Pengurusan Fail

PENGURUSAN FAIL 1. Fail Induk Kelab / Persatuan 1.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. Draf perlembagaan b. Draf aktiviti asas c. Senarai Jawatankuasa Penaja 1.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. 1.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 1.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 1.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. 1.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. 1.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. 1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 1.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar. 1.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 1.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 1.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

1.4 Minit mesyuarat 3.1 Minit mesyuarat 3. 1.24 Stok dan inventori.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.21 Laporan tahunan. 1. Fail Pengerusi 2.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 4.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.2 Surat-surat berkaitan kelab 3.20 Laporan setiap aktiviti. 1.3 Buku-buku panduan kelab 3. Pejabat Pendidikan Daerah d.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 2.1. Fail Setiausaha 3. Fail Kewangan (Bendahari) .25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan. Sekolah 1.3 Perlembagaan kelab 2.4 Perlembagaan kelab 3. Jabatan Pendidikan Negeri c.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.1 Maklumat ahli 2.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 3. 1. 1. Kementerian Pendidikan Malaysia b.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.5 Maklumat ahli 3. 2.

2 Bil-bil pembelian.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 4.4. .