‬‬ ‫‪١٩٧٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢‬ا‪T .

 / " 5‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ ‪9‬ا '= اƒ ‪/‬‬ ‫‪٣٤/٣٣‬‬ ‫‪١٩٧٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٤‬ا‪T .

 / " 5‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ ب ا"اه ‪ :!' O‬ذآ‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪١٩٧٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٠‬ا‪T .

 / " 5‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫= ‪ < $‬ر آ‪#" O‬ى ‪ 5‬‬ ‫‪٥٥/٥٣‬‬ ‫‪١٩٧٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٦‬ا‪T .

' X‬ل و أ)‪M‬‬ ‫‪٣٨٩/٣٦٦‬‬ ‫‪١٩٧٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤‬ا ‪: . / " 5‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ روق '= ا‪ O K%‬را‪/‬‬ ‫‪ ) / ٥٦‬إ‪< 3‬‬ ‫‪١٩٧٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ا"اه ‪ < O‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫أ <‪9‬ه‪ .

 M‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬ا ا"اه ‪ .

٦٢٢ -٦٢٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٢٠‬‬ ‫ا. ، O‬ا"اه ‪ O‬ا‪9‬ر <‪ ، T‬ا‪T3( 5‬‬ ‫ا‪9‬ر <‪ ، T‬ا= ل '= ا‪ M5‬ا‪9‬ر <‪T‬‬ ‫‪ ) / ٧٩‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٩٨٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٨٩‬ا ‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫ر ‪q‬دة أ<(ان‬ ‫‪ ) / ١٠٥٣‬إ‪< 3‬‬ ‫‪١٩٨٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٤٢‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫‪ .‬ل '= ا‪ 3‬ح '= ا‬ ‫‪ ) / ١٠٣٤‬إ‪< 3‬‬ ‫‪١٩٨٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ .

ج إ"اه ‪ T3( O‬إ‪q‬م‬ ‫‪ ) / ١٠٥‬إ‪< 3‬‬ ‫‪١٩٨٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / " 99' ٣‬ا.

‪$‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ 5 T!' M5 " -‬زى ‪.

 .

 ،‬د .

٦٥٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٥٦‬‬ ‫ ‪ T‬و ‪ =%/‬ن و " '!‪ #4 ' ، O . ا"ز‬ ‫‪ ) / ٢٦١‬ا‪< 3‬‬ ‫‪١٩٩١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 .

 T‬ا‪O .

 5‬‬ ‫‪ ،‬ا‪… 5‬اد '!‪O .

 .

 T!' ' M5 ، O .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. T‬‬ ‫‪ ) / ٢٢١‬إ‪< 3‬‬ ‫‪١٩٩٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪%/ ١٦‬اوي‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ز‪ Z‬ه <‪5 O‬م ا‪5‬م )! ‪ 5 $‬دة‬ ‫‪٤٦٩/٤٣١‬‬ ‫‪١٩٩٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪%/ ١٧‬اوي‬ ‫‪١٧‬‬ ‫' ‪ M 5‬اا‪ T‬و ز‪ 3 !) Z‬ر‪ P‬ن‬ ‫‪٥٧٥/٥٣١‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٥٣-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اا(‬ ‫‪١٩٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٣‬ا!……ة ا م ‪ ٦‬‬ ‫ا!……ة‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ا"اه ‪ :5 .‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

 O‬و أ)‪M‬‬ ‫‪٥٥٩‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ i' .

 ١٦‬ن‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ J 3/‬درس ) ط‬ ‫‪ ) / ٨١٨‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫ا‪#‬آ ا‪ Z " <0 "%‬ا=ول ‪ -‬‬ ‫‪ H.‬ت ا= ق "< دى =ر‪"ŠJ‬‬ ‫< دى =ر‪ŠJ‬‬ ‫"ون‬ ‫< دى =ر‪ ŠJ‬ا ‪TN‬‬ ‫‪٢١١١‬‬ ‫=‪ T‬ادارة "< دى =ر‪"ŠJ‬‬ ‫< دى =ر‪ŠJ‬‬ ‫"ون‬ ‫< دى =ر‪ ŠJ‬ا ‪TN‬‬ ‫‪٢١١٢‬‬ ‫=‪ T‬ا!ب هس "< دى =ر‪"ŠJ‬‬ ‫< دى =ر‪ŠJ‬‬ ‫"ون‬ ‫< دى =ر‪ ŠJ‬ا ‪TN‬‬ ‫‪٢١١٣‬‬ ‫=‪ T‬ا | "< دى =ر‪"ŠJ‬‬ ‫< دى =ر‪ŠJ‬‬ ‫"ون‬ ‫< دى =ر‪ ŠJ‬ا ‪TN‬‬ ‫‪٢١١٤‬‬ ‫=‪ T‬ا!ب هس و ر‪ . ٤٣١‬ا ‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫ا‪#‬آ ا‪ Z " <0 "%‬ا=ول ‪ -‬‬ ‫‪ ) / ٨٥٦‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٢٠٤٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٥ ، ١٧‬ا"‪ M‬ا‪O‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ادوار ‪%‬ض رزق‬ ‫‪٢١١٠‬‬ ‫ر‪ .‬ت ا= ق"< دى‬ ‫‪"5‬‬ ‫< دى ‪5‬‬ ‫"ون‬ ‫| ‪5‬‬ ‫‪% "9' ) / ٦٤٥‬‬ ‫‪٢١١٥‬‬ ‫=‪ T‬ادارة "< دى ‪"5‬‬ ‫< دى ‪5‬‬ ‫"ون‬ ‫روزا 'س‬ ‫‪% "9' ) / ٦٤٦‬‬ ‫‪٢١٣٤‬‬ ‫=‪ T‬ادارة ‪/‬آ = ه‪T‬‬ ‫‪ /‬رع ل ا.

د ‪-‬‬ ‫ا ف‬ ‫"ون‬ ‫‪/‬آ = ه‪T‬‬ ‫‪ ) / ٥٠١٤‬ا.

‬ ‫‪٤٠٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫)!| ‪9 0 ١١٠‬ون‬ ‫"ون‬ ‫ .

 ا '= اƒ‬ ‫‪ ) / ١٩٩٦‬ا.

 م‬ ‫‪٤٠٠٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫)!| ‪ / ١٠٦‬رع ‪9 0‬ون‬ ‫"ون‬ ‫‪/‬آ ‪ T‬ر ‪q‬دو وا و ت‬ ‫‪ ) / ١٩٩٥‬ا.

 م‬ ‫‪٤٠٠٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢‬هي ‪%/‬اوي‬ ‫‪٢‬‬ ‫< د ا‪ ) T5 5‬اƒ ‪ ،‬ا‪ ) T5 5‬اƒ "‪ S3‬و ‪ '/‬‬ ‫'!‪ T‬او‪0‬د„‬ ‫‪ ) / ٥٣٧‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٤٠٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢‬ا" ه |‬ ‫‪٢‬‬ ‫'= ا.

! ‪ | O‬و أ)ون‬ ‫‪ ) / ٣٠٧‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٤٠٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١‬ش ا‪ 3‬ن ا‪ i' 5‬ن‬ ‫‪١‬‬ ‫'!‪ M5 ، | .

 T!5 T‬و روق و „ و ا ل و زه ة و‬ ‫'! '!‪T!5 T‬‬ ‫‪ ) / ١٠٦٧‬ا‪< 3‬‬ ‫‪٤٠٠٩‬‬ ‫ '=د‬ ‫‪.

 ٣٩‬د ا‪Z‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫أ‪q‬ك او‬ ‫‪ ) / ١٠٦٥‬إ‪< 3‬‬ ‫‪٤٠١٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٦٥‬ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪١٠‬‬ ‫آ ‪ $‬ج ‪ S3" 5‬و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ا‬ ‫‪ ) / ١٦٠‬ا‪< 3‬‬ ‫‪ ) / ١٧١٥‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪) / ٤٠٢‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٤٠٢‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٤٠٢‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪) / ٤٠٢‬‬ ‫ا"اه ‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬اف‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫أ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪-٥٤-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫‪٤٠٢١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪< ١‬ار ‪ -‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪١‬‬ ‫' „ (( ‪) M‬د‪ J‬س‬ ‫‪٤٠٢٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣‬ر‪ P‬ن .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

 'ض اƒ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪q-‬ح ا‪' M‬ض وا)‪M‬‬ ‫‪٤٠٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ / ٣‬رع <ة ‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪ .

 .

 %‬أ" ار و د‪ / T!' T .

 /‬ه ‪ M5 ، M‬ا‪ (%‬ر‬ ‫‪٤٠٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٣‬آ ل ا‪q.M‬ح‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫' ‪ T!' .

٤٣٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٣٧‬‬ ‫ود‪ F‬ز‪ T.‬و.‬ا "‪T‬‬ ‫‪٤٠٣٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . |.

 '= ا‪99%‬‬ ‫‪٤٠٣٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٠‬ا‪ =' 5‬ا‪99%‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫.

‬‬ ‫‪٤٠٣٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪3.. '= ا در ا '= ا‪q‬م ا ر‪Z.

 ٣‬ت‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫'= ا‪ 99%‬ا‪T ' 5‬‬ ‫‪٤٠٥٠‬‬ ‫ ! ن‬ ‫‪ .

 ٢٨‬و ‪X‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ .

 'ض ‪… ،‬اد .

 'ض‬ ‫‪٥٠٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥٦‬ا‪T/ 5‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫" ‪ % %‬ا.

T3‬و < ى‬ ‫(‪/.. T3‬‬ ‫‪٥٠٠٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٦‬إ ' ‪ $‬ذآ‪) T‬ا..‪ ! ،T‬و '= اƒ (‪ /.

‬ ‫ " (‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫.

 …اد 'ض‬ ‫‪٥٠٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٣٩‬آ‪„=' 3‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ …اد .

X‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪ . 'ض‬ ‫‪٥٠١٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ $ !) - < ٤٨‬اى و‬ ‫ <‪T .‬ه <‪،T3( X%!.‬‬ ‫‪،‬ا ل . T‬ه‪ #‬م ‪T3( X%!.‬رق ‪، T3( X%!.

 ر و.

‬اا(‬ ‫‪ ) / ٩٧٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪"9' ) / ١٧٠٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٥٧٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪"9' ) / ١٥٧٢‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ ) / ١٣٩٩‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٢٩٦‬أ"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٨٢٧‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٦٨٠‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪T!" ) / ١٥٩‬‬ ‫‪ ) / ١٦٩٤‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ١٤٤١‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ ) / ٨٨٢‬ا"‬ ‫اا‪ J‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫ر‪ *. ‪T3( X%!.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪-٥٥-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪٧٦٤‬‬ ‫.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪ 3KA‬ا ‪b.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫?‪ D‬ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪: 3‬ق‬ ‫ا ا*‪ * IXT8 5‬ر‪ X‬وا ا *‪K4 'W‬ارا > ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

| .

د ‪ %‬‬ ‫‪.

 ٧‬د " ‪ % /‬‬ ‫"ون‬ ‫ور‪ E‬ا‪5‬م .

 ‪ %‬‬ ‫‪ ) / ٢٥٥‬ا‪< 3‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١١٤١‬‬ ‫ ا.

‬‬ ‫‪ . ٥٠٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪2‬ه! ا‬ ‫‪Š! ) / ٦١٢‬‬ ‫ى .‪9‬ب ا‪:.

!‪T‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٤٦٢‬‬ ‫‪9‬ل ‪ .‬ل '= ا ‪ -‬و .

‪3‬‬ ‫‪ ١٢‬ا‪TJ‬‬ ‫"ون‬ ‫.

‪ K‬ار‬ ‫‪ ) / ٥٠‬ا.

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى ا ‪.‬ا‪9‬هاء‬ ‫ " (‬ ‫‪١٧‬ا‪T . م‬ ‫اى ا‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺰﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B.7‬‬ ‫ر‪*.‬ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪ D? b.7‬‬ ‫‪١٠٣٩‬‬ ‫ ا هات ا! ) ‪ .

 5‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ا‬ ‫‪ ) / ٥٣‬ا‪< 3‬‬ ‫اى ا‪T‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢٥٠‬‬ ‫ أ<(< د‪g‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬أ<(< د‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫= ار‬ ‫‪"9' ) / ٣٥٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪١٢٩٨‬‬ ‫ا.

| ا=.

ي ) ا‪ | 2‬آ ل (‬ ‫‪ =' ١٩‬ا‪ T(%‬ا}‪9‬ا‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪T!" ) / ٤٦٣‬‬ ‫ى ا‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪-٥٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﻭﺳﻂ‬ ‫‪-٥٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا‪3..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٨‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪١٨‬‬ ‫'= ا.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.

‪ M‬ر‪ P‬ن ‪SJ .

/‬‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٦‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ا.

ج ر‪ P‬ن ‪SJ .

/‬‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪ Z‬ا‪ K T !2‬ا.

 ا‪)  %‬‬ ‫آ‪ 9‬زان = رك (‬ ‫ ان ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫ !‪ g‬ا.

 ا‪ %‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٥‬ان ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ر‪ M " g‬و ‪ .‬ن " ‪ -‬رت ! ا‪/ T‬آ ! ‪ M‬و‬ ‫را‪M " $ /‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪  .„ 5‬ا"اه ‪ O‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٦٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٩‬آ! ا(‪Z‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ ر ه وس‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١‬ا‪!.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا.

‬رى و ‪/‬آ „‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا! ا( ‬ ‫‪ ٢٥‬ان ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫! ‪ S‬دو ا( ‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ ق ‪$‬‬ ‫‪ ١٦‬ان ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ا=ت ‪ <9J‬‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ج 'ض 'ض ا ‪. ٨‬ل ا‪) g M‬ارى‬ ‫ " (‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا‪ T3( .

 .

 5‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٤‬ا} ا ر‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫'=ا .

‬ار‬ ‫ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‪ ،‬آ! ا(‪Z‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫دو "( < ‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫< دى ‪ =N‬ط اات ا!. (‪ T3‬واو‪0‬د„‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪ % .

‬ ‫‪ ١‬ار ا‪0‬آ=‬ ‫‪١‬‬ ‫ااوزوا ‪T‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢١‬أ ‪ M‬ى‬ ‫‪٢١‬‬ ‫.

 '= ا‪ M5‬ه ‪ Z =5 T ، $‬دى‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫… دار ا.

 !(=‪ F‬وا‪#‬‬ ‫‪ ١‬اآر أ‪ =' 5‬ا‪q‬م‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪/‬آ ار ا ر "ش‪.‬م‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬م"‬ ‫‪٣٠٧‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ ‪T‬‬ ‫‪ ٣‬اآر أ‪ =' 5‬ا‪q‬م‬ ‫‪٣‬‬ ‫"‪ u‬ا رة وا ‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬اآر أ‪ =' 5‬ا‪q‬م‬ ‫‪٥‬‬ ‫< ‪ $ #‬رآ و‪/‬آ „‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٥٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ر‪*..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3. ٦٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪/‬آ ا ا‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ٦٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ا‪ 3‬رة ا!= < ‬ ‫‪ . ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

 ١‬د ر‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 5‬ا‪ 0‬ت ا.

٦٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ ر ‪ TJ< .ة ا‪ 0‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬وا '!‪SJ " T‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٥٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫هى و ها و ه ء و ه و < د او‪0‬د ا‪ 5‬ا"اه ‪M5 O‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٥٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫او‪0‬د ا‪ 5‬ا"اه ‪ O‬و ‪/‬آ ه‪O‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ا ‪ t‬ا‪ %‬ا= ا ة‬ ‫‪ . T‬ى ) رك‬ ‫ا<(ان " (‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ روق '= س ‪ :‬درو‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T. ٦١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪/‬آ „ ار‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤‬ا"‪ M‬ا ‰‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ %‬رات ا‪ #‬ا ه‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬ا"‪ M‬ا ‰‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٤‬زى ‪.

 .

٥١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ا‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H. ٤٩‬ا. ٥٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق ! ‪M‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٢‬ا‪T‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫ا‪#‬آ ا ! ‬ ‫‪ .

‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

ة ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٩‬ى ا ش ‪ -‬آم‬ ‫اآ‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

ة “ ن و ا‪ %‬‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫.

‪" $‬ودس‬ ‫‪ . ٣٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪ M /0‬ا" ا‪3‬ح < ر ‪ ،‬ا ' ‪ $‬ا" ا‪3‬ح < ر‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫' رت‬ ‫‪ . ٢٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪.‬ز| دا‪T5‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ادارة ا ع ا<‪ T‬وا.

7‬‬ ‫ى‬ ‫.‪H‬‬ ‫‪ ! F. J‬ن ى و ‪ 3-‬‬ ‫ز‪!B‬ل‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٥٩-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫ ق و"ل و(‪< J O%‬ن‬ ‫‪ ٥٢‬ان ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪ S‬ا‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬اس '= ا‪ 3‬ح‬ ‫ا.7‬‬ ‫ر‪*.. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

‪P‬ي‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ا‪ 5‬ا‪  5‬اƒ ‪M5‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ا} ا ر‬ ‫‪ ١‬ا} ا ر‬ ‫‪١‬‬ ‫ا} ا ر ا‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٦‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ا‪#‬آ ا ه ا‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ا ا ‬ ‫‪ ١٩‬ا ا ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫و| د ا ‪S‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪١٢‬ش ا‪T!3‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ا<‪=. X‬ا‪ $ 4‬د" <‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠‬ا‪T!3‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫و| ا<‪ $ 4  X‬د" <‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬أد‪ % .Z‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٧‬‬ ‫ ‪ H J .

 .‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬أد‪Z‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫"‪ u‬ار‬ ‫‪ ٣‬أد‪Z‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

‪ S‬اد„‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣‬أد‪Z‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

.‬ر‪ T. ادة‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬آ د" <‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬و '!‪  T‬و ر‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪|/ ٧ ، ٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‪#‬آ‪ S‬ا.‬ر ‪ g.

„ ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.٩‬ح ‪O‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا‪#‬آ‪ S‬ا.

„ ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.١١‬ح ‪O‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

ة ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.١٥‬ح ‪O‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

‬ن‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.٨‬ح ‪O‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا ‪.ة ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬ز| د‪" V3‬ا‪M‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ٩‬و‪g‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ام رى ‪ 5 S .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦٠-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ١١‬و‪g‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪T< i%‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫'=ا .‬‬ ‫ا‪3.

 .

 (‪ T3‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫"‪ u‬ا هة‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫'= ا .

 (‪ :3‬و‪/‬آ „‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫"‪ u‬ار‪ ،‬وا=‪ u‬ا‪ T"%‬ا.

٢٦‬ح ‪O‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪ T‬اى‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ا ن ا‪ .P)2‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪q.‬ن‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا=‪ u‬اآ‪9‬ي اي‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫' رة وآ ‪. ٢١‬ب‬ ‫‪٢١‬‬ ‫رو" "‪0‬ر‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪2‬ه!‪ :‬اي‬ ‫‪|/ ٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪ T‬اى‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪2‬ه!‪ :‬اي‬ ‫‪q.‬ن‬ ‫‪. ٢‬ن‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.٢٣‬ح ‪O‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ $‬ا‪ %‬ر و ا ر‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪2‬ه!‪ T‬اي‬ ‫‪ ٣٠‬ا=‪ u‬ا‪2‬ه!‪ T‬و‪|/‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪ :‬اي‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ا=‪ u‬اآ‪9‬ى اي‬ ‫‪ ) ١٢ ، ٣‬ص و‪.ود‬ ‫‪5 X%!.

‪ S‬اد„‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫"‪ u‬‬ ‫‪5 X%!. ١١‬ب‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪0‬ه!‪ T‬اى‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٩‬ب‬ ‫‪٩‬‬ ‫"‪ u‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪ %‬رى اي‬ ‫‪5 X%!. ١٣‬ب‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ا=‪ u‬ا‪ %‬ري اي‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫"ر‪ -‬ار‬ ‫‪5 X%!. ١٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ا‪ .

‬ك ‪ ،M.J0‬د ا‪/0‬اآ‪ :‬ا‪ …) :"%‬ا‪0‬هام (‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ . ، T B‬ن ‪ ، T‬ورو" ‪=' ، M‬ا .‬ار ‪ T‬ا< ‪g‬‬ ‫‪ .٣٣‬ح ‪O‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٨‬أ‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫وآ ‬ ‫‪ ٩‬أ‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪5 X%!. ٢٥‬ب و‬ ‫ ‪9‬و‪g‬‬ ‫ا‪ g ! X‬دى ز‪/ Z B‬آ ا‪ S5q‬ا‪ (" : (0‬اوم‬ ‫ا ‪ u E‬و‪ " 34 . ١٨‬ب و‬ ‫ ‪9‬و‪g‬‬ ‫‪5 X%!.‬ت ا‪S5‬‬ ‫ور‪ E‬اا‪ S.‬ادو| ‪ ،M.‬آ! ن و ‪ . ٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.

 .

 (‪T3‬‬ ‫.

 .

د ا" ا‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦١-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٣‬أ‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ا ‪ %‬ا ا. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.

‬اآر (‪ T3( T!' T3‬و ا '!‪T3( T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ى‬ ‫.‬وا ‪T!' '/‬‬ ‫آ ‪ S‬ا ‪ M J-‬وه ‪ /‬زاد وا „ و ا „ ‪ E‬ا( رو‪T.ة ! ت ا‪ ' .‬‬ ‫زو‪ S.2‬‬ ‫او ! رة‬ ‫‪ ١٨‬ى ا‪T‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا! ‪ S‬ا < < ‪ S‬ا‪S %‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠٣‬ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫اآر (‪ T3( T!' T3‬ا( رو‪ S3" T.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠١‬ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫و| ) ى ا‪ 0‬ة < ان ) ‪ F=J‬وزارة ا‪0‬و ف (‬ ‫‪٦‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ ' ا ا < < و ا=(آ ا < < ‬ ‫و ا‪9 ! 3‬س و ا= <‪ T‬ا ا "‪%‬‬ ‫! ‪ %‬ا < < ‬ ‫‪ ٧ ، ٥‬ا‪ 32‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا ‪ %‬ا < < " ر‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫ ‪ E‬ا.

