Totalna  terapija po  Brojsu

Sadržaj 
Totalna terapija po Brojsu........................................................................................................1  Sadržaj.......................................................................................................................................2  Reč izdavača .............................................................................................................................4  Predgovor..................................................................................................................................4  Predgovor autora ......................................................................................................................5  Pisma zahvalnih pacijenata......................................................................................................5  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu Brojsu..................................... 11  Važni čajevi za lečenje raka.................................................................................................. 13  Da li je rak izlečiv?................................................................................................................ 14  Najčešće vrste raka ................................................................................................................ 15  Tumor – šta je to?.................................................................................................................. 15  Moja ''totalna terapija'' protiv raka ....................................................................................... 18  Pravilna primena moje terapije protiv raka.......................................................................... 19  Terapija protiv raka ............................................................................................................... 21  Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka ................................................................ 23  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:................................................................ 24  LEUKEMIJA......................................................................................................................... 24  Kako se leči leukemija .......................................................................................................... 26  Zašto su, uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja,bolesti često neizlečive .................. 26  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava...................................................................... 27  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!..................................................................... 29  Postoje li uobraženi bolesnici? ............................................................................................. 30  Pojedinačne bolesti................................................................................................................ 32  Agofobija (strah od prelaska preko puta)............................................................................. 32  Angina.................................................................................................................................... 32  Anemija (slabokrvnost)......................................................................................................... 32  Gubitak apetita....................................................................................................................... 33  Artitis (zakrečenje arterija) ................................................................................................... 33  Artroza(degenerativne promene zglobova).......................................................................... 33  Plućna i srčana asma ............................................................................................................. 33  Bazedovljeva bolest............................................................................................................... 34  Bradavive ­ mladeži............................................................................................................... 34  Kada bračni par nema dece................................................................................................... 34  Bronhitis................................................................................................................................. 34  Upala vena ............................................................................................................................. 35  Nabrekle bene ........................................................................................................................ 35  Visok krvni pritisak (hipertenzija) ....................................................................................... 35  Vodena bolest (srce, trbuh)................................................................................................... 36  Gastritis .................................................................................................................................. 36  Glavobolja.............................................................................................................................. 36  Grip......................................................................................................................................... 37  Groznica................................................................................................................................. 37

Grčevi..................................................................................................................................... 37  Gušavost................................................................................................................................. 37  Dečji giht................................................................................................................................ 38  Dizenterija.............................................................................................................................. 38  Oštećenja međupršljenskih diskova ..................................................................................... 38  Difterija .................................................................................................................................. 40  Upala želuca i druge tegobe u želucu................................................................................... 40  Žutica...................................................................................................................................... 40  Umanjeno lučenje žuči.......................................................................................................... 41  Zadah iz usta .......................................................................................................................... 41  Zakrečenje arterija................................................................................................................. 41  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u mozgu ..................................... 41  Zujanje u ušima ..................................................................................................................... 42  Infarkt, srčani......................................................................................................................... 42  Kašalj...................................................................................................................................... 42  Kolike bubrega i žuči ............................................................................................................ 43  Razna krvarenja ..................................................................................................................... 43  Poremećaji krvotoka.............................................................................................................. 43  Naizmenične kupke za ruke, jedan primer........................................................................... 44  Lenja creva............................................................................................................................. 44  Melanholija, seta – duševne nervne bolesti ......................................................................... 44  Mokrenje u krevetu ............................................................................................................... 45  Mucanje.................................................................................................................................. 45  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi ............................................................. 45  Nesvestica .............................................................................................................................. 45  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)........................................................................................... 46  Indeks lekovitog bilja............................................................................................................ 47

Reč izdavača 
Knjiga  koju  imata  u  ruci  do  sada  je  (1985),  budući  prevedena  na  nekoliko  svetdkih jezika, direktno poslužila potpunom izlečenju preko 40.000 bolesnika od raka i  drugih prividno neizlečivih bolesti. To je broj nekadašnjih bolesnika koji su , posredno ili  neposredno obavestili autora o svom izlečenju, što bi značilo da bi dtvaran broj izlečenih  trebalo da bude i znatno veći.  Flaširani sok, koji se pominje u terapiji, za one koji nemaju mogućnost da ga sami  pripremaju, nazalost se ne može nabaviti u našoj zemlji. Jedina mogućnost je nabavka u  Austriji, Švajcardkoj ili SR Nemačkoj u prodavnicama sa natpisom ''Reformhaus''. Isto se  odnosi i na pojedine lekovite biljke, naročito one koje rastu u alpskim predelima.  Knjigu  bi  trebalo  preporučiti  svakome,  jer  se  zaista  nikada  nezna  kome  njena  uputstva mogu da spasu život, odnosno povrste zdravlje.  Kada  govorimo  o  terapiji,  nećemo  govoriti  o  procentima  izlečenja  do  sada  su  radost potpunog ozdravljenjadoživeli svi koji su se disciplinovano i do  kraja  pridržavali  uputstava.Stoga disciplina i poštovanje uputstava su najvažniji uslov izlecenja.  Sok    za  terapiju  koji  se  može  kupiti  u pomenutim  zemljma,  nosi  sledeći  natpis:  ''BIOTTA'', ''BREUSS­GEMUSESAFT'', sadržina jedne boce je 500ml.  Izdavač moli sve koji se izleče od bilo koje bolesti, koristeći uputstva sadržana u  ovoj  knjizi  da,  po  završenom  lečenju,  uputesvoje  svedočanwtvo  o  izlečenju  na  adresu  naznačenu porwd imena izdavača. Sva ta pisma će, prevedena, biti prosleđena autoru.  Prstovet: količina koja može da se uhvati među stisnuta tri prsta.  Šolja: 125 g/ml 

Predgovor 
Dr Zorica Plavišić Mr. Sci.  U želji da očuvaju zdravlje i produže život, ljudi su od davnina  u lekovitom bilju  tražili  eliksir života i lek za bolesti. Nagli razvoj farmaceutske industrije uticao je da se u  lečenju kao i u poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja potpuno odreknu prirodnih izvora  kao  što  su  lekovito  bilje,  raznovrsno  voće  i  povrće  bogato  vitaminima,  mineralima  i  enzimima.  Svakako  ne  treba  izgubiti  iz  vida  ogroman  značaj  koji  su  farmakološka  sretstva imala u borbi protiv raznih oboljenja, a shodno tome i smanjenju smrtnosti. Ipak  kada  se  suočimo  sa  konkretnim  činjenicama  sa  jedne  strane  i  zasićenošču  organizma  razim  sintetičkim  preparatima,  svaka  ideja  o  vračanju  na  zdrav  način  zivot  pretstavlja  ohrabrenje.  Knjiga  koja  je  pred  nama  upravo  govori  o  mogucnosti  podizanja  odbrambenihsnaga  organizma  i  lečenja,  po  shvatanju  mnogih,  neizlečivih  oboljenjaprirodnim sredstvima a ne hemijskim preparatima.  Savremenici dr Brojsa smatraju da on  spada u mali krug  poznavalaca ogromnog  bogatstava  narodne  medicine.  Njegovo  veliko  lično  iskustvo  daje  mu  za  pravo  da  sa  takvim autoritetom govori o svojim metodama lečenja raka i drugih neizlečivih bolesti.  Osnovni principi njegovih metoda su gladovanje, upotreba biljnih čajeva i sokova  od svežeg povrća. Ovi principi se temelje na naučnim osnovama.

  očuvan. parafrazirano.  ukoliko  oni  pokažu hrabrost i snagu da je u celosti izdrže.  verujem  da  nijedan  čovek  ne  bi  odlazio  nadrilekarima. organizam je spreman  da se suprotstavi bolesti pa i onda kad se za sada smatra neizlečivom. a koji.  Ako jedan od njih prima bolesnike samo novca radi.  Ko je savršen? Ko je kao bog?  Pisma zahvalnih pacijenata  Decembar 1971 5  . stvarno ga možemo nazvati  nadrilekarom; međutim.  Čunjenica  je  da  bioloki  način  lečenja  ima  useha  ako  je  imunološki  sistem. da nijedan lekar nema pravo da tvrdi da on  sam  može  da  pomaže  bolesnom  čoveku.  ako su  teško ili  već  veoma  dugo  bolesni  a  sami  sebi  ne  mogu  pomoći. Sistema odbrane od bolesti. Sci.  Uzimanje odgovarajuće mešavine sokova od svežeg povrća. Bez njih nema pravilnog funkcionisanja najsitnijih arganela  u  svakoj  našoj  ćeliji  a  shodno  tome  ni  dobrog  zdravlja.  lekarima  alternativne  medicine.  Dr Zorica Plavšić Mr.  ukazuje  na  mogućnost  lečenja  obolelih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesti.  Unošenje odgovarajuče količine tečnosti i biljnih čajeva ima direktnog uticaja na  metabolizam i eliminaciju produkata metabolizma iz ljutskog organizma.  Svi  ovi  principi  utiču  na  podizanje  opštih  odbrambenih  snaga  organizma  pa  i  imunološkog sistema. Tako ojačan. tj.  Iako neke ideje dr Brojsa izgledaju dosta optimističke.  hajlpraktikerima  i hemeopatima.  Predgovor autora  Postoji  jedan  zakon  koji  se  odnosi  na  čoveka  kome  je  darovana  sposobnost  lečenja. da ni na celom svetu nema lekara koji  bi mogao da tvrti da čoveka potpuno poznaje i da je nepogrešiv u postavljanju dijagnoze i  samom lečenju bolesti.iskustvo  onih  koji  su  primenili  terapiju  koju  savetuje  dr  Brojs. niko na svetu  nema pravo da mu je oprosti''. Njima odlaze i sami  lekari.  Terapiju  gladovanjem  uveo  je  dr  Otto  Buchinger. on je pomoćnik u nevolji. Prema tome. ako to čini samo da bi pomogao. moj lični stav.  i  neoštećen  hemiskim  sretstvima.  sistem  odbrane  od  bolesti.  Čovek je tolilo složen i toliko neponovljiv. Ako  želi  da  bude  uspešan  u  pružanju  pomoći  ljudima.U  toku  gladovanja  telo  se  oslobađa  svega  što  je  u  velikoj  količini  akumulirano  (naipre  depoi  mase)  i  svega  što  mu  je  strano. a budućnost će sigurno  proširiti  naše  horizonte. smatram. a i mnogih  mojih  kolega.  koji  najveći deo svojih saznanja crpe iz stručne literature.  trideseti  godina  ovog  beka.  niti  to  može  ijedan  njihov  kolega  ili  zdravstvena ustanova.  on  mora  biti  dobar  posmatrač.  Interesantno  je  da  dr  Brojs  ne  savetuje smajenje svakodnevnih aktivnosti u toku primene ove terapije.  travarima  (fitoterapeutima).  Današnja  saznanja nam omogučuju da naučno objasnimo mnoge činjeniče.  Značaj  dr  Brojsa  je  u  tome  što  je  ovu  terapiju  poboljšao i prilagodio današnjem načinu savremenog života. glasi: ''Ako je nekom data sposobnost lečanja. snabdeva organizam  tako neophodnim enzimima.  je  da  nijednu  novu  ideju  u  lečenju  ne  treba  apriori  odbačiti.  Kad  bi  lekari  moglo  da  pomognu  svakom  čoveku  (što  bi  zapravo  bilo  divno).

 boti bolje već posle tri dana.  Posle  42  dana  rak  ke  iščezao  i  do  danas nije bilo recidiva. Budući da sam znala za ''totalnu  terapiju''  gospodina  Brojsa. dana tumor se povukao.  jer  je  mislio da  je  previše  kasno.  tako da mi je iy godine u godinu bivalo sve gore. Od tada se osećam dobro.  Dospela  sam  u  bolnicu.  Posle tri nedelje terapije.  kad  kojih  operacija više nema svrhe.  gospodin  Brojs  se  obratio  mome  suprugu  i  rekao  mu  da  će  mi. Još na putu  prema  bplnici. pa je ubrzo stvarno  došlo do poboljšanja. radi operacije.  Po  njegovom  savetu  podvrgao  sam  se  totalnoj  terapiji  protiv  raka.  Posle  toga  upoynala  sam  gospodina  Brojsa  koji  mi  je  pomoću  iris­dijagnoze  oprezno rekao  da nešto  nije u redu sa  mojom desnom dojkom. dok moj suorug nije doveo gospodina Brojsa u moju bolesničku sobu.  kad  sam  mu  rekla  da  sam  svesna  da  imam  rak  na  dojci.  Ukratko. Posle šest dana otpuštena sam iz bolnice.  Trebalo  je  da  se  podvrgnem operaciji – trebalo je da dobijem veštački završetak debelog creva.  35. čvor je promenio oblik. Naš kućni  lekar dao mi je odmah uput za bolnocu. do tada preporućivao samo obolelima od raka u želucu.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1964  U vreme božića 1964. nemam nikakvih tegoba i  mogu svakodnevno da radim.  koju  je  doduše.  Po savetu jednog prijatelja pozvali  smo  gospodina Brojsa u našu kuću.  Došao  je  narednog  dana  i  uz  pomoć­iris  dijagnoze  ustanovio  da  imam  rak  na  silaznom  delu  debelog  i  tankom  crevu. bilo mu je lakše i onda mi je predložio nešto što  do tada nije ni isprobao.  preporučivao  samo.  odbila  sam  planiranu  operaciju  i  uzela  ‘’totalnu  terapiju''.  *   *   *   *   *   *  Februar 1973  Septembra 1972.  *   *   *   *  *   *  Januar 1973  Pre  23  godina  trebalo  je  da  se  podvrgnem  operaciji  raka  dojke.  oko  postupim po njegovim uputstvima.  iako  sam  za  to  vreme  oslabila  nekoliko  kilograma. Moj  kućni lekar bio  je zadivljen uspehom.  godine  našao  sam  se  u  bolnici  zbog  sumlje  na  zaplet  creva  (ileus).  jer  sam  se  za  vreame  te  terapije  odlično  osečala.  Posle  detaljnijihpregleda  lekar  je  ustanovio  rak    na  debelom  cravu. a posle ukupno šest nedelja više se nije  mogao pronaci niti osetiti. upala zglobova  i  upala  srčanih  mišića.  ali  nije  bilo  poboljšanja  zdravstvenog  stanja.  koju  je  doduše. Uzimala sam terapiju tačno prema uputstvu. Radilo se  o  jednoj  terapiji  sa  sokoviva  od  povrća. rekavši da bi  kod  tako velikog čvora inače bila neophodna radikalna operacija. Više  nije  govorio. 6  . a ja se odlično osećam. a da ne  uzimam u sabe ništa osim sokova od povrća i čajeva.  Pošto  je  maja  majka umrla odmah posle operacije raka dojke.Jula  1964.  Bila  sam  prijatno  iznenađena. godine na desnoj dojci otkriven mi je veliki tvrd čvor.  Ovu  terapiju  najtoplije  bih  preporučila  svima  obolelim  od  raka. na operaciju nisam mogla da pristanem.godine kod mene je ustanovljena leukemija. Rekao je da sam ja prva  koja će uzeti njegovu totalnu terapiju i da nezna da li ću 42 dan moći da živimm. a posle šest dana da ću  već moći da pođem kući.

 godini. Morao sam  da živim na strogoj dijeti.  Odredio  mi  je  šestonedeljnu  terapiju  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima.  pošto  bi  oba  oboljenja  .  a  da  ni  u  jednom  trenutku  nisam osetio neko značajnije poboljšanje.  moram  jaš  reći da  sam imao još tri čvora na vratnim žilama i na samom vratu – takođe 100% rak.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1978  Maja  1971.  Usvakom  slučaju  čekari  su  od  nje  digli  ruke.  Ono što je povraćala bilo je uglavnom pomešano s krvlju.  postavio  mi  je  istu  dijagnozu  kao  već  u  više  navrata  i  mnogi  lekari. a to je i onako bilo veoma malo  ­ samo čaj i dvopek.  Prema  atestu  sa  jedne  univerzitetske klinike. mogu sve da jedem i ne osećam  ni najmanje nagoveštaje svojih nekadašnjih patnji. pouzdano je ustanovljen rak. Posle toga primio sam 25 zračenja. Od tada je punih pet nedelja  povraćala sve što bi stavila u usta. jer uspeh nije izostao!  Danas se odlično osećam.  Ne  tražeći  moju  istoriju  bolesti.  *   *   *   *   *   *  Maj 1974  Moja  istorija  bolesti  nije  bila  ništa  izuzetno.  s  tim  što  je  u  razmaku od po godinu dana trebalo izvršiti pet operacija.  Meni  se  dogodilo  isto  pto  i  većini  obolelih ljudi.  Već posle nedelju dana  primetile smo malo poboljšanje; pre svega je povraćanje prestalo. Ukratko bio sam dospeo na  nulu sa svojim zdravstvenim stanjem. Posle četiri meseca na čuđenje lekara.  Patio  sam  godinama  od  oboljenja  jetre  i  pankreasa. oslanjajući se na čitav arsenal medikamenata. U proleće 1974.  sve  je  ostalo  na  te  dve  pretpostavke.  odmah  sam  otišao  na  razgovor.  koji  mi  je  savetovao  da  majku  podvrgnem  terapiji  sa  sokovima  od  povrća.  sve  je  krenulo  ispočetka.  januara 1974.  Od tada majka svake godine uzima tu terapiju i posle svake se oseća izvanredno  oporavljena.  Taj  period  je  za  mene  bio  relativno  neugodan.  Pošto  je  njeno  stanje  bilo  tako  loše.  Godine  1973. premda je to uspevalo samo u maloj meri.  U  poslednjem  očajanju  obradila  sam  se  gosppodinu  Brojsu. osećale smo jasno da je  pošlo nabolje. Lekari koje smo hitno pozvali  pretpostavili su rak. a naročito što se tiče srca. Ona je i danas živa. da bih se uopšte  mogao odupirati dejstvima bolesti.*   *   *   *   *   *  Februar 1975  Januara 1963. godine ponovo sam upućen na kliniku . godine moja majka se teško razbolela.  da  nije  mogla  biti  transportovana  na  rengensko  snimanje. Osim  toga. u  89.30  saopštavam profesoru da ne pristajem na operaciju. posle koje bih morao da ostanem na 7  . moja majka je potpuno ozdravila. ali jaš nisu bili razmotrili mogućnost poetojanja apcesa na gušterači  (pankreasu).  po  njihovim  rečima  imala  smrtonosan  ishod.  zaključivanje  na  osnovu  simptoma. U njoj je  trebalo  izvršiti  radikalni  operativni  zahvat  sa  plastikom  i  presađivanjem.  godine  u  10  sati  trebalo  je  da se  izvrši prva  operacija.  U 7. uprkos brojnih odlazaka lekarima.  ali  se  sve  konačno  isplatilo.  Saznavši  za  gospodina  Brojsa.  Kasnije se tome pridružilo i jedno bubrežno oboljenje.  koje  sam  se  strogo  pridržavao.  Po  mišljenju  lekara  zračenja  više  nisu  mogla biti od pomoći.  koju smo sprovodile tačno prema njegovim uputstvima.godine  podvrgao  sam  se  operaciji  donje  usne.  29. kako već dugo nisam.

  Posle  četiri  nedelje  pokazao  se  prvi  uspeh.  veoma  razočaran.  Ukratko  otišao  sam  kod  gospodins  Brojsa. Po završetku terapije osećao sam se potpuno zdrav.klinici  još  godinu  dana.  *   *   *   *   *   *  Januar1973  12.  otkrivaju  mi  tumor  na  desnom  plućnom  krilu.  17.  Preporuka  za  operaciju.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1972  Gospodin Rudolf Brojs pomogao mi  je da  se  izlečim od  raka na grkljanu. i tada je viđen još samo ožiljak.  Slučajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov način lečenja.  *   *   *   *   *   * 8  . imao dobar apetiti i ponovo  sam potpuno sposoban za rad. Posle pete nedelje moja usna je bile zdrava. 1980.  ali  mi  pruža  ujedno  i  veliku  nadu    da  bih  mogla  ozdraviti  za 42 dana. iako mi je 72. ja odbijam. ai čvorovi su nestali.  Zatimsam.  otišao  sam  kod  gospodina  Brojsa.  upućena  u  urološku  kliniku. pa sam otišao specijalisti za bolesti  grla.  Profesor  je  pozvao  mog  supruga  da  mu  izloži stanje moje bolesti. koji je  morao da utvrdi da  se tumor povukao na veličinu zrna  pirinča.  Za  vreme  terapije  osećao  sam  se  odlično.  s  tim  što  sam  morala  da  primim  43zračenja i svaka tri meseca morala da odlazim na rengenska snimanja.  Ova žena se i danas.  Otpustio  me  je  na  moju  sopstvenu  odgovornost. Posle toga su izvršeni novi.  Boravak  kod  kuće  pod  lekarskim  nadzorom.  da  bi  prilikom  operacije  bili  sigurni  u  lokaciju  tumora.  9. odlično oseća. februara 1970.  Operacija  –  otstranjeno  levo  plućno  krilo. Operisana sam 5.  Dijagnoza  je  glasila:  ''Rak  na  grkljanu''.  Kada  sam  završila  terapiju.  Posle  četiri  terapije  gospodina  Brojsa  morala  sam  na  termin kod  rentgenologa.  koji  mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''. detaljni pregledi.  Dugo vremena sam patio od jake promuklosti. koju sam uzeo već posle nekoliko dana.1970; izbađen mi je bubreg sa velikim tumorom koji se posle  analize pokazao kao maligni (zloćudan). Kod  kuće  me  je  i  dalje  lečio  kućni  lekar  i  rentgenolog. što je ostalo nepromenljivo i do danas.  godine  lekari  mi  na  levom  plućnom  krilu  otkrivaju  novi  tumor.  na  što  mi  je  lekar  preporučio  neodložnu  operaciju. On mi posle svog  pregleda  potvrđuje  postojanje  raka.  seotembra  1971.  Maja  1972.  Ukratko.  nikada  se  ne  osećajući  tako  dobro  kao  tada. Nedelju dana po  završetku  terapije  ponovo  sam  počeo  da  radim. u kojoj mi  je  ustanovljen  tumor  na  levom  bubregu.tako  sam uzela  njegovu totalnu  teraoiju .  Izvršili  su  snimanje  bubrega. pa mi je otvoreno rečeno da mi  treba  otstraniti  ceo  grkljan.3.  pa  sam  se  neizlečen vratio kući.  marta  iste  godine  otpustili  su  me  .  međutim  i  dalje  sam bila  pod  kontrolom  dvojice  lekara. To je sve i lekarski ozvaničeno. za šta  sam mu izuzetno zahvaln. uz napomenu da  mogu očekivati još jednu godinu života. godine.  radi  operacije.  posle  nove  četiri  nedelje  sam  ponovo  otišla  na  rengensko snimanje.  Na  takvu  operaciju  nisam  mogao  da  pristanem.  koji mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''. godine upućena sam u jednu univeritetsku kliniku.

  *   *   *   *   *   *  Avgus 1975  Pre 35 godina lekari su kod mene ustanovili rak u želucu i crevima.  1980.  godine  znatno  pogoršalo. a nosle oko tri nedelja došlo je do očiglednog poboljšanja.  Ukratko zatim. da bismo  videli  da  li  će    se. jednom dnevno da uzimam po 1/2 šolje guste čorbe od ovsene  prekrupe.  godine. krv obnovila a time savladana i  bolest.  ali  nisam  mogla  da  se  odlučim.  ‘’totalna  terapija’’  ne  donese  uspeha. već sam mogao ići na bazen da plivam.  dogovorili  smo  se  sa  gospodinom  Brojsom da. i da ne može da preduzme ništa; da sam beznadežno izgubljen.  Ruka  je  bila  jako  otekla i obojena plavo.  Napomena:  I  ta  nekadašnja  pacijentkinja  se.  Bolovi  koji  još uvek postoje  dolaze  od posledica  zračenja. sa  ubrizgavanjem  tečnog  radiosktivnog  zlata  pod  trbučnu  duplju.  i  u  šumovitom  kraju  provodio  mnogo  vremena  na  svežem  vazduhu. Morao sam kod lekara koji je.  srašćivanja. godine.  iz  upotrebu  čaja  od  korenja  bedrenike.  uz uputstva koje  sam odmah dosledno  izvršavao.  zbog  krivice  pacijenta  ili  dotadašnjeg  načina  lečenja.Maj 1974  Godine  1968. 9  . i 1966.  Jedna  analiza  krvi  pokazala  je  novu  opasnu  zarazu  čelijama  raka.  imao  sam  na  levoj  ruci  zloćudno  trovanje  krvi.  Zatim  sam  se  upoznala  sa  gospodinom Brojsom. koji je imao rak.  Gospodin Brojs mi je spontano ponudio pomoć. odlično oseća. Ne zeleći da  prekidam  terapiju  koja  je  već  uveliko  bila  u  toku.  U  tom  konkretnom  slučaju  gospodin  Brojs  je  još  pre  početka  terapije  savetovao operaciju. On mi je preporučio svoju totalnu terapiju. koji mi je. Posle  42 dana tkivo raka izašlo je u stolici.  Pošto sam  imao  prilike  da  mnogo  mirujem. Osećam se potpuno zdrav. dodatno.  Za vreme ove  terapije  sa  sokovima jezik mi je poprimio crnu boju.  moje  opšte  stanje  se  do  leta  1967. Do današnjeg dana nemam nikakvih tegoba.  kao  i od  radioaktivnog zlata. Gospotin Brojs je inače češće napominjao da se povremeno događa  da. Posle terapije na  rengenskom snimku više ništa nije nađeno. te nedelje gladovanja izdržao sam bez naročitih eškoća. Jedino sam u poslednjih  pet dana morao .  moram  da  napomenem  da  poznajem  osobu  kod  koje  ta  terapija  nije  imala  uspeha.  Lično smatram da mi se zahvaljujući ovoj terapiji. pa sam odlučila da tu  terapiju uzmem zajedno sa jednim našim porodičnim prijateljem.  dostići  stagnacija  procesa.  Istine  radi. Trebalo je da  se  podvrgnem  operaciji.  Posetio sam gospodina Brojsa. rekao  da je već prekasno.  stagnacija je nastupila.  I  zaista.  i  danas. identično kao kod našeg prijatelja. posle iris ­ dijagnoze. Pomogao mi je – bilo je to čudo.  koje  se  uglavnom  pojavljuju  usled  meteoroloških  promena.  *   *   *   *   *   *  April 1975  Posle operacije 1962. crveno i zeleno.  Osećao  sam  se kako sa  mnom  biva sve  gore i gore. videći ruku.  uz anganžovanje jednog lekara sačekamo  još  kraće  vreme.  ako  se  zanemare  tegobe  zbog  zračenja. uz osam nedelja zračenja posle operacije. preporučio svoju  terapiju sa  sokovima. Tako sam saznao za  terapiju sa sokovima od povrča i čajevima.

  Na  to  sam  otišla  jednom  stručnjaku  za  narodn  medicinu koji mi je odmah rekao: ''Ja to mogu da ublažim. Odmah sam se odlučila za vašu  totalnu terapiju. umesto 55 kg).  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Želela  bih  najpre  da  se  hiljadu  puta  zahvalim  gospodinu  Brojsu  zbog  njegovog  velikog  znanja.  Kao nekim čudom. pa i danas viće nemam nikakvih tegoba. uprkos svoje slabe uhranjenosti (45.  Po završetku terapije osećao sam se ponovo rođen. popravilo  dok se  iznenada pod pazuhom nije pojavilo  veliko zadebljanje.  Do sada sam spavala već 38 dana bez guste čorbe od ovsene prekrupe I nadam se  da  ču  dobro  podneti  preostala  četiri  dana.  zadebljanje pod pazuhom se potpuno povuklo i izčezlo!  Vašu  knjigu  podelika  sam  među  velikim brojem  svojih  poznanika  . godine.  I  tada  sam  upoznala  čoveka  koji  je  sa  tzv.  *   *   *   *   *   *  Novembar 1979  Zbog  otvrdnjavanja  grudnih  žlezda  i  sumnje  na  rak. U ono vreme terapija nije bila  jednostavna. 10  .  Po  savetu  jednog  stručnjaka  za  narodnu  medicinu  stavljala sam mnogo obloga sa različitim kapima i čajevima.  pa  gotovo da nisam  mogao  ni da  se  saginjem. jer još nije bilo aparata za ceđenje soka. pa sam od  njega  uzela  određenu  terapiju  12  dana. došla mi je u ruke vaša knjiga. ali trud i strpljenje su se isplatili. Za vreme terapije  osećela sam se inzvanredno.  *   *   *   *   *   *  Oktobra 1979  U  jesen  1966. ali ne i da izlečim''.  Čvorovi  su  se  već  najvećim  delom  povukli.  Zdravstveno stanje: do danas više nemam nikakvih tegoba (1979). ali  sam  namerno  odlagala  pisanje  ovog pisma; čekala sam da vidim sa li će nastupiti neki spontani efekat.  želeći  da se  što više ljudi upozna sa vašim načinom lečenja raka.  Ta šedtonedeljna  terapija  istekla  je decembra. Stanje se. Operacija kao da je bila  neizbežna. već godinama sam patio od oštećenja na međupršljenskim diskovima.  godine  predložena  mi  je  operacija  dojki.  Osim toga.Za  vreme  terapije  izgubila  sam  oko  15  kg.  bila  sam  treća  osoba  koja  je  uzela  totalnu  terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporučiti.  avgusta1979.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Sa dijagnozom ''rak dojke'' uzela sam ''totalnu terapiju'' oktobra 1977.  U protivnom glasi samo: živi ili umri.  jer  nijedan  lekar  nije  uspevao  da  me  izleči  od  bolesti  lupus  (neprijatna  bolest kože).  posle  dijagnze  –  rak  –  s  naboljim  uspehom  završio  sam  ''totalnu terapiju''.  godine.  ''totalnom terapijom'' pomogao da potpuno ozdravim. Sa  samo  jednim  zahvatom od  gospodina  Brojsa i to je bilo izlečeno. pa iz zahvalnosti ostavjem verna soku od povrća – dnevno ¼  l. doduše. Bilo mi je samo 27 godina kada sam od jednog specijaliste iz Linca (Linz)  dobila  atest  da  sam  neizlečivo  bolesna.

  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu  Brojsu  (mišljenje dr med.  stvorio  i  zastupao  dr  Oto  Buhinger  (Otto  Buchinger). Ambrozijus.  Primedbe: nemam. slično kao u slučaju lečenja simptoma.  poboljšao  u  najšitem  mogućem 11  .  Moje sadašnje zdravstveno stanje takođe je odlično.  hemijskim  putem sve uništila.  najveci  deo čovečanstva nije  shvatio  upozoravajuće  reči  tih  velikana. F.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1977  U  periodu  juli  –  avgust  1977. previđaju ono  najdragocenije  što  je čovekov  Stvoritelj stavio u njegovo telo.  Otuda  bi  valjalo  pažljivo  proučiti  sve  pokušaje  da  se  kancerozni  procesi  savladaju na prirodan. razumljivo.  Brojsu  je  sada  80. kao da bi postojao bolji lek! ''  Sv. a ne hemijski način. B. ali zato stvorila i telo koje će biti još neotpornije od sadašnjeg. Berchtesgaden)  ''Posežeš za medicinom a kloniš se gladovanja.  koji  se  pouzdao  u  tu  silu  i  koji  je  terapiju  gladovanjem. pre Hrista  Rak  nećemo  pobediti  ni  na  koji  drugi  način.  Gladovanje.  radije  bi  rekao  –  iskusni  stručnjk za narodnu medicinu.  uzela  sam  ''totalnu terapiju''. koje svaki čovek ima u sebi. Tu unutrašnju silu veoma malo poštuju ljudi.  onu  koju  je.  nego  još  bolesnijem  čoveku.  u  tridesetim  godinama.  Rezultat:  povlačenje  i nestajanje otvrdnutog  mesta.  jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik lečenja bolesti. To bi  bio  metod  čistog  farmaceutskog  –  hemojskog  lečenjakoji bi.  Neko  ko  je  video  njeno  delovanjekod  bolesnika  za  vreme  terapije  gladovanjem. Moja iskustva iz stotine terapija  gladovanjem  uvek  iznova  su  mi  služile  kao  dokaz  da  nema  ničega  radikalnijeg  i  lekovitijeg  od  dobrovoljnog  odricanja  od  hrane  i  omogućivanja  da  deluju  unutrašnjim  silama lečenja.  slično  kao  kod  tretmana  tuberkuloze.  Gospodin  Brojs  spada  u  taj  mali  broj  poznavalaca  bogatstava  medicine. doduše. i stvorio svoj  novi  i  nesvakidašnji  oblik  terapije  gladovanja.Budući  da  za  to  moramo  biti  duhovno  zreli.  da  ne  bismo  zdravijem.  sa  dijagnozom  ''rak  na  desnoj  dojci''.  koliko  i  meni.  raspolaže  belikim iskustvom u oblasti narodne medicine.  ne  može  a  da  ne  prizna  njeno postojanje i da je ističe.  ( Vidi priložene uporedne snimke).godina.  Jedan  takav  pokušaj  ušinio  je  austrijski  narodni  lekar.  On. Zbog toga je on.  izuzev  ako  bi  hemijska  industrija  izuzetno  specifična  sretstva  koja  bi. Rudolf Brojs iz Blodenca (Bludenz) u pokrajni Forarlberg  (Vorarlberg)..  mogao  dovesti do  savlađivanja trenutnog stanja bolesti.  a  pre svega oni bolesni; oni je ne poznaju.Rezultat je bio potpun uspeh.  Moje  zdravstveno  stanje je u  svakom pogledu zadovoljavajuće.  što  je  za  mene  nepobitno. 245.  Napomena:  zadivljujuće  poboljšanje  krvne  slike  (formacija  i  struktura  crvenih  krvnih zrnaca) za vreme pomenute terapije.  koliko  znam. Samo veoma mali broj prosvetljenih ljudi uočili su tu silu  i  pokušali  da  priblize  ljudima  oko  sebe. ali koji bi za  budućnost  ostavio  tako  teške  posledice.

 Upravo  ova poslednja komponenta se u organizovanim terapijama gladovanjem potpuno ignoriše. pa tako.  kao  što  znamo.  Neke  Brojsove  ideje  iz  njegove  male  knjige  ''Rak. Terapiju upotpunjuju specijalna mešavina za čaj za bubrege.  kad  je  sa  svojim  sportstim automobilom nastradao u Bavarskoj. koji se do sada mogao uzimati u obzir samo u ustanovama u  kojima nisu vladale predrasude. da u  međuvremenu pijemo čaj od krompirove ljuske.  taj  predloženi  način  lečenja  nikad  ne  bih  odbacio i još uvek bih se radije služio njime.  zaključujemo.  Neko  ko  zanemari  ili  previdi  duševno­duhovnu  stranu  gladovanja.  koji  je. Sa njime se slažem i po pitanju uzimanja tečnisti.  koji  se  svojevremeno  teko  uporno  borio  protiv  ovakvog  načina  lečenja.  U  ovome  je  Brojs  uneo  nove  prave  momente  i  oplemenio  sadržaj  terapije  gladovanjem  protiv  raka. Moj pokojni kolega . veoma optimistike.  još  od 12  .  prateči  njegovo glasno  razmišljanje: ''Za  vreme  terapije gladovanjem telo  mora samo da pojede  tumor!''  Neko  kome  gladovanje  nije  strano.  Sanatorijumi u kojima se daju  terapije gladovanjem.  prepisujemo  sokove.  Ipak.  Za  svoju  42­dnevnu  terapiju  gladovanjem  Brojs  je  sastavio  jednu  mešavinu  sokova koja se uglavnom sastoji od cvekle.  kako  mi određujemo.  prekratko  je. sve dok još telo raspolaže sopstvenim rezervama snage i bolesnik  gaji  jako  uverenje  o  postojanju  božanske  sile  lečenja  u  sebi.  Buhinger  je. doduše.  vremena potrebno telu da savlada neku tešku bolest. Gospodin  Isels  (Issels). šargarepe.  Međutim.  sok  od  krompira  je  najbolje  moguće  bazno  sretstvo  koje. u stvarnosti.  u  stvari.  naročito  lečenje  leukemije. cvekle. nego načinom lečenja.  kao  lekar. izgledaju mi. dr Reling (Rohling) iz Mitenvalda (Mittenwald) bio je jedan  od  veoma  retkih  lekara  koji  su  se  osmelili  da  prepišu  gladovanje  od  70  dana.  koja  ga  je  nekada  podizala  u  nebeasa. razdvaja sve što  je bolesno od zdravog.  Veoma  je  značajno  uključivanje  specijalnih  biljnih  čajeva. prirodno.  trajanje  terapije  gladovanja  protiv  raka.  izgubio  je ugled  i  ime;  o  njemu  danas  gotovo  više  niko  ne  govori.  Brojsov  metod  lečenja  je  znatno  prirodniji  i  intenzivniji.smislu i učinio sve da je prilagodi našoj dadašnjoj civilizaciji.  koji  imaju  svojstvo  kojim  ponovo  dovode  u  red  poremećeni  sistem  razmene  materija.  Smetnja  ovako  dugom  gladovanju  najčešće  je  mogućnost  uzimanja  kratkoročne  terapije. kako  bi se bolesnik privikao na nju.  kao  što  znamo. sve u injekcijama. rotkve i krompira. a samu terapiju ne kombinujemo sa odgovarajućim lekovitim biljem.  Čak  ga  je  i štampa.  trajanje  od  42  dana  neprekidno.  spomenula  još  samo  jednom. koje je  inače  veoma  bogato.  odmah  shvata  suštinu. naročito kakav postoji već decenijama.  metabolozam. Osim toga.  neće  daleko  stići.  i  to  zato  što  nemaju  pojma  koliko  je. iz žalfiju i čaj  od  zdravca  Brojs  takođe  preporučuje  i  čaj  od  nevena. baš kod teških oboljenja ima vrlo efikasno dejstvo.  u  raku  uvek  gledao  kontraindikaciju  za  gladovanjem.  zbog  svog  lošeg  ukusa.  Gospodinu  Brojsu  se  mora  odati  veliko  priznanje  što  je  za  terapiju  gladovanjem  protiv  raka  preporučio  bolesnicima.Brojs preporučuje. uglavnom imaju terapije od najviše  21 dan.  jer  se  za  vreme  gladovanja telo oslobađa svega što mu ne pripada.  po  mogućnosti.  Upravo  u  ovoj  poslednjoj  tački je presudan moment.  koju  bolesnici  većinom  žele  da  apsolviraju  . Brojs već  za nekoliko dana pre stvarnog početka gladovanja propisuje  ¼ l mešavine sokova. još uvek uobičajenim  u školskoj medicini. što ja smatram vrlo umesnim.  leukemija  i  druge  prividno  neizlečive bolesti – izlečive prirodnim putem''. Mi danas grešimo utoliko  čto  se  još  uvek  čvrsto  držimo  Buhingerove  koncepcije  iz  onog  vremena.

 kao endoksan itd.  Hladan.  Čaj  za bubrege  sme  se piti  samo  tri  nedelje.  Brojs sa svojom terapijom u obom trenitko  izlečio  je već preko 10. kremena kiselina. ukoliko  oni pokažu hrabrost i snagu da izdrže  celu terapiju.  ujutru  na  tašte.  koji  je  od  presudnog  značaja  za  sve  žlezde. koju dobijamo kada talog od čaja kuvamo 10 minuta. On.  Po  njegovim  rečima. ozjavljuje da je uspeh izostao  ako  su  bolesnici  već  bili  lečeni  medicinskim  merama.  kičmenu  moždinu  i  međupršljenske  diskove.  Zbog  toga  treba  celog  živita  svakodnrvno  piti  čaj  od  žalfije. Taj podatak se stopostotno slaže sa mojim iskustvima – da  biološko način lečenja može imati uspeha samo ako čovekov imunolopki sistem i sistem  osbrane od bolesti nisu prethodno bili oštećeni teškim hemijskim sretstvima.  primili  zračenje  i  tečka  sretstva  protiv raka.  Brojs  veoma  često  podseća  da  je  tumor  samostalna  izraslina  i  da  njegove  ćelije  mogu da nestanu jedini gladovanjem uči nas da se telo u gladovanju oslobađa svega što  mu je strano.  terapiji  po  Brojsu.  Mnogi  će  pitati  zašto  baš  ovako  spravljati  čaj  za  bubrege?  U  čaju  za  bubrege  nalazi se 5 sastojaka koji se ne smeju kuvati. 1 prstovet mešavine treba da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. ali ih u čaju za pijenje ne sme biti.  U  tom  periodu  zaboraviti  na  supe od  mesa.  pre  ručka  i  uveče pre spavanja  po pola  šolje. tj.  Prema sopstvenim podacima.  Brojs  u  vojoj  knjizi  daje  precizna  uputstva  o  načinu pripremanja čajeva. dok se čaj  koji se pije mora kovati tačno tri minuta.davnina  poznat  kao  sretstvo  protiv  raka. U žalfiji ima mnogo eteričnih  ulja. Jednu od dve kašike žalfije staviti u ½ l ključale  vode i ostaviti da kuva tri minuta.  Za  vreme  jednog  tečaja  u  mestu  Bad  Zahsa  (Sachsa)  imao  sam  priliku  da  razgovaram sa  jednim bolesnikom od raka o Brojsovoj  terapiji.  troskot  8  g  i  kantarion  6  g.  ja  vidim mogućnost lečenja bolesti od raka.000 bolesnih od raka.  ČAJ OD ŽALFIJE  Za ispiranje grla listovi žalfije treba da stoje 10 minuta u vrućoj vodi. svega što mu ne pripada. koja su veoma važna za ispiranje grla. pa se čaj  mora kovati tačno tri minuta.  današnjem  čoveku  prilagođenoj.  blesnik  se  potpuno  oslobodio  svog  karcinoma  na  krajnicima  i  ponovo  nadoknadio  svoj  veliki  gubitak težine. pošto se kuvanjem uništavaju. Tu je i šesta  materija. To je u svim godinama moga rada bilo i moje  shvatanje.  ČAJ ZA BUBREGE  Moja  mešavina: preslica 15  g. sasvim ispravno.  ali  i  prema  službenom  atestu  lekara. Posle tri minuta ulje je kuvanjem izčezlo. zatim procetiti  a  na  talog  od  čaja  još  jednom  sipati  dve  šolje  vruće  vode  i  kuvati  10  minuta. a onda skloniti sa vatre. U  ovoj  modifikovanoj.  Neko  ko  uvek  pije  čaj  od  žalfije  teško  da  će  se  nekad  razboleti. a u istom trenutku  oslobađa  se  jedan  veoma  važan  zivotni  ferment.  2.  Važni čajevi za lečenje raka  1.  potom  procediti i obe tečnosti izmešati.  goveđe  i  svinjsko meso! 13  .  kopriva  10  g  (najbolje ona  sakupljena u  proleće).  Ta  količina  dovoljna  je  za  jednu  osobu  za  period  od  tri  nedelje.  koju je  bolesnik upravo  bio  priveo  kraju.

  ali  sa  prekidima  od  najmanje  dve  nedelje.  Materije  koje  mogu  da  izazovu  rak  mogu  na  više  načina  da  dođu  u  kontakt  sa  životnim namernicama konzervirenjem.  3.  Usled  višegodišnjeg  delovanja  čak  i  malih  količina  kancerogenih  materija.  Taj  čaj  bolesnik može piti koliko želi – što više to bolje.  koji  mogu  da  dovedu  do  te  bolesti.  preporučujemo svima koji boluju od raka  sledeći čaj. razume se.  2.  Čaj grubo usitnjen = 1 prstovet.  Da li je rak izlečiv?  Rak  kod  većine  ljudi  nastaje  zbog  određene sklonosti  ka  toj  bolesti  i  udruženog  dejstva  višestrukih  poremećaja  zdravlja. Nije uzalud jednom prilikom pisao jedan rimski naučnik: ''Zašto još umirati. islantska mahovina.  1  prstovet  čaja  ostaviti  da  stoji u jednoj šolji vruće vode 10 minuta.  Rane koje ne zaceljuju  8.  5.3.  ČAJ OD ZDRAVCA  Dnevno  piti  jednu  šolju  ovog  čaja.  MEŠANI ČAJ  OD BOKVICE  Dodatno. Od mečavine tih čajeva  (na jednake delove) 1 prstovet ostaviti da odstoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  4.  Opipljivi čvorovi i utvrdnuća.  6.  kad u bašti ima žalfije''. naročito na dojkama  Upadljive promene na bradavici dojke ili mladežu  Trajne promene u ponašanju creve ili bešike  Hronična promuklost ili kašalj  Teškoće sa gutanjem u starosti  Uporna krvarenja ili pojava sekreta ili krvi iz bilo kojegtelesnog otvora. Takođe i  krvarenja izvan perioda menstruacije  7.  Potrebno je obratiti pažnju na sledećih devet signala:  1.  Preventivno.  mogu  izazvati neki od oblika  raka.  mogu  da  nestupe  poremećaji  zdravstvenog stanja.  koji sadrži dosta  kalcijuma: ''muška'' i ''ženska'' bokvica. pre svega  kod  svake  upale  i  pre  operacija.  Čaj  od  zdravca  apsolutno  je  neophodan  kod  svih  vrsta  raka.  NAPOMENE  Čaj  od  žalfije  smatram  najvažnijim  čajem od  svih  čajeva  i  njega bi  trebalo  piti  celog zivota. Od  navedenih  biljaka  sve  ne  moraju  obavezno  biti  sadržane  u  pripremljenom  čaju.naročito  ako  je  pacijent već bio zračen. bojenjem i visokim zagrevanjem. ako  se ne uoče i  ne  leče.  ova  tronedeljna  terapija  sa  čajem  za  bubrege  može  se  uzimati  tri  do  četiri  puta  u  godini. fino usitnjen = 1/2 kafene kašičice.  Otoci koji ne splašnjavaju  9.  4. dobričica.divizma i  (ako se može nabaviti) čaj. jer u njemu ima izvesna količina radijuma. mislio – začto rano umirati!  Čaj za bubrege u svakoj bolesti treba uzimati za vreme od tri nedelje. čime je. plućnjak.  gutljaj  po  gutljaj.  Upadljivi gubitak težine 14  . čije je latinsko ime Muem Mutellina.

  možeizlečiti  ako  se  odmah  po  pojavi  navedenih  simptoma  primeni  moja  ''totalna  terapija''.  U  tom  trenutku  žena  se  setila  našeg  tadašnjeg  razgovora.  kao  i  kontaktna  krvarenja posle koitusa; krvarenja posle pražnjenja mokraće ili stolice  ili posle napornog  rada. zar vi to znate?'' –  ''Da''.  uz  propisane  čajeve (vidi strana 16). ''to  sam  vam  nagovestio  pre  deset  godina''.  što  može  da  izazove  rak  želuca. kada neko kod sebe primeti neki od ovih signala. na  šta sam  joj uzvratio pitanje: ''Zašto? Zar je dobio rak na usni?  '' Na to  pitanje žena je bila veoma začuđena.  neko  godinama  boluje  od  želuca.  bez  obzira  na  način  lečenja  savetujem  sledeće:  Voditi računa o dovoljnoj količi fizičke aktivnosti.  naprimer.  Posle oko  deset  godina  ta  žena  me pozva  da  dođem  zbog  njenog  muža.  mešutim.  Dati prednost prirodnoj ishrani s puno prirodnih vitamina. rekoh.  Raj materice počinje bez bolova i bez ikakvog osečanja bolesti.  Čvorići.  On  se.  Zato  čuvaj  i  svoju decu od  pušenja. Pre više godina poznavao sam čoveka koji je od jutra do kasno uveče držao dugu  lulu uvek na  istoj  strani usta. Znaci nastajuceg  raka  mogu  biti:  neuredna  krvarenja.  jer  je poznato da  se druge bolesti  javljaju neuloredivo  češće.  Ne pušiti.  Vodi računa o urednom varenju.  Kloniti se zadimljenog i istrošenog vazduha.  Međutim.  pa  jela  najčešće  ostaju  satima.  Tako  sam  jednom prilikom  rekao  njegovoj  ženi  da će  joj  muž  sigurno  dabiti  rak  usne. Šta više mnogo je verovatnije da te  promene  imaju neki drugi uzrok. ta uzme moju ''totalnu terapiju''. 15  .  Kod  pušača  rak  pluća nadtaje 20 puta češće nego  kod  nepušača. Kad.  Najčešće vrste raka  Čest uzrok  nastajanja  prvenstveno  raka  grkljana  i  raka  pluća  je pušenje. zapitavši: ''Šta.  naročito  za  vreme  klimakterijuma  i  po  završetku  menstruacije;  kod  mlađih  žena  krvarenja  između  menstrualnih perioda. Nema razloga za strah od raka!  Rak  dojke  nastaje  prikriveno.  Tumor – šta je to?  Tumor je samostalna izraslina ili tvorevina. koja često nastaje zbog pritisaka.  Izbegavati preterivanja u jelu. trebalo bi preventivno  – najbolje prvom mogućom prilikom.  Voditi računa o urednom varenju. Bolovi  i čirevi  kod raka dojke pojavljuju se najčešće  tek  kad je  rak  već daleko odmakao  SAVETI  Ako  bolujete  od  bilo  kojeg  oblika  raka.  Disati svež vazduh duboko i snažno.  tvrda  mesta  i  nabori  u  dojki  mogu  biti  znaci  početka raka.  nastaje  neuobičajen  i  dugotrajan  pritisak  na  žlezde  i  zidove  želuca.  Rak  materice  prepušten  sebi  vodi  u  smrt.Nijedan od ovih signala ne mora da znači rak.

  Onda  sam  zaključio  da  bi  tu  možda  mogli  pomoći  sokovi  od  povrća.  Zbog  neuobičajenog  pritiska  na  razločita  mesta  na  telu. pre  njenog nastanka razmišljao sam da bi taj tumor trebalo drugačije tretirati.  da  se  uzme  moja  ''totalna  terapija''.  Rekao sam  tada da ta žena živi direktno od tumora.  Tim  samostalnim  ''sisanjem''. potrebno je da prođe deset i više godina dok ona  izneneda počne da buja i počne naglo da se širi.  Ako  se  odmah  u  početku  u  tu  malu  i  bezopasnu  izraslinu  izvrši  bilo  kakvo  usecanje  ili  se po njoj  pritiska  (naprimer.  pa se  brani  i  iz  svoje  okoline  crpe  ono  što  mu  nedostaje. Međutim. Mnogi lekari su mojim pacijentima često govorili da oni to  nebi  bili  spremni  da  veruju  i  da  su  bili  iznenađeni.  da  su  se  u  to  uverili lekari koji su sumnjali.  jer se bez fosfata ne može živeti.  Svoju  terapiju  ovako  sam  zamislio: crveni sok od cvekle nesumnjivo je dobro sretstvo protiv raka. Od 1950.  Svako  poštovanje  pred  tim  lekarima  objektivnog  posmatranja i suda!  Danas znam nešto više. ali samo sa tim  sokom ne može se živeti.  našao  sam  potvrdu  svoje  pretpostavke  pre  deset  godina.  ali  još  ni  izdaleka  ne  prekasno. Kapalo je celog dana. Punih šest nedelja ta žena nije praktično ništa jela niti pila.  Međutim.  pa počinje  da  odumire. kome to izaziva strah i želi da ide linijom potpune  sigurnosti. (Vidi  ''Totalna  terapija''). Umrli su u svim slučajevima samo oni kojima je za jelo davano i nešto drugo.  po  mome  mišljenju. ima 87 godina.  terapiju  izdržali  na  jedvite  jade  ili  u  tome  nisu  uspevali.  radi  pregleda). bolesnicima od raka ne daju ništa drugo za jelo.  evo  jednog  izveštaja: godine 1962. ali i mnogi lekari: ''Ne može se živeti ako se 42  dana  uzimaju  samo  sokovi''. možda ćete razmišljali onako kako su  razmišljali već mnogo stotina pacijenata. da odgovornost i ne mogu preuzeti.  Prema  tome  je  bolje  ako  čvorić  ili  otvrdnuce ostavimo na miru. a za vreme terapije nisu ništa  jeli. Naime. Razmišljaćete  –  to je  ipak nemoguće. kao i sakove od rotkve i krompira.  a  potom  su  postali  vrlo  aktivni  zagovarači  tog  metoda  lečenja. celer zbog fosfata.Stekao  sam  iskustvo  od  najmanje  hiljadu  slučajeva.  na  njima  se  tkivo  ne  hrani  krvlju. Lekar mu je pričvrstio jedan gumeni sud.  što  stvara  metastaze. Često mi je bilo zagonetno zašto su bolesnici od raka sa  samo jednim malim tumorom ili oni koji su bili operisani.  Napomenuo bih s tim u vezi da je iz tog mesta na usni izlazila jedna tečnost – oko četiri  litra dnevno. nastaje  jedna  samostalna  tvorevina.  i  to  pritisnuto  mesto hoće da  živi. zbog karotina. imala je oblik i izgled malog roja pčela.  Sastavio  sam  mečavinu  sokova  od  povrća. iako je imala 16  .  Pošto pročitate tekst moje ''totalne terapije''.  S  tim  u  vezi. radi merenja  količine izlučene tečnosti. formirajući se u izraslinu koju nazivamo  rak. O tome. koja se  više nije mogla operisati . kao što možete videti iz pisama na početku knjige. dodao šargarepu.  često  sam  razmišljao.  Kada  do  toga  dođe. koji više nisu mogli biti operisani i od kojih su lekari digli  ruke.  ona  ''podivlja'';  rak  je  u  istom  trenutku  prešao  u  krv.  vreme  je. Ona je i danas živa.Kad  sam  došao  njenoj  kući. Donja usna podsećala je na pravu bradu.  Ta  tvorevina  u  početku  se  razvija  veoma sporo pa i kako je već poznato. ako iz te sokove daju još nešto drugo za  jelo. za rad jetre. neka uzme moju ''totalnu terapiju''. Davao sam uvek  isti odgovor.  koju  možete  upoznati  u  uvodu  za  moju  ''totalnu  terapiju''  (strana  16).  Pisali  su  mi  mnogi  lekari  koji  su  tvrdili  da  je  bez  masti  i  belančevina nemoguće dugo ževeti; da oni na sebe ne bi mogli preuzeti odgovornost da  osim sokova i čajeva. ali  je povraćala 4 do 5  l tečnosti dnevno. kako bi  to  trebalo  da  izgleda. bio sam u podeti kod jedne žene koja je imala rak želuca. kada govorimo o ovoj terapiji. Tako sam.  godine  naovamo  sa  tom  terapijom  doprineo  sam  izlečenju  više hiljada  obolelih od  raka  najrazličitijih vrsta i leukemije.

 sve izrasline. ocenjivati u ovom trostrukom kontekstu''.  razume  se.  Mogao bih još da dodam da su još mnogi drugi ljudi koji nisu bili bolesni od raka.  jer  u  organizmu  ima  veoma  malo  tzv.  Sokovi  od  povrća.  ­  I to vas drži.  kod  kojih  je  tumor  delimično  ili  potpuno  odstranjen.  Već  trećeg  dana  žena  više  nije  povraćala  i  već  je  uspela  da  uzme  dve  supene  kašike  soka  od  povrća.  tj.  Desetog dana reče joj njen lekar. koju crvena telesna tečnost izvršava sama.  Zahvaljujući  kombinaciji  sa  čajevima.  u  početnom  stadijumu).  Isto  važi  i  za  operisane  od  raka. To je operacija bez  skalpera. Dokazano je da je za  vreme  nastajanja  raka  poremećena  razmena  mineralnih  materija  u  ćelijama.otvoreni  rak  želuca. mogu povoljno da se odraze na taj poremećaj i da  ga  neutrališu. i tako je za vreme cele terapije trošila veoma malo sokova.  izuzetno  važno  da  se  stolica  i  urin  dobro  eliminišu. poremećaj disanja u  ćelijama  krvi.  jednom  dnevno.  što  mi  je  i  uspelo.  kako  se  razgradne  materije  ne  bi  dugo  zadržavale  u  organizmu  i  izazivale  pojave  trovanja. S druge strane.  stimuliše  se  aktivnost  organa  za  izlučivanje.  najfinije dozirano. Drugu prednost  vidim u činjenici da su biljni sokovi bolati mineralnim materijama. a osim toga ne osećaju potrebu ni za kakvim jelom.  Meni je sada potpuno jasno zašto bolesnici od raka sa velikim tumorom najpre ne  uzimaju puno soka. samo minimum.  uzimali  moju  ''totalnu  terapiju'' –  bilo radi preventive ili  mršavljenja –  iako za to vreme  nisu  jeli  apsolutno  ništa  drugo;  da  su  se  za  vreme  terapije  izvanredno  osećali  i  bili  potpuno sposobni za svoj posao. nagomilane otpadne materije i bolesne otekline. a šta?  ­  Samo sokove. Možete li možda da jedeta?  ­  Da.  Davao  sam  joj ujutru  i  uveče po  tri  kapi  tinkrure  trave  od  srca na  jezik. viromikozu. nastupilo je uočljivo poboljšanje.  jedna  šolja  bistre  čorbe  od  luka.  žalfija  deluje  smirivanjem  upala  a  neven uklanja  tzv. Te kapi sam joj davao da bi se zatvorio  otvoreni  tumor. prema tome.  izopačivanju  telesnog  tkiva u  vidu  tumora i njegovom naglom uvećavanju. jer čaj od trave  od srca nije mogla da guta. koji je svakodnevno dolazio  ­  Vidim. Budući da bez te materije organizam ne može da zivi. i ne morate da povraćate?  ­  Ne. u  lečenju uz  pomoć terapije sokovima preseca se dovod belančevina spolja.  autor  knige  ''Gottes  Segen  in  der  Natur''.)  Meum  Mutellina  čisti  krv.  pa  oni  nemaju  zamenu za belančevine.  Nekoliko primera: 17  .  a  onda  svakoga  dana  pomalo  više. krv.  teško  da  mogu  izdržati  samo  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima. koja  je  gladna belančevin.  Bruno  Fonarburg  (Vonarburg).  ­  Stvarno.  pri  čemu  zdravac  podstiče  rad  bubrega  i  izlučivanje  toksičnih  materija. odnosno. bolati mineralnim materimama. reče.  U  tom  slu;aju  bila  bi  dopuštena. što znači da se isključuju  u svakodnevnoj ishrani. nisu im potrebne belančevine.  zatim  (lat.  odnosno.  zamene  za  belančevine. pacijenti sa samo malim tumorom  (dakle. Toje jedan od dokaza da je moguće živeti šest nedelja i  bez zamene za belančevine.  ovako ocenjuje uspeh moje terapije:  ''Buduci  da  belančevine  doprinose  odvijanju  kancerogenog  procesa.  Za  vreme  te  terapiuje  je.  Celokupnu  terapiju sokovima treba.  od tog  trenutka počinje  da  ''kreka''  u  telu sve  što  je suvišno  i  telu  strano.

 Sa 80 godina još je bila aktivna kao likovni umetnik.  a  od  raka više  nema  traga  (vidi  pismo  u  početku  knjige).  Krompir  je  tu  veoma  važan. ta  žena (M. Ona je zajedno sa gore pomenutim čovekom. a drugo.  koji  je  isproban  samo  u  slučajevima  raka  na  želucu.  Mogli  biste  da  ga  isprobate.  Međutim.  Rekao  sam  joj  –  ako  već  znate  šta  imate.  Sokovi  se  mogu  piti  onoliko  koliko  osećamo  glad.  Ona  je i  danas zdrava (1980).N.  Švajcarskoj  i  SR  Nemačkoj. Međetim ta žena je to već dugo znala. već  samo uzimati propisane  sokove  od  povrća  i  odgovarajuće  čajeve. pošto joj je već majka bila operisana od  raka  na  dojci  i  odmah zatim  umrla.  posle  42  dana  ozdravio  i  umro  tek  1971. iz Brudenca) posle 42 dana bila je izlečena.  Terapija se uzima najbilje sa samočeđenim sokovima. 1/5 od celera uz nešto malo soka od  rotkve i jednog krompira veličine  jajeta. I ja sam sam  uzeo tu terapiju. kako je to u daljem tekstu  opisano. pošto nije bilo aparata za ceđenje sokova.  gotovi  sokovi  po  mome  receptu. godini života.  (''Biotta''. Uzeti šaku sirove krompirove  ljuske dnevno  i  kuvati u  količini  od  dve šolje  vode. 100g šangarepe i 100g korena celera i oko 30g rotkve  (sokovi).  sa  oznakom  ''Breuss­Gemusesaft''.  2  do 4  minuta.  može da posluži  i  kao hrana za rak.  Moj drugi slučaj: posle ove žene iz Bludenca.  ko ne  može  da  podnese  prisusrvo  krompira  u  soku. a  sam pacijent može normalno da živi. Tako je  ta žena uzela moju  terapiju.  naročito  ako  je  reč  o  raku  jetre. Taj talog se kao prvo teško pije.  koja  je  dugo  patila  od  raka  na  dojci. a zatim se sok pasira kroz gustu cediljku za čaj ili lanenu krpu.  jer u ¼ l biće bar još jedna supena kašika taloga. Ako to nije slučaj. Dakle.  Ovu  svoju  terapiju  pripremio  sam  još  deset  godina  pre  tog  slučaja. Povrće se  moralo ribati na rendici i presovati uz pomoć lanene krpe i prese za pire­krompir. Dobro je  ako  nekoliko  dana pre početka  ''totalne  terapije''.  Moja ''totalna terapija'' protiv raka  U  okviru ove terapije ne sme  se ništa  jesti 42  dana.  ali  se  nisam  usuđivao  da  bilo  kojem  bolesniku  kažem  da  je  bolestan od raka.  Moja mešavina: Potrebno je za datu količinu soka pripremiti 3/5 soka  od cvekle.  Sve  povrće  cedi se  aparatom za ceđenje soka. gpdine.  prva  na  sebi  primenila moju terapiju. koji se pije gutljaj po gotljaj.  može  da  uzima  po  jednu  šolju  čaja  od  krompirove ljudke  dnevno. Što manje to bolje.  Iako pacijent za to vreme slabi 5 do 15 kg.  Rak živi samo od čvrste hrane  koju čovek uzima u  sebe. on se izvanredno oseća. Ipak.  Istu terapiju preporučio sam i jednoj bolesnici iz istog mesta. potrebno je  nabaviti  biološki  čiste  sokove  povrča. Nije više gajio nikakve nade u poboljšanje svog stanja.  1/5 od šargarepe. ali ne više od ½ l dnevno. a tumora više nigde nije bilo.  je  jedna  žena.  koji  se  mogu  nabaviti  u  Austriji.  uz  redovna  jela. pa mogu reći da nikada nisam toliko radio kao u tom periodu. nestaje. jer su lekari već odavno hteli da  je operišu. uzela moju  terapiju i izlečila se. jer vam  ionako neče škoditi. tumor se povlači. Na moju  preporuku. uz potpun uspeh.  koju u ono  vreme uopšte nije bilo lako uzimati. pozvali su me u dom jednog čoveka  u mestu  Gecis (Gotzis). pijemo oko  ¼  l  soka 18  . Za operaciju nije mogla da se odluči. Primer: Uzeti 300g cvekle. koja je imala rak na  želucu i rak na debelim crevu. ukoliko raspolažemo biološki gajenim povrćem.  imao  bih  jedan  metod. ako 42 dana pijemo sokove od povrća i čajeve.  kao  i  u  većem  broju  drugih  zemalja). u 80. koji je imao rak na želucu i bio u takvom stanju da se više nije  mogao podvrći operaciji.  taj  čovekje  uzeo  moju  ‘totalnu  terapiju'.Godine  1950.  u  prodavnicama  sa  natpisom  ''Reformhous''.

 koji će prijati pacijentu.  da bismo  odvratili  misli  od  jela  i  bolesti. mogu se primeniti klizme sa čajem od kamilice ili piti  blagi čaj za ćišćenje ili pak u debelo crevo uvući buter u čvrstom stanju. prema  osećanju  gladi. gutljaj po gutljaj. ne gutati odmah. Crveni čaj od zdravca sadrži  nešto radijuma.  što  znači  dobro  smešati  sa  pljuvačkom! Posle oko 15 do 30 minuta ponovo uzeti mali gutljaj soka od povrća. što znači. obavezno mora piti  zajedno sa navedenim vrstama čajeva i to uvek gutljaj po gutljaj.  pre  odlaskana  spavanje. U podne samo1/16 l  (pola  šolje)  čaja  za bubrege  a  tako  i  uveče.  U  međuvremenu  ponovo  uzimati  čaj  od  žalfije.  sačekati da  se  sok  dobro  izmeša  s  pljuvačkom.dnevno.  da  mnogo  od  onoga  što  u  crevima  nije  za  bacanje.  malo  će  gubiti  od  težine.  Pravilna primena moje terapije protiv raka  Neko ko pravilno primenjuje moju terapiju protiv raka (sa sakovima od povrća.  nanom  i  matičnjakom.  Uzimanjem  tih  malih  količina  hrane  gutljaj  po  gutljaj  (sak  i  čajevi). polovine terapije.  treba  raditi. uz  upotrebu  čajeva).  što  ujedno  predstavlja  krajnji minimum opterećenja za organe za varenje.  prinudno  dolazi  do  dobrog  mešanja  (prožimanja)  s  pljuvačkom  u  ustima.  Uz  terpiju  sa  sokovima  tako  se  stimuliše  sistem  vene  porte  (vena  portae). da svakodnevno  popije po šolju ohlađenog čaja od zdrvca.  može  uzimati po jedan gutljaj rasola. (bili da je pacijent primao zračenje ili ne).  ovako  je  pravilno:  ujutru  najpre.  popiti  pola  šolje  čaja  za  bubrege.  Može  se  uzimati  ½ l.  teli  gotovo  100%  apsorbuje.  ili  vrlo  malo. gutljaj po gutljaj.  Posle  sledećih  30  do  60  minuta  uzeti  mali  gutljaj  soka.  U  toku  popodneva    sok  treba  tako  uzimati  samo  kada  za  njimosećamo  potrebu. polako. ali to nije obavezno!  Što se tiče moje ''totalne terapije'' protiv raka i tzv.  Prema  tome. Može se uzeti  bilo koja  vrsta  matičnjaka ili  viče vrsta mešano.  ali nije obavezno. moram  obavezno da napomenem da se sok od povrća po mome receptu.  ali  ne  progutati  odmah. Jedam prstovet čaja ostaviti da stoji 10  minuta u vrućoj vodi (1 šolja).  30  do  60  minuta  kasnije  1  –  2  šolje  toplog  čaja  od  žalfije  sa  kantarionom. Može se piti  do ½ l  dnevno.  koji  se  tadatakođe  može  piti  hladan i koliko želimo. takođe.  Za  vreme  terapije  u  većini  slučajeva  nije  potrebno  mirovanje  u  krevetu.  Čaj  za  bubrege  –  samo u prve tri sedmice! Popodne biće nam češće potreban po gutljaj soka. Piti po  jednu kašiku.  TUMOR U MOZGU  1 – 2 šolje čaja od matičnjaka dnevno. dobro smešano sa  pljuvačkom u ustima! Nikako samo sok!  Neophodno je.  kako  bi  smo  se  navikli  na  sok.  a  da  ipak  nemamo nikakvih tegoba.  već  naprotiv.  Neophodno  za  život  je  1/8  do  ¼  l.  Dodatno  se.  Tako  se  može  dogoditi  da  po  nekoliko  dana  uopšte  nemamo  stolicu.  s  vremena  na  vreme.  polako. 19  . ali sve čajeve za vreme terapije – bez šećera.  Osim  čaja  za  bubrege  i  čaja od  žalfije  (strana  11)  trebalo bi  u  posebnim  slučajevima  (rak  na  više  mesta  u  telu)  piti dodatno i sledeće čajeve:  ZATVOR Ako zatvor stvara tegobe. ohlađenog.

 pa preko toga uviti i sa vunenim ćebetom. sa  žutom ili belom mrtvom koprivom.  RAK JETRE  Uzimati  2  šolje  čaja  od  krompirove  ljuske  dnevno.  a  još  bolje  mlak.  Unutrašnje  strane  listova  staviti  zajedno  sa  krpom  na  leđa  ili  bolesno  mesto.  Evo kako se  radi –  uzeti tri lista  kelja. Sa trećom kašikom dobro ispirati.  RAK NA DOJKAMA.) Listove valjati staklenom bocom sve dok se ne  isprave.  RAK KOŽE  Ako  je  rak  prečnika  0.  uz naknadno  utrljavanje maslinovog ulja ili kantariona spravljenog sa  maslinovim uljem. na njega platnenu krpu širine 25 –  30 cm a na tu  krpu još jednu krpu sa izvaljanim listovima kelja. VRATNIH ŽLEZDA I GRKLJANA  Čaj od bedrenike.  RAK NEPCA.  Koristiti  ohlađen.  iz nje  izlazi jedan žuti.  U  slučaju  TBC  pluća. položiti na krevet. gutljaj po gutljaj.  uz  gornji  čaj. 1 prstovet ostaviti da stoji  10 minuta u jednoj šolji vruće vode. Ove obloge  takođe se preporučuju kod svih vrsta raka. ako je površina veća. prilikom kidanja biljke. Takav oblog mora dobro i čvrsto 20  . odnosno grgljati. a  uz njih  i 1 prstovet  mrtve koprive.RAK OČIJU  1 šolja čaja od trave vidac. uzimati jednu kašičicu semena od širokolisne bokvice. gutljaj po gutljaj.  Ako  pacijentu taj čaj prija. jedan pored drugog i  jedan  odozgo. Položiti dva lista.  Za one koji neznaju kako se priprema oblog: vuneno ćebe ispresavijeno u dužinu  (širina oko 50 cm). pa sa drugom platnenom krpom dobro i  čvrsto uviti. to je znak da je potreban jetri! Ako mu smeta njegov ukus nije ga  potrebno piti. Međutim. ostaviti da  stoji 10  minuta  u 1  šolji vruće vode. Sa kašikom čaja ispirati grlo.11).  nekoliko  puta  preko  dana  blago  kvasiti  po  bolesnom mestu  svežim  sokom od  ruse (rosopas); naime.  Šaku  sirove  ljuske  od  krompira  kuvati  2  do  4  minuta  u  2  šolje  vode.  gutljaj  po  gutljaj. Sa drugom kašikom uraditi  isto.  Može  sa  koristiti  i  tinktura  načinjena  od  ruse.  same  ili pomešano. 1 prstovet brtske hajdučice ili virka.0  cm.  ohlađen  ili  topao. ohlađen. U apotekama Austrijr poznato kao Flohsamen. a onda i popiti. ali potrebno ga je uzimati  svih 42 dana.  Još  jednom skrećem pažnju: nikako ne nanositi na otvorene rane!!  RAK KOSTIJU I PLUĆA I T B C PLUĆA  Piti  mešani  čaj  od  bokvice  (str. JEZIKA. kvasiti precizno samo po ivici  do završetka zdrave kože.5  do  1. a onda ispljunuti. provlačoti  ih kroz toplu vodu da otpadne  prljavština. a najbolje se primenjuju na leđima (krsta). sa nešto vode ili  čaja. gorki sok. (Spoljašnji listovi su najbolji.  kao  i u  slučaju difterije  (strana  28). Zimi treba uzimati čaj od ruse za kvašenje ili pranje.  U  slučaju raka  jetre  trebalo  bi pripremati i obloge od listova kelja.  takođe  jednom dnevno. JAJOVODIMA I MATERICI  Svakodnevno piti po 1 šolju čaja od mešavine brdske hajdučice i virka (virak). prethodno lako namazano mlakim uljem. To raditi često u  toku dana: 1 kafenu kašičicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1 šolji vode. ali samo  oko  rane:  1  prstovet  čaja  od  ruse  ostaviti  da  odstoji  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.

 Preporučljive si i vruće  kratke obloge od trina.  a zatim staviti  toplu krpu. preslice ili ovsene slame. gutljaj po gutljaj. Ujutru oblog skinuti i  mesto odmah isprati  toplom vodom i dobro obrisati. pošto treba da ostane preko noći.  Mazanje bolesnog mesta pre stavljanja obloga nije obavezno.  često nije dobro ako se  nešto radi iza leđa lekara. preslicu ili ovsenu slamu staviti da kuvaju 10 minuta u 1 šolji vode. ohlađen.  pacijenta  odvraćaju  od  moje  terapije.  Terapija protiv raka  Ranije  sam  pisao  da  moju  ''totalnu  terapiju'' protiv  raka  treba  uzimati  samo pod  nadzorom lekara. Ako se radi o nekom nervoznom  oboljenju  zeluca. prema tome kako se pacijent oseća.  uz  propisane  čajeve.  piti  dodatno  i  po  šolju  čaja  od  odoljena  sa  pelinom:  pola  kašicice  mlevonog korenja odoljena kuvati tri munuta u 1 šolju vode. 1  prstovet čaja ostaviti samo tri sekunde  u vrućoj vodi. shvatio sam da veliki broj lekara ne želi da  čuje  za  narodnu  medicinu.  eventualno  meso od živine  ili teleće  meso i  druga laka jela (za one koji ne mogu bez mesa). Ipak.  čaj  od  žalfije  i  čaj  za  bubrege. Svakome prepuštam  da li će terapiju uimati pod nadzorom lekara ili ne.  ili  ugrejati  sam  krevet. Što se tiče uzimanja sokova od povrća . pa prepisuju  i  medikamente  koji  su uz  moju terapiju  apsolutno štetni. a uz to jesti na primer: gustu  čorbu od ovsene prekrupe. strani. ukoliko je  previsok.  Doduše. već  se mora čekati najmanje 2 do 5 meseci. Zatim utrljati nešto (1 – 2 kašičice)  mlakog ulja na bolesno  mesto.  Moju 'totalnu terapiju' ne bi trebalo ili smelo uzimati odmah posle operacije. tobože.  to  činiti  uvek  pre  obroka.da naleže. kako sami možemo odrediti  svoj krvni pritisak. da ne može da isklizne.  kao  za 21  .  dakle  lečenje  prirodnim  sretstvima. Ako takav oblog ne  naleže dobro i čvrsto pacijent bi imao osećaj hladnoće.  Za  vreme terapije  nisu dozvoljeni ni injekcije ni  zračenje.  kratko  vreme  ležati  u  krevetu  dok  mu  postane  ugodno  toplo. čitati na 45.  RAK PROSTATE I MOŠNICA  Svakodnevno piti 2 šolje čaja od sitnocvetne svilovine.  jer pogrešno napravljeno  veća je šteta od koristi. koja se  može ponovo ukloniti  posle nekoliko minuta. Za taj period  čekanja  treba sakodnevno piti 1/16 l do 1/8 l soka dnevno.) Uputstvo za pripremanje obloga mogu se nači u knjigama autora  Sebastijana Knajpa (Kneipp). ohlađen. što bi  bilo samo štetno. pošto bi ono. gurljaj po gutljaj. a zatim tako papravljen čaj  samo tri sekunde previvati preko 1 prstoveta pelina.  1 prstovet čaja ostaviti sa stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. To sam činio uglavnom zato da bi lekari tokom odvijanja terapije mogli  i trebalo da posmatraju zajedno sa mnom. ali i zbog krvnog pritiska . pa bi mu čak bilo i hladno.  RAK SLEZINE I PANKREASA  Najmanje 1  l čaja od žalfije dnevno piti topao ili hladan. To znači. (Obloge  primeniti  samo  ako  se nešto  razumemo  u  pripremanje  obloga. Trine samo ostaviti da stoje 10 minuta u  vrućoj vodi. O tome.  Pre  pripremanja  takvog  obloga  pacijentu  mora  da  bude  ugodno  toplo.  RAK ŽELUCA  Piti svakog dana. jednu šolju čaja od pelina ili kičice. mogli da prepišu nešto za srce. mogli biti zavedeni. koko bi.  supu od povrća. U takvom slučaju oblog bi trebalo odmah skinuti.

  rak grkljana. pa bismo čak bili sigurni da smo oslobođeni od eventualno postojećih ćelija raka. Najbolje je.  Kod  svih  ovih  oboljenja  ''totalnu  terapiju''  treba  uzimati samo tri nedelje. Libek / Lubeck).  a  i  oni  neka to čine''.  Švajcerske. uzimati oko 1/16  l (pola šolje) soka od povrća.  Holandije. U svakom slučaju i dalje.  (  Međutim  ako  je  uzimamo  42  dana.  Odmah  je  terapiju  preporučio  sedam  drugih  bolesnika  od  raka  i  svi  su  ozdravili. tumore u glavi.  Ljudima  sam  govorio da  treba da imaju na umu da svako nema mogućnost da tako daleko putuje.  Želeo bih da napomenem da  moju  terapiju starije  osobe  lakše uzimaju.  terapija  ni  u  kom  slučaju  ne  škodi.  Najsigurnije  je dovesti stručnjaka za otkrivanje  vodenih žila. pošto su mnogi pacijenti dolazili izdaleka (Hamburg. rak na endokrinim žlezdama.  itd. rak debelog  creva itd.  Zato.  Godine 1950.  nego i kod sledećih bolesti:  Artritis. a o alkoholu. koji  može da  locira njihov  tok. osteoporoza (gubljenje kalcijuma u kostima).  Možda  je  već  više  hiljada  ljudi  dobro  podnelo  moju  42­dnevnu  terapiju  sa  sokovima. za period od dve do četiri nedelje.  trina ili ovsene slame. spondilatroza (istrošenost pršljenova  u  grudnom  i  slabinskom  delu  kičme).  SAD.  Lično  sam  vodio  terapiju  protiv  raka  kod  oko  2000  osoba.  Posle  42­dnevne  terapije  ponovo  početi  polako  sa  jelom.  Gintera (Ernst  Gunter). pomeriti krevet ili premestiti se u drugi. rak kostiju.  uz  minimum  soli. ali na potpuno isti način kao u slučaju raka i sa čajem od žalfije  i  čajem  za  bubrege. leže na vodenim žilama (vidi: Vodene  žile).vreme  ''totalne  terapije''. Moj cilj bio je i  jeste  da  pomognem  mnogim  bolesnima  od  raka  i  drugima  koji  su  prividno  neizlečivo  bolesni.  bilo  bi  još  veoma  preporučljivi  svakog  trećeg  do  petog  dana.  Moja  terapija  sa  sokovima  od  povrća  ne  samo  što  višestruko  pomaže  kod  raka.  Navikavanje  na  redovnu  ishranu  posle  šest  nedelja  terapije  gladovanjem  treba  da  traje  otprilike  koliko  i  sam  period  gladovanja.  U  teškim  slučajevima.  koksartroza  (oboljenje  zgloba  kuka).  najbolje  po nekom  od uputstava  za  biološku  ishranu  (primer:  ''Die  lebendige nahrung''/  ''Živete  bez bolesti'')  autora  E.  kod  svih  pomenutih oboljenjasa zglobovima  izimati terapiju uz pune kupke.  molim.  pa  je  posle  nedelju  dana  ptimetio  da  mu  ona  koristi  na  dobro.  'totalnu  terapiju'  otpočeti  tek  kad  se  osećamo  dovoljno ojačani. pošto im  gladovanje ne pada tako teško i njima ne treba toliko sretstava za vraćanje snage i ranije  težine. iz cele  Nemačke.  Kanade.. doprineo sam izlečenju prve bolesnice od raka uz pomoč ove svoje  ''totalne terapije'' i do sada uzimamao u tretman i lečio takođe i rak dojke.  a  da ništa drugo  nisu  jeli. imperativ je  izbegavanje svih oblika štetne hrane  (meso.  ono  leže  na  ukrštanju  vodenih  žila  pod  zemljom. Jedan čovek mi je pričao da je uzimao terapiju tačno po mojim uputstvima. beli hleb.  svima  govoreći:  ''Ako  imate  još  poznanika  ili  rođaka  koji  možda  imaju  rak. beli šećer. 22  . rak u glavi. oslobodite se tog velikog straha od kancerogenih oboljenja! Većina bolesnih  od raka.  Prema  tome. načinjene od preslice.  Molio  sam  za  dalje  preporuke.  preporučujte  moju  terapiju. rak jetre. ozdravili  su  i  to  većinom bez  recidiva. Da bismo se brže oporavili. kao i drugi prividno neizlečivi bolesnici. duvanu i  crnoj kafi da i ne govorimo). tada.)  Osim  toga  .  Belgije. kao i pacijente koji su zbog zračenja imali velike opekotine na nozi.). gutljaj po gutljaj.  artroza  (upale  koje  razaraju  zglobove).

  otkrića  koja  su  ostvarili  zvanično  nestručni  i  neakademski  obrazovani  ljudi.  da li  bi se uz to  mogao piti  sak od  crnih  ribizli. Te ćelije žive samo od balasta koji  čovek unosi u sebe sa svojim jelima.  Možda  bi  još  bilo  dopušteno dodati malo soka od limuna.  čaj.  s  tim  u  vezi.  naprimer.  i  kako  su  velika.  po  kojoj  se  42  dana  za  hranu  sme  uzimati  samo  mešavina  sokova  po  mome  receptu  i  odgovarajući  čajevi. i mnoge zdrave ćelije tela.  Evo.  strani.  Po  mojoj  proceni. pa ipak  postoje  izgledi za poboljšanje stanja. odnosno izlečenje. od samih sokova od povrća one ne  mogu živeti.  Uz primenu tih sredstava kojima se služi zvanična medicina ne uništavaju se samo ćelije  raka. od 2 – 4.  da  li  se  uporedno  mogu  uzimati  i  medikamenti. nažalost.  sok od malina  ili sok od bundeve.  Ipak.  u  svim  tačkama  (sok  od  povrća. itd.000 nastaje 20.  vodene  žile.  NA  KRAJU.  Zašto  takav  tumor  u  početku polako  raste.  Prema  tome  naš  je  zadatak  da  gladovanjem  sa  sokovima  uništimo  ćelije tumora.  Ili.  oko  20.  ZAJEDNO  SA  MNOM.Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka  Dobijao  sam  često  i  mnogo  pitanja.  Sa ovim malim izveštajem verujem da sam odgovorio i na pitanja mnogih lekara  koji su mi pisali i nisu verovali da se bez belančevina može živeti 42 dana.  u  krajnjoj  instanci. naprimer. Čaj od  žalfije  sa  kantarionom. zahvaljujući mojoj terapiji sa sokovima od povrća. upravo.  pa  prema  tome  rak  uopšte  i  nije  bolest. od 8 – 16.  ŽELEO  BIH  DA  POZOVEM  SVE  KOJI  SE  BAVE  MEDICINSKOM  NAUKOM  DA  NAUČNO  ISPITAJU  MOJE  USPEHE  U  LEČENJU  RAKA  I  DRUGIH  PRIVIDNO  NEIZLEČIVIH  BOLESTI  KAKO  BI. POMOGLI TIM NAPAĆENIM LJUDIMA.  nanom  i  matičnjakom  može  se  piti  koliko želimo.  ima  sledeće uzroke:  od  jedne  ćelije  raka  nastaju 2. sa mojom ''totalnom terapijom''. bolje je ne jesti ništa! U slučaju nepridržavanja mojih uputstava. uspeh bi se znatno odložio. Umrli  su samo oni koji su pored terapije primali medikamente koji razaraju ćelije. ali nikada sok od jabuka! Sveže isceđen sok od  jabuka mogao bi se povremeno uzimati sam.000  bolesnih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesnika ponovo je ozdravilo.  jer  najvažnije  je. od 4 – 8.  Šta  je  tumor  –  možemo  čitati u  ovoj  knjižici  na  13.  neuspeha  primene  moje  terapije  dolazi  uvek  kada  je  pacijent  ne  poštuje  striktno.  a  pred  kraj  veoma  brzo.). ili injekcije. Nasuprot tome. To bi  nauka  trebalo  da prizna  i  ondsa  ako  je  to  za  nju  još  neobjašnjivo! Bez obzira od koga i odakle dolazi! 23  .  Iz  navedenog  razloga  želeo  bih  da  naglasim  da  su  mi  moja  dugogodišnja  posmatranja  uvek  iznova  potvrđivala  da  do  tzv.  uspeh  i  ono  što  koristi  čovečanstvu. Smatram da ćelije raka nisu bolesne  ćelije tela nego. To je moje shvatanje: najbitnije je uspeh. pa bi čak bio i doveden u  pitanje. Osim toga. povećavanje tumora zaista se brzo događa. ćelije koje pripadaju raku. nego.  Podsetite  se  samo  koliko  je.  na  stranama  16  –  21  krajnje  precizno  je  opisana  moja  ''totalna  terapija''.000 ćelija. itd.  mnoge  je  zanimalo. ali nikada umešan u druge sokove.  objašjenja:  u  mojoj  knjižici. Kad jednom već moramo da kažemo da od  10.  Ja  dobijam  takva  i  druga  pitanja. koji je hiljadama puta potvrđen.  Tumor  pritiska  ćelije  samog  tela;  to  kod  njih  izaziva  poremećaje  i  tako  nastaje  bolest. jaja  ili povrća.  ali  samo  bez  šećera.  da  li  se  pored  moje  terapije  sa  sokovima od povrća  može jesti i nešto hleba.  dodatnim uzimanjem druge hrane.  meda.  Tumor  je  samostalna  izraslina  i  proizvodi  samostalne  ćelije.

  uvek pre  jela po  nešto soka i uz to i čajeve (žalfija i čaj za bubrege).  LEUKEMIJA  Dana  1. Ako je moguće.  koji  se  ne  odreknu  pušenja  zauvek.  a  postavljeni  cilj  ne  biva dostignut ni posle šezdeset i više godina. a time i tzv. 42 dana – kao kod raka.  itd. možda trebalo da sami spravljamo i  mešamo  sokove  od    biološki  gajenog  povrća. To oboljenje lako je  izlečivo.  nego  samo raspadanje ćelija krvi. 24  . u kojoj se ne mora trpeti glad i žeđ i bez ikakvih  negativnih posledica.  da  terapiju  sa  sokovima od  povrća  možemo takođe primeniti i u sledećim slučajevima:  (1) Kao preventivnu terapiju protiv kanceroznih oboljenja  (2) Kao regenerativnu  terapiju za celo  telo:  1/8  do  ¼ l  dnevno. to je isto kao i lagati čoveka. Pre  nego što sam ušao u njenu bolesničku sobu. jer i u gradu i na selu  žive hiljade ljudi koji traže pomoć. od garantovano biološkog povrća. od strane 49 i dalje). a koji nemaju mogućnost da svakodnevno sami cede  sveže biološko povrće. izazvano oboljenjem sistema vene porte. a mi hoćemo da joj ispunimo svaku želju  do njene smrti.Često  se  događa  da  se  određeni  predmet  naučno  istražuje. ne zna od čega boluje.  ''BIOTTA­Breuss­Gemusesaft''.  kao naprimer  u slučaju  lečenja  bolesti  od  raka. kao artritis.  (3) Kao teraiju za mršavljenje.  dobro  paziti  na  ptavilno  doziranje  (vidi strana 16/17).  uzaludno  će  uzimati moju ''totalnu terapiju''!  U teškim slučajevima raka bi.  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:  Mnogo kretanja na svežem vazduhu!  Naročito  bih  želeo  da  skrenem  pažnju  na  to. u stvari. (Vidi.  Bio  bi  srećan  kada  bi  se  moja  ''totalna  terapija''  mogla  dalje  poboljšavatiu  kombinaciji sa drugim metodama lečenja raka. oktobra pozvan sam u dom jedne žene koja je bolovala od leukemije.  (4) Kao prolećnu terapiju  (5) Za popravljnje krvne slike  (6) U slučaju bolesti zglobova.  Smatram  da  bi  u  ovom  slučaju  razlilite  institucije  i  sama  školska  medicina  trebalo  da  prihvate poziv i izvrže svoj deo posla.  veoma  me  raduje  što  jedna  firma  proizvodi  sok  po  mome  receptu. molim te da je  malo  utešiš. itd.  ­  Ali. ako je moguće. Osim toga.. našao ono pravo.  Dana 1. oktobra 1952. Pošto  je čula  za tebe i  tražila  da dođeš. otkrio  sam da leukemija  ne  može da  bude  rak  krvi.  Ipak. reče mi njen muž da ona ima leukemiju. leukemija. A onda se pojavi neki jednostavan i darovit  čovek iz naroda.  ­  Žašto si me onda pozvao? I ja znam da je leukemija neizlečiva. da je  posetila sve lekare u krugu pd 200 km i da su joj svi potvrdili tu dijalnozu. artroza. u slučaju sa terapijom sa  kupkama (vidi stranu 31)  Pušači  bolesni  od  raka.  Tada  nauka  i  školska  medicina  ne  mogu  samo  tako  da  ignorišu postignute uspehe i da čak ne pristaju da analiziraju i ispitaju predmetni metod.  Ipak.  koji  je  možda  igrom  slučaja.  ­  Ona. postoje i periodi u kojima se sveže povrće i ne može  dobiti.

  Tboja žena će ozdraviti  i  vi sada morate da  uradite ono što bih ja uradio da sam na vašem mestu.  Allgau).  u  kojem  je  ležao  gospodin  Redler  (Radler). Zahvaljujući određenom spletu okolnosti.  Njegova  sestra mi  je  rekla  da  je  on  teško  oboleo  (sumnja  na  rak). mogli da rade. prosečno.  ali  uz  napomenu:  ''Ako  ga  operišemo.  po  mome  mišljenju nije rak.  uskoro  će  umreti.  ­  To je onda  i  više od 100  lekara. godine pozvali  u  sanatorijum  ''Marija  Fon Zig''  (Maria  von  Sieg)  u  mestu  Vigracbad  (Wigratzbad)  kod  Vngena  u  Algoju  (Wangen. više nisam verovao ni svom razumu.  i  uveri  se  u  leksikonu.  Kad  je  kod  nje  već  toliko  lekara  utvrdilo  leukemiju. ite iste noći otvorio leksikon i čitao.  Otišao sam kući pa sam.  u  stvari.  od  koga  su  lekari  već  bili  digli  ruke.  On to ipak nije verovao. pa sam se odvezao biciklom do nje i gle.''  Njegova  sestra  nije  htela  s  tim  da  se  pomiri. takođe neće više moći duže da živi. pošto je već imala temperaturu 40  C. Svakim danom bivalo mu je sve lošije.  Tako je broj pacijenata bivao sve veći i veći.  Pre  dve  godine  u  roku  od  10  meseci  kod  mene  je  na  savetovanju  bilo  28  bolesnih od leukemije i svi su. pa su članovi  porodice pali u očajanje.Ušao sam u njenu sobu i izvršio iris­dojagnozu i to samo zatošto u nijednoj knjizi  ne  stoji  kako  se  u  očima  može  prepoznati  leukemija. dana po malo pomagala u kuhinji.  ­  Razume se. ona zauzeta poslom i kaze mi da je već  4.  oboleo  od  raka  na  debelom  crevu  i  tankom  crevu. ja ti kažem da će ona  ozdraviti!  ­  Ali. što je  baš kod te žene bolo slučaj. ona će ozdraviti.  kad sam sve pročitao. posle šest dana.  nego  samo  raspadanje  ćelija  krvi. rekavši:  ­  Zar ti nisam rekao da smo obišli toliko lekara i da imamo klinički atest?  ­  Ako je i 100 lekara reklo da ona uskoro mora da umre. Kad sam to ustanovio. Tu bolest izaziva jedan oblik duševne depresije. Zato.  Hteli  su  još  da  ga  operišu  i  ugrade  mu  veštački  završetak  debelog  creva. Uskoro. radoznao.  ali dragi Roberte.  Ja  nisam  bio  voljan  da  idem.  pomislih. pa su me 28. smatraš da sam uobražen. Posle nedelju dana više nisam  izdržao. kod tvoje žene sam otkrio šta je leukemija u stvari i zato ona  u  mojim  očima  više  nije  opasna.  to  onda  mora  biti  tačno. pa sam joj odmah pripremio kratak  o  oblog.  da  leukemiju  do  danas  još  niko  nije  izlečio.  ­  Mojoj ženi si sada toliko ispričao –  umeša se muž – da je ona poverovala da  će ozdraviti.1964. pa  su me telefonski zamolili da odmah dođem.  Rekao sam joj šta bih radio na njenom mestu. znao sam šta treba činiti. u stvari. ili čak i budala.  brat  vlasnice  sanatorijuma.  a  ako  ga  ne  operišemo.7. nemojte se  više  bojati  te  bolesti.  od  kojih  je 25  .  nije  pristala  na  operaciju. saznali su za mene.  ali  kad  mi  je  ona  kazala  da  njen  brat  ima  osmoro  dece.  oboljenje  sistema  vene  porte  a  i. Brojse?  ­  Znam tačno šta sad misliš.  Od  tada mi više nijedan oboleli od  leukemije nije umro.  jer  je  ona.  ­  Dođi  ovamo. Posle pet godina poginula je u saobraćajnoj nesreći.  Mislio  sam  da  sam  zaključio  da  leukemija  ne  može  biti  rak  krvi.  prouzrokovano  oboljenjem sistema vene proarte.  uzela  je  brata iz bolnice i prevezla ga kući.  da  sve  striktno radite onako kako bih ja postupio na vašem mestu. pod uslovom da  je umao  samo  leukemiju.  A  sada  mogu  i  da  vam  dam  savet.

 otrovi  protiv  moljaca. osveživača vazduha za WC.  što  pacijentu  često  nije  ni  poznato. Iz njegovog pisma u početku knjige možete videti šta je on po  završetku terapiije.  Taka  već  mnogo  godina  gotovo  svakog dana primam  puno  bolesnih od raka.  onako  kako  je  za  svaku  pojedinačno  određeno  u  ovoj  knjizi. zbog  duševne patnje depresije dolazi do otkazivanja funkcije sistema vene porte.  na  šta  je  njegova  sestra  primetila:  ''Tako  znači  ista  dijagnoza  kao u u bolnici''. Dana 21. a takođe i ostale sastojke iz jela.  Gotovo  neizlečivi  su  pacijenti  koji  ne  uspevaju  da  reše  svoje  njateže  duševne  konflikte.  Uz posredovanje gospodina Rudlera došlo mi je na savetovanje više hiljada ljudi  sa najrazličitijim bolestima.  malo. pa makar im lekari davali i samo vrlo kratku šansu  za život. pošto je već rečeno. marta 1977. pa sam narednog dana.).najmlađem tek dve godine.  itd. ne  mogu da  se  izleče po 10.  U  toj  knjizi  saznao  sam  zšto  često  bolesni  ljudi. postignuto je već mnogo. itd. sve mogao da radi.  ali  najvažnije  je  kratko  pre  obroka.  pred  pacijentom  bih  ćutao.55 pregledao sam gospodina Redlera. jula  1964. 40 i  biše  godina.  ponovo rade več posle oko šest dana. treba razmotriti kakva je duševna patnja po sredi.  Sistem  vene  porte  automatski  prima  te  koncentrovne vitamine. uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja. a i mnoge sa leukemijom. više nisam mogao da odbijem. 30. da će lako izdržati moju terapiju i da će  sigurno moći opet da radi. koji  je  ležao  na  nosilima  u  kancelariji  i.  kao  nekada. U 11. Važno je takođe.  razmišljajte. obratiti veliku  pažnju  na strane 24  + 105 + 106  (čaj za bubrege.)  Svi  koji  uzimaju  ovu  terapiju  mogu  bez  daljnjeg  da.  piše da naftalin koji se mnogo koristi protiv moljaca i buba­švaba i veštački proizveden 26  . Otoa Virca  (Otto  Wirz).  20.  šećera. Na to sam im rekao.  najmanje 42  dana uzimati ¼  l  soka.  Ukoliko  su po sredi i  neke  druge  bolesti. otišao tamo sa svojom suprugom.  Osim  toga. čaj od žalfije.  proizvoda  od  belog  brašna.  goveđeg  mesa  i  svinjskog  mesa  (najbolje  je  potpuno  bez  mesa.  pod  naslovom  ''Der  Krankheitsbefund  aus  der  Regenbogenhaut  der  Augen''  (Dijagnoza iz dušice očiju).  Zašto su.  Zato.  rekao  sam  im  da  pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka pluća.  treba  ih  lečiti  paralelno.  gde  bi  mogao  biti  uzročnik  i  nastojte  da  ga  otklonite duševnim opuštanjem.  veoma  je  važno  voditi  računa  da  u  kući  nema  sretstava protiv moljaca.  dragi  oboleli  od  leukemije.  godine  kupio sam  knjigu  autora dr med.  zahvaljujući  iris­dijagnozi.  uz  tačnu  dijagnozu  i  pravilno  lečenje. podgrejana  jela. godine gospodin Rudleru je  bilo 77 godina i još je bio potpuno sposoban za rad.  Dr Vire.  Osim  toga.  aprila 1944.  izuzev  masne  supe. Uzrok takve  depresije  često  može  biti  nešto  prosto. da ne  bih  mogao  da  pomognem.  Važno  je. sprejeva protim insekata.bolesti  često neizlečive  Dana 24. Kad to uradite. na šta su svi osam članova porodice zaplakali.  ustanovio  da  im  rak  na  tankom  i  debelom  crevu.  itd.  TERAPIJA  Svakodnevno piti ¼ l soka od povrća po mome receptu iz ''totalne terapije'' (ali ne  uzimati  ''totalnu  terapiju''!)  Uz  to  možete  piti  i  jesti  ono  što  je  korisno  i  što  vem  prija. razume  se.)  Sok od povrća preko  dana  piti  samo  gutljaj po  gutljaj.  Kako se leči leukemija  Prvo.  između ostalog. 28.

 nego vi!  ­  Ja  jam  potpuno  sama  u  stanu.  ali  do  tada  ni  jedan munut nije bilo poboljšanja. sintetički kamfor. jedan za drugim. naftalin.  jer  je  od  te  bolesti  patila  već  42  godine. DDT. U leševima je.  Za  to  vreme  konsultovala  je  preko  200  lekara.  Ona  to nije  prihvatila.  jer  se  to  u  očima  moglo  videti  jasno. to bi bilo? 27  . uhapšena je zbog ubistva trovanje i sedela u zatvoru već  devet meseci.  Sledećeg  dan  ujutru  ipak  sam  otišao.  ­  I.  muž  mi  je  umro. žena je odmah rekla:  ­  Znači. pa bih već znala da li u stanu imam naftalin ili ne.  a  da  drugim  pere  bolesnu  kožu.  Evo  još  jednog  malog  isečka  iz  te  knjige:  ''U  jednom  čikaškom  listu  objavljen je sledeči izveštaj: šestorica brače ležali su u različitim periodima u jednom te  istom krevetu i svi su umrli u kratkim razmecima.  ­  Da se kladimo u 300 DM da u stanu imate naftalin?!  ­  Tu opkladu ćete izgubiti gospodine Brojse!  ­  Neću izgubiti ja. idemo; još jednom sam uzaludno išla. sadrže arsenik (utvrđeno analizama) i da se udisajem njihovih isparenja izazivaju  najrazličitije bolesti.  što  je  znak  da  je  to  trovanje  gotovo  neizlečivo''. jer bi to bilo uzaludno.  koja im je vodila domaćinstvo. pa zar vam nisam rekla da ćete doći uzalud?  ­  To je sad nevažno. spej protiv insekata.  Rekla  je  da.  Udisanjem  tog  otrovnog  gasa  nastupila  je  brza  smrt  svih  šertorice;  sestra  je  odmah  puštena  iz  zatvora!''  Na  osnovu  mojih  dugogodišnjih  iskustava  mogu  da  iznesem  još  znatno  više  i  uveren  sam da  se  gotovo  nijedna bočest ne  može  lečiti u stanu  u  kojem ima  tih  otrova.  kao naprimer.  Kad  mi  je  otvorila  vrata  i  ja  je  ljubazno  pozdravio. On piše dalje:  ''Ovaj otrov najpodliji je ubica čovečanstva; njegove  karakteristike  nikada  se  ne  gube  uz  dušice. jer u stanu uopšte nemam naftalina. Njihova jedina sestra. prečistač vazduha za  WC.  sigurno  znam.  koji  je  fabrika  stavila  u  mandrac.  Na  osnovu  iris­dijagnoze  ustanovio  sam  da  ima  teško  kožno  oboljenje. rekoh pre nego što su  otišle.  ­  Ja  to  ipak.  a  deca  već  imaju  svoje  porodice. itd. otkriven arsenik. Tada je advokat sestre zatražio analizu  unutrašnje sadrzine mandraca na kojem su ležala preminula braća.  Nameravao  sam  da  joj  preporučim  da  pije  jedan  čaj.  ­  Što se toga tiče. nije potrebno da dođete.  rekavši  da  čaj  mogu  ja  sam da  pijem.  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava  Supruga jednog poznatog advokata došla je kod mene i zatražila da je pregledam.  upravo  zbog  toga  i  dolazi.  među  njima  više  od  100  dermatologa. pa je otkrivena izvesna  količina  arsenika.  pa  reče ženi  koja  je  došla zajedno s njom:  ­  Hajde. ali ne u količini na osnovu koje bi  se mogla podići optužnica za ubistvo trovanjem. Na to mi je ona rekla:  ­  Dijagnoza sada više nije tačna.  ­  Sutra ću doći k vama. pa ćete videti da ću naći naftalin.  kao  na  fotografiji. ipak ste došli.  kao  zaštitu  od  moljaca. ali ja dolazim iz dvojakog razloga.kamfor. doduše. Na to dam je još neposrednije pregledao i ustanovio da  je  sve  bilo  snažno  trovanje  naftalinom  i  da  ona  udisanjem  tog  otrovnog  gasa  ni  sa  najboljim načinom lečenja prosto ne bi mogla da ozsravi.

  Dragi  čitaoci. a dajte  mu i moj recept. jer vam ništa neću ispreturati.  Žena  je  tada prihvatila  moj  savet.  uveravajući joj da će njena kćerka.  Istog  trenutka postalaje brlo ljubazna.  i  našao  se  u  razgovoru  sa  jednom  ženom. U njenom stanu smrdelo je  na  naftalin  kao  u  kakvoj  komori  sa  otrovima. godine nalazio sam se u sanatorijumu ''Marija fon Zig''  u  Vigracbadu. Ravnomerno kao na satu. pila  čaj  i bolesna  mesta takođe prala čajem.  Tu sveću je dobila s napomenom da će služiti kao lep ukras u stanu i da s njom.  kada  u  nekom  stanu  ima  ovog  otrova. moleći za dobar savet. strana 34.  u  svakoj  fioci.  Ta  sveća  je  bila  samo naftalin. posle tri nedelje ponovo moći normalno da gleda. Žena je imala jedno veliko postoljeza sveće od  kovanog  gvožđa.  na  kojem  je  stajala  sveća  veličine  kao  litarska  boca.  Dao  sam  joj  uputstva  šta  u  takvom  slučaju  treba  činiti.  Na  to  je njena  majka  rekla  da  naftalina  imaju  u  celoj  kuću.  Možete  zamisliti  kako  se  žena  radovala;  srećne  oči  te  majke  za  mene  su  bile  pravi doživljaj.  bez  naočara. Rekla mi  je da je sveću dobila pre  mnogo  godina u Engleskoj i da je tada bila visoka preko metar i imala prečnik od 10 do15 cm.  koja  me  je upitala da  li se  još  može pomoći njenoj 12­godišnjoj kćerki koja je oslepela. rekavši:  ­  Ako ste već osetili naftalin.  A ja sam ga stvarno već i našao.  zar  ovo  nije  dokaz  da  se. itd.  Na to me je pustila unutra. a i drugi paralizovani delovi tela ćesto mogu lečiti. ako sve savesno uradi kako sam rekao i odstrani svaki  trag naftalina.  Naglasite  mu da vaša kćerka zaista nikada ne bi progledala da taj otrov nije bio odstranjen.  drastičan  slučaj:  jedna  žena  iz  Hamburga. jer je očni lekar rekao da je po  sredi  paraliza  očnog  nerva  i  da  tu  ne  može  da  pomogne  nikakva  operacija.  a drugo. kako se paraliza oćnog nerva.  čitajte u tekstu pod naslovom ''Visok krvni pritisak'' (gimnastika disanja).  dolazim da vam pomognem. kako bi mogao pomoći i drugim pacijentima sa sličnim problemima. Jedva sam se našao u predsoblju.  koja  je  izvesno  vreme  živela  ovde u Bludencu. gde mi je ponovo prišla ona  majka  i  izvestila  me  je  da njena  kćerka  ponovo vidi  sasvim  normalno  kao  i  ranije.­  Prvo. zatim ponovo na desnoj natkolenici.'' O  tome.  izvršio  sam  iris­  dijagnozu kod majke i utvrdio da u stanu moraju imati jako mnogo naftalina. i već sam joj rekao:  ­  Hoćemo li da povisimo opkladu na 1000 DM?  Pogledala me ke zapaljeno.  Posle tri nedelje ponovo sam se obreo u Vigracbadu.  Posle  toga  sam  joj  rekao:  ''Sada  osmah  idite očnom lekaru  vaše  kćeri. od tada  neće morati ništa da preduzima protiv moljaca i buba­švaba. došla je kod mene sa teškim kožnim oboljenjem. 28  .  ­  Šta sad kažete?  ­  Ipak sam izgubila.  Treći.  Pošto  majka  sa  sobom  nije  dovela  kćerku.opklada ne može da važi. pet na levoj nadkolenici. želeo  sam bih  sada da se uverim  da  li  sam  tako  loš  dijagnostičar  i  što  vam  stvarno  želim  dobro.  Odmah  zatim  sveća  je  uklonjena  i  stan  pročišćen dimom  mirišljave  smole.  nikakva  terapija  i  nikakve  naočari. Posle 14 dan bolest njene kože bila je izlečena. pa se zbog  toga njenoj  kćerki  nije  moglo pomoći.  A  sad  me  pustite u stan. pet dana na leđima  i zadnjoj strani ruku. pet dana na trbuhu sve do vrata.  Iznela  mi  je  da  već  tri  godine  ima  velike  i  brojne  vodene  plikove  –  pet dana na  desnoj  nadkolenici.  može  pomoći  tek  kad  se  otrov  do  poslednjeg  ostatka  odstrani  i  stan  pročisti  dimom  mirišljave smole?  Drugi primer: maja 1965. skriven u obliku sveće.

  Kasnije  sam  se  udala  i  u  jednom  bombardovanju  za  jednu  noć  izgubili  smo  sve  što  smo  imali. Bolest je često neizlečiva jer se neznaod čega pacijent boluje.  treba  kuvati  tri  minuta.  Još  bolje  su  stabljike  žalfije.  ili  je  to  ubistvo  s  predumišljajem''.000 kožnih bolesti. oprati  ruke u toploj vodi sapunom (jer su i ruke inficirane prvim pranjem). svuda sam  stavljala naftalin.  međutim. Žena je pola čaj za bubrege. Napravio  sam iris dijagnozu i utvrdio da je sve samo trovanje naftalinom. postupiti  kao  sa prvom. a svakih 14  dana stan se pročišćavao mirišljavom smolom.  ­  Ja sam iz Hamburga i priznajem samo homeopatiju i prirodne metode lečenja.Tada  prati  jednom starom krpe. a čaj od žalfije i onako  celog  života. okrenuti i ponovo prati; pa tu inficiranu krpu staviti u stranu. na primer.  Važno  je  da  se  uvek  za  pranje  koriste  četiri  krpe.  sintetički  kamfor.  Isto  se  može uraditi i sa uvarkom od preslice. 29  . a zašto ne. svežu pižamu/spavaćicu i promeniti posteljinu. trebalo bi uvek.  za  čišćenje  krvi  uzimati  jaš  tri  puta  dnevno po jednu kašičicu pivarskog ili pekarskog kvasca. zaboravivši očeve reči.  ­  Jedan  naš  prijatelj  pričao  nam  je  o  vašim  ispesima  u  lečenju.  koje. i najtoplije mi vas je preporučio. kao i  kod svih drugih bolesti. Kod ovakvog pranja prva krpa  je  jako  inficirana.  Ako  isto  imamo  na  više  mestana  telu. ali tada  i dva puta oblačiti čisto rublje. postoji preko 10. da li je u pitanju  kožnabolest ili nešto drugo. kako sam je  uoutio. Događa se da treba i do 28 krpa. U redu. a jednim drugim čajemprala je kožu. pa je rekla:  ­  Znači.  Kad  je  krvni  pritisak  dovoljno  visok.  druga  manje. a da moljci i buba­švabe nigde u odeću ne bi dospeli.Ta pranja se mogu vršiti i dva puta dnevno.  više  ne  živimo  zajedno. morala je sve da ih rasprska  gnječanjem. Kad su već bili puni do pucanja .  Četiri krpe potrebno je.  Posle  poslednjeg  pranja  ne  brisati!  Kad  se  koža  osuši.  Još  jednom  oprati  ruke. a već narednog dana sve bi počinjalo ispoćetka. sada ću ipak ozdraviti. Petog dana je sve bilo  suvo i zaraslo.  obavezno  obući  sveže  rublje.  treba  nam  odgovarajuće veći broj krpa. Koža se pere čajem od žalfije.  treća  još  manje  a  četvrta  gotovo nije  inficirana.  DDT ili  slično protiv  moljaca  i  buba­švaba.  koji  je  odstajao  10  minuta  u  vrućoj  vodi. za površinu jedne ruke. Po sle tri nedelje podpuno je ozdravila.  treba  već  osam  krpa. pomozite mi. ponovo na  isti način oprati  ruke  i opet čistim  rukama  uzeti  treću  krpu  i  prati  kao  i  sa  prve  dve.  ­  Zašto to zaključujete?  ­  Moj otac je apotekar u jednom homeopatskoj apoteci i on mi je svojevremeno  rekao:  ''Ako  u  stanu  nađem  naftalin.  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!  Koliko znam. a već četvrtog dana te velike vodene plikove  (uvek po 80 plikova i više). jer stalno štipanje i peckanje više nije mogla da izdrži.  Sada  sam  ponovo  nešto  uspela  da  napapirčim. Ako je kožna bočest na  obema  rukama.Kaže da je tri dana imala samo male akne.  pre  četrvtog  pranja. navrle su joj suze na oči.  gospodine  Brojse.  ­  Dobro. u početku tri nedelje piti čaj za bubrege. naši lekari su takođe dobri – ali ništa nije pomoglo. a nema tog lekara koji bi ih sve  poznavao.  a drugim lekarima ne želim da idem. Močom vas. Na to sam je pitao – zašto  niste išli lekaru. bilo da bolest poznajemo ili ne.  Posle razgovora sa mnom odstrašeno je sve što je imala od tih otrova.  ­  Kad sam joj rekao. Zatim čistim rukama  uzeti drugu krpu.

 jer je želudac. kako mi je rekao posle operacije.Kod  peruti  na  glavi  ili  drugih  oboljenja  kože  glave. i tako oko deset puta.  bila  prelomljena  (oštro savijena). Povraćao sam najčešće u ponoć. U tu teoriju veruju čak i neki čekari.  Osam godina morao sam da povraćam sve što sam jeo i pio. mislio sam da ću ubrzo  umreti od gladi.Četvrtog dana došla je majka i bila preneražena. Pranja se  mogu raditi i sa toplim i sa hladnim čajem.  Vlažna perut često se može iznenađujuće brzo lečiti sa oblozima od listova kelja  ili  kupusa. kako sam većć  spomenuo. Hirurg mi je odmah potom pregledao  creba  i  ni  tu  ništa  nije  našao.  Postoje li uobraženi bolesnici?  Po  mome  mišljeniju  –  postoje.  već  mi  je  žušna  kesica.  Zbog  pregleda creva došlo je do poremećaja položaja creva.  Posle naredne dve godine više nisam mogao da izdržim.Tako  sam  posle  dve  godine  bio  operisan  od  tobožnjeg  raka  želuca.  zaudarajući  kao  kuga.  ali  kamenova  nije  bilo.  Znači.Načelnik je rekao da je on u pravu i operisao  mi  je  žuč. a ako nisam ništa jeo.  kako  mnogi  misle.  itd.  prema  knjižici  ''Von  der  wunderbaren  Heilwirkung  des  Kohlblattes''  (o  zadivljujućim  lekovitim  svojstvima  kelja).  jer  je  rengenolog to bio ustanovio.  50  %  svih  pacijenata  samo  uobražavaju bolest. pacijent se ne oseća dobro! Listove moramo  staklenom bocom valjati sve dok se rebra ne spljošte.  A  sada  dobro  pazite  šta  se  dogodilo. Međutim.  druga  osoba  (po  mogućućnosti)  izliva  pacijentu  malo  čaja  na  glavu  i  pere  je  rukama. svakih 12 sati. ja nisam imao rak. Tako sam je uputio da pravi obloge sa keljom; koje  će  ostavljati  preko  noći. Ako listovi ne naležu čvrsto na telo. Ako sam jeo.  autura  Camille  Droz.  jasno  će  vam reći sledeći  izveštaj. želudac  bio  srastao. pa mi je posle sledeće dve godine  odstranjen i komad zdravog.  Od  kupusastih  biljaka.  Oblogom sa listovima kelja možemo lečiti i mnoge druge bolesti. Ležao sam u bolnici kad mi je načelnik  odeljana rekao da imam puno žučnih kamenova.  Listovi  moraju  da  neležu  dobro.  u  međuvremenu  je  prošlo  osam  godina.  pa  samtako  proglašen  za  uobražeenog  bolesnika.  čvrsto  i  toplo  u  samom  oblogu. a žena potpuno izlečena od svoje  bolesti. Naprimer. pa je zato odstranjena.  još  uvek  sam  sve  povraćao.  kelj  je  u  tom  slučaju  najbolji.  a  ne  da. u šta apsolutno nisam verovao.dobijao  sam bolove os kojih se čovek raspamećuje. 20 X 20 sm.  Rekao sam  joj  da bi  bilo  pogrešno  alo  bi  se  sada  prestalo.  ali  je  od  100  tobožnjih  uobraženih  bolesnika  sigurno  je  to  samo  jedan.  jer  bi  se  u  tom  slučaju  bolest  vratila  (recidiv).  a  ja  nijednom  nisam  bio  bez  bolova. već posle prvog obloga dobila je zatvoren  osip.  sa  temperaturom  41  C.  Ležao  sam  u 30  . Posle tri nedelje koža joj je ponovo bila čista.  Ujutru  su  skinuti  listovi.  Posle  kratkog  vremenaponovo se doliva.Posle operacije  stanje je bilo  još gore  jer  je.  reakcija.  budući  da  je  osip.  navodno. Koa što sam joj predskazao. umesro žuči operišu želudac. a neko u  to sumnja.posle jedne  ranije operacije bruha želudačnog zida. pa sam ponovo morao u  bolnicu.  zapravo. ako  istovremeno pijemo čaj za bubrege.  Od  lekara više nije očekivala olakšanje. Na kraju samo blago obrisati. silaznog dela debelog creva.Posle  jednog  pranja  toplom  vodom obnovljen  je oblog  sa  keljom.Šta sve mora da prođe  i doživi pacijent  koji je  stvarno bolestan. pa sam  zatražio da mi. jedna  o  23­godišnja  žena  imala  je  tuberkuloznu  upalu  porebrice. videći jak osip i upitala  da  li se oblozi  smeju  i salje  stavljati. Lostovi kelja deluju dvostruko . Međutim.  koji  su  bili  potpuno  crni  i  masni. bio srastao zbog jedne ranije operacije.

 zdrav.  pa će tako i biti. jer je vama želudac već operisan.  šta  ste  sve  preživeli  ovih  godina?  Samo  ste  vi  bili  u  pravu. a upravo je tako kad je neko  stvarno bolestan.  ­  Ali ja tačno znam šta o meni mislite.  još  sto  puta. Na to sam im rekao:  ­  Nula do tri. s najvećim mogućim bolovima; u ponoć sve povraćajući kao i uvek. ponovite?  ­  Da. ustvari. zašto se radi sedimentacija.  narodni  lekar. pa  zato nisam mogao dd govorim.  a  vi ih oponašate kao mala deca.  Na  kraju tog razgovora bili su veoma ljubazni.  šta  da  vam  kažemo. a tu pomaže jedino operacija. Odgovorio sam mu: ''Autosugestija ima svoje granice.  Usvakom  slučaju  nikako  sa  podsmehom. da bolest samo uobražavam. Budući da sam jednom  upak hteo da govorim.  Ovo sam napisao samo zbog  lekara.  ali  mi  imamo  izveštaj  od  zdravstvenog osiguranja.  ­  Da.  ­  Šta kažete?. K tome dolazi još duševni bol. ponovo  da  istim  pozdravom.  ali  tada  sam  im dao  pravi  odlovor. ali samo na papiru!  ­  Pačijent  često  dobije  lažnu  informaciju. godine. rugajući  se:  ''Dobro  jutro.  Nisam  mogao da odgovorim jer sam prosto imao velike bolove u ustima. na šta nisam dobio  odgovor.kao deca. vi oupšte više i nemate želudac.  ­  Šta. Kad već ništa drugo ne uspeva znajte da  mi je želudac srastao. pa  sam posle  snimanja  bio i operisan. Svakoga jutra dolazila su dva lekara – asistenta.  ­  Pa. reče jedan od njih.  kako bi na  tom primeru videlišta čovek  sve  može  da  preživi  kad  dijagnoza  nije  tačna  i  kad  lekari  tada  još  tvrde  da  pacijent  samo  uobražava bolest.  Rekao sam im:  ­  Vi govorite kao deca bez razuma.  pa  su  o  svemu  mnogo  naučili. pa bih  vas pitao.  jer  vi  zurite  u  krucifiks  (raspeće);  Hristu  na  krstu  ljudi  su  uputili te  iste reči pre više od 1900 godina. ali kod mene je sedimentacija – 84. kako sam sve njih uveravao. jer  mi je ''lekar poverenja'' već jesnom rekao da treba da uobrazim da sam zdrav.krevetu već 14 dana.  |eludac  je  bio odstranjen..  drugima  pomaže. jer kad  nekome amputirate ruku. pa im je načelnik rekao: ''Gospodine Brojs. – Tada sam im još jednom pružio uverenje baš kao i  oni.  asam  sebi  ne  može  pomoći''.  mnogo  naučili.  To od čega ja patim tako je jednostavno. kada pacijent primeti kako nas ljudi oko 31  .  a ujutru su usta i jezik većinom bili punikrvi. ako se iz nje ništa ne može zakljućiti? –  Potom sam im objasnio kako se postupa sa uobraženim bolesnicima.  ­  Da. jer je povraćano vilo ljuto kao špiritus. jer je bio srastao. naime.  zapravo. jer je on. Bilo je to 1956. Narednog dana  došla  su  ta  dva  lekara. Posle operacije  u moju sobu je došlo devet lekara. Rezultat –  želudac sam  još uvek  imao.'' To priznanje veoma me je obradovalo. priznali su svoje greške i dodali da  su  u  tom  razgovoru. on sebi može i hiljadu puta da uobrazi da je još ima ;  ako samo pogleda na sebe videće da to nije istina. na šta su  oni  ostali  duboko  iznenađeni. da se ne mora biti ni lekar ni narodni  lekar. On je zatražio za mene rangenski snimak. da bi se ustanovilo pta ne valja. jednom prilikom sam ceo dan preskočio sva jela.  koji mi je bio naklonjen.'' Tada sam upitao ta dva lekara:  ­  Znate li koliko je sedimentacija kod uobraženog bolesnika.

  Angina  Protiv angine (bolova prilikom gutanja) grgljati nsizmrnično sa čajem od žalfije i  čajem od bedrenike. može da ga kuva.  Vama. kod njega je prisutan veliki nedostatak fosfora. staviti oko vrata.  pošto je u njoj sadržan fosfor iz celerovog korena.  Taj  oblog  sa  krompirom  ostaviti  1  do  2  sata.  Uz  to  treba  raditi  gimnastiku  disanja. Kopriva ima znatno  veći sadržaj gvožđa od baštenskog spanaća. sa visokom temperaturom (streptokokna angina).  a  ako  pacijent  zaspi  –  do  buđenja.  položiti  iz  na  krpu.  U slučaju teške.  Pojedinačne bolesti  Agofobija (strah od prelaska preko puta)  Kad neko pati od ove bolesti.  Uobraženo  bolestan. pripremljenu kao što se priprema spanać.  kao  kod  hipertenzije.  Osim  taga.  a  ako  tada  vrlo  duboko  udahnemo. 1 – 3 prstovet koprive ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi. preko toga uvezati šal. trebalo bi jesti puno salate od celera i mnogo jagoda (marmelade  od jagoda). topao ili ohlađen. Deca koja jedu mnogo jagoda. jednom  na dan da uzima kašičicu pčelinjeg meda.rastvorenog u mlakom mleku ili čaju. neka tri nedelje ranije unosi što više biljnog fosfora sa  hranom.  treba otiči lekaru zbog mogućih kasnijih posledica.  svež  kiseonik  dolazi  i  u  poslednji  ugao  pluća. ne bi trebalo da jede jagode.  Uvek pre  jela  od  tog  soka  uzimati po  nekoliko  kašika.  Dugim  izdisanjem  se  pluća  potpuno  izprazne. ali bi zato morao da pije vodu od celera.  Ko  želi.  Piti  gutljaj po  gutljaj. poštovani lekari mogu samo da poručim da dobro promislite pre nego što  nekoga  proglasite  uobraženim  bolesnikom. Šumske jagode imaju više fosfora od baštenskih.  Zatim jesti i samu koprivu. dodatno.  Nadam  se  da  svojim  izlaganjem  nikoga  nisam  povredio.  uviti  i  zgnječiti.  To  zatim.  nepotrebno  visokitroškovi  za  zdravstveno osiguranje itd. gnojave angine.nas  iskosa  gledaju. jer svaki čovek može da greši.  takođe  je  bolest.  Kome pretstoje važni ispiti. Kiseonik je prenosilac crvenih krvnih zrnaca. sa  limunovom kiselinom i  uljem. Da  bi se fosfor uneo u telo.  a  tu  je  još  i  materijalna  šteta.  Najdelotvorniji su krompirovi oblozi oko vrata.  što  je  moguće  toplije . 32  .uzimati  1/8  l  soka  od  moje  mešavine  za  ''totalnu  terapiju''. Tri krompira veličine jajeta kuvati  u  vodi  dok ne  omekšaju.  Važno  je  da  su  pazuha  dobro  pokrivena  i  ruke  pod  pokrivačem. na glavu staviti vunenu krpu i ležati na  leđima  dobro  pokriven  u  krevetu. Niko ne svetu nije nepogrešiv. lako uče.  Ko nerado  jede sirovu salatu od celera. Celer ima najviše fosfora od  svih biljaka i treba ga  jesti sirov. Sa prvom kašikom jako grgljati i progutati (kao u slučaju difterije).  jer  je  uvek  u  pitanju  nečija  sudbina. Nariban.  Ko pati od groznice.  može  da  pije  i  više. Ko nije šećeraš trebalo bi.  Jednu  kašiku  mlevenog  korenja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode. pa će ih lakše položiti.  Anemija (slabokrvnost)  Protiv  anemije  pije  se  oko  tri  šolje čaja  od  žarne  koprive na  dan.  Žalfija  u  tom  slučaju  staviti  da  stoji  10  minuta  u  vrućoj  vodi.

 i uveče jednu.  još  je  veoma  delotvorno  svakoga dana uzimati 1 – 2 kašičice soka od maslačka. Četvrtog dana ujutru dve. Drugog dana ujutru i u podne po jednu.  Zatim. Petog dana ujutru i u podne po dve.  Dva  luka  (crna) veličine jajeta. na suncu) a tada  ovako početi lečenje:  Prvog dana pojesti ujutru jednu krušku.  Plućna i srčana asma  Ako  su  funkcije  žuči  i  jedre  u  redu.  osam  dana  dajemo po  jednu  do  tri  šolje od  (lat.  gutljaj  po  gutljaj. Uz to treba odlivati vino da  ga ima da kruške ostanu pokrivene. dana ujutru i u podne potri. u podne i uveče po dve.  Sedmog dana ujutru tri.  Preporučuje  se  i  tri  nedelje  terapije  sa  sokovima  od  povrća str. što je kod dece čest slučaj.  Gubitak apetita  U slučaju gubitka apetita događa se da telo duže vreme gotovo i nema potrebe za  hranom.  Piti  ga  preko  dana. u podne i uveče  po jednu.  sretstvo  protiv  moljaca). sa 100 g žutog šećera.  preko  dana  često  jesti  rotkvu  sa  ljuskom i nešto žutog šećera.  Artroza(degenerativne promene zglobova)  Kod  artroze  tretman  je  kao  kod  artritisa. ili  čak prisiljavati dete da jede.  Artitis (zakrečenje arterija)  Artitis  je  većinom  prisutan  samo  tamo  gde  se  u  stanu  nalaze  otrovi.Recepti za obnavljanje krvi. jedanaestog dana kao sedmog. preporučljiv u slučaju anemije:  Staviti  81  sušenu  kašiku u  blago  crveno  vino. rastvorenog u toploj vodi.  Ako  je  problem  u  kolenima. Tada je potpuno pogrešno jesti protiv svoje volje. Šestog dana tri puta po dve. Postoje  ljudi  kod  kojih sistem vene  porte  prima sva  jela  u  telo. sa ljuskom 10 – 15 minuta kuvati u 1 l vode.  Trećeg dana ujutru.  pa  ne  moraju  puno  da  jedu. Ako takvom detetu  pa  i  odrasloj  osobi.  oko  tri  nedelje  piti  čaj  od  luka.  Devetog dana tri puta po tri. Može se jesti i kao salata . ali nikako sa solju! Osim toga. uveče dve.  Znači.  Osim  toga.  Tretman  je  tada  isti  kao  kod  reume. Apetit tada većinom dolazi sam od sebe.  Kod duševno obolelih  funkcija  sistema  vene  porte  je  poremećena. 41. podne i uveče po jednu.  Sistem  vene  porte  ima  zadatak  da  prihvata  hranu  iz  želuca  i  creva  u  telo.  Od  desetog  dana  opet  svakog  svakog  dana  po  jednu  krušku  manje.  pa  prvenstveno  treba  otstraniti  otrov. itd.  gurati  ih  u  podlakticu  kao  kad  udaramao. 33  .  tada gotovo da više neće biti problema sa  apetitom.  sa  krutum nogama – dakle bez savijanja kolena –  naizmenično snažno  ''nagaziti''  na jednu.  takođe  češće  u  danu.  ohlađen.  Ako  su  u  pitanju  zglobovi  ruku.  pa  zato  imaju  preterano  izražen  apetit.)  Meum  Mutellina.  na  primer. Ali vino ne piti.  desetog dana kao osmog.  Vina  naliti  koliko  je  potrebno  da  kruške ogreznu; sve da stoji 10 dana na toplom mestu (po mogućnosti.  Sistem  vene  porte  mogli  bismo uporediti sa usisnim sistemom kapilara korena drveta.  preporučuje  se  sledeće:  često  u  toku  dana.  pa  na  drugu  nogu.

 To je pouzdan  znak da se  radi  o  neurološkom  problemu. odstranjuje  se  ta  zamena  za  ostale  žlezde. Razlog uvećanja štitaste žlezde  i  buljavosti  očiju  nalazi  se  u  čekiću  nerva  trigeminus.  koji  sadrži  kalcijum  –  bokvica. U večini slučajeva na uspeh se ne čeka dugo. u stanu ne sme  biti otrova protiv moljaca i drugih štetočina. Ako nemate neven pri ruci .  bronhitis  se  može  brzo  izlečiti  čajem  spravljenim  od  luka.  Kad  takav  pacijent  sve  gleda  isto  i  zivi  monotono. gutljaj po gutljaj.71. Zdravac sadrži nešto radijuma.  a  želeli  bi  decu. Ako  osoba  sa Bazedovljevom bolešću tri nedelje napusti  svoje  redovno  prebivalište  i  ode  na  odmor.  možda.  Pripremanje čaja: 1 prstovet crvenog zdravca ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji  vruće vode. str. 34.  Zdravac ljubičaste boje je bezvredan!  Bronhitis  Ako  su  jetra  i  žuč  u  redu.  mogu  biti veoma opasne!  Kada bračni par nema dece  Ako  su  supružnici  možda  već  duže  u  braku  bez  sece.  Bazedovljeva bolest  Ova bolest. gutljaj  po gutljaj.  više­manje. Kad se u Bazedovljevoj bolesti operiše guša. Na bolesno mesto treba položiti listove ili cvetove nevena  ili oboje. Na taj način nastaje poremećej u svim endokrinim žlezdama.  Dva  luka  veličine  jajeta. Piti ohlađen. čvrsto ih uvezati i ostaviti na tom mestu preko noći.  kuvati  10  –  15  minuta  u  1  l  vode.  sa  ljuskom.  Uzimale  su  taj čaj  i  svih  osam  su  posle četiri  do šest  nedelja osstale u drugom  stanju. u stvari.  I  tamo  svakoga  dana.  doživljava  po  nešto novo.  Umesto  operacije.  Gimnastika  disanja. pa  je lečenje veoma jednostavno. vešinom nema nade.ujutru piti ¼ l topčog (smlačenog) mleka ili šire sa srebrenkom. uvećanje štitaste žlezde postepeno će  se  izgubiti.  poremećaja  krvotoka.  itd.  mpžete  upotrebiti  i  mast  od  nevena  (Celendulasalbe). Vidi str.  Bradavive ­ mladeži  Ovo dvoje može.  Ako taj čaj ne pomogne.  ako  možemo  nabaviti  (lat. Radi pripreme vidi pod  ''Grčevi''. uostalom.  širokolisna  bokvica.  Operacije  mladeža.  inače. s tim pacijentima bi trebalo postupiti slično kao u slučajevima nervne labilnosti  (slabosti). U svakom slučaju.  itd.  Najvažnija  je  tako  zv.  pa  pecijenti.  piti  još  jedan  čaj.  plućnjak  i.  kod  njega oboljeva nerv trigeminus. nije oboljenje štitaste žlezde.)  Meum 34  .  ostaju  uvek  bolesni. pa  one  delimićno  prestaju  da  vrše  svoje  funkcije;  taj  posao  tada  preuzima  štitasta  žlezda  i  zbog  toga biva uvećana.  Taj  čekić  velikom  ućestalošću  udara o nerv trigeminus.  mogu  preporučiti da oboje piju svakodnevno po jednu šolju ohlađenog čaja od zdravca.  kao  u  slučaju visokog krvnog pritiska (vidi: Krvni pritisak).  divizma.  islandska  mahovina. Pre više godina kod mene je za  mesec  dana  došlo  osam  žena  sa  istom  patnjom  koje  su  bile  u  braku  već  dve  do  deset  godina.  sa  100  g  žutog šećera.  Osim  tog  čaja. da predstavlja bezopasno oboljenje raka (benigno). Sve su rodile izuzetno lepu i zdravu decu i bile veoma srečne.

  Malo  poređenje:  ako  na  gumi  od  bicikla  postoji  slabo  mesto  i  mi  je  pumpamo.  Kolike bubrega.  svinjsko meso i salata od celera. Preporučljivi su  i oblozi od domaćeg kravljeg sira.  a  u  venama je veoma malo krvi. pluća se potpuno  prazne. u vene ponovo poteče sveža krv.  Dejstvo  je. drmusati  je  posle 5  –  8  sekundi. kao i kod svih  drugih  upala.  naročito  ne  belo  vino.  Ne  preporučuje  se  turska  kafa. to bolje. Kos glasa ''Š''. smešane sa sirčetnom vodom.  krv  se  vraća. kao paralizovani)  pa  se  zato  šire. Kod upale vena u nogama bandažirati od nožnih prstiju naviše i puno  hodati! Pažnja: od svake upale unutrašnjih vena može da nastane tromboza!  Nabrekle bene  Ko  pati  od  nabreklih  vena  na  nogama. brže će nestajati nabrekle vene. Posle 3  – 4  dana pacijenti su oslobođeni bolova. Trajenje 40 – 60 sekundi.  Posle spuštanja nogu ustati  tek  kada su se noge napunile krvlju. udisati. Kroz nos duboko udisati. propuštajuči  glas  ''M''  kroz nos. zatim izdisati sa  sledećim glasovima: I.  dizati  uvis desnu  nogu. Te obloge pripremati 1  – 3 puta dnedno. A i Š. O.  Upala vena  U  slučaju  upale  vena  pripremati  hladne  obloge  sa  sirčetnom  vodom. Ta  gimnastika disanja u mozgu deluje kao masaža tela. raditi i gimnastiku disanja. odnosno.  i što češće na dan.  a  onda  posle  drugih 5  –  8  sekundi spustiti.  a  time  i  u  najskrivenije  uglovepluća  dopire  svež  kiseonik. kao i nabrekle bene. Što češće to radimo u jednom  danu.  dakle.  U  slučaju  svake  upale  takođe  je  važno  često  preko  dana  uzimati  po  mali  gutljaj čiste vode. Prednost je na strani pivarskog.Mutellina.  dvojako. vidi: Kolike. Isto se  može  i  sa zatvorenim  ustima.  treba  češće  preko  dana  da  radi  sledeće:  ležati  na  leđima. jednu kašičicu staviti da stoji 10 minuta u ¼ l vruće vode.  Brzo  i  efikasno dejstvo imaju i oblozi od ilovače. Kad se noge spuste. Protiv previsokog protoska su i beli luk i čaj od imele. koja ih  hrani. imitirati hobl­mašinu u radu. revitalizira i skuplja. Ali i tu treba uzimati čaj za bubrege. 35  . Od mešavine svih  čajeva zajedno.  Kod nabreklih vena venski zalisci i zidovi su omlitaveli (dakle.  Uvek 5 –  10 minuta.  Posle toga uraditi  isto sa obe noge istovremeno. Od navedenog bilja ne mora svakako biti sadržano u čaju.  Postupak:  ako  se  noge  podignu  uvis  i  drže  10  do  16  sekundi.  Osim toga. guma če se na tom mestu proširiti.  7  sekundi ''pevati''. U. E.  Udisati oko  7  sekundi.  alkohol.  čaj  od  kamilice.  pa uraditi isto  sa levom  nogom. Sada čekati novih 5  –  8  sekundi. a uz čaj tri puta dnevno uzimati po jednu kašičicu povarskog ili  pokarskog kvasca. Dugim izdisajem. gutljaj po gutljaj.  Visok krvni pritisak (hipertenzija)  Protiv visokog  krvnog pritiska  piti 1  –  2  šolje ohlađenog čaja od hajdučke  trave  dnevno.

  pacijent  pije  oko  svakih  pet  minuta  po  jednu  kašiku  vode.  Radi  brže  pomoći  u  slučaju  gastritisa  treba  pojessti  komad  masnog  sira  (ukoliko  pacijent  nema  obolelu  jetru    i  ako  je  funkcija  žuči  u  redu).  Takvi  pacijenti  brzo  ozdrave.  pa  bi  pečenje  u  želucu bilo još nepodnošljivije.  Gastritis  Kod ovog oboljenja pacijent ima suviše želudačne kiseline.Vodena bolest (srce.  ili  između  –  čaj. treba da pije po kašiku vode na svaka tri minuta!!  Mnogi jaš danas smatraju da kod te bolesti pacijent ne sme da uzima čak ni 1/8 l  tečnosti dnevno. samo svaka 2 – 3 minuta  uzimati po jednu  kašiku vode. uvek piti kašikom. moguće je da bi već 3 –  4 supene kašike  bilo previše!! Zbog toga je izuzetno važno.  Umesto  vode. 36  . gutljaj po gutljaj. To je moje uverenje. 40).  pošto srce to ne bi moglo da preradi. gutljaj po gutljaj.  ali  piti  samo  kašikom!!  Umesto  vodene  bolesti  srca. u ovom slučaju za uspeh je potrebno mnogo više vremena. trbuh)  U  slučaju  vode  oko  srca.  U  slučaju  vode  u  trbuhu.  svaka  dva  minuta  piti  po  jednu  kašiku  čiste  vode. ali zato  imaju  meoma  jake  glavobolje  nad  očima  i  u  čelu.  Kad bi  pacijent količinu od  ¼ l vode pio odjednom. mogao na mestu umreti.  koja  u  nogama  može biti i do 20 litara.  umesto  vode  uzeti  jednu  kašiku  čaja  za  bubrege. normalno.  Zahvaljujući  ovoj  terapiji  pijenja  vode. Ova  terapija traje samo dva dana  u slučaju vode oko  srca.  nane  ili  matičnjaka.  bez  hleba.  1  prstovet  zlatnog  matičnjaka  ili  limunskog  matičnjaka  ili  oba  zajedno  ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. a nikako uz čaše!! Jer iz čaše bi pacijent mogao  dobiti i više od jedne kašike. Zato treba piti čaj od  pelina;  vidi  bolesti  želuca. i  kao takva više ne može isparavati kroz kožu. Kad bi se jelo sa  hlebom. ustvari.  Te  glavobolje  su  samo  simptom  oboljenja  želuca.  odnosno  3  minuta  svako  srce  može  da  podnese. a nokata nemaju tegobe sa želucem. najbolje na jedan sat. ''pokupi'' i potroši suvišnu kiselinu u želucu.  Najvažnije  je.  ako  je  neko  već  imao  srčani infrakt.  možda  bismo  morali  reći  bolje:  bolest  vode­  mokraćne kiseline  oko srca. Međutim. kako  se pije.  što  ja smatram pogrešnim.  povremeno  piti  čaj  od  žalfije.  Mali prstovet pelina pustiti da odstoji samo tri sekunde  u šolji vruće vode (vidi  str.  Drugog dana  pacijent jako zaudara na urin.  razređuje  se  mokraćna  kiselina. tada bi.  Glavobolja  Ima ljudi koji teško boluju od želuca. Piti ohlađen.  Jednu  kašiku  vode  svaka  2.Tako ta gusta mokraććna kiselina može da izlazi kroz tkivo (dakle  isparavanjem=.  Međutim.  ako  3  do  5  nedelja  uzimaju  po  šolju  ohlađenog čaja od pelina dnevno. Dakle.  Svakih  pola  sata.  to  bi  izazvalo  stvaranje  još  veće  količine  želudačne  kiseline. Šta više.  (Krupnije  osobe  piju  u  istim  razmacimaveću  kašiku).  U  slučajevima  jednostrane  glavobolje  (migrena)  vrlo  dobro  pomaže  čaj  od  matičnjaka. pošto  je ta mokraćna kiselina u  tom  slučaju  veoma  žitka.  Masan sir bez hleba.

  posle  toga  –  mlak). trećeg i četrvrtog pranja pacijent će se znojiti kao u sauni. To je pouzdano najbolja preventiva protiv gripa.  Kod svih ovih glavobolja pomaže i jaglac sa kantarionom.  dok  ne  počnemo  da  se  znojimo. oslobodićemo se groznice.  Takođe  samo  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.  tri  puta dnevno  .  da  se  više  nebismo  znojili.  Zatim  piti  i  čaj  od  žalfije.  pa  ostajemo  još  4  –  6  sati  u  krevetu.  a  posle  svakog  pranja  pacijent  mora  biti  ''upakovan''  tako  dobro  i  toplo  kao  mumija. Ovde  još.  Grip  U  slučaju  gripa  šest  puta. U  februaru  i martu  trebalo  bi oko  tri  nedelje.  U  hlatno  staviti. dodatno.  Pritom  bi  trebalo  piti  lipov  i  zovon  čaj  (piti  topao  čaj.  Uzrok  može  biti i prenizak krvni pritisak (vidi str.  Na  taj  način  već  prvi  put  je  nešto  bolje.  gutljaj  po  gutljaj. uz bok.  Posle  toga  možemo ustati zdravi.  gutljaj po  gutljaj. Posle drugog. za oko 10 minuta.  Drugi  put  još  bolje. Posle toga.  Posle četrvrtog puta od grčeva se gotovo ništa ne oseća.  Kompletno  pranje  vlažnim  peškirom  sme  da  traje  samo  2  –  3  minuta.  svakih  pola  sata.  Kad bi se tako radilo sa svakim ko je bolestan od gripa. Oba ostaviti da stoje 10  minuta  u  šolji  vruće  vode.  Grčevi  1  prstovet  srebrenke  kuvati  u  ¼  l  mleka. termofor.  Pola  sata  posle  šestog  pranja  napraviti  kratak  oblog  prema  Knajpu.  vrlo  brzo  pomaže.  Groznica  Kod groznice između trupa i ruku stavitipo jednu dobro zatvorenu ½ litarsku bocu  vruće  vode.  Sme  se  videti samo lice.  uvučene  u  vunene  čarape. kao i jednu na tabane. a zatim još pola sata ostati u krevetu bez obloga.  uzimati po  jednu  kašiku soka od  (lat.  teško da će ikada dobiti grip.  posle  jela.  Gušavost  Protiv  gušavosti  svakodnevno  piti  1  šolju  čaja  od  korenja  brđanke.  sok  od  pomorandže  i  toplu  limunovu vodu.  odlazimo  ponovo  u  krevet  i  samo  lako  se  pokrijemo.  Na taj način. Na grudi staviti električno jastuče. 1 – 2 dana pre menstuacije i za vreme menstruacije. Srebrenka kuvana u vodi je bez dejstva!  Kod ženskih grčeva. zdravstveno osiguranje bi  veoma jeftino prošlo u slučajevima epidemije gripa.  levo  i desno.  Jednu  kašičicu  korenja  brđanke kuvati  tri  minuta  u 1 šolji  vode.  vina  ili  šire. Takođe  i  1  šolja  od  ljubičice  dnevno.  Jedna 37  .  još  jedno  pranje  sa  sirčetnom  vodom.  Ko  jede puno salate od cvekle.  Isto  se  stavlja  i  među  noge  –  dakle  među  nadkolenice i potkolenice.  naročiti  kod  nervne  glavobolje.  Sa  nekoliko  zahvata  rukom  može  se  odmah  pomoći.  ohlađen.U  slučaju  glavobolja  na  potiljku.  a  kad  proključa. 45). odnosno.  treba staviti po dve  takve boce. skloniti i procediti.  većinom  je  posredi  problem  sa  diskovima  u  vratnom  delu  kičme.  uzimati  kompletno  hladno  pranje  sa  vlažnim  peškirom.  ostaviti ga da stoji pola sata.) Hippophae rhamnoides.Ujutru piti toplo. ako smo u svemu pravilno postupili.  a  tako  i  treći  put.

 Taj  lekar  se  kasnije  odselio.  dok  nisam  došao  do  rešenja  zagonetke..  u  stvari.  U  tu  tinkturu  ponovo  dodati  korenčiće  i  staviti  ponovo  tri  nedelje na toplo (sunce).  Oštećenja međupršljenskih diskova  Još pre dostagodina.  Na  taj  našin  dizenterija se leći u roku od 24 sata.  Dečji giht  Kad  dete  pati  od  tištećeh  ili  veoma  bolnog  gihta.  topao ili hladan.  Prstovet te još zelene trave ostaviti 10 minuta da stoji u ¼ l vruće vode. već posle 1 – 2 sata osećaće znatno poboljšanje. Ako hoćete uradiću to kod vas. Ko ima mogućnost da iz sam spravlja . koga sam  smatrao njaboljim stručnjakom za nameštanje kičme. jer je strahovito bolelo''.  napominjući:  ''U  svakom  slučaju. po mogućnosti. Obe su odmah pristale.  ali  se  tada  mora  uzimati duže vremena. a  najviše u  vinogradima.  deset  godina  sam  svakoga  dana  proučavao  kičmu  uz  pomoć  stručne  literature.  Kapi  se  uzimaju  nerazređene.  pa  sam  bio  prinuđen  da  sve  pacijente  šaljem  drugom  lekaru.  nisu  uplakane vratile i požalile mi se na svoju patnju. pa se tako može učiniti i treči put.  u toj situaciji nisam više znao šta da činim. sve pacijente sa tom bolešću upućivao sam dr S.  1  kašičicu  korenja  trave  od  srca  kevati  tri  minuta  u  ¼  l  vode.  Reč je o  korovu koji  raste  kao tepih u gusto  zasađenim  poljima krompira. Sve to treba da stoji tri nedenje na  toplom.  Čaj  od  mišjakinje  pomaže  izvrsno  i  protiv  nečiste  kože  lica.  4  kapi  je  previše.  Dizenterija  Protiv  dizenterije  i  difekacije  uzimati  jednom  dnevno  tri  kapi  tinkture  trave  od  srca  ili  svakodnevno piti po 1 šolju ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca. Dete koje se nalazi već u najtežem stepenu dečjeg gihta i pije  jednu šoljutog čaja.  ako  i  ne  bude  uspeha.  Pošto  sam  bezrezervno  verovao  da  se  pacijentima  sa  oštećenim  diskovima  može  bezbolno  pomoći  .  Čuvarkuća se zimi može dobiti kod cvećara.  probaćemo. Taj čaj može se popiti odjadnom. Jedna od njih rekla mi je: ''Išla sam tri  puta. pa sam im saopštio da sam do tada već deset  godina proučavao bolesti vezane za diskove u kičmi i da verujem da imam rešenje. Ko želi  da  napravi  dobru  i  delotvornu  tinkturu  od  korenja  trave  od  srca.  sve  dok  se  dve  pacijentkinje. bez ikakvog uspeha.  treba  da  pije  po  šolju  čaja  od  mišjakinje. dobro će uliniti.  treba  da  ga  sakupi  u  jesen.  gutljaj po  gutljaj. ali ja sam bila12 pita. Taj čaj ujedno i jača srce. Normalno je da nije svejedno  kako se kapi spravljaju. ali ću radije na mestu umreti nego ići još jednom.  a  onda  procediti.''  Na  to  sam  im 38  . kako  se te bolesti mogu lečiti bezbolno.  koje  sam  bio  uputio  tom  drugom  lekaru. sitno isecka i stavi.šolja čaja od korenja brđanke ima joda tačno onoliko koliko je na dan potrebno štitastoj  žlezdi. između  loza. suši 2 – 3 dana. Mišjakinja je u  sušenom  stanju  bezvredna!  Zimi  bi  jedan  list  čuvarkuće  trebalo  pripremati  i  upotrebljavati na isti način.  nijednom  nisam  bio  isprobao.'' Međutim.  koje. Druga je  na to rekla: ''Nije baš za umiranje.  Lečenje  samo  ako  se  uzima  po  tri  kapi. koji me i nikad nije razočarao. Boce nikada potpuno zatvarati. Na taj način imamo trostruku  i apsolutno delotvornu tinkturu. Retko se događa da se još drugog dana od početka  dizenterije nešto primeti i ponovo oseti potreba za kapima. u tamnu bocu sa rakijom (šaku  korenja na ½ l rakije).

 dok  će drugi reći da je to prebrzo i preprosto. inžinjer W. zahvaljujući ulju od  kantariona dobiju svoje pune dimenzije.  spljošteni  sunđer  će  i  dalje  ostatitanka  ploča. (Kantarionove cvetove spravljene sa maslinovim uljem). bio je  takođe prisutan i sam veoma dirnut.  prvi  put 9.  Ja postupam slično kao sa sunđerom. s osećanjem i bezbolno.  Ja  ne  verujem  u  postojanje  istrošenih  diskova. pa na tu površinu onda stavljam ulje od  kantariona. političari.  Šta će sada na ovo moje otkriće i izlaganje reći lekari – fizioterapeuti i maseri?  Jedan će se radovati što sada ima bezbolan metod. U vezi sa ovim postupkom zeleo  bih da iznesem još jedan primer. a pacijent je zdrav.700 pacijenata  sa oboljenjem diskova.  Dve  i  po  godine  ležala  je  u  gipsanom  koritu. ane pacijent zbog lekara. nijedna karika se ne  može pomeriti. Ulje od kantariona je beskorisno bez prethodnog  istezanja.  Taj  teret  će  sunđer  sabiti  u  tanku  ploču.  Na osnovu tih svojih iskustava želeovih još da objasnim kako zamišnjam diskove. već prema snazi / težini) osobe. Za mene je to bila velika  radost. bez potrebe rengenskog snimanja. januara  1970.  Ispričala mi je da je od tada zdrava i više nema nikakvih tegoba. koji kod lekara nisu imali uspeha i to kod svih potpuno bezbolno. itd. To je bilo pre  dosta  godina. lekar postoji zbog  pacijenta. vratiti u pravi položaj.W.  Među  tim  brojnim pacijentima bile su mnoge ugledne ličnosti.  Ona  je od  tada  zdrava. Od tog vremena pomogao sam već daleko preko 5.  ako na taj sunđer nalijemo vode. Njenoj  sestri.  drugi  put  tri  dana  kasnije.  Ipak.  pa  joj  je  rečeno:  ''Preostaje  vam  jedino  još  gipsano  korito za  ceo život. 39  . bezbolno. Ono deluje na  diskove kao voda na sunđer. koja je bila u sobi i sve to posmatrala. recimo imamo zategnut lanac. Ona je bila operisana na kičmi  (imala  je  šest  do  osam  veštačkih  pršljenova  od  srebra).  Ako  teret  ostavimo  na  sunđeru  šest  nedelja. majki jednog lekara.  radi u kuhinji i sada veš nekoliko godina  raddi u  Kolumbiji. u predelu  krsta istežem kičnu prema dole (2 – 5 puta. on će ponovo dobiti svoju debljinu od 50 cm.  pa  ga  onda  uklonimo. sunđer dimenzija 50 X 50 cm.  jer.  Zamislimo.  a  treći put posle  sledećih osam  dana. Njen zet.  Po  mome  shvatanju. Ako. Tim rastezanjem kičme ulje prodire do diskova. kada diskovi..naglasio da su one moji eksperimentalni pacijenti i da to još radim sa velikim ustezanjem. od radosti pošle su suze  na oči.  Međutim.  Otišle su zdrave kući.  koja sada živi u Francuskoj takođe sam pomogao tri puta.'' Tu  ženu  sam  tri puta  primao na  tretman. više ni jedan pršljen ne moše da ''iskoči'' i nervi  više nisu uklješteni.  a  sada  je  zauvek  trebalo  da  ostane  u  kolicima. držeći pritom na rukama malo dete. Najpre. naprimer. uspeh je bio potpun. dok ne  primetim da je kičma opuštena i da se rasteže.  već  samo  zgnječeni  i  ''isušeni''. Jednoj ženi  iz Jugoslavije. kod koje na rengenskom snimku ni na celoj kičmi  se  diskovi  nigde  nisu  mogli  videti.  Posle  terapije  izašla  je  pred moju kuću i igrala se sa decom  ''šuge''. jer sam obema za nekoliko minuta pomogao sasvim bezbolno. kao sunđer posle polivanja vodom. Na tu kocku položimo teret od oko  50  kg. nego tek kad se lanac olabavi.  diskovi  nikad  nisu  istrošeni. intelektualci. glumci. Tako.  Posle  godinu  dana  ta  žena  je  došla  u  posetu  zajedno  sa  sestrom  i  zetom.  Od  stotinu  pacijenata  samo  nekoliko  su  morali  da  dođu  i  drugi  i  treći  put. koji zatim  polako povećavaju zapreminu.  pomogao  sam  jednoj  časnoj  sestri (bilo joj je manje od 30 godina). Po mome shvatanju. Sada se pomereni  pršljen može ponovo.

 To znači. Posle svakog podrigivanja pacijentu je znatno lakše. a nakon 2 – 3 dana sa običnom hladnom vodom. a čaj dalje uzimati  još 10 – 14 dana. Njenom mužu sam rekao za terapiju sa rotkvom.  čaj  od  pelina  najčešće  se  pravi  tako  da  bude  prejak. pa  je četiri dana uzimala samo ribane ljuske od rotkve sa nešto neprerađenog (žutog) šećera i  krompir­pirea sa rotkvom.  Iz  vremena  dok  se  još  nije  kuvalo na električnom  štednjaku.  a  zatim progutati. dala mi je upravo takav savet.  koja  sme  biti  samo  vlažna  (ne  molra).  Ljuska  rotkve  je  u  tom slučaju  najvažnija. popijemo po šolju ohlađenog  čaja  od  pelina. gotovo više i ne pojavljuje i danas se moše lečiti serumom.  Jednu kašičicu  korelja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode.  Međutim. a još nije bila kod  lekara.  Rotkvu  zato  nikad ne ljuštiti! Leti bi eventualno trebalo koristiti druge vrste rotkve.  Kod  mnogih  oboljenja  želuca  često  iznenađujuće  pomažu  mladni  minijaturni  oblozi. Jedna dobra žena. Najpre sa sirćetnom vodom. koju sam susreo na putu u  trenutku kad sam imao najveće bolove. takvi pacijenti moraju više puta uzastopno da  podrignu.  i  čaj  je  gotov.  Sam  sam  tri  godine  patio  od  te  bolesti.  Upala želuca i druge tegobe u želucu  U  slučaju upale želuca u  vreme največih bolova.  koji su obično najgori pre jela. To ponavlajti svakih 90 minuta. Ta žena nije mogla da ih jede.  ponovo  kuvati  i  tako šest puta). pelin bi trebalo kuvati 2 – 3 minuta ili ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi.  Jednom sam imao slučaj žene koja je već tri dana imala žuticu.  ili  slično  i  tri  sekunde  držati  u  vrućom  vodi. uz  puno  rotkve. 40  . Polsušao sam je. Retko se događa da se grkljanje moralo  ponoviti sledečeg dana.  Normalno.  Treću  kašiku  grkljati.  pre  nego  što  sam  počeo  da  shvatam po nešto iz nauke o lečenju bolesti. još samo tri sekunde držati u vrućoj vodi. postoji  mnogo  različitih bolesti  želuca  i  sve  se  ne  mogu  lečiti na  isti  način; ipak često je uspešno ako jednom dnevno. a jedan deo piti. ali  posle 2 – 3 dana od trovanja.  popiti šolju  tople  vode.  koji  je  takođe  imao  žuticu.  Drugi slučaj: pre više godina u mojoj kući je kasno uveče došao čovek sa svojim  ocem.  U  slučaju  trovanja  želuca.  ohladiti. Odmah posle pijenja vode.  koja  je  bila  kuvana  šest puta  (kuvati.  Sa  drugom  kašikom  postupiti  na  isti  način. mali prstovet od pelina  staviti  u  rešetkastu  kašiku  za  čaj. i  posle pet minuta bio sam izlečem od te strašne bolesti.  Čaj  od  pelina  gotovo da ne  bi smeo  da  se  razlikuje od  vode. a posle pet minuta oseća  se dodro  i  gotovo  i  da nema  tegoba.  Žutica  U slučaju žutice četiri dana jesti samo crnu rotkvu sa ljuskom i krompir­pire bez  masnoća  i soli.  Mali  prstovet pelina spustiti u vruću vodu samo tri sekunde. Posle četiri dana više nije bila žuta i nije imala tegoba. kašikom.  Difterija se. Osim toga bilo bi  dobro svakih 10 – 15 minuta piti po kašiku tople limunove vode.Difterija  U  slučaju difterije  grkljati sa  čajem od bedrenike.  Njemu  sam  u  22  h.  pili  smo  toplu  vodu  iz  malog  rezervoara  za  vodu  koji  je  postojao  u  svakom  štednjaku  na  drva. istina.  sa  bsterijskom  lampom  u  ruci.  Tu  vlažnu  maramicu  staviti  na  bolno  mesto  želuca  i  mesto  dobro  uviti  toplim  krpama. Jednu kašiku  grkljati  i  ispljunuti. Za  takav  oblog  uzeti  ispresavijenu  veću  pamučnu  maramu.

  Kad deca dobijaju zube  Događa se da deca dobijaju zube. gutljaj po gutljaj.  Napomena  Sva  sredstva  protiv  zakrečenja  arterija  mogu  se  uzimati  samo  ako  krvni pritisak  nije prenizak.  ako  mu  protivrečimo.  kvasac  je  jedno  od  najboljih  sredstava  za  čišćenje krvi. napromer. Kada. a već u sledećem trenutku  toga  se  neće  sećati. pošto sva ta sredstva donekle snižavaju pritisak. kolike – vidi: Kolike  Zadah iz usta  Loš zadah iz usta najčešće nastaje ako želudac nije u redu. 41  . U stvari.  Međutim. Za to bi 3 – 5 nedelja  trebalo svakodnevno piti po jednu šolju ohlađenog čaja od pelina. koji pate od te bolesti.  Žuč. pa se sledećih dana od žutice nije moglo videti ništa. jednu do dve šolje čaja  od  hajdučke  trave  dnevno. pa će. Ne bih preporučio lečenje takvih zuba. odmah  ih  naribao  i dao  mu  da  jede s nešto  žutog  šećera. da će on tada biti zadovoljan i spokojan.  to  je znak  da jetra luči premalo  ili uopšte ne  luči žuč.  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u  mozgu  Često  slušamo  ljude  koji  se šale na to  šta  sve  moraju da  izdrše  sa svojim ocem. moguće.  daćemo mu pravo i reći: ''Da tata.  Prema mojim posmatranjima bolje je ako tim ljudima uvek dajemo za pravo.  Uzgled. treba uvek verbalno dati pravo.  Zakrečenje arterija  Protiv zakrečanja arterija piti.  Kad  je drugu  rotkvu  pojeo  do  polovine  i  ponovo  hteo  da  uzme  punu  viljušku.  Umanjeno lučenje žuči  Ako imamo svetlu do  belu  stolicu.'' Mogu da vas  uverim.doneo dve  male  crne  rotkve  iz  bašte. s njim uopšte nije teško izlaziti na kraj. ti si u pravu.  Jedan  od  dva  prstoveta  hajdučke  trave  ostaviti  da  stoji  10  minuta  u  1  –  2  šolje  vruće  vode. Zagnojene zube treba uvek vaditi.  Pošto ni  on nije  voleo  rotkvu.  a  upravo  je  neki  praznik  pa  je  to  neizvodljivo. odmah ćemo sve pripremiti. dragi čitaoci.. jer  njima.  Tu se može lako pomoći ako im svakih 10 minuta dajemo po jednu kašičicu  čiste vode. U tom slučaju treba otići  zubnom lekaru.  iznenada  su  mu  pocrveneli  obrazi. prosto.  Na  taj  način  nema  prepiranja  i  nerviranja. ohlađen. I beli luk je dobro sredstvo protivzakrečenja arterija.  majkom itd.  Osim  toga  uzimati  tri  puta  dnevno  po  jednu  kašičicu  pivarskog  ili  pekarskog  kvasca.  Loš zadah iz usta može da dopre i od zagnojenih zuba. otac kaže: danas idemo u  šumu  da  obaramo  ili  dovučemo  stabla.  U  tom  slučaju  nekoliko  dana  piti  čaj  od  krompirovih  ljuski.  bilo  mu  je  teško da  ih  jede. ta misao mu neće ''izbijati'' iz glave. gutljaj po gutljaj.  Malu  šaku  krompirovih  ljuski  kuvati  2  do  4  minuta  u  dve  šolje  vode. podići veliku uzbunu.  Piti  gutljaj  po  gutljaj  preko  dana. moraju mnogo da pate i da danima damo plaču.

  Posle  deset  minuta.  čaj od žalfije i onako uvek. Zujanje u ušima  Uzrok zujanja u ušima večinom je povećana navala krvi na bubne opne. kao u slučaju bronhitisa.  Zatim  ostati  sedeći  još  15  minuta. a  naročito  hladni oblozi  za  noge.  postiže  se  suprotno  od  željenog efekta.  Ako  tako  radite. I ja sam se.  Katarakt. kao i otvrdnjavanje bubne opne i izlučenih masnih materija. koji će ga odstraniti. Problem se time odmah rešava.  Ako se radi o  masnom ćepu.  Mešavinu  piti  tokom  prvih  10 do  15  minuta. koji se ostavljaju preko noći. To važi i ovde. Za to  je za  svako stopalo potrebno 1 –  2 lista  kelja. na taj način izlečio od infarkta.  dobro  umotati  toplim  vunenim  krpama.  dete  vam u periodu  dobijanja zuba nikada neće  imati  tegoba. pre nego što otpočnemo sa levom; to je veoma važno!  Umesto  ovoga  mogu  se  pripremati  i  oblozi  sa  litovima  kupusa  (kelja)  oko  potkolenica i  tamo ih ostaviti preko noći. Taj čaj je najbolji za nerve. Tada ni u kom slučaju ne jesti podgrejana jela!! U stanu ne  sme  biti  otrova!!  Protiv  same  sive  mrene.  a  onda  svako  stopalo  posebno.  Listove  umočiti  u  hladnu  ili  mlaku  vodu. Na taj način privlači se krv u noge pa se navala krvi u uši znatno smanjuje. 10 – 15 minuta.  a  dobiće bolje i jače zube nego inače. (Rebra  ne iscepati!)  Infarkt.  Kad  se  priprema  oblog  za  noge. a onda ustati izlečen. Piti gutljaj po gutljaj. drašenje  slušnog nerva.  treba  ići  kod ušnog  lekara. (Kuvati 3 do 6 minuta).  Ako  se  obloge  za  noge  pripreme neuredno  i  nepropisno.  a  onda  i  oba  stopala  uviti  u  vuneno ćebe.  Protiv ovakvih  tegoba  često pomaže  gacanje  po vodi.  Preko  njih  obući  debele  vunene  čarape.  da  ne  ostane  prljavština.  tri  supene  kašike  pune  (žutog)  šećera  i  ¼  l  vode. dok se rebra ne isprave. dobro i toplo. kuvati u 1 l vode sa 100 g žutog šećera.  pa  mu  tada  opet  treba  kašičicom  dati  vode. kao  i  kod svih drugih bolesti pije tri  nedelje čaj za  bubrege.  katarakta.Čim  uplakano  dete  dobije  u  usta  jednu  kašičicu  vode. Tu se mora uviti posebno čvrsto.  Kašalj  Kod kašlja piti čaj sa lukom. već prema veličini listova.  kratke  pamučne  čarape  nakvasiti  do  iznad  članaka.  piti  posle  16  h  čaj  od  jabukovih  ljuski. 42  . srčani  U  slučaju  srčanog  infrakta  učiniti  sledeće:  uzeti  jednu  supenu  kašiku  punu  kapi  odoljena.  najpre završiti desnu nogu.  trenutno  se  umiruje.  hladan do mlak.  ono  većinom  ponovo  počinje  da  plače. veličine jajeta. položiti ih na krpu i valjati staklenom bocom.  Sve  zajedno  mešati  dok  se  šećer  ne  otopi. Dva luka. katarakt je nervna bolest. sa  ljuskom. Po onome što ja  znam.  provući  nekoliko  puta. Dakle. koliko želimo. lično.  dobro  iscediti  i  obući.  Svaka vodena terapija po Knajpu mora otpočeti desno. siva mrena  Protiv katarakta  se.

 Posle 20  minuta pacijent ima znatno manje bolova. pa kuvati 10 – 15 minuta.  Gacanje po vodi takođe samo sa toplim nogama i nikako sa punim želucem. odnosno desnom rukom. odnosno hladnu vodu.) Peucedanum ostruthium.  itd. Takvu  naizmeničnu kupku za noge možemo preporučiti i u slučaju menstrualnih tegoba. 36. Posle toga 3 – 4 sekunde u hladnu vodu. piti još i jednu šolju čaja od (lat. a potom ispirati sa čajem od korenja trave od srca i malo ga  piti. pet do šest  u  toplu. Jednu kafenu kašičicu Peucedanum ostruthium kuvati tri minuta  u ¼ l vode. i posle da bi  se odmah ponovo zagrejale.  Posle  jedne ovakve naizmenične  kupke. ako sedimo na stolici noge su nam u srednjem vedru sa toplom vodom.  a  naročito  posle  uzimanja  slatkiša.  Ako  imamo  samo dva vedra (levo hladna.  Posle toga  desnu nogu  najpre  vratiti  u  toplu  vodu. Ko posle gacanja po vodi stoji ili čak sedi.  U  slučaju  krvarenja  iz  desni. To najbolje delije prvog dana moždanog udara. najpre oprati zube. Najbolje je utimati po  jedan mali gutljaj na sat. Takođe na sat.  Bilo da radimo jedno ili drugo. prema uputstvima dr  Knajpa. a desno i levo sa  hladnom. osim kapi korenja trave od srca ili čaja istog  korenja. desni i u mozgu. Posle oko 14 dana umesto čaja od korenja trave od srca mogu se uzimati kapi istog  korenja.  trebalo bi ležati pokriven oko pola sata.  Ovim  menjanjem  topla  voda  postaje  sve  hladnija. Tu naročito pomaže gacanje po vodi. uzimati dva puta dnevno  po  tri  kapi  tinkture od  korenja  trave  od  srca. str. desno topla voda). Pre i  posle gacanja po vodi20 minuta hodati.  Kod  ''zaspalih''  nogu  nastaviti  sa  menjanjem  sve  dok  obe  vode  ne  dostignu istu temperaturu. desna noga će biti predugo u toploj vodi.  ulaziti u toplu. U sredini vedro sa toplom vodom. mogu se uzimati  i kupke za  ruke. a onda levom u levo vedro  sa hladnom  vodom.  Poremećaji krvotoka  Ko  ima poremećaj  krvotoka  sogurno  su  mu  uvek  hladne noge.  gutljaja  po  gutljaj. Pre gacanja da bi se noge zagrejale.  tada najpre ići desnom nogom i hladnu vodu u desnom vedru.  Protiv  poremećaja  krvotoka  treba  uzimati  naizmenične  kupke za noge.  o  dok se ne dostigne oko 40 do 45  C. Iz tog razloga za naizmeničnu kupku za noge treba  umati tri vedra. po jedan  mali gutljaj.  nerazređene  ili  piti  jednu  šolju  ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca  na  dan. trebalo bi uvek desnom nogom. 43  . jedan pored drugog. Umesto u vodi tu biljkumožemo kuvati i u ¼ l šire.  pa zato  u prvom  redu  treba  voditi  računa  da  se  to  sredi.  Razna krvarenja  Kod krvarenja iz nosa.  posle  svakog  obroka. može ga ostaviti i duže. pa 10 minuta dodavati po malo vrele vode.Ako se pacijent sa oblogom ugodno oseća.  Krvarenje u mozgu (moždani udar).  Jednu šaku ili više preslice staviti u platnenu vrećicu. debelog creva.  Na  isti način  kao naizmenične  kupke za noge.  pa  tako  menjati  pola  sata.  ohlađen. Dakle.  o  Naizmenična  kupka  za noge ovako  se  radi:  ulaziti  u  toplu  vodu  (28  –  30  C)  sa  toplim nogama.  Pripremanje  čaja  od  traveod srca i tinkture.  a  hladna  sve  toplija. umesto da hoda. ali nikako sa punim želucem. vidi pod Dizenterija.Kolike bubrega i žuči  Kod kolika bubrega i žuči napraviti što vrući oblog od preslice i ostaviti da deluje  oko pola sata.

 itd.  zatim  cele  šake. a kasnije  do ispod kolena.  z  tom  razlikom  što  nam  za  to  treba  dva  vedra.  pa  je  narednog  dana  već  drebalo    da  se  izvrši  amputacija. Čovek je otišao u bolnicu. ili 5 – 6 minuta. seta – duševne nervne bolesti  Protiv ovih bolesti pomaže čaj od jabukove ljuske. Čjovek je otišao lekaru koji je odmah savetovao da amputira ruku.  Primenio je kupke još dva puta. dakle.  Okreni  se  i  odmah  pođi  kući  da  uzmeš  naizmenične kupke. 1 prstovet ove trave ostaviti da  odstoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode. pa je uveče.  ­  Ali u bolnici sam obećao da ću doći tačno na vreme. često isto tako dobro kao kod  nesanice  (vidi  Nesanica).  Uz  to. gutljaj po gutljaj.noge  mu  postaju  još  hladnije  nego  pre.  pa  bi  morao  najmanje  deset  puta  energično  da  gaca po vodi. Na to mu je gospodin Cerlaut. čovek. Ko uvek pije čaj od žalfije nikada neće imati zatvor.  Ovaj  čaj  može  se  piti  celu  godinu  dana.  Lenja creva  Protiv ovog  oboljenja često u  toku dana treba uzimati  po punu  viljušku  sirovog  kiselog kupusa ribanca. na šta je gospodin Cerlaut rekao:  ­  Glavu  gore.  Pošto  ga  je  čovek  otpozdravio  sasvim tiho i potipteno.  neće  biti    operacije. Ovaj mu je  tada ispričao svoju priču.  Melanholija.  Zabranjeno je pre svega: beli hleb i čokolada.  Pošto  je  čovek  bio  zemljoradnik  i  nije  imao  bolove. kao kod naizmeničnih kupki za  noge. pa je sledećeg jutra već išao  putem  prema  bolnici  i  tad  je  susreo  gospodina  Karla  Cerlauta  (Zerlauth).  Gacanje po  vodi.  jer  ga  je  dobro  poznavao.  prvog  stručnjaka Austrije za Knajpove metode lečenja.  Naizmenične kupke za ruke. jar je mnogo važnije spasti tvoju ruku.  Naizmenične kupke za ruke rade se na isti način. a kod kupke za ruke – do polovine nadlaktica. smatrajući – ako  to bude tako dalje išlo. dok ne anulira štetu nastalu stajanjem ili sedenjem. pa nemogu dopustiti da  lekari čekaju.  rekao  je:  ''Zašto  da  osmah  ostanem?  Idem  kući pa ću sutra ujutru doći bez doručka. znači.  Ddobro dejstvo imaju i šajevi od maslačka i jaglaca. Gospodin Cerlaut ga upita zbog čega je tako potišten.  takvi  bolesnici  trebalo  bi  da  piju  još  po  jednu  šolju  ohlađenog čaja od trave zdravac dnevno.  voda – vazduh – voda – vazduh. On je vrlo  ljubazno  pozdravio  čoveka. 44  . posle treće kupke ponovo normalno osećao  celu ruku i bio izlečen. otišao kući i odmah primenio kupku to sve dotle dok obe vode  nisu imale istu temperaturu i gle. a isto tako često i po gutljaj vode.  Prilikom gacanja u vodi prvi put samo do iznad članaka.  Čovek je poslušao. Čaj od žalfije poti oko ½ l na  dan. čovek bi mogao umreti. gde su odmah  hteli  da  ga  zadrže.  Kod  naizmenične  kupke  za  noge  voda treba da dopre do polovine listova.  pa  vremenom  i  do  lakta. ali samo 3 – 4 minuta. koji je bio u jutarnjoj šetnji. jedan primer  Jednom  čoveku  Utrnuli  su  prsti  leve  ruke. Ne treba ni napominjati koliko je čovek bio srećan. bogatog znanja rekao:  ­  Ako i stotine lekara čekaju.'' Na to su ga pustili. eto uspeha! U prstima je ponovo dobio normalan osećaj.  hodati  u  vodi  i  noge  naizmenično  što  više  dizati. ne mari.

  a  i  čaj  od  matičnjaka.  Čaj od  jabukovih  ljuski  kuvati  3  –  6 minuta (jedna šaka  ljuski na ½  l  vode).  Takvi pacijenti su tada veoma tužni i potpuno nezainteresovani za bilo šta.  Ako želimo da nadbubrežne žlezde ponovo pravilno funkcionišu.  tako da ne mogu ležati na leđima.  Zdravac  sadrži  nešto  radijuma.  ili  radost.  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi  Kada  padbubrežne  žlezde  luče  premalo  adrenalina  pacijenti  na  vratu  (predeo  grkljana) dobijaju belu mrlju.Osim  toga.  Nesvestica  Za nesvesticu postoji više različitih uzroka: iznenadna beskrvnost ili prepunjenost  mozga  krvlju. ima i mnogo slučajeva gde pomenuti metodi više ne mogu pomoći.  bolesnik  bi  trebalo uveče  da  pije  čaj od  jabikovih  ljuski  (1  –  3  šolje). koje ide uporedo sa progresivnom anemijom. Kada mucavac želi da govori.  Taj čaj se  može piti  punu  godinu  dana.  Uz to primenjivati i gimnastiku disanja. Ko ne podnosi mleko.  Mucanje  Budući  da  je  mucanje  vezano za  nerve.  ako  se  vrše  pravilno.  poremećaji  vida  i  sluha.  Često  je  za  one  koji  mokre u krevetu dobro da na leđima noću imaju prišiveno veliko dugme. Vidi str.  alkohol). ili često na rukama. a u teškim slučajevima i po celom telu.  U  pravoj  (stvarnoj)  nesvestici  aktivnost  disajnih  organa  i  srca  je  minimalna;  često  i  udovi  su  hladni na  dodir. kao i gubitak krvi.  kao  iznenadni  strah. takođe.  dejstvo  opojnih  sredstava  (gasovi.  Bolesnik  ne  pada  uvek  odmah  u  nesvest;  najvažniji  predznaci  su  napadi  vrtoglavice.  usled  neočekivanih  čulnih  i  emotivnih  utisaka.  Čaj  o  hajdučke  trave  budi  njegovu  funkciju. glad. i specifično grčenje u mozgu.  kompletna  pranja  sa  sirćetnom  vodom  čine  prava  čuda. Nesvestica može da bude izraz najrazličitijih oboljenja i da predstavlja  laku  prateću  pojavu.  zgrče se određeni nervi i on teško izgovara neke reči.  Mucanje je. kao kod visokog pritiska. Ko voli  zaslađeno. 36. Mokraća odlazi neprimetno samo u leđnom položaju.  čelo  je  većinom  obliveno  hladnim hnojem.  može da  stavi malo žutog šećera. treba piti. može da uzme i prstovet srebrenke.  Mladeži.  topao  ili hladan. Prstovet  hajdučke  trave  ostaviti da stoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode. ili uvezan čvor. opšte raspadanje  telesnog tkiva.  Kod  osoba  sklonih  nesvestici  može  se  ponekad  posmatrati  da  se 45  . gutljaj  po gutljaj .  U  toj  bolesti  mišić  zatvarač  ne  reaguje.  potresi  moždane mase usled udarca ili pada na glavu. jednu šolju dnevno ohlađen čaj od zdravca.  U  jednoj  šolji  tog  čaja  ima  upravo  onoliko  radijuma  koliko  je potrebno nadbubrežnim žlezdama. kuvane  u širi. Normalno. Jutrom bi trebalo da pije ¼ l mleka  sa travom srebrenkom. vidi bradavice  Mokrenje u krevetu  Protiv mokrenja u krevetu piti na dan jednu šolju čaja od hajdučke trave. Jedan prstovet tog bilja ostaviti da  stoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  U  njih  se ubrajaju  i  jak  bol.

  i  ne  samo  prema  tome. To je bilo 1943.  tada dodatno. godine.  steznike  itd. pre jela.  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)  Protiv  niskog  krvnog  pritiska  treba  jesti  mnogo  salate  od  celera  i  puno  jagoda  (džem od jagoda).  Ako je glava jako crvena.  Kad neko  padne u nesvest. Ako bolesnik povraća.  To  su  potpuno  prirodna  sretstva.  Meum  Mutellina  nije  koristan  samo  za  napade nesvestice.  Desetog  dana  popodne čaj joj se iznenada ogadio (jer joj više nije bio potreban). 3 – 4 puta uzimati 20 kapi tinkture odoljena. Ako se  beli polimesec ne vidi ni na drugim noktima. od 14 h do večeri. sa ljuskom. Dva luka kao jaje.) Meum Mutellina. Jednom sam jednim  svojim poslom bio kod jednog veterana i posmatrao kod njegove žene da joj se za vreme  govora zenice nepestano menjaju. Srce treba da zamislimo kao veliki mišić. Tog čaja  se može piti  koliko  želimo. rekoh.  da  je  od  njega  punih  deset  dana  pila  preko  deset  litara  na  dan. Taj čaj se. a i nešto crvenog vina. sme se piti turska kafa.  ­  Vi ste sad nedavno pali u nesvest. a  do  danas. koji se sastoji od jednog glavnog i četiri  sporedna  mišića.  osvežavaće  i  podmetanje  mirisnih  materija. nego služi i kao najbolji čaj protiv plućnih bolesti i anemije. najbolje će delovati  prskanje  grudi  i  trupa  svežom  vodom.  Ako  ni  na  jednom  noktu  nema  polumesec. glavni mižić je preslab. zatim odmah dvostruko ili trostruko veće. kao  i čaj od crnog luka.  Ne raditi previše.  Doneo sam joj odmah zatim travu Meum Mutellina uz napomenu da taj čaj nema  baš dobar ukus. uzimati  glogove kapi (Biljna apoteka).  onda  stvarno verujemda se oni ne mogu savladati.  1980. Ako se na palcu leve ruke ne može videti beli polumesec. gutljaj po gutljaj.  trake  oko  vrata.  kao  meni  ovaj  čaj. pošto je on  izrazito  sretstvo za jačanje.  glavu mu treba okrenuti u stranu.  pivo  ili  rakija. i sporedni mišići su slabi. Osim toga. I stvarno. nažalost ne može svuda dobiti. U tom slučaju trebalo bi od 15 h  do večeri 3 – 4 puta uzimati 30 – 40 (prema težini osobe) kapi tinkture odoljena. kao kolonjska voda i eter. Posle toga je rekla:  ­  Kada  pijanici  toliko  prijaju  vino.  Prema  tome  ako  se  na  noktu  palca  leve  ruke  nalazi  samo  mali  beli  polumesec ili ga uopšte nema. jer joj je hitno potreban. dopušta.  I  u  ovom slučaju preporučuje  se  gimnastika disanja.  treba  osloboditi  sve  delove  odeće  koji  stežu. ali njoj će sigurno prijati.  ­  Šest puta prošle sedmice. Radi stimulacije rada srca i disanja.  Prema  tome.  ali  posle  ove  čajne  terapije samo još jednom. Poti ohlađen. tako joj je  prijao.  Nivo  sopstvenog  krvnog  pritiska  svako  može  da  vidi  na  osnovu  noktiju  leve  ruke.  Ta  žena  je  redovno  morala  da  odlazi  na  preglede  pluća.  ona  nijednom  nije  imala  nesvesticu  i  od  tada  nijednom  više  nije  bila  bolesna. mora se staviti na uzdignuto uzglavlje.  kao  kragna.  Jedan prstovet čaja  ostaviti da  stoji  10  minuta  u  šolji  vruće  vode.  Najpre  su  sasvim  male.zenice  često  pre  i  posle  nesvestice  stalno  menjaju  prilikom  disanja. ali bi potpuni nerad bio još gori.  kao  i  kod  visokog pritiska. tri puta dnevno. kuvati 15 minuta u 1 l vode sa 100 g  žutog šećera. Ako jetra.  onda  treba  uzimati  kapi 46  .  Biljka Meum Mutellina ne treba da se uzima kao čaj kad nesvestica nastupi zbog  navale krvi u glavu. U takvom slučaju izvanredno pomaže čaj  od (lat.  Osim  toga. pa bi trebalo tri  puta  dnevno  (normalno  pre  obroka)  uzimati  20  –  30  glogovih  kapi. Ako se srce previše čuva. pošto se više ništa nije moglo naći. postaće još  slabije. ili ćee to uskoro.

odnosno preniskog  pritiska. U tom slučaju i još dodatno piti gutljaj po putljaj. trputac.  medunica. trava od srdobolje (Potentulla tormentilla)  TRINE (cvetići sena) 47  . velika zgoča (Urtica dioica)  LAZARKINJA. pimpinela (korenje Pimpinella magna; Pimpinella  saxifraga) BOKVICA. vekčenac (Artemisia absinthium)  PETOLIST. vrtni ogljač (Calendula officinalis)  ODOLJEN. beli trn. zmijino mleko (Chelidonium­mayus)  TRAVA OD SRCA. vrkuta (Alchemilla­vulgaris)  VRBOVKA. jagorčika. rastavič. cvetovima) (Geranium Robertianum)  ZOVA. islandski lišaj. krv sv. bazga (Sambucum nigra)  IMELA (Viscum album)  ISLANDSKA MAHOVINA.zdravilna  plučnica  (Pulmonaria  officinalis)  PRESLICA. ½  šolje soka  od celera. crna. Ivana. rusopas. kositrenka.  Ako  je  polu  mesec veoma mali ili ga nema.  pčenžlinja ljubica.  kudravac. osenac. ivančica. despik (Lavandula officinalis)  LJUBIČICA (Viola)  MATIČNJAK. štukavac (Equisetum arvense)  RUSA. pelinček. siljevina. navadni glog (Crataegus)  DIVIZMA.  Indeks lekovitog bilja  BEDRENIKA. dišeća perla (Asperula odorata)  LAVANDA.  miloduh  (Mellisa  oficinalis). žuta trava.odoljena i glogove kapi. lerpuh (Verbascum phlomoides)  ŽALFIJA. nabadni ličnik. kadulja (Salvia officinalis)  ZDRAVAC. macina trava. žmigavec. zvončić. a na drugim  prstima  ga  nema  uzimati  samo  glogove  kapi  a  nikako  kapi  od  odoljena. metvica (Mentha piperita)  NEVEN. vidova trava. žilovnjak (Plantago­laceolata)  BRDSKA HAJDUČICA (Alchemilla­alpina)  BRĐANKA (Alchangelika officinalis) Angelika  VIDAC.  Melissa  (Meum  Mutellina)  MIŠJAKINJA (bezvredna u sušenom stanju)  MRTVA KOPRIVA (Lamium album)  NANA. iglice (bezvredan sa ljubič. gorski mah (Cetraria islandica)  JAGLAC. konjski rep. to će biti znak slabosti srčanog mišića. petoprstac (Potentila reptans)  PLUĆNJAK.  Strašno zelje (Hyperium perforatum)  KOPRIVA ŽARNA. valerijana. prstenčac. svilovina (Epilobium)  GLOG.  džigeričnjak. kozlić(Valeriana officinalis)  PELIN. smetlika (Euphrasia officinalis)  VIRAK.ivanje zelje. Ako je na palcu normalan polumesec. visoki jeglič (Primula officinalis)  KANTARION. rospina trava. svećnjak. mirisni broć. raspoređenje na pre podne. gorač.

 dvornik ptičji. kostret (Achillea millefolium)  CRNI SLEZ.TROSKOT. uzludobar (Sempervivum­tectorum) 48  . guščije cveće (Malva Sylversis)  ČKALJ BLAŽENI (Cricus benedictus)  ČUVARKUĆA. stolisnik. špriš. pasja trava. kunica. oputina (Polzgonium aviculare)  HAJDUČKA TRAVA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful