POSTOJEĆE STANJE STANDARDA U OBLASTI ZAVARIVANJA U SRBIJI

Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Oznaka standarda SRPS C.T3.001 SRPS C.T3.003 SRPS C.T3.005 SRPS C.T3.008 SRPS C.T3.011/VS SRPS C.T3.012 SRPS C.T3.013 SRPS C.T3.014 SRPS C.T3.015 SRPS C.T3.020VS SRPS C.T3.022 God. izdanja 1971 1984 1977 1993 1986 1991 1986 1986 1983 1982 1984 Naziv standarda Tehnika zavarivanja metala - Definicije pojmova i nazivi Zavarivanje i srodni postupci - Postupci zavarivanja i lemljenja - Termini i definicije Tehnika lemljenja metala - Tvrdo i meko lemljenje Definicije i označavanje Zavarivanje - Položaji zavarivanja - Definicije uglova nagiba i zaokretanja Zavarivanje i srodni postupci - Uprošćeno prikazivanje šavova na crtežima Zavarivanje i lemljenje metala - Lista postupaka i označavanje postupaka zavarivanja na crtežima Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija - Dužine i uglovi Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija - Oblik i položaj Zavarivanje i srodni postupci - Za-varivanje u zaštiti gasa Postupci Zavarivanje - Klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala Zavarivanje i srodni postupci - Greške površina reza pri rezanju gasnim plamenom i plazmom - Klasifikacija, vrste i definicije Zavarivanje i srodni postupci - Termičko rezanje Klasifikacija stanja površina dobijenih rezanjem gasnim plamenom Zavarivanje i srodni postupci - Delovi dobijeni rezanjem gasnim plamenom - Opšte tolerancije Tehnika varenja metala. Oblici i dimenzije žlebova za zavarivanje čelika topljenjem Zavareni spojevi - Postupci kontrole kvaliteta Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje čeličnih Sučeonih spojeva - Opšte odredbe Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje Sučeonih spojeva čeličnih limova debljine ispod 50 mm Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje Sučeonih spojeva čeličnih cevidebljine zida ispod 50 mm Tehnika varenja metala. Indikatori kvaliteta snimka pri radiografskom ispitivanju zavarenih spojeva/ Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva - Ispitivanje razaranjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski Tehnika zavarivanja metala - Pos-tupak zavarivanja pod zaštitom praška - Priprema uzoraka za ispitivanje mehaničkih osobina čistog vara Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika - Ispitivanje poprečnim bočnim savijanjem Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika -Ispitivanje savijanjem sa lica i korena šava Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika - Ispitivanje poprecnim zatezanjem Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje - Ispitivanje lemljivosti pomoću epruvete sa promenljivim zazorom Zavarivanje i srodni postupci - Spojevi izvedeni mekim i tvrdim lemljenjem - Postupci ispitivanja mehaničkih osobina

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

SRPS C.T3.023 SRPS C.T3.025 SRPS C.T3.030/VS SRPS C.T3.035 SRPS C.T3.040/VS SRPS C.T3.041/VS SRPS C.T3.042/VS SRPS C.T3.048/VS SRPS C.T3.051

1986 1986 1960 1987 1966 1966 1966 1966 1961

21. 22. 23. 24. 25. 26.

SRPS C.T3.052 SRPS C.T3.054 SRPS C.T3.055 SRPS C.T3.056 SRPS C.T3.058 SRPS C.T3.059

1974 1984 1984 1991 1984 1988

Deo 1: Opšta pravila za zavarivanje topljenjem (identičan sa EN 288-1:1992) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju . 28.T3.T3. zavarivanje u zaštitnom gasu i gasno 1995 zavarivanje čelika (identičan sa ISO 9692:1992) 49. SRPS EN 287-2 1995 41.Zavarivanje topljenjem metalnih materijala .Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača .061/VS SRPS C.T3. SRPS EN 288-2 1995 43. 51.Zavarivanje topljenjem . SRPS EN 288-1 1995 44. 37. 32. 29. 31.071/VS SRPS C.T3.Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva (identičan sa ISO 5817:1992) .Tehnički uslovi za zavarene spojeve izvedene topljenjem na čeliku .Zavarivanje betonskog čelika Tehnički uslovi i ispitivanja Dodatak za ogorevanje za alate sa navarenom drškom Zavarivanje . 35.Oblici i mere žlebova za elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama. SRPS ISO 9692 Zavarivanje .073/VS SRPS C. Ispitivanja savijanjem Zavarivanje i srodni postupci .T3.T3.Zavarivanje topljenjem metalnih materijala . Sučeono zavareni spojevi metalnih materijala.Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta (identičan sa ISO 3834-3:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju .T3.T3.T3.072/VS SRPS C.091 SRPS C.Tehnički uslovi za zavarivanje finozrnih konstrukcionih čelika Zavarivanje .Zavarivanje topljenjem metalnih materijala . Obrazac svedocanstva o sposobnosti Zavarivanje. 30.27. Opšta načela Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova.010 SRPS ISO 5817/VS 1994 1994 1995 1995 Zavarivanje.081/VS 1991 1972 1972 1972 1988 1972 Zavarivanje. 38.Zavarivanje topljenjem . SRPS ISO 4136/D SRPS ISO 5173/D SRPS C. 50.100/VS SRPS C.Deo 2: Aluminijum i legure alumijuma (identičan sa EN 287-2:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja čelika (identičan sa EN 288-3:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 2: Specifikacija tehnologije zavarivanja za elektrolučno zavarivanje (identičan sa EN 288-2:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . Svedocanstvo o sposobnosti za zavarivanje jednostavnih čeličnih konstrukcija Zavarivanje . SRPS ISO 3834-3/VS 1995 47. SRPS EN 288-3 1995 42.Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača . Kvalifikacija tehnologije zavarivanja Zavarene konstrukcije sa pretežno mirnim opterećenjem svedocanstvo o sposobnosti za zavarivanje čeličnih konstrukcija Zavarene konstrukcije sa pretežno mirnim opterećenjem. 36.102 SRPS EN 287-1/VS 1981 1984 1989 1953 1991 1995 40. SRPS ISO 3834-2/VS 1995 46.Deo 4: Elementarni zahtevi kvaliteta (identičan sa ISO 3834-4:1994) 33. Ispitivanja zatezanjem u porpecnom pravcu Zavarivanje.Nivoi kvaliteta Elektrolucno zavarivanje čelika . SRPS C.Deo 1: Uputstva za izbor i upotrebu (identičan sa ISO 3834-1:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju . SRPS C. Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova. Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivaca za zavarivanje čelika topljenjem.Spojnice gumenih creva za uređaje za zavarivanje.T3. Sučeono zavareni spojevi metalnih materijala. rezanje i srodne postupke Zavarivanje i srodni postupci .075/VS SRPS C.T3. Svedocanstvo o spobnosti Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova.Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta (identičan sa ISO 3834-2:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju .T3. SRPS ISO 3834-1/VS 1995 45.095 SRPS C.T3.Deo 1: Čelici (identičan sa EN 287-1:1992) Zavarivanje . rezanje i srodne postupke Zavarivanje i srodni postupci .082/VS 1972 34.Manometri za uređaje i postrojenja za zavarivanje. 52. SRPS ISO 3834-4/VS 1995 48.092 SRPS C. 39.Zavarivanje topljenjem metalnih materijala . SRPS C.

Prikazivanje na crtežima pomoću simbola .Deo 1: Komponente pod pritiskom Potrošni materijali .Izmene Zavarivanje . 56.(Identičan sa ISO 2553:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja čelika .Uputstvo za merenje temperature predgrevanja.Ispitivanje tvrdoće . 65. isporuci i distribuciji potrošnih materijala za zavarivanje i srodne postupke Zavarivanje i srodni postupci . SRPS ISO 10042 1995 Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih legura . SRPS EN 288-4 SRPS EN 719 SRPS ISO 13916 SRPS ISO 5817/1/VS SRPS ISO 10042/1 1995 1997 1997 1996 1996 59. SRPS EN 288-5 1997 60.Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva (identičan sa ISO 10042:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja alumijuma i legura alumijuma (identičan sa EN 288-4:1992) Koordinacija u zavarivanju .Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva .Izmene Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja aluminijuma i legura aluminijuma .Deo 9: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja sučeonih spojeva kopnenih i morskih (za rad u morskoj vodi) transportnih cevovoda Zavarivanje . SRPS EN 288-8 1997 63.Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 2: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika Zavarivanje .Zadaci i odgovornosti (identičan sa EN 719:1994) Zavarivanje . SRPS EN 12517 2007 71.(identičan sa EN 288-6:1994) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 7: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi standardne tehnologije elektrolučnog zavarivanja (identičan sa EN 288-7:1995) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 8: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre početka proizvodnje (identičan sa EN 288-8:1995) Zavarivanje i srodni postupci . SRPS EN 288-4/1 SRPS EN 1011-1 SRPS EN 1435 SRPS EN 1043-1 1997 2007 2007 2007 70.Izmene Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih legura .Zahtevi za kvalitet pri proizvodnji. SRPS EN 288-9 2007 72. 75. SRPS EN 288-6 1997 61.Nivoi prihvatljivosti Specifikacija i odobrenje (kvalifikacija) tehnologije zavarivanja metalnih materijala .(Identičan sa ISO 9013:1992) Zavareni i lemljeni spojevi . 67.Deo 1: Ispitivanje tvrdoće elektrolučno zavarenih spojeva Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva .Nivoi kvaliteta i tolerancije mera površina dobijenih termickim rezanjem (plamenom kiseonik/gorivi gas) . 57. SRPS EN 288-7 1997 62. međuprolazne temperature i temperature održavanja predgrevanja (identičan sa ISO 13916:1996) Elektrolucno zavarivanje čelika . 68.Uslovi isporuke za 54. 74.Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojevaIzmene Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 5: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi proverenih potrošnih materijala za elektrolučno zavarivanje (identičan sa EN 288-5:1994) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 6: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi prethodnog iskustva . 73.Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 1: Opšte uputstvo za elektrolučno zavarivanje Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva Ispitivanja razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima . 69. 58.53. SRPS ISO 9013 SRPS ISO 2553 SRPS EN 288-3/1 1998 1998 1997 66. 64.Osnovni detalji zavarenih čeličnih spojeva .Lista postupaka i njihovo označavanje Potrošni materijal za zavarivanje . 76. 55. SRPS EN 1011-2 SRPS EN 1708-1 SRPS EN 12074 SRPS EN ISO 4063 SRPS EN ISO 544 2007 2007 2007 2007 2007 .

Preporuke za pripremu spojeva .Provera stručne osposobljenosti lemilaca Tvrdo lemljenje .Obložene elektrode za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom čelika visoke čvrstoće . 80.Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 7: Zavarivanje elektronskim snopom Tvrdo lemljenje .Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 5: Zavarivanje platiranih čelika Zavarivanje .Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN 1708-2 SRPS EN 28206 2008 2008 97.Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 6: Zavarivanje laserom Zavarivanje .Lista provere uticaja na životnu sredinu Potrošni materijali za zavarivanje . 81.Uputstvo za sistem grupisanja metalnih materijala Zavarivanje .Vrste proizvoda. žice i metal šava za elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa nelegiranih i sitnozrnih čelika .Upoređivanje standardizovanih metoda sprečavanja hladnih prslina Zavarivanje .Klasifikacija i uslovi tehničke isporuke Potrošni materijali za zavarivanje .Zavareni sklopovi od termoplasta Zavarivanje i srodni postupci .Radne karakteristike Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN 1011-4 SRPS EN 1011-5 SRPS EN 1011-6 SRPS EN 1011-7 SRPS EN 1045 SRPS EN 12536 2008 2008 2008 2008 2008 2008 91. 89. 82. SRPS EN 440 2008 98.Klasifikacija Zavarivanje .prašak i cevasta punjena elektroda .Žičane elektrode i metal šava za elektrolučno zavarivanje u zaštitnom gasu sa topivom elektrodnom žicom na nelegiranim i sitnozrnim čelicima . 87.Puna žica.Kvalifikacija tehnologije Zavarivanje i srodni postupci . 86. 92.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje .Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 3: Elektrolučno zavarivanje nerđajućih čelika (+izmena A1:2003) Zavarivanje . 78.Uputstvo za primenu tvrdo zalemljenih spojeva Zavarivanje i srodni postupci . SRPS EN 757 2008 100. 83. 90. 79. SRPS EN ISO 14172 2008 .Deo 1: Zavarivanje topljenjem Osoblje za zavarivanje plastike . SRPS EN 1668/VS 2008 95. SRPS EN 758 2008 101.Šipke.prašak za elektrolučno zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnih čelika .Šipke za gasno zavarivanje nelegiranih i čelika otpornih na puzanje Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje .Opšti standard za dodatne materijale i praškove za zavarivanje topljenjem metalnih materijala Tvrdo lemljenje .Obložene elektrode za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom nikla i legura nikla Klasifikacija 85. SRPS EN 13479 SRPS EN 14324 SRPS EN 14717 2008 2008 2008 94. 96.Deo 4: Platirani čelici Zavarivanje . 93.Osnovni detalji zavarenih čeličnih spojeva Deo 2: Komponente bez unutrašnjeg pritiska Ispitivanje prihvatljivosti mašina za gasno rezanje Preciznost ponavljanja . 88. kombinacije puna žica .dodatne materijale za zavarivanje .Topitelji za tvrdo lemljenje .Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača .Cevaste punjene elektrode za elektrolučno zavarivanje sa i bez zaštitnog gasa nelegiranih i sitnozrnih čelika Potrošni materijali za zavarivanje . tolerancije i obeležavanje 77.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . 84. mere. SRPS EN 13133 SRPS EN 13134 SRPS EN ISO 6520-1 SRPS EN 13067 SRPS EN ISO 9692-4 SRPS CEN ISO/TR 15608 SRPS CEN ISO/TR 17844 SRPS EN 1011-3 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Tvrdo lemljenje .Klasifikacija geometrijskih nepravilnosti u metalnim materijalima . SRPS EN 756 2008 99.Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 4: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma (sadrži izmenu A1:2003) Zavarivanje .

114.Praškovi za elektrolučno zavarivanje pod praškom . SRPS EN ISO 9692-3 2008 112. 106.Ispitivanje tvrdoće . SRPS EN 14295 2008 113. 115.Zavarivanje topljenjem Deo 4: Nikl i legure nikla Ispitivanje u cilju provere zavarivača . 118. 119.102.prašak za elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika velike čvrstoće .Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika otpornih na puzanje Klasifikacija 104. 105.Deo 5: Titan i legure titana.Deo 2: Elektrolučno zavarivanje čelika pod praškom Zavarivanje i srodni postupci .Deo 1: Ispitni uzorak za izradu epruvete od čistog metala šava od čelika. 121. 120.Klasifikacija geometrijskih nepravilnosti u metalnim materijalima .Preporuke za pripremu spoja . 103. SRPS EN 1598 2008 126. SRPS EN 876 SRPS EN 895 SRPS EN 910 SRPS EN 1043-2 SRPS EN 1044 SRPS EN 1320 SRPS EN 1597-1 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 123.Ispitivanje savijanjem Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala .Deo 3: Bakar i legure bakra Ispitivanje u cilju provere zavarivača .Ispitivanje zatezanjem u podužnom pravcu metala šava zavarenih spojeva topljenjem Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala .Ispitivanje preloma Potrošni materijali za zavarivanje . 107.Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih legura (sadrži izmenu A1:2003) Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN ISO 15618-1 SRPS EN ISO 15618-2 2008 2008 Kvalifikacija zavarivača za podvodno zavarivanje . 108.Deo 3: Ispitivanje sposobnosti potrošnih materijala za izvođenje ugaonog spoja u različitim položajima zavarivanja Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Providne zavese.Deo 2: Priprema ispitnog uzorka za izradu epruveta zavarenih u jednom i dva prolaza na čeliku Potrošni materijali za zavarivanje . orijentacija zareza i ispitivanje Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala .Određivanje feritnog broja (FN) u metalu šava na austenitnim i dupleks austenitno-feritnim Cr-Ni nerđajućim čelicima Ispitivanje u cilju provere zavarivača .Priprema spoja .Dodatni materijali Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala . SRPS EN 287-1 SRPS EN 760 SRPS EN 875 2008 2008 2008 116. SRPS EN ISO 6520-2 SRPS EN ISO 7287 SRPS EN ISO 8249 SRPS EN ISO 9606-3 SRPS EN ISO 9606-4 SRPS EN ISO 9606-5 SRPS EN ISO 9692-2 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 111.Metode ispitivanja . 110.Deo 2: Ispitivanje mikrotvrdoće na zavarenim spojevima Tvrdo lemljenje .Metode ispitivanja .Metode ispitivanja .Ispitivanja udarom .Zavarivanje topljenjem Deo 1: Čelici Potrošni materijali za zavarivanje . 122. nikla i legura nikla Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN 1597-3 2008 125. cirkonijum i legure cirkonijuma Zavarivanje i srodni postupci .Deo 1: Ronioci-zavarivači za hiperbarično mokro zavarivanje Kvalifikacija zavarivača za podvodno zavarivanje .Zavarivanje topljenjem .Zavarivanje topljenjem . SRPS EN 1599/VS 2008 . SRPS EN 1597-2 2008 124. 109.Žica i kombinacije cevastih punjenih elektroda i elektroda .Deo 2: Ronioci-zavarivači i operateri zavarivanja za hiperbarično suvo zavarivanje Zavarivanje i srodni postupci .Postavljanje epruveta. naočari i stakla za elektrolučne postupke zavarivanja Potrošni materijali za zavarivanje .Deo 2: Zavarivanje pritiskom Grafički simboli za opremu za termičko rezanje Zavarivanje .Poprečno ispitivanje zatezanjem Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala .Klasifikacija Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala . 117.Klasifikacija Ispit za kvalifikaciju zavarivača .

146. SRPS EN ISO 3834-1 SRPS EN ISO 3834-2 SRPS EN ISO 3834-3 SRPS EN ISO 3834-4 2008 2008 2008 2008 149. 130.Deo 5: Dokumenti sa kojima je neophodno usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta ISO 3834-2. 143.Pune žice i šipke za zavarivanje topljenjem bakra i legura bakra .Metode ispitivanja i zahtevi kvaliteta . 137. šipke i depoziti kod elektrolučnog zavarivanja u zaštiti gasa kod čelika otpornih na puzanje . šipke i punjene žice za zavarivanje topljenjem sivog liva Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . niklu.Deo 1: Osnovne metode i ocena usaglašenosti potrošnih materijala za čelik. 152. 151. 144.Određivanje stepena iskorišćenja.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . 141.Deo 1: Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa zahteva kvaliteta Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala . 148. SRPS EN ISO 2560 SRPS EN ISO 3677 SRPS EN ISO 3690 2008 2008 2008 145.Klasifikacija Ispitivanje razaranjem .Netopive volframove elektrode .Zavarljivost pripoja . SRPS EN ISO 3834-5 2008 150.Ispitivanje zatezanjem krstastih i 128.Nivoi kvaliteta nepravilnosti Potrošni materijali za zavarivanje .Položaji zavarivanja .Metode ispitivanja i zahtevi kvaliteta .Terminologija Tvrdo lemljenje .127.Metode ispitivanja i zahtevi za izvođenje Obložene elektrode . ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 Zavarivanje . evropskih i američkih oznaka Potrošni materijali za zavarivanje . laserskim snopom i plazmom . 147.Klasifikacija Nepravilnosti pri rezanju kiseonikom.Deo 4: Osnovni zahtevi kvaliteta Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala . SRPS EN 14532-3 SRPS CEN/TR 14633 SRPS EN 14640 SRPS CEN/TR 15135 SRPS CEN/TR 15235 SRPS CEN/TR 15481 SRPS EN 22401 SRPS EN 22553 SRPS EN ISO 1071 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 142. 131.Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nerđajućih čelika i vatrootpornih čelika . 135. 153. tvrdo i zavarivačko lemljenje Označavanje Zavarivanje i srodni postupci . žica i šipki za zavarivanje legura aluminijuma Zavarivanje . žice.Izvođenje navara za određivanje hemijske analize Elektrolučno zavarivanje i rezanje . 139.Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i finozrnih čelika . 129. titanu i njihovim legurama (ne obuhvata zavarivanje snopom) . konstante topljenja i koeficijenta deponovanja Zavareni i zalemljeni spojevi . nikal i legure nikla Potrošni materijali za zavarivanje .Upoređenje trenutnih međunarodnih. 140.Klasifikacija Zavarivanje .Klasifikacija Dodatni materijali za meko.Koncepcija spoja i ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva Zavarivanje . SRPS EN ISO 5817 SRPS EN ISO 6847 SRPS EN ISO 6848 SRPS EN ISO 9018 2008 2008 2008 2008 . 138. 134. SRPS EN 1600 2008 Potrošni materijali za zavarivanje .Žičane elektrode. SRPS EN ISO 21952 SRPS EN 12584 SRPS EN 12797 SRPS EN 14532-1 2008 2008 2008 2008 132.Ispitivanje razaranjem zalemljenih spojeva Potrošni materijali za zavarivanje .Obložene elektrode.Prikazivanje na crtežima pomoću simbola Potrošni materijali za zavarivanje .Metode ispitivanja i zahtevi kvaliteta .Deo 2: Dodatne metode i ocena usaglašenosti potrošnih materijala za čelik. 136.Deo 3: Ocena usaglašenosti žičanih elektroda.Metode za ocenjivanje nepravilnosti u metalnim konstrukcijama Zavarivanje betonskog (armiranog ) čelika . SRPS EN 14532-2 2008 133. nikal i legure nikla Potrošni materijali za zavarivanje .Zavareni spojevi topljenjem na čeliku.Određivanje sadržaja vodonika u metalu šava elektrolučnih zavarenih feritnih čelika Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala . žice.

Elektrolučno zavarivanje vijaka na metalnim materijalima Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Oblik i položaj Potrošni materijali za zavarivanje .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 14372 SRPS EN ISO 14555 SRPS EN ISO 15612 2008 2008 2008 166. SRPS EN ISO 14344 2008 163. SRPS EN ISO 15614-12 2008 175. SRPS EN ISO 10882-2 SRPS EN ISO 13920 SRPS EN ISO 14172+AC/D 2008 2008 2008 161. 155.Deo 5: Elektrolučno zavarivanje titana. SRPS EN ISO 15614-5 2008 170.Klasifikacija Zavarivanje i srodni postupci .Određivanje otpornosti na vlagu elektroda za ručno elektrolučno zavarivanje merenjem difundovanog vodonika Zavarivanje . SRPS EN ISO 14343 2008 162. šipkei depoziti kod el. cirkonijuma i njihovih legura Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Kvalifikacija prihvatanjem standardne tehnologije zavarivanja Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 12: Tačkasto.Deo 2: Uzorkovanje gasova Zavarivanje . SRPS EN ISO 15614-4 2008 169.Deo 13: Elektrootporno sučeono zavarivanje pritiskom i zavarivanje varničenjem Potrošni materijali za zavarivanje. 159.Žičane elektrode. žice. SRPS EN ISO 15614-8 2008 172.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 15614-11 2008 174.Metode za uzorkovanje mekih lemova za analizu Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera . trakaste elektrode.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Žičane elektrode.Deo 11: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 15614-6 2008 171.Opšte tolerancije kod zavarenih konstrukcija Mere za dužine i uglove .Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN ISO 15614-10 2008 173.Deo 8: Zavarivanje cevi za cevnu ploču Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . SRPS EN ISO 9453 SRPS EN ISO 9454-2 SRPS EN ISO 10564 SRPS EN ISO 10882-1 2008 2008 2008 2008 Legure za meke lemove . 160.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Hemijski sastavi i oblici Topitelji za meko lemljenje . šavno i bradavičasto zavarivanje Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .lučnog zavarivanja u zaštiti gasa na čeličima povišene čvrstoće 158.Deo 6: Elektrolučno i gasno zavarivanje bakra i njegovih legura Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . SRPS EN ISO 15614-13 2008 176.Deo 2: Zahtevi za izvođenje Materijali za meko i tvrdo lemljenje .Postupci elektrolučnog zavarivanja u zaštiti gasa i praška .Deo 4: Popravka zavarivanjem aluminijumskih odlivaka Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Klasifikacija i zahtevi . 157. žice i šipke za zavarivanje topljenjem nerđajućih i vatrootpornih čelika .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 16834 2008 .Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 1: Uzorkovanje čestica iz vazduha Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 15614-1 2008 167. 165. 156. 164.Uputstva za nabavku potrošnih materijala Potrošni materijali za zavarivanje .preklopnih spojeva 154.Deo 10: Zavarivanje pod natpritiskom u kesonima Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . SRPS EN ISO 15614-2 2008 168.

SRPS EN 1792/NA SRPS EN ISO 15613 2008 2009 Zavarivanje .Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala .Deo 2: Elementarni zahtevi za kvalitet Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju .Ispitivanje radi provere zavarivača za zavarivanje topljenjem i otporno zavarivanje za potpuno automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala Oprema za gasno zavarivanje .Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala . 180. SRPS EN ISO 15011-4 2009 193.Višejezička lista termina za zavarivanje i srodne postupke Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Terminologija . specifikacija i ispitivanja Potrošni materijali za zavarivanje . 189. 198.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . izuzev ozona Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju .Specifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 15609-4 2009 197.Evropski materijali Zahtevi za kvalitet u zavarivanju . SRPS EN ISO 15609-5 SRPS EN 20693 SRPS EN ISO 15614-1:2009/A1 2009 2009 2009 . SRPS EN ISO 15609-3 2009 196.Termini koji se odnose na opremu za gasno zavarivanje Oprema za gasno zavarivanje .Zavarivanje topljenjem Deo 1: Čelici .Izmena 2 Osoblje u zavarivanju . SRPS EN ISO 15011-1 2009 191. SRPS EN ISO 15011-2 2009 192.Zavarivanje trenjem metalnih materijala Ispit za kvalifikaciju zavarivača .Specifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN ISO 15012-1 2009 194. 181. 178.Integralni regulatori merača protoka na cilindrima kod zavarivanja. ispitivanje i označavanje opreme za filtriranje vazduha .Deo 2: Određivanje brzine emisije gasova.Deo 4: Liste podataka za dim Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Zahtevi za ispitivanje i označavanje opreme za za filtriranje vazduha .Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje 179.Specifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN 1418 2009 183. 187.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja . SRPS EN 13622 SRPS EN 13918 SRPS EN ISO 14175 SRPS EN ISO 14341 SRPS CEN ISO/TR 20172 SRPS EN ISO 14554-1 SRPS EN ISO 14554-2 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 190.Deo 7: Navarivanje Zavarivanje . 188.Deo 2: Određivanje minimalne zapreminske brzine kroz zaštitne poklopce i mlaznice Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 1: Sveobuhvatni zahtevi za kvalitet Zahtevi za kvalitet u zavarivanju . rezanja i srodnih postupaka .Deo 3: Zavarivanje elektronskim snopom Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . SRPS EN ISO 15614-7 SRPS EN ISO 15620 SRPS EN 287-1:2009/A2 2009 2009 2009 182.Gasovi i gasne mešavine za zavarivanje topljenjem i srodne postupke Potrošni materijali za zavarivanje . 185. SRPS EN ISO 15012-2 2009 195.Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre proizvodnje Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Klasifikacija. 184. 186.Deo 1: Određivanje brzine emisije i uzorkovanja za analizu izdvojenog dima Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju . 199.177.Deo 5: Elektrootporno zavarivanje Mere zavarenih praznih kalemova Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 1: Ispitivanje efikasnosti odvajanja dima pri zavarivanju Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Zahtevi.Sistemi grupisanja materijala .Žičane elektrode i depoziti za zavarivanje u zaštiti gasa nelegiranih i finozrnih čelika -Klasifikacija Zavarivanje .Deo 4: Zavarivanje laserom Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .

Klasifikacija Oprema za gasno zavarivanje .Deo 2: Merenje statičke i dinamičke sigurnosti Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za visokokvalitetno zavarivanje i rezanje .Kalibracija.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . rezanje i srodne postupke .nikla i legura nikla .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Sistemi acetilenskih vodova za zavarivanje.Specifikacija za spajanje creva za zavarivanje.Termoplastična creva za zavarivanje i srodne postupke Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala .Punjene žice za elektrolučno zavarivanje u zaštiti gasa vatropostojanih čelika .Zahtevi za bezbednost uređaja pod visokim pritiskom Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za zavarivanje i rezanje .Ispitivanje bez razaranja zalemljenih spojeva Termini i definicije u zavarivanju koji se odnose na EN 1792 Potrošni materijali za zavarivanje .Deo 3: Klasifikaciono ispitivanje mogućnosti zavarivanja u različitim položajima i uvarivanja korenog zavara potrošnih materijala kod ugaonih spojeva Elektrootporno zavarivanje .Deo 3: Kalibracija instrumenata za merenje protoka gasa i pritiska Potrošni materijali za zavarivanje . 217. rezanje i srodne postupke Oprema za gasno zavarivanje .Deo 2: Priprema ispitnog uzorka od čelika jednoslojnom i dvoslojnom tehnikom Potrošni materijali za zavarivanje .Deo 1: Metode ispitivanja ispitnog uzorka od čelika. SRPS EN ISO 16432 210. 2009 2009 2009 204. nikla i legura nikla Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN ISO 15792-2 2009 208.Metode ispitivanja . verifikacija i validacija opreme 201.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . SRPS EN ISO 15614-3 2009 Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala .Deo 3: Zavarivanje topljenjem nelegiranog i niskolegiranog livenog gvožđa Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala . 222.Radni položaji .Metode ispitivanja . 216.Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje vatropostojanih čelika Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . 219.Zavarivanje betonskog čelika .Izmena 1 200. 224. 218. SRPS EN ISO 16433 SRPS EN ISO 17632 2009 2009 2009 212.Deo 1: Noseći zavareni spojevi Zavarivanje . 220.Šipke. SRPS EN ISO 15792-3 2009 209. žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i finozrnih čelika .Postupak šavnog zavarivanja niskolegiranih čelika sa prevlakom i bez prevlake Potrošni materijali za zavarivanje . 215. 214. korišćenjem ispupčenih bradavica Elektrootporno zavarivanje . 203.Deo 1: Opšti principi Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za visokokvalitetno zavarivanje i rezanje . 223.Postupak bradavičastog zavarivanja niskolegiranih čelika sa prevlakom i bez prevlake. 211.Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim gasom i bez zaštitnog gasa nelegiranih i finozrnih čelika . SRPS EN ISO 15616-3 2009 206. SRPS EN ISO 15614-4:2009/AC SRPS EN ISO 15615 SRPS EN ISO 15616-1 2009 202. SRPS EN ISO 17634 SRPS EN ISO 17660-1 SRPS EN ISO 17660-2 SRPS EN ISO 17662 2009 2009 2009 2009 .Kvalifikacija tehnologije zavarivanja .Klasifikacija Zavarivanje .Punjene žice i šipke za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim gasom i bez zaštitnog gasa nerđajućih i vatrootpornih čelika .Definicije uglova i zakrivljenja Tvrdo lemljenje .Deo 6: Uputstva za primenu ISO 3834 Zavareni spojevi . SRPS EN ISO 15616-2 205.Deo 4: Popravka zavarivanjem aluminijumskih odlivaka Oprema za gasno zavarivanje . SRPS EN ISO 15792-1 2009 207.Zavarivanje betonskog čelika .Deo 2: Nenoseći zavareni spojevi Zavarivanje . 213. SRPS EN ISO 17633 SRPS EN ISO 636 SRPS EN 1256 SRPS EN 1327 SRPS CEN ISO/TR 3834-6 SRPS EN ISO 6947 SRPS EN 12799 SRPS CEN/TR 14599 SRPS EN ISO 3580 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 221.Metode ispitivanja .