‬ ‫‪ . ١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" T ١٩‬ر‬ ‫‪١٩‬‬ ‫'( ‪ S‬ر ‪q‬د„ ‪ S =< -‬ر ‪q‬د„ ‪ -‬رى ‪ 9‬وه ‪ .Z‬ر‬ ‫‪q‬د„‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٣‬ى ا‪T‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪ .‬رق أ‪ 5‬ر‪/‬ى و أ‪ 5‬ر‪/‬ى‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا „ دوس ر ض ~‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬آŠ '‪ i‬ن‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪< M 5 %‬ر‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫=‪ T‬اال‬ ‫.

( ‪ -‬آ Š '‪ i‬ن‬ ‫"ون‬ ‫ا.

‪ S‬ا‪ S‬وزارة ا‪0 J0‬ت‬ ‫‪٢٨٣/٢٨٢‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫=‪ (.

٥٦‬ن‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ا ة (‪ =%/ :3‬ن ا. T‬‬ ‫ ان ا‪#‬اء‬ ‫"ون‬ ‫وزارة اا‪q-‬ت‬ ‫‪١M‬ا‪٣٢ :‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫ر ا‪ (%‬ر ‪ M‬ا‪'2‬اد " ت‬ ‫‪ ' ٦‬ا"‪ M‬ا( ب‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا ‪ %‬ا < < ‪S‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ا‪#‬آ ا !رات‬ ‫‪ (! F .

‪P‬ي‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦٧‬اا ‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ا‪ 5‬ا ‪.

!. 5 M‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫ا ا‪ ! <0‬‬ ‫‪ ٢‬ا ا‪ ! <0‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا ‪ S‬ا‪ S #‬ا.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.„ ا‪S .‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪ *. ٢٢‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫ رو ل‬ ‫‪ .

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫ أ ‬ ‫‪ H.‬‬ ‫ا‪3. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ٤١‬ا.

‬ ‫‪٤١‬‬ ‫(‪ T3‬آ ل  '!‪ T‬ا‪TJ <9‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ و‬ ‫‪ 3-‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪/‬آ و ‪.‬ن‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫.

‪q‬ت أ‪ J‬س ‪ -‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٢١‬ا‪ ٢٦ H.!. .‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق !‪ r‬ت‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ر ‪ ) T/J‬ا<‪ X‬ز‪( Z B‬‬ ‫‪ . ٣٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪M‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٤‬ا‪%‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ا‪.

 ، : M5 .

5‬ر‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬ا‪T!' M‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫"وى "وى "آ ت‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬ا‪T!' M‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫'‪9‬ة ‪ ،‬ه او‪0‬د‪ =' . 5‬د ا‪ < " .

 /‬ا.

! ‪O‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H. ٢٢٥‬ا.

 ) ‪F. J‬‬ ‫ش ‪( g‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪E‬وت '=اƒ ا‪=' 5‬اƒ و .

 '=اƒ ا‪=' 5‬اƒ و ‪ |/‬و ا ل‬ ‫'=اƒ‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٢٢١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪ .

 S%‬ا ' ‪ $‬و „ .

٢١٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫)" ار " ‪($‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫ ‪ T‬ا<راوس ا‪< " #‬ر‪ Z !.S‬و' دل ا<ى ا<راوس ا‪ #‬‬ ‫" <ر‪ Z !. ا ر‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.S‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫ '= ا‪ O%‬ر ض‬ ‫‪T3( ' ١٠١‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫أ‪ 5‬را‪ ZB‬ا‪T!q%‬‬ ‫‪٩٢٥‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪:3( ' ١٠٣‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ه م . ١٤‬ل او‪T‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ X5 M 5‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .S‬و <=!‪ T‬ا<رس ا‪< " #‬ر‪Z !.

 .

د‬ ‫‪٩٢٤‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ر ‪ g 3‬ا‪'2‬اد ا != ت‬ ‫‪g 3 ٤٦‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫"(آ ‪ S‬ا‪0‬ر‪ M‬ا‪0‬ر‪E‬ذآ‪0 " g‬ر‪S‬‬ ‫‪١٣٠٠‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫ا ا‪ ! <0‬ا‪0‬ر ‬ ‫‪ ٧٩‬أ‪… 5‬اد <ر‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ا( ‪ 34‬ا‪0‬ر ‬ ‫‪٧٨٩‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦٩‬أ‪… 5‬اد <ر‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫< ‪ 0‬آ راس "‪ 3‬و ‪ T!' % =.‬او‪0‬د„ ا و ه‪ O‬د= ‬ ‫و ر ا‪ " „ #‬ر < و <‪T‬‬ ‫‪٧٨١‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٦‬ق ‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ز" ة " <‪.

 :‬‬ ‫‪٦٥٤‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٥‬ق ‪/‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا .

7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫. ا ‬ ‫‪١١٤٥‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪-٦٣-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪" ١٩٥‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫رزق اƒ | ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫ر‪ *.‬ا"!‪g‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫ى‬ ‫.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٣٣٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ١٩٢‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪٣٣٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪" ١٧٩‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫! ن .

 ا"اه ‪ S3" O‬و ‪ :!' '/‬او‪0‬د„ ا ‪ :‬و.

‬وا ور وا ة و‪ 3-‬ء‬ ‫و.‬ ‫وا‪، 5‬و‪%‬د و(‪ :3‬و ‪ .

 و و'‪q‬ء ا‪ M‬وز‪ Z‬ا<ر ‪%‬دو' م ا‪.

 5‬‬ ‫'=„ ا‪: #‬‬ ‫ا‪ 5‬ن ا .

 ودا وا ن ود< و‪ :‬و<! ا ‪ F‬او‪0‬د .

‬ ‫.

 ا‪ 5‬ا.

ي‬ ‫‪١٢٤٢‬‬ ‫‪١٢١٣‬‬ ‫‪٣٣٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ١٧٥‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫ا‪ .

J‬د ا‪0‬ر <‪ :‬ا ي ا‪ %‬م‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫ا دى ا رو<‪T‬‬ ‫‪" ١٧١‬ر‪ / F. J ) %‬رع‬ ‫' ‪( T‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫.

 .

 ا‪ :<%‬و'= ا.

 .

 ا‪ :<%‬وا ة .

‬ر„ آآ< ‪T‬‬ ‫‪١٢٥٦‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪ M5 M 5‬ا‪ 5‬وردة "‪ S3‬و ‪ M' '/‬او‪0‬دة . ا‪:<%‬‬ ‫و<‪ %‬ت <‪ (' g‬‬ ‫‪١٢٠٧‬‬ ‫‪٣٣٧‬‬ ‫آ و ر ا!‪ Z‬اس‬ ‫‪" ١٦١‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ا‪ S!4 %‬ا‪ S‬ااه= ت ا‪ <3‬ن‬ ‫‪١٢٠٣‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ١٧٢‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫‪.‬ر‪ #" T.

 ‪٩‬ط وا‪5‬‬ ‫‪٩‬ط و‪٦ :‬ط‬ ‫‪١١٨٦‬‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫'‪ T3( Sq „99‬و ‪/‬آ ه ‬ ‫‪١٣٨٣‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ١٠٨‬ر‪ %‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ا"اه ‪ / M5 O‬ه ‪M‬‬ ‫‪١٤١٠‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪" ٧٥‬ر‪ %‬و س‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪ O‬ج ‪:‬‬ ‫‪١٣٧١‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T3( ' ٤٩‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫  ه <‪ O‬ا" ا = ‪M‬‬ ‫‪١٣١٧‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T3( ' ٧٨‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪ 5‬زم .

 ‪ =%‬ا‪ S3" :‬وا‪ :!' :‬ا"‪ .

 S‬وا ات ‪X5‬‬ ‫و'‪ X3‬و‪/‬آ‪ X‬او‪0‬د .

 ‪ %‬ا‪ :‬و.

 ' م ا‪.

 M‬‬ ‫‪ %‬ا‪:‬‬ ‫‪١٠١٧‬‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T3( ' ٩٠‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫دو‪ T3( T!' X‬ا"اه ‪O‬‬ ‫‪٩٩٧‬‬ ‫‪٣٦٦‬‬ ‫آ ا ة ا‪V%‬راء‬ ‫‪ =' ٥‬س ا.

‬دى ز ‪١٢‬ط و < ‪ 0‬د ى ز ‪١٢‬ط‬ ‫‪١٠٤١‬‬ ‫‪٣٦٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪= .!ا<‪= . ١٠٣‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫زو‪ 0 < S. ١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫"(س "‪E‬م ‪q‬م ‪ ،‬ا! ‪ ' ، : B M‬ة "(س "‪E‬م ‪ ،‬ا "(س‬ ‫"‪E‬م ‪ ،‬زى "(س ‪q‬م ‪ ' ،‬د ‪/‬دة "(س "‪E‬م‬ ‫‪١٠٩٨‬‬ ‫‪" ١٢٣‬ر‪F. J ) %‬رع‬ ‫ا‪( :<!<9‬‬ ‫ى‬ ‫. ١١١ -:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫"(آ ا‪ =0‬ط ا‪0‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫‪١٠٤٤‬‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪= . J ) %‬‬ ‫ر‪ P‬ن | (‬ ‫‪" ١١٢‬ر‪ / F.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪-٦٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *. ١٣٢‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫<= ‪ $‬زى '!‪ ' ، M5 :‬م ا‪ M‬زى '!‪ ' ، M5 :‬دل زى‬ ‫'!‪ ، M5 :‬ا‪ i‬ل .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٣٧١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪= .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..

 .

. ‪ M 5 ، 5‬ا"اه ‪ / O‬ه ‪M‬‬ ‫‪١٠٨٩‬‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫آ  رى ‪g.‬‬ ‫‪T3( '١٢٤‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ا دى ا ‪ S ! :N‬ا‪0‬ر < ‬ ‫‪٦٩٣‬‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T3( ' ١٢٤‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ا دى ا ‪ S ! TN‬ا‪0‬ر < ‪S‬‬ ‫‪٩٦٣‬‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫‪ K‬ا.

‬ ‫‪T3( ' ١٦٨‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫"ا ‪< X‬ى ‪ : E‬و‪ 5‬ة < ‪-‬ى ‪: E‬‬ ‫‪٩٤٠‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫ ا‪ 0‬م .

 '=„‬ ‫ ة ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫ .

 '=„‬ ‫‪٢٣٣٤‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫ .

‬ل وا.م "‪) u‬أ< ه <‪(O‬‬ ‫‪ i' ١‬ن ‪q.

د‬ ‫‪١‬‬ ‫و| ‪ F" J .

 M 5‬وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪١٧٠٣‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫ أو‪0‬د ا‪j #‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ور‪ E‬ا‪ =' j #‬ا.

 ا‪ 5‬ا‪ ('، j #‬ت ‪ %<،‬ت ‪ =' #4 '،‬ا.

 ‬ ‫ا‪ 5‬ا‪j #‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫آ ا‪V%‬راء †= ط ا‪2‬ر‪E‬دآ‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫"() < ا‪ =0‬ط ا‪0‬ر‪E‬ذآ ‬ ‫‪٤٨٠‬‬ ‫‪.

 ٦٩‬م "‪ u‬وا‪09‬وى‬ ‫وا‪ K‬ه‬ ‫‪ ٣،٥‬ش ا ‪ S%‬و اا‪TN‬‬ ‫أ م آ! ا‪!%‬م‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 'J ٣٥٨‬ا.

د ".

ى‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫‪٥٣٧‬‬ ‫ر .

م "‪ u‬ا'اد " ت‬ ‫‪.

 ٦٣‬م "‪ u‬وا‪ K‬ه‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ا‪ T!' T .

 5‬و '=ا.

 و ‪ T‬و ‪ %‬د .

 ‪T‬‬ ‫'!‪T‬‬ ‫".

 ‪ H J‬ا ‪9‬ا‪، (' .

 ، H J .

 ، :4‬روة ورو‪ 5‬‬ ‫او‪0‬د .

‬ا‪r‬ه ‪ $‬ا‪T‬‬ ‫‪ $ =< ٥١‬ا د و ا‪ -‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ ا ه ‪ $‬ا‪:‬‬ ‫‪٦٥٧‬‬ ‫‪٥٤٥‬‬ ‫ر ا‪ P‬ا" ا‪'2‬اد " ‪) M‬‬ ‫ر …اد ا‪2‬ول " (‬ ‫‪ / ٧٥‬ة ار‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪ %. '!‪" :‬‬ ‫‪١٧٠١‬‬ ‫‪٤٣٠‬‬ ‫‪٥٤١‬‬ ‫‪ %.‬ا‪ SP‬ا" ‪S‬‬ ‫‪١٢١٥‬‬ ‫‪٥٤٩‬‬ ‫آ! ا‪!%‬م‬ ‫ ا.‬ا‪ SP‬ا" ‪ S‬ا ‪ S‬ا‪S q0‬‬ ‫‪١١٦٠‬‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫ر ا‪ P‬ا" ا‪"2‬ا‪ 4‬ا ‪-‬‬ ‫‪ / ٨١‬ة ار‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪ %.

‪P‬ى ‪.

‬‬ ‫‪٥٥٩‬‬ ‫آ‪ 9‬ا…‪J‬ات ‪ = -‬ار‬ ‫"ون‬ ‫= ا‪0‬ر‪S‬‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫‪٥٦٠‬‬ ‫آ!  ن رك‬ ‫‪ ٢٨‬آ ل ‪ 'J-‬ا. -‬م "‪u‬‬ ‫"ون‬ ‫وزارة ا" ‪ S‬و ا‪O !%‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫ر أ ‪ M‬اا ‪ T%‬ا ) أ‪5‬‬ ‫‪( X%!.

د‬ ‫".

ى‬ ‫"ر‪ ) %‬أ م ‪ F‬ا! ت‬ ‫ا‪(K‬‬ ‫‪" ١٠٨‬ر‪ %‬و.

#‬ا‪'2‬اد ا‪#‬آ‬ ‫‪ ١٠٢‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. 5‬‬ ‫‪٢٠٤٨‬‬ ‫‪٥٦١‬‬ ‫ر ا‪ T=.7‬‬ ‫ى‬ ‫. ‪H 3/‬‬ ‫‪ "B‬ل وا‪2‬ر ا‪0‬آ=‬ ‫و! ‪M5 O‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ور‪ E‬ا‪5‬م ا‪X%!.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪ 50‬ن ‪ q‬م ر ‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪-٦٥-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫آ! ‪ S‬ن رك‬ ‫‪١٧٨١‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫‪  %.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٥٦٢‬‬ ‫! ‪ r‬ا‪ 2‬م ا < <‪ T‬آ < ن‬ ‫‪ ٩٢‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫! ا! س ار‪E‬ن‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫‪٥٦٣‬‬ ‫! ء ا‪9 %‬ة ا( ‪T‬‬ ‫‪ ٧٤‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫! ‪ r‬ا‪ „9 %‬ا‪T (0‬‬ ‫‪٤٩٣‬‬ ‫‪٥٦٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٦‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

 < ا‪ .

 M‬ا‪ S3" :" ()0‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ا ‪M-‬‬ ‫ا‪ ، 5‬رة ‪ < ،‬ى < ا‪ .

 M‬ا‪ =' ، :" ()0‬ا ‪Sq‬‬ ‫‪ M5‬ا‪ S3" :3‬و ‪ SJ " :!' % =.‬ا وة‪ ،‬ر‪N‬ى ‪< ،‬ران‬ ‫آ‪O $‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪٥٦٦‬‬ ‫ه ‪t‬ا " ادار‬ ‫‪ ٢٦‬ا‪2‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫.

 و ى و‪ X5‬ا" ‪ Sl‬وا"اه ‪ O‬او‪0‬د آ ل ‪M5‬‬ ‫‪٤٠٥‬‬ ‫‪٥٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٠‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪/‬آ ا‪0‬د) ر ‪/‬آ ه !‪ r‬ت وا ‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫ر ا! ‬ ‫ا‪2‬ر ا‪2‬آ= و(‪ T3‬ا ‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ S  S‬ا.

q ) $‬ري " (‬ ‫‪ != / ٦‬ن‬ ‫‪٦‬‬ ‫"‪ u‬ا ‪$‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫آ! ا‬ ‫‪ H.‬ا‪%‬و„ ا‪TE‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪٥٧٢‬‬ ‫‪ %.‬ا‪%‬و„ ا‪TE‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫‪٥٧٣‬‬ ‫"‪ u‬ا ‪ =. ١٤٢‬ا.‬ا‪%‬وة ا‪TE‬‬ ‫‪ ٧‬ام ‪ 5 T5‬دة ‪-‬‬ ‫ر ض " ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ S %.‪S‬‬ ‫‪٧١٥‬‬ ‫ا‪2‬ر ا‪2‬آ= و ة ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫ا ‪ S %‬ا ‪ S‬ا < < ‪S‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ ة ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ S %.

‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫آ! ا )‪ % .‬ار(‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٥٧٥‬‬ ‫ر ا != ت‬ ‫‪ ١٥‬ا‪M 5 .

٩٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫'= س ‪ 3< T‬دى‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪٥٨٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . #‬ح (‪T3‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ور‪ E‬ا‪=. 5‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫وزارة ا" ‪ S‬و ا‪O !%‬‬ ‫‪٧١٢‬‬ ‫‪٥٧٦‬‬ ‫=‪ T‬آ! ا‪9‬را' ) ر ا ر‬ ‫ا(  " (‬ ‫أ ‪.q‬ن‬ ‫"ون‬ ‫‪ % .‬ار‪-‬آ! ا‪9‬را'‬ ‫‪٧٠٥‬‬ ‫‪٥٧٩‬‬ ‫' رة ا‪ . M5 j #‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪٥٨٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٨٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ .‬ن‬ ‫‪ ٨١‬ا‪q.

‪… S‬اد ا"اه ‪O‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٥٨٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫. ٨٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٥٦٩‬‬ ‫‪٥٧١‬‬ ‫ار ا < < ‪ ' -‬اارس‬ ‫ا < < ‬ ‫ر ا ' ت ا‪ )9‬و ا‪ %‬ر‬ ‫)ا‪%‬وة ا‪(TE‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٥٨٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٧٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ور‪ E‬ا ‪ g‬ا <‪ " $‬آ‪T‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٥٨٦‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ١٤‬ا‪3‬ا' ‪ ١٢ -‬ا=( ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا " ر‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٥٨٧‬‬ ‫ا ز اآ‪9‬ى !.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..‬‬ ‫ر‪ *.

‬و"‪T‬‬ ‫ا‪ =%‬س‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا ‪ M‬ا " ر‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٥٨٨‬‬ ‫ا‪ %‬ا‪ T i‬ا‪T< 2‬‬ ‫‪ ١٠‬ا=( و"‪ T‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.‬ر ا < ا‪ . " ت‬ ‫‪ ٨‬ا=( و ا‪3‬ا‪ O.

٤٩‬ح (‪ T3‬وا=( ‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫اود‪.‬ز|‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٥٩٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤٩‬ا!( ن ‪) M 5‬ا‪ #‬‬ ‫‪q-‬ح (‪( " T3‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫< ه .J0‬د‪S‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫ !‪ g‬او ا‪T4 P‬‬ ‫‪q. M‬ه ‪ .‬ف ‪.

 ا ‪ M‬زآ‪T‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٥٩١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T" ٢٠‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ا‪.

 5‬د ر‪ P‬ن "‪ S3‬و '!‪ T‬ا"‪ S‬ا ‪ „ -‬و .

‬ ‫‪ .‬ل ا‪ 5‬و .

د ا‪.

 5‬د ر‪ P‬ن و  ا‪.

 5‬د‬ ‫ر‪ P‬ن‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٥٩٢‬‬ ‫اآ‪ 9‬ا‪ T i‬او‪T‬‬ ‫‪ J ٩‬ج اؤ ء ‪ ٥ -‬ا=( و‬ ‫"‪ T‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ 3‬رة ا‪ .

J0‬د ا ‪T‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٥٩٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦١‬ا!( ن ‪M 5‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫"ا=‪ u‬ا رى او‪ .5‬ا ‪ u!! q‬ا= < ‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫ر "! ‪ g‬ا‪"2‬ا‪ 4‬‬ ‫‪ . ٩٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪ M  M5 H J‬و آ !‪ . T‬ا ‪.‬ر‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪٥٩٦‬‬ ‫ا=‪ u‬ا رى ا=. ٩٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‪ Z5 .‬ز| دا‪"T5‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٥٩٤‬‬ ‫اآ‪ 9‬ا‪ T i‬ا‪T< =2‬‬ ‫‪ .

ي ) ‪( H‬‬ ‫‪ . ٥٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫"‪ u‬ار ا ري وا=.

ي‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‪٥٩٧‬‬ ‫ ‪ ) ) H q‬أ" ا ' ‪( 5 $‬‬ ‫‪ ٦‬ا.

و‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫) ا‪ 5‬داوود ‪M 5‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪٥٩٨‬‬ ‫"‪ u‬ا هة " ر‪"! < q ) g‬س (‬ ‫‪ ١١‬اآر ا"اه ‪ =' O‬ا ‬ ‫‪١١‬‬ ‫"‪ u‬ا ه„ " ر‪g‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪٥٩٩‬‬ ‫' رة آ =س‬ ‫‪ ٦‬اآر ا"اه ‪ =' O‬ا ‬ ‫‪٦‬‬ ‫ !را<‪ / < g‬و ى < ‪ O‬آ ‪ O < $ =< ، $‬آ ‪ O < T! ، $‬آ ‪$‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫ا‪ 3‬رة ا‪%‬د ) ‪( " q‬‬ ‫‪ ٢‬اآر ا"اه ‪ =' O‬ا ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ S5‬ا!‪ S‬ا‪%‬د‪S‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪٦٠١‬‬ ‫ ‪ q‬ا‪ ) E‬ا ر ‪9) ( 5‬ل ا‪$‬‬ ‫ا‪%‬دى(‬ ‫‪ ١٢‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

 ا ا‪ 5‬ا ر‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫‪٦٠٢‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ .

J0‬د اى !‪ $‬ا=.

ى‬ ‫‪ ٥‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ .

J0‬د ا‪ $! :"%‬ا=.

ي‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦٧-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬د!‪ T‬أ‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪٦٠٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫هى .‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪٦٠٣‬‬ ‫‪/‬آ ا= !‪ #)† T‬ب‬ ‫‪ ١١‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا=‪ u‬اى ا رى‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪٦٠٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٣‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪=' M5‬ا!( | '‪„#‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪٦٠٥‬‬ ‫‪ 3‬رة ا‪X‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ر‪ #‬رد ‪9‬را‪T5‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪٦٠٦‬‬ ‫"‪ u‬أوف أ ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪=' M5‬ا!( | '‪„#‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪٦٠٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪/‬آ آ=‪ X‬ا ‪ $‬أ ‪ .‬‬ ‫ا‪3.

 ا ' ‪ $‬ا‪ 5‬ا==‪T‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪٦٠٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪١٣‬‬ ‫.

 ا"اه ‪ .

 M5 O‬ب ز .

‬رق‪،‬ا‪،.د ا‪ =' 5‬ا‪M5‬‬ ‫‪ .

، 5‬د' ء‪ 0" ،‬واه‪ .

 O‬ا"اه ‪ .

 M5 O‬ب‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪٦١٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا<‪ <" X‬دي زو‪Z B‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫‪٦١١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪/‬آ ا= <‪ T‬ا ز„ ‪/‬آ‪ S‬ه‪S S‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪٦١٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫وه=‪ | .

 T‬اردا<‪T‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫"‪ $ u‬ا‪Tq0‬‬ ‫‪ ٧‬ر " !‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫"‪ $ u‬ا‪/ Tq0‬آ‪ S‬ه‪S S‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫"‪ u‬ا هة "!آ! ‪9‬‬ ‫‪ ١‬ا‪3‬ا‪O.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪ u‬ا هة " رآ! ‪ 9‬او‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫‪ %‬ا=.

‬اا ة‬ ‫أ م ‪ T3#‬اا ة‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.ث ا(= ‬ ‫‪ .‬اا ة ا ‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٦١٩‬‬ ‫‪ T3#‬اا ة‬ ‫ ‪ =' T‬ا ) ا.‬اا „ ا ‪) S‬ا‪ %‬ا(=‪(T‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪٦١٨‬‬ ‫‪ F . ١٦٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪ S %.

‪P‬ة (‬ ‫"ون‬ ‫‪ S %.) T‬ل '= ا ‪--‬ا‪M r‬‬ ‫ا.‬اا „ ا ‪ S‬ا‪S q0‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫‪٦٢٠‬‬ ‫ا‪ T3#‬ا < <‪ .

‪(T‬‬ ‫‪ . T3#‬ل '=ا ‪-‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٦٢١‬‬ ‫آ‪ 9‬ارا ت ا‪ !%‬وا=.‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ .

ث‬ ‫‪ . 3!) T<q‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ !" ) = gJ " ٢٨‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ !" ) = gJ " ٣٢‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ !" ) = gJ " ٣٠‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬اا ة ا ‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ !" ) = gJ " ٢٠‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ !") = gJ " ١٠‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ = gJ " ١٢‬‬ ‫‪ !" ) = gJ " ١٨‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ ١٣‬آ ‪ $‬ا ‪. 3!) T<q‬‬ ‫ " (‬ ‫‪ ١١‬آ ‪ $‬ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪-٦٨-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ١٣٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ا. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫‪ " O‬ب ‪/‬ق‬ ‫‪ .

 #‬ل ا‪) T‬‬ ‫اي <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ا.‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٥١٠‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠٨‬ا‪q.

‪ S‬ا < < ‪S‬‬ ‫‪٤٢١‬‬ ‫‪٦٢٤‬‬ ‫‪ T3#‬ا < ‪S‬‬ ‫‪ ١٠‬أ‪ .‬ااه= ت ا‪V%‬راء )واة ا ا (‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪/‬آ ة ار‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٦٢٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪/‬آ „ ار‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪٦٢٨‬‬ ‫ا ‪ t‬ا‪ „ H  %‬ار‬ ‫‪ ٣‬ان وا"ر ا „‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬آ ة ار‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪٦٢٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬ان وا"ر ا ة‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫‪٦٣٠‬‬ ‫ ‪ %" J q‬ا "ات ا‪%‬‬ ‫‪ ٧٩‬آ=ى ا‪ #‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ر‪ /‬د '‪ i‬ن ‪O‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫‪٦٣١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ # ٧٥‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ ‪ J J‬س‬ ‫‪٣٦٩‬‬ ‫‪٦٣٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ " ١٠‬ر‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٣٦٠‬‬ ‫‪٦٣٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ ‪ J‬س و‪/‬آ „‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦٣٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫او‪ g.‬ن‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ :3#‬ا‪0‬دة ا!(‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫‪٦٢٥‬‬ ‫ر ا دى د‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‪ %. |-‬ج‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٦٣٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧١‬ا‪ ..

 5‬ا ' ‪$‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪ M5‬ز‪ M‬ا‪ =' T!' M" %‬ا.

‬ء و ‪ S.‬و . ‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫‪٦٣٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T3( ٦‬ا ' ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫'‪ „99‬و ر‪ .

7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫. #‬ل ا‪T‬‬ ‫)اى <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪ ١٣٣‬ا‪q. #‬ل ا‪T‬‬ ‫)اى <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪ ' ٧‬ا‪ 3‬روق | )‬ ‫ارس " (‬ ‫‪ ' ١١‬ا‪ 3‬روق | )‬ ‫ارس " (‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‪ S‬ا"اه ‪ O‬و ا‪ 5‬آ‪ O $‬او‪0‬د ت‬ ‫ا‪T=!/ 5‬‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫‪٦٣٧‬‬ ‫أآ د ا دات‬ ‫‪ # ٥٩‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ < <ز ' دا„‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫‪٦٣٨‬‬ ‫ا‪ T3#‬اى ا‪ %‬م‬ ‫‪ |!) . #‬ل ا‪T‬‬ ‫)اى <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪ ١٣١‬ا‪q. #‬ا‪ 2‬د‬ ‫"ون‬ ‫ !‪!" g‬ى ار‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫‪٦٣٩‬‬ ‫!‪ Z%‬ا=!‬ ‫"! ‬ ‫"ون‬ ‫!‪… Z%‬اد ا‪0‬ول‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪ ١٣٢‬ا‪q.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٦٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪٦٤٠‬‬ ‫ا‪ T3#‬ا( ‪ ) T‬ا‪%‬ى (‬ ‫ا.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

0‬‬ ‫‪ ٦٨‬ا‪ -‬و ‪ M.‪P‬ة‬ ‫"ون‬ ‫ا ‪ S %‬ا‪S (0‬‬ ‫‪٢٤٥٩‬‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫ آ‪T M‬‬ ‫"ون‬ ‫"‪/‬آ‪ S‬اآ ‪q‬ت ا‪ %‬ر‪) S‬از و ا ("‬ ‫‪١٤٤١:١٤٢٩‬‬ ‫‪٦٤٢‬‬ ‫! ‪ r‬أ<(< د‪g‬‬ ‫أ م ‪١٠‬‬ ‫‪5‬ا ا‪0‬را‪ TN‬ا‪ S‬ادار„ ا‪q‬ك ا‪0‬را‪ TN‬ا‪S‬‬ ‫‪١٤٢٥‬‬ ‫‪٦٤٤‬‬ ‫ " ا)ان < د " ر‬ ‫"ون‬ ‫ا)ان < د رآر ‪q‬ن ر‪ < g‬د‬ ‫‪٣٤٩٥‬‬ ‫‪٦٤٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ 5 M" " . ٣‬ن‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪٥٣٠‬‬ ‫‪٦٤٨‬‬ ‫< دى ا ع ا‪T' .‬و ه‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫"ا"ان '= د„ ‪ ،‬ز< < ا"ام ' دا ه | ا"ام ' دا„ ‪ ،‬ر"‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫‪٦٤٩‬‬ ‫إدارة و? ا‪ !%‬‬ ‫أ‪ .

 5‬ا ' ‪$‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫"‪ S .

=-‬ت ا"اه ‪ (' O‬ت .

 '!‪T!' .

 .

‬ر ا ‪ M‬ا‪ =%#‬‬ ‫‪٧٣٦‬‬ ‫‪٦٥١‬‬ ‫ر ا‪9‬هاء ا‪'0‬اد != ت‬ ‫<= ‪ $‬ا د )ا‪( ً"  -‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫. S $ < T‬‬ ‫< ‪"$‬‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫‪٦٥٠‬‬ ‫! ا ‪M‬‬ ‫‪ $ =< ٦‬ا د ) ا‪ "  -‬‬ ‫(‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.

 ا‪/‬ف ‪ ،‬ى ‪ |. ' .

 .

 ، ) ،‬ا" ا‪TN‬‬ ‫‪٦٧٧‬‬ ‫‪٦٥٢‬‬ ‫ر .

م "‪ u‬ا‪M " < i‬‬ ‫أ‪ 5‬أب‬ ‫"ون‬ ‫.

 ا ' ‪ $‬واو‪0‬د„‬ ‫‪٧٣٩‬‬ ‫‪٦٥٣‬‬ ‫ر ‪ J‬رة ا.

-‬ز| ‪< < -‬‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪ %‬ا ا‪ ' . X< %‬ن ا< ‬ ‫‪ ١‬أ ‪. 99%‬‬ ‫‪٦١٨‬‬ ‫‪٦٥٧‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪ %.‬ت ر ‪. ،‬ن ا!‪ T‬آ زى ‪ ،‬ا"ك آ زى‬ ‫‪٧٤٢ /٧٤١‬‬ ‫‪٦٥٤‬‬ ‫! ‪ r‬ا د‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا"اه ‪ ' O‬دا„ "‪ u‬واو‪0‬د„ اا‪ .q‬ن‬ ‫‪١‬‬ ‫ر ‪ .0‬ر‬ ‫‪٦٧٣‬‬ ‫‪٦٥٦‬‬ ‫ارس ا‪ %‬ون ا ‪-‬‬ ‫<= ‪ $‬ا د )ا‪( "  -‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫"ا „ ا‪=' 5‬ا‪"M  M5 T!' " .‬ا ا‪ " ' .د ا‪M " < i‬‬ ‫أ‪ 5‬أب‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ه ! ‪ M‬ا" زى ‪ .‬ن ا< ‬ ‫‪٧١٠‬‬ ‫‪١٢٦٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T" ٣٨‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ا‪E0‬آ ‪ " O J‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪١٢٦٣‬‬ ‫‪ T3#‬ا‪ K%‬م )< ر ن(‬ ‫"ون‬ ‫ا.

‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٢٤٥٧‬‬ ‫‪١٢٦٤‬‬ ‫‪ T3#‬ا.

J) 3‬رع‬ ‫ا"‪ M‬ر‪5‬ن (‬ ‫ا.Z‬ا‪( " ) 3‬‬ ‫أ م ‪ ١٠‬ا‪ / F. ت‬ ‫"ون‬ ‫"! ا‪0‬ر‪S‬‬ ‫‪٢٤٦٥‬‬ ‫) ‪ (٢٩ T5 ٥ M‬د‪M 5/‬‬ ‫آ ل ا‪ .

‪P‬ة ‪  - < ،‬ة ا‪g‬‬ ‫وا‪3‬‬ ‫‪ $ =< ٣‬ا د ) ا‪ "  -‬‬ ‫(‬ ‫‪ $ =< ٦٧‬ا د ) ا‪ -‬‬ ‫ " (‬ ‫ا.

‪P‬ة ‪ /،‬رع ا‪T3#‬‬ ‫ا( ‪T‬‬ ‫ا.

‪P‬ة ‪ /،‬رع ا‪T3#‬‬ ‫ا( ‪T‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪-٧٠-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.‬ن‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.‬ا‪ %0‬ف‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪١٣١٨‬‬ ‫اآ‪ 9‬ا‪T2‬‬ ‫‪ ٣‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ 5‬ا‪ 0‬ت ا. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪١٣١٧‬‬ ‫=‪ T‬ا‪ %‬ف‬ ‫! ن ى ‪ -‬ان '‬ ‫‪.

ة‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫‪١٣١٩‬‬ ‫' رة ا( ‪ 34‬ا د و ار ا د‬ ‫‪ ٣٣‬و ‪ ٣٥‬ا!( ن ‪M 5‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫و| اارس ا‪0‬ا‪ ! 4‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪١٣٢٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٤‬ا.

|‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ %‬د .

 '!‪ :‬آ‪u#‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫‪١٣٤٢‬‬ ‫"( ا‪ =2‬ط ا‪2‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫‪ ١٩‬آ ا‪ =2‬ط‬ ‫‪١٩‬‬ ‫و| د ا ‪S‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‪١٣٤٤‬‬ ‫ ى ا ‪T4‬‬ ‫‪ ١٣‬ى '= اازق‬ ‫‪١٣‬‬ ‫و| ي '= اازق ا ‪:4‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪١٣٤٦‬‬ ‫أ‪ !J‬ار‬ ‫‪ ٦‬ر " !‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫آ .

١١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا= رون ‪ /‬ل دي ‪ #‬و‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪١٣٤٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.٢٥‬ح ‪O‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫'=ا‪ T!' . ' ‪ S‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‪١٣٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٣‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪١٣٤٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 M5‬ر‪ P‬ن‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪١٣٥٠‬‬ ‫اآ‪ 9‬ا‪ T i‬ا‪ T<3‬وا‪ q 3‬ا ورة‬ ‫‪ ٣٠‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ا‪ .

$‬ان‬ ‫‪١‬‬ ‫ا<(ن ‪ %‬ن ‪ %‬ن <‪S%‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪١٣٥٣‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ٥٧‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫و| ا( ‪ S34‬ا‪0‬ا‪S ! 4‬‬ ‫‪ ١٣ M‬ا‪١٧ :‬‬ ‫‪١٣٥٤‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ٨‬آ د" <‬ ‫‪٨‬‬ ‫'=ا . ١‬ان )! ‪=.J0‬د ا‪ T‬ا‪ %‬م " ر‪S‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪١٣٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪=.

 .

 (‪ S3" T3‬ووا '‪ M‬و‪ S‬ا ‪M-‬‬ ‫.

 و 'و وى .

 .

 .

 (‪ S3< M' T3‬وا ' ى‬ ‫او‪0‬د„ ا .

د و  ‪ M‬دا و .

د .

 .

‬رق وآ‪ O‬وا< ‪ :‬و‪q-‬ح ا‪M‬‬ ‫. (‪T3‬‬ ‫و"‪ S3‬و '!‪ T‬او‪0‬ده ‪ .

 .

 (‪ S3< M' :3‬و‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬‬ ‫آ د" < ا ‬ ‫‪ ٧‬آ د" < و ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٧‬‬ ‫و| ا<‪ $ 4  X‬د" <‪S‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪١٣٥٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬أ‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫.

 '!‪ T‬ا=‪ T# =#‬و '!‪ T‬ا‪ 5‬ا ‪9‬ار و‪/‬آ „‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٣٥٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫أ‪T! " %‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧١-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪١٣٦٠‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ % ٤٤،٤٦،٤٨،٥٠‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪/‬آ .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.

٤٩٩‬‬ ‫ى‬ ‫.٥٠٤ .‪q‬ت ' ا ي ا "‪ …! %‬ا ا‪q0‬آ ا‪ %‬‬ ‫‪٥٠٥ .

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٣٦١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤٣‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪١٣٦٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٢‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫.

 .

 (‪ :3‬و '!‪ :‬ا"‪ S‬ا‪، 5‬و '= ا .

 .

 و ‬ ‫'‪ M‬و .

 و' وي .

 .

 (‪ 3" :3‬وو '‪M‬‬ ‫ا"‪ S‬ا ‪ -‬ا‪ 5‬و.

 ‪ S3" .

 M5‬و '‪ M‬او‪0‬دة .

د‬ ‫و ‪ M‬ودا و.

د .

 .

M‬رق وآ‪O‬‬ ‫وا< ‪ :‬و‪q-‬ح ا‬ ‫. '‪ 3< M‬وو '‪ .

‬ن و ‪ 5‬ن وا <‪ T‬ت‬ ‫زآ ت ‪/‬ا" ‪ S‬و . ‪ T‬و ت زآ ت ‪/‬ا" ‪ S‬و ‪ .

 .

‪ T‬زآ ت و.

‪ T‬زآ ت‬ ‫وا '!‪ T‬ا"‪ S‬ا ‪ -‬ه= اƒ‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٣٦٣‬‬ ‫ا! ‪ r‬ا‪9!") T< 2‬س ه ‪(O‬‬ ‫‪ ١٢‬ا‪q. #‬ح (‪T3‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫راه= ت ا‪ / g‬رل "ر ‪S‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫‪١٣٦٤‬‬ ‫ر ا ر )ار ا‪(!0‬‬ ‫‪ ٨‬أ ‪ / " M‬ى‬ ‫‪٨‬‬ ‫ر ا‪ =! J0‬ت ادارة ‪ g . g /‬و ‪O‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪١٣٦٥‬‬ ‫=‪ T‬ا‪r‬ه ‪ "! $‬ت‬ ‫‪ ١٩‬آ! ا(‪Z‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ ر ه وس‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫‪١٣٦٦‬‬ ‫.

‪q‬ت "!! ‪ T‬و< 'م ‪ -‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٤‬آ ا < ن‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪ ' M5 5‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪١٣٦٧‬‬ ‫.

‬داƒ و ‪/‬آ „‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٣٦٨‬‬ ‫.٣٢‬ح ‪O‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ #" %‬ى ‪ .‪T#=5 $‬‬ ‫‪q.

‪ 3 $‬ن‬ ‫‪q.١١‬ح ‪O‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

„ ‪ q‬ن وا‪ %‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪١٣٦٩‬‬ ‫.

٣٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪ M‬ا‪0‬ه! ‪S‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪١٣٧٠‬‬ ‫.‪ ) $‬ن ا! !‪T‬‬ ‫‪ .

‪ $‬درو‬ ‫‪ . ٥٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ ‪ S!< $ #‬و‪ /‬رل و ر‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪١٣٧٣‬‬ ‫.

٤٥ ، ٤٣ .‪ $‬ا! ‪X‬‬ ‫‪ 3. ٦‬‬ ‫ز‪ 3!B‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٦‬‬ ‫"() < اوم ا‪0‬ر‪E‬زآ‪g‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪١٣٧٤‬‬ ‫.

‪ / $‬ر‪$‬‬ ‫‪ % ٣٦‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ا‪#‬آ ا ه‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪١٣٧٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٠‬ر " !‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫وزارة ا‪t#‬ن ا‪ ' .0‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫‪١٣٨٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٢‬ا} ا ر‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ ت ا‪ 5‬ا"اه ‪ O‬ا" ‪„5‬‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫‪١٣٨٩‬‬ ‫ارس ا != ‪M‬‬ ‫‪ .‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ S‬ا != ‪M‬‬ ‫‪٧٠٤‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪-٧٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪١٤٨٩‬‬ ‫.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪..

‪ $‬ا=‪ M‬ا=از!‪T‬‬ ‫‪9 ١٢‬و‪ g‬و ‪ |/‬و‬ ‫‪q-‬ح ‪O‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ا ا ' " <‪ T‬واو‪0‬د„‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪١٤٩١‬‬ ‫.

g‬دا)!‪T‬‬ ‫‪ % ٤٨‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪/‬آ .‪ $‬د! ‪ O J .

‪q‬ت ' ا ى‬ ‫‪٥٠٣‬‬ ‫‪١٤٩٥‬‬ ‫‪ T3#‬ا ‪%‬‬ ‫‪ .‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ % .‬ار‬ ‫‪٥١٤‬‬ ‫‪١٦٧١‬‬ ‫.

"< 3 $‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٦‬أد‪Z‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا‪ 0‬ذ .‪ .

 ر‪ /‬را‪ /‬وا ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ‪ M/‬و .

 ر‪ /‬‬ ‫و در‪ . .

 S‬ه '=ا‪ 3‬ح‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪١٦٧٣‬‬ ‫ر .

 -‬ا د‬ ‫‪٤‬‬ ‫وزارة ا" وا‪O !%‬‬ ‫‪١٦٩٤‬‬ ‫‪١٦٧٥‬‬ ‫.م "‪ u‬أ'اد " ‪ q ) M‬د=<(‬ ‫‪ $ =< ١٨‬ا د‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ز‪ =' ) Z‬ا‪M5‬‬ ‫‪١٦٨٢‬‬ ‫‪١٦٧٤‬‬ ‫ر ' ن ا‪'0‬اد " ت‬ ‫‪ ٤‬ز ق ا‪ $ =<.

 آز ا‪ '#‬‬ ‫.

م "‪u‬‬ ‫"ون‬ ‫.

‪ S‬آز‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪١٦٧٦‬‬ ‫ر ا ‪ %‬ا ا‪ q0‬‬ ‫‪.

 ٤٨‬م "‪ u‬و ‪u" =5‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫"اآر ‪ M5 % M 5‬ا=وى ‪  ، .

،‬او‪0‬د‪M 5 % /‬‬ ‫ا=وى ‪ ! ، 3-‬ن ‪ M 5‬ا=وى ‪ ! M 5 K' ،‬ن ا=وى‬ ‫‪ ، K' ، 3< ، .

 ، !' ، :3( ،‬ا ‪ F‬او‪0‬د‪:!5 .

-‬‬ ‫ " ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫. /‬‬ ‫! ن"‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪١٦٧٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫<= ‪ $‬ا د‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ا‪#‬آ‪ S‬ا‪ )! S #‬ن وا ‬ ‫‪٦٣٧‬‬ ‫‪١٦٧٨‬‬ ‫ر ‪ M.‬ا ‪-‬‬ ‫‪q. H J $ =< ٢٩‬ل ‪M.

 ا‪ %‬ا"اه ‪ O‬ا‪ #%‬وى‬ ‫‪٥٢٩‬‬ ‫‪١٦٨٠‬‬ ‫ ا‪t#‬ن ا.

‬ز|‬ ‫ش ‪ #‬ر‪١٨ O‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ %. ‬ ‫<= ‪ $‬ا د‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫<‪ X%‬ه <‪ O‬ا م زادة‬ ‫‪٦٣٠‬‬ ‫‪١٦٨٢‬‬ ‫ر ن ‪.‬راه= ت ا.

= ن ن دي "ل‬ ‫‪٦٠٩‬‬ ‫‪١٦٨٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫<= ‪ $‬ا د‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫.

