You are on page 1of 49

, \id l;

:

i sbntoP \
I trrTUrA lo-\ r RE \NG{ rriclIe!TI

CATELUSUL

],I,I\A IIARAGO :, i; -

.t.'
,'l{

D4Nrr4

ItD*mrji ,i .op.di DRAViT VOrf ulDscu

[lII

NAN], NANI]

Bri n'n nanr' lrnrnia ilnmii ' ilca' si 1i lnil iin nan r*r' lunrnr \i ri \i' I \rilrtD liu lr, ,trrr l I utr ! rt ti 'n lJ h dL hb 5i r LL ,lr',!il ' ni' ' st s' , tl - ,r, .,", fliir 'D'iftrrfL

ii'r. .inL ii n s.ih 1nr ltrililra n.4 si ti cnrr..

!xr..i.!.I nn nd Siatr ce li spun sinl. d. $i ierilrunosi..agnn. ri ...stul slji pot slune *ing de tdg ii de nfe. .drti in cnil... nrclc. DUS $I NOAITNA dl. lumilia rne. Addrni ln caldn ti l...cr.$i iar rinin d. Ilaj nad.sttJit.. ln carc foaoe copiii cei sirr. ri llori..i nrh amullt poyslca dc Fr.ah drqrl ilanriil ' .a nns 5i nortts' r$t )in lorlc .0 nai Srcd' \r . Lasmnl cct n.: ntr nri giscsc Din tot ASTA] TS. ti znr. S.. nani.Lt..li Ca Se ti taci. Nu pot dnta ii inci nD .

dri a?il. I r k. r .-.n jirl.-a .si tc niai 1it.rri Ltrn}a. t:tl z. :Lrji rJ r:. qio.nnti l)olni $iadrstl s L rsa r.

ciicrn mDi (lrc.tril. TACERC . lrrr o . neriiiti S. rd \. ti.si i .ni n ain lirniinl dPtr lr{.Jt I F.zon btr..(. tIRSrT. n. in ri{nrPrd.I O. i)ru'(. f.rc -'n lrasri (lild o Lxtt.J.1j Jc p.i-i LLnt.1 doilc ti rn !!!cel - .Jti lDt. li so:.. llDaie I r rnlni .Lmd/ii .i sJ mr I ! !Jri !c Loitr_ Silridrnrrn {orlr i$i1i. J.

.

h i ph d.utu Do.r. rri. | . _ rifj-rnn .r.L nr.r. Jrrr i r n. . !oxh.xun un Lr. Nu !i. . $i drqt :.i? str iiori . r r sc pui .\ 'lasE. !.."r! t! *1rl P. _ .ut.\liil.r te . . Cl^nr Liii r \uL tr.Ill{il. br$rt:to. .at truNos tiblila. i nr .xJtrt _ nni. iflrl ( trci lirioirc.ind Dnrai Sni'furt.. l. gi llr. D:sr-i Nrnn blitt.uni S )i linz:L -.1. ( l.!. ..

l iLb lirnr rur! . l)r iil . f.xl.rrrnnJil G.i \i ! .th.tpiimi rf. . J .lr.n.r .

Lr *i rl si sc jo.. irunds.. *I j6.NiLr Ci nI hs. pdD.i tr. scilndu sc n.c &..u pumnu-n as. ru lNnlcn *ilxlr I'rlilujclr Dn jo.iiii din. bidt.itrdai. o..(SE-ATIRNASE DE-O Tlrtrsuft dl I}IAilA.t! ll{i hcburi .1. I ilni |nri. rvN cu. rctrJ: .. Dil un slhc de bici La drt JG. l.-D trisu.I DUSIN TIRC.ind voi Ii mre..:i Irc un rn n . - ItxNr-i drsnjr &g ti t.lii rint s&x.c . .. $i.n !.i. Crre spure . Si.cji di nind. in Alodut de pc *rada..t.] S.. si nu-Ji rrag ii . atlnase d.til. .

.

.

1..ri:i1df<fr:. r..rLrt \ir . rrl si r. rgui..ilLrj . i r. ri!i. .rr t.air.. L L f' |r tr .u ...i . :J.r .i. Iii r.....r. L li .rr D.I. \.ilnrx iii i L il: . ij J'r . L r. r . :r iir. r\i.

'irJ r!!iu r[]oPi I '. nti do sili Nu ti. ....jurolt.usur !cHOP . lii ili nuilai boi Ptioar'' $i il rbir ni niF: loP..!ii 'nfi N' r'it krtr ...rrgol Dr.i'n dnr lorari 5j snri lirr si ij dnrNc.i' I rj . Nici dc mii.lor' lirl Li LJ tn ilnP{ ofilL ' t' ' .irc..... ..1. pe logo Jor ri 11 pot si DD..r t nril rr 'i\ltrul)ilJd'nrtuur diLarli se joacl .(r.cllrir.l.Vri dc tinrl Cc rr.lJii ti mi ....t da ur .cs.

rri ri\ld( . iiil. rl J L si LiNr. . I' li Mri . iirr r.fi ii.lhtl ri7 ur. lnf. 1 L L \i.i di TJLir \. lr I I'r. I \ix si n i ii..'ill.: frt!r :i I trl.i.. :i xr llir! alitx. f. .

J o toJ.r ro{ rr. plr h !s. [s :i nrkd' casi. h triF. n o ccn.crr-: 1 url . . I DJr . .l un h!! !i r dc rati ' 9. 5i o.Dr. ti duiiinoasd. ii a0il n-o bat. --. ! nn \t..j !r iJ d lo".! n"J.ru dttor s o icil ( .poi d'i. I lurrt hr . ".l rrzi. A.PTDEI?SA !trTEI t).u nu.Jr rr mpr ljturJ. '.

( sJ iiif. rlr rd .u I r..j. " I -i.i . iLl [lrfrL .ii r. PrDrj|srr lLi.!r f.1't\d l.oiinuL ri .n I i rr i. r .l' r .. i.."i.N r jt. !r'+. Id.tii .rr. p. {rq jni ).ir nr ii L'.rn...11. r.:n. n' L &it. wn../r L dr .. ! r.!qr4\ur.ili.\ur ntr lrt....l..'.1rtr..r l r'tj.iuif.i. ". Lr!l ."i... rr . !ii.

.

r \Ll .t2ur rL rir I ri i trll^ti rjf I' Lrrr rr !:. .Aiv!.\r S ILilu{ rrrt-. D-rr .(!ilnrr..

.{1._ .unn.:':lil.. I | 'irrlfittibtric \ n.i 1i niln. tc prndo -r...:i:'. Li . . ' ^urLJrir.. drr ou. n:n J. t.rlJ rJ.De undrL 11rL tr fi rL.. dir F| C iii:.te..--" ( li trri1a rica ..ilail - -. *." "i "" flii..

.1ll'-..... . \..aJ *. . I Li ':'h".. ."..r1"..r.1. .'ri t..scnlt dc . ir. ..".r.r ' ...::ilfiir. r L drg s.

ri.tr'..r.lr . .1.i ri d(nire.. il.nmi. . triiri... .' '"'r ".1 .. . i 1r rtrrx nrridnd r) !....1 ri.rsEl.jr" nlr... . i.:. i lri n(d rr nrij lltil( . ir( i '." .lir! N.. i... .n[ Ji ] stn: .r t:l:..J.. 1tr lliLgi din ri.uilt t :r . fr ril i ' JuL. r L..1". ".i d( trit rr Li rrri cllir." 'i lrlL..rrnq.: .. i...x nxlci?.iloLlridrl..).rli rxnl.rx: l..r.. dorl...tt! L ri nr.si ir4i.1. I iiq|i hi.r. I rr.rnruttr :l -.'J .''.. !l.

\.i..r L .... r..il.rtri!L. . r lnr s...i.uj.l I rr.r tr... . . rr{i. r"r / .. .1. .r . :i. | .tL? . )i lriirr rLj. fr4 .r..nr l)..i i.r r! :Lu lr I .i. r.

.s.\.1 {i!t.ir.P . ' ..:. . I rI i i\r l l ' :.\) ri tlw . i.l rr.: .l :.

jnt |!. rlrr ri ! rnr . tituii r.l ri\lrn .. .f.mr. N. (rno nrJ.. s r sLr!t...' r ' I i. . 1u Lnd.{{i 5 !rr f.i n\. k sDtr.jrlL.fri Lh!oln..n tj rJ urd.iiorl L.rdoa dc trr.lrJin r.. tr. AiLii dc drDh CaLirrnr -t ndBtr r r in om.!. Jinl. rl tnisr: L $i lt.trrJ 1 d. rt3 rr r! .i..r1c. {. \rotrn I \1.iJ 1'. zlrrlre l! dd.--rJi. il 'u jr!i'ii. !. r!.. r.n lii . ..Lrj.. lrtirl qlc rii.1 I.g[ii.L..i ..tron. t.rt iilr r. ri !u.li.. rtrJ J.rrc 1" i r'.

r !n cuvint .r ii tc-.a s..Iu..rn de riu tiir!il.l azir Viorcl r.ast altfll p:.o*it nt tare. . l. Perii. I'r R.ptcn.i ' I.d sc auz. bnr.os n5c. i.id.az..t Nll . ir \i. sipnn xtr tost No I z.r ri:rrrs!.1 i.a rLt I mi rii:tlli Cili ri sli si i hri n.te.. Cnn lot ntri tinl a...Airhr Nim!u. s. f. i I L . .tr.. Ci.e..i din dNn Cum zLi.t. i r tr ].Dinincala.lLir rn' I rrJri 11'ilr r iri ri rn.uL.drLrc.rror .rii.rm. Toate-n .ahil. li. l.i.

r I l ^rn.i u3 Lir orLr r I ltr l .I r.

hna. r. n... i. n ncr Drliir rdrr n ll fiil " . ".J..rrtu '! \.o.. nn..t I r lnJ n. d + .. t.5i drDJ h" D D"' 1".!. .( ur mu . '. ..d .ir..ili d! lnlrii .r .. \out l. 5i. ":.s... . biJLtrl..$i n. {J n ini..m. "r.. 6ll l[L il]trlr Di i fdcs- n ro{r t. jil. Cind mdr n! pla(e..tr nin .n Brr.fdilin dr f.i d.ilLi r.il.

. iin nhtei Si Dl lac lol mai cunrinte lii mai lardc i nd bunl" .si. rc* d..1.ca sI vczi . Ctur fu vorba drtc !d?" .ci Ru!oi?.abir .. $ ni t.un ..i.. de lreab4 Nehle. ta nr.r n! ctti copi. pdjituril-l Dintr-u.vosa noa*r!? srd d-ti spu -..I)cnku roila dintrc ndr A.. prijitui Urmaf ecde ti I irh.9i de ce ni hd $noil' -.

nddc! buL roc rc nod $ i s!d4 !il ntr sint de{ul d. ture Ca sI pot sl.r'rl n. 'nde l)ar ili dx! o snn*rrq .irul d.icrl Si nu drt d.Si na St rn ie{i.

.

.4r..i.-.a Ne cn. toate 9i d drqostci trbetter .. duPi ei."! .Dras copn ......t. Toatl FiMrlrn-i p[nl ruD. .. C! cap sur.. carc n co! Crr.SiJi spu e! &cI &rq6.. Si alte pdsin. 9i.. cnipindt lztt. pdn Sidn4 pti..a. Citr..!q i1b..t r. noi.... brile.er$1..Gc fi . loiljrrr de nd... c! coadc ro9ilr ric. Ne-ncEnb spte r&dit. d.e De iubcati: DdndaJa..sr cilPesca... Pld-rce? sI se trczedc.. zt\ d. c !cr. Toli copaii dn prdr.

$i cuilntd dr€ de naml - ..&Ed no*ru lung risuni 9i dftneJii trec ti strn: .tt un.... c Pd' Cum pruncdri nnnhd Noi ntrl andn nicicnill..-i doari Jalcr noa*rt pc pinint Cici tn ldnla nortri toatt cc-i nai ilint ii dd.Cbtn-ne de voie bn4 Cu.." c!osca Yiata noa{ri: z}ior ii dnt $i din to.ul...c nr-ir Cdld nsrru ni.J dc piri bunl.iodad N a to* lcagnn unni pni!. Fac 5i etr @ Pot.

c!. (r.m turetr fi.1.. tfll ..rl J iM' 1 'r: i.! | !i d(rn 'r .i rriLii.irr.Lr. Fi'ili st!.. [ -N.rr! .r nr ril r.

la.r b nd. ..C.t dclo.tunci c. le rispundc: .i$ige.rt r.. . nrc.Cr tol pjiqc'n i re hhrcd? ff.l nic si *dge .Nu nai si..i dc nndii Prind. Si n srrnc alt.i cind nu. Luctq $i e foam.r' TDIi unili.i ri nc drhF. dc li.Co s. vrlr si rio . Cam fi sili.uma. . nnmai: -. ci ttr rinnne fJ t.

.. rrr Cilil tc 1a v.il:.rr-.initri. are s.t . 1ir -i r.li bcn ti. lrtn I i ri. F' n I \'n !i nc iurirr l'trLrd ]o?ri s{ra lin gridini Ci r.i suh i ir.i j1 [....'r' r[. Si r' i.f sa \re.m .i rti. r {{ri id !' allini Ci.. r.r m'rx i.:rr nri in(r' \n rPli !' -u !lri'.utuilIi!! si v..Uilc ti Pc fialii ner sni drennn Pc 1.r .d.li rnili. t! i! i...:.tu! ('t uoi- hL!!' I r. L:tr Ir .ilx dttr !. .

.

rn 'li ro fr.r.ril Ci rlrr. trtLjrr rr'r i . . r ii.. jj r. rliir Dln:s .t l an'i itl ...r"ih ..rrrl I Nliir ilp' t.Lr. . ) .i fi f'..ri l'.Dt slur.i .n. ..i o[]j.eir i. i pJr!. r r ln. ri..i i !i .rJ...n. ji iii I r.i 'rir{ ' . rni rir. s! lil.

n" 7n|c dr rdg ctr r.c an inri nnpli? 5i dil mlqi ce sac cu i.nui Ni .. i[re.at srn{ s!. . chl u Ja. '. 'i":""* narc ".* Si d'ni {rc o 1inle Dar . ccrb. '.:..pt.". C! btrtod cc ntr s..i ? alurL. Ai *t vrzi lu mhi r Line s LL \. I.r. de rnrntonl Dar atund la .C.i-n sr.e ltrt'x .dr ti bue P!.r I" r't*' tn-'rc ' An' : fling mli ri ' Ld'rc' O . ti r. mri Fk c rr i.. shii a: s de in d.J!' tr tJ'RIc o*'i ir.'L.inni a".r. n! t cc pune Gnd ro-nlo.le De n ri dnd snrnpntti nnnti 5i nai m e!. d! \iiaror' \'' Lin' elorllc ti rliJ ti puli Da."1'l'l'"'" rtrge brn' sF tq I n. nii Fik. i]:ine: oat de 6 sNn' trtci &PrilJ r: vc .t i.. \tr d'.nku ..i'5:.tr i cD ti'e 5i rn s[ sPie ioli d.

il. drep! ti.tr? hl flj l!i} rr Yn]a? sijni Eu rlspuDd \dLJ _ . i ilt nrNi . .Cdlo-r |. cilev. tun{*rcaD{ Sn nd fia . Bi Dici&cnd.nt? Dd d.ii t'ik. hdal si-il Iidl Cinc ar puloa d ilie cI nu cu lan nn?ni..-i. i^ ..e fri riD! si t. iln c dfDr.opil dc treabd Deoi DbJi sluind il gnbn Nu.re nt .cuo Si tnrt6. gogcr $nri$I ?ert! D ibr.e --t o r'u N" i dnr .! ln d'un fc nEdspt?. inlotdcada I-c-am sPus torl.ildc rumeN r*' nrtLJ 5j !il rog ddd ti nrie 5i rrilin r lirla latr Uite-ata.vd lr.

.

i.. .di ll L-r'rr'.ti .til.i rrifih i l Ii l i1r..

i:o Dduilb'ts 'r n zbr zodt ldqter pr"dna i -".Dtrr uiuitu i l3h'c tru t lhd s! I 'udtl .'.'-.ri".. i ipoi d de:44 qi tr!!t sDrc\uibrlmrzlu12 !o(inpretrdsr dorml.i r..i '.. 'nJ'rr' NolPt' buot! ' .t .-. i..* de cbd h$i€' sir liiaa cr Jrdmr ri I iugdh$e ddlce ir r. r 'p.' -..

.

i r ir. nLri (1 n-]t t !r...3r.'.. ve.:r r . i.:r.:ry:q!ur I N. nLltL ph..l Ii C1t i:r ri:i .:: ar.!:. . Si d. rr ilij!:r: t.:.!. ii r:t.e. .'Ni.. .li !1. .r.tx.!!J.i.i.r. c.

. rn.Il ncni djn r| Doi rD por !) $ri F ri n. dd \r ..ii1.r. LlhmiidsiLirc ISrpre oili rrc!ur' BonJdrol kne i :. ti(rc' iu.i. i$"li:I". vzi s5 Dr Dt Prt.t ien F ti D.." I . ed.""".11:..lut s. de vi Itti.'.^ l* lr'* oo"t'l.ru !o cd rn. ru. Ia.j td ." fArilJ.ari.ri nr Nj D*luJit.jt'. ti nu sint .: ll:..

)jr cnili..DJ lo.i nq.ttu .u Clt:a SirtDr d$erld liuidul Virul rhtlo. u ilIAtrr ! Jvi .-a rs.ril * 4 u 53 $ O 62 6 67 & D 75 a2 s S 9l t .lrnJntr) pcJ.ird vriltilc N. Rirdrrira au.Ju \ ALr : p! rJr rp.l.otil .D. lruruni un poruDbcl Doi n?Ji cnnrnli De spus h jo.ul.jrril hifnul Dotar stoltr vnul ri \.r!J ni.

.'l 'ti -. ii.i.: Lei 2 75 .bi.