UVOD U svrhu prizivanja svih povoljnosti odajem svoje ponizno poštovanje lotosovim stopalima Njegove Božanske Milosti A.C.

Bhaktivedanta Svami Prabhupade, koji je sluga Njegove Božanske Milosti Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakure. On je pronio transcendentalna učenja Sri Caitanye Mahaprabhua u gradove i sela širom svijeta i, iz svoje milosti, spasio impersonaliste i voidiste zapadnog svijeta. Njegovom milošću hromi čovjek može prijeći planine, gluhonijemi može postati veliki govornik, a slijepac može vidjeti zvijezde. Neka milostivi sjaj Njegove Božanske Milosti svijetli nad nama dok ponizno dovršavamo prijevod i pisane komentare na "Kakav si ti bhakta?" - koje je na bengaliju napisao Njegova Božanska Milost Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Odajem svoje ponizno poštovanje lotosovim stopalima Njegove Božanske Milosti Srila Bhaktisiddhante Sarasvati Thakure, moga duhovnog "djeda", po čijem je naređenju Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada donio 'uzvišenu znanost o predanom služenju' u zapadni svijet. Vidjevši opasnosti s kojima se bhakta suočava u ovom dobu Kali, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je milostivo napisao "Vaisnava ke?". Pažljivo proučavanje ove knjige zaštiti će bhakte koji predano služe Gospodina Krišnu od opasnosti da ih maya, materijalna iluzorna energija, zavede s puta čiste predanosti. Odajem svoje ponizno poštovanje bhaktama vaišnavama Gospodina koji su poput drveća želja jer ispunjavaju želje čistih bhakta Gospodina. Njihovom inspiracijom predstavlja se "Vaisnava ke?" na engleskom jeziku, uz naslov preuzet iz Srila Prabhupadinog vlastitog prijevoda prve strofe, tj. "Kakav si ti bhakta?". Odajem svoje ponizno poštovanje Gospodinu Caitanyi Mahaprabhuu, najvelikodušnijem avataru i Njihovom Gospodstvu Sri Sri Radha-Madhavi, vrhovnom obliku Apsolutne Istine. Neka kiša Njihove milosti padne na ovu uzvišenu studiju znanosti o predanom služenju, tako da ambiciozni bhakte mogu brzo steći utočište Njihovih lotosovih stopala. "Kakav si ti bhakta?" se često spominje u radovima Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupade. Ona daje jedinstven pogled na introspekciju bhakte koji prolazi putem predanog služenja. Predano služenje je jedinstvena znanost u kojoj je često ono što neupućenom izgleda kao istina, u stvari suprotno, tj. neznanje. Izgleda savršeno prirodno da je povlačenje od svakodnevnih užurbanih poslova u stvari najbolji način za prakticiranje duhovnog života. Ali za praktikanta bhakti-yoge, napuštanje društva transcendentalista-istomišljenika i prakticiranje nirjana-bhajane, ili usamljenog obožavanja, može imati samoubilački učinak. Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada je mnogo puta u svojim radovima upozoravao na to. Naredni stih iz Kakav si ti bhakta? je samo jedan primjer: Ova nirjana-bhajana, koja predstavlja tiho obožavanje Svevišnjeg Gospodina, nije moguća za bhaktupočetnika. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura nikad nije savjetovao bhakti-početniku da ode na usamljeno mjesto i prakticira predano služenje. Zaista, u vezi s time je napisao i pjesmu: dusta mana, tumi kisera vaisnava? pratisthara tare, nirjanera ghare tava hari-nama kevala kaitava "Dragi moj ume, kakav si ti to bhakta? Samo zbog jeftinog obožavanja sjediš na usamljenom mjestu i pretvaraš se da pjevaš Hare Krišna maha-mantru, ali sve je to prijevara." Tako se Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zalagao da svaki bhakta, pod vodstvom stručnog duhovnog učitelja, propovijeda kult bhakti, svjesnost Krišne, po cijelom svijetu. (Bhag.4.28.33) Ima mnogo načina na koje bhaktin um može suptilno utjecati na njegovu inteligenciju i zbuniti je, zaplićući čak i iskusnog bhaktu u paukovu mrežu iluzije. Predano služenje se vrši jednostavno, ali isto je tako lako skrenuti s puta čistog predanog služenja ako je netko nepažljiv. Ljudska inteligencija je najobdarenija na ovoj zemlji, a konačni test za primijenjenu inteligenciju je usmjeravanje života ka samospoznaji. Tijelo i um su oboje mehanički u svojem djelovanju iako je jedan grubi a drugi suptilan. Bhakti-yogi ili bhakta već uključuje svoje tijelo u raznim djelatnostima predanog služenja, ali to nije dovoljno. Da bi postigao uspjeh u predanom služenju, on također mora i svoj um vježbati i obrazovati u devocijskom razmišljanju i zaključivanju. To se postiže duhovno prosvijetljenom inteligencijom. Sam Gospodin Krišna u Bhagavad-giti kakva jest izražava potrebu uzdizanja i vođenja uma. "Uslovljena duša se mora uz pomoć uma izbaviti, a ne degradirati. Um je prijatelj uslovljene duše, ali i njen neprijatelj. Za onoga tko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj, ali za onoga tko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj tko je ovladao umom je već dostigao Nad-dušu, jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku između sreće i nesreće, topline i hladnoće i časti i nečasti." (Bg.6S-7) Kakav si ti bhakta? je jedinstveno predstavljena kao bhaktin razgovor i propovijedanje umu. Izjavama koje prodiru u um, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura živopisno i praktično prikazuje razne načine na koje um pada s puta čistog predanog služenja. Osobni odnosi s umom, oslikani u Kakav si ti bhakta? pokazuju gore spomenutu izjavu iz Bhagavad-gite prema kojoj um može biti prijatelj ili

sukladno s izjavom Gospodina Caitanye Mahaprabhua u 3. Samo na tom nivou može se napredovati u svjesnosti Krišne. ipak može biti povoljno za napredak bhakte. 4. dvadeset i četiri sata dnevno. Transcendentalno predano služenje ne može se izvršavati niti ima ukusa bez druženja s bhaktama. 4. Takve se odlike razvijaju samo druženjem s bhaktama.25. Samo u društvu čistih bhakta mogu riječi Gospodina Krišne biti potpuno moćne i slatke srcu i uhu. satam prasangan mama virya-samvido bhavanti hrt-karna-rasayanah kathah (Bhag. Svakim narednim stihom postaje sve jasnija suštinska potreba za nadvladavanjem suptilnih i grubih zastranjivanja uma s puta čiste predanosti. Kad se. Da osigura uspjeh u predanom služenju. može lako i besplatno doći u društvo bhakta.9. Sam Gospodin uveo ga je u ovaj svijet uz pomoć Svojih vječnih pratilaca i povjerljivih bhakta. Srila A. Bez druženja s bhaktama ne može se napredovati u svjesnosti Krišne. a ipak biti u svjesnosti Krišne. "Osoba treba pjevati sveto ime Gospodina u poniznom stanju uma. princip neprekidnog služenja Gospodina Krišne u društvu bhakta je univerzalan. Iako to može ponekad predstavljati iskušenje za lažni ego. Budući da nema uvježbani um. na kraju. Važnost druženja s bhaktama za stabilan napredak u prakticiranju bhakti-yoge može se lako potcijeniti. jer to nije moguće. teoretski smatrajući da je potpuno predan." (Bhag.C. automatski razvija svjesnost Krišne. lišena bilo kakvog osjećaja lažnog ugleda i spremna odati poštovanje drugima. kojeg. ali njegova poniznost i snošljivost bivaju stavljeni u iskušenje kada neposredno služi u društvu bhakta. Bhaktivedanta Svami Prabhupada potvrđuje važnost druženja s bhaktama objašnjavajući sljedećim riječima svrhu osnivanja društva svjesnosti Krišne: "Bhakta sva živa bića vidi kroz duhovnu viziju i ne pravi razlike na nivou tjelesnog koncepta života. Samo bhakta može razumjeti predano služenje. pojavio se prije 509 godina kao Gospodin Caitanya Mahaprabhu. ako se ne poznaje znanost o predanom služenju. Bhaktivedanta Svami Prabhupada je posebno rekao bhaktama Društva za svjesnost Krišne. da trebamo slijediti stope velikih devocijskih autoriteta ili mahajana.37. koji je slijedio stope dvanaest mahajana. treba biti tolerantnija od drveta. Stoga smo osnovali Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. ili netko tko je zbunjen lažnim ponosom. U našem Društvu svjesnosti Krišne potpuno smo angažirani. U svom umu osoba samu sebe može smatrati čistim bhaktom. Uslijed materijalne iluzije može se čisto predano služenje lako zamijeniti za nešto materijalno. U takvom stanju uma može neprekidno pjevati sveto ime Gospodina. u obliku bhakte.11) Proces svjesnosti Krišne nije izmislio čovjek. svi bhakte trebaju uvijek držati u srcu. da trebaju slijediti stope maharaje Dhruve. Stoga smo osnovali Međunarodno društvo za svjesnost Krišne." (Bhag. misleći o sebi kao o nižem od slamke na ulici. Bhakta je prinuđen predati se na razne načine dok služi u društvu bhakta. Gospodin kaže. a materijalnu energiju za čisto predano služenje. Iz ove izjave maharaje Dhruve jasno je da predano služenje ne sazrijeva ako se osoba ne druži s bhaktama. sunca itd. Svevišnja Božanska Osoba.neprijatelj bhakte koji napreduje. tako i bhakti treba društvo bhakta Gospodina Krišne da bi prešao preko oceana rođenja i smrti i dostigao čistu ljubav prema Bogu. Gospodin Caitanya Mahaprabhu je . postat će čvrst i postojan u predanom služenju pod svim okolnostima. koji su uvijek željeli ostati u društvu bhakta. Takvo druženje u devocijskim djelatnostima je poput valova rijeke koja neprekidno teče. Bhakte su dragi Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Svaki trenutak našeg vremena uvijek je zaokupljen služenjem Gospodina. koje je osnovao.C. preda. strogi yogiji smatraju predano služenje teškim ako nisu svladali svoj lažni ego.12. Bhakte se vježbaju da predano služenje obavljaju individualno i da budu samodovoljni u mnogim vidovima duhovnog života. Baš kao što plovilo treba imati neku referentnu točku poput radio-odašiljača. 3. Činjenica je da tko god živi u ovom Društvu. Gospodin Krišna. kako će onda. po Njegovom savjetu. To se naziva neprekidnim tokom predanog služenja. a Svevišnja Božanska Osoba je jedina koja je draga bhaktama. Bhakta-početnik.. a on je odgovorio. "Tako da bude ponizan!".25).C. Srila A. U završnim stihovima um se poučava konačnom cilju čiste devocije i idealnim djelatnostima za čiste bhakte. Svatko tko se pokušava izdvojiti iz ovog Društva svjesnosti Krišne. stihu molitvi Siksastake. Gospodin Caitanya Mahaprabhu dao je Svoje uputstvo u vezi stava bhakte u trećem stihu Siksastake. smisao) Življenje i obavljanje predane službe zahtijeva ponizno stanje uma. Maharaja Dhruva je izričito tražio društvo bhakta. U svakom slučaju. taj živi u velikoj zabludi. vedska književnost preporuča: mahajana yena gatah sa pantha. moći neprekidno pjevati sveta Božja imena? Stoga je poznato da je predano služenje teško osobama napuhnutog lažnog ega ili neobuzdanog uma. zvijezda. ne razlikuje se od materijalnih djelatnosti. "U izjavama maharaje Dhruve je značajno da je on želio društvo čistih bhakta. Bhaktivedanta Svami Prabhupadu." (Siksastaka 3) Jednom je jedan bhakta pitao Srila A. "Kako bhakta može biti ponizan?". Ako bhakta ne postane ponizan. da bi moglo odrediti smjer plovidbe preko oceana. samo bhakta može poznavati Gospodina Krišnu. Čak i veliki. bhakta-početnik može propustiti da shvati da je druženje s bhaktama suštinski vid svjesnosti Krišne koji se ne smije zanemarivati ako netko želi biti čisti Gospodinov bhakta.

Bhaktivedanta Svami Prabhupada potvrđuje skretanja do kojih dolazi usamljeničkim obožavanjem. Pročitavši nekoliko prigodnih prijevoda iz Kakav si ti bhakta? na večernjim lekcijama. usamljeni meditator izgleda duhovniji zbog očiglednih strogosti i spokojstva u kojem živi. Gospodin Caitanya Mahaprabhu je razotkrio da je propovijedanje slava Gospodinovog svetog imena povjerljiva služba i prisni izraz čiste ljubavi prema Bogu. čitalac treba shvatiti da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura piše tako zbog sućuti i milosti. Kad me je Njegova Milost Mandala Bhumi dasa Adhikari ohrabrio i ponudio se da izda prve primjerke kao darovnicu za Sri Mayapur Srila Prabhupada Samadhi Mandir. te se bojim da bi ga neki dobili. smisao. upotrebljavajući izvorni bengalski naziv Vaisnava ke? bilo je toliko reakcija da je Njegova Svetost Mukunda Maharaja objavio prvih deset stihova Vaisnava ke? u ISKCON World Review-u. koji često mogu odvući bhakte s puta čistog predanog služenja. a drugi ne. predao sam se i završio preostali posao.29. ali druge predane službe imale su prvenstvo i posao je ostao nezavršen. onaj tko se bavi samo hramskim obožavanjem ali ne gleda na interese narodnih masa ili ne može raspoznati bhaktu. Kakav si ti bhakta? se smatra neprocjenjivim draguljem predanosti jer je to rijetka knjiga namijenjena posebno bhaktama koji prakticiraju bhakti-yogu. Kakav si ti bhakta? je prikladan za čitanje bhaktama koji su upravo započeli predano služiti. što onda da radim s njime? Koliko voća mogu pojesti sam? Transcendentalnom željom Svevišnje Božanske Osobe voda se rasprostire cijelim drvetom. I godbrotheri i učenici i ostali bhakte stalno su me zapitkivali o preostalim stihovima.1b. iznenadilo me koliko su važne ove upute za današnje bhakte koji se trude da prakticiraju svjesnost Krišne u suvremenom dobu Kali. Gospodin je prorokovao da će Njegov nesektaški pokret dati ljubav prema Bogu svim uvjetovanim dušama. . Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je uzeo zavjet da pjeva milijardu imena Krišne i vršio je teške devocijske pokore. ali se istovremeno prihvatio propovijedanja slava Gospodina Caitanye Mahaprabhua i Sri Sri Radhe-Krišne kao najpogodnije i najprisnije predane službe koju se u ovom dobu može vršiti. dana je u Kakav si ti bhakta?. On je i osobno pokazao kako treba propovijedati.34-39) Iako instrukcije Gospodina Caitanye Mahaprabhua nisu nimalo nejasne. Iako Kakav si ti bhakta? ponekad poprima kritički ton. Štoviše. Ja sam samo vrtlar. Srila A. Isto tako. u Srimad Bhagavatamu 4. Ako ne dijelim ovo voće. I jedni i drugi mogu imati dobrobiti od poznavanja suptilnih trikova Maye. a ne zbog materijalističke sklonosti ka nalaženju grešaka. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je napisao Kakav si ti bhakta? kao svjetionik koji izvodi ambiciozne bhakte iz Mayinog oceana neznanja. već i kako ostati u predanoj službi nakon što postanemo bhakte. S druge strane. Dajte ljudima da jedu ove plodove i da se na kraju oslobode od starosti i smrti. Širite ovaj Pokret svjesnosti Krišne cijelim svijetom. Na taj način se kritiziraju ljudi koji ne propovijedaju. Kakav si ti bhakta? će.G.2. Laiku može izgledati da netko tko obavlja razne djelatnosti u svjesnosti Krišne. te tako postoje bezbrojni plodovi ljubavi prema Bogu. bez obzira na njihov materijalni status ili pozadinu. Koliko mjesta mogu obići? Koliko plodova mogu ubrati i razdijeliti? Bio bi svakako vrlo težak zadatak brati voće i dijeliti ga sam. i u određivanju kojoj vrsti bhakte odgovara pojedini proces. U njoj su objašnjene ne samo prednosti predanog služenja. Kakav si ti bhakta? je prijatna lekcija poniznosti i tolerancije. (Cc. naziva se kanistha-adhikari: arcayam eva haraye pujam yah sraddhayehate na tad-bhaktesu canyesu sa bhaktah prakrtah smrtah Bhag. Gospodin Caitanya Mahaprabhu je na sljedeći način izrazio želju da Mu iskreni Gospodinovi bhakte pomognu u dijeljenju ljubavi prema Bogu: "Ja sam samo vrtlar.svakim gradom i selom. 11. biti riznica koju će uvijek iznova željeti čitati. i da će se proširiti cijelim svijetom . ustvari vrši materijalne djelatnosti. oni uglavnom pokušavaju oponašati Haridasu Thakuru. Adi 9. za osobe koje žele znati kako da prepoznaju čiste bhakte. Kao najveći religiozni reformator svoga vremena. Stvarni rezultat njihovog takozvanog mantranja na usamljenom mjestu je da spavaju i misle na žene i novac. U Vrindavani ima mnogo vaišnava koji ne vole propovijedati. kao i iskusnim bhaktama. Otkad sam prvi puta pročitao Kakav si ti bhakta? na izvornom bengaliju. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je mogao vidjeti kako bhakte zablude u Mayu u ime usamljeničkog obožavanja. Ponekad ima nejasnoća u uspoređivanju duhovnog položaja propovijedanja i prakse usamljenog obožavanja.predveo masovni bhakti pokret predanog služenja u Indiji. Stoga nalažem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj Pokret za svjesnost Krišne i dijeli ga svugdje. Konačna verzija pravog položaja u propovijedanju slava svetog imena Krišne kao i prakse usamljenog obožavanja.47 Ima mnogo knjiga u kojima je objašnjeno koliko je važno biti bhakta i kako prakticirati bhakti-yogu.

blagoslovom vaišnava i mog dragog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti A. Kao što ni ptica nikada ne može doletjeti do granice neba. nudim ovaj ponizni pokušaj predstavljanja cjelokupnog prijevoda pjesme Kakav si ti bhakta? s komentarima koji slijede učenja Srila A. Ipak. veljače 1988. tako sam i ja objasnio samo onoliko pjesme Kakav si ti bhakta? koliko to moja realizacija dopušta.C. Bhaktivedante Svami Prabhupade. Bhaktivedanta Svami Prabhupadi i mom duhovnom djedu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuri na ovaj sveti Dan vyasa-puje Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakure.C. Dan proslave vyasa-puje Njegove Božanske Milosti Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakure Jayapataka Svami . Nudim ovo svom duhovnom ocu Srila A.C. Napisano 8. Bhaktivedanta Svami Prabhupade.Moram također priznati da se osjećam sasvim nepodobnim za takav posao jer je Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura najobrazovaniji vaišnavski učenjak čije su pjesme ispunjene takvim dubokoumnim značenjem da se mogu samo nadati da sam zagrebao po površini oceana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful