You are on page 1of 18

LAMPIRAN D BORANG JUSTIFIKASI PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 95% DAN KE ATAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA PPP/PPK NAMA PYD : : MARKAH PRESTASI PYD : JUSTIFIKASI : NOTA : Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi Tandatangan PPP/PPK : Tarikh : .

J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 1 2/2012 .

J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 2 2/2012 .

“Sistem Penilaian Prestasi Bermaksud Suatu Sistem Untuk MERANCANG. MELAKSANA. MENGURUS Dan MENILAI Pencapaian Prestasi Anggota Dan Matlamat Organisasi Dalam Tempoh Satu (1) Tahun” J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 3 2/2012 .

ADIL DAN TELUS • PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DIASASKAN KEPADA PENGHASILAN KERJA DAN TINGKAH LAKU YANG DIPAMERKAN OLEH PYD KE ARAH PENCAPAIAN OBJEKTIF ORGANISASI YANG DITETAPKAN • MENGGALAKKAN PERSAINGAN POSITIF SESAMA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI .PRINSIP ASAS DAN TUJUAN UTAMA SISTEM PENILAIAN PRESTASI 1 2 3 •PENILAIAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SECARA OBJEKTIF.

256/6/27 KLT.2(31) SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 5 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 2/2012 .JPA(S)K.

PENAMBAHBAIKAN BAGI MEMANTAPKAN PERATURAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI ALIRAN PROSES PENGURUSAN SKT DAN PENILAIAN PRESTASI PENJELASAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 90% DAN KE ATAS PENILAIAN ASPEK KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 6 2/2012 .

PYD TIDAK PUAS HATI PRESTASI YG BERI OLEH PPP/PPK PYD TIDAK DIMAKLUMKAN MARKAH PRESTASI PENGURUSAN PRESTASI JPNS 7 MASALAH PENILAIAN PRESTASI YANG TIDAK TEPAT DAN TIDAK KONSISTEN UMUMNYA DISEBABKAN OLEH PEGAWAI PENILAI 2/2012 .

J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 8 2/2012 .

TERIMA KASIH TERIMA KASIH PENGURUSAN PRESTASI JPNS 9 SEKIAN… SEKIAN 2/2012 .

RINGKASAN WAJARAN MARKAH PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN PEGAWAI WAJARAN (%) ASPEK PENILAIAN PENGURUSAN TERTINGGI JUSA KEPIMPINAN PENGHASILAN KERJA ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN 60 KHAS 15 50 PENGURUSAN & PROFESIONAL 50 - SOKONGAN I 50 II 50 - ILMU PENGETAHUAN & KEMAHIRAN KUALITI PERIBADI KEGIATAN SUMBANGAN JUMLAH 35 5 100 30 5 100 25 20 5 100 25 20 5 100 20 25 5 100 .

P.A.P.A. (Prestasi) 1/2002 J.P. (Prestasi) 3/2002 J.A. (Prestasi) 2/2002 J.P. (Prestasi) 5/2002 Jingga .A.KUMPULAN PEGAWAI Pengurusan Tertinggi (JUSA) Pengurusan Tertinggi (Gred Khas) Pengurusan dan Profesional (Gred 41-54) Sokongan I (Gred 17-40) BORANG J.P. (Prestasi) 4/2002 WARNA BORANG Merah Jambu Biru Hijau Kuning Sokongan II (Gred 1-16) J.A.

99% DAN KEBAWAH .99% • BERUPAYA MENTADBIR/MENYELIA DGN BAIK DALAM MEMASTIKAN FUNGSI DAN OKJEKTIF ORGANISASI DIPENUHI • PENGHASILAN KERJA YG BAIK DAN SENTIASA MENEPATI STANDARD MAKSIMA YG DITETAPKAN • MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG TINGGI DALAM BIDANG TUGAS DAN MENJADI SUMBER RUJUKAN • MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG BAIK • BERUPAYA MENTADBIR/MENYELIA DENGAN SEDERHANA • PENGHASILAN KERJA YG SEDERHANA DAN MENEPATI STANDARD YG DITETAPKAN • MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG SEDERHANA DALAM BIDANG TUGAS DAN BOLEH MEMBERI NASIHAT DALAM BIDANG-BIDANG TERTENTU • MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG SEDERHANA • PENGHASILAN KERJA YG KURANG MEMUASKAN DAN SERING TIDAK MENCAPAI STANDARD MINIMA YG DITETAPKAN • MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YG KURANG MEMUASKAN UNTUK MELAKSANANKAN TUGAS • MEMILIKI KUALITI PERIBADI DAN TAHAP DISIPLIN YG KURANG MEMUASKAN • PENGHASILAN KERJA YG LEMAH DAN TIDAK MENCAPAI STANDARD YG DITETAPKAN • KURANG BERPENGETAHUAN DAN KURANG MAHIR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS • MEMILIK KUALITI PERIBADI DAN TAHAP DISIPLIN DI BAWAH TAHAP YG DIHARAPKAN SEDERHANA 60-79.99% LEMAH 49.KATEGORI PENCAPAIAN PRESTASI PEGAWAI KATEGORI MARKAH • CEMERLANG 90-100% • • • PENJELASAN KATEGORI PENCAPAIAN MEMILIKI KUALITI KEPIMPINAN YG CEMERLANG DALAM MEMASTIKAN FUNGSI DAN OBJEKTIF ORGANISASI TERCAPAI PENGHASILAN KERJA YG CEMERLANG DAN SENTIASA MELEBIHI STANDARD YG DITETAPKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG TINGGI DALAM BIDANG TUGAS DAN DIAKUI SERTA SENTIASA MENJADI PAKAR RUJUK MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG CEMERLANG DAN DIJADIKAN CONTOH IKUTAN BAIK 80-89.99% KURANG MEMUASKAN 50-59.

ADIL DAN TELUS PPP dan PPK serta PPSM bertanggungjawab menentukan penilaian prestasi dilaksanakan secara teratur. objektif. (vii) Pegawai Penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja.PENILAIAN YANG OBJEKTIF. (v) penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih. (viii) tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku. (vi) Pegawai Penilai tidak bersifat terlalu murah hati (lenient) atau sebaliknya. adil dan telus berdasarkan panduan berikut : (i) penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar PYD sepanjang tahun yang dinilai. (ii) penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir. sama ada bersifat positif dan negatif. (iii) penilaian dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya (iv) penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa PYD merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari masa ke semasa. yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai .

Contohnya seperti: i. perkhidmatan awam atau negara pada tahun yg dinilai ii. sumbangan atau penglibatan yg mendapat pengiktirafan di peringkat komuniti/ daerah/ jabatan/ kementerian/ negeri/ negara/ antarabangsa. PENJELASAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI .90% DAN KE ATAS Pegawai Penilai (PPP/PPK) yg memberi markah PENILAIAN 90% DAN KE ATAS hendaklah menyatakan dalam ulasan mereka terhadap penghasilan nilai yg dihasilkan oleh PYD melayakkan pegawai berkenaan menerima penilaian cemerlang 90% dan ke atas. penambahbaikan atau pembaharuan yg dilaksanakan yg memberi faedah kepada organisasi.

P E L A J A R A N N E G E R I S E M B I L A N PENGURUSAN PRESTASI JPNS 15 •PENILAIAN DAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI HENDAKLAH BERDASARKAN PENCAPAIAN SEBENAR PEGAWAI DAN HANYA PEGAWAI YANG CEMERLANG SAHAJA LAYAK MENDAPAT MARKAH 90% KE ATAS 2/2012 .yang bersidang pada 1 JUN 2012 telah memutuskan: J A B A T A N 1 2 3 • PPP/PPK DIKEHENDAKI MENGEMUKAKAN JUSTIFIKASI SEKIRANYA MEMBERI MARKAH PRESTASI 95% DAN KE ATAS • PEGAWAI YANG MENDAPAT 10 MARKAH (5 WAJARAN) DI DALAM KOMPONEN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI ADALAH PEGAWAI YANG AKTIF DAN MEMBERIKAN SUMBANGAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA SAHAJA.

CONTOH PEMBERIAN MARKAH KEGIATAN/ SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI ( 10 markah/ 5% wajaran) PERINGKAT KEGIATAN/ AKTIVITI/ SUMBANGAN (JAWATAN ATAU PENCAPAIAN) MARKAH (WAJARAN) 9-10 (4.5) 7-8 (3.5 – 2) 1-2 (0.5 – 3) 3-4 (1.5 – 1) 0 • PERINGKAT ANTARABANGSA • PENGERUSI/ KETUA PASUKAN/ SETIAUSAHA/ BENDAHARI DAN LAIN-LAIN JAWATAN KEPIMPINAN UTAMA • PERINGKAT ANTARABANGSA/ NEGARA/ NEGERI/ DAERAH/ ZON/ KEMENTERIAN/ JABATAN/ KOMUNITI • AJK PERSATUAN/ PROGRAM/ AKTIVITI SUKAN • AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH • PERINGKAT BAHAGIAN/ CAWANGAN/ SEKTOR/ UNIT • AJK PERSATUAN/ PROGRAM/ AKTIVITI SUKAN • AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH • PERINGKAT ANTARABANGSA/ NEGARA/ NEGERI/ DAERAH/ ZON/ KEMENTERIAN/ JABATAN/ KOMUNITI/ BAHAGIAN/ CAWANGAN/SEKTOR/ UNIT • AHLI BIASA • AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH • PERINGKAT BAHAGIAN/ CAWANGAN/ SEKTOR/ UNIT • AHLI BIASA • AKTIVITI KURANG DARI TIGA (3) • TIADA AKTIVITI DISENARAIKAN .5 – 4) 5-6 (2.5 .