Manualul operatorului

Maşină de sclivisit CT 24-4A

0171799ro

005

1010

Notificare privind drepturile de autor

© Copyright 2010 - Wacker Neuson Corporation. Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de copiere şi distribuţie. Această publicaţie poate fi reprodusă prin fotocopiere de către cumpărătorul iniţial al echipamentului. Orice alt tip de reproducere este interzis fără permisiunea expresă în scris din partea Wacker Neuson Corporation. Orice tip de reproducere sau distribuţie neautorizată de Wacker Neuson Corporation reprezintă o încălcare a drepturilor de autor în vigoare. Contravenienţii vor fi urmăriţi pe cale judiciară. Toate mărcile comerciale la care se face referire în acest manual sunt proprietatea respectivilor deţinători ai acestora. Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI 53051 U.S.A. Tel: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957 www.wackerneuson.com Acest Manual al operatorului prezintă o traducere a instrucţiunilor originale. Limba originală a Manualului operatorului este engleza americană.

Mărci comerciale Producător

Instrucţiuni traduse

CT 24-4A
Cuvânt înainte
Maşinile incluse în această carte
Maşină CT 24-24A Postul numărul 0620105, 0620849

Cuvânt înainte

Documentaţia ma inii Un exemplar al Manualului operatorului se va păstra întotdeauna împreună cu echipamentul. Pentru a comanda piese de schimb se va consulta Catalogul de Piese de Schimb livrat împreună cu echipamentul. Dacă vă lipse te oricare din aceste documente, contactaţi Wacker Neuson Corporation pentru a comanda o copie sau vizitaţi www.wackerneuson.com. Când comandaţi piese sau solicitaţi informaţii de service, pregătiţi-vă să specificaţi modelul echipamentului, numărul elementului, revizia i numărul de serie al echipamentului.

Natura informaţiilor cuprinse în acest manual Acest manual furnizează informaţii i proceduri pentru operarea i întreţinerea în siguranţă a modelului (modelelor) Wacker Neuson menţionat(e) mai sus. Pentru siguranţa dumneavoastră i pentru a diminua pericolul de vătămare corporală, citiţi cu atenţie, înţelegeţi i respectaţi toate instrucţiunile descrise în acest manual. Wacker Neuson Corporation î i rezervă în mod expres dreptul de a face modificări de natură tehnică, chiar i fără notificări prealabile, care să îmbunătăţească performanţa sau standardele de siguranţă ale echipamentelor sale. Informaţiile conţinute în acest manual se aplică echipamentelor fabricate până la data publicării acestuia. Wacker Neuson Corporation î i rezervă dreptul de a modifica orice parte din aceste informaţii fără notificare.

Aprobarea producătorului Acest manual conţine unele referinţe la componentele, dispozitivele de prindere şi modificările aprobate. Se aplică următoarele definiţii: Componentele sau dispozitivele de prindere aprobate sunt cele produse sau furnizate de Wacker Neuson. Modificările aprobate sunt cele efectuate de un centru de service Wacker Neuson autorizat, în conformitate cu instrucţiunile scrise, publicate de Wacker Neuson. Componentele, dispozitivele de prindere şi modificările neaprobate sunt cele care nu îndeplinesc criteriile aprobate. Componentele, dispozitivele de prindere sau modificările neaprobate pot avea următoarele consecinţe: Pericole de vătămare gravă a operatorului şi a persoanelor aflate în zona de lucru Deteriorare definitivă a echipamentului, care nu este acoperită de garanţie

wc_tx001519ro.fm

3

Cuvânt înainte

CT 24-4A

Contactaţi imediat distribuitorul Wacker Neuson, dacă aveţi întrebări privind componentele, dispozitivele de prindere sau modificările aprobate sau neaprobate.

4

wc_tx001519ro.fm

..............................2 16 Eticheta Locatii ............................ 20 Transportare .................... 22 Carburant recomandat .............................4 1.........10 4....................................................................................... 27 Oprirea procedură de urgenţă ............................................................................ 25 Înainte de a începe .............................................2 1..7 4.................................... 21 4 Funcţionarea (operarea) 4................................... 30 wc_bo0171799ro_004TOC...................................................................... 22 Montarea lamelor ............................... 12 De întretinere pentru Siguranta .................... 14 2 Etichete 2.........................................CT 24-4A Cuvânt înainte Cuprins 3 1 Informaii privind sigurana 1...2 20 Ridicare .............................14 22 Pregătirea pentru prima utilizare ................................3 1..............................................................................................................1 3........................5 4........... 16 Eticheta sensuri ..... 24 Comenzile ..............1 4............................. 25 Manetă prezenţă operator ..5 7 Semnal de cuvinte utilizate în acest manual ...........................................................................................................................................12 4.1 1............................. 22 Asamblarea noului echipament .............................................. 26 Oprire ............fm 5 ............9 4.............................13 4...... 28 Pozitia operator ....11 4...2 4...........................3 4....... 17 3 De Ridicare Si Transportare A 3.................................................................................................................... 28 Funcţionarea ...................................................6 4............. 9 Indicaţii de siguranţă la utilizarea motoarelor cu ardere internă ............4 4...................................................8 4............................................... 26 Pornire ................. 7 Descriere Masina si utilizarea ............................................... 23 Dezasamblarea mânerului ................................................................. 8 De operare de securitate ........................ 29 Reglarea înclinaţiei ...........................1 2...................................................................

........1 5..............................4 5....................................................43 Sunet si vibratii Specificatii .....39 Depozitarea ....32 Lucrari de service la filtrul de aer ..........................................................................................41 Motor .7 5............................................................................................................................38 Lubrifierea maşinii de sclivisit .........2 5......................................................................................................9 5.............................................Cuprins 5 Întreinere 5.33 Bujie .........................1 40 Rezolvarea problemelor .............40 7 Date tehnice 7.............................43 6 wc_bo0171799ro_004TOC....................39 6 Rezolvarea problemelor 6.36 Carburator de ajustare .........3 5..............................................................................................................................................................3 7................................................8 5.....................................6 5.....................5 5..............................31 Ulei de motor ......2 7.......................................................................................4 41 Dimensiuni şi greutate ...............................10 CT 24-4A 31 Programarea ntreinerii periodice ..........................................42 Maşină de sclivisit ......37 Lubrifierea maşinii de sclivisit ...............................................35 Reglarea turaţiei de ralanti ......1 7......34 Curăţarea cupei de sedimentare ..fm .................

dacă nu este evitată. dacă nu este evitată. Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru a evita vătămarea sau moartea.1 Informaii privind sigurana Informaii privind sigurana Semnal de cuvinte utilizate în acest manual Acest manual conţine semne de PERICOL. dacă nu este evitată. Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru a evita o posibilă vătămare minoră sau moderată. Este utilizat pentru a vă semnala eventuale pericole de vătămare personală. Nota: Conţine informaţii suplimentare importante pentru o procedură. ATENŢIE ATENŢIE indică o posibilă situaţie de risc care. va duce la moarte sau la vătămări grave. poate duce la deteriorarea proprietăţii. poate duce la vătămări minore sau moderate. NOTIFICARE şi NOTE care trebuie respectate pentru a reduce posibilitatea de rănire a persoanelor. deteriorarea echipamentului sau funcţionarea improprie. AVERTIZARE. Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol. Acesta este simbolul de avertizare de siguranţă. Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru a evita o posibilă vătămare sau moartea. wc_si000504ro.fm 7 . poate duce la moarte sau la vătămări grave. NOTIFICARE indică o posibilă situaţie de risc care.CT24-4A 1 1. AVERTISMENT AVERTISMENT indică o posibilă situaţie de risc care. PERICOL PERICOL indică o posibilă situaţie de risc care. ATENŢIE. NOTIFICARE: Utilizat fără simbolul de avertizare de siguranţă. dacă nu este evitată.

Acest echipament este destinat utilizării pentru netezirea şi şlefuirea betonului aflat în proces de întărire. o cutie de viteze şi un mâner de comandă.fm . Prin cutia de viteze. motorul roteşte lamele şi mecanismul de ambreiaj.Informaii privind sigurana 1. cum ar fi şlamul. Echipamentul a fost conceput cu atenţie pentru a evita pericolele. Pentru acest echipament. ele pot include expunerea la: • Căldură. gaze de eşapament şi monoxid de carbon generate de motor 8 wc_si000504ro. Ele sunt numite riscuri reziduale.2 Descriere Masina si utilizarea CT24-4A Acest echipament este o maşină de sclivisit pentru finisarea betonului. suport sau suprafaţă de lucru Utilizarea echipamentului pentru deplasarea sau transportul pasagerilor sau al altor echipamente Utilizarea echipamentului pentru finisarea unor materiale inadecvate. un rezervor de combustibil. Maşina de sclivisit ghidată manual Wacker Neuson constă dintr-un cadru pe care sunt montate un motor pe benzină. Deteriorarea echipamentului provocată de o utilizare defectuoasă nu este acoperită de garanţie. În continuare prezentăm câteva exemple de utilizare defectuoasă: • • • Utilizarea echipamentului pe post de scară. vopseaua de grunduire sau finisajele epoxidice Operarea echipamentului în afara specificaţiilor din fabrică Operarea echipamentului într-un mod care nu corespunde avertismentelor care se găsesc pe echipament şi în Manualul operatorului • • Acest echipament a fost conceput şi construit în conformitate cu cele mai recente standarde globale de siguranţă. zgomot. Un set de patru lame de metal este conectat la cutia de viteze şi este înconjurat de un inel de protecţie. ghidată manual. Operatorul ghidează manual echipamentul şi utilizează mânerul pentru a controla viteza şi direcţia echipamentului. unele riscuri subzistă chiar şi după luarea măsurilor de protecţie. Lamele rotative se învârt pe suprafaţa betonului aflat în proces de întărire. creând un finisaj uniform. Cu toate acestea. Utilizarea echipamentului în orice alt scop poate provoca deteriorarea permanentă a echipamentului sau vătămarea gravă a operatorului sau a altor persoane din zonă. în măsura în care acest lucru este practic şi pentru a spori siguranţa operatorului prin dispozitive de protecţie şi etichete de avertizare. Acest echipament a fost conceput şi construit strict pentru domeniul de utilizare descris mai sus.

AVERTISMENT Citiţi instrucţiunile de funcţionare cuprinse atât în acest manual. Înainte de a li se permite să opereze utilajul.3 De operare de securitate Pentru operarea în siguranţă a echipamentului sunt necesare familiarizarea şi instruirea corespunzătoare. wc_si000504ro. asiguraţi-vă că citiţi şi înţelegeţi complet informaţiile privind siguranţa prezentate în acest manual înainte de a utiliza echipamentul. utilizarea şi oprirea echipamentului sunt permise numai personalului instruit. Echipamentul poate fi periculos dacă este operat incorect sau de către personal neinstruit. şi pe alte persoane.fm 9 . Familiarizaţi-vă cu amplasarea şi utilizarea corectă a tuturor comenzilor şi a dispozitivelor de siguranţă.CT24-4A • • • • Informaii privind sigurana •Arsuri chimice provocate de întărirea betonului Pericole de incendiu datorate unor tehnici de realimentare incorecte Combustibil şi vapori de combustibil. combustibil vărsat datorită tehnicilor de ridicare incorecte Vătămare personală datorată unor tehnici de ridicare sau de operare incorecte Pericole de tăiere provocate de lame ascuţite sau uzate Pentru a vă proteja pe dvs. Contactaţi Wacker Neuson Corporation pentru o instruire suplimentară. dacă este necesar. 1. Calificările operatorului Pornirea. Aceste persoane trebuie să dispună şi de următoarele calificări: • • • • să fi fost instruite privind modul de utilizare corectă a echipamentului să fie familiarizate cu dispozitivele de siguranţă necesare copii persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a medicamentelor Echipamentul nu trebuie accesat sau utilizat de către: Instruirea operatorului Înainte de utilizarea echipamentului: • • • Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de utilizare conţinute în toate manualele livrate împreună cu echipamentul. operatorii neexperimentaţi trebuie să fie instruiţi de cineva care este familiarizat cu echipamentul. cât şi în manualul motorului şi familiarizaţi-vă cu amplasarea şi utilizarea corectă a comenzilor.

1.3.13 Depozitaţi ÎNTOTDEAUNA corect echipamentul când nu este utilizat.3.3.10 Când utilizaţi acest echipament.9 1. purtaţi întotdeauna protecţii pentru urechi şi ochi. Nu folosiţi echipamentul cu accesorii sau ataşări neaprobate.3. Nu lăsaţi NICIODATĂ utilajul să funcţioneze nesupravegheat. 1.Informaii privind sigurana Când utilizaţi echipamentul: • CT24-4A Nu permiteţi persoanelor instruite necorespunzător să utilizeze echipamentul. Nu lăsaţi NICIODATĂ utilajul să funcţioneze fără apărătoarea de curea.3.3 1.3. citiţi. provocând căderea echipamentului şi eventuala rănire a celor din jur. Echipamentul trebuie depozitat într-un loc curat şi uscat.7 1. Echipamentul de protecţie personală (PPE) Purtaţi următorul echipament de protecţie personală (PPE) în timp ce utilizaţi acest echipament: • • • • 1.12 Înainte de a încerca să operaţi echipamentul. Nu atingeţi NICIODATĂ motorul sau toba de eşapament în timpul funcţionării motorului sau imediat după oprirea acestuia. NICIODATĂ nu ridicaţi echipamentul numai de mâner.6 1. Persoanele care utilizează acest echipament trebuie să cunoască riscurile şi pericolele asociate acestuia.11 Acordaţi ÎNTOTDEAUNA atenţie componentelor în mişcare şi menţineţi mâinile.2 1.3. Cureaua de antrenare şi roţile de transmisie fără apărătoare creează situaţii potenţial periculoase care pot cauza vătămări grave.8 1. picioarele şi hainele largi la distanţă de componentele în mişcare ale echipamentului.3.4 1. Acesta se poate rupe.3. Când operaţi utilajul.fm .3. Persoanele care lucrează cu acest echipament trebuie să cunoască riscurile şi pericolele asociate acestuia. care nu împiedică mişcarea Ochelari de protecţie cu scuturi laterale Căşti de protecţie Încălţăminte cu protecţie pentru degete Nu lăsaţi NICIODATĂ pe cineva fără instruire adecvată să lucreze cu acest echipament. unde nu pot ajunge copiii.3. 1. Nu utilizaţi NICIODATĂ acest utilaj în scopuri pentru care nu a fost proiectat. purtaţi ÎNTOTDEAUNA echipament de protecţie adecvat locului în care este utilizat. Aceste zone devin fierbinţi şi pot cauza arsuri.3.1 Haine de lucru strâmte.3. înţelegeţi şi urmaţi ÎNTOTDEAUNA procedurile din Manualul operatorului.5 1. 10 wc_si000504ro. 1. Nu utilizaţi NICIODATĂ maşina de sclivisit lângă orificii în beton care sunt mai adânci decât inelul de siguranţă inferior.

18 1.3.3. NU folosiţi utilajul dacă lipseşte sau nu este funcţional oricare din dispozitivele de siguranţă sau protecţii.17 1. ÎNTOTDEAUNA folosiţi utilajul cu toate dispozitivele de siguranţă şi protecţiile la locul lor şi în stare de funcţionare.15 Informaii privind sigurana Închideţi ÎNTOTDEAUNA supapa de carburant a motoarelor echipate cu astfel de supapă atunci când utilajul nu funcţionează.3.19 1.14 1. Nu răsturnaţi echipamentul pentru curăţare sau pentru niciun alt motiv.fm 11 . Nu utilizaţi un telefon mobil şi nu trimiteţi mesaje text în timp ce utilizaţi acest echipament. NU modificaţi sau dezactivaţi dispozitivele de protecţie. Nu transportaţi echipamentul atunci când este în funcţiune. precum şi tehnicile de operare. NU utilizaţi maşina de sclivisit dacă modului de control al motorului nu funcţionează corect.20 wc_si000504ro.3. înainte de a utiliza echipamentul. 1.16 1.CT24-4A 1. Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că operatorul cunoaşte măsurile preventive adecvate privind siguranţa.3.3.3. Testaţi ÎNTOTDEAUNA funcţionarea modulului de control al motorului înainte de a utiliza maşina de sclivisit.

precum şi indicaţiile de mai jos privind securitatea. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de avertizare din Manualul utilizatorului motorului. Nu utilizaţi echipamentul când capacul pentru combustibil este slăbit sau lipseşte. Nu porniţi motorul lângă scântei sau flăcări deschise. verificaţi dacă nu există scurgeri sau crăpături la conductele şi rezervorul de carburant. Nu porniţi motorul dacă s-au produs scurgeri de carburant sau dacă observaţi miros de carburant. în timpul funcţionării motorului sau imediat după oprirea acestuia. Nu fumaţi. Înainte de a porni motorul.fm . Deplasaţi echipamentul din locul în care s-au produs scurgerile şi ştergeţi-l înainte de pornire. Când motorul funcţionează: • • • • • Siguranţa la realimentare Atunci când realimentaţi motorul: • • • • Curăţaţi imediat carburantul vărsat. un gaz otrăvitor. Nu atingeţi motorul sau toba de eşapament. 12 wc_si000504ro. Siguranţa în exploatare Când motorul funcţionează: • • Îndepărtaţi materialele inflamabile din zona ţevii de eşapament. cum ar fi un tunel. Expunerea la monoxid de carbon vă poate ucide în câteva minute. Nerespectarea avertizărilor şi a standardelor de siguranţă poate duce la vătămări grave sau la deces.4 CT24-4A Indicaţii de siguranţă la utilizarea motoarelor cu ardere internă AVERTISMENT Motoarele cu ardere internă prezintă riscuri deosebite în timpul funcţionării şi alimentării cu combustibil. dacă există scurgeri de carburant sau conductele de carburant nu sunt fixate. După alimentare. Nu porniţi motorul.Informaii privind sigurana 1. Umpleţi rezervorul de carburant într-o zonă bine ventilată. dacă nu este furnizată o ventilare adecvată folosind elemente precum ventilatoare sau furtunuri de evacuare. Nu fumaţi când utilizaţi echipamentul. puneţi la loc capacul rezervorului de carburant. PERICOL Gazele de eşapament emise de motor conţin monoxid de carbon. Nu folosiţi NICIODATĂ echipamentul într-o zonă închisă.

CT24-4A • • • Informaii privind sigurana Nu alimentaţi motorul cu carburant dacă este fierbinte sau dacă este în funcţiune. Electricitatea statică poate aprinde carburantul sau vaporii de carburant. wc_si000504ro. Nu realimentaţi atunci când echipamentul este amplasat pe o camionetă echipată cu capitonaj benă. Nu realimentaţi motorul în apropierea scânteilor sau a flăcărilor deschise.fm 13 .

înainte de a executa lucrări de service sau întreţinere asupra echipamentului: • • Strângeţi la spate părul lung. Contactaţi Wacker Neuson Corporation pentru o instruire suplimentară.5.5 De întretinere pentru Siguranta CT24-4A Echipamentele prost întreţinute pot deveni un pericol pentru siguranţă! Pentru ca echipamentul să funcţioneze în siguranţă şi corect o lungă perioadă de timp. 1. La executarea lucrărilor de service sau de întreţinere asupra echipamentului: • Nu permiteţi personalului instruit necorespunzător să execute lucrări de service sau de întreţinere asupra echipamentului. Problemele survenite la echipament trebuie depanate sau reparate numai decătre personalul instruit.1 NU încercaţi să curăţaţi sau să efectuaţi operaţii de service în timp ce echipamentul funcţionează. dacă este necesar. care nu împiedică mişcarea Ochelari de protecţie cu scuturi laterale Căşti de protecţie Încălţăminte cu protecţie pentru degete În plus. Personalul care execută lucrări de service sau de întreţinere a echipamentului trebuie să fie familiarizat cu riscurile şi pericolele potenţiale asociate. Echipamentul de protecţie personală (PPE) La executarea lucrărilor de service sau întreţinere asupra echipamentului purtaţi următorul echipament de protecţie personală (PPE): • • • • Haine de lucru strâmte. Scoateţi toate bijuteriile (inclusiv inelele). 14 wc_si000504ro. Piesele aflate în mişcare de rotaţie pot cauza vătămări grave. Instructaj învederea executării operaţiunilor de service Înainte de a executa lucrări de service sau de întreţinere a echipamentului: • • • • Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de utilizare conţinute în toate manualele livrate împreună cu echipamentul.Informaii privind sigurana 1. este necesar să se efectueze întreţinerea periodică AVERTISMENT şi reparaţii ocazionale.fm . Familiarizaţi-vă cu amplasarea şi utilizarea corectă a tuturor comenzilor şi a dispozitivelor de siguranţă.

3 1. Carburantul aflat în cilindru va ieşi prin orificiul pentru bujie. cartoane etc. hârtie. folosiţi numai piese de schimb Wacker Neuson sau componente care sunt echivalente cu originalele în toate tipurile de specificaţii. NU testaţi dacă există scânteie la bujia motoarelor alimentate cu benzină. 1. Vaporii de combustibil şi solvenţi pot deveni explozivi.5. NU utilizaţi benzină sau alte tipuri de carburant sau solvenţi inflamabili pentru a curăţa piesele. tip.5. Fixaţi ÎNTOTDEAUNA echipamentul înainte de a schimba lamele.5. care pot provoca tăieturi grave.8 1. mai ales în spaţii închise.4 1. Manipulaţi ÎNTOTDEAUNA lamele cu atenţie.5. deconectaţi ÎNTOTDEAUNA bujia înainte de operaţiile de service. Etichetele furnizează instrucţiuni de funcţionare importante şi avertizează asupra pericolelor şi riscurilor. La motoarele alimentate cu benzină.5.5 1. O scânteie poate aprinde vaporii.fm 15 . putere şi material. cum ar fi dimensiuni fizice. declanşând un incendiu.5.5. Înlocuiţi toate etichetele lipsă şi greu de citit.fără frunze. Lamele pot dezvolta muchii ascuţite.11 wc_si000504ro.5.5. Atunci când sunt necesare piese de schimb pentru acest echipament.6 1.9 1.2 Informaii privind sigurana NU învârtiţi cu manivela un motor cu alimentare cu benzină înecat care are bujia scoasă. NU demontaţi lamele în timp ce echipamentul este suspendat deasupra capului. pentru a evita pornirea accidentală.7 1. dacă motorul este înecat sau se simte miros de benzină. Menţineţi ÎNTOTDEAUNA echipamentul curat şi etichetele lizibile. Păstraţi ÎNTOTDEAUNA curată zona din jurul ţevii de eşapament .CT24-4A 1.10 1.5. O ţeavă de eşapament fierbinte le-ar putea aprinde.

Etichete 2 2.fm .1 Etichete Eticheta Locatii CT24-4A 16 wc_si000505ro.

CT24-4A 2. decât dacă există ventilaţia adecvată. Puneţi întotdeauna la loc apărătoarea de curea. prin intermediul unor elemente cum ar fi ventilatoare sau furtunuri de evacuare. wc_si000505ro. flăcări sau obiecte care ard. Etichete Motoarele emit monoxid de carbon. B AVERTISMENT! Suprafaţă fierbinte! C AVERTISMENT! Vă puteţi răni mâna dacă vi se prinde în cureaua aflată în mişcare.fm 17 . În apropierea motorului nu trebuie să existe scântei.2 Eticheta sensuri Eticheta A Sensuri PERICOL! Pericol de asfixiere. purtaţi întotdeauna protecţii pentru urechi şi ochi. Opriţi motorul înainte de realimentare. Citiţi Manualul operatorului. Nu utilizaţi echipamentul în spaţii interioare sau în zone închise. D AVERTISMENT! Când utilizaţi acest echipament.

furnizate. H NOTIFICARE Punct de ridicare. şi a celorlalţi.fm . citiţi şi înţelegeţi Manualele operatorului. numărul elementului.Etichete Eticheta E Sensuri CT24-4A AVERTISMENT! Pericol de tăiere. De fiecare utilaj este ataşată o plăcuţă de identificare în care se specifică numărul modelului. În caz contrar. Vă rugăm să notaţi informaţiile găsite pe această plăcuţă pentru a fi disponibile în cazul în care aceasta se pierde sau se deteriorează. 18 wc_si000505ro. Când comandaţi piese sau solicitaţi informaţii de service. măriţi riscul de vătămare a dvs. Montaţi întotdeauna la loc apărătoarea curelei! F Acceleraţie cu viteză variabilă G ATENŢIE! Înainte de a utiliza acest echipament. revizia şi numărul de serie. vi se va cere întotdeauna să specificaţi modelul utilajului. revizia şi numărul de serie al utilajului. numărul elementului.

Închideţi supapa de carburant. Acţionaţi maneta de prezenţă operator. Eliberaţi maneta de prezenţă operator. J 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 172847 Pentru a porni masina: 1. Închideţi şocul. Deschideţi şocul. 4.fm 19 .CT24-4A Eticheta Sensuri Etichete Acest echipament poate fi protejat de unul sau mai multe patente. Împingeţi sau rotiţi comutatorul motorului în poziţia ON. Pentru a opri masina: 1. Deschideţi supapa de carburant. Trageţi cablul demarorului. Împingeţi sau rotiţi comutatorul motorului în poziţia OFF. 7. wc_si000505ro. 2. 3. Puneţi acceleraţia în poziţia de RALANTI. 3. 6. 5. 2.

nu ridicaţi picioarele de la pământ şi ţineţi umerii drepţi. Pentru ridicarea mecanică a maşinii: 3.1 De Ridicare Si Transportare A Ridicare Vezi figura: wc_gr004390 CT 24-230E AVERTISMENT Nu ridicaţi NICIODATĂ maşina numai de mâner. Ţineţi capul AVERTISMENT sus şi spatele drept. Nu ridicaţi maşina de sclivisit deasupra capului cu o paletă de netezire ataşată. Echilibraţi greutatea între colegi şi ridicaţi maşina folosind inelul de protecţie (a). Obţineţi ajutorul unui coleg şi planificaţi ridicarea. Consultaţi Dimensiuni şi greutate pentru a afla greutatea maşinii şi asiguraţi-vă că dispozitivul (dispozitivele) de ridicare poate (pot) ridica în siguranţă greutatea.1.4 3. Pentru reducerea riscului de accidentare a spatelui în timpul ridicării. provocând căderea maşinii şi eventuala accidentare a celor din jur.1.fm .3 Opriţi maşina. Pentru ridicarea manuală a maşinii: 3.1. b 3.2 3.1.1.1. Consultaţi Date tehnice pentru greutatea maşinii. hamul sau cablurile la urechea de ridicare a maşinii (b) conform ilustraţiei şi ridicaţi după dorinţă. Ataşaţi cârligul.6 AVERTISMENT a wc_gr004390 20 wc_tx001520ro.5 Opriţi maşina.1 3. Acesta se poate rupe.De Ridicare Si Transportare A 3 3. aceasta putând cădea şi lovi personalul care lucrează în apropiere.

wc_tx001520ro.CT 24-230E 3.2.2. Poziţionaţi mânerul astfel încât să nu fie proiectat în afara cadrului vehiculului de transport. după cum este indicat. Conectaţi cablurile/lanţurile la inelul de protecţie al maşinii de sclivisit. pentru a minimiza presiunea asupra axului de ieşire al cutiei de viteze. a.1 3. 3.3 Ridicaţi maşina de sclivisit pe vehiculul de transport.2.2 3. Conectaţi-le cât mai jos posibil pe inelul de protecţie. 3.2 Transportare Cerinţe • • Procedură De Ridicare Si Transportare A Vehicul de transport având capacitatea de a manevra greutatea maşinii de sclivisit Cabluri sau lanţuri adecvate Urmaţi procedura de mai jos pentru a lega şi a transporta echipamentul. după cum urmează. Rezultatul Echipamentul este pregătit pentru a fi transportat.fm 21 . b.4 Conectaţi cablurile/lanţurile la vehiculul de transport.2. Utilizaţi un model în cruce. Nu le strângeţi excesiv.

4 4.3 4. 22 wc_tx001521ro. Verificaţi echipamentul şi componentele acestuia pentru a nu prezenta urme de deteriorare.6 4. Urmaţi instrucţiunile referitoare la Instalarea lamelor şi Ataşarea mânerului când montaţi maşini noi sau instalaţi lame noi. inclusiv combustibil. Adăugaţi lichide după cum şi cât este necesar.fm . Consultaţi manualul operatorului motorului pentru specificaţiile complete ale benzinei.1.1 Funcţionarea (operarea) Pregătirea pentru prima utilizare Pregătirea pentru prima utilizare Pentru a pregăti echipamentul pentru prima utilizare: 4.1.1. Dacă există urme vizibile de deteriorare.1.2 Asamblarea noului echipament Maşinile de sclivisit sunt expediate din fabrică cu mânerul pliat. Mutaţi echipamentul la locul de exploatare.1. Inventariaţi toate articolele incluse împreună cu echipamentul şi verificaţi prezenţa tuturor dispozitivelor de fixare şi a componentelor detaşabile.1.5 4. Utilizaţi numai benzină proaspătă. curată.Funcţionarea (operarea) 4 4. ulei de motor şi acid pentru baterie.2 CT 24-4A Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat tot ambalajul de pe echipament. nu utilizaţi echipamentul! Contactaţi imediat distribuitorul Wacker Neuson pentru asistenţă. 4.3 Carburant recomandat Motorul necesită benzină fără plumb normală. 4. Benzina care conţine apă sau murdărie va deteriora sistemul de alimentare cu combustibil.1 4. Ataşaţi piesele componente care nu sunt deja ataşate.

care se agaţă deasupra lamelor de finisare.fm 23 . Astfel. Introduceţi filetul şuruburilor în vaselină înainte de montare.2 Nu ridicaţi maşina de sclivisit deasupra capului dacă pe aceasta este montată o paletă de netezire.4. deoarece paleta poate cădea. fiind înclinate progresiv pentru a şlefui betonul. 4. Lamele de netezire sunt folosite în primele etape ale procesului tehnologic şi nu sunt înclinate.4 Montarea lamelor Funcţionarea (operarea) Există două tipuri de lame disponibile pentru maşinile de sclivisit. Lamele de finisare sunt utilizate în etapele finale ale procesului tehnologic. prin urmare NU montaţi lame de diametru mai mare pe o maşină de sclivisit de diametru mai mic. 4. Notă: Lamele maşinii de sclivisit NU sunt interschimbabile. Paletele de netezire sunt lame mari în formă de „palete pentru pizza“. lovind AVERTISMENT personalul care lucrează în apropiere.1 Fixaţi lamele pe braţele maşinii de sclivisit cu şuruburi (b).CT 24-4A 4. veţi preveni blocarea şuruburilor după întărirea betonului şi veţi uşura demontarea ulterioară a lamelor.4. Astupaţi orificiile filetate rămase cu dopuri de plastic (c) pentru a preveni obturarea acestora cu beton. b c wc_gr004417 wc_tx001521ro.

Pentru a ataşa şi a fixa ansamblul mâner-ţeavă: 4. deşurubaţi şi înlăturaţi maneta reglabilă şi şaiba metalică.4 4.5 În timp ce ţineţi siguranţa rabatabilă.5.5 Dezasamblarea mânerului CT 24-4A La maşinile noi. Repuneţi şaiba metalică în capătul filetat al siguranţei rabatabile şi reinstalaţi maneta reglabilă.1 4. maneta de prezenţă operator (b).5. 24 wc_tx001521ro.5. siguranţa rabatabilă (d) şi maneta reglabilă (e).2 4.fm . Îndreptaţi mânerul cu ţeavă şi reintroduceţi siguranţa rabatabilă.Funcţionarea (operarea) 4.3 4. Înlăturaţi siguranţa rabatabilă.5. Strângeţi maneta reglabilă pentru a bloca mânerul cu ţeavă în poziţia deschisă complet. maneta de acceleraţie (c). mânerul cu ţeavă se livrează pliat cu următoarele componente ataşate: controlul înclinaţiei prin rotire (a).5.

lamele maşinii de sclivisit continuă să se rotească. Pentru a evita accidentarea gravă.fm 25 . motorul se opreşte. a b c Funcţionarea (operarea) Comenzile Descriere Control înclinaţie Manetă prezenţă operator Manetă de acceleraţie Ref. Atenţie la lamele rotative! Chiar şi după oprirea motorului.7 Manetă prezenţă operator Când maneta prezenţă operator (b) este eliberată. menţineţi picioarele şi degetele la distanţă faţă de AVERTISMENT inelul de protecţie până când lamele se opresc complet.CT 24-4A 4. wc_tx001521ro. d e Descriere Siguranţă rabatabilă Manetă reglabilă 4.6 Ref.

6 4.2 4. as lâminas da pá podem rodar de maneira imprevista e causar lesőes. Se o arranque do motor for efectuado se a alavanca năo está na posiçăo de ralenti. Abrir o estrangulador ŕ medida que o motor aquece (i2). colocar o estrangulador na posiçăo aberta (i2). deslocar a alavanca do estrangulador para a posiçăo fechada (i1). Observaçăo: Se o motor estiver frio. Abrir a alavanca de velocidade (c2) para operar a pá.9.8 Înainte de a începe CT 24-4A Înainte de a porni maşina de sclivisit. Observaçăo: Se o nível de óleo estiver baixo.9. se necessário. Se o motor estiver quente. verificar o nível de óleo e acrescentar óleo.1 Abrir a válvula de combustível ao mover a alavanca para a direita (g1).7 26 wc_tx001521ro. Se o motor năo arrancar.9. 4. Puxar o cabo de arranque (j). Apertar e manter presa a Alavanca de presença do operador (b). wc_gr001098 4.9.9 Pornire Vezi figura: wc_gr004384. Năo colocar o pé na anilha de segurança ao accionar o motor.3 Rodar a chave de igniçăo para a posiçăo “ON” (“LIGADO”) (h1). Ajustar as rotaçőes da lâmina com a velocidade da alavanca para adaptar-se ŕs condiçőes. verificaţi următoarele: • • • • • • • • • nivelul uleiului din motor nivelul uleiului din cutia de viteze nivelul carburantului starea filtrului de aer starea furtunurilor de combustibil starea braţelor şi lamelor maşinii de sclivisit starea inelului de protecţie descrierile etichetelor înălţimea mânerului reglată în funcţie de operator 4. Efectue o arranque do motor com a alavanca de velocidade na posiçăo de ralenti. Deslocar a alavanca de velocidade para a posiçăo de ralenti (c1).9. o motor năo arranca.9.Funcţionarea (operarea) 4.9. dado que poderăo ocorrer graves lesőes se o pé deslizar através da anilha de segurança ŕ medida que as lâminas começam a rodar.fm .4 4. ATENÇÃO 4.5 ATENÇÃO 4.

Fechar a válvula de combustível ao mover a alavanca para a esquerda (g2).1 4. wc_gr001098 4.CT 24-4A Funcţionarea (operarea) h2 g1 h1 g2 i1 j wc_gr001098 i2 4. Libertar a Alavanca de presença do operador (b).3 4.10 Oprire Vezi figura: wc_gr004384. wc_tx001521ro.2 4.10. Rodar a chave de igniçăo para a posiçăo “OFF” (“DESLIGADO”) (h2).10.10.10.fm 27 .4 Reduzir as RPM do motor ao mover a alavanca de velocidade para a posiçăo de ralenti (c1).

Ridicaţi întotdeauna maşina de sclivisit de pe planşeu când operaţiunea este finalizată. 4.11.5 Pentru a o deplasa la dreapta.11 Oprirea procedură de urgenţă Procedură CT 24-4A În caz de defectare sau accident în timpul funcţionării echipamentului. AVERTISMENT Alegeţi tipul corect de lame şi montaţi lamele pe braţele maşinii de sclivisit. urmaţi procedura de mai jos: 4.6 Curăţaţi maşina de sclivisit după fiecare utilizare pentru a îndepărta fragmentele de beton.5 Opriţi motorul Închideţi supapa de combustibil Îndepărtaţi echipamentul de la locul de utilizare.3 Pentru a o deplasa înapoi.11.4 4.11. răsuciţi mânerul în sens contrar acelor de ceasornic (b). 28 wc_tx001521ro. 4.12.1 4. 4.11.Funcţionarea (operarea) 4.4 Pentru a o deplasa la stânga. O tobă de eşapament fierbinte poate aprinde AVERTISMENT carburantul. Notă: Reperele „Stânga“ şi „Dreapta“ sunt corespunzătoare poziţiei operatorului.1 Porniţi motorul şi activaţi lamele prin creşterea turaţiei motorului.2 Pentru a deplasa maşina de sclivisit înainte. 4.2 4.fm . Permiteţi tobei de eşapament să se răcească înainte de curăţarea sau întreţinerea maşinii. 4.12.11.12.3 4. răsuciţi mânerul în sensul acelor de ceasornic (a).12 Funcţionarea Vezi figura: wc_gr004418 Testaţi ÎNTOTDEAUNA funcţionarea manetei prezenţă operator înainte de a utiliza maşina de sclivisit.12. ridicaţi uşor mânerul (c). apăsaţi uşor mânerul (d). nu lăsaţi maşina de sclivisit într-un singur loc perioade mai lungi de timp. Notă: Când lucraţi pe beton moale. 4. declanşând un incendiu. respectând tehnicile de ridicare corecte Curăţaţi betonul de pe lame şi de pe echipament Contactaţi centrul de închiriere sau proprietarul echipamentului pentru instrucţiuni suplimentare. 4.12. NU utilizaţi maşina de sclivisit dacă maneta prezenţă operator nu funcţionează corect. Aduceţi turaţia la valoarea turaţiei corespunzătoare condiţiilor de lucru cu ajutorul comenzii pentru acceleraţie de pe mâner.12.

deoarece există riscul de accidentare AVERTISMENT gravă la contactul cu lamele maşinii în funcţiune. decât dacă operatorul păstrează poziţia de lucru corectă în permanenţă.13 Pozitia operator Utilizarea eficientă şi în siguranţă a acestui echipament este în răspunderea operatorului. a c d b wc_gr004418 4. Controlul complet al echipamentului nu este posibil.fm 29 . să depanaţi sau să reglaţi maşina de sclivisit în timpul funcţionării. În timpul utilizării echipamentului operatorul trebuie să: • • • stea sau să ghideze manual echipamentul. Nu încercaţi să curăţaţi.CT 24-4A Funcţionarea (operarea) În zona de lucru nu trebuie permis accesul altui personal în afara operatorului maşinii de sclivisit. pe mânerul de comandă wc_tx001521ro. orientat cu faţa înainte ţină ambele mâini pe mânerul de comandă ghideze deplasarea maşinii de sclivisit. aplicând o presiune în jos.

14 Reglarea înclinaţiei Vezi figura: wc_gr004108 CT 24-4A Pentru a regla înclinaţia lamelor (unghiul): A = Reglarea înclinaţiei prin rotire: rotiţi butonul de reglare a înclinaţiei (a) în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte înclinaţia şi în sens contrar pentru a reduce înclinaţia.fm .Funcţionarea (operarea) 4. 1 2 3 4 B = Starea betonului Stare suprafaţă umedă Stare umedă spre plastică Stare plastică Stare semi-întărită spre întărită (şlefuire) C = Înclinaţia de lucru recomandată Plată (fără înclinaţie) Înclinaţie uşoară (5°) Înclinaţie suplimentară (10°) Înclinaţie maximă (15°) 30 wc_tx001521ro. Ref.

Cură a i elementele filtrului de aer. Verifica i cureaua de transmisie. wc_tx001522ro. Cură a i cupa de sedimentare. După primele 20 de ore La fiecare 50 de ore La fiecare 100 de ore La fiecare 300 de ore Zilnic Verifica i nivelul de carburant. Verifica i i ajusta i jocurile supapelor. Cură a i ma ina de sclivisit după fiecare utilizare pentru a ndepărta fragmentele de beton. Verifica i i cură a i bujia.fm 31 . Inspecta i liniile de carburant. Inspecta i filtrul de aer. Schimba i uleiul din motor.1 Întreinere Programarea ntreinerii periodice Întreinere Tabelul de mai jos prezintă operaţiile fundamentale de întreţinere a echipamentului şi a motorului. Verifica i nivelul uleiului din motor. Operaţiile marcate cu marcaje de verificare pot fi efectuate de către operator. Unge i bra ele lamelor.CT 24-4A 5 5. Consultaţi manualul operatorului motorului pentru informaţii suplimentare. Înlocui i dacă este necesar. Operaţiile marcate cu puncte marcatoare pătrate necesită instruire şi echipament special. Verifica i componentele exterioare. dacă este nevoie.

CT 24-4A Scoateţi dopul orificiului de umplere cu ulei (a) şi buşonul de scurgere (b) pentru a scurge uleiul.3 5.1 5.2 Drenaţi uleiul când motorul este încă cald. Notă: În scopul protejării mediului. pentru colectarea lichidului care se scurge.2.2 Ulei de motor Vezi figura : wc_gr004132 5. Vezi Date tehnice pentru cantitatea şi tipul uleiului.2. 5.fm .Întreinere 5.2. Umpleti carterul motorului cu uleiul recomandat pâna la nivelul orificiului dopului de umplere (c).2.5 32 wc_tx001522ro. amplasaţi o folie din plastic şi un container sub maşină. Aruncaţi acest lichid în concordanţă cu legislaţia de protecţie a mediului. 5.2. Montati dopul orificiului de umplere cu ulei.4 Montaţi buşonul de scurgere.

3. Bateţi uşor elementul din hârtie (c) pentru a scoate murdăria în exces.3. Înlocuiţi elementele deteriorate.CT 24-4A 5.2 5. Pentru service: 5. NOTIFICARE: Nu utilizaţi NICIODATĂ motorul fără filtrul de aer. Efectuaţi frecvent operaţia de service la filtrul de aer pentru a preveni funcţionarea defectuoasă a carburatorului.fm 33 . Îmbibaţi elementul în ulei curat de motor şi stoarceţi uleiul în exces. Clătiţi bine în apă curată. Nu utilizaţi NICIODATĂ benzină sau alte tipuri de solvenţi cu temperatură scăzută de aprindere pentru curăţarea filtrului de aer.3 Lucrari de service la filtrul de aer Întreinere Vezi figura : wc_gr000025 Motorul este echipat cu un filtru de aer cu două elemente. Se AVERTISMENT poate produce un incendiu sau o explozie.3 wc_tx001522ro. Spălaţi elementul din spumă (b) într-o soluţie de detergent slab şi apă caldă. Scoateţi ambele elemente şi verificaţi dacă prezintă găuri sau rupturi.3. Lăsaţi elementul să se usuce bine. 5.1 Scoateţi capacul filtrului de aer (a). Se va produce o deteriorare gravă a motorului. Înlocuiţi elementul din hârtie dacă este foarte murdar.

Întreinere 5.4.1 5.fm .4 5. Nu atingeţi AVERTISMENT toba de eşapament cât timp este fierbinte.3 5. Notă: Consultaţi Date Tehnice pentru tipul de bujie recomandat şi stabilirea distanţei dintre electrozi. Curăţaţi electrozii bujiei cu o perie din sârmă. 5.4 Bujie CT 24-4A Vezi figura : wc_gr000028 Curăţaţi sau înlocuiţi bujiile când este cazul pentru a asigura o funcţionare corectă.5 Scoateţi bujia şi inspectaţi-o.4.4. NOTIFICARE: O bujie care nu este bine strânsă poate deveni foarte fierbinte şi poate deteriora motorul.2 5. Stângeţi bine bujia. Reglaţi distanţa dintre electrozi (a).4. Toba de eşapament devine foarte fierbinte în timpul funcţionării şi rămâne fierbinte o perioadă de timp după oprirea motorului. 34 wc_tx001522ro. Înlocuiţi bujia dacă izolatorul este crăpat sau ciupit.4. Consultaţi manualul operatorului motorului.

fm 35 .2 5.5. Scoateţi cupa de depuneri (a) şi inelul O (b).1 5.5.3 5.5.5. wc_tx001522ro. Uscaţi-le şi montaţi-le la loc. Porniţi supapa de combustibil şi verificaţi dacă există scurgeri.5 Curăţarea cupei de sedimentare Vezi figura : wc_gr000029 5.CT 24-4A 5.4 Opriţi supapa de combustibil. Întreinere Spălaţi-le bine pe amândouă într-un solvent neinflamabil.

5.6.2 Porniţi motorul şi lăsaţi-l să se încălzească până la temperatura normală de funcţionare.Întreinere 5. spre exterior pentru reducerea vitezei. a wc_gr001122 36 wc_tx001522ro.6. Reglaţi motorul la turaţia fără sarcină sau la cea de ralanti conform Datelor tehnice. Rotiţi şurubul de limitare a acceleraţiei (a) spre interior pentru mărirea vitezei. Lamele vor fi acţionate dacă nu îndepărtaţi cureaua AVERTISMENT din echipament. Vezi Înlocuirea curelei.fm .1 5.6 Reglarea turaţiei de ralanti Vezi figura : wc_gr001122 CT 24-4A Îndepărtaţi cureaua de transmisie înainte de a regla carburatorul. Asiguraţi-vă că maneta de acceleraţie este în contact cu şurubul de limitare înainte de a măsura turaţia.

Nu încercaţi să scpateţi capacul limitator. în scopul de a respecta reglementările privind emisiile. Amestecul este stabilit din fabrică şi nu este necesară nici o reglare. Vezi Înlocuirea curelei. Lamele vor fi acţionate dacă nu îndepărtaţi cureaua AVERTISMENT din echipament.7 Carburator de ajustare Vezi figura : wc_gr0001061 Întreinere Îndepărtaţi cureaua de transmisie înainte de a regla carburatorul.fm 37 . a wc_gr001061 wc_tx001522ro. Şurubul de reglare (a) este dotat cu un capac limitator pentru a preveni îmbogăţirea excesivă a amestecului aer-combustibil.CT 24-4A 5. Capacul limitator nu poate fi scos fără a sparge şurubul de reglare.

Notă: Ambreiajul şi roata de transmisie sunt aliniate din fabrică şi nu trebuie demontate în timpul înlocuirii curelei.4 Montaţi noua curea şi apărătoarea. deconectaţi fişa bujiei de fiecare dată când lucraţi la echipament. AVERTISMENT 5.8. a b c d wc_gr004429 38 wc_tx001522ro.3 Desfaceţi şuruburile (d) şi demontaţi apărătoarea curelei (c).1 Deconectaţi fişa bujiei. Acest ambreiaj strânge automat cureaua şi compensează uzura acesteia. Pentru a evita pornirea accidentală a motorului. Înlocuiţi cureaua dacă ambreiajul nu mai poate strânge cureaua suficient pentru ca aceasta să nu alunece când se activează cutia de viteze.2 5.8. 5.fm . Rotiţi încet roata de transmisie (b) şi desfaceţi cureaua (a). Pentru a înlocui cureaua de transmisie: 5.Întreinere 5.8 Lubrifierea maşinii de sclivisit CT 24-4A Maşina de sclivisit este echipată cu un ambreiaj cu reglare automată.8.8.

Uleiul din cutia de viteze nu trebuie înlocuit decât dacă a fost scurs pentru repararea cutiei de viteze. aripioarelor chiulasei. amplasaţi mânerul în poziţia de depozitare. Demontaţi bujia şi turnaţi 15 ml (? uncii) de ulei de motor SAE 30 în cilindru.CT 24-4A 5. Ungeţi după necesităţi cablul de comandă a înclinaţiei şi alte componente ale maşinii de sclivisit. Nivelul uleiului trebuie să ajungă la partea inferioară a filetului dopului.9 Lubrifierea maşinii de sclivisit Întreinere Gresaţi braţele maşinii de sclivisit (b) cu vaselină Shell Alvania RL2 sau echivalentă.fm 39 . Verificaţi cantitatea folosind dopul (a) amplasat în lateralul cutiei de viteze. • • • wc_tx001522ro. Îndepărtaţi impurităţile din zona cilindrului. apoi depozitaţi-le într-o zonă curată şi uscată. sitei rotative şi tobei de eşapament. Pentru a economisi spaţiu.10 Depozitarea Dacă maşina de sclivisit este depozitată pentru mai mult de 30 de zile: • • • Schimbaţi uleiul din motor. carcasei suflantei. Consultaţi manualul motorului. a b wc_gr004389 5. Montaţi la loc bujia şi rotiţi manual motorul pentru a distribui uleiul. Acoperiţi maşina de sclivisit şi motorul. Scurgeţi combustibilul din motor. Vezi Date tehnice pentru cantitatea şi tipul uleiului.

Rezolvarea problemelor 6 6. • Verifica i dacă cureaua este uzată sau deteriorată. Motivul / Remediul • Cură a i depozitele acumulate n cilindrul motorului i n chiulasă. • Este posibil ca cureaua să nu fie aliniată. • Verifica i nivelul uleiului din motor. Deschide i supapa de carburant. • Verifica i butonul de oprire a motorului. ncălzi i motorul la ralanti timp de 3 sau 4 minute. Regla i viteza. • Verifica i/ nlocui i bujia.fm . ma ina de sclivisit func ionează la parametri redu i. • Verificati turatia de ralanti a motorului. • Verifica i nivelul de carburant. Mânerul ma inii de sclivisit are tendin a să se rotească la ralanti. • Curatati filtrul de aer. Motorul nu porne te sau func ionează neregulat. 40 wc_tx001523ro. Este posibil să fie prea mare. • Verifica i dacă maneta i cablul de accelera ie func ionează corect. • Pe vreme rece. • Cură a i de eurile de pe componentele n mi care i de pe bra ele ma inii de sclivisit. • Verifica i dacă ambreiajul este uzat sau deteriorat. • Cură a i sau nlocui i filtrul de aer.1 Rezolvarea problemelor Rezolvarea problemelor CT 24-4A Problema / Simptomul Ma ina de sclivisit nu ajunge la viteza maximă. Motorul func ionează. • Verifica i filtrul de carburant de pe conductă. • Cură a i de eurile de pe componentele n mi care i de pe lamele ma inii de sclivisit. • Verificati daca la pornirea echipamentului acceleratia este n pozitia ralanti. • Tura ia motorului prea redusă.

1 Date tehnice Dimensiuni şi greutate Greutate uscată kg 1537 610 1003 940 788 fără paleta de netezire cu paleta de netezire fără paleta de netezire cu paleta de netezire 64 70 Date tehnice Dimensiuni mm A B C D E Greutate de operare kg 66 71 C E D B A wc_gr004383 wc_td000219ro.fm 41 .CT 24-4A 7 7.

2 Motor CT 24-4A Puteri nominale motor Putere nominală netă conform SAE J1349.fm . Nr.8 3800±100 1450 ± 100 1800 0.Date tehnice 7. 0620849 Honda GX 120 UT1 QX2 kW 2. Puterea reală furnizată poate varia în funcţie de condiţiile specifice de utilizare.5 2 mm rot/min rot/min rot/min mm tip calitate ulei l Tip l h 42 wc_td000219ro.6 Benzină obi nuită fără plumb 2.7 – 0.15 0. articol Motor Marcă motor Model motor Putere nominală Bujie Distan a dintre electrozi Tura ia motorului n plină sarcină Tura ia motorului ral anti Cuplarea ambreiajului Jocul supapei (rece) admisie: evacuare: Filtru de aer Lubrifierea motorului Capacitate de ulei a motorului Carburant Capacitate rezervor de carburant Timp de func ionare CT 24 4A 0620105.9 la 3600 rpm NGK BPR6ES / Denso W20EPR U 0.20 Element dual SAE 10W30 Clasă de service SG sau SL 0.

metode de utilizare a unui instrument.0m/s2.fm 43 . articol Ma ină de sclivisit Diametru* mm Număr de lame Lubrifiere cutie de viteze tip/ml Interval de tura ii rot/min Interval de nclina ii grade Maşină de sclivisit CT 24 4A 0620105 610 4 Mobilgear SH 220 Synthetic.CT 24-4A 7. să fie raportate”. Valorile vibraţiilor variază în funcţie de poziţia acceleraţiei.9m/s2. 620 90–141 0–15 *Lamele maşinii de sclivisit NU sunt interschimbabile. folosind cele mai uzuale configuraţii ale utilajului. Incertitudini HAV Vibraţia transmisă mâinii a fost măsurată conform ISO 5349-1.5 m/sec2. • • • Valoarea medie a vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ calculată pentru întregul interval de turaţii de funcţionare este 6. materiale. E Series Aprox. 7.f din Directiva 89/ 392/CEE pentru Utilaje) sunt: • • nivelul de presiune acustică în locaţia operatorului (LpA): 97 dB(A) nivelul garantat al intensităţii sonore (LWA) = 83 dB(A) Aceste valori ale zgomotului au fost determinate în conformitate cu ISO 3744 pentru nivelul intensităţii sonore (LWA) şi ISO 6081 pentru nivelul presiunii acustice (LpA) în locaţia operatorului. Valoarea medie a vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ calculată pentru întregul interval de turaţii de funcţionare este 6.3 Model Date tehnice Maşină de sclivisit Nr. prin urmare NU montaţi lame de diametru mai mare pe o maşină de sclivisit de diametru mai mic.4.7.4 Sunet si vibratii Specificatii Specificaţiile pentru sunet necesare (alineatul 1. este important ca intervalul valorilor de vibraţii asociate diferitelor piese. precum şi duratele de expunere la vibraţii. Prin urmare. condiţii de lucru. ISO 5349 Partea 1 Anexa F include următorul text: „Valorile nivelurilor de vibraţii emise de instrumente care vibrează pot varia semnificativ. Valoarea medie a vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ calculată pentru întregul interval de turaţii de funcţionare este 8. Această măsurătoare include o incertitudine de 1. de condiţiile de funcţionare şi de varianta de mâner aleasă.4m/s2. wc_td000219ro. Specificaţiile pentru sunet şi vibraţii au fost obţinute pe suprafeţe din beton umede şi uscate.

.

Tip / Model Maşină de sclivisit CT 24-4A. Grahl Manager.09. CT 24-230E Numãr articol pentru echipament: 0620848. 3.DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE WACKER NEUSON CORPORATION.fm William Lahner Vice President of Engineering Scott V. . N92W15000 ANTHONY AVENUE. WISCONSIN USA REPREZENTANT AUTORIZAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße 41 80809 München prin prezenta certificã faptul cã echipamentul de construcþii specificat în continuare: 1. MENOMONEE FALLS. Product Engineering WACKER NEUSON CORPORATION Acest DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE prezintă o traducere a instrucţiunilor originale. 4.2010 Datã 2010-CE-CT24_ro. 20. Categorie Maşină de sclivisit Functia de Masini Acest echipament este destinat utilizării pentru netezirea şi şlefuirea betonului aflat în proces de întărire. 5. 0620849 Aceasta Masini a fost produs în conformitate cu urmãtoarele standarde (precum si cu Utilaje directiva 2006/42/EC): 2004/108/EC 2006/95/EC EN12649 2. Limba originală a DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE este engleza americană.

(0)89-3 54 02-390 Wacker Neuson Corporation · N92W15000 Anthony Ave. Tel: (852) 3605 5360. Mongkok.Wacker Neuson SE · Preußenstraße 41 · D-80809 München · Tel. Tower 1.: +49-(0)89-3 54 02-0 · Fax: +49 . Hongkong. WI 53051 · Tel. · Menomonee Falls.Room 1701–03 & 1717–20. Kowloon. Fax: (852) 2758 0032 . Grand Century Place. : (800) 770-0957 Wacker Neuson Limited . 17/F. 193 Prince Edward Road West. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 ·Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful