KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI

PSIKOLOGI PERSPEKTIF ISLAM … TAJUK : FITRAH MANUSIA DALAM KEHIDUPAN .

NAMA : NURULHIDAYAH BINTI HAMID ( TP01123012 ) . NAMA : ANIS NABILAH BINTI MOHD SABRI ( TP01123002 ) . NAMA PENSYARAH : NURAZLINDA BINTI MOHD GHAZALI .

ISI KANDUNGAN …..
i.

PENDAHULUAN .

ii.
iii. iv.

APA ITU FITRAH .
PENDAPAT IMAM AL – GHAZALI TENTANG FITRAH . UNSUR – UNSUR KEROHANIAN MANUSIA .

v.
vi.

PERINGKAT – PERINGKAT NAFSU .
SUDUT PANDANG IMAM AL – GHAZALI TENTANG AKAL.

vii. viii. ix.

KESIMPULAN .
RUJUKAN . LAMPIRAN .

PENDAHULUAN ….
o

Fitrah

merupakan

sifat

batin

semulajadi

yang

dibekalkan oleh Allah s . w. t .
o o

Manusia dibekalkan fitrah baik dan buruk . Ahli sarjana Kristian membahagikan fitrah kepada 3

bahagian semulajadi berdosa , taburan rasa , sifat yang
baik .
o

Lantas , jika kita mahu melihat fitrah kita , kaji dan kembalilah kepada pencipta kita .

APA ITU FITRAH ….

Perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang berbunyi

‘ fatara ‘ .

Menurut Kamus Dewan ( 1998) , istilah fitrah ditakrifkan sebagai satu sifat semulajadi , bakat pembawaan atau perasaan keagamaan .

Ia merupakan satu anugerah dari Tuhan sejak manusia itu
dilahirkan . Tambahan pula , fitrah manusia itu merangkumi aspek seperti jasmani , mental , kerohanian dan emosi . Menurut Rogers ( 1951 ) manusia berkeupayaan menjadi positif dan baik . Lantas , manusia sering mencuba mencapai kesempurnaan kendiri .

Seterusnya , di dalam agama Islam fitrah merujuk kepada kekuatan manusia untuk mengetahui agama yang benar dan

Tuhan yang menciptakannya .

Di samping itu , perkara ini turut disokong oleh ahli cendekiawan Islam Imam Ghazali yang mengatakan bahawa setiap insan wajib mengenali diri untuk menjadi insan yang bertakwa .

Agama menyediakan satu model untuk diri dan masyarakat dalam pembentukan nilai dan amalan serta ia membantu manusia memahami kejadian di dunia ini .

Firman Allah s . w . t : ‘ Tidaklah Aku ( Allah ) menjadikan jin

dan manusia , kecuali supaya menghamba kepada Allah .

( Surah Adz – Dzariyat , ayat 56 )

PENDAPAT IMAM AL – GHAZALI TENTANG MANUSIA .

Menurutnya , manusia dijadikan di muka bumi memainkan

dua peranan di mana sebagai khalifah dan hamba .

Allah

s

.

w

.

t

telah

menciptakan

manusia

dengan

sebaik – baik kejadian .

Kelebihan diri manusia terletak pada unsur – unsur yang Allah s . w . t kurniakan . Oleh itu , konsep manusia pada konsep Imam Al – Ghazali

dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada

qalb , roh , nafs dan aql .

Beliau menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks , kebendaan , sayangkan kehidupan dan tertarik dengan benda – benda yang cantik .

Imam Al – Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu . Namun , boleh jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan .

UNSUR

UNSUR

KEROHANIAN MANUSIA ….

ROH ( AR – RUH ) …

Imam Al – Ghazali dalam karya agungnya ‘ Ihya

Ulummudin ‘ telah membezakan di antara roh serta
jasad .

Menurutnya , roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia , haiwan dan tumbuh – tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya , manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu .

Kamus Dewan Edisi Ketiga mengatakan roh adalah bahagian dalam manusia yang mempunyai daya berfikir ( berperasaan , berkemahuan atau semangat .

Roh itu terdapat pada badan manusia khasnya , tetapi tidak dapat dilihat kerana ia merupakan rahsia Allah s . w . t dan manusia tidak diberi ilmu untuk mempelajarinya .

Firman Allah s . w . t : ‘ Mereka semua bertanya tentang roh ,

katakanlah Muhammad bahawa roh itu adalah perkara Allah

sendiri , dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan
sedikit ‘ . ( Surah Al Isra , ayat 85 ) .

HATI ( AL – QALB ) ….

Dari segi fizikal , ia merupakan seketul darah beku (

jantung ) yang terletak di sebelah kiri dada yang
menjadi pertemuan saraf dari seluruh badan .

Dari segi rohaninya , ia merupakan satu unsur yang lembut ( latifah ) , halus dan bersifat ketuhanan .

Pada pendapat Imam Al – Ghazali , kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding s.w.t. makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan untuk bermak’rifat ( mengenal ) kepada Allah

Ini lain

bermaksud tunduk di

hati

menjadi

pusat

segala sama

keinginan ada

,

cita – cita dan kemahuan . Lalu , anggota tubuh badan yang bawah kekuasaannya untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran .

Selanjutnya , hati merupakan raja yang mempunyai bala

tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan
manusia .

Tentera – tentera hati terbahagi kepada dua ia merupakan pasukan lahiriah dan batin .

Sebagai kesimpulan , hati merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia ia yang menggerakkan tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk .

NAFSU ( AL – NAFS ) …

Nafsu mempunyai dua pengertian . Pertamanya , Al –

Nafs merupakan sesuatu abstrak yang meliputi sifat
marah dan nafsu syahwat pada manusia . Bagi ahli tasawwuf Al – Nafs ( nafsu ) merupakan sifat – sifat tercela , sehinggakan ia harus diperangi . Sabda Nabi s . a . w : ‘Musuhmu yang terbesar adalah nafsumu di

antara dua lambungmu ‘

Keduanya , yang bersifat halus , merupakan sifat hakiki

yang terdapat pada manusia .

Imam Al – Ghazali , telah membahagikan nafsu kepada beberapa peringkat :

PERINGKAT – PERINGKAT NAFSU ..

NAFS AL – AMMARAH ….

Nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai kebaikan ,

malah sentiasa cenderung melakukan kejahatan .

Bagi pemilik nafsu ini mereka tidak dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan , mereka merasa bangga dengan kejahatan yang dilakukan .

Ini merupakan tahap jiwa yang paling rendah , ia lebih rendah daripada binatang .

Allah s . w . t telah berfirman : ‘ Sesungguhnya nafsu itu

sentiasa

mendorong

melakukan

kejahatan

( Surah Yusuf , ayat 53 ) .

NAFS AL – MULHAMAH ….

Nafsu yang mengandungi unsur kebaikan dan kejahatan

.

Namun , nafsu yang jahat itu lebih banyak berbanding dengan nafsu yang baik .

Di samping itu , manusia yang mempunyai nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya , ia adalah peperangan membuat kebaikan atau kejahatan .

Pada

kebiasaannya

,

nafsu

kejahatan

yang

akan

memperoleh kemenangan .

NAFS AL – LAWWAMAH …

Nafsu yang mempunyai kebaikan dan kejahatan . Tetapi

, di sini nafsu kebaikan lebih banyak daripada nafsu
kejahatan .

Di tahap ini , masih terdapat sifat – sifat yang ada dalam nafs al – ammarah tetapi wujud kesedaran untuk memeranginya .

Al – Ghazali , menggangap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s . w . t .

Ia mempunyai naluri menyesali perbuatan maksiatnya , tetapi ia belum mempunyai kekuatan untuk melawannya .

NAFS AL – MUTMAINAH ….

Nafsu yang mempunyai kebaikan sahaja . Ia sentiasa

tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta
mempunyai segala sifat kemuliaan .

Justeru , mereka yang mempunyai nafsu ini , mereka telah terdorong melakukan kebaikan .

Jadi dapat disimpulkan nafsu mempunyai dua kekuatan yang bertentangan , ia merupakan kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan .

AKAL ( AL – ‘ AQL ‘ )

Dari segi fizikalnya , ia merupakan otak .

Struktur biologinya sama di antara manusia dan haiwan
, tetapi kualitinya sahaja yang terdapat perbezaan .

Dari segi kerohanian pula , akal merupakan suatu

keupayaan untuk memperoleh ilmu pengetahuan .

Tambahan pula , akal mempunyai kekuatan untuk menimbang sesuatu hal , sama ada baik atau buruk dalam melaksanakan perintah hati .

Dengan

akal

manusia

dapat

membezakan

antara

hidayah dan kesesatan .

Oleh itu , kewujudan akal yang telah membezakan manusia dengan haiwan , ia merupakan skruktur yang paling tinggi dalam diri manusia dan hanya diberikan kepada manusia sahaja .

Imam Al – Ghazali , mengaitkan akal dengan ‘ Nur ‘ ( cahaya )

kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan .

SUDUT PANDANG IMAM AL – GHAZALI TENTANG AKAL ….

MATA DAN AKAL !!!!
a)

Mata tidak dapat melihat dirinya sendiri , tetapi akal

dapat melihat dan memahami dirinya sendiri . Dengan ,
akal manusia dapat menilai kebaikan dan keburukan . Lalu , bersedia menerima ilmu yang memerlukan pemikiran .
b)

Mata

hanya

dapat

melihat

bahagian

luar

sesuatu

permukaan sahaja , ia tidak dapat melihat apa yang terdapat di dalam hati atau hakikat yang sebenar .

Namun , akal dapat menyelami hingga ke dasar batin
atau hingga sampai ke intipati hakikat rahsia sesuatu perkara .

KESIMPULAN ….

Fitrah wujud bersama lahirnya tubuh manusia ke muka

bumi ini .

Lalu , terus menjadi fitrah manusia tanpa melalui proses berguru atau pengalaman .

Terdapat

sesetengah

fitrah

yang

kita

mampu

mengubahnya , misalnya , fitrah seseorang yang mudah marah , kita boleh melatih diri kita untuk lebih bersabar .

SUDUT SOALAN …..
1.

Apakah itu fitrah , dari sudut agama Islam ?

2.

Berapakah

unsur

yang

terdapat

pada

manusia

,

menurut Imam Al – Ghazali . Jelaskan , nafsu Mutmainah ?

Ada apa – apa soalan ???

RUJUKAN ….

Pelangipetang89 . Blogspot . com


 

Ambuyatel - binangkit . blogspot . com
Isyraq . Wordpress . com Yahya Rais (1982), Islam Agama Fitrah Manusia . pt

bina ilmu , ji . tunjungan 53 E . SURABAYA .

LAMPIRAN …

WASSALAM….

BYE..BYE…
SEKIAN , TERIMA KASIH !!! KALAU ADA UMUR YANG PANJANG JUMPA LAGI …… !!!!