УПТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН РАД KOД ГАСНОГ ЗАВАРИВАЊА И РЕЗАЊА МЕТАЛА

Опасности при раду:
Додир с врућим или ужареним предметима и прскајуће ужарене честице могу
узроковати опекотине.
Бљештање и штетно зрачење могу оштетити очи и кожу запослених.
Штетни гасови, паре и димови могу оштетити очи и кожу запослених.
Смеша гасова може узроковати експлозију.
Заваривање и резање у близини запаљивих материја може узроковати пожар.

Упутство за безбедан рад:


Пре почетка рада проверите да ли су сви уређаји и опрема, као и лична заштитна
средства која ћете употребљавати при гасном заваривању или резању метала
сигурни и исправни.
Ако употребљавате челичне боце с гасовима, држите их што је могуће даље од
отвореног пламена или других извора топлоте. Не остављајте их изложене јакој
сунчевој топлоти, мразу или киши. За заштиту од падова причвршћујте боце
обујмицама о чврсту подлогу (зид, сто). Боце са ацетиленом морају стајати
усправно или под углом од 45° у односу на водоравну подлогу.
Примењујте само гумене цеви које су предвиђене за одговарајући притисак,
изведене за сваки гас у другој боји испитане на непропусност, причвршћене на
спојевима, обујмицама, заштићене од искри и врућих предмета.
Изаберите горионик који одговара врсти посла. Водите рачуна о непропусности
спојева између горионика и држача. При паљењу горионика најпре отворите вентил
за кисеоник, азатим вентил за ацетилен. Смешу запалите, а пламен још подесите
вентилом за пролаз ацетилена. Горионик гасите обрнутим редоследом.
За заштиту од повратног удара пламена користите одговарајуће уређаје
(неповратне вентиле) постављене на челичне боце с гасовима, односно горионик.
За време рада користите сва лична заштитна средства потребна за врсту посла који
обављате. За заштиту очију и лица употребљавајте штитник с тамним стаклима
одређених засенчења.
На месту рада увек примењујте вентилационе уређаје за одсис штетних гасова,
пара и димова, нарочито ако радите у скученим или тесним просторима или ако
радите с предметима од цинка или других обојених метала.
Из околине места заваривања уклоните све запаљиве предмете и материјале као
што су масне крпе, папир, дрво, запаљиве течности и др. Ако се не могу удаљити,
прекријте их прекривачима од негоривог материјала.
У случају било каквог квара на уређајима и опреми за заваривање, угасите пламен,
затворите вентиле на боцама и квар пријавите одговорном руководиоцу.

Спречите неовлашћену употребу гасова. После рада затворите све вентиле на боцама или цевоводу и растеретите редукционе вентиле. .