You are on page 1of 7

LANDSKAP & NURSERI

PROGRAM SKOR A

46
(ii)

PROSES MEREKA BENTUK LANDSKAP

..............................................................................
...................

SPM 2003
1.

(Skor : 2)

Semasa menyediakan pelan dan model landskap


untuk taman mini di sekolah, kotak tajuk dan bahan
yang sesuai diperlukan.

SPM 2005

(a) Lengkapkan kotak tajuk di bawah ,


CADANGAN
PEMBANGUNAN
LANDSKAP KAWASAN
SEKOLAH

(i)
(ii)
(iii)
(iv) Tarikh : 15.3.2003
(Skor : 3)
2.

Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan model reka bentuk landskap.
Berdasarkan pengalaman anda, pilih dan tandakan (
) dalam ruang jawapan lima bahan yang anda
gunakan untuk membina rumah dalam model
tersebut.
Ruang Jawapan
Warna air

Rajah 2
(b) Namakan dua bahan yang sesuai untuk
membentuk model pokok seperti dalam Rajah 2.
(i)

..............................................................................
...................

Gam
Kaca
Dawai BRC
Mounting board
Span

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

47

Polisterin
Lidi

(skor : 5)
3.

iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

..................................................................................................
(Skor : 5)

Anda pernah membuat model reka bentuk landskap.


Padankan langkah kerja di bawah mengikut urutan
yang betul proses membuat model tersebut.
Langkah kerja
Urutan kerja
Mengukur mengikut skala
1
Mewarna

Menyediakan bahan

Menyusun struktur

Memotong bahan

Melabel

Mencantum kepingan bahan

7
(Skor : 5)

Polisterina
Pencungkil gigi
Mounting board
Penggosok periuk

Batu
Dawai
Berus sabut
Batang besi

Span
Kaca
Kapas
Kayu

Pilih dan tuliskan lima bahan daripada senarai di atas


yang telah anda gunakan untuk membina model
landskap.
i.

..................................................................................................

.............................................................................................

Rajah 4

5.

SPM 2006

4.

ii.

Rajah 4 menunjukkan sebuah model landskap yang


pernah anda bina.
Senaraikan lima langkah membina komponen X dalam
model tersebut.
i. .

.............................................................................................

ii...................................................................................................
iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

...........................................................................................

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

48
(Skor : 5)
Mengukur ukuran
di atas pelan

(Skor : 5)

SPM 2007
6.

Pilih dan padankan lima alatan lukisan grafik dengan


kegunaannya semasa anda melukis pelan landskap.
Alatan Lukisan Grafik

SPM 2008

Kegunaan

Melukis garisan
berkeluk

Melukis bulatan
bersaiz besar
Rajah 2
Melukis bulatan
berdasarkan saiz
tertentu

7.

Rajah 2 menunjukkan model yang telah anda bangunkan,


Berdasarkan pengalaman anda membina model, tandakan ()
bahan yang sesuai dan (X) bahan yang tidak sesuai untuk membuat

Melukis garisan
lurus dan selari

model bagi struktur yang bertanda R dalam ruang jawapan yang


disediakan.
Bahan

Melukis sudut 300,


450 dan 600

(a)Kapas
(b)Polisterin
(c) Batu kecil

Ruang Jawapan

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A
(d)

49
(d)Kadbod

Kertas warna

(e)Batang aiskrim

(e)Span

(f) Mounting board

(f) Lidi

(g)Kertas surat khabar

(g)Kaca
(Skor : 5)

(Skor : 5)

SPM 2009
8.

Rajah 1 menunjukkan model sebuah rumah.

Rajah 2
9.

Rajah 1
Berdasarkan pengalaman anda, pilih mana-mana lima bahan dan
tanda ( ) bagi yang sesuai serta ( X ) bagi yang tidak

sesuai bagi menghasilkan model tersebut.


Bahan
(a) Glu gam
(b)Dawai BRC
(c) Polisterin

Ruang Jawapan

Anda pernah meluksi pelan seperti Rajah 2.


Padankan seimbol tumbuhan dalam peta induk dengan mengisi
huruf A, B, C, D, E atau F dalam ruang jawapan.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

50

Pilih mana-mana lima penyataan sahaja. Tandakan ( ) bagi

penyataan yang betul untuk membina model pokok


naungan tersebut dan ( X ) bagi penyataan yang
tidak berkenaan dalam ruang jawapan.
Penyataan

Ruang Jawapan

(a) Mencucuk span pada ranting kayu.


(b)Memotong kertas pasir.

(c)

Memotong span mengikut


bentuk tanaman.
(d)Mewarna
mengikut
warna
semulajadi.
(e)Meletak model yang telah siap
mengikut pelan konsep.
(f) Menyediakan mounting board atau
kotak.
(Skor : 5)

(Skor : 5)
SPM 2010
8.

SOALAN-SOALAN LAIN

Anda pernah membina model pokok naungan dalam model reka


bentuk landskap seperti Rajah 3.

Rajah 6
Rajah 3

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A
9.

51

Rajah 6 menunjukkan model reka bentuk landskap yang telah anda


hasilkan. Tuliskan langkah untuk menghasilkan struktur di dalam
jadual di bawah.
STRUKTUR

11. Pilih dan tandakan


LIMA bahan yang paling

sesuai digunakan untuk pembiakan


Kertas warna

Batu kerikil

Batang besi

Span hijau

Gam UHU

Dawai bunga

Ranting kayu

Warna air

LANGKAH KERJA

i. ...........................................................................
X

ii. ...........................................................................
iii. ...........................................................................

i. ..........................................................................
Y

(Skor : 5)

ii. ...........................................................................
iii. ...........................................................................
(Skor : 5)

10. Pilih dan tandakan

LIMA alatan yang paling

sesuai digunakan untuk membina meja simen-ferro.


Kereta sorong

Gunting zink

Cangkul

Sudip tangan

Sekateur

Sekop

Pita ukur

Perata simen

(Skor : 5)

Disemak oleh

Tajuk

No. / Bil. Pelan

Tarikh

Disediakan oleh

Arah
(lukiskan)

Pemilik

Projek

Skala

angin

12. Lengkapkan kotak tajuk di bawah bagi menghasilkan


pelan
induk
landskap
dengan
menggunakan
perkataan-perkataan di rajah 2 di atas.
i
..

iii
..

v
....

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

52
vi
...
vii
.
x

ii
.

iv
..

xi
..

(Skor : 10)