0‬‬ ‫<= ‪ $‬ا د‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪١٦٨٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٩‬ا‪r‬ن‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٦٨٨‬‬ ‫' رة‬ ‫. ا ' ‪M < 5 $‬‬ ‫‪٦٦٣‬‬ ‫‪١٦٨٤‬‬ ‫ا‪ %‬ا‪ ! T %‬ا‪ ' .

‬ا ا‪ " ' .0‬ر ) " ا‪ %‬ا‪! : %‬‬ ‫ا‪ / !i ( ' .0‬ا‪ 0‬ذ ‪ ! /‬ن ى‬ ‫"‪ O J OJ‬ا‪ %‬ر ا‪ ' ٣ T‬رات ' ر ‪ " ٩٥٢‬ى .م "‪u‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ %.

 ا ' ‪$‬‬ ‫ا==‪ ' T‬ر ‪ ٩٥٢‬أ " ‪ O‬ا‪#‬آ‪ S‬ا‪ ! S "%‬و ا‪ i0‬رات‬ ‫ا‪ %‬ر‪S‬‬ ‫و‪ !i‬ا ‪ T!' /‬ا"ز .

7‬‬ ‫ى‬ ‫.. ا"اه ‪ %‬ر ‪ ٩٥٢‬ب " ‪„P) / O‬‬ ‫ا‪"ZB 5‬‬ ‫"‪ ! g.‬هى ‪ :N‬دى "‬ ‫‪٦٧٣‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪..‬ن ‪ ، g.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٩٥٢‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

!‪T‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪-٧٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪١٦٨٩‬‬ ‫= <‪/ T‬آ "‪ 3‬را‬ ‫‪١٦٩٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪١٦٩٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٦٦‬أ‪ . ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

‬ن‬ ‫‪" T ٢٤‬ر‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا‪q‬ك ا. 5‬ا ' ‪$‬‬ ‫‪١٦٩٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٦‬زى ‪T‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫وآ ‪.

‬ت ا‪5‬‬ ‫) ن ن ن دى "ل(‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١٧١٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٦‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫و| < ا. ادة‬ ‫‪١٦٩٦‬‬ ‫وآ ‬ ‫‪ . ٣٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق ! ‪ M‬و"(آ اوم ا ‪ u E‬و‪ " %.

T=.‬ا‪ =#‬ن ا! ‪M‬‬ ‫ا‪ . ‪ F" J ) M‬ا‪0‬و ف(‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪١٧٢٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٧‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪١٧٢٥‬‬ ‫وآ ‬ ‫‪ ٣٧‬ى ا‪T‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫دس ا ‪ $‬ا‪ T! <0‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‪١٧٢٦‬‬ ‫‪ %.‬ا‪< " 3‬ب‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪١٧٥٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T" ٣٢‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ا‪ : 3‬ت‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪١٧٥٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T" ٣٤‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ روق ‪… ،‬اد ‪0" % ،‬ن واه‪ / O‬ا '= ا‪q‬م '= ا‪M5‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪١٧٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ! ٦‬ن ى‬ ‫‪٦‬‬ ‫"‪ % . #‬ار ا‪0‬آ= ‪-‬‬ ‫ ل ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.‬ا‪ =#‬ن ا! ‪M‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪١٧٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ T" ٣٠‬ا‪ =%‬س‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫اا‪ .

g‬‬ ‫ا در‬ ‫‪١‬ش .7‬‬ ‫‪ ١٤٠‬ة ا‪=' ٢٧ . S i‬ا(ا"!‪T‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪١٧٥٨‬‬ ‫!  = ‬ ‫‪ ! ٤‬ن ى‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬ل اآ‪g! 3‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪١٧٦٥‬‬ ‫ر ا‪3‬ا'‬ ‫ا‪3‬ا'‬ ‫‪٧‬‬ ‫ ر ا"اه ‪ |، O‬ا"اه ‪ O‬ا"اه < زك ‪ < ،‬زك ا"اه ‪O‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٧٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٩‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪2‬ه! ‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‪١٧٦٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٧‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ روق رزق اƒ دوس وو '‪ M‬ا"‪ S‬ا ‪ -‬ا‪ 3‬و< د ‪ .H J‬‬ ‫وا روق رزق اƒ‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.

‬‬ ‫ر‪ *.‬ت ا..‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.م "‪T3( ، u‬‬ ‫'= دة‬ ‫ر‪*.

‪ 3") Si‬را ( ‪.‬ن ا"اه ‪O‬‬ ‫‪١٣٥٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪:!B u" 5‬‬ ‫‪١٤٧٥‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫". ،‬ز| "‪.

 زآ .

 ‪ ، O‬ز‪O .

 ) ، O .

 Z‬‬ ‫' ‪ ، O .

 #4‬ا‪.

 .

 5‬د '!‪ :‬ا‪.

 .

 .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. ، 5‬د‬ ‫'!‪"O :‬‬ ‫‪٥٩٦‬‬ ‫ ‪=' ~ $ #‬اƒ‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٤-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬ا<(ان "< ‪ w‬آ ‪ .‬اا(‬ ‫‪١٧٦٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٥‬ا =‪TJ‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪/‬آ آ=‪ X‬ا ‪ $‬و! ‪" M‬ج و‪/‬آ ه ‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪١٧٧٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪< M 5 ١‬ح و ا =‪TJ‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ رى "< ‪ w‬زو‪ .7‬‬ ‫ر‪*..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا‪3.‬ن " ‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪< M 5 ٣‬ح وآ ‪ $‬ا ‪T<q‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.

د ر‪ P‬ن ‪ ،‬ا ر‪ P‬ن‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪< M 5 ١١‬ح‬ ‫‪١١‬‬ ‫"‪ u‬ا هة " ر‪/" g‬آ ه "‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪١٧٧٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ =' ٩‬ا ‬ ‫‪٩‬‬ ‫و‪.‬ان ا"اه ‪ O‬ا‪T3( 5‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‪١٧٧٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ =' ١٣‬ا ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٧٧٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٤‬ا=( ‬ ‫‪٤‬‬ ‫و| اا‪. S.‬م ‪ OE‬ا‪ .

/ u! =-‬ا‪  5‬اƒ "‪ S3‬و ‬ ‫‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ا ' „ ‪٣‬ط ‪ ،‬ا‪٦ 5‬ط ‪ ،‬ا ‪٣ S‬ط ‪٦ T!' ،‬ط‬ ‫‪ ،‬ا ن ‪٣‬ط ‪ '،‬ن ‪٣‬ط‬ ‫ه <‪ .

 O‬ا‪١ T 5‬ط ‪ =' T!' .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. ،‬اƒ ا ى ‪٢‬ط و"‪S3‬‬ ‫و ‪ T!' '/‬او‪0‬د„ ا ا ب‪١٢ H J ، | ،‬ط‬ ‫" ا وى‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ى‬ ‫.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ى‬ ‫.

٣‬ا ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ادارة ا‪q‬ك ا‪0‬را‪" TN‬ادارة ا ‪"%‬‬ ‫‪٥٩٣‬‬ ‫‪١٧٨٠‬‬ ‫' رات‬ ‫‪H. ١١٤‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫) )!| . ٢٧ |!) ،٢٧ ،٥‬‬ ‫ا ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ %‬ون '!‪ T‬ارض ا ‪ %‬ا‪ %‬و< !=ول ‪/‬آ ه‪S‬‬ ‫ ‪ ٥٩٦ ،‬و| ‪ / " %‬وزارة ا‪2‬و ف ‪ ٦٠١ ،‬و| وزارة‬ ‫ا‪0‬و ف‬ ‫‪ ' $‬رة 'ا‬ ‫!| ‪، ٥٩٦ ، ٥٩٤‬‬ ‫‪٦٠١‬‬ ‫‪١٧٨٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٧٧٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٧٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ور‪=' E‬اƒ "‪ u‬ا"‪Z/‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪١٧٧٨‬‬ ‫' رة ‪u" T!B‬‬ ‫‪ ١١‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪١١‬‬ ‫زآ ‪ S‬ا‪ T!B 5‬ور ‪ S‬ا‪ S " „ #‬ا‪ ،T!B 5‬و| ا‪u" 5‬‬ ‫ ‪T!B‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٧٧٩‬‬ ‫ادارة ا ‪%‬‬ ‫‪ H.

 '= س ‪١٢‬ط و .

١٠٦‬ل '= ا ‪ -‬و‬ ‫'= ا. ١٢١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ ر ‪٠‬أ‪ '٠‬داة‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪١٧٨٤‬‬ ‫ه ‪  t‬ء ار‬ ‫‪ . '=اƒ ا"اه ‪١٢ O‬ط‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١٧٨٣‬‬ ‫‪ .‬ز ‪ 5‬أ‪q‬ك او‬ ‫‪ .

 ‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ ر ' د„‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪١٧٨٥‬‬ ‫ =‪q‬‬ ‫‪ . ١١٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫'= ا‪١٨ M5 .

E‬ك ‪=0‬وزو ‪٦‬ط‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪١٧٨٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . %‬ط ‪ ،‬ور‪ . ١٠٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫دى زر" ‪ S3" T‬و ‪ T!' '/‬ا"‪ S‬ا ‪-‬ة آ! " ‪J‬ا‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٧٨٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . :. ١٠٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫ز‪ Z‬ا"اه ‪S< =/ O‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.. ١٠٧‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫)ز‪ Z‬ا"اه ‪ (S< =/ O‬و| ى ‪3‬ح ‪ F" J‬زارة ا ف‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪١٧٨٩‬‬ ‫ ا‪…#‬ن ا.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪١٧٨٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

5‬ا ‪ u! q‬ا= < )ا‪ 3‬رة ا‪( < =0‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪١٧٩٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٩٨‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪ . ٩٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ا‪  5‬ا‪ B 5‬زي ا"‪ B  . ‬ ‫‪ . ١٠١‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ Z5 .‬آ! ‪ M‬ا ( وي‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ور‪ E‬آ!د ‪%‬ب ا‪ . ٥٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ ‪ S!< $ #‬و ‪ /‬رل و ر ‪ M‬ور< ورا<‪. ٧٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ا= آآر و ‪ S /‬ا ‪ g‬آآر او‪0‬د ا‪5‬م '‪ 99‬آآر ور‪E‬‬ ‫آآر ا‪3‬ن ا س ا!‪ T‬ا= '‪ 99‬آآر و ور‪ E‬آآر‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪١٧٩٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . g‬اد‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪١٧٩٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٧٦‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ور‪=' E‬اƒ "‪ u‬ا"‪Z/‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪١٧٩٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٩٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫<= ‪ $‬اد '= ا در ‪٦‬ط و"‪ S3‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ‪٦ M5‬ط ‪ ،‬اد ‪$‬‬ ‫‪،O‬ا ة ‪٦ T!5 M5 S35‬ط‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‪١٧٩٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ . ٥٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫‪١٧٩٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .‬ن وور‪" E‬ا ‪%‬ب ا‪ . M‬زي‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪١٧٩٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٤٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪١٧٩٩‬‬ ‫وآ ‬ ‫‪ .‬ن و وور‪| E‬‬ ‫‪%‬ب ا" ن وور‪ SE‬ه‪% M‬ب ا" ن ور‪ E‬ا‪ X‬ل ارس‬ ‫و ‪.

 „.‬د اد .

‬ل ا‪ M‬و ‪ 5‬م‬ ‫"‪ 0‬واه‪.د و ‪ 9%‬و ب و‪ .

 O‬د اد .

د‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪١٨٠٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا‪q‬ك ا.

٢٧‬ح ‪O‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫آ ‪ g „.‬رو"س‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪١٨٠٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ |/ ٢٩،٢٨‬و ا‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪/‬آ ا ! ‪M‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫‪١٨٠٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q. ، g MJ‬زو‪q M (( .‪ S‬اد„‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١٨٠١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.٣١‬ح ‪O‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق ! ‪M‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪١٨٠٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ١٤‬و‪g‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫.

 ر ض ‪ S3" F .‬و ‪ :!' '/‬او‪0‬د„ ا !‪ :‬و!ي‬ ‫و ‪.‬ة و' و‪ %‬د .

‬و'= ا در . و‪ F . S=.

 < ح ‪F .‬‬ ‫"‪ S3‬و ‪ :!' '/‬او‪0‬د„ ا ‪ :‬و< وز‪9‬ي‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ى‬ ‫.

١٦‬ب‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ا‪3‬ن ا<(ان )! ‪ $‬و ه د‪(" S‬س )! ‪$‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٨٠٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪5 X%!.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٨٠٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٧‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫"(آ ‪ S‬اوم ا ‪ u E‬و‪ " %.. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬ت ا‪5‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٨٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤١‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٤١‬‬ ‫.

ر‪9‬ي ا‪ 5‬ا‪ T3( ، T% #‬ر‪9‬ى ا‪ 5‬ا‪.

 ، T% #‬د‬ ‫ر‪9‬ى ا‪ 5‬ا‪ ، T% #‬ر‪9‬ي ا‪ 5‬ا‪T% #‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١٨١٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦٦‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫و| د ا ‪S‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪١٨١١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥١‬ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ا‪ N 5‬ء ا‪ .

 M‬و‪' ، S .‬و ‪%‬ب .

 …اد '!‪ T‬ارض‬ ‫ا‪9' 5‬ت .

 ا(‪ $‬ا‪ =%" #‬ا}‪ =' ، T‬ا در .

 ا‪5‬‬ ‫ا(‪$‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٨١٩‬‬ ‫ر ار ا‪< i‬‬ ‫‪ =' ٦٥‬ا‪ 3‬ح ا.

‪P‬ى ‪،‬‬ ‫ا=‪ T‬دا< ل )‪/‬ر " (‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫و| ا( ‪ S34‬ا‪0‬ا‪S ! 4‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٨٢٠‬‬ ‫‪< M‬اب آ! ا(‪Z‬‬ ‫ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫"ون‬ ‫ا.

‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪١٨٢١‬‬ ‫.

( ‪J‬ام ا ‪ %‬و آ"ي ‪:.

M 5‬‬ ‫.=.

( ‪J‬ام ا ‪%‬‬ ‫"ون‬ ‫آ"ى ‪.

 B‬ر " ‪q‬ت‬ ‫‪١٨٢٢‬‬ ‫=‪ T5 :‬و?‬ ‫‪95 ٢‬م‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪ /‬ا"‪ g<q‬وا ‪ g‬او< ‪ " :‬رآ‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ != / ٢٠‬ن‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪ .‬ن .

 ا"اه ‪Z =5 O‬‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫‪١٨٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥٩‬ا!( ن ‪M 5‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫.

‬ى . ‪ T3( T5‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪١٨٢٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ != / ٢٤‬ن‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا ة ا<(< " < ى‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫‪١٨٢٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪T3( ' ١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫و‪.

 .

 | اردا<‪ T‬وه=‪ T‬و < ‪q‬ء و <= !‪| .

‬ر‪ . S‬‬ ‫اردا<‪ T‬و <‪ g.

 Z.‬ا‪ .

#‬ت‬ ‫‪٧٤٢‬‬ ‫‪١٨٢٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪T3( ' ١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ا‪ .

J‬ار ا‪2‬آ= ‪F‬‬ ‫(‪ T3‬ا ‬ ‫"ون‬ ‫ر  ا.J0‬د ا‪ %‬م ا‪0‬ر‪ T‬ا ى ا ‪ S %‬ا ‪ S‬ا‪S‬‬ ‫‪٧٥١‬‬ ‫‪١٨٢٩‬‬ ‫آ ور ا!  ا ة‬ ‫‪ F.

‬ ‫‪٧١٥‬‬ ‫‪١٨٣٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 3.٣٢‬ز‪!B‬ل و ا(=ل‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫'= ا‪.

 O%‬د ‪ M 5‬ا‪ =%" #‬ا‪.

 O%‬د ا‪T‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪١٨٣١‬‬ ‫‪ N‬ى ‪%‬ب‬ ‫‪ . ٧٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫و| ‪ T"95‬ى '=اƒ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٨٣٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٧٥‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫و| ) ى ى ‪%‬ب‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪١٨٣٢‬‬ ‫‪ N‬ى '= اƒ‬ ‫‪ . ٨٩‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫ار '=„ <‪ %‬ن '=„ رزق‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٧-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٨٣٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ i' T | ١٢‬ن‬ ‫‪١٢‬‬ ‫"‪ - < u‬ا‪T' .h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..‬‬ ‫ا‪3.0‬‬ ‫‪٨٣٧‬‬ ‫‪١٨٤١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ i' T | ٣٧‬ن‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.

 '!‪ .

 T‬ا" ' ر و‪/‬آ ة‬ ‫‪١٢٤٧‬‬ ‫‪١٨٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ i' T | ٤١‬ن‬ ‫‪٤١‬‬ ‫.

 ا‪ 5‬ا‪ (%‬ر‬ ‫‪١٢٤٩‬‬ ‫‪١٨٤٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫ ‪ $ 4‬راوس  ‪ ، $ 4‬ا‪ O X‬ا< ‪$ 4  g‬‬ ‫‪٨٣٩‬‬ ‫‪١٨٥٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ i' T | ٦٠‬ن‬ ‫)ه " ‪( " g‬‬ ‫‪ =' ٦٧‬ا‪F.7‬‬ ‫ى‬ ‫. J % O%‬‬ ‫| ‪ i' T‬ن ) ‪F. J‬‬ ‫ا‪ =' H  #‬س ‪( J 5‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪٨٢٩‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪< " 3‬ب‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٩٧١‬‬ ‫ ‪ w5 = F=J q‬أ‪ M‬او‬ ‫‪ ٣٠‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫اا‪ S.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٩٧٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ٢٨‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫<‪ 5 O < %‬ا"اه ‪ 5 O < ، O‬ا"اه =‪ S3‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ا‬ ‫< ‪<،| <،9'، -‬را‪ =' $ =< ،‬ا‪% O%‬دي < | '!‪: :‬‬ ‫‪ 5،‬ء '!‪،| : :‬زهاء '!‪ ، : :‬ا‪ 5‬و '!‪: :‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠٣٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ < < ٣‬د" <‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪/‬آ ! ‪M‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٩١‬ة ا‪g‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٠٤٦‬‬ ‫ا‪ < )9. J‬أ‪' 5‬ا"‪F T‬‬ ‫ ‪9‬و‪g‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ى‬ ‫.2‬اآ‪9‬‬ ‫‪ F.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠٤٨‬‬ ‫وزارة ا ‪ ،‬ا ا ‬ ‫‪ ٢٣‬ا‪3‬ا'‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ا ‪ ،‬ا‪ ، 5‬آ ‪' ،‬ا‪ ، |.‬او‪0‬د ‪.

 .

 /‬د ا‪.

 ، 5‬‬ ‫.

د ا‪.

 .

 ، 5‬د و ‪ F '/‬او‪0‬د„‪ /‬ا ا ‪ ' ،‬دل‬ ‫و<‪%‬‬ ‫'= ا.

 .

 .

 (‪ S3" :3‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ا ا‪5‬‬ ‫و' و.

 ‪ ،‬ى .

 .

 (‪ :3‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ا‬ ‫ا‪ 5‬وه ‪ ،‬ا‪.

 .

 :5 .

 ، :3( .

 .

 5‬‬ ‫(‪ :3‬و '!‪ :‬او‪0‬د„ ا .

د ودا و ‪.

 ، M‬د .

‬ ‫.

 (‪ :3‬و '!‪ :‬ا‬ ‫ ‪ =' .‬اه ب ‪ ) :‬ت .

 اده‪ O‬ا.

‪ ،M‬روق .

 اده‪O‬‬ ‫ا.

‪ .

 ، M‬اده‪ O‬ا.

‪ S3" M‬و ‪ M' '/‬او‪0‬دة ‪ %‬‬ ‫‪،‬ر‪M/، N‬‬ ‫‪٢٠٥٠‬‬ ‫آ ا ن ا ‪u E‬‬ ‫‪< ٣‬ح أ ى‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ 34 .‬ا ن )ا ‪ " u E‬ر(‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٢١١٧‬‬ ‫ ق و<ر " ‪0‬س‬ ‫‪ ١٧‬ا‪#‬اء‬ ‫‪١٧‬‬ ‫.

 ها<=‪ S‬و ز ت و <= !‪ S‬او‪0‬د .

 ر‪ /‬د ا!‪ T‬واو‪0‬د„ ‪ ،‬ا‪5‬‬ ‫ا"اه ‪ M5 O‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٣١٤‬‬ ‫‪٣٠٠٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٦‬آ ‪ $‬ا ‪T<q‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫' دل ‪ %‬ا‪=' M‬ا ‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٣٠٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤٢‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫! ‪ O‬و.

د و‪ .‬ل ا‪ M‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪٣٠٠٩‬‬ ‫' رة‬ ‫ا} ا ر‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫.

 ‪ H J‬ا ‪9‬ا‪ :4‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪٣٠١١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪S =" ٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫) ‪=' S‬ا‪q‬م ‪ M5‬ا= <ى ‪/‬آ „‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫‪٣٠١٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٣‬رق "‪ M‬ز د‬ ‫‪٣‬‬ ‫.

 ه ‪ .

 O/‬ا.

!=‪ T‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٣٠١٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪) T .

٢‬أ=ون " (‬ ‫‪٢‬‬ ‫. X%!.

 ه ‪ .

 O/‬ا.

!=‪ T‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٣٠١٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬أ‪' 5‬ا"‪T‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ه ! ‪ M‬و روز " !‪ T‬و اد‪ $‬و ار |‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٣٠١٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ =' F. J ١٣‬ا.

 "وي‬ ‫‪T .

 F‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪. ١٩‬ب‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪ " .|-‬رى و ‪.‬ر‪… X .‬رج …اد وا‪ .‬ا<ر '=اƒ و ‪/‬آ „‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪٣٠٢٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٨‬ا} ا ر‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫'=ا.‬اد وا‪|-‬‬ ‫‪٤٢٠‬‬ ‫‪٣٠٢١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬أ‪ =' 5‬ا‪q‬م‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا اوزو ا ‪T‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫‪٣٠٢٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪5 X%!.

 .

 ‪O< B‬‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫‪٣٠٢٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ . ٢‬ل ا‪g M‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫.

 ‪ M5‬ا‪T #‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪٣٠٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٠‬ا} ا ر‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫.

 .

 ر‪ /‬د ا!‪ T‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫‪٣٠٢٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٨‬ا} ا ر‬ ‫‪١٨‬‬ ‫آ ! .

 '=ا= ا= ر و‪/‬آ „‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫‪٣٠٢٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٦‬ا} ا ر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫'=ا‪ O< B .

 99%‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫‪٣٠٣٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬أد‪ u" Z‬ا.

‪H‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫.

 ا‪ T #‬ا‪ .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. 5‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫‪٣٠٣٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ %< X%!. ١٢‬ن‬ ‫‪١٢‬‬ ‫' م ى "(س و ‪/‬آ „‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫‪٣٠٣٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٢٧‬ا‪q. #‬ل ا‪T‬‬ ‫)اى <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫ور‪ E‬ا<(ان ار‪ J‬ف‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫‪٣٠٣٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ١‬و‪g‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ ر  ‪ " $ 4‬د„‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٣٠٣٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ٢٠‬و‪g‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ا <‪ $‬ا<ر < س‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٧٩-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٣٠٣٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪9 ٢٢‬و‪g‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫و| اه!‪=' .‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.

 T‬ا ‪5 H‬ا‪ Si‬و ا  ‪ O‬ا"‪ /‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪٣٠٣٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٧‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪ J‬دور ‪3!J‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‪٣٠٤٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٣‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫د " ت ‪! O‬اه= ت ا‪ =0‬ط‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‪٣٠٤١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤١‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ا '=„ ‪ T!B‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪٣٠٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٠‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ا"اه ‪ %< O‬ص‬ ‫‪٣٤٠‬‬ ‫‪٣٠٤٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬ان‬ ‫‪٢‬‬ ‫.

 ا ‪=' M‬ا اد و ‪/‬آ „‬ ‫‪٣٣٤‬‬ ‫‪٣٠٤٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣١‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪  M5‬ا‪5‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٠٤٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٤‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫.

 #‬ل ا‪T‬‬ ‫)اى <ة ‪( " ٣‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪/‬آ „ ا‪0‬ر‪S‬‬ ‫‪٥٠٢‬‬ ‫‪٣٠٥٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪.‬ا‪ . و ى و ‪ X5‬و ا"اه ‪ O‬آ ل ‪ M5‬ا" ‪ Sl‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٠٥‬‬ ‫‪٣٠٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٣‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق !  ت‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‪٣٠٤٨‬‬ ‫أ‪ < )9.g‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٢٣‬ا‪0‬ر ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ ‪ O‬ذآ‪| T‬‬ ‫‪٤٧١‬‬ ‫‪٣٠٥٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ ١٣٧‬ا‪q.

 ٢٢‬د '‪T9‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫و| د ا ‪S‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪٣٠٥٩‬‬ ‫' رة‬ ‫ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ور‪ =' E‬ا‪ M5‬اى‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٣٠٦٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬اد‪ Z‬و‪|/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫'= ا ر '= ا‪q‬م و‪/‬آ „‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٣٠٦١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪|/ ٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/‬آ ا‪#‬ق ! ‪M‬‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫‪٣٠٦٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦‬أد‪ u" Z‬إ.

‪H‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا<‪=. X‬ا‪ $ 4‬د ن‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪٣٠٦٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤٨‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫زآ‪ T‬ا!‪ T‬هارى ‪ ،‬ن ا!‪ T‬هارى و‪/‬آ „‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٠٦٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٢٣‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫'= ا .

 .

 (‪T3‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٨٠-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *..7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. X" T3‬ا‪H J $ 4‬‬ ‫آم‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫‪٣٠٦٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٢٦‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ ! ‪T< " Z‬‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫‪٣٠٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٢٨‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫'=ا. X‬ان "‪.‬اا(‬ ‫‪٣٠٦٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٢٢‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ ا در آم "‪=. T‬رج و !‪=. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*.

‬و ‪ $P‬اƒ ‪=.  ا" ‪ Z .‬ان "س و‪/‬آ „‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪٣٠٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٣‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪0‬ر‪S‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‪٣٠٦٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٥‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ا‪ 3‬دوس ‪H‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‪٣٠٧٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٧‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ور‪ E‬ا‪/ #‬ى .

 ‪ T‬ا ‪N‬رى‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫‪٣٠٧١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٩‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪ J g < T.

=-‬درس‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪٣٠٧٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤١‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤١‬‬ ‫أ‪ 5‬ر‪ P‬ن .

 ا"اه ‪O‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪٣٠٧٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٣٨‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ا< ! ~‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪٣٠٧٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤٠‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ور‪< | E‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‪٣٠٧٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٤٧‬ز‪!B‬ل وا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫د ‪.‬آ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٠٧٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١‬اال و ‪|/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫.‬رج < ‪ Z‬رد‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٣٠٧٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٥٣‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪ 0‬ا! ‪ M‬ا س ‪ .‬ا‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫‪٣٠٧٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ % ٥١‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪. Z =5 .

 '=ا ر '=ا‪q‬م ‪ SJ .

‬ت " !‪ T‬و ر " !‪ T‬و ا=ت " !‪ T‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪٥٠١١‬‬ ‫ر ا‪ #‬أ‪" 5‬وى ا‪< i‬‬ ‫‪ ٥‬ا‪ ./‬و‪/‬آ „‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٣٠٧٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٧،٩‬آ د" <‬ ‫‪٩‬‬ ‫اا‪ .

 5‬إ ' ‪$‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ور‪ E‬ا= رون ا!‪ :‬دي ‪ #‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪٧٠١١‬‬ ‫‪ %.‬ر .

م "‪ u‬ا‪"2‬ا‪ 4‬‬ ‫‪ $ =< ٢٤‬ا د وا‪ -‬‬ ‫ " ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪ 3‬ة .

 ا} زى و‪ %‬ت .

،M‬ن‬ ‫وهي ‪ X'، T . ا} زى و‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪0‬ه! ‬ ‫‪٦٤٢‬‬ ‫‪٧٠١٢‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ ا= ‪ / - < T‬رع‬ ‫أ‪ 5‬أب‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ ‪ O O‬زآ‪ =' ، ' T‬ا‪ O%‬ا ' ‪ < ، $‬د ‪ O‬زآ‪ ، T‬ودو‪X‬‬ ‫'= ا 'ض ا‪ #‬ة " ة ‪ T3( X' ،‬ز‪ M‬ا‪ .

 ، .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. ،‬ز‪ M‬ا‪ ،M‬ا ' ‪ O $‬زآ‪ ' :‬‬ ‫‪٨٢١‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪-٨١-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٧٠١٤‬‬ ‫' رة‬ ‫<= ‪q. H J $‬ل‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ M5‬ا ‪ =' M‬اه ب‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫‪٧٠١٩‬‬ ‫' رة‬ ‫'= ‪T‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"وي  ا‪5‬‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫‪٧٠٢٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫'= ‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا ة ة . ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.. H J $‬ل‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫) ‪ g‬ا"اه ‪، M 5 O‬ا ‪،‬ا"اه ‪،M5،O‬او‪0‬د ) ‪ g‬ا"اه ‪M 5 O‬‬ ‫‪٥٩٧‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٧٠١٨‬‬ ‫' رة‬ ‫<= ‪q.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

 ا"اه ‪، O‬ا  ا‪5‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫‪٧٠٢٣‬‬ ‫' رة‬ ‫.

م "‪u‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٧٠٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫اس أ‪ .

 5‬ا ' ‪$‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٧٠٢٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ (= 5‬ن‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ا.

ج ا‪ : "#‬ا‪ .

 " #‬ج .

  'ض ‪ .

، /‬ا‪ #‬‬ ‫"‪'  Z.‬ض ‪ /‬‬ ‫ا"اه ‪ S3" 3< M' M5 .

 O‬و ‪ :!' '/‬او‪0‬د„ ا وه‪O‬‬ ‫ .

‪، .

،:‬ا ل‪ ، 5 ،.

،‬و ‪ =' „=' .‬ا‪ %‬ل ‪،‬‬ ‫ ‪ M5‬ا‪ ، : #‬ا ‪ M5‬ا‪ : #‬وا ة وز‪ Z‬واآام‬ ‫و'‪99‬ةو.

‪ " M‬ت ‪ " .‬ا‪ .

 5‬آ ل‬ ‫ا‪ 5‬ا ‪.

!. 5 M‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪-٨٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ا*‪ 8 5‬ر‪ Y‬ا)&‪ 4‬وا ا*‪ * IXT8 5‬ر‪X‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫<( ‪|/‬‬ ‫‪ .‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. ٣‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪B.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

 ادة‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ى‬ ‫.

.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.!‪T‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ F .‬ا ‪ 4‬ا"اه ‪O‬‬ ‫ ان ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫وزارة ا‪0‬و ف ا‪ %‬‬ ‫‪٤١١/٤١٢‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪9‬ل  درو ) م (‬ ‫‪  ١١‬درو‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا ة ‪ :5 :‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫.

| و " ‪ X‬آ‪T 3‬‬ ‫‪. ٤‬ن‬ ‫‪٤‬‬ ‫ .

‬و‪ 3-‬وآ و. ا‪ 5‬ا(‪ $‬و '= ا در وا‪9' 5‬ت ا‪ =%" #‬ا}‪T‬‬ ‫و ‪ .

 ا‪ 5‬ا(‪$‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪٦٤٣‬‬ ‫ <ة ‪٣‬‬ ‫‪ 'J‬ا.

د ‪=0 /‬وزو‬ ‫"ون‬ ‫ا‪q‬ك ا.

7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪-٨٣-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *. ادة‬ ‫‪٣٥١٣‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪..7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫=‪ T‬ا.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬و‪M‬‬ ‫ا ا *‪ * )> 'W‬ر‪ X‬وا ا *‪K4 'W‬ارا > ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﱴ ﲤﺜﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

٦٠‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﱴ ﲤﺜﻞ ﻣﺰﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..‬اا(‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ا. ‪K‬‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

| ا < <‪ T‬او <‪ T‬و ‪ %.‬ا‪ E2‬ر‬ ‫ا.

|‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪٥٨٠‬‬ ‫ا.

‬ل '= ا ‪-‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ 5‬ا‪ 0‬ت ا.| ا‪T‬‬ ‫‪ .

ة‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪٦٤٦‬‬ ‫.

| ا‪3‬ن ا !‬ ‫‪١‬ش ‪ #‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪١٢٧٩‬‬ ‫= ار‬ ‫ا‪ ( ،T=.7‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪-٨٤-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪. #‬ا!!‬ ‫"ون‬ ‫= ا‪0‬ر‪S‬‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﺍﳉﻤﺮﻙ‬ ‫‪-٨٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا! ا‪ <3‬‬ ‫‪ ٢‬ان 'ا"‪T‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا.

 ا‪ <3‬‬ ‫‪ ) / ٦٢٤‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪١٦‬‬ ‫.

 ار ا‪"0‬ا‪ 4‬‬ ‫‪ H.‬ر‬ ‫‪ ) / ٥٩٤‬اك‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫آ  <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫آ  <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫"ون‬ ‫ادارة ا‪q‬ك ا‪0‬را‪ TN‬ا‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫ر <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫ا‪ 32‬‬ ‫"ون‬ ‫ر <‪ X‬آ‪M‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫' رة ا‪ 2‬ا"اه ‪ O‬ا}ى‬ ‫‪ "< ١‬ر‬ ‫‪١‬‬ ‫أ‪q‬ك ا. ٥٧‬ا ‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪ /‬رل دى ‪ . ٦٨‬ا ‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪ ) / ٥٥١‬اك‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ا! ا‬ ‫‪ H.

 ادة‬ ‫‪ ) / ٥١٥‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ا‪ #‬ا‪ %‬رى‬ ‫‪ ٢١‬ان ا.

‬ ‫‪٢١‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة ‪ M‬ا‪ .

 2‬إ"اه ‪O‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٩‬ان ا.

‬ ‫‪١٩‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫آ  ن رك‬ ‫‪ ٢٠‬ان ا.

‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪/‬آ ن رك‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫وآ ‪#‬‬ ‫‪ ١١‬ان ا.

‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا‪#‬آ ا.

.ة “ ن و ا‪ %‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫آ ا=‪ " F‬ت )"(آ ارن‬ ‫ا‪2‬ر‪E‬ذوآ‪(g‬‬ ‫‪ ٧‬ا=‪ " F‬ت‪ / ،‬رع ‪g.‬‬ ‫ا(‪$‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫إر  ا‪ "2‬ء ا‪ %‬زار ‪M‬‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫وآ ‪3‬ا‪J‬‬ ‫‪ ٢‬ان ا.

‬رج و {)ون‬ ‫‪ ) / ٦٧٥‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩‬ا"‪ M‬ر‪/‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا‪#‬آ ا ر ‪%‬م ارات و ا اد و ا )‪/‬آ‬ ‫‪(M PJ‬‬ ‫‪ ) / ٤٢٩‬اك‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫ا " ا ‬ ‫‪ ١٠‬ى ا‪T‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ا‪ S 30‬ا ‪ S‬ا‪S Jq‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫‪ N‬و= ‪ $‬ى ا‪T‬‬ ‫" ار ‪ ،١٠‬ى ا‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫و| ‪ T=5‬ى ا‪T‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ٤‬ا‪ 32‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ادارة ا‪q‬ك ا‪0‬را‪ TN‬ا‪S‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫.‬ ‫‪٢‬‬ ‫ أ<(ن و ‪.

‪q‬ت ه < ‪ O J -‬دا)!‪T‬‬ ‫ ان <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫"ون‬ ‫ادارة ا‪q‬ك ا‪0‬را‪ TN‬ا‪S‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪ ) / ٥١٦‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٥٧٣‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٣٦١‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪-٨٦-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩‬ى ا‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪/‬آ ا" ء‬ ‫‪ ) / ١٠٩‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫ ا‪ M2‬ا‪ %‬م‬ ‫أ" ارداء‬ ‫"ون‬ ‫ا.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

 ا‬ ‫‪ ) / ١٢٠‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ر وآ  ن ن دى "ل‬ ‫‪ ٣٨‬أ" ارداء‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ا‪ g‬ن ن دي "ل‬ ‫‪ ) / ١٥٠‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫اق ا‪ <3‬وى‬ ‫ ان ال ا‪ #‬‬ ‫"ون‬ ‫.

 ‪O M5‬‬ ‫‪ ) / ٦٠١‬ا‪ #‬‬ ‫‪١٣١٦‬‬ ‫=‪ T‬ا‪ %0‬ف‬ ‫.

 آ‪O‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.‬ا‪ %‬ف ا!(‬ ‫‪ ) / ٧١٥‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪١٣٣٥‬‬ ‫"(اآ ا‪2‬ر‪ M‬ا‪0‬ر‪E‬دآ‪g‬‬ ‫أ" ارداء‬ ‫"ون‬ ‫ ‪ $ #‬آم )'!‪ T‬أرض )? "(آ ا‪s‬ر‪(M‬‬ ‫‪ ) / ١٢٣‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٣٥١‬‬ ‫وآ ده ن‬ ‫‪ ٥‬ان 'ا"‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫و| ‪%‬ب  ‪ $ 4‬اه ن‬ ‫‪ ) / ٦٤١‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٧‬ا"‪ / M‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫أ ن ج ا‪%‬ا<‪ T‬و أ)ون‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪١٥٢٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣‬ا !‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫.

 "‪ H J u‬ا ‪9‬ا‪T‬‬ ‫‪ ) / ٥٨‬ا.

رى‬ ‫‪١٥٢٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩٩‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫ا‪ " X‬ه <‪J O‬آ ‪ % $‬دة "‪: .

. $‬ا‪2‬داة‬ ‫ آ‪ M‬اا‪T/3<2 " $5‬‬ ‫"ون‬ ‫ا.) / ١٦٩‬‬ ‫‪١٥٢٦‬‬ ‫  ى ا=‪ -‬ي‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫و| ‪ T=5‬ا‪ 2‬ذ ا=‪ -‬ى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٥٢٧‬‬ ‫وآ ا! ن‬ ‫‪ =' ٣٣‬ا‪ O%‬ا" ) وآ ‬ ‫ا! ن " (‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫أ‪!" 3‬ن س "! ن ‪J " | . M‬‬ ‫‪3.‬ن‬ ‫‪ ) / ١٢١‬ق‬ ‫ا‪u‬‬ ‫‪١٥٢٩‬‬ ‫=‪ !5 T‬ا‪u‬‬ ‫ رأس ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫‪ ) / ٢٣٥‬ا ‪٢‬‬ ‫‪١٥٣٠‬‬ ‫)‪ " .

 ا‬ ‫‪ ) / ١٢٤‬ا ‪٢‬‬ ‫‪١٥٣٢‬‬ ‫وآ ا= ( ش‬ ‫‪٤‬ق ا(= ) ‪M‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫و| اه!‪ M5 T‬ا= ( ش <‪ K‬رة ا .

T< i%‬ا. '= ا‪ 3‬ح " ( ش‬ ‫‪ ) / ٧٦٩‬اك‬ ‫‪١٥٣٣‬‬ ‫ا ن ا‪ .

T‬د اى '‪ i‬ن '!‪ =' T‬ا}‪ 3‬ر .‪$‬‬ ‫‪ ٥٨‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫'!‪ .

د ا"اه ‪ =' O‬ا.

M‬ز ‪3‬ع ‪M‬‬ ‫‪ /‬رع أ" ا‪ =%‬س‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا.!‪:‬‬ ‫‪) / ٢١٥/ ٢٢١‬‬ ‫ا د‪M‬‬ ‫‪١٥٣٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٤‬ا"‪3 .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. ج '= ا  ‪%‬د و ‪/‬آ „‬ ‫‪= ) / ١٦/١٦‬آ‬ ‫‪١٥٣٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ٣١‬رة '!‪ T‬أ‪ B‬ا‪' #‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫"ون‬ ‫"ون‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٨٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..‬اا(‬ ‫‪١٥٣٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5‬رة )! ‪3 u" $‬ع ‪M‬‬ ‫‪ /‬رع أ" وردة‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ور‪ T35 M5 < E‬وه‪ M 5 T!' ! O‬ـ.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.

T‬‬ ‫‪ ) / ٥٧/٦٨‬ا= < ‬ ‫‪١٥٤٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦٧‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ا.‪ M‬دة و‪T!' M5‬‬ ‫‪ ) /١٤٥‬ا} ورى‬ ‫‪١٥٣٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬ى ‪0‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫< ا ' ‬ ‫‪ ) /١٧٥/١٨١‬ا"‬ ‫‪//‬‬ ‫‪١٥٣٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٧‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫'= ا}‪M 5 " .

ج .

 " ا‪q‬ح وور‪ T!' E‬أ ى '= اه ب‬ ‫‪) / ٢٣٣/٢٢٧‬‬ ‫ا= < ‬ ‫‪١٥٤٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١٨‬رة .

‪"r") / " M‬‬ ‫ا‪ =%‬س(‬ ‫‪١٨‬‬ ‫<‪ i' .

 3‬ن ه <‪' T!' O‬‬ ‫‪ ) / ١٩١‬ا‪9‬ار‬ ‫‪١٥٤٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣‬آ‪O‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫'( ت ا ‪T35‬‬ ‫‪ ) / ١٦٠‬ا" ‪//‬‬ ‫‪١٥٤٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٢‬ا <‪S‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫أ‪ .

 5‬وه=‪ S‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪) / ١٩٢/١٨٧‬‬ ‫ا= < ‬ ‫‪١٥٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١٦‬رة ‪%‬د‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ز‪9‬م "‪ X‬ا.

ج ‪ J .

/‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) /١٦٤‬ا= < ‬ ‫‪١٥٤٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١٣‬رة "‪ M‬وآ ‪F‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫'= ا.

 ا ‪/‬ف و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) /١١٨‬اك‬ ‫‪١٥٥١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ٣٩‬رة ا ل‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫ا ‪ . M5 M‬ة‪/‬آ ة‬ ‫‪ ) / ١٥٢‬ا.

!‪T.‬‬ ‫‪١٥٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١٣‬رة ا!‬ ‫‪١٣‬‬ ‫)! ة '= ا‪ M5‬ز ر‬ ‫‪) / ٩٧/٩٧‬‬ ‫ا‪T#‬‬ ‫‪١٥٥٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ٣٣‬رة زآ ‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫'= ا‪.

 M5‬د '= ا‪M5‬‬ ‫‪ ) / ١٢٣‬ا‪T#‬‬ ‫‪١٥٥٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٤‬ى ت‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪١٥٥٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥٠‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ور‪ .

 E‬ا= ‪ T‬ـ‪ M5 T!%‬ا‪ T<q‬ـ ‪ =' T5‬ا‪M5‬‬ ‫ا‪T<q‬‬ ‫ه <‪ T!' O‬ا.

‪q‬وى ووه .

 .

 '!‪ T‬ا ى ـ ‪ 5J‬ة ‪M 5‬‬ ‫! ‪ O‬واو‪0‬ده ‬ ‫‪) / ٢٨٠/٣١٣‬‬ ‫ا ‬ ‫‪) / ٢٢٥/٢٢٦‬‬ ‫ا د‪M‬‬ ‫‪١٥٥٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥٢‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫  '= ا ‪ H‬و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ٢٢٥‬ا د‪M‬‬ ‫‪١٥٥٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٥‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫.

‬ـ. ‪ T!' " .

‪:" T!' M‬‬ ‫‪ ) / ٥٦/٦٧‬ا= < ‬ ‫‪١٥٦٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ٥‬رة ا.

‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ -‬ا‪ % 5‬و‪/‬آ ة‬ ‫‪ () ) / ٣٠٤‬ب‬ ‫‪١٥٦١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ / " 3.٧٤‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ا"اه ‪ / $ !) O‬آ ـ.

د ا‪T9‬‬ ‫‪) / ٢٥٤/٢٦٨‬‬ ‫)( ب‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٨٨-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫ر‪*..‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3.‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪١٥٦٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ | ٢٠‬ا ‪%‬ا<‪T‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ور‪ =%/ E‬ن ر‪ Z. #‬‬ ‫‪) / ١٩٠/١٩٦‬‬ ‫ا د‪M‬‬ ‫‪١٥٦٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٤‬ى '= ا‪M5‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

ج ا‪ 5‬ر‪N‬ان ا‪ 30‬دور‬ ‫‪ / " 3.) / ١٥١‬‬ ‫‪١٥٦٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠‬ى '= ا‪M5‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫'!‪.

) / ١٥٣‬‬ ‫‪١٥٦٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩‬ا ‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫. T‬د ى اردا<‪ T‬و‪/‬آ ة‬ ‫‪3.

د ‪ O‬ا‪%‬‬ ‫‪3.) / ١٣٥‬‬ ‫‪١٥٦٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬ا ‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ X' T.

=-‬وا‪ |-‬ـ.

 '!‪ T‬ا‪Z‬‬ ‫‪3.) / ١٤١‬‬ ‫‪١٥٦٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪"q5 ٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪ 5‬ا '‪ i‬ن وا"اه ‪.

 J .

) / ١١٧‬‬ ‫‪١٥٧١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧٠‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫.‬ا ى ‪%‬‬ ‫‪3./ O‬‬ ‫‪ ١٢٦‬ش ‪3-‬‬ ‫‪١٥٦٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪"q5 ١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ور‪ E‬ر‪ Z.

 ' ة '= ا! ‪ Z5‬ا!‬ ‫‪١٥٧٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠٤‬ا‪ 5 T3( #‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫زآ ت ‪/‬ا" ‬ ‫‪١٥٧٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٠١‬ا‪ 5 T3( #‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫و| اه!‪ =' T‬ا= ‪ T‬ا ر".

‪ T‬و‪/‬آ ة‬ ‫‪ ) / ٣٧‬ا‪T#‬‬ ‫‪١٥٧٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١‬رة ا‪ %‬‬ ‫‪١‬‬ ‫.

 '= س ز ر‬ ‫‪) / ٨٩ / ٨٧‬‬ ‫ورة‬ ‫‪١٥٧٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١١‬ا} <‪T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫و| ‪ J‬ا‪ F" J #‬وزراة ا‪0‬و ف‬ ‫‪ ) / ١٥‬ق ا‪O‬‬ ‫‪١٥٧٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١‬رة ى ‪0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫'= ا‪ 3‬ح '= ا.

 ا‪T< =%‬‬ ‫‪ ) / ٧٣/٧٦‬أ"‬ ‫‪//‬‬ ‫‪١٥٧٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٥‬ى داوود‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫'( ت إ ' ‪ $‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪ () ) / ٨٦‬ب‬ ‫‪١٥٨٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 ٣٢‬آ‪O‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ا.

Š '!‪O ! „=' :‬‬ ‫‪ ) / ٢٦١‬ا ‪١‬‬ ‫‪١٥٨١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 ٤٤‬آ‪O‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫.

2‬رى‬ ‫‪ ) / ٨٦/٨٤‬ورة‬ ‫‪١٥٨٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H. ٤٧‬ا ‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫أ ‪| M‬‬ ‫‪ ) / ٦٤٤‬اك‬ ‫‪) / ١١/١٢‬‬ ‫ا د‪M‬‬ ‫‪) / ٢٩/٢٨‬‬ ‫ا‪T#‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪. ا‪2‬ز‪T‬‬ ‫‪ ) / ٢٨٥‬ا ‪١‬‬ ‫‪١٥٨٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٩‬ا ك ا‪O‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫و| ا‪ =' j #‬ا‪ M5‬ا‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٨٩-‬‬ .!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٥٨٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.

 ١١٥‬آ‪O‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫و| أودة " ‪ /‬‬ ‫‪ ) / ٢٠٣‬اورة‬ ‫‪١٥٨٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5‬رة زآ ‬ ‫"ون‬ ‫إ"اه ‪ () O‬ب ا.

!ا<‪١٢ T‬ط .

‬ط ها )! ‪$‬‬ ‫إ"اه ‪ O‬ا ‪٣ u‬ط '= ا.د أ‪ 5‬او‪٨ T.

٤٨‬ا ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ا"اه ‪ O‬ا ر ـ‪ =%‬ا‪ O%‬ذآ‪ T‬ا ر وا)‪M‬‬ ‫‪ ) / ٦٦٥‬اك‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫‪ T3#‬ا! < ‪ 3.† T!l‬ل‬ ‫‪ / ٢٢‬رع ‪)  ٢٦‬‬ ‫ار<  (‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪١٥٩٠‬‬ ‫ر < ا‪M‬‬ ‫‪ ١٧‬ا !‪T‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ا‪ 5‬ا‪ (' 5‬و‪/‬آ „‬ ‫‪١٥٩١‬‬ ‫.‪١ T B M5 T‬ط‬ ‫‪ ) / ١٢٧‬ا‪T#‬‬ ‫‪١٥٨٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H.

 ار ا‪ '#‬‬ ‫‪ ١٦٥‬ا‪ 5 T3( #‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫ا.

 ا‪ '#‬ا.

 ا‬ ‫‪١٥٩٣‬‬ ‫ر ‪ O‬أ ‪M‬‬ ‫ ان رأس ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ %.‬ا‪%‬وة ا‪TE‬‬ ‫‪ ) / ١‬ا= < ‬ ‫‪١٥٩٤‬‬ ‫ ‪ .‬ه "‪u‬‬ ‫‪ ٧٤‬ا.

T‬ه "‪u‬‬ ‫‪ ) / ٢٠٤‬ا=آ‬ ‫‪١٥٩٥‬‬ ‫ م ال ‪ ١٢‬و‪T‬‬ ‫ ان ا ‪. رى‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫و| أه!‪ .‬‬ ‫"ون‬ ‫"ون ‪$J‬‬ ‫"ون ‪$J‬‬ ‫‪١٥٩٧‬‬ ‫  ى '= ا‪M5‬‬ ‫‪ ٩٧‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫و| اه!‪ T‬درو ا" ‬ ‫‪) / ١٦٣/١٣٧‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪١٥٩٨‬‬ ‫  ى ااز‬ ‫ااز‬ ‫"ون‬ ‫و| ‪ † T"95‬ذ '!‪J T‬از‬ ‫‪ ) / ١٣٠‬ااز‬ ‫‪١٥٩٩‬‬ ‫  ى ا} ورى‬ ‫ا} ورى‬ ‫"ون‬ ‫و| ى '= اƒ ا} ورى‬ ‫‪ ) / ١٨‬ا} ورى‬ ‫‪١٦٠٠‬‬ ‫  ى ا.

!‪T.‬‬ ‫‪ 5‬رة ا.

!‪T.‬‬ ‫"ون‬ ‫و ‪ N T=5 H‬ى  ا.

‬وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪) / ٦٣/٦٥‬‬ ‫ا.!‪ F" J T.

!‪T. T=5‬ن‬ ‫‪ ) / ٧٩٢‬اك‬ ‫‪١٦٢٣‬‬ ‫وآ أ" ه |‬ ‫‪ < ٤٢‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫و| أه!‪ T‬ا‪5‬م ‪ g/‬ا‪ M‬ا" ه |‬ ‫‪ ) / ٨٦٦‬اك‬ ‫‪١٦٢٥‬‬ ‫ا ن ا!‪) T‬ا ‪ O‬اا)!‪(T‬‬ ‫‪ ٢٣‬ق ا(= ) ‪M‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ا‪ =' 5‬اƒ دوار‪-‬ا ة ر ز" ة "‪ =' X‬د و . T=5‬ن‬ ‫‪ ) / ٧٩٠‬اك‬ ‫‪١٦٢٢‬‬ ‫وآ ‪< "J‬‬ ‫‪ ٦‬ق اك‬ ‫‪٦‬‬ ‫و| ‪J ) .‬‬ ‫‪١٦١٧‬‬ ‫ ' ا‪ j #‬ا"اه ‪O‬‬ ‫‪ < ٤٢‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫و| أه!‪5! T‬م ‪ g/‬ا‪ M‬أ" ه |‬ ‫‪ ) / ٨٦٦‬اك‬ ‫‪١٦٢١‬‬ ‫وآ ‪J ) .‬ن‬ ‫‪ ٤٨‬ق ا ‪M‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫و| ‪J ) .

 ا‪q. 5‬ل‬ ‫وأ)ون‬ ‫‪ ) / ٨٢٢‬اك‬ ‫‪) / ١١٩/١١٧‬‬ ‫ا.

7‬‬ ‫ى‬ ‫. رى‬ ‫‪) / ١٧٩/١٨١‬‬ ‫ورة‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٩٠-‬‬ .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٦٢٨‬‬ ‫ ق ‪ =5‬‬ ‫ ان 'ا"‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪2‬ه! ‬ ‫‪ ) / ٧١٩‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪١٦٣١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤‬ق ا ?‬ ‫‪٤‬‬ ‫و| أه!‪ T‬ا‪ .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.

X‬وا. .

‬دار ا. ج إ"اه ‪ O‬ه ‪ $‬و'= ا‪ M5‬ه ‪$‬‬ ‫‪ ) / ٩٦٢‬اك‬ ‫‪١٦٣٦‬‬ ‫‪ %.

‪< P‬‬ ‫أ م ‪ / ٦‬رع .

‬‬ ‫‪ ١٨‬ق اا‪M .2‬ل او‪T‬‬ ‫‪) / ٤٥٨/٥٨٩‬‬ ‫اك‬ ‫‪١٦٣٧‬‬ ‫ '!‪= T‬‬ ‫‪ < ٦١‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫و| ‪ F" J) = T!'  T=5‬زارة ا‪2‬و ف(‬ ‫‪ ) / ٦٥٠‬اك‬ ‫‪١٦٣٨‬‬ ‫ اا‪M .‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫و| أه!‪ . ر ‪X%‬‬ ‫ا ل‬ ‫"ون‬ ‫ا  ا=( < ! ‪ r‬ا‪ 3.

 T=5 T‬ا=ا )‪ F" J‬زارة ا‪2‬و ف(‬ ‫‪ ) / ٩٣٦‬اك‬ ‫‪١٦٣٩‬‬ ‫ '!‪ . u" T‬‬ ‫‪S . u" T‬‬ ‫‪١٦٤٠‬‬ ‫ا ا‪") !0‬و‪(X< J‬‬ ‫'= س . u" T!'  ٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫و| '!‪S .

د ا‪ %‬د‬ ‫"ون‬ ‫و| ) ى آ ا( ‪ 34‬ا=و < ‬ ‫‪١٦٤١‬‬ ‫آ  ر ر )آ ‪( E‬‬ ‫ا=‪ " F‬ت‬ ‫"ون‬ ‫إر  ا‪ "0‬ء ا‪ %‬زار ‪M‬‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫‪١٦٤٨‬‬ ‫وآ ‪ / " | N‬‬ ‫‪.

) T< i‬ا‪%‬وة ا‪(TE‬‬ ‫‪ / F.‬ا‪%‬وة ا‪TE‬‬ ‫‪ ) / ٤٩١‬ا‪T< %‬‬ ‫‪١٦٥٩‬‬ ‫  ى ا‪ .‬هف ‪ =." ٢٥‬ى‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪M u" 5‬‬ ‫‪ ) / ٢٢٩‬ا‪= #‬‬ ‫‪١٦٥١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٩٢‬ا ' ‪ $‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫)ا‪ .‬ن و ‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ١١٦‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٦٥٧‬‬ ‫ر '= س ا‪ %. J ٥٢‬رع ‪F |/‬‬ ‫‪ 5‬رة ا!‪ 3‬ء‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪ %.‬د را<س و " !‪ / T‬آس‬ ‫‪ ) / ٢٨‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٦٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ " 5 ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬آ „ ار‬ ‫‪ ) / ١٠٦‬ا‬ ‫ا ة‬ ‫‪١٦٥٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥٥‬أ"‪ T‬ارداء‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ه< ‪ Š.

3‬م‬ ‫‪ ٧١‬ا ‪9‬ا‪4‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫و| اه!‪ F" J T‬وزراة ا‪0‬و ف‬ ‫‪ ) / ٣٧‬ار‪/‬‬ ‫‪١٦٦٠‬‬ ‫ ا.

‪V< T.‬‬ ‫‪ ٧١‬ا= ب ا‪P)2‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫و| ا.

ج <‪ F" J K‬ا‪0‬و ف‬ ‫‪١٦٦١‬‬ ‫  ى ا ‬ ‫ ى ا ‪3‬ع ‪ / M‬رع‬ ‫ا= ب ا‪P)2‬‬ ‫"ون‬ ‫ور‪ E‬ا"اه ‪ u" O‬ا ‪N‬رى‬ ‫‪١٦٦٢‬‬ ‫ ر‪ P‬ن ‪ SJ .

4‬ه‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ P‬ن ‪J ./‬أ‪5‬‬ ‫ا ‪.

/‬‬ ‫‪١٦٦٤‬‬ ‫آ ‪J‬را‪ 4‬اوم ا‪2‬ر‪E‬ذوآ‪) g‬آ آم(‬ ‫ا ‪. 4‬ه‬ ‫"ون‬ ‫آ اوم ا ‪u E‬‬ ‫‪ ) / ١٨٠‬ا‬ ‫ا ة‬ ‫‪ ) / ٥٩٢‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ١٤٨/٩٤‬ا‬ ‫ا.

‬ ‫‪ ) / ٥١‬ا‬ ‫ا ‬ ‫‪ ) / ١٤٧‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ى‬ ‫. ) / ١٤٤‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪-٩١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪١٦٦٧‬‬ ‫= ‪ M5 $‬ت‬ ‫‪ ٨٤‬ا= ب ا‪P)2‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ ‪ .‬ا‪ . ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

3‬‬ ‫‪١٦٧٢‬‬ ‫ار ا‪ < 2‬‬ ‫‪q.٣٢‬ح ا‪M‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ا‪ / g‬رل‬ ‫‪١٦٩٣‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٦‬أ" ارداء‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫و| '= ا. 5‬ا ‪%‬ا<‪T‬‬ ‫‪ ) / ٤٩‬ا‬ ‫ا ‬ ‫‪١٦٦٨‬‬ ‫‪„  35‬‬ ‫ا=‪ " F‬ت‬ ‫"ون‬ ‫"ون‬ ‫"ون‬ ‫‪١٦٦٩‬‬ ‫ ا"‪!) M‬ون‬ ‫ا‬ ‫"ون‬ ‫و| ى ‪%‬د‬ ‫‪ ) / ٢٤‬ا=‪.

 ‪!-‬ب ا=ن‬ ‫‪١٦٩٧‬‬ ‫ ' آ‪. M‬از ‪J‬آ‪T‬‬ ‫‪ u" T!' ٢‬ا= ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ور‪ =' E‬ا.

اد و أر‪/‬ه‪ ' M5 O‬و ‪/‬آ „‬ ‫‪١٧٠٣‬‬ ‫ا دى ا=.

ى‬ ‫ا 'ة ا=.

‬ ‫"ون‬ ‫دا)‪K.

 ( $‬رة )'(‬ ‫"ون‬ ‫‪١٧٠٤‬‬ ‫ .

 آ‪O‬‬ ‫ا 'ة ا=.

‬ ‫"ون‬ ‫(‪K.

 3‬رة )ات !.

(‬ ‫"ون‬ ‫‪١٧٠٥‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ٧٥‬ا= ب ا‪F P)2‬‬ ‫ا"ى ا‪O‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫< د ا‪" 5‬ى ‪ =' ،‬ا‪ O%‬إ"اه ‪ ' O‬و‬ ‫‪ ) / ٨٥‬ا‬ ‫ا ة‬ ‫‪١٧١٠‬‬ ‫ ر رأس ا ‪M‬‬ ‫رأس ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫( .

‪K‬رة )اات ا=.

(‬ ‫"ون‬ ‫‪١٧٢١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٧‬ور‪ /‬ا(= ‬ ‫‪١٧‬‬ ‫'!‪ T‬ا‪ =' 5‬ا‪ O 5‬ا‪ |#‬و‪/‬آ ة‬ ‫‪١٧٢٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬ه رون ا‪ /‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫.

 ا‪T< =%‬‬ ‫‪١٨٤٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪q.٤٦‬ح ا‪M‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫.

 (‪ T3‬ا= رودى و .

‬رج ‪ $ #‬رآ‬ ‫‪ ) / ٢٧٠‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ 5q‬ا‬ ‫ا‬ ‫"ون‬ ‫ا‪#‬آ ا !‪ 5q‬ا=. ‪M  M5 T!' " . :‬‬ ‫‪ ) / ١٠٧‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٨٧٠‬‬ ‫(=‪ %‬ز‪ /Z B‬رآ ‪ -‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٩٠‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ ‪ " $ #‬زل رآ ‪.

 ) '!‪ T‬أرض ا} (‬ ‫‪ = ) / ٧٤‬ا‪q‬ح‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٤٩‬ا‪ 5 T3( #‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫.

 ‪ M5‬ا‪ / " T #‬‬ ‫‪ ) / ٦٠٢‬اك‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١٩‬ا.

‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪/‬آ ا ‪X=! $‬‬ ‫‪ ) / ٤٩٠‬اك‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ 5 ١٢‬رة ا‪ ! j #‬ن "‪u‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫.

 ا ا و'= ا‪ O‬ا ا ‬ ‫‪ ) / ٤٣٩‬اك‬ ‫‪) / ٤٥-٤٤‬‬ ‫ا‪3‬اهة‬ ‫‪g# ) / ١٤٧‬‬ ‫ا=‪$‬‬ ‫‪g# ) / ١٠‬‬ ‫ا=‪$‬‬ ‫‪) / ١٨٣/١٩٤‬‬ ‫ار‪/‬‬ ‫‪) / ٢٢٨/٣٢٨‬‬ ‫ورة‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٩٢-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬اƒ ا=ى ‪ -‬ا ‪ O‬اا)!‪T‬‬ ‫‪ ٢‬ان ا.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٢٠٤٧‬‬ ‫أ‪=' < )9. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *.

‬راس و ‪/‬آ ‪O4‬‬ ‫‪ ) / ٦٧٥‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪٢١١٦‬‬ ‫ر رأس ا ‪M‬‬ ‫"ا ‪ /‬رع رأس ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫وزارة ا" و ا‪O !%‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪٣٠١٤‬‬ ‫"( ا‪ =0‬ط ا ‪) u E‬د ا‪!4 %‬‬ ‫ا(‬ ‫‪ ٢٨‬ى .‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ Z5 -‬ا‪ %‬ر  أ<(ن و ‪.‬رج ‪ J .

 اا(‪:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ر ا‪ 3‬ا ' ‬ ‫‪٣٠٢٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٨‬ا} ا ر‬ ‫‪٨‬‬ ‫ز‪ Z‬و ة '!‪ :‬ا ‪ M5 M‬و'!‪ :‬أ ‪M5 M‬‬ ‫‪٣٠٢٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦‬ا} ا ر‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا ة زو وا ة ز‪ Z‬و‪/‬آ ‪ 4‬‬ ‫‪٣٠٣٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ H. ١٤٨‬ا ‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪/‬آ !‪M r‬‬ ‫‪٣٠٣٤‬‬ ‫' رات‬ ‫‪ ١٠‬ام ‪ M5‬ا‪j #‬‬ ‫)ا=ر‪ -‬ا " (‬ ‫‪١٠‬‬ ‫إ‪3‬ن أ‪ 3‬س‬ ‫‪٣٠٥٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١‬أ‪' 5‬ا"‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫أ‪q‬ك ا.

 ادة‬ ‫‪٣٠٥١‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٣‬ان ا.

‬ن‬ ‫‪ ١٢‬ان ا.‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪/‬آ ا‪ M r‬ا‪2‬ه! ‬ ‫‪٣٠٥٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢‬و‪ ٧‬ام ‪ M5‬ا‪j #‬‬ ‫)ا=ر‪ -‬ا " (‬ ‫‪٢‬‬ ‫آ  ن رك ا‪ " 32‬ر‬ ‫‪٣٠٥٣‬‬ ‫دا‪4‬ة ‪.

‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ أ<(ن و ‪.‬رج و أ)‪M‬‬ ‫‪٣٠٥٤‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٨‬ان ا.

‬ ‫‪٨‬‬ ‫ور‪ E‬ا.

ج '!‪ O ! „=' T‬و ور‪ E‬ا.

Š (‪T!=. .

 T3‬‬ ‫‪٣٠٥٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٦‬ان ا.

‬ ‫‪٦‬‬ ‫ ز إ"اه ‪ T3( .

 O‬و و| ا‪5‬م ‪J" M5‬‬ ‫‪٣٠٥٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٥‬ان ا.

‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬آ ا ر !‪M r‬‬ ‫‪٥٠٠٥‬‬ ‫ ا‪2‬ر‪:N‬‬ ‫‪ /‬رع ق ا‪ %‬د‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫و| ‪  T=5‬ا‪0‬ر‪ F" J TN‬ا‪2‬و ف‬ ‫‪ ) / ٨٦٣‬اك‬ ‫‪٥٠٠٦‬‬ ‫ '!‪ T‬اى‬ ‫‪ / ٢٦‬رع '!‪ T‬اى‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫و| اه!‪ T!' T‬اى‬ ‫‪ ) / ٣٠٤‬ا=!(‬ ‫‪٥٠٠٧‬‬ ‫ '= ا( |‬ ‫‪ /‬رع ‪3‬ع ‪ / M‬رع ا‬ ‫" ار ان 'ا"‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫و| ) ى .

 '= ا!( |‬ ‫‪ ! / ٣٠٥‬ا= ‪O‬‬ ‫‪٥٠٠٨‬‬ ‫ ا) )‪T‬‬ ‫‪ ٩‬اوى‬ ‫‪٩‬‬ ‫و| اه!‪ ! .

 T‬ن ا) )‪T‬‬ ‫‪ ) / ٢٠٧‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪) / ٥٣٤-٥٣٣‬‬ ‫ا‪3‬اهة‬ ‫‪ ) / ٦١٣‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٢٢‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦١٤‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٠٣‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٥٧‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٥٣٧‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٥٦٦‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٧٥‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٨٧‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٦٨٩‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ ) / ٣٥٤‬ا‪ #‬‬ ‫ا=ى‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٩٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪..h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا‪3.‬اا(‬ ‫‪٥٠٠٩‬‬ ‫ ا‪9‬او ا < ‬ ‫‪ = ٢٣‬ا‪q‬ح‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪ M5 .7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.

‬دة ‪F‬‬ ‫‪ /‬رع ا. 3 J‬ا=ا ‪ T‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪ ) / ٢٨‬ا" ‪//‬‬ ‫‪٧٠٠١‬‬ ‫' رة‬ ‫ ى ا=‪ -‬ى‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ (' T!' J‬‬ ‫‪ ) / ٣٢٨‬ا‪9‬ار‬ ‫‪٧٠٠٢‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ / - < ٣٦‬رع ‪.

ج '!‪ .

 T‬رز‪H‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ر ا ' ‪ T3( $‬و‪/‬آ ه ‬ ‫‪ ) / ٢٢‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٧٠٠٣‬‬ ‫ا‪9‬ل ا‪V‬ى و "‪ S‬ا‪.

M5 j #‬د ا= <‪T‬‬ ‫‪ ) / ٣٢١‬ا ‪٢‬‬ ‫‪٧٠٠٦‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٦‬ا=. ' #‬د " م‬ ‫ا<‪T‬‬ ‫‪ ٤٤‬رأس ا ‪M‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ ر‪ /‬د و‪/‬آ ه ‬ ‫‪ ) / ٢٠٩‬ا ‪٢‬‬ ‫‪٧٠٠٤‬‬ ‫ ا‪2‬و ف‬ ‫‪ ٢٨‬ا‪T3( 5 #‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫و| ‪ T=5‬ن " ‪ F" J /‬ا‪2‬و ف‬ ‫‪ ) / ٩٧٨‬اك‬ ‫‪٧٠٠٥‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٣٠‬ى ت‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫و| ا‪ .

‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫و| ا‪ j #‬ا"اه ‪ T3( O‬ا!‪T‬‬ ‫‪ ) / ٣٧٣‬ا=!(‬ ‫‪٧٠٠٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ /‬رع ‪q‬‬ ‫"ون‬ ‫"ون‬ ‫"ون‬ ‫‪٧٠١٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٢٣‬ق ا(= ) ‪M‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫و| أ‪ / " 5‬ا <‪T‬‬ ‫‪ ) / ٨٢٢‬اك‬ ‫‪٧٠٢٧‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

 ١٥٧‬آ‪O‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪ %.‬ا‪ %0‬ف ا!(‬ ‫‪٧١٥‬‬ ‫‪٧٠٢٨‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ٧‬ن " ‪ /‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫.

 ‪ M5‬ا‪T #‬‬ ‫‪ ) / ٥٧٦‬اك‬ ‫‪٧٠٢٩‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ ١١‬ن " ‪ /‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫'!‪ T‬ا‪%‬وى و‪/‬آ „‬ ‫‪ ) / ٥٦٠‬اك‬ ‫‪٧٠٣٠‬‬ ‫' رة‬ ‫‪ .

7‬‬ ‫ى‬ ‫. ١١٩‬آ‪O‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫ ح ‪  -‬ح‬ ‫‪٦٩٧‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-٩٤-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

.‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪*. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا!ك‬ ‫ا ا*‪ 8 5‬ر‪ Y‬ا)&‪ 4‬وا ا*‪ * IXT8 5‬ر‪X‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ا ى ا ل‬ ‫ ان 'ا"‪ ،T‬ا ء ا‪T#‬‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫‪٦٦٠‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫.

 اى ا.

 < ‬ ‫‪ ٧‬ان ا.

‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا.

 ا )ا.

آ‪ O‬ا!((‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪ N‬أ" ارداء‬ ‫‪ ٢٤‬أ" ارداء‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫"! ار‬ ‫"ون‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫ ا‪%‬ى‬ ‫‪ ٢‬أ" ارداء‬ ‫‪٢‬‬ ‫أ< ل ا‪ j #‬إ"ه ‪ / " O‬و ‪/‬آ ‪ O4‬أ< ل ا‪ j #‬أ‪ / " 5‬‬ ‫‪ ) / ١٠٦‬ا‪T< %‬‬ ‫‪١٥٢٠‬‬ ‫ رأس ا ‪ M‬و !.

 ‪ J‬و ‪X‬‬ ‫ا.

و‬ ‫‪ /‬رع رأس ا ‪M‬‬ ‫"ون‬ ‫ ر‪ 4‬ا ر‬ ‫"ون‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

7‬‬ ‫ر‪*.‬ا‪ T‬أ" ا‪ =%‬س‬ ‫ ان ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪١٣٣٦‬‬ ‫ " <" ر و " ‪B‬ص " ‪ /‬‬ ‫‪5‬ش آ ‪J‬را‪ 4‬ا‪2‬ر‪M‬‬ ‫ا‪2‬ر‪E‬ذآ‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫د را‪J‬س " !‪ #J T‬آس‬ ‫‪ ) / ١٥٥‬ا‪3‬اهة‬ ‫‪١٥٢١‬‬ ‫‪ F .‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪-٩٥-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫اى‬ ‫ا‪T‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b..7‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫"ون‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪P 3‬ب‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﻏﺮﺏ‬ ‫‪-٩٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬اا(‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫‪ %‬اون "‬ ‫‪ ٩٩‬اى‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫دون "‬ ‫‪ ٢٠٧‬ق ا}‪O‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫آ اون "‬ ‫‪ ٩٩‬اى‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫دون "‬ ‫‪ ٢٠٧‬ق ا}‪O‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫ر ا دات ا‪ < i‬ا‪%‬‬ ‫‪ ٨١‬اى‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ا.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪P 3‬ب‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.‬‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا‪3..

 ا‬ ‫‪ ) / ١‬ا‪ %‬د‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫ ا= ري‬ ‫ ا= ري‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وزارة ا‪2‬و ف‬ ‫‪٤٧٨‬‬ ‫ " !‪T‬‬ ‫ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫ا‪#‬آ ا ر †)‪ #‬ب‬ ‫ا‪5‬‬ ‫"ون‬ ‫"! ار‬ ‫‪ = ) / ٢٤٢‬رى‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪9.|/‬اى " ‬ ‫‪٤١‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪ ) / ١٩‬ا‪ %‬د‬ ‫‪١٢٥٥‬‬ ‫آ"ى ا ر‪j‬‬ ‫ا= ري‬ ‫‪٧٩٩‬‬ ‫. T!'/٢٨‬ء ‪M‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‪ ٨٩١ M‬ا‪٨٩٦ :‬‬ ‫‪ ) /‬ا رة‬ ‫‪ .

‪ K‬ار‬ ‫"ون‬ ‫‪١٦٩٨‬‬ ‫ار ا‪ T3# )  (2‬آز ا‪ %‬م (‬ ‫اي‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ا ‪ t‬ا‪ r! %‬ا.

‪T‬‬ ‫‪ ) / ١٤‬ا‪ %‬د‬ ‫‪١٦٩٩‬‬ ‫< دى ا‪ %‬ا‪ %‬م‬ ‫‪|/‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫< دة ا‪ %‬ا‪ %‬م‬ ‫‪ ) / ٣٠‬ا‪ %‬د‬ ‫‪١٧٠٠‬‬ ‫ ' آ‪M‬‬ ‫أ ل ا}‪q‬ل‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫.

د '= ادود '= اƒ ‪ ،‬ا‪% ، .

 ، .

‬ء ‪ M‬ا. ، 5‬ة ‪ ،‬او‪0‬د '=‬ ‫ا!( | '= ادود '= اƒ و‪9.

 !‪ u‬او ".

 ‪، ٥/٧‬‬ ‫‪١٣‬س ‪٩ ،‬ط‬ ‫‪ ) / ٤١‬ا=ر‪-‬‬ ‫‪١٧٠٦‬‬ ‫ ‪/ ZJ‬آ ‪T< </‬‬ ‫ا‪g‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫‪/‬آ ار رة ا‪ #)0‬ب‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪١٧١١‬‬ ‫= <‪/ T‬آ ا <‬ ‫ا ء ا}"‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫ات !.

‬ ‫"ون‬ ‫‪١٧١٧‬‬ ‫و‪5‬ة ‪ .

‬ه "‪، u‬‬ ‫( ‹ ارد ن‬ ‫ا‪g‬‬ ‫"ون‬ ‫ا ا./ T‬ارد ن ‪ ،‬ر ‪ .-‬‬ ‫ا‪g‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫وزارة ا‪0‬و ف‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫ ‪ M 5‬ا(" ‪T‬‬ ‫ا‪g‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ور‪ T!' / " M 5 E‬ا(" ‪T‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٠٤٥‬‬ ‫=‪ .

‬ ‫‪٢٩١٤‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫ا ن ا‪ %‬ل "م ا‪ F" J ) #‬ا‪u‬‬ ‫ا.

7‬‬ ‫ى‬ ‫. (‬ ‫‪ T3#‬دار ا ' ‪ T3# ) $‬ا‪2‬اض‬ ‫ا‪( .‬‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬اف‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫أ‪.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

!‪T‬‬ ‫ى‬ ‫.

‬اف‬ ‫ا‬ ‫ر‪ *.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪-٩٧-‬‬ .!‪T‬‬ ‫أ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪..‬‬ ‫ا‪3.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اا(‬ ‫‪٢١٣٣‬‬ ‫=‪ T‬ادارة ‪/‬آ " !‪ #)† T‬ب و ا ‬ ‫‪ X ٢‬ا!‪u‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ا‪#‬آ ا ر †)‪ #‬ب‬ ‫‪) / ٢٨٢/١٦٩‬‬ ‫‪٣٠١٥‬‬ ‫دار ا.‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪P 3‬ب‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.

‬اف‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫.‪ l3‬ت‬ ‫‪) |/ ٣٩‬اى " (‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫"! ار‬ ‫‪ ) / ٢٣‬ا‪ %‬د‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫أ‪.

‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪-٩٨-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.!‪T‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫ر‪ *.7‬‬ ‫‪٨٠٠٦‬‬ ‫‪9‬ل '= اƒ <‪O‬‬ ‫آ‪#' 3‬ى‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ور‪ =' E‬ا‪ 3‬ح <‪O‬‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫أ‪.7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬‬ ‫ا‪3..‬‬ ‫ر‪ *.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.7‬‬ ‫ر‪*.‬اف‬ ‫ا‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﱴ ﲤﺜﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا‪3.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.‬‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪. ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪P 3‬ب‬ ‫ا ا*‪ * IXT8 5‬ر‪ X‬وا ا *‪ * )> 'W‬ر‪X‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.7‬‬ ‫‪٥٣٥‬‬ ‫"ر‪  -‬ا=‪$‬‬ ‫'= ا‪ %‬ل ‪) T!5‬‬ ‫ا‪ 2‬رس " (‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪/‬آ "ر‪  -‬ا=‪$‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪-٩٩-‬‬ .‬‬ ‫ا ‪.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪..‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪ *.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا( ‪4‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ‬ ‫‪-١٠٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اا(‬ ‫‪١٣٩٣‬‬ ‫‪9‬ل ‪q5‬وة‬ ‫ا‪T< " T %‬‬ ‫"ون‬ ‫ه .‬‬ ‫ا‪3..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪. ا ري‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا( ‪4‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.

  ا‪#‬ر" ‪T‬‬ ‫‪٤٠٥/٦٧٢‬‬ ‫‪١٣٩٦‬‬ ‫‪9‬ل ‪T.

 M5‬‬ ‫ ى آ‬ ‫"ون‬ ‫‪T.

5‬‬ ‫‪١٤٦٨/١٣٠٨‬‬ ‫‪١٤٠٠‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا ‪ T‬ط ". M5‬‬ ‫‪٩٦/٣٧‬‬ ‫‪١٣٩٧‬‬ ‫اا‪ 5‬ر‪ 4‬ا ر‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ 4‬ا ر‬ ‫‪١٤٠٩/١٠٣٣‬‬ ‫‪١٣٩٨‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ 4‬ا ر‬ ‫‪١٤٠٨/١٠٣٣‬‬ ‫‪١٣٩٩‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫أ‪T!'  .

ى ا‬ ‫ا.

‬ ‫"ون‬ ‫'= ا‪/ ' .

 O%‬ر‬ ‫‪١٣٥٥/٨٨٤‬‬ ‫‪١٤٠١‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫ .

‪ =' :‬ا‪q‬م ا‪T!q%‬‬ ‫‪٣٨٠٠/٩٦٤٨‬‬ ‫‪٢١٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫'!‪q.‬‬ ‫"ون‬ ‫‪٢١٠٦‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫‪ .‬رق ‪T‬‬ ‫"ون‬ ‫‪٢١٠٧‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫. :‬ل ‪ =' :‬اه ب ‪' -‬و اا<‪T‬‬ ‫‪٩٢٨‬‬ ‫‪٢١٠٥‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫أ ‪ T‬ط‬ ‫"ون‬ ‫أ‪ 5‬ر‪Z.

 ر‪ /‬را‪ ،/‬ر‪ .

 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪٢١٣١‬‬ ‫اا‪/ 5‬آ ‪ TB =-‬ا= ‪ P‬‬ ‫( ا= ‪ P‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S . 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪٢١٣٢‬‬ ‫=‪ T‬زن ‪/‬آ ‪ TB =-‬ا= ‪ P‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S . 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪٨٠٠٢‬‬ ‫آ ا. /‬ر‪ /‬‬ ‫‪١٢٨٧/٨١٩‬‬ ‫‪٢١٣٠‬‬ ‫=‪ T‬ادارة ‪/‬آ ‪ TB =-‬ا= ‪ P‬‬ ‫( ا= ‪ P‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S .

‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪. 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪-١٠١-‬‬ .‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪. 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫‪ < " S .‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.ا ‪ T‬ا) !‬ ‫ا) !‬ ‫"ون‬ ‫إدارة أ‪q‬ك ا‪2‬را‪ :N‬ا )أرض ا} (‬ ‫‪١٦٠٥/١٩‬‬ ‫‪٨٠٠٣‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫ا‪ T %‬ا= ( ش‬ ‫"ون‬ ‫‪Š " %  J‬‬ ‫‪١٥٨٠‬‬ ‫‪٨٠٠٤‬‬ ‫ ‪q‬‬ ‫‪ /‬رع "! ‪T % " g‬‬ ‫"ون‬ ‫‪ H J‬ج‬ ‫‪١٠١٢/١١٦٢‬‬ ‫‪ < " S .‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ا ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.7‬‬ ‫ر‪ *. 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫‪ < " S .‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬اف‬ ‫ا‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪-١٠٢-‬‬ .‬‬ ‫ا‪3.‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫ر‪ *. J‬ا(‪5 F H‬‬ ‫ا‪ Z< " g‬آ ز ز ‬ ‫"ون‬ ‫آ آ" < س‬ ‫‪٤٤/٤٠‬‬ ‫أ‪. ا ري‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت >‪ 3‬ا( ‪4‬‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫آد‬ ‫ا ‪..7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.7‬‬ ‫ر‪*.7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪.7‬‬ ‫‪٨٠٠٥‬‬ ‫‪9‬ل )‪g " :=#‬‬ ‫‪ F.7‬‬ ‫ر‪ *.‬اا(‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ‪4‬آ‪ K‬و‪8 4‬ج ا(ب‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫‪-١٠٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7‬‬ ‫‪7O‬ان ا ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.7‬‬ ‫ر‪ *. 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪١٤٠٤‬‬ ‫‪9‬ل "ا!‪T‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S ..‬‬ ‫ا‪3. 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫‪ < " S .‬‬ ‫‪١٤٠٣‬‬ ‫ ‪q‬ت‬ ‫ا}" < ت‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S .‬‬ ‫ا ‪.‬ا‪3KA‬‬ ‫ا ‪D? b. ا ري‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ‪4‬آ‪ K‬و‪8 4‬ج ا(ب‬ ‫ا ذات ا‪ 78 5‬ا( رى ا‪K‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﳌﻤﻴﺰ‬ ‫آد‬ ‫ا ‪.7‬‬ ‫أ‪.h-‬‬ ‫ا * ا ‪ j‬ا‪. 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪١٤٠٥‬‬ ‫ ‪ q‬اا‪ 5‬ر‪ 4‬ا ر‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫"ون‬ ‫ر‪ 4‬ا ر‬ ‫‪٣٨٣‬‬ ‫‪١٤٠٦‬‬ ‫ ' ‪q‬ت‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫"ون‬ ‫ "<ن وأ‪ 35‬د„ )أرض ا} (‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪٢١٠٣‬‬ ‫‪ F‬ا د ‪ M5 -‬را!‪T‬‬ ‫‪" M5‬ج ا‪%‬ب‬ ‫"ون‬ ‫‪ < " S . 0‬ت "\دارة اادات‬ ‫‪ < " S . 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫ر‪ *. 0‬ت‬ ‫"\دارة اادات‬ ‫‪ 6‬ى‬ ‫ا ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫أ‪.‬اف‬ ‫ا‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪F B‬‬ ‫" ا‪?4‬‬ ‫‪-١٠٤-‬‬ .7‬‬ ‫ر‪*.‬اا(‬ ‫‪ < " S .7‬‬ ‫‪%‬ع‪/‬ا * ا ‪.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ‬ ‫‪-١٠٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ " . ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫‪ u7-‬ا<&‬ ‫‪%‬ع ا<&‬ ‫ا‪ -‬ا‪e‬ي ‪B 7‬‬ ‫إ‪ y‬ا<&‬ ‫ا ‪ B5 =6‬ه‪ 3n‬ا`&ر‬ ‫ر‪ *.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.‬ا<&‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 5‬م ا‪ j #‬إ"اه ‪O‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ 5‬م اى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ 5‬م اه‪Z‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ 5‬م ‪ =' M5‬اƒ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫!‪ = %‬ى‪" ،‬ج ا‪3K‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬ا.

‬آم ا ‪N‬رة‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ " .‬ا س‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬ا‪T/3<2 " N2‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬ا) ! " .‬ب ‪/‬ق‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ " " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ " .‬أ<‪ g‬ا‪.‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ " .‬ا ى‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬ا‪g " < 3#‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬د‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " . ‪M‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ " .

‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫"ج ‪٤‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫"ج‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫"ج ‪٣‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫"ج‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ا( " ا.‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ " .‬ا‪ T %‬ا=! ‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ " .‬ا=ج ‪ "r" ١‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪ " .‬آ " ‪) /‬ا=‪(F‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .ض ا ف‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬ا  "‪ "r‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .

‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪ Š-‬أ" ‪//‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا<&‬ ‫‪-١٠٦-‬‬ .اء‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫"ج ‪٢‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫"ج‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ا=ج ا}"‪ T‬ر ار‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫ر‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫أار ا ا‪ q‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫ر‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ '= ا در ا ‪T<q‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ أ" '!‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ <5 .‬ارة‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪<5 .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫‪ u7-‬ا<&‬ ‫‪%‬ع ا<&‬ ‫ا‪ -‬ا‪e‬ي ‪B 7‬‬ ‫إ‪ y‬ا<&‬ ‫ا ‪ B5 =6‬ه‪ 3n‬ا`&ر‬ ‫ر‪ *.Š-‬ان‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪ Š-‬ا"‪ M‬ا= ‪S‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ Š-‬دار ا ' ‪$‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪ -‬رŠ ‪/‬آ ا „ )‪ F‬ا.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.‬ا<&‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ -‬رŠ = ى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪ Š-‬ا‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪ Š-‬أ<(< د‪g‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪3.

‪( 3‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ Š-‬ا(‪$‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪ -‬رŠ ‪/‬آ ا „ )‪ F‬ا.

‪( 3‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ -‬رŠ ‪/‬آ ا „ )‪ F‬ا.

‪( 3‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪ Š-‬ا " ه ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪ -‬رŠ ار ا‪r !) T< 2‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪ -‬رŠ ار ا‪r !) T< 2‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪ Š-‬ا"‪) .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪ =%‬ا‪ #‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫‪=%‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫آ  <‪ X‬آ ‪MJ‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫آ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا<&‬ ‫‪-١٠٧-‬‬ . u" T‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ أ< ه <‪O‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪ Š-‬ا) )‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫= ‪ $‬و آ ب ا‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫= ‪$‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ 9< Š-‬أ‪ B‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪ Š-‬ا=‪ -‬ى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪ <5 .‬ا‪9‬ة‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪<5 .(" M‬زاو ا} ر"(‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪9 Š-‬و‪g‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪ -‬رŠ ' رة " را‪ 3‬س‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ ا‪#‬ر" ‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ ‪< "J‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ '!‪ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ا= رى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫  ي '= ازاق ا ‪T4‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫ا( ‹‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪ =%‬إ ه ه "‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫‪=%‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫=‪< J T‬ن‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ح ا درو‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫آ  ن " ‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫آ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ا. ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫‪ u7-‬ا<&‬ ‫‪%‬ع ا<&‬ ‫ا‪ -‬ا‪e‬ي ‪B 7‬‬ ‫إ‪ y‬ا<&‬ ‫ا ‪ B5 =6‬ه‪ 3n‬ا`&ر‬ ‫ر‪ *.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫(  ء ار ا}"‪:‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ رأس ا ‪M‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ ‪ 5‬ا ‪.‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫آ  ن رك‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫آ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫ا‪ 32‬ا < < ‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫آ ‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫(  ا=‪$‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫" " ب )) )ا آ‪ $‬ا}‪q‬ل(‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪T!3 =%‬‬ ‫أ‪ E‬ر د ‬ ‫‪=%‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫‪ < =.‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫ " ا‪9‬ن‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬ا<&‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫( ‪ ? B‬ا‪Z%‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.

| ا < <‪ :‬او <‪:‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫.

|‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ ان ا‪.‬م‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ر‪ | -‬ا!!‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ا ‪ F‬ا‪K‬ي‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫.

| آ! اداب‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫.

|‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ر ن رك‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫( ا.

‪P‬ة‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬ا<(< د‪g‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫.

| ا هات ا! ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫.

‬ة‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا<&‬ ‫‪-١٠٨-‬‬ .|‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‪9.‬ة ا‪ #‬ى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪9.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.‬ا<&‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪ Š-‬ا= <‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪ Š-‬اا< ا= ة‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪ Š-‬اا‪T" P‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪ Š-‬ا‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪ Š-‬ا‪:‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪ Š-‬ا ‪-‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪' Š-‬ن‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ Š-‬ا‪ 0‬ر‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫‪ " Š-‬ب ا=. ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫‪ u7-‬ا<&‬ ‫‪%‬ع ا<&‬ ‫ا‪ -‬ا‪e‬ي ‪B 7‬‬ ‫إ‪ y‬ا<&‬ ‫ا ‪ B5 =6‬ه‪ 3n‬ا`&ر‬ ‫ر‪ *.

‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪ Š-‬ا.

Š-‬ان‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪" Š-‬ر ا= <‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ Š-‬ا=‪q‬ط‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫‪ Š-‬ا}‪Z‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪ Š-‬ا!= ن‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪ Š-‬ا ‪P‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪ Š-‬ا}ا" )ا= ب ا‪(P)2‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫‪ Š-‬اا‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪ Š-‬ا) ‪ T‬ا= ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫‪ Š-‬ا‪ 3‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪ " .‬ا‪ "r" $‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪ " .‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪ Š-‬ا‪/ #‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫ا=ج ا‪ :#‬ر ار‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫"ج‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‪9.‬ا‪ : %‬ا=.‬ة‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪ Š-‬ا=وى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪3.‬ة < !ن‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪9.

‬ ‫أ‪ E‬ر ‪ "5‬‬ ‫‪ " .‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪ Š-‬رو‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر إ‪ q‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‪ 5‬م آم اآ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا<&‬ ‫‪-١٠٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪ < =. #‬ا‪E0‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‪ 5‬م ر ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪ Š-‬اا" م‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪Š-‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫أ‪ E‬ر ‪5 i5 3#‬ل ".‬آ ‪$‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫( ر ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫أ‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫( أ"  ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫أ‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫"!‪M=#‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫أ‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫=ة ارد ن "‪#‬آ ا‪ #)2‬ب ا‪2‬ه! ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪ < =.‬ا‪M J0‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬ا<&‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪ 5‬م أ"  ‪١‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪ 5‬م أ"  ‪٢‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‪ 5‬م أ" ‪=J) -‬زس  (‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫'د اارى‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪E‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪ < =.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫اا" م‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫{‪ E‬ر ا=د‪T‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫أ‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ا = < ا! ا=(! ‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫( ا ء ا‪T#‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪E‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫أرض آ‪J‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫( أ‪% E‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ " ا‪ T=.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫ا=ة ا )ا‪("02‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =. ا ري‬ ‫‪A‬اول ا&ا ‪ 7‬ا[‬ ‫‪ u7-‬ا<&‬ ‫‪%‬ع ا<&‬ ‫ا‪ -‬ا‪e‬ي ‪B 7‬‬ ‫إ‪ y‬ا<&‬ ‫ا ‪ B5 =6‬ه‪ 3n‬ا`&ر‬ ‫ر‪ *.‬ا‪T/3<0‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫ ‪$‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‪ T3( < =.‬آم ا‪ #‬‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫‪< =.

ة ط‬ ‫أ‪ E‬ر < ‬ ‫أ‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫{‪ E‬ر < <‪ :‬رو <‪:‬‬ ‫‪$  B‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا<&‬ ‫‪-١١٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪ 4‬ا ظ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫‪-١١١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

. ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪ 4‬ا ظ‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ‪ 3K7‬ا‪h.‬ظ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ا ‪3K7‬‬ ‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫ا.‬ا‪ 3KA‬ا ‪D? b.‬‬ ‫ا‪7‬ان‬ ‫‪ u7-‬ا ‪3K7‬‬ ‫ر‪ *.

‪ T‬ا‪T Jq‬‬ ‫و?‬ ‫ا( ا.

رة " ‪5 M‬ا‪ H4‬ا‪0q#‬ت و آم اآ‬ ‫ا.

‪ T‬ا‪T Jq‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٠١‬‬ ‫ا.

‪ T‬ا < <‪T‬‬ ‫و?‬ ‫‪ / M‬رع …اد ‪5 T5‬ا‪ H4‬ا‪0q#‬ت‬ ‫ا.

‪ T‬ا < <‪T‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٠٢‬‬ ‫اا‪ .‬ا=.

 ! ء ا‪T#‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا ء ا‪T#‬‬ ‫" <را ار< ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٦٠٠٣‬‬ ‫‪ 5‬ا‪0q#‬ت‬ ‫و?‬ ‫( ا‪0q#‬ت‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٠٤‬‬ ‫( .

( ‬ ‫و?‬ ‫.

‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠٠٥‬‬ ‫‪ "5‬ا.( ‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.

‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٠٨‬‬ ‫< دى =ر‪ ŠJ‬ا ‪TN‬‬ ‫و?‬ ‫( =ر‪ŠJ‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H. ا< ت‬ ‫‪/‬ق‬ ‫( ‪5‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٠٧‬‬ ‫< دى ‪ 5‬ا ‪TN‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫( ‪5‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠١٢‬‬ ‫ ان ا‪ #‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا ء ا‪T#‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٠٦‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬ا‪9‬ه‬ ‫‪/‬ق‬ ‫( ‪5‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٦٠١١‬‬ ‫ ان ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫و?‬ ‫ا ء ا‪T#‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠١٣‬‬ ‫‪ 'J‬ا.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠١٠‬‬ ‫( راس ا ‪M‬‬ ‫ا ك‬ ‫راس ا ‪M‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٠٩‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬ا<(< د‪g‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫( ‪5‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.

د‬ ‫‪B‬ب‬ ‫‪.‬ب ا‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.‬ن‬ ‫و?‬ ‫إ=روزو ا م ‪ 'J‬ا.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠١٤‬‬ ‫( ‪.

‬ل '= ا ‪T=.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٠١٦‬‬ ‫ " ا رة !! ‪M‬‬ ‫و?‬ ‫‪ /‬رع ‪ .د‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H. # " -‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠١٧‬‬ ‫ " ا .‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٦٠١٥‬‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬ا‪9‬ة‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫‪5‬ا‪ H4‬و ‪53 H.

#‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠١٨‬‬ ‫ " ا د‬ ‫و?‬ ‫ ان ا‪.‬م‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠١٩‬‬ ‫ " ا‪%‬د !! ‪M‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫آز‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠٢٠‬‬ ‫ " ى "‪#‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫ ي "‪#‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٦٠٢١‬‬ ‫ " ارة‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫ارة‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٠٢٢‬‬ ‫ " أ" ار‬ ‫‪/‬ق‬ ‫ا‪P‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٢٣‬‬ ‫ " ارد ن‬ ‫‪B‬ب‬ ‫ارد ن‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٦٠٢٤‬‬ ‫ " ا) !‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫ا) !‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٠٢٥‬‬ ‫ " أ"  ‪١‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫أ" ‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٠٢٦‬‬ ‫ " أ"  ‪٢‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫أ" ‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-١١٢-‬‬ . ‪ M‬و ا د‬ ‫و?‬ ‫ا‪T=.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪ 4‬ا ظ‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ‪ 3K7‬ا‪h. #‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٣٢‬‬ ‫( آم اآ‬ ‫و?‬ ‫آم اآ‬ ‫ ‪ H.‬أ)ى‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٣٣‬‬ ‫( ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫و?‬ ‫ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫ ‪ H.‬‬ ‫ا ‪3K7‬‬ ‫‪٦٠٢٧‬‬ ‫ " ا(‪ H‬ا‪9‬را'‪T‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫ا(‪ H‬ا‪9‬را'‪T‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٠٢٨‬‬ ‫ " ا‪ %‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٠٢٩‬‬ ‫ "‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫)ر‪ /‬‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٠٣٠‬‬ ‫ " ا ‪-‬‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫"ج ا‪%‬ب‬ ‫ا ‪M‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٠٣١‬‬ ‫ " ا< ! ‪9‬‬ ‫و?‬ ‫ا‪T=.‬‬ ‫ا‪7‬ان‬ ‫‪ u7-‬ا ‪3K7‬‬ ‫ر‪ *..‬ا‪ 3KA‬ا ‪D? b.‬ظ‬ ‫ا‪.‬أ)ى‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠٣٤‬‬ ‫= <‪ T.

 "  T‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‬أ)ى‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٣٥‬‬ ‫آ  <‪ X‬آ ‪ME‬‬ ‫ا ك‬ ‫‪ /‬رع ة ا‪T‬‬ ‫ ‪ H.‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫ ‪ H.‬د ‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٣٧‬‬ ‫( ا=ك‬ ‫و?‬ ‫‪ / M‬رع ‪q-‬ح ‪ T5 O‬آ ا‪ =2‬ط‬ ‫( ا=ك‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٣٨‬‬ ‫( ا " .‬ء ا‪T#‬‬ ‫ ‪ H.‬د ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠٣٦‬‬ ‫( ا‪ T‬ا" ا‪ =%‬س‬ ‫ا ك‬ ‫ ان ا ‪  " .

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫( ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦٠٣٩‬‬ ‫( ‪ /‬رع راس ا ‪ T.

 " M‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫( ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٦٠٤٠‬‬ ‫( ا‪2‬اق " .

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫( ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٤١‬‬ ‫( ا زل ا‪ T.

 " "%‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫( ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٤٢‬‬ ‫( ا} ر" " .

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫ا ك‬ ‫ا.

‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫( ا.

‬‬ ‫‪B‬ب‬ ‫ ء ا=‪$‬‬ ‫( ا ‪.‪ T‬اآ‪T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٤٣‬‬ ‫( ا ‪. #‬‬ ‫( ‪  !%J‬و = <‪ ' T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦٠٤٥‬‬ ‫ ‪ F‬آ! ت ا(‪ ،Z‬ا و ا‪ 2‬ن‬ ‫و?‬ ‫ا‪T=. #‬‬ ‫و?‬ ‫ا‪T=.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٠٤٤‬‬ ‫( ا‪T=. #‬‬ ‫( ‪  !%J‬و = <‪ ' T‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٦٠٤٦‬‬ ‫آ! ا‪!%‬م‬ ‫و?‬ ‫.

م "‪u‬‬ ‫( ‪  !%J‬و = <‪ ' T‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٦٠٤٧‬‬ ‫( " " ‪ /‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫'= ا‪q‬م ' رف‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦٠٤٨‬‬ ‫( ر‪/‬ى‬ ‫‪/‬ق‬ ‫ر ‪ -‬ر‪/‬ى‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٤٩‬‬ ‫( ‪٢ 5‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٥٠‬‬ ‫( ‪١ 5‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٥١‬‬ ‫( ‪٣ 5‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٥٢‬‬ ‫( ‪٤ 5‬‬ ‫و?‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦٠٥٣‬‬ ‫( ‪٥ 5‬‬ ‫و?‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-١١٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ا‪ 3KA‬ا ‪D? b.‬‬ ‫ا ‪3K7‬‬ ‫‪٦٠٥٤‬‬ ‫( وا"ر ا „‬ ‫و?‬ ‫.‬ظ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ا‪7‬ان‬ ‫‪ u7-‬ا ‪3K7‬‬ ‫ر‪ *. ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪ 4‬ا ظ‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ‪ 3K7‬ا‪h..

‬‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫‪٦٠٦٣‬‬ ‫.م "‪u‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٠٥٥‬‬ ‫( <!‪T‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪ / M‬رع دز إ"اه ‪ O‬رأ ‪ X‬و ‪ T5‬ار< ‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦٠٥٦‬‬ ‫( ز‪ <9‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫‪ / M‬رع ‪ .‬‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫‪٦٠٦٢‬‬ ‫‪9.‬ة ا‪: %‬‬ ‫ا‪ %‬‬ ‫ا‪T %‬‬ ‫( ‪ % =.‬ة ‪T‬‬ ‫ا‪9‬ة‬ ‫ ‪T‬‬ ‫( ‪ % =.‬ل '= ا ‪ -‬و ‪ T5‬ار< ‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦٠٥٧‬‬ ‫( (‪ / " T3‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫(‪ / " T3‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٥٨‬‬ ‫( !Š‬ ‫‪/‬ق‬ ‫ !Š‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٥٩‬‬ ‫( "!‪T‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫"!‪T‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٦٠‬‬ ‫( آ‪„=' 3‬‬ ‫‪/‬ق‬ ‫آ‪„=' 3‬‬ ‫( ‪q‬ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦٠٦١‬‬ ‫‪9.

? ".

ة ط‬ ‫ا‪ %‬و "ج ا‪%‬ب‬ ‫)ن "(ل ".

ة ط‬ ‫( ‪ % =.‬‬ ‫‪ " F B‬ا‪?4‬‬ ‫‪-١١٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪&:‬ارع ا ظ‬ ‫ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫‪-١١٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ا]رع‬ ‫‪6>6‬‬ ‫ا * ا]رع‬ ‫‪١‬‬ ‫ ‪9‬و‪g‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b. ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪&:‬ارع ا ظ‬ ‫ا * ا‪^?6‬‬ ‫ر‪ *.

‬ب " ‪ /‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا.د '‪:9‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪5 X%!.

| او <‪T‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ !=/‬ن‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ 5‬رة ى ‪%‬د‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫'!‪ T‬أ‪ B‬ا‪' #‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ ي ااز‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا‪ ! .

 j #‬ن ‪55‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ا <‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا!‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬ن " ‬ ‫ق ا‪ u‬ا‪ " O‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ا) ء ار(‬ ‫اآ‪ " :#‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫أ‪' 5‬ا"‪:‬‬ ‫‪ H J‬ا‪2‬ول " ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪q-‬ح ‪O‬‬ ‫‪ " |/‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا} ا ر‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ار ا‪2‬آ=‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ا .

‬ا. آ‪O‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ ا‪ (%‬ر‪M‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫راس ا ‪M‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪ H.

‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ ي ا‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫.

‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫'= س .د " ‪ /‬ا‪:!3‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا=‪ T‬دا< ل‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ ‪ -‬دق ' رة‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫م و‪$ !) S .

د ا‪ %‬د‬ ‫ …اد " ‬ ‫ا= " ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-١١٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول ‪&:‬ارع ا ظ‬ ‫‪6>6‬‬ ‫ا * ا]رع‬ ‫ا * ا‪^?6‬‬ ‫ر‪ *.‬ا]رع‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ام ‪ M5‬ا‪j #‬‬ ‫ا=ر‪ -‬ا " ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ اال‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪ /‬رع <ة ‪٤٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫.‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.

د ‪:‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫آ ا" <‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ا<(< د‪g‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫آ ا‪ =2‬ط‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫<= ‪ $‬ا د‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ا =‪:J‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ا= ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫'= ا!( | ا" ه |‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬ال ال " ‬ ‫ا‪ "  -‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪-١١٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪A‬اول ا. ل ا‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫‪-١١٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b. ا ر‬ ‫‪A‬اول ا.‬ا ‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪T.7h‬‬ ‫ا‪7‬ان‬ ‫‪%‬ع ا ‬ ‫ر‪ *. ل ا‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا ا‪.

M9‬‬ ‫ ان زو‪ ) .< $' .$‬وا"ر ا ة ‪( H" -‬‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ iJ‬ل ‪ %‬ز‪!B‬ل‬ ‫ ان ‪ %‬ز‪!B‬ل ‪ (.

$‬و?‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ iJ‬ل . -‬ا‪ T5 .

 '!‪ / " T‬‬ ‫ ان .

 '!‪ .T‬ا‪ #‬‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ا‪ Z‬ا‪V‬آ رى ‪#‬اء ‪5‬ب أآ"‬ ‫ ان ا‪#‬اء ‪ (.

 -‬‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ iJ‬ل اى إ ' ‪$‬‬ ‫‪ /‬رع …اد‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ iJ‬ل <" ر " ‪ /‬‬ ‫ا ‪ 5‬اا)! ‪2 T‬و"ا ار ‪ / -‬رع …اد‬ ‫ ‪ 5‬أو"ا  درو‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ iJ‬ل ار ا‪2‬آ=‬ ‫ ان ا‪2‬ر ا‪2‬آ= ‪ H. -‬ا.

‬م‬ ‫‪ iJ‬ل‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫'‪' ) T.‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ 5 $ E J‬ا ‪M‬‬ ‫‪ 5‬ا ‪M‬‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫< ‪ iJ M‬ل آ ‪ J‬ا‪2‬ار‬ ‫ ان ا‪.

‬ار<  ‪ -‬ا‪2‬زار(‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ iJ‬ل .‬م‬ ‫'‪ $‬ا<‪T‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ iJ‬ل أ(رة أورو" ) ‪ iJ‬ل ا!! (‬ ‫‪ H.< $‬د (‬ ‫ ان ا‪.

‬ار ا=. ‪ =' T‬ا ‬ ‫)‪ T3# $‬اا ة‬ ‫‪ iJ‬ل دا)!‪T‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪.

.‬ار<  ‪ -‬ا <!‪T‬‬ ‫‪.T< .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪.‬ار ا"ى ا‪T<'3‬‬ ‫)‪ $‬ا(‪ H‬ا.‬ق ن ‪ H.‬ ‫وا‪ .‬ار ) ر‪ .

‬ار . ٢١‬ار ‪( T‬وح‬ ‫'‪ O $‬ا<‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪.‬ار ) ر‪ .‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ا رة ا‪ <2‬‬ ‫ ان ا ! ‪ H.اوى‬ ‫‪.

ت ‪ M‬ن ار‬ ‫ر ‪ T3#‬اات ا!.

‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫'‪ ) T.‬ار ) ر‪ . ‪ H. -‬ار<  ‪ T3( -‬آ ‪$‬‬ ‫‪.

< $‬آ<‪( J #‬‬ ‫ ان ‪ ='-‬ا در ر‪ (.‬ر‪/‬ى ‪ H.Z. -‬ا.

‬ ‫‪ iJ‬ل ا<‪T‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-١١٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

7h‬‬ ‫ا‪7‬ان‬ ‫‪%‬ع ا ‬ ‫ر‪ *. ل ا‬ ‫ا‪8‬د‬ ‫ا * ا ا‪.‬ا ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪. ا ر‬ ‫‪A‬اول ا.‬ار .‬ا‪ 3KA‬ا ‪ D? b.

‪ T‬ا!‪%‬‬ ‫ا ان ا= ‪ ( -‬ا!‪.

‬ار ) ر‪ .‬ار ) ر‪ .‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪.‬ار ا‪M9‬‬ ‫ ان زو‪ ) $‬وا"ر ا ة ‪( " -‬‬ ‫‪.‬ار ا." .‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪.%‬ى‬ ‫‪.‬ار ‪ F‬ا=ول‬ ‫‪ H.

اوى‬ ‫ ‪ O‬دا)!‪T‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪.‬ار آ! ا(‪Z‬‬ ‫=‪ M T‬ا‪ =.2‬ء ‪J (.

 -‬ام ا ‪ 4‬إاه ‪ (.

‬ار دا)! ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪5‬ار ا‪3‬ن ا !‬ ‫=‪ T‬آ! ا‪3‬ن ا ! ‪J (.٢٧‬ا ء ا}"‪ ( .T‬ا ك‬ ‫‪. .‬ار ) ر‪ .‬ار ) ر‪ .O‬ا‪$‬‬ ‫‪.‬ار ا=‬ ‫ر أرض آ‪%! J‬ض ‪ -‬ا‪2‬زار(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪.‬ار ا ‪r‬‬ ‫" ب ‪ .

‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪.‬ار ) ر‪ . #‬‬ ‫( ا د‪ ‹. / -M‬ا ء ا‪T#‬‬ ‫‪.‬ار ) ر‪ .‬ار ا <!‪T‬‬ ‫‪ H.T‬أ" ‪g‬‬ ‫‪.‬ار<  ‪ -‬ا <!‪T‬‬ ‫‪.‬ار ‪ EqE‬ا‪ %‬‬ ‫ا)‪ $‬ا‪ T= T#‬إدارة ‪ % .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪. -‬ام ا‪3‬ن ا ! ‪!K -‬م ‪ / -‬رع '=‬ ‫ا‪q‬م ' رف‬ ‫‪.‬ار ا‪‹.‬ار دا)! ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫"ا" ار‬ ‫)‪ $‬ا(‪ H‬ا‪9‬را'‪ .‬ار‬ ‫‪.‬ار ) ر‪ .‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ EqE‬أ' ل <.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪.‬ار ) ر‪ .

 ‪= -‬زم أان‬ ‫ا ا…دى إ‪ T‬ا ‪ 5‬ا=ى "!‪ = %‬ي ‪ -‬ا ك‬ ‫'‪ T.

< $‬ا<‪T‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫'‪ $‬ا.

‬ار =‪ T‬ا‪ %‬دات ا ر‪ T3# . .‬اات ا!.‪ ) T‬ا( ر (‬ ‫أول ‪ /‬رع …اد ان ' ا‪9‬هر‬ ‫ ‪' T!' O‬ة‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪.

‬ ‫‪ T3#‬اات ا!.

0‬ت ار‬ ‫=‪ K .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪.‬ار ' ا‪ ' . ‪ T3( -‬آ ‪$‬‬ ‫‪.S5‬ر ‪/‬آ رد‬ ‫‪.‬ار رد‬ ‫‪ .‬ار ) ر‪ .‬ار ) ر‪ .‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪.

 T‬ار‬ ‫‪ 5‬ز ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-١٢٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ M‬ا‪I‬‬ ‫&‪:0‬‬ ‫ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﳊﺼﺮ‬ ‫‪-١٢١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ M‬ا‪I‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫‪-١٢٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ M‬ا‪I‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ M‬ا‪I‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٢٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا‪K‬ة‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٣٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪: > I> M‬ق‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٤٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬و‪M‬‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٥٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ > I> M‬ا!ك‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٦٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٧٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪P > I> M‬ب‬ ‫‪ 4‬و‪ST4‬ت ا ظ‬ ‫‪-١٧١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ‬ ‫‪-١٧٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٧٣-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٧٤-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.‬ ‫‪-١٧٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.‬ ‫‪-١٧٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٧٧-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٧٨-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٧٩-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٨٠-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.‬ ‫‪-١٨١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

‬ ‫‪-١٨٢-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫‪-١٨٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٨٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٥-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٦-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ 4 I> M‬ا ظ‬ ‫‪-١٩٧-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫‪-١٩٨-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-١٩٩-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-٢٠٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-٢٠١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-٢٠٢-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-٢٠٣-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪&: I> M‬ارع ا ظ‬ ‫‪-٢٠٤-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫‪-٢٠٥-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢٠٦-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢٠٧-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢٠٨-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢٠٩-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا. ل ا‬ ‫‪-٢١٠-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا. ل ا‬ ‫‪-٢١١-‬‬ .

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢١٢-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.

‫ ا ظ ا وا اا .

 ل ا‬ ‫‪-٢١٣-‬‬ . ا ر‬ ‫‪6‬ا‪ I> M‬ا.