P. 1
dacia magazin

dacia magazin

|Views: 115|Likes:
Published by zecemari
dacia
dacia

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: zecemari on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

DACIA MAGAZIN
Publicatie lunara de istorie si cultura
Director fondator Dr. Napoleon Savescu Redactor - sef Prof. Bucur Gheorghe Redactor - sef adjunct Prof. Mariana Tera Secretar de redactie Istoric Nicolae Nicolae Tehnoredactare computerizata Ing. Dascalu Gheorghe Rodica Caliman Publisher Ilie Enciu Colaboratori Prof. Gheorghe D. Iscru Prof. Sorana Georgescu Gorjeanu Prof. Dr. Danciu Tereza Prof. Dr. Godeanu Marioara Fotoreporter Ing. Leonov Valeriu Publicatie editata de fundatia Dacia Revival International Redactia Jud. Tulcea , Str. Florilor nr. 37 , cod. 820035 Tel. 0729011003 ; 0752104184 ; 0722274551 e-mail: revistadaciamagazintulcea@gmail.com www.dacia.org Tiparul executat la ARTPRINT SRL Slobozia ISSN 153-5316

Nr. 70, octombrie 2011

DACIA magazin

I. EDITORIAL

Centenar Nicolae Densuşianu
(1911 -2011)
Dr. Napoleon Săvescu, New York

„A explica adevărul oamenilor care nu sunt structuraţi mental să-l înţeleagă este similar cu a promova incultura.” Anthony Hope În anul 1865, revista Familia, Foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţii, prezintă în paginile ei, alături de personalităţi de talia lui Shakespeare, şi operele unor români demni să figureze în ceea ce Iosif Vulcan numea cu mândrie „Panteonul român”. Astfel, îi găsim în paginile ei pe Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, Anton Pann, Ion Heliade Rădulescu şi Andrei Mureşanu. Apăreau însă, în anii 1866, în revista Familia, şi creaţiile de debut ale lui Mihai Eminescu şi Nicolae Densuşianu. Proaspătul student al „Academiei săseşti de drepturi”din Sibiu, N. Densuşianu, debutează în nr. 20 din 10/20 iulie 1866 al revistei cu poezia „Zâna mea”, în care poetul exclama: „Doamne, arde necuraţii şi-i trimite în infern A ta ginte-a fi ilustră, dară steaua ei divină Este-n ceaţa primăverii şi încă nu s-a ivit”. Poezia patriotică, pornind de multe ori de la aceeaşi temă - viitorul patriei -, având ritmuri înălţătoare şi pasiuni clocotitoare i-a preocupat în anii 1866 pe Nicolae Densuşianu şi pe M.Eminescu, cel din urmă reuşind să atingă însă culmile perfecţiunii. Ei intrau în competiţie cu poezii de mult consacrate, cum ar fi Hora Unirei a lui V. Alecsandri sau Umbra lui Mircea. La Cozia de Grigore Alexandrescu, precum şi versuri celebre ca : „Viitor de aur Ţara noastră are Şi prevăz prin secoli a ei înălţare” din „Mircea cel Mare şi solii” a lui Bolintineanu.

Iosif Vulcan, înzestrat cu o intuiţie deosebită în a descoperi valori în tinerii lui colaboratori, va acorda prima pagină a revistei pentru „Misterele nopţii” de Mihai Eminescu, în nr. 34 şi, de asemenea, poeziei „Melancolia” de Nicolae Densuşianu, în nr. 36. Ca să putem înţelege victoria şi satisfacţia acestor doi tineri, trebuie să amintim că prima pagină a nr. 33 al revistei fusese rezervată meditaţiei lui Dimitrie Bolintineanu prin poezia „Scopul omului”. Pentru a putea înţelege muzicalitatea care-i apropia aşa de mult pe cei doi, iată versuri din poezia lui Nicolae

1

Nr. 70, octombrie 2011

DACIA magazin
Pentru aur şi paftal’.” Dar dacă la Eminescu poezia este mult mai complexă şi sofisticată, la Densuşianu ea este mai simplă, mai săracă: „Ştefan, Domnul mare Ştia de răzbunare La leşi şi la tătari.” În 1877, ambii, Eminescu şi Densuşianu, sunt stabiliţi la Bucureşti şi vechea lor amiciţie se reia, cum se poate vedea în poemul lui Eminescu, „Gemenii”. Să nu uităm că în 1883, Eminescu va declara că: În România totul trebuie dacizat”. Era perioada în care Densuşianu începuse să lucreze la tratatul „Dacia preistorică”, lucrare în care, alături de arheologia materială, disciplină istorică riguroasă, va introduce, pentru prima oară, şi arheologia spirituală din mulţimea de mărturii scrise ale antichităţii greco-latine, asociind probe găsite la mii de ani sau la mii de kilometri distanţă. Dacă, din punct de vedere poetic, Densuşianu a fost atât calitativ, cât şi cantitativ un poet minor, nu acelaşi lucru putem spune despre el ca istoric. În studiul „Poeţi şi critici”(1886), Titu Maiorescu trece în revistă cele mai importante succese ale literaturii române şi, alături de Alecsandri, Eminescu, Vlahuţă, Caragiale, Delavrancea, apar şi „lucrările ştiinţifice ale d-lor Hasdeu şi Nicolae Densuşianu”. Lectura poeziilor publicate de Eminescu şi Densuşianu dezvăluie preocupări comune, gânduri comune, modele ritmice şi motive tematice comune, pe care, însă, Eminescu le va dezvolta magistral în versuri, iar Densuşianu în scrierile sale istorice. Nicolae Densuşianu a fost unul dintre cei mai serioşi şi meticuloşi arhitecţi ai istoriei noastre vechi, iar lucrările sale sunt scrise cu pricepere, tenacitate şi cunoştinţe aprofundate, ce dezvăluie un trecut românesc complex. Este suficient să amintim că majoritatea documentelor privind istoria medievală românească au fost adunate şi publicate de către Nicolae Densuşianu. Fără aceste do-

Densuşianu: „Pe punte eternală ce lumile le-mbină, Mă trece, ca şi-o taină, a ta mână de crin; Tu eşti, copilă dalbă, o umbră peregrină, Iar eu al tău suspin!” În toamna anului 1866, Eminescu a venit la Sibiu să-l întâlnească pe fratele său de sânge Nicolae Eminovici, dar nu-l găseşte acasă. Va fi însă găzduit de N. Densuşianu; el va găsi în gazda sa binevoitoare, în vârstă de 20 de ani, un frate de spirit, iar în preocupările acestuia privind mitologia şi istoria veche a poporului nostru o sursă proaspătă şi continuă de inspiraţie, ce se va reflecta în poezia sa, ca, de altfel, în toată activitatea sa de viitor. Întâlnirea celor doi de la Sibiu i-a redeschis lui Densuşianu pofta de a culege şi chiar a prelucra versuri populare. De data aceasta, începe să folosească rima încrucişată, mult mai sofisticată, sugerând sonorităţi întâlnite mai târziu la Eminescu. Câteva dintre poeziile „botanice”ale lui Densuşianu sunt: „Floarea soarelui”- 1867, „Legenda lăcrămioarei”-1875 şi „Legenda crinului”-1888. „Printre valuri lin se vede Luna-n pâlcuri de fantomi”... Unei legende culese, probabil din Muntenia, Densuşianu îi localizează acţiunea într-o mânăstire de pe malul Dâmboviţei, prelucrând schematic ideea unei „promisiuni nerespectate în dragoste”: „Dar copila părăsită, Pre nisipul cel pustiu, Singur’ geme ofilită Ca o faclă pe sicriu.” După nouă ani de suspine, apare un emir care o invită să stea lângă el şi să fie o „regină dezmierdată de serai”: „ Ea surâde şi-apoi plânge Către Febul lucitor....... Vino! şi cu braţul strânge Vălul moale curgător.” Însă se va auzi şi vocea plină de reproş a iubitului uitat: „Mi-ai uitat amorul, jună,

2

fizica. ca istoric. am înfiinţat revista Dacia magazin ş. sărac la acea vreme. Nicolae Densuşianu a fost cel dintâi dintre români care a utilizat metoda „reconstrucţiilor regresive“. Densuşianu aduce adevărul în modul de gândire asupra istoriei noastre vechi şi îndepărtează noţiunile şi modelele de logică perimate cu privire la istoria noastră veche. a lui Nicolae Densuşianu nu este în primul rând în mulţimea datelor prezentate.Nr. se uitau cu respect toate cancelariile Europei. supravieţuirea instituţiilor lor specifice. 70. Importanţa. El sparge sistematic modelele repetitive impuse de istoricii vremii. Ceea ce trebuie subliniat este că. Aşa riscuri mari nu şi le-a asumat intelectualul român nici în vremea lui Nicolae Densuşianu şi nici azi. Dacia Preistorică este.502 kilometri pătraţi. Prima apariţie a scrisului în lume la Tărtăria şi Nicolae Densuşianu în comuna Densuş –. mai cu seamă. arheologia. Azi. octombrie 2011 DACIA magazin încă doar spaţiul Carpato-Dunărean-Pontic. se cuvine să-i mulţumim încă o dată pentru drumul deschis spre o cunoaştere corectă a zbuciumatului nostru trecut dacic. care întunecau spiritul critic până la orbire şi încurajau lenea în gândire. filologia. în cercetarea istorică. am scris cartea Noi nu suntem urmaşii Romei. ci în modul lui de gândire. în care trăieşte un popor spre care. chimia. care te-a plămădit pe tine şi pe strămoşii tăi. am organizat 12 congrese de dacologie. în filosofia lui istorică. cu veacuri în urmă. cumente nu ar fi fost cu putinţă să fie „descoperită“ miraculoasa supravieţuire a românilor transilvăneni şi. putem spune că asistăm la apariţia unei noi ştiinţe care se apleacă cu seriozitate asupra istoriei noastre vechi – dacologia. când vorbim despre istoria noastră veche. Şi azi. evoluţia lui de la începuturi şi până în prezent. am înfiinţat societatea Dacia Revival/ ReÎnvierea Daciei. Astăzi. istoria. când se împlinesc 100 de ani de la plecarea spre tărâmurile lui Zalmoxis a lui Nicolae Densuşianu. Consecvent şi deliberat. Pentru că cine doreşte să se „compromită” faţă de cultura oficială din România trebuie doar să nu fie de acord cu ce se impune de către mediile aşa-zise academice. a căror vechime nimeni nu o poate stabili. ca şi acum 100 de ani. există un grup substanţial de oameni cu care nu împărtăşim aceleaşi standarde morale şi intelectuale. o reconstrucţie a realităţilor istorice de la Dunăre şi Carpaţi într-o vreme când Europa era 3 . Densuşianu a trebuit să se folosească de propria sa imaginaţie şi de propriul său discernământ în a umple golurile lăsate de izvorul istoric şi arheologic. biologia şi alte domenii de cercetare au aportul lor specific în studiul acestui complex fenomen. Dacologia este ştiinţa pluridisciplinară care studiază fenomenul dacic. geografia. am ridicat pe teritoriul României trei monumente – Burebista la Orăştie. Considerând că refuzul de a cunoaşte Istoria ţării.a. este un afront adus celor 237. astronomia. în esenţă.

părinţii având patru băieţi şi trei fete. Mihai Popescu. în calitate de notar. la 24 martie 1911. 70. în Ţara Haţegului. în comuna rurală Densuş. îngrădite continuu de autorităţile austro-ungare. A fost chemat la Domnul. condusă de Iosif Vulcan. debutând cu poezie la începutul anului 1866.Nr. Banat şi Transilvania. Era fiul preotului greco-catolic Bizanţiu Pop. ANALIZE. cercetările sale privind „revoluţiunea lui Horia” i-au revelat rădăcinile dacice ale românilor. primită în şcolile din Blaj. fiica unui preot ortodox dintr-un sat din Munţii Apuseni. Biblioteca Militară Naţională. de etnografie. Stabilirea în România. pe care le va publica mai târziu. iniţiată de Academia Română şi continuată de Ioan Slavici şi de Nicolae Iorga. În ciuda educaţiei sale dominant latiniste. apoi absolvent al „Academiei Săseşti de Drepturi” din Sibiu. Dr. ideologice. alegerea sa ca membru corespondent al Academiei Române şi activitatea de bibliotecar la Academia Română (1880-1884) şi la Marele Stat Major al Armatei Române (1884-1911). Educat în şcolile din Haţeg şi Blaj. Bucureşti În acest an. în luptele juridice. unul dintre marii deschizători de drumuri în cercetarea rădăcinilor noastre cele mai profunde şi mai trainice. tânărul Nicolae s-a implicat. i-au permis să devină o autoritate în domeniul cercetării istorice naţionale. în timpul Războiului de Independenţă. SINTEZE Nicolae Densuşianu. dar sărbătorim şi 165 de ani de la naşterea lui Nicolae Densuşianu. Nicolae Densuşianu a redactat şi coordonat primele şase volume din monumentala colecţie Hurmuzachi. în aceeaşi perioadă cu Mihai Eminescu. comemorăm împlinirea unui veac de la „chemarea la Domnul”. aşa cum se spunea în familia sa. din Densuş. care îl numiseră pe Horia „rex Daciae”. şi a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti. A adunat o impresionantă colecţie de vechi documente juridice româneşti din Ţara Făgăraşului. de istorie. octombrie 2011 DACIA magazin II. din comitatul Hunedoarei. politice şi culturale ale românilor ardeleni pentru recunoaşterea şi afirmarea drepturilor lor străvechi. CERCETARE. Ultimele decenii de viaţă şi le-a dedicat scrierii Daciei preistorice. el a devenit unul dintre cei mai apreciaţi colaboratori ai revistei Familia. pentru a dovedi existenţa unui drept românesc – jus valachorum – mult anterior venirii oricăreia dintre cele trei „naţiuni recunoscute” ale Transilvaniei: ungurii. în 1913. Nicolae Densuşianu s-a născut la 18 aprilie 1846. avocat şi jurnalist. obţinerea rapidă a dreptului de împământenire. Pasionat de literatură. şi al Sofiei. recunoscute şi de cronicarii şi istoricii străini. secuii şi saşii. depresiune intramontană situată între Oltenia (Valahia Mică). 4 . la un veac de la „chemarea sa la Domnul” Prof. lucrare publicată postum.

o preistorie a Daciei. merită să-i amintim pe generalul de cavalerie Nicolae Portocală (18601938). Ca replică la afirmaţiile lui Pârvan. (Bucureşti. susţinând că intuiţia nespecialistului poate fi o virtute. Istrati. La loc de cinste.” Aceste idei au fost dezvoltate apoi de Mircea Eliade în introducerea la ediţia de Scrieri literare. un articol intitulat Către un nou diletantism. într-o comunicare prezentată la Academia Română în 1925.Nr. din 11 septembrie 1927. Este doar unul din ecourile europene ale acestei opere apărute postum. în 1943. operele tuturor Densuşienilor au fost interzise. din motive mai degrabă personale decât profesionale. Unul dintre discipolii lui Onciul. A fost nevoie să treacă aproape trei decenii La câteva luni de la apariţia Daciei preistorice. Vasile Pârvan. cu lucrarea Din preistoria Daciei şi a vechilor civilizaţiuni (Bucureşti. însuşi Regelui Carol I. 1945). Institutul de Arte Grafice „Bucovina”. în 1913. în 1912. G. preşedintele Academiei Române. Tipografia Carpaţi. şi mai ales pe scriitorul şi academicianul Ioan Al. 1932). Ştim că primul exemplar al cărţii a fost înmânat. plin de mitologie şi de filologie absurdă”. În schimb. C. publicată tot postum. de editorul Carol Göbl. cu lucrarea Originea neamului românesc şi a limbii noastre (Bucureşti. în introducerea la cartea Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române. deoarece sensurile profunde şi marea sinteză le sunt mai accesibile decât profesionistului. că „diletanţii au simpatizat întotdeauna istoria şi au înţeles-o. morale şi politice de Bogdan Petriceicu Hasdeu. pe Marin Bărbulescu-Dacu. iar majoritatea exemplarelor aflate în bibliotecile publice au fost „declasate şi casate” prin ardere. care a stârnit entuziasm numai „printre diletanţi”. Afirmaţia a fost apoi reluată în prefaţa la Getica. 1926). Breviar istoric pentru războaiele mari şi învingerile strălucite ale oştilor române. Meritele de cercetător istoric ale lui Nicolae Densuşianu fuseseră subliniate de Alexandru Lăpedatu. voind să demonstreze că cercetările istorice şi arheologice de până la el au fost neînsemnate şi nu merită luate în seamă. întro scrisoare către Ovid Densuşianu. Originea preistorică a Bucureştilor. prin „listele” publicate de Ministerul Propagandei. din 1937. De asemenea. 1942). a instituit un adevărat embargo al 5 . Cartea românească. afirma că Dacia preistorică este „un roman fantastic. va publica în ziarul Cuvântul. un diletant de geniu. Mircea Eliade. 70. Ampla introducere semnată de dr. profesorul Dimitrie Onciul. Ionescu-Nica a ţinut o serie de conferinţe. şi într-un breviar istoric despre români. un profesor universitar francez amintea. Brătescu-Voineşti. octombrie 2011 DACIA magazin tăcerii asupra scrierilor lui Nicolae Densuşianu. avea cuvinte elogioase la adresa autorului şi a operei sale. autorul studiului Originea dacă-tracă a limbii române (Bucureşti. Ideile lui Nicolae Densuşianu au fost continuate şi dezvoltate de numeroşi cercetători ai istoriei noastre străvechi. interesul său faţă de unele aspecte istorice şi lingvistice abordate de Nicolae Densuşianu în lucrarea sa. I. nici una dintre acestea nefiind cuprinsă în bibliografia recomandată studenţilor de la Facultatea de Istorie. titularul catedrei de istorie veche a României de la Universitatea din Bucureşti. publicat la Madrid. Imediat după începerea ocupaţiei sovietice şi instaurarea regimului comunist în România. pe care le-a publicat apoi în lucrarea Dacia sanscrită.

s-a reuşit republicarea. cu ajutorul cărora a construit arhitectura complexă a Daciei preistorice. Activitatea şi personalitatea lui Nicolae Densuşianu sunt prezentate în dicţionare ale literaturii române. A fost reeditată şi ediţia din 1986. o traducere în limba engleză a Daciei preistorice. şi ocupă un loc de cinste în dicţionarul bibliografilor români. contemporani cu Nicolae Densuşianu. cu ortografia actualizată. de Adrian Fochi (Bucureşti. În Oameni cari au fost. a fost avansat post-mortem la rangul de director. 1976). medievale şi moderne. alcătuit de Dorina Rusu. au apărut în traduceri româneşti mai multe cărţi ale unor istorici străini. 2002). Consultarea acestor lucrări de mici dimensiuni ne permite să vedem într-o lumină nouă valoarea operei lui Nicolae Densuşianu..” De fapt. cu Legendele Atlantidei şi ale Lemuriei dispărute. Nicolae Iorga spune cu amărăciune: „Şi n-a fost decât bibliotecarul statului-major şi la mormântul lui. pe la mijlocul anilor 1980. (Bucureşti. răspunzând unei nevoi de legitimare a regimului politic „naţional-comunist”. după încheierea Congresului Internaţional de Dacologie din 2003. Tot în această perioadă. Ediţia din 2003 a Congresului internaţional de dacologie a fost consacrată personalităţii. Ionel Oprişan a adunat în volum scrierile istorice răspândite în diferite reviste militare. consacrat lui Nicolae Densuşianu. bibliotecarul Nicolae Densuşianu. cu lucrările despre Mu – Continentul dis- 6 . apărut chiar în acest an. Tot atunci au apărut. amintesc doar pe James Churchward. în ţară şi în străinătate. o ediţie în 6 fascilule a Daciei preistorice. Minerva. după 73 de ani. De asemenea. au fost publicate două volume de etnografie şi folclor care valorificau răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu: Este vorba de Vechi cîntece şi tradiţii populare româneşti. trăinicia şi continuitatea existenţei noastre cu mult înaintea extinderii influenţei romane în bazinul Dunării. deşi-i fusese membru corespondent. Minerva. şi evidenţia rolul său în editarea colecţiei „Hurmuzaki”. prin purtarea de grijă a domnului Napoleon Săvescu. Tot Iosif Constantin Drăgan promitea. sub titlul Istoria militară a poporului român. 1975) şi Datini şi eresuri populare de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. De asemenea. În anul 2002. ideal realizat abia în anul 2007 de o doamnă româncă stabilită în Australia. editura Arhetip a publicat o ediţie fascimilată a primei ediţii a Daciei preistorice. În anii 1970. de Ionel Oprişan (Bucureşti. De fapt. care va rămânea şi ar merita să fie retipărită” . în istoria lumii. în timpul vieţii. lucrările profesorului Iosif Constantin Drăgan. de unde lipsea Academia Română. Tot în acel text scurt. ce veghează „zăbava cetitului cărţilor” în principala sală de lectură a bibliotecii. pentru ca ideile lui Nicolae Densuşianu să poată fi din nou discutate într-o scurtă perioadă de dezgheţ politic şi cultural. activităţii şi influenţei lui Nicolae Densuşianu asupra cercetării istoriei strămoşilor noştri. a apărut. ba chiar. în anul 1995. coleg de slujbă. de tip necrolog. în dicţionare ale folcloriştilor şi etnologilor români (de exemplu. strămoşii noştri. a fost dezvelit primul bust (creat de sculptorul Florin Musta) al lui Nicolae Densuşianu. a creat premisele unei dezbateri a ideilor lui Nicolae Densuşianu dincolo de interesele sau de constrângerile politice ale momentului. în primele volume din Istoria Românilor. în dicţionarul membrilor Academiei Române. şi W. El a închinat lui Horea o monografie extraordinar de bine informată. în anul 2003. Nicolae Densuşianu a reuşit să adune dovezi şi documente antice. Saeculum I. cel elaborat de Iordan Datcu). preşedintele Fundaţiei „Reînvierea Daciei”. Nicolae Iorga aprecia că Nicolae Densuşianu „a strâns un material istoric preţios. un bust în marmură albă (realizat de sculptorul Ion Şeu) al istoricului a fost dezvelit în faţa bisericii din Densuş.Nr. Tot atunci. 70. Născut într-o familie de intelectuali şi format într-un mediu cultural care afirma şi promova activ latinitatea noastră ca neam. Prăbuşirea regimului comunist. a Daciei preistorice.O. La editura Obiectiv din Craiova. a vorbit doar un ofiţer. în 1989. octombrie 2011 DACIA magazin părut. cu ocazia sărbătoririi a 135 de ani de existenţă a Bibliotecii Militare Naţionale. apărute în alte părţi ale lumii. arătând lumii vechimea. comparativ cu lucrări contemporane similare. care au studiat istoria străveche a lumii. Opera lui a devenit astfel punct de plecare şi temelie pentru o nouă viziune şi o nouă interpretare a istoriei noastre străvechi şi a rolului dacilor.Scott-Elliot. care îi poartă şi numele. „şef de biurou clasa a doua”. Iorga citează foarte des documentele adunate şi editate de Densuşianu în această colecţie.

Cluj-Napoca Nicolae Densuşianu s-a născut la 18 aprilie 1846. Dacia Felix. arată despre cercetările şi descoperirile fă- 7 . Raportul înaintat Academiei Române de către Densuşianu în anul 1880. În august 1867. Densuşianu a mulţumit şi municipalităţii Brăila. Au urmat ani de studiu asiduu. Densuşianu primeşte următoare înştiinţare: „Academia Română. cerând un ajutor pentru a putea studia. şi al soţiei sale Sofia. La 6 septembrie. acela de a desmormânta trecutul nostru şi a pune în lumină faptele măreţe ale neamului românesc. a ajuns să cunoască limbile latină şi elenă. Bizantius Densuşianu. Heliade Rădulescu îi trimise răspunsul: „Societatea Academică Română a aflat de bine a te alege pentru a fi beneficiar al sumei de 2000 lei. Pe 10 septembrie 1867. în Secţiunea Istorică”. Academia i-a comunicat că îl însărcinează să ţină locul de Bibliotecararhivar. italiană şi maghiară. Familia Densuşianu provenea din vechea familie românească Pop de Haţeg. Academiei. din Fundaţia votată de Municipiul urbei Brăila”. în comuna Densuş. franceză. octombrie 2011 DACIA magazin Academicianul NICOLAE DENSUŞIANU – un istoric de excepţie în cercetarea trecutului naţional Nicolae Grosu. Nicolae Densuşianu. germană. I. La 15/27 aprilie 1880.1880. Mă voi sili a corespunde şi de aici înainte frumoaselor D-Voastre intenţiuni şi votului cu care am fost onorat”. Preşedintele Academiei.Nr. după ce a absolvit anul II la Drept. Academia îl utiliza pentru scopurile sale culturale. calităţi şi activitatea ce aţi arătat-o pentru dezvoltarea culturii între români. pe anul şcolar 1867/8. N. Era fiul parohului Densuşului. cu misiunea de culegere de documente. În volumul Cercetări Istorice în arhivele Ungariei şi ale Transilvaniei. s-a adresat Societăţii Literare. v-a ales Membru Corespondent al ei. datorită situaţiei sale materiale precare. apreciind înaltele Dvs. comitatul Hunedoarei. La 09. Patria lui Densuşianu era Dacia. În activitatea sa ştiinţifică a urmărit un ţel înalt. Aşadar. 70. Proaspătul academician trimite un răspuns semnificativ: „Distincţia arătată o primesc ca o sarcină plăcută pentru a persevera şi mai departe în cariera studiilor is- Nicolae Densuşianu – tănâr avocat la Braşov (1876-1878) torice. omul de foarte mare cultură şi ştiinţă.10.

pe care şi-a ales-o pentru materialul publicat. Cele 6 volume. Oradea. În anul 1886 a început să publice Documente privitoare la Istoria Românilor (11991345). Alba-Iulia şi Braşov. ca Translator pe lângă Marele Stat Major al Armatei. numit „Fântâni externe”. Şincai în bibliotecile din Oradea şi Cluj. A descoperit mai multe manuscrise: „Aşa am aflat în bibliotecile din Pesta. de la anii 86-1186. au pierit. privind anii 1199-1575. ocupă locul cel dintâi între tezaurele noastre istorice /…/ societatea veche. În ce priveşte Revoluţia lui Horia din anul 1784. precum şi faptele. manuscrise ale lui G. ce e drept a dispărut însă ea a lăsat urme adânci în legile. că este: „O monografie extraordinar de bine informată. „Un număr însemnat de relaţiuni contemporane. şi cu modul acesta se depărtaseră de terenul ştiinţific al istoriei”. octombrie 2011 DACIA magazin din secolul al XVII. Iorga a scris. fie din lipsa unei cunoaşteri solide a împrejurărilor. el arată: „Timpul de la puternica colonizare a Daciei Traiane şi până la finele secolului al XVI-lea conţine Epoca fundamentală a Istoriei noastre naţionale /…/ de aceea documentele istorice. scrisă pe baza documentelor oficiale. a găsit în Biblioteca Academiei şi a Muzeului Naţional din Pesta. Pentru a înţelege modul său de lucru şi rigoarea ştiinţifică în cercetare.Nr. Menţionăm că Generalul Ştefan Fălcoianu (1835-1905). precizăm că atunci când a scris „Istoria revoluţiei lui Horia”. au fost publicate între anii 1887-1897. N. În Biblioteca Universităţii din Pesta descoperă primul dicţionar românesc cu litere latine: Dicţionarium Valachico – latinum. şi chiar în principiile vieţii noastre de stat”. adică 7 lei / zi. În 17 din acestea „/…/ conţinutul lor istoric este mai lung şi mai complet decât în cronicele româneşti care s-au publicat până astăzi /…/”. /…/ şi trei copii despre medalia lui Horia”.04. iar altele traduse în limba latină şi germană”. ce până astăzi rămăseseră necunoscute istoricilor străini”. Referitor la epoca. În octombrie 1884. s-a condus după principiul: „De a nu uita pe nimeni. Densuşianu s-a bazat pe 783 documente. Şef al Marelui Stat Major. 70. l-a numit pe Densuşianu. În decursul misiunii sale în Ungaria şi Transilvania a găsit şi câteva Tratate originale 8 . Cluj şi Braşov. În scrierea celor 6 volume.1911. încheiate între Domnii României şi ai Moldovei cu Principii Transilvaniei. în număr de 38 volume. găseşte 41 tomuri. 20 manuscrise ce conţin diferite cronice de ale Ţării Româneşti şi Moldovei. Pentru această Istorie. Caracterul celor mai însemnate fapte din epoca aceasta se alterase aproape cu totul. ca şi în Bibliotecile din Cluj. Academia Română i-a acordat premiul de 5 mii lei.lea. înainte de secolul al XIV-lea. are o prefaţă în care arată că: „Documentele noastre indigene. Am urmărit mişcările şi actele românilor de la 1690 încoace. între care de tot puţin cunoscuta Chronicon Daco-romanorum et plurium aliorum nationum. evenimentele ce le aparţin”. Am studiat diferitele colecţii de manuscrise şi documente /…/. Densuşianu susţinea că poporul român cute în Bibliotecile şi Arhivele de peste Carpaţi: „În timpul de 15 luni /…/ am cercetat peste tot 12 Biblioteci şi 16 arhive. pe care l-a folosit pentru pregătirea lucrării sale monumentale „Dacia Preistorică” Realizarea acestei lucrări este legată de concepţia autorului că numai cu ajutorul trecutului se pot explica ideile şi diferitele fenomene din viaţa unui popor. manuscrise. Despre această carte. fie că scriitorii străini începuseră a subordona evenimentele la propriile lor opinii. Raportul către Academie se încheie astfel: „Am onoarea a înainta aici întreaga colecţie făcută în timpul acesta. de a nu sacrifica pe nimeni. la 3. Misiunea de 15 luni a costat Academia 3500 lei. din 1741-42. A studiat şi „manuscrisele nepublicate ale literaţilor români”. care va rămânea şi ar merita să fie retipărită”. Primul volum al acestor Documente. care se referă la această epocă. de a înfăţişa fiecare parte din teritoriul locuit de români. din care unele sunt în limba română. el dă la lumină cartea „Revoluţia lui Horia în Transilvania şi Ungaria 1784-1785”. arhivele domestice ale Ţărilor Române. în moravurile şi în ideile societăţii mai noi. care conţin 4822 pagini forma mare.

În anul 1901 a publicat în România Militară. îndatorire pe care o îndeplineşte între anii 1885-1904. În anul 1884. adevărului. În anul 1885 a început să elaboreze lucrarea sa fundamentală. Acest om de mare cultură era patriot prin convingerea născută şi bazată pe o mare cultură istorică asimilată în timp printr-o atentă cercetare a trecutului nostru. Dacia Preistorică este o lucrare care trebuie cunoscută. o limbă barbară. Densuşianu nu enunţă doar ipoteze în studiile sale. În anul 1893. o mică parte şi sumar prezentate aici. Excepţionala lucrare a apărut postum. octombrie 2011 DACIA magazin ediţie deosebită a „DACIEI PREISTORICE” (cu prefaţă de Dr. având un rol cultural important. întrucât gloria măreaţă a trecutului a fost scoasă din întuneric de către Densuşianu”. călătorise în Italia. la Editura Arhetip în 2002. ci el dovedeşte! Cercetătorul a început de la omul preistoric. Pentru elaborarea acesteia. pentru a le publica. 2011 este cel mai vechi popor între naţiunile care locuiesc la Carpaţi şi în Nordul Dunării de Jos. concluziile la care a ajuns. Deosebit de semnificativă este ideea lui Densuşianu că „Educaţia naţională la toate popoarele o formează istoria /…/”. Imperiul Pelasgic. în 1913. dovedesc excepţionala însemnătate a academicianului Nicolae Densuşianu în cercetarea trecutului nostru şi. şi în ţinuturile care se intind de la Adriatica şi până la Marea Neagră. „trebuie să o facem cunoscută tuturor. ea forma numai un dialect paricular rustic al limbii pelasge”. a publicat studiul: „Independenţa bisericească a Mitropoliei de AlbaIulia”. Societatea Istorică din Berlin a cerut Academiei noastre să-i trimită rapoarte anuale despre progresele literaturii istorice la români. din care am extras o serie de date.Nr. i-a luat 40 ani din viaţă. Privind limba arăta: „de fapt limba Geţilor şi a Dacilor avea un caracter proto-latin. Densuşianu arată că: „arta militară se considera. Faptul că Academia Română apela permanent la serviciile acestui mare istoric şi mare patriot demonstrează calităţile sale ştiinţifice. că îşi avusese începuturile sale la Carpaţi şi la Dunărea de Jos”. recunoscută şi respectată. Moldova şi Transilvania şi că acestea s-ar fi numit Bulgaria dincoace de Dunăre. I. în judeţele de la Buzău şi până în Mehedinţi. a istoriei noastre străvechi. Dacia Preistorică.30 după amiază. Privind Teoria lui Roesler a d-lui Xenopol. 10. Dacia Preistorică. Şi din acest fapt rezultă înalta apreciere de care se bucura din partea Academiei Române. în timpurile vechi. afirmă că falsitatea odată introdusă în istorie este foarte greu de a o desrădăcina. peste hotarul ţării. desigur mai mult decât odată curioase. Opera lui Densuşianu. însă o limbă barbară latină”. Privind limba românească a ajuns la concluzia că nu există nicio variaţiune pe teritoriul locuit de înaintaşii noştri. A elaborat studiul: „Istoria Militară a poporului român”. Istria şi Dalmaţia. Privind erorile admise ca fapte sigure în istorie. omenirii. Scrierile acestui aşa de harnic istoric. şi separat. Notează părerea lui Ovidiu despre limba Geţilor şi Dacilor: „limba geţilor era. el combate părerile istorice ale lui Xenopol că Bulgarii în vechime ar fi domnit peste Ţara Românească. studiul: „Originea şi importanţa istorică a cavaleriei române”. ora 1. culturale. începând din cele mai vechi timpuri până în secolul al XVIII-lea. după Ovidiu. considerat în perioada neolitică. istorice excepţionale. se cuprind în cartea în care pretindea să explice altfel decât toţi ceilalţi vremile străvechi ale acestor ţări locuite şi astăzi de români”. Primul mare fondator al său a fost Uranus. ce a cunoscut lumea. Academia l-a rugat pe Densuşianu să facă aceasta. şi a ajuns treptat la reconstituirea celui mai mare imperiu. C. mai ales. a descris amănunţit tezaurul de la Pietroasa . Nicolae Densuşianu a murit la 24 martie 1911. Menţionăm că Nicolae Iorga scria despre Densuşianu: „Poate se va vedea ce ipoteze. Lucrarea sa de căpetenie. 70. 05. fiind folositoare ştiinţei. Istrati) a fost realizată la Bucureşti. De asemenea. O 9 .

Fig.081 Filip al II-lea Geţii dobrogeni se reorganizează şi.H. care-l avea ca rege pe Gudila. cu ajutorul unei armate gete din Muntenia.Nr. ia în stăpânire teritoriul Dobrogei într-o încercare de unificare a triburilor geto-dacice. aflăm de la Tucidide că.080 Sitalces. 359 î. Fig. reuşesc să o cucerească. 70. DACII – partea a IV-a – Dr. 10 . rege al tracilor odriş. a înaintaşilor noştri. prin anii 431. Fig. ajutaţi de regele Filip al II-lea. un rege al tracilor odriş. Oare cum arăta el? În anul 341 î. octombrie 2011 DACIA magazin NOI. dar plină de fapte de vitejie. Napoleon Săvescu Războaie uitate (2) Continuându-ne călătoria prin istoria zbuciumată.424 î.H. Între timp... în anul 339 î. Sitalces.. sosesc în Dobrogea sciţii conduşi de Ateas şi care. reuşesc să învingă trupele macedonene.082 Macedonia sub Filip al II-lea.H.H. regatul Odriş este cucerit de Filip al II-lea al Macedoniei.

El o va lua de soţie pe Medopa (Meda?!). cum arăta? Fig.083 Macedonia sub Filip al II-lea. Numai trei ani mai târziu. fata regelui Gudila (Kothelas?!). el se întâlneşte cu tribalii de la sudul Dunării. 348 î. aflăm că Filip se vede nevoit să ceară pace. al căror rege. Fig.H.Nr.086 Cum o fi arătat oare regale Syrmos? 11 . reuşind să împiedice debarcarea trupelor macedonene. fiica regelui Gudila. război nemenţionat în manualele româneşti de liceu. Syrmos. se va retrage pe o insulă de pe Dunăre.. octombrie 2011 DACIA magazin Fig. 70. Alexandru Macedon îşi încearcă norocul într-un război fratricid. La început.085 Dar Medopa. Război uitat. în 336 î.084 Aşa să fi arătat Gudila/Kothelas? Fig. Din scrierile lui Iordanes.H.

trece înapoi Dunărea. Cei câţiva supravieţuitori.. învingătorul. este atacat de geţi. Fig.089 Generalul Lisimah Mândru. Izolaţi şi pierduţi în locuri necunoscute. care nu pierduse în luptă încă niciun soldat. se retrag în acea câmpie getică.. Anii trec şi putem spune că nu acelaşi noroc l-au avut foştii generali ai lui Alexandru Macedon în luptele cu Daco-Geţii. armata macedoneană va ajunge să sufere de foame şi de sete.Nr.. mai buni strategi. dar va avea surpriza neplăcută de a-i vedea pe câţiva dintre soldaţii lui înecându-se. În urma primului război..000 de soldaţi macedonieni conduşi de generalul Zopyr-ion vor plăti cu viaţa agresiunea împotriva geţilor. prin Dobrogea. Fig. întorcându-se înfrânt cu armata-i de 30. De la istoricul Arrian aflăm despre generalul Zopyr-ion. încărcându-l cu daruri. de la gurile Bugului. El îşi va pierde nu numai cea mai mare parte a armatei. Dromichete se foloseşte de iscusinţa unui fals dezertor. Geţii se retraseră..088 30. Alexandru Macedon Fig. cei mai de sud daci şi.. 12 . ei vor deveni pradă uşoară pentru geţi. 70. lăsându-l pe Alexandru Macedon să „se bucure”‚ singur. împotriva lui Dromichete.H. dar şi propria-i viaţă. îl va elibera prin anul 292 î. înfometaţi şi însetaţi. octombrie 2011 DACIA magazin Prin anul 306 î. fiul lui Lisimah ajunge prizonier pentru 8 ani la Dromichetes. va fi învins de două ori de regele get Dromichetes. de aşa-zisa victorie.000 de oameni. fost general al lui Alexandru Macedon. Lisimah. după ce câştigă încrederea lui Lisimah. reuşeşte să-i rătăcească pe macedoneni prin locuri greu de umblat. prin Câmpia Bărăganului. pe nume Seuthes care. în curând. Convins că rezistenţa tribalilor se datorează geţilor nord-dunăreni. în jurul anului 300 î. Nu reuşeşte şi. ajunşi în Macedonia.H. un căpitan din armata sa. pustiind totul înaintea invadatorilor astfel că.H. însă. trimis să cucerească oraşul Olbia. Pentru a-şi desăvârşi opera tactică. Aceştia. care.087 Macedoneni. de pedepsire. vor povesti despre dezastrul pe care l-au suferit. Ambiţiosul general Lisimah va conduce el însuşi o a doua expediţie. Alexandru trece Dunărea în timpul nopţii şi-i atacă pe geţi.

ar fi exclamat: „pentru cât de mică plăcere am ajuns din rege. serbată ca un eveniment deosebit la Roma! 13 . Soldaţii geţi îi duc pe prizonieri la Helis. cetatea de scaun a regelui get. în timp ce regele Dromichete şi tovarăşii lui serveau o masă sărăcăcioasă din vase de lut şi cupe de corn.091 Fiica regelui get Dromichete. viitoarea soţie a lui Lisimach? Războaie uitate. se va înrudi cu regele Lisimach. rob!“ Lisimach şi luptătorii săi sunt ospătaţi din vase de aur. cum a fost Macedonia. Dar vitejia şi strategia în lupta împotriva unui agresor nu au nimic de-a face cu luxul sau cu modestia. Anul 106 î. cum o fi arătat? Istovită şi rătăcită. armata macedoneană a sfârşit prin a fi înconjurată şi capturată de geţii lui Dromichete.H. guvernatorul Macedoniei. războaie nemenţionate în manualele româneşti de liceu! Anul 146 î. Dromichete îl va elibera în cele din urmă pe Lisimach. căruia i-o va da de soţie pe propria lui fiică. Din scrierile lui Plutarch aflăm că Lisimah. octombrie 2011 DACIA magazin Dromichete. după atâtea zile de însetare. împotriva cui? A unor oameni obişnuiţi. învingătorul lui Lisimah. Această victorie discutabilă a fost. Fig. îi aduce faţă în faţă pe dacii nord-dunăreni şi pe cotropitorii romani. Pausanias scoate în evidenţă diplomaţia lui Fig. care.H. Acest tratament diferit are un tâlc pe care toţi mesenii l-au înţeles: Lisimach şi-a părăsit traiul bogat şi luxos ca să lupte. Pentru că trupele romane se implicaseră agresiv şi nediplomatic în treburile dacilor... Astfel.Nr.090 Dar regele get Dromichete. ei reuşind să cucerească teritorii dacice suddunărene. 70. sorbind cu nesaţ apa proaspătă oferită de biruitori. interesat într-o pace de durată. Minucius Rufus. îi aduce pe romani lângă Dunăre. aceştia din urmă pătrund adânc în teritoriul sud-dunărean şi produc pagube mari romanilor. însă. reuşeşte cu greu să-i înfrângă. regele macedonean devine ginerele regelui get. care îi va da înapoi regelui get cetăţile pierdute.

