Climatul senzual (1173 nr total de cuvinte in acest text.

) (692 citiri) Dacã întrebati un radiestezist sau un medium, acestia vã vor spune cà personalitatea voastrã îsi lasã amprenta în ambianta în care locuiti. Adevãrul este cã, intrând într-un apartament, veti resimti caracterul celorcare îl ocupã. Este la fel de adevãrat, în ce vã priveste, cã veti putea influenta propriul vostru comportament si pe acela al anturajului prin simple tuse artistice adãugate locuintei. ATMOSFERA Ritmul sexual al partenerului este mai lent ca la vostru? Câteva gravuri erotice sau pãtrunse de o mare sensibilitate expuse în dormitor vor avea un efect atrãgãtor. Sunteti personal deficitare în a da urmare ritmului sãu? Cãutati literatura în domeniu, în stilul care vã este pe plac, chiar si un roman de dragoste. Vã lipseste linistea, sunteti anxioase, contrariate? Umpleti-vã apartamentul de plante verzi, atârnate sau în ghivece, puneti vazecu flori în preajma locului unde vã place sã vã destindeti, precum si în camera voastrã. Dacã sunteti într-o perioadã de obosealã anormalã, schimbati directia patului, orientati cãpãtâiul spre nord sau cu fata cãtre fereastrã, schimbati locul mobilelor în camerã. Un film poate constitui un preludiu care sã permitã amândurora sã uite problemele momentului si sã îi strãmute în alte lumi. Evadarea este o tehnicã foarte eficace. O cãlãtorie, chiar de scurtã duratã, ori o plimbare neobisnuitã, o masã exoticã sau chiar eroticã (existã cãrti de bucate erotice), vor crea o scãdere a tensiunii si o deschidere sentimentalã. PLANTE SI FLORI În general, plantele si florile aduc blândetea si senzualitatea în casã. Nu numai femeile le contemplã, ci si multi bãrbati le apreciazã si toate fiintele le percep si reactioneazã în prezenta lor, chiar fãrã sã-si dea seama. Un trandafir într-o vazã de forma gâtului de lebãdã, buchete bogate de stânjenel, de liliac sau de gura leului, primãvãratice ramuri înflorite sau zambile parfumate în ghivece, plante care atârnã dintr-un frumos macrame suspendat, vor crea o subtilitate favorabilã climatului erotic. PARFUMURILE Efectul parfumurilor este similar. Un bãrbat poate fi îmbãtat de un parfum sau sã o ia la goanã de lângã o femeie din pricina unui parfum pe care îl detestã. Sã aveti întotdeauna grijã sã vã întrebati partenerul dacã îi place parfumul vostru preferat. Alti bãrbati vor reactiona inconstient la mirosuri, dar într-un mod toot atât de violent. Fiti, asadar, foarte atente la substantele odorante pe care le folositi, la spãlatul rufelor, în gospodãrie, precum si la parfumurile cu care và dati pe pãr sau pe haine. O urmã de parfum pe pubis va putea fi foarte apreciatã. Sã stiti, asadar, sã dati casei voastre atmosfera pe care o cãutati în cuplu. Cãci dacã ne lãsãm amprenta în ceea ce ne înconjoarã, lucrurile pot si ele sà ne aducà mult, chiar dacã aceasta nu ar consta decât în faptul cã, prin intermediul lor, facem noi însine un efort întrun anume sens. MUZICA În egalã mãsurã, ea este un preludiu al relatiilor sexuale. Atât prin partea sa relaxantã, cât si prin faptul cã sãvârseste o rupturã, dupã o anevoioasã zi de muncã. Unele cupluri sunt purtate de cãtre disponibilitãti erotice de anumite discuri, care constituie pentru ele un fel de semnale; acesta este un mod subtil de a face partenerul sã-ti înteleagã dorinta, fãrã a fi nevoie sã o exprimi prin întrebãri sau cuvinte. Aceste ràstimpuri de relaxare, care vã situeazã pe amândoi într-o asteptare complice, introduce, în plus, un ritm senin, în care fiecare se simte bine si unde fiecare oercepe climatul si ritmul celuilalt. Precipitarea preludiului în dragoste este adesea catastrofalã. Un lucru care nu vine la timp, la început, poate stãvili toatã plãcerea actului.Muzica poate sa introduca si o varietate in ritmurile actului sexual, caci inconstient, ne punem neaparat in concordanta cu tempo-ul. Vouã vã revine, asadar, sa adulmecati ce climat sexual se anunta în acel moment precis pentru a alege un clasic foarte romantic, flaute exotice, sau percutii africane. veti crea

Este. desigur. lenjerie eroticã cu culori socante. apa curatã este mediul cel mai natural pentru a asigura o bunã igienã internã.îndeajuns de suple pentru a permite dezmierdãrile. Dupã pãrerea bãrbatilor un pãr suplu strãlucitor si curat constituie un factor important al atractiei fizice. Însã. Cu atât mai mult. fluidã. Dacã vã dati osteneala sã vã îmbrãcati pentru a merge undeva.Mélanie ne fãcea aceastã remarcã: "Mã folosesc de o micã smecherie: dacã simt o micã nevoie de urina când sotul meu si cu mine dorim sã facem dragoste. înlãturând lubrifierea naturalã a vaginului. ca si sãnãtatea si curãtenia trupului. cu cât aceasta m-ar sili sã mã spãl. într-un mod foarte discret.medicalxxl. Dacã aveti vaginul strâmt ori probleme de lubrefiere. În ceea ce priveste igiena intimã. O altã observatie importantã: medicii sfãtuiesc femeile sã se fereascã de a folosi sãpun normal pentru toaleta vaginalã. este plãcutã la mângâiat. sexy. trebuie cã ati remarcat cã numai contactul cu apa (caldã sau rece) produce o strângere a vaginului si o uscare a pielii. atât în caracter cât si în felul de a fi. evit sã cedez acestei nevoi deoarece mi-am dat seama de mult cã lucrul acesta îmi mãreste teribil sensibilitatea vaginalã. O toaletã de searã neglijentã este respingãtoare. în functie de sensibilitatea proprie. create anume pentru aceastã folosintã. Ei recomandã. fãrã a fi nevoie sã o cereti verbal. în functie de rezultate. ci vã va ajuta deopotrivã si în egalã mãsurã sã vã simtiti bine. în vreme ce. ati putea sa folositi acest procedeu pentru a-l strâmta. Majoritatea bãrbatilor sunt sensibili la vederea unui dezabie sau a unei lenjerii frumoase. pe când mediul vaginal este acid si astfel se poate produce o foarte mare pierdere a sensibilitãtii vaginului si chiar o anumitã frigiditate. important sã asiguri aceastã igienã printr-o preocupare continuã. dacã aveti vaginul larg. Bãrbatii preferã în general partea blândã.com/index. nici nu ar mai fi nevoie sã o spunem.astfel o evadare totalã si veti putea descoperi alte zone psihice. aveti grijã sã efectuati aceastã toaletã cu una sau douã ore înaintea actului. dimpotrivã. existã un mic secret pe care vi-l împãrtãsesc.cãutati rochii de casã atrãgãtoare. càci aceste sãpunuri au o compozitie bazicã. Acest lucru va atrage dupã sine un refuz de a te lãsa la voia întâmplãrii.Cu timpul aceasta se va simti în comportarea voastrã. Matasea sau imitatiile ei. alte senzatii. si sã gãsiti cea mai bunã solutie. dacã tineti sã vã faceti toaleta intimã înaintea unui act sexual. O piele sãnãtoasã curatã. printr-o mai sustinutã atentie acordatã siluetei. întrucât înlãturati orice lubrefiere a vaginului." Vã revine personal sã încercati sã vedeti dacã existã vreo deosebire. fapt care. îmi face pielea prea sensibilã. Aceastã preocupare pentru tinuta voastrã de acasã va avea nu numai un efect de atragere a partenerului. ar trebui sã stiti cã ceea ce purtati în interior are cea mai mare însemnãtate în viata voastrã. o vointã de a rãmâne tânãrã. în ceea ce priveste. http://www. IGIENA Igiena are o importantã capitalã în relatiile sexuale. dezabieuri senzuale. lenjeria transparentã sau peaproape.htm . printr-o cãutare a bunului gust în vestimentatie si în jurul vostru. sã vã pãtrundeti voi însivã de o atmosferã senzualã. alte climate erotice. cu toate acestea. mângâietoare. de fapt. sãpunuri farmaceutice acide.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful