LAMPIRA

BORANG REKOD SEGAK DAN BMI
(BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI)

NAMA MURID PERKARA
BERAT BADAN BODY MASS (kg)

KELAS PENGGAL 1
Pen. Setiausaha Pen. Bendahari AJK Ahli

PENGGAL 2

INDEX TINGGI (cm) (BMI)
Tarikh:

Tarikh:

UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh:

UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh:

SEGAK
UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Tarikh: UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Tarikh:

Tanda tangan pelajar

Pengesahan Guru Mata Pelajaran PJ

…………………………………….. (Nama Pelajar) Catatan: *Murid berkeperluan khas
*sila tanda jika berkenaan

………………………………………………………… (Cop & Nama Guru) dikecualikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful