PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS) TINGKATAN SATU 2012

TIADA PMR 2014…… Bagaimana anda akan dinilai? .

PBS Dinilai secara berterusan Melalui proses p&p dan tugasan yang diberi oleh guru matapelajaran .

× markah  × gred  × ranking kelas  BAND  .

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB BAND 5 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI BAND 6 . FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU.BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU.

APAKAH YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI EVIDENS UNTUK MENILAI ANDA? .

BUKU KERJA)  SECARA LISAN  KUIZ  PROJEK  EKSPERIMEN  PERSEMBAHAN  PEMERHATIAN  KERJA KURSUS  DAN CARA CARA LAIN YANG DIFIKIRKAN SESUAI OLEH GURU MATAPELAJARAN MASING MASING • EVIDENS AKAN DIMASUKKAN KE DALAM FAIL  .KERJA BERTULIS ( BUKU LATIHAN.

 SATU SOALAN DARI LEMBAGA PEPERIKSAAN AKAN DIHANTAR UNTUK SETIAP MATAPELAJARAN .

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENDAPAT BAND YANG BAIK? .

 TUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA  SIAPKAN LATIHAN /TUGASAN  BUAT PERSEDIAAN UNTUK KUIZ APABILA GURU MENYURUH BERBUAT DEMIKAIN  AKTIF DI DALAM P&P KELAS  JANGAN SENTIASA TIDAK HADIR KE SEKOLAH  JANGAN PONTENG KELAS  AMALKAN DISIPLIN DAN ADAB YANG BAIK DI SEKOLAH .

ALL THE BEST….. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful