Cultures

Dissabte,  de desembre del Regió7
46
TEATRE | MÚSICA| LLETRES| DANSA| ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ
SOBRE LA LLIBERTAT Durant set mesos, Marc Serena va viatjar per Àfrica buscant històries molt concretes:
les de quinze persones marginades perquè la seva manera d’estimar topa amb les convencions socials i no és
acceptada per la llei. Un gran crònica humana que treu a la llum –i denuncia– un tema molt poc tractat

El Galliner celebra entre rialles i
bombolles el dissetè aniversari
Ja només queda un any perquè
arribi la majoria d’edat de l’entitat
manresana El Galliner, que dijous
va celebrar el dissetè aniversari al
teatre Conservatori amb l’espec-
tacle visual Clinc! que dirigeix Pep
Bou. La vetllada va començar amb
un recorregut gràñc per les activi-
tats que enguany han omplert els
espais escènics de la ciutat. Joan
Cirera i Clara Gavaldà també van
repassar els costums (mals cos-
tums) i els tics del public manre-
sà. Amb humor i rialles, sí, però cal
prendre’n nota.
Tot seguit, les bombolles de
sabó van ser les fascinants prota-
gonistes amb Clinc!, de la mà d’Is-
aias Antolín i Eduardo Telletxea.
Uns globus llançats des dels pisos
superiors van servir per constru-
ir una felicitació, amb els membres
del Galliner a l’escenari convidant
els assistents a brindar perquè hi
hagi molts aniversaris més.
ASSUMPTA PÉREZ | MANRESA
Pràcticament dos anys després
de la presentació de La volta dels
 (La Magrana, Ediciones B), el
periodista manresà Marc Serena,
col·laborador d’aquest diari, pu-
blicarà un nou llibre, fruit d’un viat-
ge de set mesos pel continent afri-
cà, realitzat entre el ao11 i engua-
ny. Aquesta vegada, però, el pe-
riodista ha afrontat una tasca més
controvertida i «compromesa»:
donar la paraula a quinze persones
que tenen en comu no estimar de
manera convencional en un con-
tinent on ser homosexual està pe-
nat amb la mort en diferents pa-
ïsos. El llibre, que publicarà La
Magrana, és previst que surti a la
venda el març amb el títol Això no
és africà!. Del Caire a Ciutat del
Cap a través dels amors prohibits.
La diñcultat, explica l’autor, va
ser posar-se en contacte amb per-
sones que viuen la seva sexualitat
al marge de l’ordre establert. «S’ha-
via de ser molt caut perquè, en
molts països, ser gai o lesbiana és
un delicte». Ni tan sols ONG com
Amnistia Internacional van po-
der proporcionar-li «cap contacte».
És un tema «tabu i molt poc trac-
tat a nivell periodístic» perquè,
explica, qualsevol informació so-
bre l’homosexualitat s’entén «com
a propaganda». El periodista, de aµ
anys, ha volgut «documentar una
realitat en concret, que existeix
però que, generalment, s’amaga».
Serena ha mantingut, com en el
seu primer llibre, on donava veu a
aj joves de aj anys dels cinc con-
tinents, una estructura basada,
essencialment, en el relat dels
protagonistes. En aquest cas, quin-
ze capítols amb quinze històries de
gais, lesbianes, bisexuals, transse-
xuals i intersexuals de nord a sud
del continent africà.
«Això no és africà!». Aquesta
frase, que donarà títol al llibre,
vol resumir, en part, la concepció
que es té de la sexualitat quan no
és entre un home i una dona. Per
a ells, explica el periodista man-
resà, «l’homosexualitat és una per-
versió importada dels blancs oc-
cidentals i això legitima aquesta
violència d’estat». Una concepció
provinent de les homòfobes lleis
colonials. La pregunta és: per a un
gai o una lesbiana, Àfrica és el
pitjor lloc on es pot néixer·. Per a
Marc Serena, «depèn. Sobre el pa-
per sí. Però la gent sap sobreviure
i trobar escletxes». Tot i això el lli-
bre fa un retrat «de la gent més de-
semparada d’Àfrica. Persones per-
seguides, humiliades, extorsiona-
des, agredides, amenaçades de
mort, expulsades de les seves prò-
pies famílies, empresonades o
maleïdes». Una comunitat que
lluita contra «govern, església, po-
licia, jutges, mitjans de comuni-
cació...».
Per explicar les històries, Sere-
na va haver de guanyar-se la con-
ñança d’aquestes persones: «tot-
hom desconña de tothom. Alguns
em deienque no els gravés la veu
perquè les gravacions podien aca-
bar a la policia i aquestes persones
a la presó». Hi ha relats amargs,
com història d’un marroquí de
(j anys obligat a prostituir-se per
sobreviure, o la d’una noia d’U-
ganda, tancada a casa seva, pel fet
d’haver nascut intersexual. Però
també de llibertat, com les bodes
simbòliques entre homes a Costa
d’Ivori o la poligàmia femenina.
Serena va començar el seu viat-
ge a El Caire el setembre del ao11
i el va acabar a Ciutat del Cap l’a-
bril del ao1a. Ha estat pràctica-
ment un any treballant en el llibre.
«És cert que no he donat veu a la
part repressora perquè ells ja tenen
els seus propis altaveus i els altres
no poden parlar».
SUSANA PAZ | MANRESA
L’Àfrica a través del sexe prohibit
El periodista manresà Marc Serena publicarà el març un llibre «compromès» amb quinze
relats sobre la dificultat de ser gai, lesbiana, bisexual o transsexual en el continent africà
La sala gran del Kursaal torna-
rà a acollir el dia 1 de gener a les
; de la tarda el tradicional Concert
de Cap d'Any que des de la crea-
ció de la banda de la Unió Musi-
cal del Bages, el 1µµ6, es feia al tea-
tre Conservatori de Manresa. La
formació, dirigida per Joaquim
Piqué, oferirà, com és habitual, un
concert amb un repertori variat i
de qualitat, amb obres adaptades
per banda a la primera part del
concert i, a la segona part, aquest
any interpretaran algunes pol-
ques de Strauss i alguns passatges
de l’òpera Carmen de Bizet, entres
d’altres. Les entrades pel concert
de dimarts a Manresa, que costen
1a euros (1o amb el carnet del Ga-
lliner) es poden comprar a les ta-
quilles del Kursaal, per telèfon i per
internet (www.kursaal.cat).
REDACCIÓ | MANRESA
La Unió Musical
del Bages oferirà
el dia 1 al Kursaal
el concert de
Cap d’Any
El compositor de sardanes més
veterà, segons la Federació Sar-
danista de Catalunya, Joaquim
Soms, va morir ahir a la localitat de
Pineda de Mar (Maresme) als µ8
anys. Autor de la musica de la sar-
dana Catalans a La Alcarria, amb
lletra de Lluís Millán, que es va
convertir en l’himne dels cata-
lans destinats a La Alcarria (Gua-
dalajara) durant la Guerra Civil,
Soms va pagar amb un any de
presó la seva arenga en acabar la
contesa.
EFE | PINEDA DE MAR
Mor als 98 anys
el compositor
de sardanes
Joaquim Soms
ARXIU/MARTA PICH
Marc Serena (Manresa, 1983), ha treballat de periodista en tota mena de
mitjans de comunicació. La volta dels 25 (2011) -a la foto, en la presentació
del llibre a Manresa- va per la segona edició en català i en castellà i s’ha posat
a la venda a Sud-amèrica, Xina, Hong Kong, Taiwan i Corea del Sud.

Després del món, el debat se centra en Àfrica
El llibre, com l’anterior del
manresà, «La volta dels 25»,
el publicarà La Magrana i es
titularà «Això no és africà!»
Els membres del Galliner van bufar les espelmes del pastís del dissetè aniversari al teatre Conservatori
ÀNGEL OLIVERAS
Impreso por Marc Serena Casaldàliga. Prohibida su reproducción.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful