Liceul tehnologic ,,Nicolae Istrățoiu” Deleni Structura: Școala gimnazială Pietreni Analiza SWOT a testelor inițiale

Profesor: Bîțu Georgiana Limba și literatura română

Puncte tari: -elevii au demonstrat că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi; -elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru rezolvarea unor probleme concrete; -recunosc cu ușurință valorile morfologice ale unor cuvinte date; -recunosc figurile de stil; -sunt capabili să realizeze o compunere respectând cerințele date.

Puncte slabe: -elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare; -manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor; -exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular redus. Amenințări: -dezinteresul elevilor față de lectură; -mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată de învățare care nu ajută la formarea vocabularului; -implicarea insuficientă a părinților. Oportunități: -folosirea materialelor audio-video în procesul de învățământ; -utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; -participarea elevilor la concursurile școlare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful