REGULAMENTUL Concursului National de Matematica ”ARHIMEDE” Editia a X-a 2012-2013

Colegiul de redacţie al revistei Arhimede şi Asociaţia „Arhimede“ a iniţiat, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, organizarea CONCURSULUI REVISTEI ARHIMEDE pentru elevii claselor II – XII din învăţământul preuniversitar, ediţia a X-a, pentru anul şcolar 2012-2013. Acest concurs are menirea:  să atragă elevii doritori într-un sistem competiţional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate. În acest fel, fiecare candidat va realiza care este adevărata sa valoare şi care este poziţia sa exactă într-o ierarhie reală;  să verifice şi să dezvolte la elevii concurenţi aspecte de tehnică matematică, de raţionament şi de creativitate, odată cu atragerea celor mai înzestraţi dintre aceştia către cercetarea matematică prin organizarea în ultima perioada a anului şcolar, a unui simpozion de referate ştiinţifice, prin colaborarea la revista Arhimede sau prin alte activităţi;  să-şi găsească un loc bine precizat şi meritat în sistemul concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale, la matematică;  să sprijine sistemul instructiv-educativ prin promovarea celor mai bune idei, stimularea reală a elevilor în formarea lor intelectuală;  să stimuleze interesul profesional al cadrelor didactice care doresc să se implice în aceste acţiuni. Organizarea Concursului revistei Arhimede a apărut în mod firesc, ca o necesitate, la numeroasele solicitări ale colaboratorilor revistei, de a organiza un astfel de concurs asociat revistei Arhimede, care a devenit tot mai cunoscută în rândul elevilor şi profesorilor, în multe zone ale ţării.

1

Sc. C. 2 . Bucureşti ) . Bucureşti. dr.N.M. dr. Ştefan Smărăndoiu (Rm. Petroşani. Ion Chiţescu (Facultatea de Matematica Informatica. Drăghicescu.N. prof. Dan Popescu (Suceava ) -prof.prof. . Marghiloman. Sorin Rădulescu (C. Matei Basarab.N. dr.C. . Maftei. dr. Bucureşti) . Bătineţu-Giurgiu. Sava. Ion Frujină (Gr.prof. Buzău) -inst. Petruş Alexandrescu. .conf.prof.prof. . . D. etapa zonală: 23 februarie 2013 III. dr. univ.prof. Ion Tiotioi.prof. I.N. Nicolae Papacu Slobozia). Valcea) COMISIA DE ONOARE . Solomon Marcus (Academia Română).Aurel Vlaicu. Vicepreşedinţi: . Bucureşti. Iuliana Turcu (Găeşti) -prof. Slatina. Liliana Teodora Rădulescu (C. Doina Mateescu (Constanţa) -prof. „Fraţii Buzeşti”. dr. doc. Vicepreşedinţi onorifici: -prof. Al. Ecaterina Rupesac (Constanţa) -inst. Ion Burca. . Vicenţiu Rădulescu (Universitatea Craiova) – preşedinte. etapa finală: 27 aprilie 2013 Pot participa elevi de la clasele II – XII. Sf. Universitatea Bucureşti).COMISIA NAŢIONALĂ A CONCURSULUI Preşedinte de onoare: acad. vicepreşedinte executiv coordonator (Academia Română). Bucureşti. I.prof.Nichita Stănescu. Lenuţa Pirlog (C. MOD DE DESFĂŞURARE Concursul de Matematică Arhimede se desfăşoară astfel: I. univ.conf. Constanţa. etapa locală: 24 noiembrie 2012 II.N. C. dr. Georgeta Alexandrescu (Bucureşti) -prof. Preşedinte: prof. univ.prof.V. Gheorghe Stoica. Craiova) -prof. -prof.

profesorii şi inspectorii care doresc să se implice în buna organizare şi desfăşurare a acestui concurs sunt rugaţi să contacteze Comisia organizatorică a Concursului. va avea calitatea de profesor (sau profesori) organizator de Centru.85. suntem nevoiţi să restituim taxa de concurs şi să anulăm înscrierile elevilor din centrul respectiv. membri. 3 . . 2012: înscrierea candidaţilor şi trimiterea listelor cu participanţii la concurs. de preşedinte de Centru de concurs. cu Comisia Naţională. către Comisia Naţională de Concurs. Preşedinţii Centrelor de concurs vor ţine permanent legătura cu Comisia Naţională de Concurs. secretariat. localitate-centru. informează elevii din şcoala respectivă despre concurs. Inspectorii şcolari şi directorii de şcoli care promovează Concursul Arhimede în şcoli şi contribuie la iniţierea de Centre de arondare. Profesorul care îşi asumă responsabilităţi fata de Centrul de arondare. de doi profesori desemnaţi de preşedintele de centru). .a elevilor doritori. . În cazul în care se trimit tabele completate necorespunzător . Pentru a fi în deplină legalitate. profesorii organizatori în teritoriu. – 10 nov. la una din adresele de mai sus. în cadrul unităţii şcolare respective şi anunţarea Comisiei Naţionale de această hotărâre. cât şi şcoli învecinate (arondate).desemnarea necesităţilor logistice pentru buna desfăşurare a concursului.com (sau la tel: 0745. reşedinţă de judeţ-centru. pentru centralizare. se va populariza concursul în şcolile şi localităţile din zonă.desemnarea Comisiei profesorilor asistenţi (1-2 profesori pe sală). Pe perioada înscrierii. Această persoană poate prelua prerogativele. Etape pregătitoare: • 30 sept. În acelaşi timp. sunt rugaţi să ţină legătura.91 ) • 10-22 nov. este agreată ideea că orice unitate şcolară interesată poate fi şcoală organizatoare şi poate deveni astfel. rugăm colegii profesori organizatori să verifice modul de completare a listelor pe scoli si clase. la: e-Mail: alexandrescu_petrus@yahoo.desemnarea Comisiei organizatorice: preşedinte. cu acordul conducerii unităţii şcolare respective.in aceasta ordine. pe perioada înscrierii candidaţilor sau pentru precizări. de preferinţă direct sau printr-o persoană desemnată. concursul se va organiza şi desfăşura pe centre de arondare (şcoală-centru. Tot în această perioadă vor avea loc. În acest sens. centru de arondare a unităţilor din jurul acesteia şi va fi sprijinită logistic şi metodologic de comisiile centrale).ETAPA LOCALĂ În această etapă.45.cu nume si prenume.desemnarea Comisiei profesorilor corectori (fiecare lucrare va fi corectata în mod independent. vor lua cunoştinţă de regulamentul concursului şi alte materiale necesare. 2012: definitivarea opţiunilor profesorilor organizatori din şcoli (în acord cu conducerea şcolii) de a organiza etapa I a concursului Arhimede. inclusiv modelele de tabele cu elevii şi profesorii participanţi şi instrucţiunile de concurs. pentru fiecare centru din zonă: . vor avea în concurs calitatea de profesori coordonatori ai Concursului Arhimede. Profesorii organizatori şi preşedinţii de centre de concurs.

întocmesc liste cu elevii participanţi. Aceste calităţi urmează să fie confirmate de către preşedintele de centru sau profesorul organizator.: 031. ETAPA ZONALĂ Se poate organiza în fiecare judeţ intr-un centru judeţean şi într-un centru sau mai multe ale municipiului Bucureşti. Listele finale cu candidaţii vor fi trimise pe suport electronic la adresa de e-mail mai sus menţionată sau prin fax la nr.ro).Profesorii cu calităţile desemnate mai sus. pot primi şi calitatea de vicepreşedinte onorific al Comisiei Naţionale de Concurs sau membru al acestei Comisii.889. SUBIECTELE CONCURSULUI Subiectele concursului vor fi unice. Candidaţii care au obţinut minim 15 puncte la prima etapa.arhimede. conform programelor şcolare. va avea calitatea de profesor îndrumător. De regula. două vor fi concepute cu grad mediu de dificultate şi două de selecţie.4096. Profesorii care promovează concursul în rândul propriilor elevi. un subiect din concurs. vor fi declaraţi promovaţi pentru etapa zonala. se va afişa şi o bibliografie selectiva. va fi selectat din revista Arhimede. utila candidaţilor la concurs. în funcţie de maniera în care îşi duc la bun sfârşit atribuţiile şi responsabilităţile. Condiţiile de participare şi desfăşurare sunt similare celor de la faza locală. CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU ETAPA LOCALA ŞI ZONALĂ 4 . în data de 23 februarie 2013. formulate de Comisia Naţională şi vor fi elaborate din materia anului anterior şi a anului în curs până la data de 10 noiembrie. (Vor fi anunţate ulterior şi alte adrese pe pagina web a revistei: www. Din cele 4 (patru) subiecte. pe care le înaintează profesorului organizator de la Centrul de arondare.

cel puţin de 2 ori. în ultimii 4 ani. *) Calitatea de colaborator al revistei Arhimede se va dovedi prin indicarea numerelor din revistă în care a publicat candidatul. Veniturile încasate din taxele de participare şi eventualele sponsorizări. prin e-mail sau prin poştă. profesorii coordonatori şi/sau organizatori au şi obligaţia de a completa şi expedia listele profesorilor participanţi (organizatori. Petruş Alexandrescu). 5 . vă vom comunica în timp util şi contul de virament al Asociaţiei ARHIMEDE în care pot fi expediate sumele pe bază de mandat poştal. vor plăti pentru etapa locală o taxă de participare de 15 lei. Expedierile ulterioare nu se vor lua în consideraţie. De asemenea. dr. • 1 XI – 22 XI 2012: se vor întocmi listele pe clase. Profesorii organizatori şi coordonatori se vor înregistra la Comisia Naţională (persoană de contact: conf. iar taxa de participare va fi returnată. asistenţi). pot participa la concurs cu o taxă de 25 lei . sumele încasate din taxele de participare vor fi ridicate de un reprezentant al Asociaţiei pe bază de chitanţă. în conformitate cu documentele justificative. întocmit pe capitole. Candidaţii care nu au calitatea dovedită de colaborator al revistei. pe şcoli şi localităţi cu elevii participanţi. În acest sens. în sensul că nu se mai admite participarea. corectori. precum şi cheltuielile aferente organizării concursului vor fi evidenţiate într-un buget de venituri şi cheltuieli. care se va încasa de către profesorii organizatori pe baza tabelului de înscriere. Data ultimă de expediere a tabelelor de înscriere va fi 20 XI 2012. precum şi încasarea şi expedierea taxelor de participare . univ. • Acolo unde este posibil. colaboratori ai revistei Arhimede*). ca propunător sau cel putin de 3 ori ca rezolvitor de probleme.Elevii candidaţi.

. Definitivarea orei de concurs este la latitudinea preşedintelui de Centru de Concurs. 5. bine întemeiate. 7.arhimede. promptitudinea şi seriozitatea. Condiţiile speciale de promovare la o etapă superioară vor fi anunţate ulterior (direct la centrele de concurs şi pe pagina web a revistei: www.Desfăşurarea concursului. în care se găsesc: subiectele corespunzătoare clasei din care fac parte. ciorne. .). foi de scris cu antet. în total.Afisarea rezultatelor . care se recapitulează în prima parte a anului şcolar în curs şi primul capitol din materia anului în curs (materia. . REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI 1. candidaţii vor pregăti materia anului anterior. Acceptarea eventualelor contestaţii. rezolvarea lor. Punctarea fiecărui subiect se va face cu note de la 1 la 10. se va efectua în următoarele 3 zile. alte anexe (diplomă de participare. 4.PROGRAMUL ORIENTATIV AL ZILEI DE CONCURS . conform programei şcolare. 2. parcursă până la 15 XI 2012). care o va anunţa la timp.Corectarea tezelor. Concursul începe în momentul în care toţi candidaţii primesc o mapa. Profesorii care optează pentru apartenenţa la una din comisiile concursului îşi vor asuma responsabilitatea bunei desfăşurări a concursului. Pentru faza zonală. 6. maximum 40 de puncte. Candidaţii care au întrunit minim 18p.Strângerea şi gruparea tezelor. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea.Intrarea candidaţilor în săli . 3. ca şi finalizarea listelor şi trimiterea acestora la Departamentul de informatică al concursului. pe care o completează profesorul supraveghetor). organizatori. conform baremului de corectare. sunt promovaţi la etapa următoare si vor primi diplome de merit. pix etc. Profesorii participanţi (coordonatori. Listele cu candidaţii declaraţi ca promovaţi pentru faza zonală vor fi validate de Comisia 6 . corectori) vor primi adeverinţe şi/sau diplome de participare ştampilate şi semnate de preşedintele concursului şi reprezentantul MECTS în teritoriu. asistenţi. stă la latitudinea preşedintelui de Centru.ro). rechizite şcolare (mapa concursului.

Se vor institui premii speciale astfel: . 9. dar şi profesori cu competenţe recunoscute. Înmânarea acestora se va face personal sau intr-un cadru festiv. Rezultatele concursului. Orele prestate pentru asistenţă.punctaj pentru menţiuni: 18-25 puncte. Neregulile minore care intervin în desfăşurarea concursului vor fi soluţionate de preşedintele Comisiei Centrului de Arondare. Neregulile majore sau disciplinare vor fi de competenţa Comisiei de Onoare a Concursului. vor primi diplome de merit. la centrele de concurs. . După felul activităţii prestate. 8.premiile absolute (de punctaj maxim). 15.prin bonuri valorice(sumele vor fi stabilite procentual). corectură ca şi alte servicii efectuate de profesori vor fi remunerate. se va anunţa ulterior şi se va face după o grila care va lua în calcul rezultatele obţinute la toate cele trei etape de concurs. precum şi comisiile centrale şi locale vor fi publicate în paginile revistei „Arhimede“ şi pe pagina web a revistei. sunt scutiţi de taxa de participare la etapa următoare. În cazuri speciale. Naţională şi vor fi afişate pe site-ul revistei. de către preşedintele de centru. personalităţi de prestigiu. după consumarea etapei finale. Elevii premianţi sunt obligaţi s[ semneze tabelele care prevăd premiile obţinute. profesorii participanţi vor face parte. vor primi medalii şi importante premii în cărţi. 10. Materialele vor fi trimise pe adresele revistei „Arhimede“ (prin poştă sau e-mail). atât la etapele 7 . Participanţii care vor avea punctaj în intervalul de premiere.de regula. Premiile şi menţiunile etapei I vor consta în diplome care vor evidenţia intervalul de premiere. premiile pot fi ridicate de părinţi sau rude apropiate. 11. se va efectua în Capitala. sunt invitaţi să trimită de urgenţă probleme propuse. care vor dovedi aceasta calitate sau o împuternicire.12. aparatura electronica şi premii speciale . Comisia Naţională va cuprinde profesori şi inspectori de specialitate din Bucureşti şi din ţară. Premiile neridicate vor fi expediate ulterior. . 14. Profesorii care au cunoştinţă despre acest concurs. la o data care se va anunţa ulterior.Festivitatea de premiere. 13. după consumarea celor trei etape de concurs. Inspectorii de specialitate şi profesorii coordonatori care răspund de buna desfăşurare a concursului vor face parte din Comisia Naţională a Concursului.premiile de punctaj cumulat maxim de la cele trei etape ale concursului. Premierea candidaţilor. astfel: .punctaj de premiere: 25-40 de puncte. într-un clasament pe clase şi pe centre. Candidaţii care se vor încadra în intervalul de menţiune . Candidaţii care întrunesc 39 sau 40 p în concurs. sub semnătură şi cu menţiunea: „Pentru Concursul ARHIMEDE“.

de asistenţă şi de corectură. prin sistemul de descentralizare a deciziilor. cu respectarea Regulamentului general de Concurs. pot primi rechizitele concursului sau. realizarea unor întâlniri şi/sau colaborări cu parteneri (elevi. Regulamentul prevede şi măsuri extreme pentru situaţii extreme. 24. la cerere. cu respectarea condiţiilor generale de concurs. se poate organiza. restituirea taxei de participare. Conducerea Asociaţiei este receptivă tuturor propunerilor. 16.publicarea pe Internet a programei de concurs. profesori) din alte ţări. în care. profesorul organizator va completa tabelul din Anexă. cu subiecte noi şi cu grade de dificultate similare. Aceste proiecte vor fi făcute publice membrilor Asociaţiei şi colaboratorilor revistei Arhimede. în contextul şi sub semnul integrării ţării noastre în U. etapa I într-o altă zi. . cu acordul Comisiei Naţionale de Concurs. 18. 22. Eventualii sponsori ai concursului vor putea beneficia de toate drepturile publicitare. 18. confirmate de profesorii lor. În acest sens.organizarea de tabere de vacanţă şi pregătire suplimentară a candidaţilor. Astfel. din comisiile: organizatorică şi secretariat. . în toate centrele constituite. Elevii cu situaţii materiale precare. 17. Comisiile Centrelor de Concurs au autonomie. atunci când este cazul. .locală şi zonală. 8 . După posibilităţi. Asociaţia Arhimede are în vedere atragerea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte ştiinţifice şi educaţionale de largă anvergură. 23. vor beneficia de reducerea taxei de participare sau. În cazuri excepţionale. Comisia Naţională de Concurs recomandă ca procedura de corectare a subiectelor să se facă. acestea se vor analiza cu atenţie. sau alte împrejurări de excepţie. în următoarele 3 zile de la concurs. în favoarea candidaţilor. 20. cât şi finală. Candidaţii care s-au înscris. au depus taxă de participare şi au absentat la concurs. cu respectarea recomandărilor grilei de corectare şi a ierarhiei valorice a candidaţilor. în ziua şi la ora stabilite anterior. Asociaţia Arhimede va avea în vedere: organizarea de consultaţii în sprijinul candidaţilor. Dacă există totuşi contestaţii. 19. se pot înscrie şi pot participa la orice centru de arondare. Candidaţii din zonele unde nu se organizează concursul. Comisia Naţională îşi rezervă dreptul de a verifica prin sondaj sau punctual anumite teze din concurs.E. de scutire de taxă de participare. 21.organizarea de excursii în ţară şi străinătate. de către o comisie numită de către preşedintele de Centru. după caz. datorită suprapunerii altei activităţi de importanţă naţională pentru elevi. Comisia Naţională recomandă ca etapa I a Concursului Arhimede să aibă loc.

sau vor angaja discuţii triviale. Profesorii corectori şi preşedinţii de Centre sunt rugaţi să promoveze ideile valoroase. c) candidaţii care vor avea o ţinută sau un comportament inadecvat. sau deteriora sălile de concurs. pentru promovarea celor mai interesante idei provenite din rândul elevilor şi profesorilor.Asociatia Arhimede va organiza in cursul lunii iunie 2013.Regulamentul acestui concurs va fi anuntat ulterior. Precizăm că acest concurs se adresează elevilor buni. 25. pentru a fi preluate de redacţia revistei Arhimede. urmărim cu perseverenţă să atragem tot mai mulţi elevi din categoria buni şi foarte buni spre studiul matematicii şi al aplicaţiilor tot mai numeroase ale acesteia. vor fi eliminaţi din concurs.vor putea participa la acest concurs si la etapa de selectie. Totodată. educaţi. numeroşi au fost cei care s-au format în ultimii ani. cu dragoste de carte şi cunoaştere.Candidatii care au participat la toate etapele concursului national Arhimede. b) candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului.candidaţii care comit tentative de fraudă în concurs. cu cadre didactice din Concurs. în lumea de azi. la a cărei şcoală. a) 27. indecent în condiţiile de examen. la propunerea profesorului supraveghetor şi a preşedintelui de Comisie (aici sunt incluse şi situaţiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice). Asociaţia Arhimede va depune toate eforturile şi va uza de toate posibilităţile sale. civilizaţi. în vederea publicării lor. soluţiile de excepţie sau generalizări ale problemelor din concurs.a 7-a editie a Concursului International de Matematica Arhimede-IMAC. vor fi eliminaţi din concurs. COMISIA NAŢIONALĂ DE CONCURS 9 . fără dreptul de a mai participa vreodată la altă acţiune a Asociaţiei Arhimede. pentru cultivarea elevilor de excepţie. vor fi eliminaţi din Concurs. ei sau membri ai familiilor lor. lipsite de temei. necuviincioase.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.