Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

EDUCAŢIE MUZICALĂ
CLASELE A VII-A - A VIII-A
Aprobate prin ordin al ministrului Nr. _______/ ________

Bucureşti, 2009
Educaţie muzicală - clasele aVII- a – aVIII- a

conform specificului naţional. Revizuirea a constat.competenţe specifice .a . conţinuturi de parcurs.competenţe generale. fie grupate într-un singur semestru.menţinerea şi în perioada următoare a structurii şi a alocărilor orare din actualul plan-cadru de învăţământ. Educaţie muzicală . ca parte integrantă a parcursurilor de învăţare oferite elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii. la sfârşitul clasei a VIII-a. cercetării şi inovării nr. a capacităţilor de exprimare şi receptare muzicală. Prezentul document cuprinde: . a căror evaluare să fie orientată de standardele curriculare de performanţă. În acest ultim caz. începând cu anul şcolar 2003-2004. Prezenta programă este valabilă pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar. în principal. la ordinul ministrului educaţiei.04.2001.Anexa nr. nr. sugestii pentru repertoriul de cântece. care vor fi valorificate în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii. cât şi altele. Dată fiind plaja orară prevăzută în planul cadru (1-2 ore pentru clasa a VII-a şi 1/2-1 oră pentru clasa a VIII-a). astfel încât principiul accesibilităţii să fie respectat într-o mai mare măsură. sugestii pentru audiţii muzicale proiectate pentru fiecare clasă. În ceea ce priveşte distribuţia orelor alocate clasei a VIII-a. în lecţiile de Educaţie muzicală se poate include material vocal şi instrumental (exemple: reproduceri de cântece şi audiţii). aprobat cu O.a – aVIII. Revizuirea prezentului curriculum a avut în vedere următoarele aspecte: . în reformularea standardelor curriculare de performanţă la sfârşitul clasei a VIII-a.clasele aVII. NOTĂ DE PREZENTARE Educaţia muzicală . urmărite pe parcursul întregii etape de şcolaritate obligatorie. . inclusiv şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Sugestiile privind repertoriul de cântece sunt orientative. Acestea din urmă sunt marcate cu asterisc şi nu fac obiectul evaluărilor naţionale.generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 clase.a VIII-a. prin activităţi practice de cântare (vocală şi instrumentală) şi prin audiţii muzicale. Repertoriul poate fi extins prin includerea unor cântece populare aparţinând zonei folclorice respective.are drept scop dezvoltarea sensibilităţii estetice a elevilor. Acest document reprezintă curriculum-ul revizuit de Educaţie muzicală pentru clasele a VII-a .M. acestea se pot desfăşura fie în alternanţă cu orele de educaţie plastică.3638/11. . . care aparţin curriculum-ului nucleu. curriculum-ul conţine atât competenţe specifice cât şi conţinuturi obligatorii.ca disciplină de învăţământ .centrarea competenţelor pe formarea de capacităţi şi atitudini.

a . clasele a VII-a .Anexa nr.clasele aVII.a VIII-a 2 Educaţie muzicală . la ordinul ministrului educaţiei. cercetării şi inovării nr.a – aVIII. Educaţie muzicală.

Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical 4. COMPETENŢE GENERALE 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale 3. ca alternative la manifestările de tip kitch Educaţie muzicală . 3. Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale Atitudinea reflexivă asupra valorii muzicii în viaţa individului şi a societăţii Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice.a – aVIII.clasele aVII. 2.a . a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice VALORI ŞI ATITUDINI 1.Anexa nr. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale) 2. la ordinul ministrului educaţiei. 4. cercetării şi inovării nr. Cultivarea sensibilităţii.

a – aVIII. cercetării şi inovării nr. Educaţie muzicală. clasele a VII-a .clasele aVII. la ordinul ministrului educaţiei.Anexa nr.a VIII-a 3 Educaţie muzicală .a .

. vocale şi instrumentale Competenţe specifice interpretarea vocală a unor cântece de diferite tipuri şi genuri. uşoară.exerciţii melodice şi ritmice. intonaţie.audiţii muzicale. de operă) corelarea informaţiilor privind activitatea marilor compozitori cu contextul socio-cultural în care au creat . la ordinul ministrului educaţiei.1 descifrarea unor cântece şi teme muzicale întonalităţile învăţate Exemple de activităţi /conţinuturi . operete.4 interpretarea instrumentală a unor cântece folosind tehnici specifice 1.3 *2. . controlând schimbările de dinamică. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale 2. .1 2. spectacole muzicale. timbru şi tempo *1.a . cercetării şi inovării nr.documentare independentă (cărţi.pregătire şi participare la concerte. *3.povestirea acţiunii unor opere. . . .recunoaşterea formei cântecelor populare. vizionare de emisiuni TV sau casete video cu înregistrări muzicale. individuală sau în grup.exerciţii de cultură vocală.3 accessibile din lucrări celebre 1. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical Competenţe specifice *3. articulaţie.interpretare vocală. cântare armonică pe două voci. identificând tipul şi genul de muzică Exemple de activităţi /conţinuturi . . Exemple de activităţi/conţinuturi .audiţii muzicale. dicţie .concursuri “Recunoaşteţi audiţia”.1 Competenţe specifice audierea diferitelor lucrări muzicale. “Recunoaşteţi audiate specificul zonal sesizarea specificului diferitelor tipuri de interpretul”.2 utilizarea diferitelor procedee armonico-polifonice (cântări în canon pe două sau trei voci) interpretarea unor teme muzicale 1.exerciţii de tehnică instrumentală.audierea de emisiuni muzicale radio.interpretare de teme muzicale celebre. .clasele aVII.4 exprimarea interesului faţă de bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc.discutarea şi analizarea lucrărilor audiate. CLASA A VII-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI/CONŢINUTURI 1. .Anexa nr. reviste.2 2. .interpretare instrumentală. recunoscând în lucrările . relaxare. cântare în canon pe două sau trei voci. 2. programe de concert) 3.solfegiere. Dezvoltarea capacităţilor interpretative. muzică (populară. balete.a – aVIII.3 identificarea formei fixă sau libere a genurilor muzicii populare cunoaşterea şi diferenţiere elementelor componente ale genurilor muzicale scenice Educaţie muzicală . .2 3.exerciţii de intonare şi recunoaştere a intervalelor caracteristice din tonalităţile învăţate. respiraţie.

clasa a VII-a 4 Educaţie muzicală . cercetării şi inovării nr.a . la ordinul ministrului educaţiei.a – aVIII.clasele aVII. Educaţie muzicală.Anexa nr.

descrierea unor detalii de ordin regizoral cu rol în sporirea expresivităţii. operetei şi baletului: uvertură. uşoară Elemente de structură: *forma fixă (strofică) şi liberă (improvizatorică) în muzica populară românească elemente componente ale operei. cercetării şi inovării nr. . . Educaţie muzicală .comentarea unor lucrări muzicale audiate sau vizionate.acompaniamente instrumentale folosind treptele principale ale tonalităţii. . 3/8. act.interpretare. imaginaţiei şi creativităţii muzicale/artistice 4.schiţarea de decoruri şi costume pentru genurile scenice.exerciţii muzicale de tip “întrebare-răspuns”. . fanfara interpreţi celebri: solişti vocali şi instrumentali de muzică populară.4 4. . Elemente de limbaj muzical Melodia: organizări sonore tonale (actualizare) Ritmul: măsuri simple şi compuse: 2/8.exerciţii de realizare a unor variaţii pe o temă dată. Practica muzicală Practica vocală: deprinderi specifice de cânt cântarea monodică şi *polifonică (pe două şi trei voci) repertoriu de cântece1 Practica instrumentală: deprinderi de tehnică instrumentală deprinderi de acompaniament repertoriu de lucrări instrumentale 2. CONŢINUTURI 1. cor. .5 Competenţe specifice interpretarea cu sensibilitate şi expresivitate a piesele muzicale abordate sesizezarea aportului elementelor de limbaj în planul expresivităţii muzicale realizarea unor variaţii muzicale pe anumite teme ritmice sau melodice descoperirea unor anumite formule de acompaniament ritmic sau instrumental asocierea mesajului muzical receptat cu imagini vizuale Exemple de activităţi /conţinuturi . cântecul de nuntă.clasele aVII.2 4. cultă. duet. tablou.imaginarea portretului fizic şi moral al unui personaj dintr-o operă celebră pornind de la expresia muzicală. număr 3.audiţii muzicale. formaţiile de muzică uşoară. arie. . 5/8 *diviziuni excepţionale: trioletul *ritmul măsurat şi nemăsurat Tempoul şi nuanţele şi rolul lor expresiv (actualizare) Timbrul: formaţii instrumentale: taraful şi orchestra de muzică populară.a – aVIII.3 4. Cultivarea sensibilităţii. la ordinul ministrului educaţiei. genuri ale folclorului ocazional: colinda şi cântecul de stea.a .1 4. 4. *genuri ale folclorului neocazional: doina şi balada *muzică religioasă 1 A se consulta sugestiile pentru repertoriul de cântece.Anexa nr. Elemente de cultură muzicală Tipuri de muzică şi genuri reprezentative: muzică populară.

cercetării şi inovării nr. clasa a VII-a 5 Educaţie muzicală . Educaţie muzicală.a . la ordinul ministrului educaţiei.Anexa nr.a – aVIII.clasele aVII.

şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale.G. 1 pentru pian şi orchestră Opera Nunta lui Figaro (uvertura. Vidu. muzică cultă: opera. Vidu I. Chopin W.a – aVIII. repertoriul de cântece şi audiţiile Educaţie muzicală . Pann. Rossini. Mozart. Chopin Fr. cercetării şi inovării nr. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. ce frumoasă eşti! Cântări de veselie Cântec de leagăn Barcarola Corul vânătorilor din opera “Freischütz” I. P. Vidu S. Drăgoi S. A. poporul tău Mergi la cer Colinde O. Vidu I. Donizetti J.A. K. Chopin Fr.M. M. Jora audiţii muzicale2 Sugestii pentru repertoriul de cântece3 Imnul eroilor Românul Trompetele răsună Cea de pe urmă noapte a lui Mihai Viteazul Vântuleţ de primăvară Trandafir de la Moldova M-a făcut mama oltean Fata dobrogeană Tatăl nostru Apărătoarei Doamne Unul sfânt Mântuieşte Doamne.M. G. Porumbescu G. Vidu I. secţiile. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale pot fi completate cu creaţii muzicale aparţinând minorităţii respective. G. von Weber C.Anexa nr. Pann cântare bisericească cântare bisericească cântare bisericească A. Drăgoi S. Ceaikovski. Musicescu popular popular popular popular A.clasele aVII. Mozart 4 A se consulta sugestiile pentru audiţiile muzicale.a . opereta.I. von Weber Sugestii pentru audiţiile muzicale4 Răsunetul Ardealului Răsunet de la Crişana Grânele vara se coc Negruţa Trandafir de pe răzoare Opera Năpasta (fragmente) Divertisment rustic Tatăl nostru Poloneze Valsuri Mazurci Concertul nr. van Beethoven G. La clasele. lume. Pann Fr. arii) 2 3 I. baletul muzică uşoară: stiluri şi interpreţi Compozitori: W. Flechtenmacher L. Brătianu C. la ordinul ministrului educaţiei. Brahms C. Musicescu din colecţia G. A. G. von Weber. Verdi. Bizet. Drăgoi A. I. Chopin Fr. La clasele.M. secţiile.

a – aVIII. clasa a VII-a 6 Educaţie muzicală .a . cercetării şi inovării nr.Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei. muzicale pot fi completate cu creaţii muzicale aparţinând minorităţii respective.clasele aVII. Educaţie muzicală.

coruri) Opera Ernani (arii. coruri) Opera Nabucco (arii.I. Ceaikovski P. Sugestii pentru audiţiile muzicale4 Opera Oberon (uvertură) Opera Freischütz (fragmente) Opera Bărbierul din Sevilla (uvertura.M. coruri) Opera Aida (arii. duete. Verdi G. arii) Opera Wilhelm Tell (uvertura) Opera Coţofana hoaţă (uvertura) Opera Traviata (arii. duete.I. Rossini G. von Weber G.Anexa nr.clasele aVII. von Weber K. la ordinul ministrului educaţiei. cercetării şi inovării nr. Rossini G. Jora G. Ceaikovski M.M. Verdi G. duete.I. duete. coruri) Baletul Lacul lebedelor (fragmente) Baletul Spărgătorul de nuci (fragmente) Baletul Frumoasa din pădurea adormită (fragmente) Baletul “La piaţă” (fragmente) Opera Carmen (fragmente) K. Ceaikovski P.a . Verdi G. coruri) Opera Trubadurul (arii. Rossini G.a – aVIII. Bizet Educaţie muzicală . duete. Verdi P. Verdi G.

la ordinul ministrului educaţiei. cercetării şi inovării nr.a . clasa a VII-a 7 Educaţie muzicală .Anexa nr.clasele aVII.a – aVIII. Educaţie muzicală.

2 1. tempo realizarea de acompaniamente instrumentale simple a cântecelor învăţate Exemple de activităţi /conţinuturi .3 2.clasele aVII. . .analiza lucrărilor audiate.interpretare instrumentală. . .exerciţii de tehnică instrumentală. cântare în canon.recunoaşterea lucrărilor audiate. schimburi de opinii. cercetării şi inovării nr.a . . emisiuni radio.solfegiere de motive sau teme muzicale. .participare la concerte sau alte manifestări muzicale. identificând anumite elemente de limbaj muzical recunoaşterea unor lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală emiterea unor judecăţi estetice personale asupra operelor muzicale audiate Exemple de activităţi /conţinuturi .1 Competenţe specifice interpretarea cu acurateţe a unui repertoriu divers de cântece şi de teme muzicale interpretarea instrumentală a unui repertoriu de cântece şi teme muzicale respectând indicaţiile de frazare. 1.3 analizarea unor elementele de limbaj muzical din lucrările învăţate sau audiate diferenţierea caracteristicilor genurilor muzicale Exemple de activităţi /conţinuturi . . .interpretare vocală de cântece. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical Competenţe spcifice *3. 8 Educaţie muzicală . Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale 2. . .2 emiterea de idei personale în comentariul lucrărilor muzicale audiate Educaţie muzicală.exerciţii de cultură vocală.utilizare de resurse variate pentru o mai bună înţelegere a lucrărilor muzicale audiate (programe de concert.interpretare de cântece sau teme mu-zicale.descifrarea instrumentală a unor lucrări/piese muzicale simple .concursuri de interpretare.cântare armonică.interpretare muzicală.1 descifrarea unor cântece în tonalităţile învăţate 3.acompaniament instrumental. .1 2. 3. la ordinul ministrului educaţiei. TV).discutarea şi analizarea lucrărilor audiate. Cultivarea sensibilităţii.identificarea genului. nuanţare.2 2. 4. . clasa a VIII-a Exemple de activităţi /conţinuturi . CLASA A VIII-A COMPETENŢE SPCEIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI/CONŢINUTURI 1. reviste de specialitate. cărţi.audiţii muzicale. a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale/artistice 4.exerciţii de citire ritmică şi melodică.dezbateri. .2 3.audiţii muzicale.3 Competenţe specifice audierea unor lucrări muzicale. . Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale) 1. .a – aVIII. .Anexa nr.1 Competenţe specifice interpretarea cu expresivitate a pieselor muzicale abordate *4.

Mozart. Schumann.a . Educaţie muzicală . Jora. Bartholdy.. desene animate.Anexa nr. Fr. .v.realizarea unor ilustraţii sonore la tablouri.4 identificarea unor relaţii între creaţii aparţinând diferitelor arte *4.proiectarea şi organizarea de programe artistice. W.clasele aVII. la ordinul ministrului educaţiei.crearea unor combinaţii simple de acorduri instrumentale la o melodie dată. Enescu. Practica muzicală Practica vocală: deprinderi specifice de cânt cântarea monodică.exerciţii de transformare a unei teme muzicale.3 Competenţe specifice realizarea unor scurte improvizaţii şi compoziţii muzicale 4. Brahms. Fa Major. re minor (actualizare). F. concertul. scenarii. Elemente de cultură muzicală Audiţii muzicale6 Genuri muzicale: muzica cultă: liedul. Sol Major. *polifonică (canon pe două şi trei voci) şi armonică (pe două voci) repertoriu de cântece5 Practica instrumentală: deprinderi de tehnică instrumentală deprinderi de acompaniament repertoriu de lucrări instrumentale 2. Bach. simfonia muzica uşoară. J. Liszt. Fr. si minor. mi minor. M. A se consulta sugestiile pentru repertoriul de audiţii muzicale. Schubert. M. J.a – aVIII. texte. Constantinescu 5 6 A se consulta sugestiile pentru repertoriul de cântece. *tonalităţile Re Major. Beethoven. sonata. . . sol minor Ritmul: combinaţii ritmice binare şi ternare rolul expresiv al ritmului orchestra simfonică 3. . R. Haydn. Elemente de limbaj muzical Melodia: organizări sonore tonale: tonalităţile Do Major. 4. muzică de jazz Compozitori: J. CONŢINUTURI 1. . Si bemol Major. crearea unor contramelodii la o temă dată.utilizarea de surse bibliografice.creare de formule de acompaniament. G. . cercetării şi inovării nr. la minor. P. L. muzica de divertisment. A.5 să elaboreze proiecte artistice Exemple de activităţi /conţinuturi .S.

la ordinul ministrului educaţiei. clasa a VIII-a 9 Educaţie muzicală .Anexa nr.a – aVIII.a .clasele aVII. cercetării şi inovării nr. Educaţie muzicală.

S. Bach J.S. Flechtenmacher T. Bernstein L. Haydn W. Popovici C. 27 nr. Verdi W. Chirescu T. la ordinul ministrului educaţiei. Armstrong Sugestii pentru audiţiile muzicale8 7 8 La clasele. van Beethoven L. 5 (fragmente) Simfonia a V-a (fragmente) Simfonia a IX-a în re minor (fragmente) Simfonia a IX-a Din Lumea Nouă Un american la Paris West Side Story Summertime A. Vivaldi J. 13 “Patetica” Sonata pentru pian op. Bach J. van Beethoven L. Grieg F.A. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale pot fi completate cu creaţii muzicale aparţinând minorităţii respective.A. La clasele. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 2 în si minor (fragmente) Concertul pentru două viori şi orchestră în re minor (partea I) Concertul italian (pentru pian) Concerte brandenburgice (fragmente) Missa în si minor (fragmente) Ave Maria Stabat mater Concertul pentru vioară în la minor Simfonia nr.S. Bach J. Mozart W.a – aVIII. Porumbescu I. Pergolesi A. Bach J. Mozart W. române! Gaudeamus igitur Pui de lei Limba noastră Graiul neamului Sfânta zi de liberate Iancu la Turda Marş de 1 Mai Doruleţule Eu mă duc. 2 (a Lunii) Concertul pentru vioară şi orchestră în Re Major (partea I) Concertul pentru pian şi orchestră nr. secţiile. Teodorescu Chiril Popescu G. Mozart E. Gershwin L.S. Haydn J. Sugestii pentru repertoriul de cântece7 Deşteaptă-te. Cristea T. Mozart L. Pann I.a . Cerne Al. van Beethoven L.S.A.clasele aVII. cercetării şi inovării nr. Schubert J. 40 în sol minor (partea I) Sonata pentru pian op. van Beethoven L. Strauss J.S.Ch. Gounod S. codrul rămâne Colinde Corul sclavilor din opera Nabucco Aria lui Papageno din opera Flautul fermecat Cântecul lui Solveig din suita Peer Gynt Trandafirul Arii din opereta Liliacul Tocata şi fuga în re minor Suita nr. Educaţie muzicală .Anexa nr.A. Dvorak G. Mozart W. Bach . Brătianu Al. Bach J. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale pot fi completate cu creaţii muzicale aparţinând minorităţii respective. 101 (Ceasornicul) Simfonia nr. 94 (Surpriza) Concertul pentru pian şi orchestră nr. Bach J. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 21 în Do Major (partea a II-a) Mica serenadă Concertul pentru vioară şi orchestră în La Major (partea I) Simfonia nr.A. van Beethoven A.S. secţiile. van Beethoven L.

cercetării şi inovării nr. Educaţie muzicală.clasele aVII.a – aVIII. clasa a VIII-a 10 Educaţie muzicală .a . la ordinul ministrului educaţiei.Anexa nr.