‫מכללת דוד ילין – קורס "הפרעות רגשיות" )גבי שטרנגר(‬

‫א‪ .‬תרשים ההתפתחות של ה"עצמי" ע"פ קוהוט‬

‫‪Bipolar Self‬‬
‫עצמי דו‪-‬קוטבי‬
‫‪Pole of Ambitions‬‬
‫קוטב השאיפות‬
‫חיוניות ‪a.‬‬
‫תכליתיות ‪b.‬‬
‫וויסות ערך עצמי ‪c.‬‬
‫‪Intermediate Area‬‬
‫‪of Talents & Skills‬‬
‫אזור ביניים של הכישורים‬

‫‪Self-Object‬‬
‫זולת‪-‬עצמי‬
‫‪Mirroring SO‬‬
‫זולת‪-‬עצמי משקף‬
‫התמזגות ‪Merging‬‬
‫התפעלות ‪Mirroring‬‬
‫הכרה ‪Recognition‬‬

‫‪+‬‬

‫‪Nuclear Self‬‬
‫עצמי גרעיני‬

‫‪+‬‬

‫‪1. Grandiose Self‬‬
‫עצמי נהדר‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪Tensio‬‬
‫‪n‬‬

‫תאומות ‪Twinship‬‬
‫)‪(Alter Ego‬‬

‫מתח‬

‫‪Idealized Parental Imago‬‬
‫‪Pole of Values & Ideals‬‬
‫דמות ההורה הנערץ‬
‫קוטב הערכים והאידיאלים‬
‫הרגעה עצמית ‪a.‬‬
‫וויסות רגשות ‪b.‬‬
‫מחויבות לאידיאלים ‪c.‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2. Idealizing Self‬‬
‫עצמי מעריץ‬

‫ב‪ .‬הפיצול הפתולוגי של ה"עצמי" ע"פ קוהוט‬
‫‪Vertical Split‬‬
‫פיצול אנכי‬

‫|‬
‫‪Grandiose Self | Real Self‬‬
‫עצמי נהדר‬
‫עצמי מציאותי|‬
‫פיצול אופקי ‪-------------------------------------- Horizontal Split‬‬
‫‪arachaic narcissistic needs‬‬
‫צרכים נרקסיסטים ראשוניים‬