Deo 1: Ugradni osigurači plamena Oprema za gasno zavarivanje .Priključci creva za opremu za zavarivanje.Gumena creva za zavarivanje. rezanje i srodne postupke Kvalifikacioni ispit zavarivača . SRPS EN 730-1 241. obeležavanje i pakovanje Oprema za gasno zavarivanje . žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje .Pune žice i šipke za zavarivanje topljenjem titana i legura titana . 245. 243.Žičane elektrode.Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma 226. SRPS EN ISO 18276 SRPS EN ISO 18279 SRPS EN 21089 SRPS EN ISO 24034 SRPS EN ISO 24034:2009/A1 2009 2009 2009 2009 2009 233. SRPS EN ISO 18273 2009 Potrošni materijali za zavarivanje .Klasifikacija Izmena 1 Potrošni materijali za zavarivanje .Priključci creva za opremu za zavarivanje. rezanje i srodne postupke Oprema za gasno zavarivanje .Bezbednosni uređaji .Vijci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje vijaka Materijali za opremu upotrebljenu u gasnom zavarivanju. SRPS EN ISO 18274 2009 227. SRPS EN ISO 24598 SRPS EN 29090 SRPS EN 29454-1 SRPS EN 560 SRPS EN 560:2009/AC/NA/D SRPS EN 561 SRPS EN 562 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 240. 230. 242.Pune žice i šipke za zavarivanje topljenjem titana i legura titana . 238.Merači pritiska koji se koriste u zavarivanju. 231.Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje .Žičane i trakaste elektrode.Klasifikacija Tvrdo lemljenje-Greške u zalemljenim spojevima Konusne elektrode za tačkasto zavarivanje-Mere Potrošni materijali za zavarivanje . 239. rezanju i srodnim postupcima Oprema za gasno zavarivanje .Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom gasa i bez zaštite gasa čelika povišene čvrstoće . SRPS EN 730-2 SRPS EN ISO 13918 SRPS EN 29539 SRPS EN 559 SRPS EN ISO 9606-2/NA Napomena: Zatamnjena polja sa dopunskom oznakom VS znači da su navedeni standardi stavljni van snage . SRPS EN ISO 18274:2009/AC 2009 228. punjene žice i kombinacije elektroda /prašak za zavarivanje pod praškom vatropostojanih čelika . žice i šipke za zavarivanje topljenjem nikla i legura nikla .Brzorastavljivi priključci sa zapornim ventilom za zavarivanje. 244.Klasifikacija . rezanje i srodne postupke Oprema za gasno zavarivanje .Klasifikacija i zahtevi .Ispravka Potrošni materijali . 234.Bezbednosni uređaji .Zavarivanje topljenjem .Klasifikacija Potrošni materijali za zavarivanje . 236. rezanje i srodne postupke Oprema za gasno zavarivanje .Deo 1: Klasifikacija. žice i šipke za zavarivanje topljenjem nikla i legura nikla .Pune žice. uključujući pomoćne aktivnosti 225.Deo 2: Neugradni osigurači plamena (protiv povraćaja plamena) Zavarivanje .Klasifikacija Ispitivanje zaptivenosti opreme za gasno zavarivanje i srodne postupke Topitelji za meko lemljenje . 235. 229.Žičane i trakaste elektrode. 237. 232.koja se koristi pri zavarivanju. rezanju i srodnim postupcima Oprema za gasno zavarivanje .