Nr.094 Fig.H. anul când cei doi vor fi eliminaţi de propriii lor oameni „de încredere”. va fi anul marelui dublu asasinat politic. Caius Iulius Cezar În jurul anului 82 î. reuşeşte în 10 ani să pună bazele unui regat mare şi puternic. la conducerea statului dac se află Burebista. Crisina. Dar coşmarul provocat de cotropitorii romani abia începe.093 Dacia lui Burebista între 82-44 î. Moesia şi Tracia. Maramabista. la Orăştie. (după Ion Pachia Tatomirescu ) 14 . Moldodava. iubitor al pământului şi al neamului său. octombrie 2011 DACIA magazin Burebista reface statul dac. Fig. Potrivit informaţiilor pe care le aflăm de la Strabon. un viteaz fără egal. 70. Fig. Geţia iar. amânându-se astfel confruntrarea celor două mari puteri..H. Anul 44 î. Tirasgeţia. recâştigă o parte din Sigynia.000 de oameni. cu centrul în Transilvania şi reuneşte câteva dintre provinciile vechii Dacii: Selidava. Costobocia. la sud de Dunăre. strateg de mare clasă. cifră foarte impresionantă pentru acele vremuri. Burebista era capabil să mobilizeze o armată de 200.H. în loc să fie anul de confruntare finală dintre Burebista şi Cezar.. 092 În faţa statuii lui Burebista. Panonia.

octombrie 2011 DACIA magazin Dacii pătrund adânc pe teritoriul Moesiei.H. în fruntea unei puternice armate romane.. în sudul Dunării. reuşind nu numai să-i înfrângă pe romani. dar să-l omoare pe însuşi Fuscus. asistăm la marele atac al dacilor.H. Războiul dus de daci şi aliaţii lor a fost scurt.Nr.000 de trans-danubieni. aliaţi cu sarmaţii şi bastarnii. aşezaţi acum.. 15 . Fig. În anul 87 d. Guvernatorul Macedoniei se implică în lupta dintre regii geto-daci Roles. pe teritoriul dacic sud-dunărean. şi Dapyx şi Zyraxes.H. dacă sunt adevărate. refuză să mai plătească „tribut” Daciei.H. poate şi datorită faptului că în Câmpia Panoniei romanii tocmai au fost învinşi de marcomani şi cuazi (triburi socotite a fi „germanice”). ajunsă acum un mare imperiu. care. împăratul Domiţian îl trimite pe generalul Cornelius Fuscus într-o expediţie de pedepsire a dacilor. folosind obiceiurile străbune de luptă. deşi devine un stat clientelar al Imperiului Roman.097 În mod sigur acesta nu poate fi Fuscus. În anul 69 d. şi provoacă mari pierderi umane şi materiale invadatorilor romani. Decebal devine astfel posesorul unui arsenal performant şi de temut! Dar anii trec şi Roma. Cu vădită admiraţie pentru daci. decimând armata romană. 70. evidenţiază doar bogăţia umană a Daciei nord-dunărene. iarna. fulgerător şi distrugător. Dio Cassius subliniază faptul că Dacia. Fig. îi va înfrânge pe daci la Tapae. aşa cum şi l-a imaginat Iosif Constantin Drăgan Un an mai târziu. daco-geţii. guvernator al Moesiei.095 Regii geto-daci: Dapyx şi Zyraxes versus Roles?! Se vorbeşte de strămutări de populaţii. conduşi de Duras şi tânărul Decebal.096 Decebal la Porţile de Fier. este trimis Tetius Iulianus. îl va atrage într-un război ingenios. ca la ei acasă.000 de geţi în sudul Dunării. în timp ce Tiberius Silvanus Aelianus. Cifrele. aliaţi cu roxalanii şi iazigii. trec Dunărea. Fig. Marele rege dac Decebal. de cealaltă parte. strămută în provincia sa 100. astfel. primeşte de la „stăpâni” mari sume de bani şi meşteri pricepuţi pentru construcţii „de pace şi război”. în anul 28 î... În anii 85-86 d. de o parte. Şi totuşi romanii se vor retrage. generalul roman Sextus Aelius Catus va muta „sub observaţie” 50. omorându-l chiar şi pe guvernator. încheind cu dacii o pace rapidă.

Suplycia. Perpetuarea ideii că noi. după două campanii consecutive.H.” Mulţi tineri din imperiu au căzut victime „marelui împărat”.H. cu limba şi cu tradiţiile lui milenare. Deşi Decebal este învins în războiul din 106 d. Va fi urmat la tronul Daciei de soţia lui. Costobocia.mintea şi sufletul multor generaţii de elevi din România.aşa cum le place multor istorici români să îl prezinte -. care va include: Selidava.Nr. un alcoolic şi un homosexual. Este de datoria noastră ca. Sigynia.. Această înfrângere a dacilor. Maramabista. Crisia.şi încă otrăveşte . şi vinul. a fost.000 de soldaţi. neamului românesc . Regalian va înlocui dinarul roman cu regalionul de argint. au venit cotropitorii mercenari conduşi de romani. „ însămânţătorul”……….. al „amestecului biologic” dintre femeile dace şi romanii cuceritori este nu numai falsă. Moesia. un strănepot al lui Decebal. Abutela. să repetăm cu fruntea sus ceea ce susţinem de peste zece ani: NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI... pe romani şi va restaura vechiul regat al Daciei. Moldadava. octombrie 2011 DACIA magazin Ba chiar mai mult: doreşte să o jefuiască. 16 . În „Istoria Imperiului Roman” (Cartea LXVIII). enormitatea unei astfel de concepţii a otrăvit . Din păcate. de altfel. Tirasgeţia. cu aproape două mii de ani în urmă. citându-l pe Cassius Dio.. în fruntea a 150.. În anul 106 d. nerealizând că îşi va distruge singurul şi temutul scut ce o proteja de barbarii din răsărit. suntem rezultatul „combinaţiei”. în realitate.098 Traian.H. trebuie să privească mereu cu umilinţă spre ţara din care. doi bărbaţi şi că suntem orfani de mame. dar şi periculoasă pentru că incumbă ideea că dacii au fost exterminaţi şi că „noul” popor. asemănător cu al lor. românii. În anul 252 d. Geţia. Se cuvine să facem o paranteză.. Acest lucru nu s-a întâmplat! Timp de zeci de ani de zile s-a încercat să ni se inducă ideea că poporul nostru s-a născut din.. Fig.. este prezentată extensiv şi deformat în manualele româneşti de liceu drept actul de naştere al poporului român. care îl descrie pe Traian ca fiind un homosexual. pe care îl câştigă. Dacii au luptat cu îndârjire pentru apărarea ţării.. ne-au anihilat şi ne-au făcut alt popor. Tracia şi Macedonia. deşi foarte limitată ca spaţiu şi timp. pe baza dovezilor pe care le avem la dispoziţie. împăratul Traian intră în Dacia şi începe acel odios război de agresiune. Această perioadă a rămas neclară ori necunoscută pentru unii istorici. care continuă să creadă că Dacia mai era ocupată şi la acea vreme de romani.ştiu desigur că el iubea băieţii tineri ca. de aproximativ 146 de ani... prin luptă. Cassius Dio îi schiţează lui Traian un portret negativ: „. 70. Regalian. armata de mercenari a romanilor va ocupa doar 14% din teritoriul Daciei şi pentru o perioadă nesemnificativă de timp. îi va alunga.

nu au ocupat niciodată 86% din teritoriul Daciei! Dacă aserţiunea latinofililor ar fi corectă.100 Regalianul de argint. dacii ar fi învăţat limba de la soldaţii romani şi ar fi uitat-o complet pe a lor. un cunoscut istoric francez romanofil. Mai mult decât atât.Nr. Afirmaţia care. printre alţii. atunci ardelenii şi oltenii. Războaie şi fapte uitate! Trebuie făcute câteva precizări.Ryan & W. care. este cu atât mai importantă cu cât vine din partea unui romanofil. care va bate şi ea o monedă proprie. de fapt.099 Dacia lui Regalian între 258-270 d. 17 . ci. de exemplu..101 Monedă cu chipul Suplyciei.H. însă. Marja Gimbutas. îşi exprimă convingerea că nu dacii au învăţat limba de la romani. nu este singulară. (După prof. romanii au învăţat-o de la daci. Suplycia. Napoleon Săvescu. s-a perpetuat neadevărul potrivit căruia. De-a lungul a vreo trei secole. de către Felix Colson.. Cum se face. Falsul este cu atât mai evident cu cât ştim că trupele romane. că ardelenii şi oltenii se înţeleg perfect cu moldovenii? Răspunsul logic şi de bun simţ a fost dat. una din cele mai scumpe monede din lume Fig. nu s-ar putea înţelege deloc verbal cu moldovenii. Ion Pachia Tatomirescu) Fig. soţia lui Regalian Regalian va fi urmat la tronul Daciei de soţia lui.Pittman şi mulţi alţii dovedesc că spaţiul de geneză al poporului dac este chiar vatra Vechii Europe. dimpotrivă. cercetători ca Bogdan Petriceicu Hasdeu. ce vor clarifica confuziile care încă persistă în mintea unor români. în anul 1839. 70. căci romanii nu au pus piciorul în Moldova. în scurta perioadă de ocupaţie romană. în lucrarea sa despre viitorul Principatelor Moldovei şi Valahiei. W. octombrie 2011 DACIA magazin Fig. locul de unde Europa a început să existe. Nicolae Densuşianu. cu mercenarii lor.

lui Istriţa. locuinţe la suprafaţă. în cadrul practicii de specialitate. în sec. IV-III a. Săpăturile au dus la iden- 18 . şi din epoca bronzului – cultura Monteoru (mileniile III-II a. bogăţia şi varietatea inventarului. sud şi vest.) la un important centru sacru dacic (sec.Chr) Valeriu Sîrbu Gruiu Dării poate fi considerat un exemplu reprezentativ de sit în care. I p. . Cercetările au dus la identificarea de importante vestigii. 49/1. plus alte vetre izolate. cel mai adesea cu ring de piatră la bază. sub conducerea mea. Apoi. S-a secţionat şi fortificaţia. Urgentă şi necesară a fost revalorificarea rapidă a săpăturilor anterioare.Chr. . zooarheologi). Pe baza acestor săpături s-a apreciat că la Gruiu Dării a existat. Magdalena Duţescu). s-au obţinut rezultate deosebite inclusiv în definirea tipurilor de complexe şi a interpretării vestigiilor descoperite. nr. necesitatea introducerii în circuitul ştiinţific a rezultatelor. unele importuri elenistice). Vasile Dupoi. tipurile insolite de complexe.. –I p. iar complexele descoperite ridicau probleme de interpretare. Până în 2001 erau puţine informaţii despre acest sit deoarece s-au publicat doar câteva articole generale sau despre anumite categorii de piese (ex. distruse de carierele de exploatare a calcarului. iar pe baza documentaţiei foto şi a desenelor s-au putut recupera o serie de informaţii. bordeie. Buzău -de la o aşezare (sec. terminându-se cu două aripioare laterale. 14/2. prin cercetări pluridisciplinare intense. . antropologi. Sebastian Matei. atât în incinta fortificată. ne-au determinat să publicăm rapid.Complexul 1A. 48190. pe Terasa 1. Intensele săpături din anii 2001-2005. . apreciindu-se că este vorba de un val de pământ cu miezul de piatră pe care s-a ridicat o pasiladă.00 – 2.Sec. aici s-au efectuat. şi al doilea volum despre sit. Doar pe laturile dinspre vest şi nord se mai păstrează vestigiile unui zid. .MJBZ – Înv. figurinele. piciorul este drept. din colectivul de cercetare n-au făcut parte şi specialişti din domenii interdisciplinare (ex. îndeosebi. câteodată şi cu vetre în interior.Întreagă (lipseşte acul). o aşezare dacică fortificată cu un val de pământ cu miez din piatră şi palisadă din lemn.Chr. arhitecţi. turnare. decorat cu caneluri.. port-agrafa este triunghiulară. plus specialişti din domenii interdisciplinare. format din două paramente de calcar şi emplecton. prevăzută cu trei orificii. 14 campanii de săpături arheologice cu ajutorul studenţilor de la Facultatea de Istorie a Universitaţii Bucureşti. cu pantele abrupte pe trei laturi şi cu o mare vizibilitate spre dealurile şi câmpia dinspre est.Bronz. octombrie 2011 DACIA magazin Dacii din curbura Carpaţilor Pietroasa Mica . Atunci. Chr. săpăturile au fost efectuate cu atenţie. monedele.L = 48 mm.I p. Matei. Dan Ştefan.20 m. Chr. Dupoi 2005. se află pe un promontoriu de formă aproape tronconică (cota 534mp) al Masivu FIBULĂ . din anii 1974-1989. . Incinta.Nr. în 2005. Din 2001. jud. Chr.). fig. 70. ateliere ori alte construcţii. căci vestigiile păstrate se prezentau sub forma unor aglomerări de materiale. s-au reluat săpăturile de către o nouă echipă de arheologi (Valeriu Sîrbu. 32. ulterior.Sîrbu.Chr. Este de precizat faptul ca în acest sit s-au descoperit şi importante vestigii eneolitice – culturile Cucuteni B şi Cernavodă I (mileniul I a. sub conducerea arheologilor Vasile Dupoi şi Florentina Preda. I a.Chr. Totuşi. cu o lăţime de 2. acul este decorat cu caneluri longitudinale. . de unde au rezultat erorile de definire a tipului de sit şi de interpretare a vestigiilor? Mai întâi.Balamaua este formată din două părţi tubulare. deci nu se puteau face comparaţii. din care se mai păstrează circa 3000mp. cât şi. pe care le vom prezenta în continuare. întrucât laturile de est şi de sud au fost. in situ. din faptul că era primul sit de acest tip indedificat în aria dacică. În cursul săpăturilor nu s-au descoperit. Între anii 1974-1989. p. I a. .„Gruiu Dării”. geologi. astfel că la sfârsitul anului 2001 a apărut deja primul volum al sitului.

Dupoi 2005. De asemenea. Chr. În unele zone au existat trei-patru nivele cu asemenea depuneri. de altfel. Ultimele săpături par a indica şi pentru aceste două veacuri o anume dinamică a schimbărilor FIBULĂ . b) 14 vetre izolate. astfel că. unele depuse întregi. amfore greceşti din Heracleea Pontică. d) o posibilă structură de locuire şi e) 7 complexe greu de definit.Arc curbat. Analizele antropologice n-au identificat oase umane incinerate în nici o depunere.MJBZ – Înv. port-agrafa plină. ca şi cei care efectuau ritualurile. Chr. – I p. turnare. în care s-au găsit resturi de pereţi arşi de locuinţe. C16 şi C19. aşa cum sunt borcanele şi vasele tronconice din argilă comună modelate cu mâna şi ornamentate cu brâuri în relief ori castroanele şi străchinile. desigur. I p. numărul de gropi din această vreme este mult mai mare decât pentru veacul următor.Complexul 17.Întreagă (lipseşte acul). figurile antropomorfe şi zoomorfe. vârfuri de săgeţi din bronz cu trei muchii. I a. pentru sec. octombrie 2011 DACIA magazin privind tipurile de complexe şi destinaţia sitului. greutăţi din lut. întrucât cei care întreţineau şi apărau fortificaţia. Deoarece. c) 15 gropi. fără urme de ardere. I a. şi alta în sec. Chr. una cu baza din piatră. Terasa 1 se localizează la 100 m est de platou şi 50 m mai 19 . 11 complexe: probabile structuri de locuire. de exemplu. Cr.Sîrbu Matei. Doar în perioada 20012008. IV-III a. . de formă circulară ori ovală. oase de animale. ceea ce ar sugera ritualuri agrare. vetrele izolate. În schimb. ultima un posibil complex de locuire.Chr. Aceste descoperiri indică existenţa unei aşezări geto-dacice aici. . de podoabe şi accesorii vestimentare. nu s-au descoperit complexe ori piese care să se dateze. putem presupune că în acest veac zona n-a fost utilizată de către daci. majoritatea complexelor 69 din 106) sunt reprezentate de depuneri de tip moviliţă. Chr – 1 p. lipsa ori extrema raritate a unor categorii de piese. Cr. Sunt relativ numeroase doar râşniţele de tip elenistico-roman. de piese legate de tors şi ţesut (fusaiole şi greutăţi din lut. aşa cum sunt vasele ceramice (aproape toată gama de recipiente utilizate atunci de getodaci). vasele cu protome zoomorfe etc. ajurat. amintim: o monedă histriană.L = 58 mm. IV-III a. întrucât sunt construcţii masive din piatră. iar lăţimea păstrată este de 0. Sinope ori Thasos şi. în sec. uneori cu vetre in situ ori depuse în ele. exclusiv. în 9 erau vetre in situ iar în 8 vetre depuse. 70. una în sec. aceste depuneri nu pot fi considerate morminte. IV-III a. în circa 5000 mp săpaţi în diverse zone. nu s-au identificat locuinţe iar numărul de gropi este mult mai mic. Astfel. modelate cu mâna sau cu roata. Unele depuneri ca. din sec. Chr.Nr. Chr. prezenţa unor spaţii de locuit era de aşteptat. p.40 – 1. . complexele caracteristice primului veac al erei creştine sunt depunerile de tip moviliţă şi. fie în interiorul acestora. fig. marea majoritate cu ringuri la bază (53 de cazuri). I a. din care două cu mască umană. I a. Chr. . numărul impresionant de cuţite. mai rară. întregi ori fragmentare.50 m. Pentru sec. depuse fie în perimetrul ringurilor.80 m. numeroase vase getice tipice acestei perioade. de formă dreptunghiulară. alveolări cu depuneri de materiale arheologice. nr. vetre şi cuptoare. aşa cum sunt uneltele agricole ori de prelucrare a lemnului şi a pietrei. Este de evidenţiat tificarea a două perioade de utilizare a platoului. piciorul se termină la capăt cu un mic buton. în nici un caz. uneltele şi ustensile.Bronz. 60/1. .Sec. din diferite părţi ale corpului. deşi s-a cercetat o bună parte din platou. trebuiau să locuiască undeva. altele fragmentare. toate de la maturi. s-au descoperit 106 complexe: 1) 69 de depuneri de tip moviliţă.. Sec. mărgele din sticlă. în toate zonele cercetate. rămâne de văzut dacă bogăţia unor depuneri din alveolări nu reprezintă depuneri votive. Din această perioadă s-au descoperit. II a. Cr. de formă triunghiulară. . Chr. Sec. – I p. au aspectul unor adevărate altare. fibule de tip tracic.Chr.. ace). Diametrele ringurilor au între 0. plus un inventar bogat şi variat. sistem de închidere cu balama. . armele şi piesele de harnaşament. 31. materiale abundente în zonă. podoabele şi accesoriile vestimentare. gropi.20 – 0. Inventarul descoperit cuprinde o varietate deosebită de piese. se ridică mult deasupra nivelului de calcar iar vetrele arse dovedesc efectuarea unor ritualuri pe ele. din care 53 aveau ringuri de pietre. I p. monedele. decamdată. Între piesele caracteristice sec. 48299. s-au identificat două structuri rectangulare. doar în patru complexe s-a găsit câte un os uman izolat. 14/2.

intensificarea procesului de depuneri votive şi ritualuri în incintă. Chr. fig. din nou. s-au descoperit numeroase categorii de piese. Dupoi 2005.Sîrbu Matei. la trei situaţii. până spre sfârşitul sec. fără a exclude şi depuneri votive de artefacte în alveolări. În primul sfert / prima jumătate a sec. Ambele complexe au rezultat prin săparea unei alveolări în sol. astfel.20 m x 1. se ridică primul zid de incintă şi au loc primele depuneri votive. Complexul 206 s-a prezentat ca un pavaj rectangular de dale. care nu a acoperit complet dalajul. ceşti-opaiţ etc) au fost aşezate pe pietre. 14/3. probabil o prelungire a Complexului 201. fructiere. 211. În urma unor astfel de descoperiri se poate admite că pe Terasa 1. construită de bolovani de calcar. Chr. pe succesiunea complexelor şi datarea inventarului se pot jalona principalele etape cronologice ale sitului din epoca dacică. I p. ridicându-se deasupra solului. I p. ale spaţiului.Nr. În schimb. Chr. Chr.. . amestecate cu pământ. Chr. probabil de formă aproape circulară. . fapt dovedit şi de incendierea de pe latura de nord. . Chr. II / începutul sec. desigur. rezultând o moviliţă aplatizată.Sec. Vase întregi (vase de provizii. iar tipurile de complexe sugerează existenţa unei aşezări. dovezi şi argumente serioase pentru a postula activităţi rituale în incintă din primele decenii ale sec. 210. . cel puţin pentru sec. suprafaţa utilă fiind mult extinsă spre nord. lăsând pe exterior o bordură de dale mari. fragmente ceramice şi de lipitură arsă. pe fazele de construcţie ale zidului. jos. de la sfârşitul sec. Remarcăm. dată fiind noutatea acestor descoperiri ne vom referi. 213 şi 214) pot FIBULĂ . până aproape / la războaiele daco-romane. arcul are o formă discoidală. în timp. Totul a fost acoperit cu o cantitate foarte mare de fragmente de pereţi arşi de lut şi fragmente ceramice diverse. monede). iar depunerile de materiale şi inventar. că nu putem vorbi de structuri clasice de locuire sau asociate activităţilor meşteşugăreşti. I a. o amploare nebănuită a prezenţei umane în epoca bronzului şi dacică clasică. din care unele cu datări relativ restrânse. I a. urmează o altă nivelare.Resortul este protejat de un tub. cunoaştem vestigii doar din incintă. Astfel. acoperirea cu loess a unor zone din incintă. Există. Cercetările din anii 2006-2008 au pus în evidenţă o dimensiune neaşteptată a sitului de la Gruiu Dării. Deşi au fost tratate ca structuri distincte. Consideraţii finale Dacă avem în vedere descoperirile de până acum e necesar să privim descoperirile din incintă şi de pe Terasa 1 într-o dinamică. ca diferenţă de nivel. octombrie 2011 DACIA magazin fi asociate cu alte blocuri de piatră formând. care indică utilizări diferite. o ceaşcăopaiţ.L = 38 mm. Complexul 201 reprezintă o depunere de formă ovală de vase sparte in situ. Bazându-ne pe observaţiile stratigrafice din incintă şi de pe Terasa 1. IV-III a. iar piciorul este lăţit în forma unei „cozi de păun”. castroane. I p. 20 . Materialul descoperit în ele se datează în sec.50 m). fragmente ceramice şi vase întregi sparte pe loc (un capac. deocamdată. au avut loc ample lucrări de amenajare a incintei. acoperit cu un strat de pietricele. turnare. . cărbuni sau alte urme care să indice o ardere pe loc. un borcan etc). Din primul veac al erei creştine fenomenul de depuneri votive este atestat şi pe Terasa 1. alte complexe (nr.. 212. . nu cunoaştem. Deşi similare complexelor de pe Platou. o structură de mari dimensiuni. ridicarea noului zid. nr. Din sec. 31. Chr. 59/1. Chr. complexe şi piese care să se dateze. au avut loc activităţi umane ce au avut ca rezultat structuri şi complexe similare celor descoperite în nivelele superioale de pe Platou. înconjurând spre sud masivul pe o lungime de circa 300m. podoabe. 48298. II a. port-agrafa este în formă de teacă. aranjate regulat ( D = 2. nu au fost identificate fragmente osteologice. Chr.Complexul 16. şi au fost sparte pe loc.Întreagă. deci. (fibule. urmărind traseul circular al acestora.Bronz. cu diametrul de circa 10 m. p. I p. cele de pe Terasa 1 îşi păstrează individualitatea prin unele particularităţi. La pragul dintre cele două ere este distrus zidul. în acest veac. de pereţi arşi de lut. succint. exclusiv. 70. de dimensiuni mai mici. capace. le-au dat aspectul unor moviliţe aplatizate.MJBZ – Înv. acoperite cu pereţi arşi de lut şi înconjurată la bază de pietre. se accentuează panta. În partea sudică s-a observat că el taie o aglomerare. unul dintre obiectivele campaniilor următoare va încerca să lămurească această interesantă situaţie. din sec. I a. o strachină. .

poate fi considerat un „tezaur”. octombrie 2011 DACIA magazin Spre sfârşitul sec. În plus. Sîrbu 2001. I a. 48208. a ritualurilor. Totul a fost acoperit.Dupoi. lipitură arsă ori bucăţi de pereţi arşi şi pietre. Există şi situaţii în care s-au depus. I p.I p. fragmente de vase. anume depunerile de tip moviliţă cu ring din pietre şi vatră in situ. deseori piese cu o valoare intrinsecă mare ori de largă utilizare. deformat din vechime. indică şi că nu poate fi vorba de o aşezare fortificată. la care trebuie adăugate ritualurile desfăşurate în jurul numeroaselor vetre. întrucât. batere. . Chr. cu lipitură arsă ori cu fragmente de vase. I p. prin număr şi valoare. cu pietre şi. astfel fiind greu de înţeles renunţarea la asemenea bunuri. p. fig. bogăţia şi varietatea tipurilor de piese descoperite. Chr. Depunerea unui bogat şi variat inventar. cum ar fi cultele agrare. astfel explicându-se prezenţa în depuneri a fragmentelor de pereţi de locuinţe şi a unei părţi din inventarul acestora. 61/2. . mai mult sau mai puţin compact. I a. 9 în depuneri de tip moviliţe şi 14 izolate. Sîrbu 2001.Dupoi. Chr. Trebuie precizat. decor incizat la capete. atât de pe vetrele din complexe. acestea neavând urme de bulversare intenţionată.I p. Doar ansamblul pieselor depuse aici. cât şi din cele din afara lor. mai rar. din artefacte deja utilizate.Nr. oase de animale . De altfel. exprimă o puternică motivaţie culturală.Întreg. s-a făcut ringul din pietre şi vatra. Chr. devenind rotund în secţiune. iar altele sunt numeroase. decor incizat la capete. vase întregi. . nr. care ocupau toată suprafaţa. trebuie să remarcăm rolul important pe care focul l-a avut în ritualurile desfăşurate aici. Chr.Sec. turnare. sparte in situ sau doar fragmente de vase. batere. Nu s-a observat vreo distrugere intenţionată a depunerile votive de tip moviliţă din incintă. fig.. Analiza conţinutului depunerilor de tip moviliţă sugerează faptul că în ele s-au adus resturi arse ale unor locuinţe. ..Sec. ori poate chiar cu ocazia primului război daco-roman din 101/102. Apreciem că există dovezi concludente pentru a concluziona că aici a fost o importantă incintă sacră (temenos). 21 . referindu-ne la complexul cel mai reprezentativ. În interiorul ringurilor s-au depus bucăţi de pereţi arşi din lut. Dar pot fi şi credinţe privitoare la cultul căminului. 70. . totuşi. – I p. Mai întâi. 61/1. . existenţa unor vetre izolate printre depunerile de tip moviliţă sugerează posibilitatea ca unele ritualuri să fi avut loc aici. I a. . Dincolo de o serie de probleme nerezolvate privitoare la semnificaţia şi tipurile de ritualuri care s-au desfăşurat aici este indubitabil faptul că prin monumentalitate. incinta este părăsită şi nu se mai constată nici o activitate pe platoul de la Gruiu Dării. unele categorii de piese lipsesc. 48209. din distribuţia depunerilor. nr. . în straturi succesive. Chr. 39.MJBZ – Înv. Chr. turnare. INEL . .Realizat dintr-o bandă cu secţiunea dreptunghiulară. 39. nici nu rămâneau locuri libere pentru spaţiile de locuit. s-a curăţat zona viitoarei amenajări.MJBZ – Înv.Întreg.Argint. Tipurile de complexe din sec. fapt evidenţiat de numeroasele vestre descoperite. format. devenind rotund în secţiune.. . ce se îngustează spre capete. . Resturile focului au fost adunate cu grijă. . . că nu s-au descoperit tezaure de piese de orfevrărie ori de monede şi nici „depozite” de alte tipuri. Cui îi erau dedicate ritualurile de aici? Situarea sanctuarului pe un platou şi pe Terasa 1. însoţite de diverse ritualuri în prezenţa focului.Realizat dintr-o bandă cu secţiunea dreptunghiulară. ce se îngustează spre capete.Argint. Chr. nu numai pe vetrele din interiorul acestor complexe.Dmax=24 mm.Dmax=26 mm. cel puţin pentru sec. apoi alte categorii de piese. p. . precedat de o anume selecţie. de regulă. întregi ori fragmentare. Gruiu Dării a fost un centru regional de cult al dacilor. aşa cum am afirmat deja. forma aproape circulară a majorităţii depunerilor şi numărul mare de vetre ar sugera credinţe legate de cultul soarelui ori altele în care acesta avea un rol important. împreună cu o parte din inventarul lor.. Pe baza descoperirilor arheologice vom încerca să imaginăm un scenariu de desfăşurare INEL . fragmente de vetre.

Mitul dacic. Idem. care sunt acoperite cu monumente de o rară frumuseţe. care rămân înrădăcinate în istoria şi în cultura Spaniei. Deasupra inscripţiei apare scutul heraldic.Nr... ajunge curând la semnificaţii simbolice. octombrie 2011 DACIA magazin FENOMENUL VIZIGOT ÎN IMPERIUL ROMAN DE APUS – rezumat – Profesor de istorie Margareta Cristian. 70. În Mausoleul care se află la subsol.El Escorial”. galerii întregi sunt ocupate de mormintele regilor şi ale membrilor familiilor lor.FILIA. construieşte o mânăstire imensă cu dublu scop: pentru dezvoltarea culturii şi pentru a păstra memoria regilor spanioli – . Filip II. ca pe un ax. fiul lui Filip II” şi.EL ESCORIAL” mi-a atras atenţia un nume: MARGARITA PHILIPPE III. FIICA LUI PHILIP III EMBLEMA . ca un reflex. Ed. Idem. convertit în gotic. succedă pe tatăl său. Madrid II Trei. Busuioceanu. Dezvoltat cu elemente noi. Al. Note: 1. completăm noi. „Zamolxe sau mitul DACIC în istoria şi legendele spaniolilor“. p. 210 . 205 4 iulie 2011 22 . împărţit în cruce şi în care sunt prezentate castelele cu trei turnuri şi în diagonală Leii de pe Stema Daciei. Bucureşti.. rămâne esenţial în toată această istorie legendară a Spaniei şi câştigă amploare în cronicile de mai târziu. o putere nevăzută m-a răsucit şi am fotografiat maşinal. pp.212 4.26 3. patru secole mai târziu. p. pp. Stema Daciei s-a păstrat în Biblioteca Vaticana şi a fost prezentată în al II-lea Congres de Dacologie din 2001. peretele opus. 25 2. 25 . 1985. Meridiane. PHILIPPE II -FILIUS Episcopul Rodrigo Jimenez de Rada (1170?1247) scria încă din secolul XIII în „Historia Gothica” că Goţii erau părinţii glorioşi ai nobilimii hispanice. Idem. involuntar. Când am vizitat mausoleul din . Un exemplu concludent este emblema Ministerului Apărării din Madrid. „Didacus. când fiul lui Carol Quintul. în acelaşi timp. Fiecare monument are sculptat numele şi scutul heraldic al familiei.CAPITANIA GENERAL” – MADRID Foarte repede am fotografiat inscripţia şi. nepotul după fiu al regelui şi ulterior împăratul CAROL QUINTUL. Iată ce a ieşit: DIDACUS. MARGARITA. Rezultă: Carlos Quintul a fost şi el DAC.

Limba coreeană. şi prea multe asemănări privind cultul religios. îşi puneau coroanele de aur la ceremonii. Joseni (circa 10 km de la Buzău).Nr. Gaia are similitudini fonetice 23 . deşi au fost luate sunete şi litere din chineză. o. anul nou la Daci era oarecum apropiat. ca la noi. poate cunoşteau scrierea dacilor. a sunetelor ţ. iar citirea se face de jos în sus. sunt similare cu cele din spaţiul carpato-danubian: din regiunea numită „Drumului vinului” cuprinsă între Năieni. Gaia. omoni= mamă (oami. păstrat în „corifeu”. SURSA ARGUMENTELOR CĂ LIMBA DACILOR STĂ LA BAZA LIMBILOR EUROPENE ŞI A CELOR ASIATICE Fragment din lucrarea „ZESTREA ETNOGENETICĂ A OMENIRII” Cartea este dedicată neamului românesc. la rezultate surprinzătoare. ca şi la dacii descrişi de Strabon. oameni din civilizaţia fierului (veniţi din nord). disciplina militară. semenilor mei – NEMURITORII PARTEA II Prof. Pare incredibil să acceptăm că limba coreeană are forma arhaică a limbii Dacilor. Mai mult. anul nou începe pe 14 februarie. Tisău. cuvânt din care s-au format lexemele om/oameni. e. octombrie 2011 DACIA magazin TĂBLIŢELE DE LA SINAIA. dar sunt prea multe toponime în a. formată tot prin aglutinare. multe toponime în „o” sau „e” . Ei vorbesc o limbă altaică (sursă internet). Faptul că ei credeau în puterea cerului. este asemănătoare cu ceea ce vedem noi în filmele istorice coreene. sau u. cosmografia şi împărţirea timpului. obiceiurile. expresia „De ce?”. ci . nu au avut loc aici prea multe interferenţe lingvistice. Silla. deci de pe aici. ancora/sedi=şezi. căci fiind o ţară înconjurată din trei părţi de apă. ş. Koryo era regele. au în textele vechi. pronunţată „de ţe?”. aceleaşi linii apărând mereu (ex: trei linii orizontale sau trei linii pe verticală tăiate de o altă linie). organizarea statală. 70. Ecaterina Chifu Prin studierea culturii altor popoare. Coreenii provin din Sudul Siberiei. vărsau vin pe pământ pentru spiritul celor morţi. Sărata Monteoru (15 km de la Buzău). ca şi în română. Ex: la coreeni. Se observă că aceste cuvinte apar cu acelaşi sens pe plăcuţe. prezenţa grupurilor ce. în dacă). „cel care striga poruncile”. portul. (În Coreea primăvara este mai timpurie). dovedeşte asemănări ale Coreenilor cu Dacii. de pe la noi. care a înfiinţat această ţară. toponime ca Joseon. purtau cuşme cu două niveluri ca şi tarabostes. considerau regele de provenienţă divină. În istoria Coreii se menţionează că numele ţării vine de la Dinastia Koryo. Grâjdana (la 10 km de la Buzău). pe merit). Dar la Daci. Ex. cu o scriere foarte simplă. oppa= tată. căci doar prin mesaje scrise se putea comunica în Imperiul Dacic. religia. Sihlea (35 km de la Buzău). ce au lăsat urme în cultura lor? Realizarea acelor harnaşamente şi veste din piele cu înflorituri. Limba Dacilor poate avea asemănări cu limba coreenilor. kara=pleacă. ă. î şi multe cuvinte terminate în „a”. ghe. foloseau vase de aur pentru apa sfinţită şi ofrande. are expresii ca figées/împietrite. diferită de cea a popoarelor din jur. putem face comparaţii care ne duc. scrierea de la dreapta la stânga. mai ales antroponime feminine. Buzău. Buda (30 km de la Buzău). ghi. toţi demnitarii au haine de mătase (să fie stimulat poporul să acceadă la funcţii. Să fie vorba de înaintaşii noştri comuni – DACII. Istriţa. acum vorbindu-se limba hangu. poate veniţi aici din stepele scitice. Am observat asemănări între grafia textelor plăcuţelor dacice de la Sinaia şi grafia limbii coreene (alfabetul coreean este pe internet). văd multe asemănări lingvistice cu româna. mai mult. la mijlocul lunii martie. Pietroasele. deseori. ca şi Dacii.

Burebista îşi avea originea la Vaslui. De aceea. dar din cauza prostiei omeneşti de a persevera în greşeală sau intenţionat s-au considerat unele din ele romane.I î. Coreeni folosesc sistemul dacic de încălzire a locuinţelor pe sub pământ. păstrez. cneaz. Ce interferenţă lingvistică poate fi între engleză şi dacoromână. finicii? Doar un studiu computerizat al factorilor climatici din mileniul II. Catalonia. autor dr. Burebista era un mare conducător/ rege de pe Istru. după teoria mea. înseamnă „om înalt” şi este des folosit în coreeană ca şi Alcheon=om cu GAIA=TERRA. însemnând „doi/dublu” sau poate „bine/mare”. presiunea migratorilor din nord şi atacurile Imperiului Roman din sud. căci în memoria lingvistică a neamului. iar locul Sarmizegetusei a fost ales mai târziu. citit de noi legat în manuale. 70. să avem doar două silabe). în Monaco. aci L a devenit mai muiat şi s-a eliminat. deci provenit din limba galilor. octombrie 2011 DACIA magazin migraţia spre sud a celor din jurul Mării Baltice. Eu susţin că au fugit de sinistrele inundaţii şi au format enclave în locuri aflate în toate punctele cardinale. care se instruia permanent (circa 40 000 de oameni. zestre. Galezia (Spania) GA(L)IA (Coreea. „Ze”. Buero Bisto/Visto/Vizica. ca să fie apăraţi. Bu este radical pentru bunătate. Este evident că „bu” este legat de gură. iar „u” este de fapt adverb de loc. aici trebuie să se facă multe cercetări. văzut pe plăcuţe cu sensul de ţinut. zeitate. în peninsulele din sudul Dunării şi în Asia Mică.n şi mileniul I. Apare „rez” şi în franceză în expresia rez-de chaussee=parter. Normandia. grupare umană=locuitori/de obiecte. cu sensul de zeu. celţii. ca în Zeus. Antroponimul Ion. observat pe tăbliţele de la Sinaia. Ze şi ez fac cu certitudine referire la ţară. De ce se apărau aşa de organizat. din nevoia de apărare a acelor timpuri. dacă aveau cultul seninătăţii. Dacii porniţi spre est au dus cu ei cultura lor. fie în alimente. Se forma astfel bugetul (bu get u= unde e averea/bogăţia. ţară. Mo ez ia = Ţara locuitorilor dintre ape/din mijlocul apelor. Mulţi plăteau tribut. considerată un arhaism. unde s-au înmulţit demografic. deci putem extinde sensul. din motive strategice. apare şi la greci. dacă nu una datorată legăturilor de sânge între popoarele vorbitoare ale acestor idomuri? Dar de ce acest împărat/rege şi-a extins imperiul între Urali şi Pirinei? Erau Dacii un popor războinic. în special. bucatele geţilor). după cum afirmă Strabon – sursă internet Dacoromania. Pentru a întreţine acea armată numeroasă. Despărţit în silabe Bu ze( u/). cuvânt găsit pe plăcuţele de la Sinaia. Consider că acest spaţiu a fost adevărata vatră de civilizaţie geto-dacică. Mircea Dogaru). Ez s-a păstrat în cnezat. fie în bani.n ne poate ajuta să înţelegem clar expansiunea/migrarea Dacilor între Urali şi Pirinei.e. avem cuvinte româneşti în occitană. în Galiţia (la izvoarele Nistrului). sensurile se transmit din generaţie în generaţie. idom. Prin urmare. Zenobia. Prin analogie cu engleza big=mare. Voi reveni la lexemul „ez”. pierderii de vieţi omeneşti ce o provoacă războiul? Extinderea s-a făcut din raţiuni militare: armata lui Burebista a devenit mai numeroasă. numai pentru că erau hărţuiţi de Imperiul Roman sau pentru că schimbările climatice au provocat 24 . după părerea lui Vasile Pârvan şi NODEX (Wikipedia). bun/bună. Susţin că ez se menţine în cuvântul Buzău. cunoscute ca „Manuscrisele de la Marea Moartă”. Terminaţia verbală ez. ez marcând de fapt locul. şi în Muntenia şi Moldova a desfăşurat mai mult activitatea de conducător. Mai mult. susţin eu. al liniştii şi nu al violenţei. considerat că provine „probabil de la cuvântul buză. ca în Moesia. Occitania. ca în cuvântul Tisău= locul unde sunt tise. religia. porneşte de la acest lexem ca în lucrez.Nr. cu sensul evident de „loc=pământ”. aceasta este cea mai apropiată traducere a sintagmei originale. cuvânt autohton”. dus de Dacii constructori la Roma.e. despărţit I-on. Multe descoperiri s-au făcut în aceste teritorii din jurul Buzăului. a fost despărţit iniţial în BU REX BI ISTRA/=REGELE BU DE PE AMBELE LATURI ALE ISTRULUI (numele vechi al Dunării) „bi”. fiind un prefixoid. sau la popoarele asiatice în „Tablele lui Zen (Buda)”. BUREBISTA. aveau nevoie de cât mai multe dări. orezărie. specific românească. hrănire. semnifică locul unde sunt bucate/cereale.

al lui Za mol Ze prin Bucegi. Asia Mică. Mai sunt şi azi mulţi turişti care fac turism cultural.Nr. care este o anagramare sau o permutare consonantică a cuvântului Galia. 70. în vestul Europei: Galenzia/Galitia (Spania). salon. cum este cea din portul Trani. unde erau ceremonii dedicate lui ZEN. ca radical pentru zeu/Dumnezeu s-a extins şi în estul Asiei. drumul naţional DN15A 25 . în Ţara Galilor. după modelul Sarmizegetuza Regia în Europa şi Asia. ci veneau chiar de la nordul Dunării. pe râul Dipşa. o anagramare a toponimului Mangalia? Cei plecaţi de lângă Istru şi Marea Neagră au format acolo enclave şi au păstrat etnicitatea. cum s-a întâmplat şi în America. loc unde se mai găsesc cuvinte româneşti). dat tuturor locuitorilor din Hiperboreia. L a devenit muiat. Istriţa=Construcţia de sus. Histria /Hi str ia=Ţara/ţinutul acesta /cetatea aceasta construită. Ce ştim noi însă despre zestrea etnogenetică a omenirii. au plecat din Dacia şi au făcut cetăţi întărite. nu erau neam finic. însemnând împreună. lângă Pocuţia). Cum în franceză Histoire înseamnă istorie. devenit „an”în română (sufix indicând agentul. ca în Indonezia. ţinuturi unde 8 luni pe an nu sunt decât nori şi iar nori. regiune. unde au durat catedrale. Sunt două versiuni: Ko poate fi un prefixoid. deci acolo aveau capitala statală poate un regat de tip dacic (tron=scaun regesc). chiar temple în Egipt. în sudul şi sud-estul Italiei. apoi sensul s-a extins şi a căpătat înţelesul de grup etnic. devenit adjectiv demonstrativ. Despre etrusci voi trata tema într-un capitol separat. la poalele Dealului Pădurea Murii (Dealurile Şieului). idom. Deci Dacii. de teama altor inundaţii. ca egiptenii şi Dacii. la 20 km sud de Bistriţa. Nu cu corăbiile au plecat din Atlantic prin Mediterana. în Anglia. adică BUDDHA. parte bărbătească. fie pe calea apei. Observ pe plăcuţe şi radicalul „str”. Bistriţa=râu foarte repede. Sunt prea multe cuvinte cu „rezonanţă romanică” duse în Anglia de NORMANZI. spion) păstrat în franceză în cuvântul „etalon=cal”. Dacă presupunerea mea că Kagaionul este în Munţii Hercinici (ai Dobrogei) se adevereşte. „A” a devenit „o” prin iradierea finalului acestui cuvânt. din nordul Dunării îi hărţuiau pe greci. a curge. fiind o consoană lichidă şi în fluxul vorbirii a căzut. prin toponime. şi ien/ienne în franceză(Capitien). înălţimea. termenul de Normanzi fiind un nume generic= oamenii de la nori. sau poate fi lexemul Ka(Ra)=soare. ci chiar din Vechea Dacie. * Mulţi caută locul muntelui Kagaion/Kogoion/Co che on Prin analiza modului de alcătuire (prin aglutinare). ţinut. care înseamnă TREZIRE. fie în căruţe acoperite cu coviltir. „i” fiind un prefix cu valoare adverbială ce indică locul. ţară. puternic. nume văzut pe plăcuţe şi care a stat la baza antroponimelor: Achile/Acheon. poate. EZ este un lexem ce indica la început numele de ZEU/DUMNEZEU. în Galia. căci Normanzii. nume sugestiv. Deci Ko ga ionul trebuie să fie situat în jurul Mării Negre şi al Dunării (Galaţi/Galatzi) şi presupun că se află în munţii Dobrogei. cu sensul de a face. au ajuns pe coasta dalmată. Am întâlnit construcţii normande pe ţărmul Mării Egee. originea) prin deschiderea vocalei şi diminuarea efortului aparatului fonator. în Galatia (Turcia). formă (pantalon. din vechiul hic. cunoscuţi ca Normanzi. sau. pentru care optez eu. în Irlanda. pronume demonstrativ. a construi. octombrie 2011 DACIA magazin (Reghin – Bistriţa). „On” are sens de bărbat. atunci să ne ferim de turiştii ce fac aici aşa-zis „turism cultural” Ne întrebăm de ce găsim Galii în Nord: Galaţii Bistriţei. prezent în toponime ca Istru=râul/fluviul care curge. (la izvoarele Nistrului. ELIBERARE (deşi susţin că acest radical a fost un lexem polisemantic). Kagaion este locul unde bărbaţii gali se închinau lui Ra. Ei nu veneau din Nordul Europei. în Galiţia. Culmea este că şi coreeni au un munte sacru unde se închină. cred că Histria poate fi considerat un centru istoric important al antichităţii. din Normandia actuală (regiune în Vestul Franţei. este traducerea mea. în Galileea biblică. vom avea K o/Ka ga(l)i on. când istoria ne-au scris-o alţii? Termenul ZE. vechea Franţă. Chemoga (după transcriere la televizor) şi un loc sacru unde îşi îngropau regii. de fapt caută tezaurul dacic.

com › Research › History 3.com/. pentru a face o afirmaţie.„O istorie care doare” www. ca şi „oc”.dacia. 26 . la greci/ DZEUS. cum a descoperit un cercetător american. (pat). Dar trebuie să aprofundăm studiile de istorie a popoarelor. Constantin Olariu Armindeni-„Dicţionar de cuvinte dacice” www.scribd. din occitana. susţin eu. aşa cum a fost ea. căci grecii au venit pe la 1400 î. pământean.scribd. octombrie 2011 DACIA magazin bajul actual în spaţiul anglofon. „i” având valoare verbală.org/daciarevival/. „Dacii” era un supranume./Dan-RomaloCronica-Geta-Apocrifa-Pe-Placi-de-Plumb 9.com 4./Noi-Nu-Suntem-Urmasii-RomeiNapoleon-Savescu 6.org 7... Concluzionăm că. Poate că ZE provine de la GEA. păstrat cu aceeaşi grafie în franceză şi cuvântul bad. adică ZEUS.Nr. cu calificare în mai multe domenii. Polinezia (ia este sufixul semnificând ţară ca în ROMÂNIA.com › Research › History 8.. Revista „Dacia magazin” dacia. după felul cum spuneau „da”. împrumutat de greci de la băştinaşii găsiţi pe cele două laturi ale Istrului în peninsula balcanică.H. Congresele de dacologie(I-XII)-dacia. Adrian Bucurescu. se pot reconstitui fragmente din istoria popoarelor şi alcătui un întreg. călătorind de-a lungul coastelor spre America.. ca „er” din eradica.scribd. după studierea plăcuţelor de la Sinaia. aşadar geto-dacii nu erau nomazi. MIHAI EMINESCU. adică om statornicit. M. emergent. Eminescu-Opera publicistică (vol. Eu cred că termenul „ZE” este legat de ZEN. DUM-NE-ZEU(Domnul zeu al nostru) la noi. prin argumente de ordin semantic.com/. Aşteptăm materialele dumneavoastră pe această temă până pe data de 5 decembrie 2011. ci pe cale autohtonă. 70. „ir” din irumpe.. Dacă se va face lumină în lingvistica istorică. provenind din adverbul „I” =”acolo” sau prepoziţia (l)a/at. iriga etc. Acum. GEA a dat poate numele de get. legat de pământul său. să înţelegem evenimentele din trecut prin studii pluridisciplinare./242-o-istorie-care-doaresi-mircea-dogaru 10. Ce caută acest cuvânt din est în vest oare? Este clar că a fost dus acolo din Europa unde erau Dacii. observăm multe cuvinte. numele dac pentru pământ. după cum a descoperit domnul dr. Dumnezeu) şi Po-li-ne-ZE-ia = Ţara cu cei mai mulţi adoratori al lui ZEN şi dus la AZETECI. făcând apel la lexemele de origine dacă. Machu Pichu se traduce=Acei locuitori care îşi au matca pe acele pietre.dacia. Napoleon Săvescu-„Noi nu suntem urmaşii Romei” www.Armindia. mal s-a păstrat în franceză cu sensul de bărbat/bărbătesc. Napoleon Săvescu. Tabliţele de la Sinaia-Wikipedia-Google 2. Mă frapează cuvântul daim (cerb).org/daciamag. prin analiza ariei de răspândire a unor cuvinte. Mircea Dogaru .„Tăbliţele de la Sinaia” „Dacia Secretă” www. se poate explica geneza acelor toponime astfel: Mal-a-EZia=Ţara a bărbaţilor (credincioşi) lui Zen. iradia... După mine. IVX) Malaezia. Dacia Revival www. la romani. expresia se traduce dacii pământeni/ sedentari. căci ei provin din Eurasia. Traseul cuvintelor nu s-a făcut pe cale latină. că noi suntem şi mai respectuoşi. Propun ca FUNDAŢIA „DACIA REVIVAL” să facă demersuri pe cale oficială ca „TĂBLIŢELE DE LA SINAIA” să intre în Patrimoniul UNESCO şi să fie cercetate doar de specialişti patrioţi. adică DACII. De ce au toate acest lexem sudat în cuvinte oare? Forma scrisă este uşor de descifrat în plan semantic.scribd. Dan Romalo www. SITOGRAFIE: 1. întâlnite pe plăcuţe şi în lim- ANUNŢ Numărul din ianuarie 2012 al revistei va fi dedicat POETULUI NOSTRU NAŢIONAL. www. fiind duse pe alte meridiane de Dacii călători. In-do-Ne-ZE-ia (Ţara indienilor lui Zen/Buddha.org/dacia-rev 5. pentru langue d’oc. istoria omenirii. sau rădăcini de cuvinte ce stau la baza neologismelor actuale.php 11.

consens extins geografic în TOT AREALUL EUROPEAN. regiune”. s-a născut la 5114 î. -„Este fiul lui Hephaistos. -Memoria Colectivă reţine Mitul legendar al Ardealului. ca în final să fie iar reunite. prin rădăcina de cuvânt comună.H. vedic. Limba aramaică a acoperit arealele anatolian.H.H.120) .-mil. III î. ca arie geografică. se referă la cele cele trei provincii. lingviştii au dovedit existenţa continuităţii acesteia de asemenea pe latura lingvistică (5-pag.-sec VI î. în arealul carpato-dunărean (20) Ca o confirmare de continuitate etnică a civilizaţiei aryene. Este menţionat de cătreTacit.).27-37).H. sintactic. vremelnic. care formau o unitate şi care au fost supuse.V î. din cele menţionate mai sus rezultă că toate denumirile au o origine „indoeuropeană”. “ridicătură”. In realitate.III î. iniţiatorul migraţiei aryene.II. însemnând “a se ridica”. Densuşeanu nu l-a folosit în accepţia latină lui Pausanias (8-pC CX-pag.H. însemnând “înălţime”. însemnând “ţinut. acestea conduc la un consens semantic al termenului.272) -Există toponime care încep cu rădăcina ard (N.88. -Existenţa.H. N. mediu-oriental şi mesopotanian. (22) Conform opiniilor lingviştilor.pag. armeană (din sec. însemnând “pădure”.596). însemnând “înălţime”. airde.H.53).VI î. cunoscut ca Ardalos (Ardalus). imperiu care avea drept limbă. începând cu limba hitită.H. cunoscut ca Ardelis”. vedice în arealele Asiei Mici şi est-mediteraniene. S. însemnând “frumos”. iar Rama. menţionează că Imperiul Aryan. Elemente lingvistice Conform opinilor cercetătorilor şi elementelor ce emană din tradiţia populară a românilor.144).271) -Toponimul Ardeal îşi găseşte echivalentele în toponimiile următoare (14. 70. limba sanskrită. Horaţiu. la momentele istorice respective. cu aceeaşi semantică (ex.21-22) (15-pag. care provin de la acelaşi radical (14.) (23). se dovedeşte succesiunea lingvistică a limbii sanskrite.88): galică-Arduenna.(12-pag. funcţie de sursele documentare avute la dispoziţie. însă. albaneză.) (21). vechea irlandeză-ard. “ard*”. (Vladimir Gheorghiev. în structura sa epică. Ardeni.H. în toponimia actuală europeană de denumiri care pleacă de la aceeaşi rădăcină de cuvânt. “munte”. ca accepţie latină a lui Pausanias. -„Există o convergenţă de conţinut tematic. érdo fiind o „calchiere “ a toponimului Ardeal (1 –pag.H. (13–Cart. Termenul de Ardalus. ca un mitonim de origine pelasgă. adusă de hitiţii veniţi din sud-estul Europei în Asia Mică în mil. originea este euroindiană. acesta era cuprins. jumătatea sudică Asiei şi până în Noua Zeelandă şi asta începând din perioada din jurul lui 7000 î. Epopeea vedică Mahabharata. “înpădurit cu brad” sau “codru de brad”(2pag. imperiu situat la limita inferioară geografică a ultimei glaciaţiuni europene. hurită (mil. (15-pag.Berinde-Lugojanu). Moldova şi Ardealul.Toponimul Ardeal este de origine tracică (filologul rus Toporev) (15-pag.14). se constată existenţa în aceste areale în aceste limbi din aceste areale.H.Nr. -Termenul de Arduum. irlandeză-aird.VI î. întrucât migraţia aryenă plecată din Europa a ajuns în arealul indian.-sec. înainte de 2000 î. în special a celor vestici.rid.).3) -Termenul Ardeal este daco-celtic însemnând „munte acoperit cu brazi” (15-pag. într-un permanent periplu istoric. (huro-uratiană) (19) (sec. Vergiliu. -Existenţa a cel puţin 35 de toponime şi hidronime din tot spaţiul românesc. urartu. Miulescu) -Termenul ardha înseamnă “în cealaltă parte” (A. asiriană (mil.I î..272). IX î. 31. a fi despărţite de forţe din afară. etimologia denumirii de Ardeal semnifică “înalt”.Erdély este traducerea maghiară a toponimului Ardeal sau Ardel. Wurm.). a rădăcinilor (morfemelor-stem) “ar*”. semnificând “înălţime”. Bugge) (18) şi de descendentele ei.H. mit care.Drăganul) -Termenul airtha este de origine getică însemnând „pământ” (6-pag. în esenţa sa. Astfel.(11) .. octombrie 2011 DACIA magazin O IPOTEZĂ PRIVIND ORIGINEA DENUMIRII DE ARDEAL Eugeniu Lăzărescu Considerente generale Diverşi cercetători au atribuit denumirii de Ardeal diverse originii. Astfel.III î. cimerianăhardd. Astfel: -„Este fiul lui Vulcan (Hephaistos). din vestul Europei. din 27 . Muntenia.pag. aramaică (din sec.272).

.org/articoles/105/1/Mahabharata/ The Great-War-And-World-History 23.Decouvertes & Univers. Ştefănescu– Drăgăneşti. Sibiu.. 2010 8. A.wikipedia . 2008 13. I.infoplease.Crişan).H.120). cu formele ondulate. prin care consoanele constituie elementele principale ale unei rădăcini de cuvânt (7-pag. O aceeaşi continuitate etnică.-Concordanţe istorice între traco-geto-daci . Gaya. morfem-stem care este cuprins în însăşi denumirea de aryan. Master Publishers. Britain-2005 14. Ed. şi A.J.120) În sensul celor de mai sus. termen care în- 28 . termenul sufix “-l(a)”. .25).173) -Conform d-nei M. London.org/wiki/Hititi 19. -Conform opiniei d-nei Alecu Căluşiţa.28) (10pag. Crişan M. (1-pag.-Probleme. -Conform dicţionarului Sanskrit-Englez (10): termenul āra are înţelesul de “lăudat” (10-pag. libreur-éditeur. Nădejde I. BhumiDevi. (în Vede). Dr. prin rădăcina sa de cuvânt. 2006 4.Solif.org/wiki/Urartu 20 http://hixp. are o răspândire în tot fostul areal al imperiului aryan. Ed. prin intermediul lui Cadmus.. Nădejde de Gesticone-Dicţionar Latin-Român-Buc. cuneiforme (5-pag.28).Crişan. Lucrarea se bazează pe 23 surse documentare. vedică.com/2007/08/16/birth-day/of/ rama 21. Buc. Maisonneuve.org/wiki/Aramaica 18. Alecu–Căluşiţa M. “a merge” (4pag. “a se ridica” (16-pag. Ed. A-Limbă şi gândire în cultura indiană. Buc. 2002 9.49) .-Dacia Preistorică.Orfeu 2000 Buc. limbă care este aceeaşi ca limbă cu cea gotică (6-pag.. termenul “Laṁ” defineşte Pământul. are înţelesul de “prosper” (10-pag. A. 2005 6. Bern. denumirea de Ardeal are o provenienţă indoeuropeană (P. Cluj-Napoca. „Steaua” XXXV. hitiţi.Nr. Buc.I. http://en. http://www. Paris. s-a dezvoltat scrierea fonetică din cea silabică. al Mamei-Pământ.Paco.E.28). de accentuare a acestei atenuări ale acţiunilor exercitate de termenului căruia îi este sufix (AC-Probl-pag. după 800 î. Conform opiniilor unor lingvişti (M. Buc. termen care. Ed. în urma analizei lingvistice. In concluzie.) “*erd” care înseamnă “înalt”. în limba etruscă.H.. pe baza scrierilor lui Cato Major. BIBLIOGRAFIE 1. Ed. privind caracteristica limbii sanskrite la care „consoanele sunt temelia iar vocalele sunt doar tencuiala” (9).”-“a prospera” (10-pag.wikipedia. bazat pe Principiul lui Panini (sec. Transilvania XII. Vulcănescu Romulus-Mitologia română. precum şi pe conceptul morfemelor-stem ale unei limbi. V.org/wiki/Asiria 22. etrusci pe baza de lexic şi alfabet. 1924 11. http://en. Academiei Republicii Socialiste România. localizaţi în tot arealul euro-asiatic. Arvin Press. termenul Ardeal provine din “airtha”. . Crişan M.html ea descedând scrierile ebraică.88).37).. confirmată pe latura tot lingvistică. din limba getă. France. siriacă. în sensul său sacru. Vinereanu Dr. termenul în forma ardh-a are înţelesul de “ţinutul din mijloc”(10pag. “agitat”. 2010 7. Mac Donell A. denumirea de Ardeal îşi are o obârşie aryană. rezultă că termenul ”Ardeal”. 1987 16. Densuşeanu N. Ed.& L.339). Ed. Okada Amina & Therry Zephir-India Clasică. (17). München.-Suntem români de 2000 de ani.41). scrierea fonetică a fost opera geţilor. Cueşdean Dr L. Burnouf E. Bucureşti. termenul “l(a)” semnifică «a lui Indra”. Cambridge.548).57).-A Practical Sanskrit Dictionary. http://www. Pausanias-Description Of Greece –(Tr. sunetul «l» este asociat în limba sankrită cu stările de atenuare.53).bvashram. http://ro. Buc. este definit ca un termen tehnic de întărire a termenului de bază (10-pag. în celelealte areale.com/tpa/A0107292. termenul ard provine din verbul “rid” (10-pag. In cultul vedic.wordpress.wikipedia. tip runice. 12.. 2008 15. octombrie 2011 DACIA magazin seamnă “Pământ”. Riza. persano-arabă.wikipedia.. provenind din verbul “ridh IV . New Delhi. ***Sensul istoric al denumirii de Ardeal. este regăsirea termenului “a(i)rtha” în arealul sud-european. dar aceasta nu a exclus existenţa transpunerilor scriptice ale limbii sanskrite şi a urmaşelor ei. 70. G. Leupol-Dictionnaire Sanskrit-Francaise. termenul arda semnifică “la jumătate” (4pag. “o acţiune de despărţire de ceva” (4-pag. http://en..49). termenul ardh.Arhetip. Ea a fost preluată de către fenicieni care. După 1500 î. In acest sens. NOTĂ. are o obârşie sanskrită. -Conform dicţionarului Sanskrit –Francez ( ) : termenul ard semnifică “a se mişca” . scriere transpusă în diferite semne grafice. George S. Ed. ***Ardealul (VIII). Stiinţifică şi enciclopedică 1976 10. Alcor.II). Scrierea sanskrită a fost creată în India. a cărui rădăcină de cuvânt are o asemenea răspândire.P. 1959 17. W Hutton). Buc.Mihai-Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică. 1948 3. Pokorny-Indogermanische Etymologische Wörtbuch. Walde A. 1865 5. Ed. s-au obţinut următoarele: -Conform Dicţionarului etimologic al limbii române ( 14-pag.57) cu înţelesul de “întins”.Probleme de etimologie. a fost transmisă grecilor. 1983 2.

dacă ar fi avut bani. pe când nouă el nu ne-a comunicat nimic”4. iar apoi să-şi încerce norocul în Sigismund al III-lea îi trimite lui Mihai o scrisoare în care îi explica faptul că ţara Moldovei se află „sub scutul şi apărarea noastră”. dar făptuieşte ceea ce hotărăşte de unul singur”2. iar această ruşine să nu se şteargă de pe obrazul nostru”6. Îngrijorat. trimişii imperiali David Ungnad şi Mihail Szekely transmiteau informaţii despre audienţa lor la marele domn: „Nouă ni s-a părut cam îndoielnic faptul că voievodul jura pe cruce că el nu are nimic împotriva Moldovei. 70. atunci să ne ruşinăm în faţa întregii creştinătăţi. Era clar că voievodul nostru voia să-şi pună în aplicare deviza pentru care s-a sacrificat: „Şi hotaru Ardealului pohta ce-am puhtit. Se invocau condiţii din ambele părţi1.Nr.” C. La jumătatea lunii februarie comisarii imperiali David Ungnad şi Mihail Szekely notau într-un alt raport: „În fine. când el de-abia aşteaptă clipa de a intra în Moldova. Cei doi comisari ai „Casei de Austria” amintiţi mai sus explicau în raportul lor din 16 aprilie 1600 starea de spirit pe care o avea Mihai înainte de a porni cu oştile spre ţara de la răsărit de Carpaţi: „Noi l-am întrebat încotro Moldova. La 11 februarie 1600. arătând că trimisul regelui. Scrzniecki şi mai recent Andrei Taranowski. armament şi puşti”3. Dar numai Dumnezeu cunoaşte inima şi tainele fiecăruia şi el să ne pedepsească dacă am avut vreodată în gând să ne atingem de Moldova care se află sub puternica ocrotire a Măriei Tale regeşti. Aceiaşi comisari scriau un alt raport la 12 februarie 1600 după ce au avut o audienţă secretă cu Mihai: „El ar fi luat de mult Moldova. după ce ai ocupat nu de mult Ţara Transilvaniei. Korniş ne-a spus în taină că domnul voievod intenţionează să plece la 21 ale acestei luni la Făgăraş. Cristian Motto: „Mihai e în primul rând fiul faptelor sale.C. Iar dacă <se> va dovedi aceasta. Moldova Ţara Românească”. de la Braşov. „ne-au amintit în numele Mariei Tale să nu ne atingem de Moldova. confidenţial. ai vrea să năvăleşti şi pe acest pământ al Moldovei şi să-l ocupi”. octombrie 2011 DACIA magazin Mihai Viteazul – cantacuzin pe linie paternă Marin A. Giurescu IV După cucerirea Ardealului au existat diverse schimburi de păreri între Mihai şi comisarii împăratului Rudolf al II-lea privitoare la statutul pe care trebuia să-l aibă acest principat în viitor. deci Măria Sa mai spune uneori vorbe frumoase. regele Poloniei 29 . Regele polon continuă: „am aflat că Domnia Ta. Mihai răspunde la scrisoarea regelui Sigismund al III-lea Vasa la 11 martie 1600. dacă Majestatea Voastră ar aproba. Expeditorul scrisorii dorea „să cunoaştem deschis gândul Domniei Tale în această privinţă…”5. Voievodul a mărturisit acest lucru lui Korniş.

în actul de danie din 8 noiembrie 1602 către mănăstirea Cozia a celor două moşii din judeţul Romanaţi. fără nici un dubiu. analizând mai sus. la Mănăstirea Dealul de lângă Târgovişte. după cum a susţinut Voievodul în toate actele emise de cancelaria domnească. urmaş legitim al lui Petru Cercel. A adăugat la numele de Nicolae al fiului sau – nume dat de naşul de botez Nicolae Hrisoverghi9. Un rol important în răspândirea acestei descendenţe adoptată de Mihai cum că era feciorul lui Pătraşcu cel Bun. cu toată ţara şi a depus capul marelui voievod adus din Ardeal de paharnicul Turturea din Glina13. Frăsinetul şi Studeniţa. Tot aici se află înmormântat şi Pătraşcu cel Bun. Această versiune slavă a cronicii oficiale a domniei lui Mihai Vodă a fost folosită de Baltasar Walther. Acest lăcaş sfânt a fost necropola domnească a familiei domnitorului Radu cel Mare. 70. nu s-a intitulat în actele oficiale decât „…Io Nicolae voievod”. vom avea nevoie de încă mai mulţi bani şi mai mulţi oşteni. Mama domnului voievod. cu boieri. Marele voievod ce au fost domn al Ţării Romăneşti. Mihai a luat unele măsuri care trebuiau să autentifice apartenenţa la familia voievodală. După cum se poate observa clucerul Radu Buzescu nu a insistat să se menţioneze pe piatra funerară faptul. octombrie 2011 DACIA magazin aşa cum s-a arătat mai sus. Petru Armeanul. călugăriţa Teofana. Partizanii domnului. S-a stabilit. că Mihai Viteazul a fost fiul lui Pătraşcu cel Bun14. 1599-1600. Mai ales că Iane Cantacuzino i-a dorit foarte mult moartea lui Petru Cercel ceea ce a şi înfăptuit. mai sus. aceasta s-a întâmplat la sfârşitul anului 1592 când încă mai trăia tatăl său Iane Cantacuzino. ca domn al Ţării Româneşti. iar pe pecetea lui a figurat acelaşi nume “Io Nicola voievod”10. – sunt laconice în ceea ce priveşte copilăria şi tinereţea lui Mihai. în special boierii Buzeşti. ce i-a determinat pe cei care s-au ocupat de această sfântă şi creştinească ceremonie religioasă să fie atât de laconici. Ori. Cronicile scrise de oamenii din apropierea voievodului – Teodosie Rudeanu. În acest caz deducem că dacă Nicolae ar fi purtat oficial şi numele de Pătraşcu era imposibil ca bunica lui să nu-i pomenească şi acest nume. de unde oare îi vom lua?” Maiestatea voastră nu vă puteţi închipui cât de zelos. După cum s-a mai spus. curajos şi fericit s-a arătat domnul voievod. Sau poate că aşa era uzanţa. O altă iniţiativă a lui Mihai în vederea întăririi ideii de apartenenţă la Familia lui Pătraşcu cel Bun a fost atragerea pe lângă el a lui Marcu. parcă abia mai poate aştepta momentul pentru a porni împotriva duşmanului în expediţia împotriva Moldovei”7. după uciderea mişelească a lui Mihai Viteazul pe Câmpia Turzii – 9 august – clucerul Radu Buzescu a mers cu un sobor de preoţi. Desigur diplomaţii străini şi marii boieri ai ţării cunoşteau bine „amănuntul” că Mihai nu a fost fiul lui Pătraşcu cel Bun. l-a avut cronica publicată în 1599 la Görlitz de Baltasar Walther după un „izvod” al lui Teodosie Rudeanu avizat de privirea atentă a domnului Valahiei8. Se înţelege. că loialii fraţi Buzeşti au pus pe Mina zugrav. Dar când a trebuit.Nr. să picteze în ctitoria lor de la Căluiu chipurile lui Petru Cercel şi Mihai Viteazul ca fiind descendenţi ai domnitorului Pătraşcu Vodă şi că tentativa lor s-a dovedit forţată. 30 . Nu încape nicio îndoială că Mihai a consimţit să-şi făurească o nouă identitate din dorinţa lui arzătoare de a prelua domnia Valahiei. semnătura lui fiind „Io Nicolae voievod”. apoi a adăugat: “atunci când vom avea Moldova. cea a Buzeştilor etc. desigur. Ardealului şi Moldovei”. În favoarea acestei reali- vrea să pornească. au încercat să întărească aserţiunea că Mihai a fost fiul lui Pătraşcu cel Bun. relaţiile dintre Mihai şi Petru Cercel am văzut că au fost deosebit de reci având în vedere că între ei nu a existat nici un grad de rudenie. Considerăm că principalul motiv a fost faptul că Mihai nu era fiul lui Pătraşcu. La care domnul voievod a răspuns cu o neobişnuită bucurie: „spre Moldova. spre Moldova”. Istoricul Ştefan Andreescu s-a ocupat şi a cercetat cu multă meticulozitate acest aspect şi concluzionează: „Nicoale Pătraşcu. „Io Nicula voievod” sau „Io Necula Veoievod”. Baltasar Walther. în anul 1601. Pe lespedea de piatră de la Mănăstirea Dealul există inscripţia: „Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail. Mihai. lăsând la o parte numele “domnesc” Pătraşcu. îşi exprimă tristeţea şi jalea pentru „fiul său Mihai vod<ă> şi pentru patima lor ce-au păţit în ţările striine doamna Stanca şi fiul său Io Nicolae vod<ă> şi fiesa doamna Florica”11. după uzanţă şi-a zis „…fiul marelui şi preabunului răposatului Io Pătraşcu voievod”. deloc de neglijat. Pentru a întări ideea că descinde din Pătraşcu cel Bun. Am văzut. De asemenea. că „izvodul” logofătului domnesc a fost tradus din româneşte în limba polonă de Andrei Taranowski. pe care îl considera „ca pe fiul lui”12. un prieten apropiat al lui Iane Cantacuzino – pe cel de Pătraşcu.

în Silezia.În 1598. apariţia numelui de Mihai la mai mulţi descendenţi din familia Cantacuzino. zugrăvirea intenţionată a portretelor lui Mihai Viteazul şi Petru Cercel la Mănăstirea Căluiu. ajutorul dat de Andronic Cantacuzino lui Mihai în preluarea domniei. 57. 12.. M. op. I. este amintit protopopul Mihai de la biserica din Şchei. p. p. cit. nr. după cum scriu şi duşmanii lui „nu avea pereche” în cele trei Valahii şi îi punea „în umbră” pe toţi generalii timpului în care a trăit. Mihai. anul 7. mai marii oraşului îi poruncesc preotului Neagoslav „să plece de unde a venit”. comi- NOTE MIHAI VITEAZUL ŞI BRAŞOVUL Domniţa Raţiu În secolul al XVI-lea. 2 1 tăţi pledează următoarele amănunte: Mihai nu a fost găsit că este fiu de domn la judecata din Divan.. 8 Istoricul polonez Stanislas Łukasik susţinea că Baltasar Walther a primit în 1597 o cronică în limba polonă. 472. 26 decembrie 1557. care fusese de multe ori delegatul şcheienilor la curtea lui Nicolae Pătraşcu. Florescu. Românii din Şcheii Braşovului aveau relaţii vechi şi puternice cu Ţara Românească. cit. op. vol. O aşezare bine organizată era şi cea din Şchei. mama voievodului. Faptul că Mihai Viteazul nu a fost fiul lui Pătraşcu cel Bun şi că este descendent al familiei Cantacuzino nu impietează cu nimic meritele incontestabile ale marelui Voievod şi ataşamentul lui total la ideea de unitate şi independenţă a Ţărilor Dacice. 70. oraşul Braşov trimite la curtea lui Mihai 31 . La bătălia de la Călugăreni.V. dată de pictorul imperial Aegidius Sadeler şi alte surse şi data morţii lui Pătraşcu cel Bun15. 140. este cunoscut că adevărul a fost întodeauna mai preţuit decât derizoriul legendei bine ticluite. Florescu. p. important centru comercial al Transilvaniei. 7 Ibidem. p. În scrierile vremii. (Stanislas Łukasik.În anul 1595. 15 Este dificil de acceptat dacă nu de neconceput. bine apărată. B. 9 George D. pentru a cere sprijin spre terminarea lucrărilor bisericii Sf. vol. cit. cit. convingerea unor cronicari. p.În 1597. Având în vedere cele de mai sus. Erau relaţii culturale şi spirituale ce nu ţineau seama de graniţe. p. loc. nr. Iane Cantacuzino se trăgea din dinastia împăraţilor bizantini. 5 Ibidem. Acelaşi protopop Mihai. p. ia parte şi Michael Weiss.Nr. De altfel. 442 Ibidem. p. Vezi şi Ion Sîrbu. 138. 65. p. 27. nu apare în genealogia Cantacuzinilor şi deci nu era sora lui Iane.. Înţelegem astfel că acesta a fost trimis să ia cunoaştinţă de realităţile din Ardeal. 442. Librairie Polonaise. Istoria…. senatorul Marcus Schunckbaunck întreprinde din însărcinarea lui Mihai două misiuni diplomatice la curtea împăratului Rudolf al II-lea. p. Pologne et Roumanie. după ce Andrei Taranowski o tradusese din româneşte. 6 Ibidem. op. Vezi şi “Magazin Istoric”. în zone compacte. tatăl lui Mihai Viteazul. Apoi. Paris. ambasadori străini de faptul că Mihai era fiul lui Iane Cantacuzino. Braşovul era un burg săsesc cu denumirea de Kronstadt.. p. Familia…. 25. p. Nicolae. .E. în limba latină. când semnează alături de protopopul Mihai actele de danie ale familiei domnitorului către biserica Sf. În 1606. din timpul lor datând pictura exterioară a bisericii. Iorga.I. 1969. p.C.. Dan Pleşia. 11. 425. 11 D. la Görlitz. 232. Dan Pleşia.R. 154. 13 Revista „Mihai Viteazul Călugăreni”. Aceasta mai ales că a suferit de o boală care l-a ţintuit la pat încă din luna mai 1557. El obţine importante danii de la Nicolae Pătraşcu ca şi de la Petru Cercel. aşezat în centrul arealului locuit de români. Teodora. ci a fost fructul unei idile de dragoste între Teodora şi Iane Cantacuzino Epirotul. „Omul lui Mihai” rămâne în Braşov până în 1602. I. ce provenea din locul de baştină al voievodului. XVII. 6 (27). p. cit. 9. octombrie 2011 DACIA magazin sari. loc. ajutorul în bani dat de Iane Cantacuzino lui Mihai pentru cumpărarea unui număr nemaiîntâlnit de mare de moşii. 1936. nota 2). conchidem că Mihai Viteazul nu a fost fiul lui Pătraşcu cel Bun. îl aduce în Şchei în anul 1595 pe popa Neagoslav. cel care mai târziu va fi judele Braşovului. o cetate fortificată.. 14 George D. loc. 12 N. 4i Ibidem. oraşul Braşov trimite un contingent săsesc la campania antiotomană. prezenţa mai multor membri ai familiei Cantacuzino în Divanul din Valahia în timpul domniei lui Mihai Viteazul. În documente săseşti sunt consemnate legăturile saşilor braşoveni şi ajutorul pe care l-au dat voievodului Mihai Viteazul: . inadvertenţa dintre vârsta domnitorului.. p. precum şi de apărare a creştinătăţii. 409. Nicolae. 440. ideea că Pătraşcu cel Bun a avut relaţii extraconjugale şi a fost capabil să procreeze cu aproximativ o lună înainte de a muri. în tipografia lui Ioan Rhamba. 2001. 3 Ibidem. pripăşirea lui Mihai de către Mihnea Turcitul urmaş al duşmanilor lui Pătraşcu cel Bun. 10 Ştefan Andreescu. Walther a publicat-o – după ce a mai completat-o cu alte ştiri – în anul 1599. . cit. Românii locuiau însă în afara cetăţii.

domnul guvernând de aici şi ducând tratative. însoţit de 600 de ostaşi. În drumul spre Alba Iulia. observă că bisericile săseşti nu au cruce. iar în 2 mai face tabără la Prejmer. În ziua de 3 martie. judele porunceşte să se pună cruci pe toate bisericile din Braşov. Viteazul doi medici. Delegaţii la Dietă au sosit pe rând. speriat de renumele voievodului muntean. De la poarta oraşului până la reşedinţa lui Mihai Viteazul. în ziua de 26 mai. sunt trase salve de tun.6.000 de călăreţi. convoacă la Braşov Dieta Transilvaniei. sosesc cancelarul Transilvaniei şi trimisul Poloniei. Citez: „Când s-au întâlnit. A mai primit un penaj din pene negre de egretă şi pene albe de cocor. se menţionează că 32 . „plecase” la Sibiu. octombrie 2011 DACIA magazin Mihai Viteazul. Rămâne încă 5 zile în oraşul de la poalele Tâmpei. amândoi au sărit de pe cal şi s-au întâmpinat cu plecăciuni adânci”. Dieta a avut loc în Casa Sfatului. ( casa există şi astăzi ). intră în Braşov pe poarta străzii Vămii. 1599. anunţă tuturor oraşelor din Transilvania victoria sa. domnitorul face un popas la Codlea. În 21 februarie pleacă din Alba Iulia. când a sosit în oraş. două steaguri roşii ca simbol al domniei. care se alăturaseră domnului la intrarea acestuia în Transilvania. Venea dinspre Valea Buzăului. călăreţi şi infanterişti. solia turcească ce aducea domnitorului şi fiului acestuia însemnele domneşti trimise de sultan. Mihai Viteazul primind o sabie preţioasă. În ziua de 16 martie. În onoarea oaspeţilor s-au tras 12 salve de tun. în drumul spre Şelimbăr face tabăra la Codlea. Pentru că întreabă: „Ce fel de creştini sunteţi?”. De atunci a rămas crucea pe Biserica Neagră. În ziua de 1 mai. aurită şi bătută cu pietre scumpe. înlocuit pentru acest eveniment de fostul jude Greising Kirilus. domnitorul acordă braşovenilor dreptul de a percepe taxa vamală la târgurile anuale din Braşov. iar judele braşovean l-a condus pe domnitor până la hotarul oraşului. Domnitorul este găzduit de judele Braşovului Valentin Hirscher. 70. A doua zi sosesc şi trimişii imperiali. Aiud. În ziua de 1 martie 1600. a ieşit în întâmpinarea soliei turceşti până aproape de Ghimbav. revine în Ţara Bârsei şi în drumul său spre Moldova se opreşte din nou la Codlea. În ziua de 4 martie. fiind foarte bine primit. primit de data asta cu mare cinste de oficialităţi. azi Gh. care sunt încartiruiţi în afara zidurilor cetăţii. În noiembrie 1599. chiar în casa lui aflată în Târgul Cailor. la care participă şi delegaţi braşoveni. Fanfara militară turcă a dat onorul. la ora 8 dimineaţa. confirmă vechile libertăţi pentru secuii din scaunele Ciuc. împreună cu 4. A doua zi. Oraşul devine în această perioadă centrul ţării. iar dezbaterile au început în ziua de 14 şi s-au încheiat a doua zi. În cinstea acestei victorii. La 27 mai. soldaţii săi. Mihai Viteazul. îşi face intrarea triumfală în Braşov. La ora 13. dar pentru că nu este primit în Braşov îşi organizează tabăra la Prejmer. Rupea. Sighişoara. domnul şi trimisul. Au făcut apoi schimb de săbii. Punctul culminant al prezenţei lui Mihai Viteazul la Braşov l-a constituit ziua de 9 martie. Vizitând Braşovul alături de jude. Menţionăm că judele în funcţiune.Nr. Aici i-a primit pe reprezentanţii oraşului. pentru a-i acorda îngrijiri în urma unui accident petrecut la o vânătoare. iar la 1 iulie pleacă spre Alba Iulia. mai mulţi cai de rasă şi şoimi de vânătoare. singura Dietă ţinută la Braşov în toată istoria Transilvaniei. îmbrăcaţi în uniforme roşii şi albe. Din Moldova. are loc la Alba Iulia Dieta Transilvaniei. dar nu mai intră în Braşov. Bariţiu nr. Valentin Hirscher. trimisul otoman. Biertan. au prezentat onorul. Mediaş. de unde trimite iscoade în Moldova. Primul popas al Voievodului Mihai Viteazul în ţinutul Bârsei are loc la 20 oct. al Ardealului şi „a toată Ţara Moldovei”. precum şi de protopopul Mihai din Şchei. Într-o relatare din epocă. aşezat în stânga sa – loc de onoare la turci –. venind dinspre Sibiu. cu popasuri la Agnita şi Făgăraş. Domnul îi primeşte în audienţă. Gheorghieni şi Caşin. trimiţând după fiecare trăsura personală. Mihai Viteazul şi trimisul turc părăsesc Braşovul. La 7 martie. împreună cu Huraim Aga. Mihai Viteazul intră în Braşov victorios ca domn al Ţării Româneşti. Armata lui Mihai are tabăra aşezată la Pietrele lui Solomon. În 10 ianuarie 1600.

trece pe lângă Braşov. păzea trecătorile pentru a împiedica sosirea ajutoarelor din partea muntenilor şi moldovenilor. au fost primele care l-au trădat. se înalţă spre păstorirea creştinilor de aici biserica Sf. la 17 septembrie. sub conducerea lui Sava Armaşul. dacă junii reuşesc să ajungă în Piaţa Sfatului şi înconjoară clădirea de 3 ori. arzând satele. cu un popas la Codlea în drumul spre Teleajen. face parte asaltul asupra porţilor cetăţii ca atunci când au vrut să-şi apere domnitorul. Numele Doamnei Stanca apare şi în catastiful de danii. În pronaos. Documente aflate la muzeul Primei Şcoli româneşti din Braşov * Gernot Nussbächer. ar fi avut de gând să ocupe cetatea. în centrul lor o acţiune de o desebită impornanţă şi de adâncă semificaţie naţională– prima unire politică a fostelor provincii dacice. să-i omoare pe toţi fruntaşii şi să predea administrarea oraşului unor boieri români. care l-a însoţit pe voievod în Ardeal şi care a realizat portrete ale lui Mihai Viteazul la Alba Iulia. După relatările lui Petru Armeanul. octombrie 2011 DACIA magazin Turzii la 19. Sânpetru. Urmează însă evenimentele istorice cunoscute ce au culminat cu moartea voievodului pe Câmpia 33 . conduşi de hatmanul Zamoiski şi trupele lui Sigismund Bathory. urmaşii săi fac un gest demn de apreciat. Bibliografie: * Pr. Din cronici şi hrisoave * Acad.Nr. Râmeţ. În această acţiune este ajutat şi de românii din Şchei. Dar. Astfel: . când. judele Braşovului porunceşte ca pe „Poarta Valahă”. Mihai Viteazul trece pe la Timiş. care la 15 septembrie se închid în cetate. rescris la 1665. Documentul. se află o frescă ce-l reprezintă pe voievod intrând în Braşov. dar moldovenii. unde erau cantonate trupele. însoţite de 150 de puşcaşi unguri. Satu Nou. ce păstrează şi astăzi amintirea eroului primei uniri – Mihai Viteazul.4 dintre cetele de juni poartă de atunci modelul căciulii lui Mihai Viteazul. ameninţă cetatea. junii călări. aug. Atât de mult a însemnat pentru românii din Şchei Mihai Viteazul. alungă trupele săseşti. în locul celei dispărute. sechestrate în cetate. Mihai Viteazul ajunge din nou în Ţara Bârsei. La 1 octombrie. În Catastiful – protocol al bisericii. Aşadar. Rotbav şi Măieruş. iar românii au fost nevoiţi să se retragă. înţelegând trădarea. legăturile lui Mihai Viteazul cu Braşovul sunt multiple şi complexe. Bod. Nicolae.000 de ostaşi la Prejmer. Feldioara. Acesta este înscris pe dosul filei cu pomelnicul Voievodului Nicolae Pătraşcu. Ocna Sibiului. Alexandru Surdu. pentru că circula o legendă în care se spunea că. Hărman. patricienii saşi. nemulţumit de atitudinea saşilor. scris în chirilică. nu-i mai deschid porţile oraşului. majoritatea fiind ucişi. Moartea pe neaşteptate a voievodului nu i-a permis să se revanşeze faţă de cei care i-au arătat credinţă – românii din Şchei. . (Nemulţumit de comportamentul şcheienilor. Târgu Mureş etc. preoţii bisericii pomenindu-i şi azi după obicei pe voievozii ctitori. Io Nicolae Voievod şi sora sa Florica”. Sava Armaşul cu cei 1500 de soldaţi. pe care îi duce în ajutorul voievodului Mihai. care între timp trecuseră de partea lui Başta.Din ritualul lor ce are loc în duminica Tomei. ştiind că Mihai Viteazul plecase spre Mirăslău. Ei prinseseră vreo 600 dintre soţiile ostaşilor lui Mihai rămase în Braşov pentru a le aşeza pe ziduri în cazul unui atac. veche vatră de cultură şi simţire românească. să se aşeze inscripţia ruşinoasă: „Barbara progenies dum nos vicina Valachus”).Junii poartă chipul voievodului pe steagurile lor. În 13 septembrie. Hălchiu. când încearcă să se refugieze în Ţara Bârsei pentru a-şi reface oştile cu muntenii lui Sava şi Radu Buzescu şi cu sârbii lui Deli-Marcu şi Baba Novac. încercuieşte şi atacă Braşovul. trupele săseşti. Şcheii Braşovului Oraşele săseşti. De aceea. Saşii au avut noroc. îşi stabileşte tabăra pentru cei 16. după ce fac încercarea de asalt. duşi la Kronstadt şi ucişi. este înscris în limba slavonă pomelnicul: „Pomeneşte Doamne pe Io Mihail Voievod şi doamna sa Stanca. se păstrează. nu se mai întâmplă acelaşi lucru. I-a arestat pe toţi muntenii din Braşov şi din împrejmuiri. Senatorul Sebastian Block. încât şi astăzi este omagiat de tradiţia Junilor braşoveni. de atunci. Vestea se răspândeşte şi soldaţii în retragere pradă şi incendiază satele: Prejmer. pentru că în ajutorul lor au venit polonezii. Mihai Viteazul. dar presat de timp. după înfrângerea suferită în 18 septembrie 1600. nemulţumite de birurile la care au fost supuse. cetatea va rămâne pe veci a românilor şi. dăruiesc bisericii din Şchei moşia Micşuneşti din Ţinutul Ilfovului. Vasile Olteanu. pictată de Nicolae Cretanul. au fost prinşi de saşii din Râşnov. ele având. însă. pictată de Costin Petrescu în 1946. cunoscută ca poarta Ecaterina. Este interesant de menţionat că junii nu erau lăsaţi să intre în cetate. În Şcheii Braşovului. îi atacă pe moldoveni la trecătoarea Oituz. merg până în Piaţa Sfatului şi înconjoară clădirea cu amintirea voievodului Mihai în suflete. . Câţiva boieri munteni care porniseră spre Rucăr. tatăl lui Mihai. Sava Armaşul şi mercenarii sârbi obţin soţiile soldaţilor. 70. la 28 septembrie1602. pictorul grec. La 23 septembrie. pe peretele din stânga. 1601.

stând pe un scaun de stâncă. O întinsă literatură antică s-a ocupat de numele Mamei Mari şi de cel al Sybilei Erithrea – o „hodişană”. (Cicero.”. Numele Mamei Mari – Rhea a fost păstrat în nume de sate. ea fiind venerată ca născătoare a neamurilor pelasgo-latine. doi copii.43). localitatea Hălmagiu. ca făcătoare de minuni. c. Nicolae Densuşianu.). Mama de la Muntele Ida de lângă Troia). el fiind legat de centrul străvechi de civilizaţie religioasă. sora şi soţia lui Saturn. respectiv Ţara Zarandului. că „întreaga catenă a Carpaţilor a fost odată un domeniu sacru al marilor divinităţi pelasgo-dace. sub numele de „Dacia” şi „Terra Dacia”. ai arimespilor şi agathyrşilor s-au găsit urmele unei prosperităţi materiale şi ale unei civilizaţii morale înaintate. cum se considera ea. ca zeiţă protectoare a agriculturii şi viticulturii. Mama Mare-Terra Dacia este reprezentată cu căciulă dacică. 70.H. Alături de ea. Locul de obârşie al Mamei Mari era ţinutul moţilor (urmaşi). Orescu Numele de Roşia (azi Roşia Montană) a străbătut preistoria şi istoria. octombrie 2011 DACIA magazin III. celălalt. lângă Abrud. era sculptată pe piscurile munţilor. marea zeiţă-mamă a zeilor. X. Prin roirea unor triburi pelasgo-dace. DEZBATERI. aflat în apropierea râului Iad (Ida). unul oferindu-i spice de grâu. II. Lunca Moţilor şi. din timpurile cele mai vechi”.9). în mâna dreaptă ţinând un spic de grâu. în Neolitic. Cărţile sibiline păstrau o tradiţie arhaică privind statuia Mamei Mari. în regiunile muntoase ale Daciei vechi: în Valea Haţegului sunt sate numite „Reea”. OPINII. în apropierea Muntelui Găina. statuie care a intrat în 34 . Rhea a fost venerată şi în nordul Dunării de Jos. dominat de Mama Mare (Cybele). Mama Mare era venerată în Asia Mică („Mater Idaea”. divinitate naţională. un strugure. ca perso- nificare a Daciei. cum o numea Diodor Sicilianul. POLEMICI ISTORIE STRĂVECHE ŞI ACTUALITATE LA ROŞIA MONTANĂ Michaela Al. „Sat. cu aşezarea Roşia. unde până astăzi găsim în Munţii Codrului – Moma (Mama). „De legibus”. loc sfânt şi al Mamei Mari. a Băii de Criş. locul de origine fiind „Roşia”. (Juvenalis. Numele Mamei Mari este păstrat până astăzi de Vârful montan Moma (Mama) din Munţii Codrului. mai la nord. printre multe altele. Pe o monedă a împăratului Traian (anul 112 d.Nr. simboluri atribuite Mamei Mari. Cart. Mai ales în Munţii Apuseni – auriferi –. spune. iar în mâna stângă un sceptru imperial decorat în vârf cu o acvilă. al doilea mare civilizator. după Uran. Figura acestei „Mater Montium”. în opera sa „Dacia Preistorică”. ca şi pe teritoriul vechii Sarmizegetuse.

Densuşianu). Pe Valea Oltului. ele conţinând preziceri. În districtul Zarand. I.40. Ea avea sanctuare pentru oracole şi în nordul Transilvaniei (de azi). iar la „estii” de lângă Marea Baltică. (Lahovari. în apropiere de Mânăstirea Cozia. Ovidiu scrie în opera sa „Fastele” că Mama Mare – Cybele iubea cetatea Troia.). Chipul Sibylei Erithrea a fost pictat pe Bolta Capelei Sixtine de la Vatican.10. este com. astăzi Roşia Montană. mari sume pentru propagandă. ca şi fraţii lor. a dat numele localităţii Alburnus Major – com. din cele mai îndepărtate timpuri. lydienii şi missii din Asia Mică. cultul divinităţii telurice a Mamei Mari a fost foarte important. preoteasă şi profetesă a Mamei Mari şi a lui Apollon. octombrie 2011 DACIA magazin posesia frigienilor de la Muntele Ida. 35 . (N. „Germania”. V. „Albunea”. care l-a întâlnit pe Regele Solomon. în prezent. Unul dintre multele ei nume. Gorj. pentru a o obţine.Nr. La sciţi. care mai păstra ruinele unei vechi cetăţi şi movile. o parte dintre ele fiind achiziţionate de împăratul roman Tarquinius Superbus (etrusc). O întreagă literatură antică vorbeşte despre Sibyla Erithrea-Aurina. Preistoria şi istoria localităţii Roşia (Montană). lângă râul Motru şi M-rea Gura Motrului. şi ei pelasgo-thraco-euroindoeuropeni. înscriu zona între deosebitele valori de patrimoniu naţional. În nordul Istrului (Dunărea) şi al Mării Negre.8. considerate de ei „arhaice”. pelasgo-thraco-euroindoeuropeni. Mama Mare se numea Apia. de câţiva ani. între Maramureş şi Năsăud. reclamă şi manipulare a opiniei publice prin mass-media. această din urmă mânăstire. Mânăstirea Motru. „Dicţionar geografic al jud. (Pausanias Cart. În nord-estul Galiei. menţionând-o la Delphi (Grecia). Sibyla Erithrea a fost considerată „Regina din Saba”. la confluenţa Motrului cu Jiul. 70. În tradiţiile ebraice. care. Munţii Ţibleş derivându-şi numele de la Sibyla. altarele Mamei Mari se numeau în antichitatea romană „Matroum” (loc sfânt).20. de către Michelangelo. în Laţium (Italia). aur în special. Roşia de lângă Abrud. Argeş”). prezentată aici foarte pe scurt. Jiblea (Siblea). În Munţii Căliman se află Vârful Sibylei şi Valea Sibilei. cheltuiesc. se află pe locul unui templu închinat Mamei Mari.9). dar şi în ţinuturile pelasge ale Germaniei vechi. zeiţa se numea „Mater Deum” (Mama zeului) (Tacit. Roşia Montană poartă unul din numeroasele nume ale Sibylei Erithrea-Sardana.). Fiind divinitate de prim rang. exista cultul ei din timpuri îndepărtate. Cerem ca Roşia Montană să rămână în patrimoniul României. celebră. (Tacitus „Germania”. Profeţiile Sibylei şi „cărţile” scrise de ea au avut un mare ecou în Imperiul Roman.45). com. iar urmaşi nedemni nu sunt în stare să o apere şi să o păstreze. pe colină. este râvnită de străini. Hidronimul „motru” păstrează numele acestei divinităţi. (Cartea Regilor. Împortanta ei avuţie subterană. neprivatizată! Nu este momentul exploatării! Considerăm că Roşia Montană ar trebui să fie ocrotită de UNESCO. terapeutică şi cântece eroice. c. astăzi în jud. c. la suevi – Hertha.

ci este zgâriat de aur. găsindu-se liber în natură. de aceea.5 ( pe scara lui Mohs. cu uşi de marmură străjuite de capete de zei. memorare – comemorare! La români este expresia „ai gura aurită”. adică inert chimic! Potenţialul de electrod este foarte mare (de .n. maleabil. RECENZII. la hotarul dintre viaţă şi moarte. fotografiate după cele din plumb. deci nu este corodabil. fiind cel dintâi metal prelucrat de mâna omului! Aurul (Au) a rămas sub forma nativă. cunoscut şi el încă din antichitate. Lucreţia Eugenia BREZEANU Cu ajutorul unor programe speciale pentru prelucrări fotografice. Se exploata în Asia Mică. Descoperite în Bulgaria. ploi teribile şi vânturi puternice s-au stârnit dintr-o dată.23 g/cm3 ( kg/l).Nr. Este un metal moale. adică se realizează tot ce spui! AURUL. „mormintele tracilor sunt construcţii impresionante. 170 de minerale şi se obţine prin procedee metalurgice! Nu este în stare nativă! Duritatea. dar nu şi ductil. de aceea a mai fost folosit şi la ornamente. este rezistent la agenţi chimici. sistemele de închidere ale acestor uşi funcţionează şi astăzi! „Sunt lumi în sine la scară mai mică. 3000 de ani î. sub conducerea arheologului Kitov. nici importanţă!” În urma unor asidui săpături. o lume întreagă ce părea să fi fost pierdută pentru 36 . temperatura de topire a plumbului este de 3280 C. era utilizat cu aprox.34 g/cm3 (kg/l). ing. Plumbul este un material uşor de prelucrat. stil artistic şi tehnică de lucru cu celebrele coifuri dacice. Italia. plăcuţele sunt de plumb. depozitat în plăci de plumb suprapuse. cu alte artefacte din aur. construcţii funerare incredibile. în timp se autosudează. în Spania. pentru a le vedea aşa cum au fost iniţial din foaie / tablă de aur. deci nu zgârie aurul.126V) îl apropie de metalele nobile. lucruri care pentru universul profan în care trăim nu mai au nici înţeles. temperatura de topire a AURULUI este de 10630 C.e. în special în zona BRAD: AURUL a fost întrebuinţat din cele mai vechi timpuri la confecţionarea bijuteriilor şi a altor obiecte de podoabă de lux. ca şi în mormintele regilor traci. de divinaţie şi eternizare. dar. In epoca romană. spulberând tabăra arheologilor.0. 70. -Are o bună însuşire (caracteristică) de a se deforma plastic şi de a curge. Actual. CRONICI COMEMORATIVE Cercet şt. în care s-au petrecut lucruri tainice. ceea ce a permis copierea lor în plumb. plumbul (Pb) se utiliza la canalizări. pe scara Mohs. Din reconstituirea fotografică efectuată se evidenţiază faptul că aparţin aceleiaşi tipologii de realizare. simboluri şi taine de nedescifrat. de la 1-10) şi este cel mai maleabil şi ductil metal dar şi element chimic în stare solidă! Reacţia de formare a purpurei lui Cassius este foarte sensibilă şi poate servi la identificare: o parte Au la 108 părţi în greutate apă. având duritatea 2. dar şi obiecte de cult. Macedonia şi Tracia. care s-au păstrat nealterate în decursul mileniilor.5 unităţi. topirea lui fiind insoţită de o creştere de volum. datorită caracterului de metal nobil. adică “plumbul moale”. Potenţialul de electrod al plumbului (. În anii 1970 s-au descoperit comori fabuloase. -Plumbul se găseşte în aprox. a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. a fost utilizat la confecţionarea literelor pentru tipar.1. între Marea Roşie şi Nil. este de 1. chim. plumbul pur. găsite în diverse locuri. ceea ce îl face foarte bun ca material pentru amprente. şi nu întâmplător. greutatea specifica este de 11.70V). EVOCĂRI PLĂCUŢELE DE LA SINAIA-PELEŞ. am reconstituit în pozitiv plăcuţele de la SINAIA. octombrie 2011 DACIA magazin IV. cristalizat cubic. pentru că formează o peliculă insolubilă la suprafaţă. cu încăperi boltite şi coridoare. (La noi se găseşte în zona Oraviţa şi Bihor). picturi murale impresionante. Vechile popoare atribuiau AURULUI puteri tămăduitoare. a apărut aurul: pacea celui adormit fiindu-i tulburată. pentru că cine a făcut această regretabilă substituţie a mizat pe faptul că: -PLUMBUL. Proprietăţile fizice şi chimice ale aurului au fost şi sunt definitorii în alegerea acestui material abundent în DACIA. DOCUMENTE. are greutatea specifică de 19.

considerat în mitologia egipteană inventatorul alfabetului. a fost găsit leacul uitării şi. dar şi ordine . despre Ştefan cel Mare de ex. ci doar readucerea aminte”. le avea în grijă într-o locaţie / mormânt sau templu. „aşa s-a pomenit”. 70. Persia şi în civilizaţia precolumbiană. se ştie că. pe baza datelor tehnico-ştiinţifice comunicate. Theuth susţine că „ştiinţa aceasta îi va face pe egipteni mai înţelepţi şi mai cu ţinere de minte. Să nu uităm că mare parte a religiilor ce au ajuns până la noi. fiul lui ISIS. al celui sau celei care le păzea la propriu (dar se constituiau şi ca „învăţătură”). Thamus. şi nu dinlăuntru. Aşa a ieşit la lumină Valea Regilor Traci. erau unşi de preot ca domni şi după moarte înmormântaţi în biserici ctitorite de ei. secretă. Şi aşa se explică expresiiile omniprezente la diversele civilizaţii. după moarte. totdeauna. Domnii VOEVODATELOR noastre. Iar puterea regală în acele vremuri nu trecea asupra copiilor de regi. obiecte egiptene din aur sunt în muzeele din Egipt. deţinători ai acelor cărţi sfinte. al neştiinţei”. testamentarii zeilor. Argumentând în favoarea acestei noi tehnologii. dar şi din întreaga lume! Conform cronicilor Vechiului Regat egiptean. explicau această cerinţă ca un îndemn şi o garanţie a bunelor înfăptuiri în folosul poporului. Iar înscrierea acestor date şi informaţii trebuiau să fie într-un anumit tip de cronici şi pe un anumit material. construcţiile. de la un templu la altul! Aşa cum Munţii BUCEGI ascund anumite vestigii misterioase a căror istorie ne rămâne necunoscută. şi de a fi îngropaţi în propriile morminte.Nr. actual. ISTORIA UNIVERSALĂ) Preoţii. punându-şi credinţa în scris.legi privind evoluţia respectivelor societăţi statale. octombrie 2011 DACIA magazin lizaţii ale antichităţii erau într-o oarecare comunicare. „obiceiul pământului” ! Zeul egiptean Theuth. cu ajutorul unor icoane străine. prin cauză proprie. agricultura şi medicina au fost predate de zei. Aceeaşi tipologie a cronicilor scrise şi desenate – gravate pe foaie de aur se regăseşte şi în China Antică. dar toţi lasă anumite informaţii. De aceea. „artele” trebuincioase vieţii. este posibil ca aceste artefacte să fi fost valoroasa cronică păstrată tocmai în această zonă. relaţionare culturală. adică VOUA VA E DAT (de cine!?!). care să se fi păstrat nealterate în decursul mileniilor. „sfinte daruri”. PLĂCI COMEMORATIVE ALE MONARHILOR de MARE AJUTOR pentru PACE şi ÎNDESTULARE! Toate artefactele menţionate ca plăci erau / sunt din aur şi nu din plumb! Ar mai putea fi o motivaţie deloc fantezistă: toate marile civilizaţii au ca iniţiator un ZEU şi o „curte zeiască” sau intră in conflicte cu alţi ZEI. erau judecaţi şi declaraţi sau nu zei şi îngropaţi în propriile morminte. posibil prin intermediul comerţului sau direct prin investigaţii de cunoaştere a lumii pentru interese de stat. numai „aşa se face”. înainte de înmormântare. le sustrăgea sau le deplasa. conducătorii. s-au fundamentat pe legi – PORUNCI – din „cărţi sfinte”. HORUS. chiar a fost călugărit! O proiecţie a foartei vechi tradiţii de a supune unei anumite judecăţi conducătorii. acestea din urmă fiind în număr mare în colecţii particulare. deopotrivă. care aveau ca suport plăci de aur. în care se fixaseră anumite întâlniri cu „superiorii” de neam zeiesc. pentru că aşa statorniciseră zeii prin cărţile sfinte”! (Diodor din Sicilia. Ca şi în alte domenii culturale regăsim şi la daci aceleaşi caracteristici. Regele Thamus contestă însă beneficiile pe care Theuth le pretinde: „scrisul va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor deprinde. adică PE LEŞ – arată că ele erau alături de un cadavru – un leş. să răspândească arta scrisului printre egipteni. Egiptul a fost condus doar de regi ce se trăgeau din neamul omenesc. dar şi la români. primite şi propovăduite de personaje cu origini stranii. ar mai fi varianta că le ascundea. oamenii îşi vor aminti din afară. lenevindu-le ţinerea de minte. după moarte. acestea fiind un fel de odoare. „după cel din urmă rege de neam zeiesc. „aşa am pomenit”. Leacul pe care l-ai găsit tu nu e făcut să învârtoşeze ţinerea de minte. plăci-coperţi ale cărţilor sfinte. lemn aurit şi din piatră ale Vechiului Regat Egiptean! Acestea au fost găsite în special în mormintele din VALEA REGILOR acestui regat. Au fost date publicităţii recent – în 2002 – traducerile unor părţi din arhivele dinastiilor chineze. în Egipt. care au fost preluate şi le regăsim până astăzi în cultul creştin ortodox. Uimitor de mare este şi asemănarea cu obiectele din aur. Cronicile erau executate la comandă şi au fost păstrate în temple de către preoţi. încearcă să-l convingă pe Regele Egiptului. ci asupra oamenilor care înfăptuiseră cel mai mare bine poporului. Din aceleaşi scrieri aflăm că ştiinţele şi meşteşugurile. ca dovadă că marile civi- 37 . oamenilor. Locul unde au fost găsite tăbliţele în discuţie – PELEŞ.

lăsată apoi regelui care era urmaşul său biologic şi apoi transmisă regelui. evenimentul. l Fiecare text va avea la sfârşit numele autorului. nu este vinovat sau. ca existenţă a unor dovezi ale unor fapte de demult! Acest inestimabil tezaur al umanităţii. Ar putea descrie tehnologii. nimeni. fiind numerotate normal în text şi la final. filme.com l Textele 38 . nr. inclusiv al unor proprietăţi statale şi tribale. dar de mai multe dimensiuni. aflăm că statul este instituţia cea mai dăinuitoare şi ea a fost înfiinţată când regele era un zeu.Nr. poate chiar din neamul CAVALERILOR TRACI. adesea. ca instituţie. Este posibil ca. 37. atât de diferite de cele din Egipt sau Orientul apropiat şi îndepărtat. ce respect avem pentru legile ancestrale ale statului şi ale ordinei de stat. care a fost desemnat de către un zeu. localitatea şi telefonul fix sau mobil de contact. ce soartă ne-am atras astfel. str. Deşi aceste fapte de transcriere şi dispariţie a multor ORIGINALE şi a „transcrierilor” acestora s-au petrecut recent. având o alezare pe margine. cel puţin. Cu toate acestea. 70.3 imagini sugestive. încadrate în paranteze pătrate. precizându-se locul. Tulcea. precursoarele codexurilor şi letopiseţelor. pe care le-am avut şi văzut. citate de Herbert SPENCER în lucrarea INDIVIDUL ÎMPOTRIVA STATULUI. în perioadele regale cu pretenţie nejustificată de „neţărmurire” la doctrine părăsite. iar. Această alchimie inversă adică TRANSCRIEREA / “transformarea” aurului în plumb arată ce a ajuns umanitatea. să se fi ştiut în epoca preromană şi să fie menţionată „undeva” în scrierile unor biblioteci secretizate. nu se simte. genealogii ale unor comandanţi de oşti. Times New Roman. l Pentru fondul de imagini al revistei se vor trimite fotografii. Din documente incluse în enciclopedia engleză. unele fiind dreptunghiulare. statul. bineînţeles metaforic. chiar nimeni. TĂBLIŢELE de la SINAIA. Informaţiile preţioase sunt astfel peiorate. ZEI. alianţe.com. jud. altele erau suprapuse într-un cadru. care este posibil să fi fost folosite în situaţii de înrudire. de conflict. text cu diacritice. de această cronică comemorativă / colecţie. memoria lor este prezentă în basmele populare româneşti. altele rotunde-discoidale şi conţin mai multe feluri de scris. Tulcea. cod poştal: 820035. responsabil? Date elocvente despre cum au fost găsite şi în ce suport iniţial tăbliţele din aur de la Sinaia nu am găsit. Florilor. aceste tăbliţe erau într-o formă completă. a fost şi este în continuă perfecţionare şi îndoctrinare. moşteniri de teritorii şi tronuri. Din 40 de copii foto ale tabliţelor de plumb. mărime 12 pct. pozerevistadaciamagazintulcea@gmail. participanţii şi realizatorul imaginii. l Materialele se vor trimite la următoarele adrese de mail: revistadaciamagazintulcea@gmail. predate de zei oamenilor şi devenite „obiceiurile pământului”(!). reiese că unele erau legate de altele printr-un sistem de prindere de margine-lăţime. pentru o civilizaţie rurală şi cu anumite condiţii geoclimatice. SEMIZEI. România. NORME DE REDACTARE A TEXTELOR PENTRU PUBLICARE trimise la redacţie pentru publicare vor fi redactate cu mijloace moderne: fisier word. adică „artele” trebuincioase vieţii. fapte în spiritul acestor legi. ca şi pentru cele actuale şi. l Corespondenţa se primeşte pe adresa: GETIA MINOR. un sistem de probare şi aprobare. l Trimiterile vor fi scrise la sfârşitul materialului. l Articolele vor fi însoţite de 1 . pe o singură coloană. evitându-se generarea lor automată ca notă de subsol. data. octombrie 2011 DACIA magazin Oricum. care să reziste chiar şi în condiţii de cataclism planetar. în consecinţă. adică toate sau mai multe la un loc. război. un sistem logic şi constituiau o evidenţă a unor legi aplicate. li se reţine substanţa după ce s-a abandonat forma. prin înlocuirea lor cu unele de plumb s-a depreciat valoarea lor informaţională şi documentară. condiţii de pace sau MIGRAŢII / COLONIZĂRI. este evident că a fost vorba de mai multe colecţii /„cărţi”sau mai mulţi autori! Fiind o cronică.

O incursiune de substanţă în istoria zbuciumată a regatului dacic.Nr. a fost combătută cu noi şi convingătoare argumente. au fost prezentate aspecte mai puţin cunoscute despre istoria lumii de acum peste 12. -Regatul DACIA. Napoleon Săvescu a informat audienţa despre proiectele pe care societatea şi revista „Dacia Magazin” le au în vedere pentru următoarele luni.regii . Napoleon Săvescu la cel de-al XII-lea Congres de Dacologie care a avut loc la Bucureşti în luna august a. O prezentare a numărului din luna septembrie al revistei societăţii. -Structuri vechi de 12. *** După încheierea dezbaterilor. -Marea enciclopedie a geto-dacilor. Şi-au ales conducătorii . -Revista „Dacia Magazin”. peste 50 de membri şi simpatizanţi s-au întrunit.000 de ani. Ideea răspândită de-a lungul secolelor. Talentul autorilor este remarcabil şi aduce în dezbatere idei şi ipoteze noi despre evoluţia omenirii. Dacii au fost autohtoni. 70. Mariana Terra. prezentarea vieţii şi activităţii lui Mihai Viteazul. -Noaptea de 22 spre 23 decembrie 1943. octombrie 2011 DACIA magazin V. autor al tratatului „Dacia preistorică”. -A întemeiat Burebista primul stat dacic? O întrebare la care s-a căutat un răspuns prin informaţiile istorice care au ajuns până la noi. gândul nostru de apreciere şi recunoştinţă îi aduce un pios omagiu.000 de ani care schimbă istoria lumii. Pe baza unor schelete faciale descoperite de-a lungul timpului. în lumea lui Zalmoxis. Apoi s-a trecut la prezentarea propriu-zisă a tematicii care este sintetizată sub genericul „Cercetări şi ipoteze referitoare la daci şi nu numai”. care marchează toate întâlnirile lunare ale societăţii „Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) din New York.şi şi-au apărat cu eroism glia strămoşească. 39 . -Adamclisi. Prin intermediul unui bogat material ilustrativ. New York Într-o atmosferă prietenească şi entuziastă. Queens. DIN ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ŞI A FILIALELOR „DACIA REVIVAL” DIN NEW YORK – octombrie 2011 – Prof. adrese ale filialelor societăţii şi multe altele. -Cum arătau strămoşii noştri cu milioane de ani în urmă.c. ci au fost pe pământul lor dintotdeauna. o provocare a istoriei. Subiectele discutate au fost variate şi atrăgătoare. S-a subliniat ideea că dacii nu aveau o societate sclavagistă şi că ei au fost singurul popor care nu a venit din altă parte (cum veniseră mai târziu slavii. mulţi dintre participanţi au rămas în restaurant şi s-au delectat cu pastrama tradiţională şi cu mustul dulce pe care ni l-a adus toamna.c.. a marelui nostru istoric. O trecere în revistă a vieţii şi luptei de secole a strămoşilor noştri a căror vitejie şi al căror spirit de sacrificiu i-a făcut temuţi şi admiraţi în întreaga lume antică. dacii”. semnate de preşedintele societăţii.). gânduri despre congres. Atitudinea regelui Mihai a fost prezentată în mod critic. pentru a dezbate noi aspecte ale istoriei noastre străvechi. Domnul preşedinte dr. La o sută de ani de la trecerea în lumea drepţilor. Intuiţia genială şi argumentele de bun simţ ale lui Densuşianu au făcut posibilă redeşteptarea spiritului naţional prin recunoaşterea rolului primordial şi esenţial al dacilor în istoria noastră trecută şi în cea prezentă. Un film documentar a ilustrat momente din viaţa şi activitatea ştiinţifică a acestui mare cărturar român. A fost scoasă în evidenţă personalitatea marelui conducător al dacilor. -Centenarul Nicolae Densuşianu. aspecte inedite din istoria şi evoluţia lingvistică a limbii române. potrivit căreia monumentul de la Adamclisi ar fi fost ridicat de romani pentru a le omagia victoria împotriva dacilor. hunii etc. au fost reconstituite feţe ale oamenilor care au trăit pe pământ în urmă cu milioane de ani. incluzând cuvântul de încheiere al dr.. nu au venit de nicăieri. în seara zilei de 5 octombrie a. vitejia lui şi eroismul de care a dat dovadă în lupta pentru apărarea pămân- tului ţării sale. în sala de festivităţi a restaurantului românesc „Bucharest” din Sunnyside. capitole din tratatul „Noi. O noapte care a schimbat cursul istoriei neamului nostru.

Michaela Orescu: Istorie străveche şi actualitate la Roşia Montană IV. Ap. 5 Deva. Domneasca Nr. E-mail : alstan@hispeed.M1D 11. Domniţa Raţiu : Mihai Viteazul şi Braşovul III. ANALIZE. Jud. 0318106172 Fax. Ciobanu Eugen B-dul Nicolae Bălcescu. filialelor şi ale asociaţiilor dacologice DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY Dr.8 Craiova. Freziei nr. 70.Dr. DIN ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ŞI A FILIALELOR 1. Săvescu: Noi. ap. 26. 0754022616 4. 0752104184 e-mail: getiaminor@yahoo. M. Galaţi Tel.42A. cod. MZ 11. Lucreţia Brezeanu: Plăcuţele de la Sinaia-Peleş V. Aurel Manole Str. Jud. un istoric de excepţie în cercetarea trecutului naţional 3. 12. Prof. 7187287635 e-mail: nsavescu@nyc. bl. Tulcea . M.3 . 004021 944 93 36 . Florilor Nr. 7189321700. Jud. Napoleon Săvescu 21-26 Broadway. Aleea Saturn. Sc. Clinica de Medicină Integrată. M. 0729011003 .com 2. Mihai Popescu: Nicolae Densuşianu. Nicolae Grosu: Academicianul N. Timiş 5. EVOCĂRI 1. POLEMICI 1. Constanţa 9. Eugeniu Lăzărescu: O ipoteză privind originea denumirii de Ardeal 1 7. Bl. Spania Telefon: 00346 440 65 372 8. ap. SINTEZE 1. Tel. Războaie uitate (2) 4. A. jud.22 . 5 Braşov.. Galaţi . Dolj Tel. Tulcea Tel. Adresele Fundaţiei. ap.15. Rodica Florea str. DOCUMENTE. 0765211880 I. Filiala Getia Minor – Tulcea. N. Dacii. Valentin Sârbu: Dacii din curbura Carpaţilor 5. OPINII. la un veac de la „chemarea sa la Domnul” 2. Vladimir Brilinsky Filiala Transilvania. 12. Margareta Cristian: Fenomenul vizigot în Împeriul Roman de Apus. EDITORIAL . Cod 820035. New York 11106 USA Tel. Mihăilescu Gheorghe str. 65 Buzău. Bl. octombrie 2011 DACIA magazin Adresele Fundaţiei. bl. Dr. sc. numéro : 0255-101181. 1. RECENZII. Eugenia Seminciuc Madrid. Hunedoara 8. Domniţa Raţiu str. Preşedinte Nicolae Nicolae Str. surse de argumentare.com 12. Carpaţi nr. Prof. 3. filialelor şi ale asociaţiilor dacologice S U M A R 4 7 34 10 18 22 23 27 36 39 40 40 . cod 210246. CH-1800 Vevey 1.com 3. et.Nr. 2. ap. Densuşianu. 900538 Constanţa. CERCETARE. Jud. jud. DEZBATERI. 0760176649 6. Dr. Alexandru Stan. D. jud.rr. Ap. Tel. Corneliu Băbuţ Comuna Maşloc. sc. Braşov 10. 12. Asociaţia Culturală Craidava. 11 Deva. Compte UBS-Vevey. 24. Asociaţia Dacologică Barboşi – Galaţi. Hunedoara Telefon: 0254 223 853 e-mail: malus_dacus @yahoo. Ecaterina Chifu: Tăbliţele de la Sinaia.37 . sc. bl. jud. Str. Ing. Sergent Constantin Popescu Nr. Dr.A. bl. Et. partea a IV-a. Pescarilor nr. IV 31 9. Terra: „Dacia Revival” din New York – octombrie 2011 2. Napoleon Săvescu: Centenar Nicolae Densuşianu II. II 6. F. 10.Cristian: Mihai Viteazul – cantacuzin pe linie 29 paternă. II 7.ch Association «Dacia-Helvetia» Case postale 78. Danciu Elena Tereza Str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->